illustration

Antiquarian Books

Mathematics, Statistics and MethodologyAcceptatie-indicatie       For ordering and conditions of sale click here.

      Voor bestellen en verkoopvoorwaarden klik hier.Monkhouse, F. J. Monkhouse, & H. R. Wilkinson (1952). Maps and diagrams, their compilation and construction. Methuen. - - reprint 1961, 330 pp., cloth, no dj, insides clean and tight € 15

Lorraine Mottershead (1977). Sources of mathematical discovery. Blackwell. --isbn 0631102213 - - 183 pp softcover insides clean and tight € 20

Murphy, Patrick Murphy & Albert F. Kempf (1968/1982). The New Mathematics Made Simple. Heinemann. isbn 0434985406 - - 338 pp pb insides clean and tight € 20

Palmer, Claude Irwin Palmer (1924). Practical calculus for home study. McGraw-Hill. - - 443 pp. 2nd printing, hardcover (fine), no dustjacket, insides clean and tight, title page has damp stains € 20

Salmon, George Salmon (1876). Lessons Introductory to the Modern Higher Algebra. Dublin: Hodges, Foster, and Co. - - 3rd edition, 318 pp. cloth, hinges loose, name on title page € 50

Other languages

Bartjens, Willem Bartjens (1604/1779). De vernieuwde cyfferinge van Mr. Willem Bartjens, waar uyt men meest alle de grond-regulen van de reeken-konst leeren kan. Herstelt / vermeerderd ende verbeterd. Door Mr. Jan van Dam, en nu in dezen laatsten druk op nieuws yder vraag na gezien, bewerkt, en van alle voorgaande fauten gezuyvert, door den wel-ervaren reeken-meester Klaas Bosch. By Joannes Kannewet, boekverkoper in de Nes / in de Gekroonde Jugte Bobel 1779. 184 blz. klein octavo, geen achterplat, laatste pagina zwaar beschadigd, € 180

Bemmelen, A. van Bemmelen (1817/1818). Lessen over de algebra of stelkunst, ten gebruike der Latijnsche scholen. 's-Gravenhage, bij de Erven J. Allart. - - 210 + 206 blz., ca 70 bladzijden gevlekt rechtsboven (water?), overigens inhoud schoon (geen namen, stempels, aantekeningen) € 250

Brouwer, G. K. Brouwer (1966?). Examenvraagstukken aansluitend op wiskunde compendium. Duwaer. - - 2e druk, 107 blz. gebonden, zonder omslag, bladzijden schoon en strak € 12

Dijksterhuis, Evert J. Dijksterhuis 1938). Archimedes I. Eerste deel (alles dat als boek is uitgebracht. Archimedes II in Euclides, 1938-1944.). (Historische Bibliotheek voor de Exacte Wetenschappen deel VI) P. Noordhoff. - - 213 blz. gebonden, geen omslag (zoals uitgegeven), pagina's schoon € 60

Donck, J. J. C. Donck (1879, 1882). Theorie der cijferkunst.

Dupin, Charles Dupin (1826). Géométrie et méchanique des arts et métiers et des beaux-arts. Cours normal a l'usage des artistes et des ouvriers, des sous-chefs et des chefs d'ateliers et de manufactures. Tome premier. Géométrie.

Gelder, Jacob de Gelder (1809). Wiskundige lessen. Tweede cursus, bevattende de volledige gronden der stelkunst, en, onder anderen, de theorie der logarithmen, de combinatorische analysis, en de meest merkwaardige reeksen. Den Haag, bij de gebroeders Van Cleef en B. Scheurleer, Junior. — 532 blz in oorspronkelijke omslag, omslag zwaar beschadigd, tekstblok schoon € 75

Gelder, J. de Gelder (1827). Eerste gronden der meetkunst, ten gebruike der Latijnsche scholen en andere kollegien. 's-Gravenhage en Amsterdam: Gebr. van Cleef. - - eerste editie, x + 211 blz + 5 uitslaande platen (gegraveerd) met 227 figuren, klein octavo, blz. x bijna los; laatste plaat heeft een binnenscheur, ex UB Universiteit van Amsterdam stempels op achterzijde voorplat, overigens bladzijden schoon € 200

Ghijben, J. Badon Ghijben (ca 1880). Beginselen der meetkunst. zie hier

Goffree, Fred Goffree, Martinus van Hoorn en Bert Zwaneveld (Red.) (2000). Honderd jaar wiskundeonderwijs. Een jubileumboek. NVvW. isbn 9001659586 - - 440 blz. gebonden, gaaf, € 15

Goffree, Fred Goffree (1985). Wiskunde & didactiek. Derde deel. Wolters-Noordhoff. isbn 9001346626 - - 255 blz. paperback , bladzijden schoon en strak, € 8

Kolmogoroff, A. Kolmogoroff (1933). Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, 2. Band, Heft 3, Berlin: Springer. - - 62 Seiten, ex-lib hardcover is not original, library stamp on title page otherwise insides clean and tight (fundamental work in probability, this is the original publication, not the American reprint of 1942) (Foundations of the Theory of Probability, By A.N. Kolmogorov, Chelsea Publishing Company, New York, 1956. This English translation is available for free online here) € 60

Loewy, Alfred Loewy (1915). Lehrbuch der Algebra. Erster Teil. Grundlagen der Arithmetik. Verlag von Veit - - 389 pp hardcover reasonable, insides clean and tight € 25

Menninger, Karl Menninger (1958). Zahlwort und Ziffer. Eine Kulturgeschichte der Zahl. Vandenhoeck & Ruprecht. - - bound together in original cloth 218 + 314 pp, dj damaged and rubbed € 60

Reichenbach, Hans Reichenbach (1935). &mdash Wahrscheinlichkeitslehre. Sijthoff. - - 451 blz. softcover, ex-libris, otherwise insides clean (accuses Kolmogoroff of plagiarism in his 1933 axiomatics, p. 120) € 15

Riemann, B. Riemann (1854/1919). Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen. Neu herausgegben und erläutert von H. Weyl. Verlag von Julius Srpinger. - - 47 blz. brochure, covers worn but reasonable, insides clean € 30

Schouten, G. Schouten (1916). De grondslagen der rekenkunde. P. Noordhoff. - - 136 blz linnen (mooi), enkele aantekeningen in potlood € 15

Schuh, J. F. Schuh (1939). Technische theoretische mechanica. Eerste deel. P. Noordhoff. - - 312 blz. linnen (redelijk), geen omslag, bladzijden schoon en strak € 25

Strootman, H. Strootman (1855, 1848). Beginselen der cijferkunst, bepaaldelijk ten dienste van hen, die zich verder op de wiskunst willen toeleggen. Eerste gedeelte. Vierde vermeerderde druk 1855, zonder de antwoorden daarop. Tweede gedeelte. Tweede vermeerderde druk 1848, zonder de antwoorden daarop. 178 + 267 blz. halflinnen € 60

Verhelst, E. Verhelst (1888). 1800 questions mathématiques posées aux examens d'admission aux écoles spéciales, école militaire, armes simples, armes spéciales, école normale des sciences, école polytechnique, école du génie civil, école des mines, école des arts et manufactures et à l’école de medecine vétérinaire de l’´tat, avec la résolution des questions, des concours de 1er et 2e scientifiques de 1852 à 1887. Bruxelles: Librairie Alfred Castaigne. - - cloth discolored and damaged, 104 + 143 pp. small octavo, extremely rare € 100

Versluys, Jan Versluys (1920). Over methoden bij het oplossen van meetkundige vraagstukken. P. Noordhoff. - - vierde druk bezorgd door P. Wijdenes. 159 blz. gebonden, tekst redelijk schoon (figuren op p. 116 en 148, liggende streepjes vinken gemaakte opgaven af € 15

Vries, H. de Vries (1931 (I), 1922 (II)). Leerboek der beschrijvende meetkunde. Deel I tekst, platen, deel II tekst, platen. Delft: J. Waltman Jr. - - 208 + 181 blz tekst, 166 + 69 figuren, linnen, naam op vrije voorbladen, mooie set, € 30

Walda, R. H. Walda (1890). Vraagstukjes ter toepassing van de hoofdregels met geheele benoemde getallen. Rekenboekje voor eerstbeginnenden. Sneek: J. Campen. — 15 blz. brochure kein octavo, ex-bibl., ws extreem zeldzaam, niet in KB (uitsluitend redactiesommetjes, met antwoordenblad; Walda was van 1890 tot 1922 hoofd van de Chr. school in Scharnegoutum) € 25

Waller Zeper, C. M. Waller Zeper (1937). De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland met een herdruk van Stevins ‘Tafelen van interest.’ Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij. — 95 + 92 blz. + stellingen, ingenaaid, minder mooi, bladzijden schoon € 15

Books in this catalogue have been trasferred to Antiqbook


May 3, 2012 \

Acceptatie-indicatie       For ordering and conditions of sale click here


Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/antiquarian_books/mathematics_statistics.htm