expertise
Als je proces maar goed zit? Het failliet van het procesmanagement bij de overheid 02 juni 2017 Janka Stoker, Harry Garretsen en Tjibbe Joustra blog
Scott Barry Kaufman (November 4, 2016). Society Is Hungry for a Single Success-Predicting Formula: The Complex Science of Expertise. blog

January 2019 \ contact ben apenstaartje benwilbrink.nl

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/literature/expertise.htm