Lugtmeijer & Boers: Redactievraagstukken voor het toelatingsexamen v.h.m.o.


H. J. Lugtmeijer & J. Boers (1963). Redactievraagstukken voor het toelatingsexamen v.h.m.o. Zutphen: W. J. Thieme & Cie.

Oppervlakte
Oppervlakte onregelmatige figuren
Oppervl. van paden en sloten
Hoe hoog staat de vloeistof?
Ophogen van land
Kubus
Binnenwerks - buitenwerks
Bomen langs wegen en pleinen
Inkoop - verkoop - winst
Winst en verlies
Korting
Verhouding
Verhouding zoeken
Het gemiddelde
Schaal
Het soortelijk gewicht
Uitgeven en overhouden
Afstand - snelheid - duur
Meer of minder
Leeftijden
Geld verdelen
Rente
Huizen - rente
‘Werksommen’
Ontmoeten
Inhalen
Lonen
Waarde van een breuk
Vermenigvuldigen
Delen
Terugrekenen
Bezineverbruik
Ontmoeting
Inhalen
Breuken
De waarde van een breuk
Kwartjes of dubbeltjes


  1. Iemand betaalde per maand ƒ 56,-- voor huur en waterleiding. Het bedrag voor waterleiding was ƒ 6,--.
    1. Op 1 jan. ging de huur met 25% omhoog. Hoeveel moet hij nu betalen?
    2. Hij kreeg ook op 1 jan. 5% loonsverhoging. Voor die tijd verdiende hij ƒ18750,-- per jaar. Hoeveel % van de salarisverhoging gaat weg aan de huurverhoging?
  2. Iemand heeft guldens en rijksdaalders. Totaal zijn er 39 geldstukken. De waarde is ƒ54,--. Hoeveel guldens en hoeveel rijksdaalders heeft hij?
  3. Jan is 212 maal zo oud als Piet. Over drie jaar zijn ze samen 27 jaar. Hoe oud zijn Jan en Piet nu?
  4. Van een hoeveelheid knikkers krijgt A 14 deel, B 13 deel van de rest en nog 10 en C de overige. C krijgt 38 knikkers. Hoeveel krijgt A? en B?
  5. De omtrek van een stuk land is 600 m. Lengte en breedte verhouden zich als 5 : 1. Men spuit water op het land, 10 m hoog. Hoeveel hl moet men er op spuiten?
  6. Drie getallen verhouden zich als 23 : 53 : 3. De twee grootste getallen verschillen 152. Bereken de drie getallen.

dertig examenopgaven‚ȧ/b> blz. 76-80abstract
abstract
abstract15 maart 2014 \ contact ben at at at benwilbrink.nl      

Valid HTML 4.01!       http://www.benwilbrink.nl/literature/lugtmeijer_boers.htm http://goo.gl/Dttpd