Literatuur over taaldidactiek


Ben Wilbrink


Ik heb deze bladzijde pas opgezet in maart 2011, omdat ik ondanks mijn focus op rekendidactiek, toch zeker niet om taaldidactiek heen kan. Daar spelen immers waarschijnlijk dezelfde problemen wat kwakzalverij, pseudowetenschap en sectarisme betreft. De meeste relevante onderzoekliteratuur zal nog op andere pagina’s op mijn website te vinden zijn (cognitie.htm, leren.htm, testpsychologie.htm, onderwijshtm), maar het is de bedoeling om in ieder geval sleutelpublicaties toch op deze pagina te verzamelen.


site
site
Ben Wilbrink, Denny Borsboom & Michel Couzijn (2010). Spelling, grammatica en interpunctie meebeoordelen op eindexamens?. Examens, Tijdschrift voor de Toetspraktijk, september, 5-9. pdf van hele septembernummer - concept-versiesite
Mona McNee & Alice Coleman (2007). The Great Reading Disaster. Reclaiming our Educational Birthright. ia imprint-academic.com. isbn 9781845400972Steve Graham & Michael Hebert (2011). Writing to read: A meta-analysis of the impact of writing and writing instruction on reading. Harvard Educational Review, 81, 710-744Jos G. W. van de Wouw & Eugène H. G. M. Coehorst (1987). Talen naar spel. Een praktisch handboek voor het intensiveren van lessen Nederlandse taal. Spruyt, Vna Mantgem & De Does.Victoria Devonshire Paul Morris &Michael Fluck (2013). Spelling and reading development: The effect of teaching children multiple levels of representation in their orthography. Learning and Instruction, 25, 85-94.

11 maart 2013 \ contact ben at at at benwilbrink.nl      

Valid HTML 4.01!       http://www.benwilbrink.nl/literature/taaldidactiek.htm http://goo.gl/S9aqJ