Afbeelding: Anneke Huisman & Johan Koppenol (1991). Daer compt de Lotery met trommels en trompetten! Loterijen in de Nederlanden tot 1726. Uitgeverij Verlorende Lotery

Klein interview 1994

door Jaap Stam, Folia Civitatis
Vooraf, bw

Jaap Stam (24 juni 1994). 'Waarom makkelijk als het ook moeilijk kan, dat heb ik in Den Haag toch wel erg geproefd'. Ger Klein interview. Folia Civitatis


(....)


Als kleine jongen was ik een straatvechtertje. Dat kwam van pas bij bijeenkomsten met studenten en hoogleraren. Heerlijk, dan kon ik er lekker tegenaan. Laat ze maar komen, een judo-achtige benadering.' (....)

Op het departement of voor een zaal met joelende studenten was u zeer overtuigend en kon u vaak met humor de zaak naar uw hand zetten. In de Tweede Kamer was u daarvoor soms te gespannen.

'Klopt,' zegt hij met een langgerekte o. 'Omdat ik daar ondergeschikte was. Ik zag het parlement als hoogste instantie. Dat hebben niet veel bewindslieden. Mijne dames en heren: hier sta ik. Had u wat anders gewild? Zo is de verhouding. Voor mij betekent dat plooibaar zijn,' zegt Klein die niet snel voor een gat te vangen was. Na een nederlaag in de kamer zei hij op een vraag van een tv-verslaggever hoe hij zich voelde: 'Gelijk hebben en het ook nog willen krijgen duidt op gulzigheid.' (....)


De verdediging van de ongewogen loting, die hij niet door de kamer kreeg, beschouwt Klein als zijn meesterstuk. De numerus fixus voor studierichtingen met te weinig plaatsen was ingesteld door De Brauw. Scholieren die met gemiddeld 7,5 of hoger waren geslaagd, werden automatisch toegelaten, alle anderen moesten loten. Daar wilde Klein vanaf, hij wilde een ongewogen loting voor iedereen. 'In de memorie van antwoord [https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000201399], een mooi stukje werk met uitvindersachtige elementen, toon ik stap voor stap aan dat er geen toelaatbare criteria bestaan voor een gewogen loting. Mensen die de cijfers van het middelbaar onderwijs als criterium nemen, moeten zich wel realiseren dat alleen de heel goeien zich kunnen veroorloven zesjes te halen, zoals mijn goeie vriend Cor Haas ooit stelde. Leeftijd is een veel belangrijker criterium dan studieresultaten op de middelbare school. Je haalt onder moeilijke omstandigheden op 17-jarige leeftijd gemiddeld een zeven, maar je wordt beoordeeld naar de resultaten van de zeventjes in het verleden en krijgt daarom een kleinere kans. Je beschadigt individuen en je bevoordeelt andere individuen. Zoals iemand die op 22-jarige leeftijd met gemiddeld 8,5 de middelbare school heeft afgemaakt. Ja, kunst.'


HET GROOTSTE BEZWAAR tegen gewogen loting, waarbij de kans om ingeloot te worden toeneemt naarmate het gemiddelde cijfer op het vwo-examen hoger is, vindt Klein het categoriaal denken. 'We kijken wat de categorie zes en een halven in het ver-leden aan studieprestaties heeft geleverd en daaruit trekken we conclusies voor iedereen met een zes en een half. Als je een beetje individueel denkt - met name u, mevrouw Ginjaar van de VVD - dan moet je hier toch mordicus tegen zijn? Het is een verschrikkelijke vorm van categoriaal denken.'

Hij staat op, kijkt uitdagend en krabt woest achter zijn oor. 'Mevrouw Ginjaar had het er maar over dat ik niet precies wist hoeveel eerstejaarsinschrijvingen er zouden zijn en dat daarom het beleid niet kon. Mevrouw Ginjaar, zei ik, u haalt nauwkeurigheid en betrouwbaarheid door elkaar. Als u morgenochtend onder de douche staat en u vergeet de koudwaterkraan open te draaien, gaat u dan eerst de temperatuur van het water nauwkeurig tot op de derde decimaal meten voordat u tot uw beleid komt, namelijk de koudwaterkraan opendraaien? Of er nou honderd eerstejaars meer of minder zijn maakt geen barst uit voor het beleid. Het beleid is: reduceren.'

Al die argumenten mochten niet helpen. Wat ze in hun kop hebben, krijg je niet in hun achterste,' stelt Klein vast. De automatische toelating wèrd afgeschaft, maar daarvoor in de plaats kwam de gewogen loting waarbij de boven-achten zó veel kans hadden dat het bijna neerkwam op automatische toelating. (....)
maart 2021 \

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/loten_nf_Klein_1994.htm