Afbeelding: Anneke Huisman & Johan Koppenol (1991). Daer compt de Lotery met trommels en trompetten! Loterijen in de Nederlanden tot 1726. Uitgeverij Verlorende Lotery

Van Spaandonk vat samen, 1974

NRC Handelsblad
Vooraf, bw

J. van Spaandonk (7 oktober 1974). Overproduktie onderwijs doorgedraaid. NRC Handelsblad. Delpher . Deze pagina ook als blog

Overproduktie onderwijs doorgedraaid

door onze redacteur J. VAN SPAANDONK


Prof. Bakker mag dan nog zo gelijk hebben dat alleen de allerbesten tot de universiteit moeten worden toegelaten, men zal hem toch zien als de inkoper voor de universiteit, die de beste vissen uit de hele vangst pikt en de rest rustig laat doordraaien. (....)


Evenveel recht


Pas als er voor alle afgestudeerden van het voortgezet onderwijs hoe dan ook gedifferentieerde mogelijkheden zijn van verdere ontwikkeling, zowel in algemene vorming als beroepstraining, kan er sprake zijn van een zinnige selectie. Allen hebben zij bewezen geschikt te zijn voor verder onderwijs en dat ook te willen. Als er maar één weg is om dat te doen, en wel naar de universiteit, dan hebben zij daar allemaal evenveel recht op. Als het hoger beroepsonderwijs een tweede weg is, dan kan er naar een van de twee wegen worden geselecteerd. Maar als er op die twee niet voor ieder plaats is dan moet er maar om worden geloot als de meest zinloze methode voor een volstrekt zinloze en onaanvaardbare situatie. Dus ook loten voor het hoger beroepsonderwijs, waar de schoolbesturen nu het autonome recht van de eerstekeus hebben die prof. Bakker ook zo graag voor de universiteiten opeist. (....)


Klein


Het is bijna sadistisch om over de methode van selectie te gaan bakkeleien, als het hele voortgezet onderwijs is afgestemd op toelating tot het hoger onderwijs en als daar de deur na nummer zoveel wordt gesloten en de rest - dat waren er dit jaar meer dan tienduizend - op straat blijft staan zonder te weten waar naar toe. En dat na zes of vijf jaar hard werken voor het wettelijk recht om toegelaten te worden tot het hoger onderwijs. (....)

Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt in opdracht van de staatssecretaris druk gecijferd om "hard te maken" hoeveel er dit jaar werkelijk niet in het hoger onderwijs terecht konden.

Klein heeft al als grote verrassing aangekondigd dat dat er lang niet zoveel zullen zijn als nu wordt beweerd.
maart 2021 \

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/loten_nf_Spaandonk_1974_NRC.htm