thuis


Het nieuwe leren is een sectarische beweging

Ben Wilbrink

Arjen Rienks (2005). Nepwetenschap is inspiratiebron nieuwe leren. De Volkskrant 3 oktober p. 7.

Heel af en toe komt het wel eens voor dat je als oude vos in de wetenschap wordt verrast door een veenbrand waarvan je de stank nog niet eerder in de neus had. Een onderwijsminister die achter het creationisme aanholt valt in deze categorie. De kwaliteit van onze rechterlijke macht die terug is gevallen tot op het niveau van de heksenachtervolgingen uit de 16e en 17e eeuw. En op de dag dat Leidens ontzet wordt gevierd wordt mij verteld dat een belangrijk, uit publieke middelen gefinancierde, pedagogisch adviescentrem - het APS - een sectarische beweging is geworden. En verdomd, het is eenvoudig te constateren dat Arjen Rienks gelijk heeft, al geldt dat ongetwijfeld niet voor alle medewerkers van die Kerk van het Nieuwe Leren.
Er moet dus een aanklacht worden geformuleerd. Mijn verzoek is om mij informatie aan te leveren die de aanklacht harder kan maken, of het omgekeerde wanneer je oprecht meent dat het APS hier op de goede weg is.


Paul Thagard (1988). Computational philosophy of science. MIT Press.