motto  


Tweet


ben.jpgBen Wilbrink

website       in English   CV


Onderwijs en beoordelen, en zeker beoordelen in het onderwijs: daar gaat het over. Op deze site publiceer ik eigen onderzoek uit mijn tijd bij het COWO en het SCO-Kohnstamm Instituut opnieuw — a second life — en nieuw onderzoek onder eigen beheer voor het eerst. Het reken- en wiskundeonderwijs heeft tegenwoordig mijn zorgzame belangstelling (zie menu ‘actueel!’). Sinds september 2013 actief op Twitter @benwilbrink, inspelend op de actualiteit (onderwijs, i.h.b. rekenonderwijs en #rekentoets). In april 2016 startte een serie blogs om de wetenschappelijke basis onder het eindadvies van het Platform 2032 te onderzoeken: blogs O2032

publicaties

Publicaties inzien / downloaden   hier


Publicaties geordend naar thema's—zoals toetsen, selectie, arbeidsmarkt—en vooral voor mijzelf handig: ook een volledige lijst op datum. De sitemap geeft verkorte toegangen op thema georganiseerd. Waar dat functioneel is, heb ik verwijzingen naar recente literatuur op het betreffende onderwerp aan het bestand toegevoegd.

Op het eerste gezicht lijkt deze veertig jaar onderzoek een samengeraapt zootje—'eclectisch' klinkt interessanter—wat niet ongewoon is voor opdrachtonderzoekers. Een sterk bindende factor is evenwel de psychologie, mijn oorspronkelijke opleiding. Zou ik in hart en nieren socioloog of wis- en natuurkundige zijn, dan zou al dit onderzoek anders opgezet en uitgevoerd zijn, en mogelijk tot minder spannende resultaten hebben geleid. Wie zich bij bepaalde stukken afvraagt 'Waar heeft hij het in vredesnaam over?' kan de weg terugvinden door zich te realiseren dat het psychologie is. Psychologie is voor mij de wetenschap—en vooral ook de bijbehorende methodologie—van persoonlijke verschillen.
projecten

Onderzoek op stapel — projecten   hier


Werk uit lopende en voorgenomen projecten, naar probleemstelling en relevante literatuur concreet benoemd. Beknopte uiteenzetting van de kerngedachten. Het grote project (in het Engels) is SPA Strategic Preparation for Achievement Testing, ofwel het tentamenmodel, waarvan de instrumenten nu voor gebruik beschikbaar zijn voor bezoekers van deze website, in de vorm van JAVA-applets, kleine applicaties die de gebruiker wereldwijd in de browser kan draaien. Eveneens een groot project is de herziening van 'Toetsvragen schrijven:' Toetsvragen ontwerpen html, met een begin van een Engelse tegenhanger. En natuurlijk het niet uit de publieke discussie weg te branden thema van selectie voor numerus-fixusstudies aan de poort van de universiteit.

Het bijzondere aan de genoemde projecten is niet dat het hier gaat om academisch vrijwilligerswerk—dat is immers van alle tijden—maar dat deze projecten op deze manier alleen mogelijk zijn op basis van een op vasthoudende wijze in de loop van decennia van strijd verworven expertise. Daaruit volgt onmiddellijk de uitdaging om desondanks begrijpelijk proza te schrijven, het moet bij wijze van spreken ook in uw kwaliteitskrant plaatsbaar zijn. Het helpt enorm dat het zoveel makkelijker is een goede argumentatie als zodanig te begrijpen en te herkennen, dan hem zelf op te zetten. Dat is de taakverdeling tussen u en mij, laat mij weten hoe dat uitpakt.

Mijn website is een goudmijn van ideeën, ik vraag iedereen daar zorgvuldig mee om te gaan. Neem vrijelijk over met bronvermelding. Kunt u geen onderscheid maken tussen inhoud die tot de canon van het vak behoort en daarom geen bronvermelding meer behoeft, en inhoudelijke stellingnamen die oorspronkelijk zijn, ga er dan veiligheidshalve vanuit dat het aardige idee dat u over wilt nemen, en waarvoor ik niet verwijs naar de literatuur, mijn intellectueel eigendom is. Neem contact op.


Recente ontwikkelingen betreffen het rampgebied van het rekenonderwijs in Nederland: zie de startpagina van het rekenproject. Dit project is gericht op het lenigen van acute nood, en zal nog wel enkele jaren mijn volle aandacht vragen.genealogie

februari 2024 \   of        

Valid HTML 4.01!   Correct CSS!   W3 checklink   http://www.benwilbrink.nl/

Deze website gebouwd met eenvoudige middelen, zoals html. Host is eemland.nl. Versleuteling van emailadres: http://hivelogic.com/enkoder


website translator plugin  of  


Email van onbekende afzenders wordt door mijn host in eerste aanleg teruggestuurd, en bij heraanbieding na enkele minuten geaccepteerd. Die truc houdt spam tegen, en laat persoonlijke mail door omdat emailprogramma's standaard hun mailtjes opnieuw aanbieden.