Constructivist arithmetics horror in the Low Countries — in exit exams!

De rekentoets in 2016—bestaat die dan nog? 2017 nu.

Ben Wilbrink

“De #rekentoets is intussen de #fyra van het Nederlandse onderwijs aan het worden. Oplappen helpt echt niet meer.”

geciteerd uit een tweet van Ronald Buitelaar


“Als dat rekenen is, dan is Nederland aan het eind van de 21e eeuw een intellectuele bananenrepubliek geworden.”
If this is arithmetics, then the Netherlands will at the end of the 21st century be an undeveloped country.

Jan Karel Lenstra, in Brandpunt, 17 maart 2015 ‘Een dure misrekening’Gerard Koolstra (5 februari 2017). Resultaten rekentoets per school. hier.


VcTE (oktober 2016). Rapportage referentieniveaus 2015-2016.


Jan Jimkes (14 september 2016). De rekentoets van Dekker. [Stuk voor de WiskundE-brief, daarin ook (deels) geplaatst] pdf. Uitstekende en toch kort geformuleerde analyse. Lees deze twee kantjes, en je bent weer bij wat de recente ontwikkelingen betreft. Op dit moment zijn de rekentoetsresultaten 2015/16 overigens nog steeds niet bekend, reden voor enkele partijen in de TK om overleg over die rekentoets maar weer eens uit te stellen. Een herhaling van wat we vorig jaar zagen? Uitstel/afstel nog tijdens het examenjaar? Politici, schaam u. Afschrijven die rekentoets. Het mes in de realistische franje van het rekenonderwijs zetten.


Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen 2016. Algemeen overleg 17 november 2016. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016D43363&did=2016D43363


Het is nu augustus. Ik moet bekennen dat ik het rekendossier niet echt heb bijgehouden op deze pagina. Afijn, de liefhebber kan via de volgende link bij alle kamerstukken komen, dat is inclusief brieven van bewindslieden en stukken van het CvTE en wat verder nog in dit gekkenhuis aan papier langskomt waaien. Plezier ermee, de ellende gaat komend schooljaar vooralsnog gewoon door. Stemmingen moties examens uit vergadering 23 juni 2016. Dossier 31289 stuk 28 html


NVvW

NVvW (15 februari 2016). Aan de leden van de vaste commissie voor onderwijs van de tweede kamer. pdfCvTE


CvTE (februari 2016). Onderzoeksrapport 3S. pdf.


Tweede Kamer Cie Onderwijs


Michel Rog (9 februari 2016). Kamer wil met wiskundeleraren en het CvTE in gesprek over rekentoets. Deze brief ging vandaag uit: tweet.

Ik heb Michel Rog gewezen op het belang om ook psychologen te betrekken bij dat gesprek over de kwaliteitsgebreken van de vragen in de rekentoets. Zie bijvoorbeeld Wilbrink & Kirschner, 2014 webpagina


Overheid


Examenblad: Kaders rekentoets VO 2016 webpagina


WiskundE-brief


Gerard Koolstra (7 februari 2016). Resultaten rekentoets 2015 per school. WiskundE-brief 727 webpagina.


Grada Fokkens en Harry Schutjes (10 januari 2016). Petitie beroepsprocedure Centraal Examen. WiskundE-brief 724 webpagina.


webpagina


webpagina


webpagina6 februari 2017 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/2016_rekentoets.htm