Christiaan Bokhove (2011). Use of ICT for acquiring, practicing and assessing algebraic expertise.

Aantekeningen door Ben Wilbrink

Christian Bokhove (12 december 2011). Use of ICT for acquiring, practicing and assessing algebraic expertise. Proefschrift Universiteit Utrecht. pdf van het hele proefschrift hier ophalen [NB: de foute formules op p. 98 en 144 (wortel u moet wortel nu zijn) zijn opgenomen in de errata]

Eerste indruk: Bokhove presenteert het onderzoek als ontwikkelingsonderzoek, verwijzend naar een publicatie van Jan van den Akker. Het zou zomaar kunnen dat Bokhove met dit onderzoek inderdaad dicht bij het ideaalbeeld van Jan van den Akker komt: een goede mix/opeenvolging van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Het zou mij zeker genoegen doen wanneer ik dat kan bevestigen.

Dat de co-promotor bij vier van de vijf publicaties als mede-auteur optreedt, is opmerkelijk. Het brengt Christian Bokhove in de ongemakkelijke positie om uit te moeten leggen dat deze reeks onderzoeken voornamelijk zijn academische verdienste zijn, niet die van Drijvers.

Hoewel dit onderzoek gaat over algebraonderwijs, is het toch ook van belang voor het rekenonderwijs, en hoe dat te onderzoeken.

Het eerste hoofdstuk geeft het theoretisch kader voor het onderzoek in zijn geheel.

Het tweede hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van een evaluatie-instument voor beschikbare algebra-corseware, en op basis daarvan de keuze van een pakket waar Bokhove verder mee in zee wil gaan.

Hoofdstuk 3 is een artikel over number sense. Om te beginnen een enkele algemene opmerking.

Ieder artikel heeft weer een eigen theoretisch kader. Ik wil er nu in detail naar kijken, omdat in dit hoofdstuk toch een paar bijzondere onderwerpen spelen, onderwerpen waar ik moeite mee heb. Bovendien is dit artikel op zichzelf eigenlijk een theoretisch kader.

3 mei 2012 \ contact ben apenstaartje benwilbrink.nl

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/literature/bokhove2011.htm