Literatuur: onderwijseconomie


Ben Wilbrink

A. H. Halsey, Jean Floud, and C. Arnold Anderson, (Eds) (1961). Education, economy, and society. A reader in the sociology of education. New York: Free Press. LCCC 61-9167.
Samir Amin (1997/2014). Capitalism in the age of globalization. The management of contemporary society. Zed Books. isbn 9781780325613
Dominic J. Brewer, Susan M. gates and Charles A. Goldman (2002). In pursuit of prestige. Strategy and competition in U.S. higher education. New Brunswick: Transaction Publishers. isbn 076580056X
K. D. J. M. van der Drift en P. Vos (1987). Anatomie van een leeromgeving. Een onderwijseconomische analyse van universitair onderwijs. Lisse: Swets en Zeitlinger. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. stellingen, 290 pp., naam op schutblad, overigens bladzijden schoon en strak-->
Herbert H. Hyman, Charles R. Wright and John Shelton Reed (1975). The enduring effects of education. Chicago: University of Chicago Press. isbn 0226365506


Het bijzondere van dit onderzoek is dat gebruik is gemaakt van nationale steekproeven uit de volwassenen populatie. Dat is een idee dat ik ook wel eens heb geopperd, om niet te starten vanaf school en dan in het te volgen cohort veel deelnemers te verliezen, maar vauit volwassenen en dan terug te vragen. Niet wegdoen, deze studie. Trouwens: ze vinden positieve resultaten van onderwijs, hoe meer onderwijs, des te meer dat opbrengt. Maar dat was te verwachten, toch? Ook: Herbert H. Hyman (1972). Secondary analysis of sample surveys: principles, procedures, and potentialities. New York: Wiley. POW afgeschreven (heb ik die nog, dan?)Ruud Klarus, Lex Borghans en Ib Waterreus (2014). Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de onderwijseconomie. Boom. info en Inleiding vrij online
Karla Hoff & Joseph E. Stiglitz (2016). Striving for balance in economics: Towards a theory of the social determination of behavior. Journal of Economic Behavior & Organization open access
Michael Jacobs & Mariana Mazzucato (Eds.) (2016). Rethinking capitalism. Economics and policy for sustainable and inclusive growth. Wiley Blackwell. isbn 1119120957 info
9 augustus 2016 \ contact ben at at at benwilbrink.nl      

Valid HTML 4.01!       http://www.benwilbrink.nl/literature/economie.htm