Literatuur: geschiedenis


Ben WilbrinkLEIDEN -- KEUREN ENDE ORDONNANTIEN v.h. Hoog-Heemraedschap van Rhijnland, gemaakt bij dijkgrave ende Hoog-Heemraeden desz. lands. Leyden, P. Delfos, 1769-1822. 4 parts in 1 vol. 404, 133 pp. W. engr. ti. 4º. Old brds. (Spine a bit worn). pdf archive.org
Morton W. Bloomfield & Charles W. Dunn (1989). The role of the poet in early societies. D. S. Brewer. isbn 0859912795 review
J. C. H. Blom, D. E. H. de Boer, H. E. Cohen & J. F. Cohen (Red.) (2005). A. E. Cohen als geschiedschrijver van zijn tijd. Boom. isbn 9085061830 9789085061830
Jan Pluis (1979). Kinderspelen op tegels. Van Gorcum. isbn 9023216555
A. Bennett; Patrick de Rynck (Eindred.) (2002). Meesterlijke middeleeuwen. Miniaturen van Karel de Grote tot Karel de Stoute 800-1475 Waanders. isbn 9040087369 abstract
C. Streefkerk, S. Faber (Red.) (1987). Ter recognitie. Verloren. isbn 9065503072 info
I. Dornseiffen, J. H. Gallée, H. Kern, S. A. Naber & H. C. Rogge (Red.) (1893). Nomina Geographica Neerlandica. Geschiedkundig onderzoek van Nederlandsche aardrijkskundige namen. IIIe deel. Kon. Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. E. J. Brill.
Martin Bossenbroek & Jan H. Kompagnie (1998). Het mysterie van de verdwenen bordelen. Prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw. Bert Bakker. isbn 9035119053
Sandra Bos (1998). “Uyt liefde tot malcander”Onderlinge hulpverlening binnen de Noord-Nederlandse gilden in internationaal perspectief (1570-1820). Stichting beheer IISG. isbn 9068611585 <1--395 blz. softcover, schoon en strak-->
Erasme (1967). La correspondance d’Érasme. Traduite et annotée d’après l’Opus epistolarum de P. S. Allen, H. M. Allen et H. W. Garrod. Volume I. 1484-1514, par Marie Delcourt and others. Bruxelles: Presses Académiques Européennes.
Erasme (1975). La correspondance d’Érasme. Traduite et annotée d’après l’Opus epistolarum de P. S. Allen, H. M. Allen et H. W. Garrod. Volume III. 1517-1518, par Marie Delcourt and others. Bruxelles: Presses Académiques Européennes.
Erasme (1970). La correspondance d’Érasme. Traduite et annotée d’après l’Opus epistolarum de P. S. Allen, H. M. Allen et H. W. Garrod. Volume IV. 1519-1521, par Marie Delcourt and others. Bruxelles: Presses Académiques Européennes.
Willem Procurator (2001). Kroniek. Verloren. Editie en vertaling van het Chronicon van Wilhelmus Procurator door Marijke Gumbert-Hepp. isbn 9065506624
Frederic Cople Jaher (Ed.) (1973). The Rich, the Well Born, and the Powerful. Elites and Upper Classes in History. University in Illinois Press. isbn 0252003195
Jan Wagenaar Geschiedenis scan beschikbaar op library.uu http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-37212 zie voor complete lijst hier onder de V: http://objects.library.uu.nl/reader/object_list.php
P. D. 't Hart (1990). Utrecht en de cholera 1832-1910. Stichtse Historische Reeks 15. De Walburg Pers. isbn 9060116992
Peter S. Wells (2012). How Ancient Europeans Saw the World. Visions, Patterns, and the Shaping of the Mind in Prehistoric Times. Princeton University Press. isbn 9780691143385
L. Ph. C. van den Bergh, A. A. Beekman & H. J. Moerman (1949). Handboek der middelnederlandse geografie. Martinus Nijhoff.
Klaas van Berkel (2011). De stem van de wetenschap. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Deel 2, 1914-2008. Uitgeverij Bert Bakker. isbn 9789035136014 <1--677 blz. gebonden, omslag, vrijwel als nieuw -->
Klaas van Berkel & Leonie de Goei (Eds.) (2010). The International Relevance of Dutch History. BMGN vol. 125 #2-3
H. J. A. Hofland, Marius van Leeuwen & Nel Punt (1983). Een teken aan de wand. Album van de Nederlandse samenleving 1963-1983. Bert Bakker.
H. Brouwer (1944). Atlas voor Nederlandsche Palaeographie. Amsterdam: Van Kampen.
Hilde Hügli (1929). Bern: Paul Haupt Akademische Buchhandlung.
Abel J. Herzberg (1946). Amor fati. Zeven opstellen over Bergen-Belsen. Moussault.
Noam Chomsky (1969). American power and the new mandarins. Historical and political essays. Pantheon Books.
Noam Chomsky (1994, 1996). World orders, old and new. With a new epilogue. London: Pluto Press. isbn 0745313205,


Jansen-Sieben_1968Jansen-Sieben, Ria Jansen-Sieben (1968). De natuurkunde van het Geheelal. Een 13-de eeuws middelnederlands leerdicht. Académie Royale de Belgique, Classe des lettres et des sciences morales et politiques, collection des anciens auteurs Belges. html (op dbnl) 742 pp. Brussel: Paleis der Academiën. — 2 delen, gebonden exemplaire hors commerce Note especially: p. 273-431 left sides; the (Upsala, early 15th century) manuscript, right sides the transcription of the paleographic text.
Werkgroep Grote raad van Mechelen. (1980). C. M. Cappon & J. G. Stuurman (1984), Alain Wijffels (Ed.) (1988). Miscellanea Consilii Magni reps. deel I, II, III. UvA Faculteit Rechtsgeleerdheid. 194 + 134 + 238 blz. softcovers, 1 keer naam op schutblad-->


A. Gaillard (1900, 1903). Inventaire des Mémoriaux du Grand Conseil de Malines. Bruxelles: P. Weissenbruch. =(1977). Consilium Magnum 1473-1973. Brussel: Algemeen Rijksarchief.
Louis-Henri Parias (Ed.) (1960). Histoire générale du travail. TOME 1: PREHISTOIRE ET ANTIQITE. TOME 2: L AGE DE L ARTISANAT. TOME 3: L ERE DES REVOLUTIONS. TOME 4: LA CIVILISATION INDUSTRIELLE. 1961. 390 + 374 + 403 + 366 pages. Nombreuses illustrations en noir et blanc et en couleurs dans le texte et hors texte. In-8 Relié plein cuir. Bon état. Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intérieur frais Classification Dewey : 331-Métiers. .
Gregory Clark (2014). The Son also Rises. Princeton University Press. [als eBook in KB] abstract
Aaron Gurevich (1992). Historical anthropology of the Middle Ages. Edited by Jane Howlett. The University of Chicago Press. isbn 0226310833 [The west portal of the Church of St Lazare in Autun: the paradoxes of the medieval mind. pp 90-99]
Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap, deel 79. Groningen: J. B. Wolters. 607 blz ingenaaid.
Peter Brown (2015). The ransom of the soul. Afterlife and wealth in early Western Christianity. Harvard University Press. isbn 9780674967588
B. Bymholt (1894/1976). Geschiedenis der arbeidersbeweging in Nederland. Van Gennep. isbn 9060122828 (set)
Graven in Holland. De hoven van de Hollandse graven tot het eind van de 13e eeuw in vergelijkend perspectief Westerheem, Special nr. 3, spetember 2014.
A. J. Daub (1974). Meten met maten. Vademecum van veertig eeuwen. Walburg Pers. isbn 9060113624 [bij, of naar aanleiding van, een tentoonstelling in museum Moerman, Apeldoorn]


Leuk boekje, onconventionele behandeling.A. J. M. Brouwer Ancher (1895). De gilden. 's-Gravenhage: Loman & Funke.


Veel feitelijke informatie, vooral Amsterdams. De auteur was ambtenaar bij het Amsterdams gemeentearchief.L. Hilaire-Pérez (2000). L’invention technique au siècle des Lumières. isbn 2226115374 Paris: Albin Michel. reviewed
Phil Bloom (Red) (1996). Ver beneden het peil van goede smaak. Phil Bloom De jaren '60. Stichting Phil Bloom Foundation. isbn 9080315117 Handetekning (van Phil Bloom?) Phil Bloom, Gert Meijerink, Aat Veldhoen, Wim van der Linden, Willem de Ridder, Hans Verhagen, Rien Hagen, Bob Lens, Matthijs van Heijningen
H. M. Brokken (1982). Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. De Walburg Pers. Handelseditie van proefschrift. isbn 9060111192
Malcolm Vale (2007). The ancient enemy. England, France and Europe from the Angevins to the Tudors. Hambledon Continuum. isbn 9781847251770 info
Bibi Panhuysen (2000). Maatwerk. Kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden (1500-1800). Stichting Beheer IISG. isbn 9068611909
Abram de Swaan (1988). Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd. Bert Bakker. isbn 9035107012
H. M. Beliën & P. C. van der Eerden (1985). Satans trawanten. Heksen en heksenvervolging. Gottmer. isbn 9025717926
Jeffrey Burton Russell (1972). Witchcraft in the Middle Ages. Cornell University Press. isbn 0801492890
Marion Gibson (1999). Reading witchcraft. Stories of early English writers. Routledge. isbn 0415206464


Behandelt systematisch de waarheidsvinding op grond van oude documenten etcetera, een belangrijke voorwaarde om iets met de literatuur over processen e.d. aan te kunnen vangen.O. W. A. Boonstra e.a. (1984). A.A.G. Bijdragen 24. Landbouwuniversiteit Wageningen, Afdeling Agrarische Geschiedenis A.A.G. Bijdragen 24.
Huub Broekhuijse (2007). Ralf Dahrendorf over neoliberalisme, sociaalliberalisme en sociaaldemocratie. Het einde van de sociaaldemocratie? Damon.
J. den Tex (1982). Onder vreemde heren. De Republiek der Nederlanden 1672-1674. Zutfen: Uitgeverij Terra. isbn 9062551300
H. A. Bosman-Jelgersma (1979). Vijf eeuwen Delftse apothekers. Een bronnenstudie over de geschiedenis van de farmacie in een Hollandse stad.Proefschrift VU. Amsterdam: Ronald Meesters.
A. H. Wertheim-Gijse Weenink (1973). Democratische bewegingen in Gelderland 1672-1795. Van Gennep. Proefschrift KUN.
W. van Iterson (1932). De historische ontwikkeling van de rechten op de grond in de provincie Utrecht. Deel I, band I en II (alles dat is verschenen). Brill. proefschrift, stellingen ingenaaid I. Markeverhoudingen in het gebied van Rhenen, II De mark van Amerongen, III Het Westerwoud en de daaruit ontstane marken van Maarsbergen, Maarn en Woudenberg IV De mark van Leersum en Zuilenstijn V De mark van Darthuizen VI De mark van Amersfoort VII De malen op het Hoogland VIII De mark van Zeist, Soest en Leusden IX Slotbeschouwingen
A. de Goede (1949). Nederlandse rechtsgeschiedenis. Deel 1. Leiden: Stenfert Kroese.
Johannes Schildhauer (1985).The Hansa. History and Culture. Edition Leipzig. geen isbn (DDR-uitgave)
Marie Collins (1988). Caxton: The description of Britain. A modern rendering. Weidenfeld & Nicholson. isbn 155584300X
Reinout Rutte (2002). Stedenpolitiek en stadsplanning in de lage Landen (12de-13de eeuw) Walburg Pers. isbn 90-57302039
Caroline Alexander (2011). Lost gold of the Dark Ages. War, treasure, and the mystery of the saxons. National Geographic. isbn 9781426208140
Immanuel Wallerstein (1974). Europese wereld-economie in de zestiende eeuw. Het moderne wereld-systeem.. Nieuwkoop: Heureka isbn 9062620310
S. W. Verstegen (1989). Gegoede ingezetenen. Jonkers en geërfden op de Veluwe tijdens ancien regime, revolutie en restauratie (1650-1830). Proefschrift VU 1989 isbn 9062568211


Afbeelding no. 1 (blz. 24) is akkerland bij het Loo Koningstraat, kapittel van St Marie in UtrechtD. J. Cuipers (1949). Bijdragen voor de rechtsgeschiedenis van de gemeene dorps-gronden in Oostergo. Martinus Nijhoff.
P. Oosterbaan (1954). Zeven eeuwen. Geschiedenis van het Oude en Nieuwe Gasthuis te Delft. In eigen beheer.
Zuid-Hollandse Studiën Deel II. (1952). Historische Vereniging voor Zuid-Holland onder de zinspreuk "Vigilate Deo Confidentes." Voorburg: Drukkerij Die Haghe. (oa.: S. J. Fockema Andreae: De hoge en vrije heerlijkheid Putten - A. W. den Boer: De heksenwaag te Oudewater - J. Verseput: Uit het leven van een Zuidhollandse schoolmeester uit de achttiende eeuw - J. Keuning: Meting en kartering van Schieland)
J. P. J. Gewin (1955). Blüte und Niedergang hochadliger Geschlechter im Mittelalter.
A. G. Weiler (1974). Necrologie, kroniek en cartularium c.a. van het Fraterhuis te Doesburg (1432-1559. Met een inleiding - voorzien van paleografische en boek-archeologische aantekeningen door A. Gruijs. Leiden: Brill. isbn 9004038469
Leids Jaarboekje 1948 Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken veertigste deel (oa: Aart Brouwer: Een fossiel bos bij Zoeterwoude uit het begin van onze jaartelling - E. Pelinck: De eerste gedrukte plattegronden van Leiden en de oudste kaarten betreffende het beleg en ontzet der stad)
La révolution franˆaise et l'Europe 1789-1799. Paris, Reunion des musees nationaux,Ministère de la Culture et de la Communication, 1989. isbn 2711822141
Andrea van Leerdam, Orlanda Lie , Martine Meuwese en Maria Patijn (2014). Kennis in beeld. Denken en doen in de middeleeuwen. Verloren isbn 9789087044176 (reeks: Artesliteratuur in de Nederlanden info
Studiekring Eerste Millennium (). Karolingers en Ottonen Papieren Tijger. isbn 9789067283014 info
Leids Jaarboekje 1993 Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken vijfëntachtigste deel.
R. Bessem ((1997). Oorkondenboek van het Karthuizerklooster St.-Andries-ter-Zaliger-Haven bij Amsterdam 1352 1392 - 1579 - 1583. Stichting H. J. Duyvisfonds. isbn 906550026x
M. Thierry de Bye Dólleman (1974). Gewoonten en gebruiken met betrekking tot de naamgeving aan kinderen vóór 1600. blz. 288-297 in Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. zesde jaargang. 1974


Ik moest hier maar eens een scan van maken.C. Hoek (1973): De Hof te Vlaardingen p. 57-92 in Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. vijfde jaargang. Daarin ook: C. Hoek: Heer Floris van Alkemade als oprichter van windwatermolens 42-44
G. H. A. Venner (1985). De Meinweg. Onderzoek naar de rechten op gemene gronden in het voormalige Gelders-Gulikse grensgebied circa 1400-1822. proefschrift Nijmegen. Assen: Van Gorcum. geen isbn
Hein A. M. Klemann (2002). Nederland 1938-1948. Economie en samenleving in jaren van oorlog en bezetting. Boom. isbn 9053527672
D. van Doorn, J. A. Jaeger, W. A. H. Crol en H. F. Wessels (1973/1984). Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van het Hoogheemraadschap van Schieland. Rotterdam: C. Hartog, Jr. / Utrecht: drukkerij de Boer-Cuperus
Frits Doeleman (1982). De heerschappij van de proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594. Een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven in het grensgebied van Holland en het Nedersticht, alsmede in Achttienhoven. Stichtse Historische Reeks 6. De Walburg Pers. isbn 9060110897
Vereniging Gelre (1962/1964). Bijdragen en Mededelingen Deel LXI 1964. Vereniging Gelre.
Vereniging Gelre (1957). Bijdragen en Mededelingen Deel LVI 1957. Vereniging Gelre.
J. Hof (1973). De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573. Hollandse Studiën 5.
L. Ph. C. van den Bergh, A. A. Beekman & H. J. Moerman (1949). Handboek der middelnederlandse geografie. Martinus Nijhoff.
H. J. Moerman (1956). Nederlandse plaatsnamen. Een overzicht. Brill. bespreking
S. W. Couwenberg (Red.) (1988). Opstand der burgers. De Franse Revolutie na 200 jaar. Kk Agora. isbn 9024276217
H. R. van Ommeren (1978). De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387. 's-Gravenhage: Nijhoff. O.a. verschenen als no. 34 in de WERKEN van de Vereeniging Overijsselsch Regt en Geschiedenis isbn 9024721520 =
F. Dekker (1938). Voortrekkers van oud Nederland. Uit Nederland's geschiedenis buiten de grenzen. Boucher. [kolonisten Duitsland 12e en 13 eeuw, etc. Zweden, Noorwegen, Denemarken, Rusland, Voor-Indië, Brazili¨, Ceilon, Estland, Australië, Middellandse Zee-gebied]
Clé Lesger (2001). Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550-ca.1630. Verloren. isbn 9065506861
Rens Bod (2010). De vergeten wetenschappen. Een geschiedenis van de humaniora. Bert Bakker. isbn 9789035134850 bespreking


17 november 2017 \ contact ben at at at benwilbrink.nl      

Valid HTML 4.01!       http://www.benwilbrink.nl/literature/geschiedenis.htm http://goo.gl/14B9Z