Literatuur over onderwijs (algemeen, basis- voortgezet en hoger onderwijs)


Ben Wilbrink

Zie ook onderwijsgeschiedenis.htm
Zie ook schoolboeken.htmRobert Marzano & Wietske Miedema (2014). Leren in 5 dimensies. Moderne didactiek voor het primair onderwijs. Koninklijke Van Gorcum. isbn 9789023251651
Klaus Hurrelman and Uwe Engel (Eds) (1989). The social world of adolescents. International perspectives. New York: De Gruyter. isbn 089925571X 311011996X
Kernan, Alvin Kernan (1999). In Plato’s cave. Yale University Press. isbn 0300075898


Een universitaire autobiografie, zou je kunnen zeggen. De periode na de Tweede Wereldoorlog in de VS, ihb aan de Ivy League instellingen.Manski, Charles F. Manski & David A. Wise (1983). College choice in America. Harvard University Press. isbn 0674141253 — 221 pp. cloth, no dj, insides clean and tight € 40 (Econometric modeling of student behavior - From high school graduation to school and work - Application and admission - The allocation of discretionary grant aid - Selecting a postsecondary school - Enrollment effects of the BEOG program - College attendance versus college completion) €
Stéphan Vincent-Lancrin, Kiira Kärkkäinen, Sebastioan Pfotenhauer, Adele Atkinson, Gwénaël Jacotin & Michele Rimini (2014). Measuring innovation in education. A new perspective. OECD read online
John H. Goldthorpe (2014). The role of education in intergenerational social mobility: Problems from empirical research in sociology and some theoretical pointers from economics. Rationality and Society, 26, 265-289. abstract
Onderwijsraad (4 november 2013). Een smalle kijk op onderwijs- kwaliteit abstractBernadette van Hout Wolters (1986). Markeren van kerngedeelten in studieteksten. KUB proefschrift. Swets & Zeitlinger. [niet online beschikbaar]


Het onderzoek is verwant aan dat naar schematiseren van leerstof, maar Bernadette legt die link nergens. Voor de constructie van meerkeuzetoetsen noemt ze ‘Toetsvragen schrijven’, maar ik zie niet hoe dat dan gebruikt zou zijn (hoofdstuk 6, over vragen over tekst, zou direct relevant moeten zijn, maar ik vermoed dat alleen is gekeken naar wat er over meerkeuzevragen in staat). Mijn indruk is: er is heel veel onderzocht, veel te veel misschien wel, waarbij het kerngedeelte mogelijk is gemist. Het is jammer, ik had graag materiaal gevonden dat voor een herziening van hoofdstuk 6 (vragen over tekst) van belang is. Benieuwd hoe Bernadette er nu over denkt.Edward H. Haertel (2013). Reliability and validity of inferences about teachers based on student test scores. The 14th William H. Angoff Memorial Lecture. pdf
René Kneyber & Jelmer Evers (2013). Het alternatief. Weg met de afrekencultuur in het onderwijs. Boom. isbn 9789461059642 abstract
Johan Luttenberg, Thérèse Carpay & Wiel Veugelers (2013). Educational reform as a dynamic system of problems and solutions: Towards an analytic instrument. J Educ Change (2013) 14:335–352 DOI 10.1007/s10833-012-9196-z abstract
Jos Castelijns, Marjan Vermeulen & Quinta Kools (2013). Collective learning in primary schools and teacher education institutes. J Educ Change (2013) 14:373–402 Researchgate
F. Depaepe, B. De Fraine & M. Simons (2012). Naar een hervorming van het Vlaams secundair onderwijs: Overwegingen en aandachtspunten vanuit een Vlaams (onderzoeks)perspectief Pedagogische Studiën, 89, 307-316. samenvatting
H. Luyten en R. Bosker (2012). Naar een hervorming van het Vlaams secundair onderwijs: Evaluatieve bemerkingen ex ante vanuit Nederlands perspectief. Pedagogische Studiën, 89, 307-316. samenvatting
William G. Bowen (2013). Higher Education in the Digital Age. [als eBook via KB] Princeton University Press. info
DeWayne A. Mason & Robert B. Burns (1997). Reassessing the effects of combination classes. Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice, 3, 1-53abstract
Aleid Truijens (2008). Wij eisen les! Waarom kinderen steeds minder leren. De Volkskrant/Meulenhoff. isbn 9789029083782
R. Veenstra (1999). Leerlingen - Klassen - Scholen. Prestaties en vorderingen van leerlingen in het voortgezet onderwijs. proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Thela Thesis, Amsterdam, isbn 9051705018. (Ik heb dit proefschrift niet gezien, het moet interessant zijn)
Geert ten Dam & Monique Volman (2004). Critical thinking as a citizenship competence: teaching strategies. Learning and Instruction 14, 359-379. pdf


Ik ben hier bepaald niet enthousiast over. Kritisch denkend deze tekst lezend, kom ik tot veel te veel vraagtekens (lees: stilzwijgende vooronderstellingen van de auteurs).Marjon Bruinsma (2003). Effectiveness of higher education. Factors that determine outcomes of university education. Proefschrift, Universiteit Groningen pdf's
Higher education policy as secondary school reform: Texas Public high schools after Hopwood. Educational Evaluation and Policy Analaysis, 29, 200-217. [pdf nog ophalen: KB JSTOR] abstract
James E. Rosenbaum (2011). The Complexities of College for All: Beyond Fairy-tale Dreams. Sociology of Education, 84, 113-117. [pdf nog ophalen, KB JSTOR] abstract
Michael Young (2013). Overcoming the crisis in curriculum theory: a knowledge-based approach. Journal of Curriculum Studies, 45, 101-118. abstract


Sleutelpublicatie.Michael Young (2008). Bringing Knowledge Back in. From Social Constructivism to Social Realism in the Sociology of Education. Routledge. [als eBook in KB]
Christine Sälzer, Ulrich Trautwein Oliver Lüdtke & Margrit Stamm (2012). Predicting adolescent truancy: The importance of distinguishing between different aspects of instructional quality. Learning and Instruction, 12, 311-319. abstract


Spijbelen. Mooi theoretisch kader.Robert J. Marzano (2003). "What works in schools. Translating Research into Action. ASCD.Cary J. Roseth, David W. Johnson, and Roger T. Johnson (2008). Promoting Early Adolescents’ Achievement and Peer Relationships: The Effects of Cooperative, Competitive, and Individualistic Goal Structures. abstractIris Windmuller (2012). Versterking van de professionaliteit van de leraar basisonderwijs. Proefschrift Open Universiteit. pdf


Het probleem met dit onderzoek, de samenvatting doorgenomen hebbend, is dat die professionaliteit niet adequaat wordt ingevuld, zodat het een allegaartje blijft van al die kenmerken die zo makkelijk in eindeloze afvinklijstje van competenties terechtkomen. Ik had bijvoorbeeld graag een beschouwing gezien over wat er professioneel hoort te zijn aan rekenlessen in de basisschool, maar ik vind niets van die aard. Met andere woorden: dit onderzoek is weer eens precies de benadering van het onderwijs en de kwalificaties van leraren zoals meer dan een kwarteeuw geleden gekritiseerd door Lee Shulman. Dat is toch wel vrij ernstig, want ik zie niet in hoe het voor een leraar die zelf niet echt rekenvaardig is en een verkeerde rekendidactiek hanteert, dan toch nog professioneel onderwijs te kunnen geven, voldaan hebbend aan alles wat Windmuller dan nog wel onder professionaliteit rangschikt.

Laat ik nog eens zoeken op enkele termen en namen. Rekenen: nauwelijks genoemd; didactiek levert evemin betekenisvolle hits op.Dominique Verpoorten (2012). Reflection amplifiers in self-regulated learning. Proefschrift Open Universiteit. pdf ophalen


Ik weet niet waar dit onderzoek op slaat. Als ik de volgende passage in de samenvatting lees, dan ben ik er ook meteen klaar mee. Is dit wetenschap? Verpoorten presenteert wel een enorme literatuurlijst, maar dat lost de moeilijkheid niet op, behalve dat ik hiermee hopelijk de literatuur over dat reflecteren een beetje bij elkaar heb?

Reflectie wordt algemeen gezien als een van de meest bepalende factoren voor het leren. In de informatiemaatschappij worden reflectieve vaardigheden van steeds groter belang. Kenniswerkers zien zich geconfronteerd met snel veroude- rende kennis en worden overspoeld met omvangrijke, veelal gefragmenteerde informatiestromen. Bijblijven vergt studie en een goed inzicht in het eigen leerproces. Reflectie is een noodzakelijke voorwaarde om als kenniswerker te kunnen functioneren en in staat te zijn het eigen leren organiseren. Het onderwijs kan zich niet langer beperken tot het onderwijzen van vakcompetenties en -inhouden, maar moet proberen deze te vervlechten met reflectieve processen om het leervermogen van lerenden blijvend te vergroten. Dat is wat bij de Open Universiteit gebeurt.Lilian Eggens (2011). The student X-factor. Social and psychological determinants of students' attainment in higher education. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. (geen online-versie beschikbaar?)


Dit proefschrift staat me een beetje tegen. Er wordt te makkelijk gesproken over effecten van persoonlijkheidskenmerken, en dat is voor mij altijd een teken dat er niet geweldig diep is nagedacht. Persoonljkheidskenmerken zijn niet echt veranderbaar en onderwijsinstellingen moeten dat ook helemaal niet willen. Iets dat niet veranderbaar is, kan geen effecten hebben. Kennelijk bedoelt Eggens er iets anders mee, namelijk interpersoonlijke verschillen. Zou Eggens dan bijvoorbeeld bij een toelatingsselectie ook op persoonlijkheidskenmerken willen selecteren? Liever niet, dunkt me. We leven niet meer in 1984.

Het allereerste wat ik miste in dit proefschrift: de notie van sociale integratie, zoals meen ik door Alexander Astin geïntroduceerd. En dan hebben we het niet over persoonlijke- of persoonlijkheidskenmerken, maar over de sociale omgeving. Een totaal andere ingang op de studiesucces-problematiek. Heeft Eggens deze kans echt gemist? Astin is inderdaad gemist. Het lijkt er erg op dat het uitgangspunt de theorie van sociale vergelijking is geweest, maar dat zie ik in de titel van het proefschrift niet echt terug. Het vervelende is dat een eenzijdig theoretisch onderzoek natuurlijk niet tot beleidsaanbevelingen zou moeten leiden. Laat staan de suggestie dat kroegbezoek nuttig is voor je studieresultaten (De Volkskrant)

Promotoren: Greetje van der Werf en Roel Bosker.Douglas N. Harris, William K. Ingle & Stacey A. Rutledge (2014). How Teacher Evaluation Methods Matter for Accountability. A Comparative Analysis of Teacher Effectiveness Ratings by Principals and Teacher Value-Added Measures. American Educational Reearch Journal abstract (ahead of print) (via Daniel Willingham) (artikel zelf nog niet gezien)
Onderwijsraad (2014). Toegevoegde waarde: een instrument voor onderwijsverbetering - niet voor beoordeling. pdf


Het is mooi dat de Raad terughoudend is wat betreft gebruik van gegevens om er de school op af te rekenen.Mijns inziens gaat de Raad niet ver genoeg: het verzamelen, interpreteren, beleidsmatig verwerken van al deze gegevens over leerwinst en toegevoegde waarde is kostbaar in termen van middelen, tijd, en aandacht, en is gevoelig voor fouten en misinterpretaties door leerkrachten en schoolleiders die niet zijn opgeleid om dergelijke data goed te kunnen interpreteren. De toegevoegde waarde van al deze data, als ik dat zo mag zeggen, zou bovendien wel eens heel gering kunnen zijn. Een niet te onderschatten nadeel van heel dit datacircus is dat het een aantasting is van de professionaliteit van de leerkracht, een inperking van de professionele ruimte van de leerkracht oplevert, en de leerkracht reduceert tot dataschuiver. Dan heb ik het nog niet over de leerlingen: zij worden gereduceerd tot statistische data.Laat leerkrachten en schoolleiders de ruimte om zich met hun ‘core business’ bezig te houden, en laat onderzoek naar leerwinst en toegevoegde waarde over aan professionele onderzoekers, steekproefsgewijs of cohortgewijs. In paragraaf 3.1 en 3.2 lees ik eenzelfde gedachte van de Raad, maar hij krijgt daar een uitwerking als zou iedere school in Nederland onderzoekmatig aan de slag kunnen met de eigen gegevens; dat laatste lijkt me een fictie, met alle respect. Iedere school eigenaarschap over de instrumenten geven? Moet Nederland echt verder de weg op gaan van onderwijs, leerkrachten en leerlingen langs gestandaardiseerde meetlatten leggen, en tussen die bedrijven door misschien nog tijd overhouden voor onderwijs zelf?Heb ik iets over het hoofd gezien? Ik heb niet het hele rapport gelezen. Ik signaleer wel dat onder de geraadpleegde deskundigen slechts één onderwijsonderzoeker herkenbaar is. De deskundigen van het Cito zijn ongetwijfeld deskundig op hun terrein, maar zijn gebonden aan een instelling die een groot belang heeft bij het testen, toetsen, en interpreteren van al die gegevens, in heel het onderwijsveld. Ik kan niet anders dan concluderen dat onder de geraadpleegde partijen de onafhankelijke deskundigheid op het moeilijke terrein van het interpreteren van persoonlijke testgegevens zoals als groepsgegevens ernstig ondervertegenwoordigd is.

Commentaar in de Linkedin-groep Onderwijseconomie (besloten), 8 april 2014.Frans J.G. Janssens, Lyset Rekers-Mombarg & Ellen Lacor (2014). Leerwinst en toegevoegde waarde in het primair onderwijs. Eindrapportage. pdf ophalen.


Sander Dekker, 2014 aanbiedingsbrief pdfAnneke Timmermans (2012). Value added in educational accountability. Possible, fair and useful? Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. pdf


Timmermans hanteert een voorzichtige definitie van toegevoegde waarde, en dat lijkt me heel verstandig (anders verdrink je al snel in filosofische haarkloverijen).ASA statement on using value-added models for educational assessment. pdfDick van der Wateren (10 januari 2015). De verleiding van toegevoegde waarde. blog
Mariska Min-Leliveld (2011). Supporting medical teachers' training. Redesigning a program using characteristics of effective instructional development. Proefschrift Universiteit Leiden. open access; samenvattingL. J. Dorsman & P. J. Knegtmans (2012). Universiteit, publiek en politiek. Het aanzien van de Nederlandse universiteiten, 1800-2010. Verloren. inhoudsopgaveDorsman, L. J. Dorsman & P. J. Knegtmans (2010). Het universitaire bedrijf. Over professionalisering van onderzoek, bestuur en beheer. Verloren. inhousopgaveMargreet Ahsmann (2012). Over meesters in de rechten en priesters van het recht. Feit en fictie in hun opleiding. Boom Juridische Uitgevers.Hans Kuyper & Greetje van der Werf (14-6-2012). Excellente leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schoolloopbanen, risicofactoren en keuzen. GION http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/06/14/excellente-leerlingen-in-het-voortgezet-onderwijs/excellente-leerlingen-in-het-voortgezet-onderwijs.pdfDavid K. Cohen (2011). Teaching and its Predicaments. Harvard University Press.Fenna Vergeer (Red.) (2011). De onderwijsbubbel. Over kennisverarming en zelfverrijking. Garant. isbn 9780-44128543Ongelooflijk informatief over het onderwijsbeleid van de overheid 1990-2010: Ria Bronneman-Helmers (2011). Overheid en onderwijsbestel. Beleidsvorming rond het Nederlandse onderwijsstelsel (1990-2010). Sociaal en Cultureel Planbureau. Tevens proefschrift UvA, 30-11-2011. In zijn geheel als pdf op te halen: hierNobuo K. Shimahara & Ivan Z. Holowinsky (Eds.) 1995). Teacher Education in Industrialized Nations. Issues in Changing Contexts. Garland. isbn 0815314582mCezary Kościelniak & Jaroslaw Makowski (Eds.) (2012). Freedom, Equality, University. Warsaw: Civic Institute.Xiangyun Du, Erik de Graaff and Anette Kolmos (Eds.) (2009). Research on PBL Practice in Engineering Education. Sense Publishers. (frontmatter + hoofdstuk 1: Anette Kolmos, Erik de Graaff, Xiangyun Du: Diversity of PBL– PBL Learning Principles and ModelsAndy van den Berg e.a. (2009). Tien keer beter! Leraren verbeteren hun onderwijspraktijk door onderzoek. Garant. isbn 9789044124170Guy Neave (2012). The Evaluative State, Institutional Autonomy and Re-Engineering Higher Education in Western Europe. Palgrave. site


Belangrijke literatuur voor toezichthouders! Ik heb nu alleen de inleiding gelezen, maar die is niet informatief. Guy Neave heeft de ontwikkelingen van meer dan de laatste decennia van dichtbij meegemaakt of erin geparticipeerd, op Europees niveau, als ik het goed heb. Een kritische terugblik kan dus geen kwaad om er kennis van te nemen. Een kenmerk van deze periode lijkt te zijn, gezien de titel van het boek, dat de staat zich heeft verzekerd van meer greep op de inner workings van de universiteiten. Ik ben bang dat universiteiten die controlezucht hebben geïnternaliseerd, en dat perverse spel ook binnen de eigen instelling zijn gaan spelen. Dat moet voorspellen, is mijn verwachting, dat het bergafwaarts gaat met de kwaliteit van het universitaire gebeuren in Europa, ten gunste van enkele bevoorrechte ‘excellente’ onderzoekinstellingen (met een onderwijs-dependance). Het is een verontrustend boek, gezien de slotzin van Guy Neave:

Whether an impoverished ctizenry in general or academia in particular can afford the consequences of ‘string leaders’ and whether in practice individual leadership alone is sufficient to preserve the slightest semblance of equity, decency and social justice, let alone transparency and efficiency, above all in those symbols of business acumen and efficiency — the board roam and the back office — is a very different matter indeed (Toynbee and Walker, 2008). And yet it is important that these values are not thrown to the four winds. They are perhaps the only means of preventing Anglo-Saxon corporatism from degenerating into an impervious economic oligarchy, and in doing so, summoning up the unwelcome ghosts of a very different corporative order that in the dim but not so distant past prided itself on its administrative efficiency, performance and ability to ‘make its trains run on time’, if not its universities.Jaap Scheerens, Hans Luyten & Jan van Ravens (Eds.). Perspectives on Educational Quality. Illustrative outcomes on primary and secondary schooling in the Netherlands. Springer. site [Een Engelstalige versie van het rapport ‘Visies op onderwijskwaliteit’, met als extra: hoofdstuk 3, een overzicht over het Nederlandse stelsel, en eerder kwaliteitsonderzoek. Zie ook ravens.htm ]Jaap Scheerens, Hans Luyten & Jan van Ravens (Eds.). Visies op onderwijskwaliteit. Met illustratieve gegevens over de kwaliteit van het Nederlandse primair en secundair onderwijs. Universiteit Twente. pdf [De Engelstalige versie ‘Perspectives on Educational Quality’, met als extra: hoofdstuk 3, een overzicht over het Nederlandse stelsel, en eerder kwaliteitsonderzoek. Zie ook ravens.htm ]Jaap Scheerens. With the cooperation of Hans Luyten, Rien Steen, and Yvonne Luyten-de Thouars. (). Review and meta-analysis of school and teaching effectiveness. [zeer uitgebreid]M. J. A. Mirande & P. H. Broerse (1984). Al doende. Een cursus huiswerk maken voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Wolters-Noordhoff. isbn 9001589308C. Bevelander, H. A. Dousma, D. Fokkema & H. Nieuwenhuis (1969 2e). Kernproblemen uit de algemene didactiek van het basisonderwijs. Wolters-Noordhoff.

 1. Oriënterende inleiding
 2. De eerste schrede van de kwekeling in de bassschool
 3. Het onderwijsdoel
 4. Het onderwijs moet passen bij het kind
 5. De leerstof
 6. De methode - - Verschillende onderwijsvormen De rol van de onderwijzer bij het leren van het schoolkind
 7. Enkele kenmerken van de leerituatie (Grondslagen en verwerking)
 8. De leermiddelen
 9. Het onderwijs gegeven aan een groep leerlingen
 10. Individualiseringsmogelijkheden
 11. Totaliteitsonderwijs
 12. Waardebepaling in de school (cijfers en rapporten)
 13. Taak en werkwijze van de pedagogische centra
 14. Enkele belangrijke theoretische beschouwingen
 15. Omschrijving van enkele veel gebruikte termenJos Aarts (1969 2e). Beknopt leerboel der algemene didactiek voor de tweede leerkring. Malmberg.

 1. Inleiding
 2. Wezen en doel van de vorming
 3. De vorming naar haar inhoud beschouwd
 4. De leerstof van de lagere school
 5. De vorming psychologisch beschouwd
 6. De methodiek va de vorming
 7. De school als instituut van de vorming
“Deze beknopte algemene didactiek heeft geen wetenschappelijke pretentes.

( .. )

Op grondslag van de opvattingen van klassieke en moderne didactici m.n. van Otto Willmann en F. X. Eggersdorfer hebben wij deze Nederlandse algemene didactiek ontworpen.”

blz. 5
O. Willmann (1957). Didaktik als Bildungslehre.
F. X. Eggersdorfer (1950). Jugendbildung.Delftsche Studenten Raad (juni 1947). Studie over de ingenieursopleiding. Een tijdsdocument.Arie van der Zwan (1996). Bestaat er voor het socialisme nog een herkansing? S&D 257-273. bak hoJob Cohen (1995). Kernpunten in het hoger-onderwijsdebat. Socialisme en Democratie, 407-411. Met Hans P. M. Adriaansens: Kwaliteit in fasen: een repliek. En Hessel Oosterbeek: Sociaal-democratisch hoger onderwijs. 419-428.M. J. Daniëls & M. Albinsky (1958). Vraag en aanbod van intellect. Enkele beschouwingen en berekeningen naar aanleiding van de prognose voor het Hoger Onderwijs. Universiteit & Hogeschool, 4, #4, 168-177.J. C. Spitz (1959). De reserve aan hoger intellect in Nederland. Universiteit & Hogeschool, 6, #2, 77-93.Posthumus, K. (1958). Rendement en beoordelingsgewoonten. Universiteit & Hogeschool, 4, #4, 156-161.Posthumus, K. (1960). Bespiegeling over ‘Mislukking en vertraging van de studie’. Universiteit & Hogeschool 1960, 6(5). 377-390.


Over het door H. Th. Bakker geredigeerde rapport (zie elders op deze pagina). Posthumus citeert royaal uit dit rapport.Bakker, H. Th. (Red.) (1959). Mislukking en vertraging van de studie. Verslag van een onderzoek verricht aan de Technische Hogeschool te Delft 1953-1957. Delft: Technische Hogeschool.


Dit rapport is een samenvatting van een uitgebreider tussentijds rapport (1955) en een eindrapport (1958))Rien Rouw, Daisy Satijn, & Tim Schokker (Red.) (2009). Bewezen beleid in het onderwijs. Directie Kennis van het Ministerie van onderwijs, Cultuur en Wetenschap. downloadJ. G. L. C. Lodewijks & J. M. M. van der Sanden (Red.) (1999). Op de student gericht. Een bundel opstellen over leren en studeren opgedragen aan Len F. W. de Klerk. Tilburg University Press.E. J. W. M. van Hees & A. Dirkzwager (Red.) (1982). Onderwijs en de nieuwe media. Bijdragen aan de Onderwijsresearchdagen 1982 Swets & Zeitlinger.W. J. Nijhof & E. Warries (Red.) (1986). De opbrengst van onderwijs en opleiding. Bijdragen aan de Onderwijsresearch No. 7. Swets & Zeitlinger.B. Creemers, W. Hoeben & K. Koops (Red.) (1983). De kwaliteit van het onderwijs. R.I.O.N. Wolters-Noordhoff.B. P. M. Creemers (Ed.) (1985). Evaluation research in education. Reflections and studies. Contributions on the occasion of SVO's 20th anniversary. SVO Selecta Reeks.J. Scheerens (1983). Het sectoronderzoek: in de marge van wetenschap en beleid? Een studie naar het functioneren van het beleidsgerichte onderzoek in het kader van enkele landelijke onderwijs-innovatieprojecten. SVO reeks 69. (middenschool, open school, basisschool)Mona McNee & Alice Coleman (2007). The Great Reading Disaster. Reclaiming our Educational Birthright. ia imprint-academic.com. isbn 9781845400972T. Neville Postlethwaite (Ed.) (1986). International Educational Research. Papers in honor of Torsten Husén. Pergamon Press.Corte, E. de Corte (1973). Didactische evaluatie van het onderwijs. Universitaire Pers Leuven.


Louter beschouwend literatuuroverzicht, geen empirische data, laat staan voorbeelden van toetsen en toetsvragen. In het voorwoord is verwezen naar zeer uitgebreide data over rekenen eind lagere school in Belgisch Limburg.Erik de Corte (1973). Onderwijsdoelstellingen. Bijdrage tot de didaxologische theorievorming aanzetten voor het empirisch onderzoek over onderwijsdoelen. LeuvenSER (1990). Rendement van het onderwijs. Advies aan de minister van O&W 1990. Den Haag: SER (Sociaal-Economische Raad); 1990. 117 blz. (Publikatie nr.8); POW 90/192 geleend.Christine Reyna and Bernard Weiner (2001). Justice and Utility in the Classroom: An Attributional Analysis of the Goals of Teachers' Punishment and Intervention Strategies. Journal of Educational Psychology, 93, 309-319.pdfRoger D. Goddard (2001). Collective Efficacy: A Neglected Construct in the Study of Schools and Student Achievement. Journal of Educational Psychology, 93, 467-476. abstractJames R. Squire (Ed.) (1977). The teaching of English. NSSE. issnNic. Perquin (1961). Algemene didactiek speciaal ten behoeve van het middelbaar onderwijs. J. J. Romen & Zonen, Uitgevers, Roermond-Maaseik.Herbert M. Kliebard (1988). Fads, fashions, and rituals: The instability of curriculum change. In Laurel N. Tanner (Ed.). Critical issues in Curriculum (16-34). NSSE. paywalled
Esther Hageman (2004). Een beslissend jaar. Vier seizoenen in groep 8. Het Spectrum. isbn 9027497729Lisa Hamstra-Bletz (1993). Het kinderhandschrift. Ontwikkeling en beoordeling. Proefschrift RU Leiden.David Rubinstein & Colin Stoneman (Eds.) (1972 2nd). Education for Democracy. Penguin Education.W. C. Weeda (1982). Beheersingsleren. Het model getoetst in de tijd. Proefschrift K.H. Tilburg.H. Blok & K. de Glopper (1983). Taal voor het leven. Meningen van oud-leerlingen LBO en MAVO over hun taalgebruik. SVO-reeks 74.Innovatiecommissie participatieonderwijs (1982). Ontwikkelingsprojecten participerend leren in de bovenbouw van h.a.v.o. en v.w.o. Tiende advies aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen.Gert van den Brink (1980). Onderwijsleerplan en onderwijsleerplanontwikkeling. Beleidsnota. Stichting voor de Leerplanontwikkeling. Ballast, ik heb het rapport weggegooid.Nutsseminarium (1967). Proeve van een leerplan voor het basisonderwijs A, B. Nutsseminarium voor pedagogiek aan de universiteit van Amsterdam.Wolf, K. van der, & Roede, E. (Red.) (1997). Opstaan voor onderwijsverbetering. Wolters Noordhoff.Wubbels, T., & Elsendoorn, W. (1980). Begeleiden - luxe of noodzaak. Leerlingbegeleiding in het voortgezet onderwijs. Zeist: Uitgeverij NIB.Zaltman, G., Florio, D., & Sikorski, L. (1977). Dynamic educational change. Models, strategies, tactics and management. The Free Press.NN (1974). De groepsgrootte in het onderwijs. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen - Staatsuitgeverij. isbn 9012007089C. F. M. van Lieshout & E. Wardenaar (1985). Onderwijsdifferentiatie en computergebruik voor beheer en evaluatie van onderwijs. Werkdocumenten Basisvorming in het onderwijs. WB 20. WRR.F. van der Blij & A. Treffers (1985). Rekenen - wiskunde. Werkdocumenten Basisvorming in het onderwijs. WB 7. WRR.Herman T. Epstein (1970). A strategy for education. Oxford University Press. review, obituary Zijn artikel in nature.A. D. de Groot (1958). Een inleiding over de geschiktheid van de student voor universitaire studie.Ariana Need & Uulkje de Jong (2000). Is het voor studiesucces belangrijk om uit te kijken naar een goede opleidingsplaats?. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 24, 125- . http://www.vorsite.nl/nl/archief-ps/ onlineM. van der Hulst & E. Jansen (2000). Effecten van curriculumkenmerken op studievoortgang en uitval van studenten technieken. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 24 237-247. http://www.vorsite.nl/nl/archief-ps/ onlineDavid Phillips (Ed.) (1992). Lessons of cross-national comparison in education. Oxford Studies in Comparative Education, Volume 1. Wallingford: Triangle Books.Henry A. Giroux (1992). Neoliberalism, Corporate Culture, and the Promise of Higher Education: The University as a Democratic Public Sphere. Harvard Educational Review, 72, 425-463. abstractDelden, A. Th. van Delden, Rinnooy Kan, A. H. G., J. M. M. Ritzen, en anderen (1987). Naar een ondernemende universiteit. Utrecht: Veen. Nederlands Gesprek Centrum. ISBN 9020418432. Deelnemers: A. Th. van Delden (gemeente Den Haag), M. Geldens (McKinsey), E. M. H. Hirsch Ballin (KUB), L. F. Ploeger (NS), R. O. Prins (McKinsey), A. H. G. Rinnooy Kan (voorzitter; EUR), J. M. M. Ritzen (EUR), J. de Ruiter (gerechtshof A'dam), A. van der Zwan (Nationale Investerings Bank). Deze heren hebben een pamflet afgescheiden waarbij ze alle remmen hebben losgegooid. Enkele ongeremde en daarom ook betekenisloze passages over selectie licht ik eruit. p. 11: Signalen zoals de aanhoudende discrepantie tussen de vraag op de arbeidsmarkt en het aanbod van universitair afgestudeerden, het relatief lage percentage van de eerstejaarsstudenten dat uiteindelijk slaagt voor een doctoraalexamen en de daarmee gepaard gaande relatief hoge lasten per uitgereikt diploma (zie de schema's 1 t/m 4). p. p. 12: Excellentie in universitair onderwijs betekent een compromisloze keuze voor de laatstgenoemde vorm, onderwijs in kleine groepen, (maximaal zo’n 10 studenten per staflid) door de beste docenten, onder strenge kwaliteitscontrole die gebruik maakt van de oordelen van de studenten zelf en die van hun latere werkgevers (zie schema 5). Uiteraard heeft een en ander consequenties voor de kosten van het onderwijs en daarmee voor de financiering ervan - waarover later meer. Hier zij vooropgesteld dat een streven naar hoge kwaliteit veronderstelt dat selectie van studenten wenselijk is. Dat wordt dan ook bepelit. Het huidige Nederlandse systeem van toelating via gewogen loting is op zijn best een internationale curiositeit (zie schema 6). In combinatie met een selectieve propedeuse, waarvoor op straffe van verminderde overheidssubsidie niet teveel studenten mogen zakken, leidt dat tot een normvervaging die schadelijk is voor student en systeem. Selectie aan de ingang dus, maar niet zonder duidelijke spelregels. Accepteert de universiteit een student, dan zal die erop mogen vertrouwen dat een behoorlijke inzet met hoge waarschijnlijkheid leidt tot succesvolle afronding van de studie. Zo wordt het bezwaar van het huidige systeem ondervangen dat de universiteit gedwongen wordt tot een hoog onderwijs-rendement op een studentenpopulatie waarvan zij de samensteling niet kan beïnvloeden. Overigens laat de nieuwe opzet onverlet dat een universiteit die selectie kan uitvoeren op een groot aantal gronden (variërend van toelatingsexamen tot interview). Uiteraard wordt de ruimte voor selectie daarenboven nog beïnvloed door de maatschappelijke perceptie avn de universiteit en met name de gretigheid te willen studenren aan een excellente instelling. p. 15 vervolgt met nog meer van dat onverbindende snorkende proza, alleen maar voordelen van al die nieuwigheid, alleen maar ellende in het oude onderwijs: "Genoemd is al de noodzaak van selectie van studenten, die zelf op grond van goede voorlichting - ondermeer via een door de overheid te bevorderen consumentengids - een universiteit kiezen, en die in ruil voor het ondergaan van de universitaire selectieprocedure van hun universiteit een hoog rendement mogen verwachten. De universiteit, hoe verder ook geprofileerd, zal beseffen dat haar maatschappelijk imago voor een belangrijk deel bepaald wordt door afgestudeerden. Zij zal er dan ook op toezien dat de talenten van de individuele student maximaal tot ontplooiing komen, bijvoorbeeld door via vergaande differentiatie en keuzevrijheid binnen het studieprogramma verschillende routes naar het doctoraal examen te creëren. Van de studenten zal maximale inzet gevraagd worden, maar zij zullen mogen rekenen op voortreffelijk onderwijs in kleine groepen waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met het oordeel van de student over leerstof of presentatie en op een goede begeleiding bij de keuze van de studieroute en bij het selecteren van en solliciteren naar een loopbaan. De opleiding zal hen in staat moeten stellen zelf ook ondernemendheid te demonstreren, bijvoorbeeld doordat geen kunstmatige barrières opgeworpen worden tussen de verschillende studierichtingen. Onderwijs dient in kleine, uitwisselbare en op vele wijzen te combineren onderdelen te worden aangeboden. Waar ook maar enigszins mogelijk, moeten studenten in staat gesteld worden hun specifieke wetenschappelijke of maatschappelijke ambities tot uitdrukking te brengen in een aangepast studieprogramma, zulks uiteraard onder de garantie dat zij zich de vakmatige kennis eigen maken die de maatschappij met hun afstudeeretiket zal willen associëren. En passant zij daaraan toegevoegd dat een gedeeltelijke modularisering van het onderwijsaanbod ook het gebruik ervan voor volwassenenonderwijs zal vergemakkelijken, en de mogelijkheid schept een passende route uit te zetten naar een hoogwaardige tweede fase onderzoeksopleiding die afgerond wordt met een promotie." De schema's waarnaar is verwezen zijn stuk voor stuk misleidend, al zullen de gegeven cijfers best kloppen met de daarvoor opgegeven bronnen (voor Nederland o.a. het CBS): p. 58 schema 6, Selectie van studenten. Tabel met percentages van aanmeldingen die worden toegelaten: NL 95%, Harvard 17%, Stanford 19%, MIT 30%, Univ. of Pennsylvania 40%, New York univ. 60%, Cambridge 38%, Oxford 35%. zen zijn een bundel misleidende grafieken in de bijlagen. De eenzijdigheid in deze presentatie is overdonderend. Maar ook deze suggestie slaat nergens op: afgewezenen kunnen altijd ergens anders terecht, maar daar is geen opmerking over te vinden. Om deze ballon door te prikken heb je ook mensen als Astin nodig, die kunnen laten zien hoe fake deze voorstelling van zaken is waar het de Amerikaanse situatie betreft. Voor Engeland natuurlijk hetzelfde verhaal. Een andere vorm van misleiding in dit schema 6, ook in andere schema’s terug te vinden, is dat deze cijfers kennelijk betrekking hebben op studierichtings-niveau; daardoor kun je niet alleen selectiviteit opblazen, maar ook de cijfers over uitval, zoals inderdaad in schema 2 op p. 54 is gedaan: Schema 2 Drop-out in percentages. NL oude stijl doctoraal na 12 jaar 44%, eerste fase doctoraal na 6 jaar naar verwachting volgens de VSNU 28%, volgens anderen 40%; UK 10%; USA public universities 40%, private universities 29%, Harvard 5%.P. Windolf (1995). Selection and self-selection at German mass universities. Oxford Review of Education, 21, 207-232.

abstractHelen A. Moore & Bruce Keith (1992). Human capital, social integration, and tournaments: a test of graduate student success models. The American Sociologist, summer, 52-71. previewKariya, T., & Rosenbaum, J. E. (1987). Self-selection in Japanese junior high schools: a longitudinal study of students' educational plans. Sociology of Education, 60, 168-180. previewJoy M. Reid (Ed.) (1998). Understanding Learning Styles in the Second Language Classroom. Prentice Hall Regents.Jos van der Linden & Erik Roelof (Red.) (2000). Leren in dialoog. Een discussie over samenwerkend leren in onderwijs en opleiding. Wolters-Noordhoff. isbn 9001541607 Aflevering 6 Pedagogische Studiën, 76, 1999.
Geoff Isaacs: The Netherlands - tertiary teacher training as a growth industry 162-180 (o.a. CRWO). In David C. B. Teather (1979). Staff Development in Higher Education. An International Review and Bibliography. Kogan Page.


Klein stukje geschiedenis van CRWO-bureaus in de zeventiger jaren, nadruk op docentencursussen.Jaap Vedder (1984). Oriëntatie op het beroep van leraar. Praktische vorming en reflekteren aan het begin van de lerarenopleiding. Proefschrift Utrecht. Swets & Zeitlinger.


Een interessant specimen om de ideologie rond 1980 te proeven. Dat is wel weer even schrikken. Ik vermoed dat Jaap in zijn huidige opvattingen nog steeds dicht bij die in dit proefschrift staat. Consistentie is mooi, natuurlijk. Overigens kan ik er niets mee, weggegooid.Frans de Vijlder (2008). Naar intelligente ohogeronderwijsinstellingen. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 57-65.
Bernard Montelh (Dir.) (1993). Ainsi change l'école. L'éternel chantier des novateurs. Éditions Autrement. isbn 9782862604305
R. J. Bosker & H. Luyten, H. (2000). De stabiliteit en consistentie van differentiële schoolkenmerken. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 24, 308-321. http://www.vorsite.nl/nl/archief-ps/ online
Swantje Dettmers, Ulrich Trautwei, Oliver Lüdtke, Mareike Kunter & Jürgen Baumert (2010). Homework Works if Homework Quality Is High: Using Multilevel Modeling to Predict the Development of Achievement in Mathematics. Journal of Educational Psychology, 102, 467-482. abstract


huiswerk, interessante literatuurlijst.I. Amagi (Ed.) (1988). Educational reform in international perspective. Int. J. Educ. Res., 12 #3, 103-226.
Raymond S. Nickerson (1988). On improving thinking through instruction. In Ernst Z. Rothkopf: Review of research in education volume 15—1988-89. Washington, D.C.: American Educational Research Association. (3-58)Ernst Z. Rothkopf: Review of research in education volume 15—1988-89. Washington, D.C.: American Educational Research Association.
Jerome D’Agostino & Sonya Powers (2009). Predicting teacher performance with test scores and grade point average: A meta-analysis. American Educational Research Journal, 46, 146-182.Sherrie P. Gott: Apprenticeship instruction for real-world tasks: The coordination of procedures, mental models, and strategies. In Ernst Z. Rothkopf (Ed) (1988). Review of research in education volume 15—1988-89 (97-170). Washington, D.C.: American Educational Research Association. isbn 0935302107 abstract
James A. Kulik and Wilbert J. McKeachie (1975). The evaluation of teachers in higher education. In Fred N. Kerlinger: Review of research in education volume 3 (pdf nog ophalen via JStor?) F.E. Peacock Publishers. (docentbeoordeling)Chubb, J. E., & Moe, T. M. (1990). Politics, markets & America's schools. Washington: The Brookings Institution. isbn 0815714092Bert Creemers, Ton Peters & Dave Reynolds (Eds.) (1989). School effectiveness and school improvement. Proceedings of the Second International Congress Rotterdam 1989. Swets & Zeitlinger. isbn 902651008X


Standaardwerk, nog steeds.Hentig, Hartmut von Hentig (1981). Aufwachsen in Vernunft. Kommentare zur Dialektik der Bildungsreform. Klett-Cotta. isbn 3129333304 — 315 pp. cloth, dj, insides clean
Follow Through Classroom Process Measurement and Pupil Growth (1970-71). Final Report. 294 p. download full text here
Siegfried Engelmann (). Follow Through Evaluation. Ch. 5 in ???? pdf


Wow, see the 'paper trail'M. J. Langeveld (1961). Inleiding tot de studie der paedagogische psychologie van de middelbare-schoolleeftijd. Groningen: Wolters. 7e herziene druk 1961
A. B. Dijkstra, S. Karsten, R. Veenstra en A. J. Visscher (2001). Het oog der natie: scholen op rapport. Standaarden voor de publicatie van schoolprestaties. Koninklijke Van Gorcum. isbn 9023237234
Brouwer, W. H. Brouwer, I. C. Van Houte, P. Post en M. C. J. Scheffer (1955). Schoolkinderen uit sociaal zwakke gezinnen. Groningen: Wolters. Mededelingen van het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.
Woerden, W. M. van Woerden, T. M. Chang & L. J. M. van Geuns-Wiegman (1973). Onderwijs in de maak. Utrecht: Het Spectrum (Aula 508). isbn 9027452547
Ken Bain (2004). What the best college teachers do. Harvard University Press. isbn 0674013255 — 207 pp. small octavo, halfcloth, dj, near mint [€11 Strand 3-2010]
Peter Baggen, Agnes Tellings and Wouter van Haaften (Eds) (1998). The university & the knowledge society. Concorde Publishing House. isbn 907623003X
R. K. W. van der Velden (1991). Sociale herkomst en schoolsucces. Het effect van culturele en sociale hulpbronnen p de scholloopbaan. Groningen: Rion. proefschrift RU Groningen. isbn 9066903139


VOLVO-project: 700 kinderen n Groningen gevolgd.Renes, P. B. (1969). Recrutering en selectie van leerkrachten voor het lager onderwijs in nederland. Groningen: Wolters-Noordhoff. Proefschrift. Stellingen in de tekst opgenomen.
Willem van Os (1999). Bruikbaarheid en effectiviteit van studentenoordelen over het onderwijs. Proefschrift, Vrije Universiteit.
Dorsman, L. J. Dorsman & P. J. Knegtmans (2010). Het universitaire bedrijf. Over professionalisering van onderzoek, bestuur en beheer. Verloren. isbn 9789087041823
Jan Bos (1984). Blijven zitten met zittenblijven? Den Haag: SVO.
Pieter Hettema en Leo Lenssen (Red.) (2007). Van wie is het onderwijs. De veranderende rol van leraar, manager en minister. Balans. isbn 9789050188784
Groot, A. D. de (1972). Selectie voor en in het hoger onderwijs. Een probleemanalyse. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij. Samengevat opnieuw verschenen in A. D. de Groot (1982). Academie en forum. Over hoger onderwijs en wetenschap p. 36-48. Meppel: Boom.
Groot, A. D. (1972/82). Selectie voor en in het hoger onderwijs: een probleemanalyse. In Groot, A. D. (1982). Academie en forum. Over hoger onderwijs en wetenschap. Meppel: Boom. 36-48. '93
Groot, A. D. de (red.) (1982). Academie en forum. Over hoger onderwijs en wetenschap. Meppel: Boom. '94
K. Doornbos (Red.) (1982). Naar rechtvaardig onderwijs. Over ongelijkheid van kansen. Ambo. isbn 9026305591, 118 blz. softcover, (...)
Doornbos, K. (1997). Gastvrij herbergzaam basisonderwijs. In Van Dyck, M. (Red.) (1997). Toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs. Studies (p. 371-91). Den Haag: Onderwijsraad.
K. Doornbos (Red.) (1982). Naar rechtvaardig onderwijs. Over ongelijkheid van kansen. Ambo. isbn 9026305591
Sies Wiegersma (1989). Innovatie van het hoger onderwijs. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Hans Wansink (1992). Een school om te kiezen. Naar een actuele onderwijspolitiek. Bert Bakker/Wiardi Beckman. isbn 9035112202
Frans de Vijlder, F. de (1996). Natiestaat en onderwijs. Een essay over de erosie van de band tussen onderwijssystemen en Westerse natiestaten. Den Haag: VUGA. (proefschrift).


Ik heb het doorgenomen, maar ontdek er de these niet in, laat staan de toetsing. Het is een groot literatuuroverzicht, maar niet systematisch genoeg. Wel informatief, dat zeker. Ik heb een aantal literatuurverwijzingen na te trekken. Vgl Winch (1996). Bespreekt op p. 159 in een paar woorden het Edison-project (contracting-out education). Bespreekt op p. 162 Wansink in een halve blz, kritiekloos, en zonder kritiek te noemen. Boekbespreking door Jan van Ravens in TvHO, 14, 210-213 (positief, natuurlijk).A. A. van Wijnkoop (1965). Verder leren. Een sociologisch onderzoek naar de differentiële deelneming van sociale milieus aan de diverse schoolsoorten van voortgezet onderwijs. Groningen: Wolters. Proefschrift Universiteit van Amsterdam, handelseditie uitgegeven door Wolters, in de Mededelingen van het Nutsseminarium voor Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam (#71).
Hans Sonneveld (1997). Promotoren, promovendi en de academische selectie. De collectivisering van het Nederlandse promotiestelsel. Amsterdam: Amsterdam University Press. isbn 9053562699
Rijken, Susanne Rijken (1999). Educational expansion and status attainment. A cross-national and over-time comparison. proefschrift Universiteit Utrecht. isbn 903931800x
Nico Verloop & Joost Lowyck (Red.) (2003). Onderwijskunde. Een kennisbasis voor professionals. Wolters Noordhoff. isbn 9001545335


Een tijdsbeeld 2003 van wat een in wetenschappelijk opzicht zwakke discipline aan kennis en inzichten biedt. Het zwakke zit hem hierin dat nogal wat auteurs uitspraken voor hun rekening nemen waar ondersteunend wetenschappelijk onderzoek niet echt beschikbaar is, en/of waar in disciplines als experimentele psychologie serieuze tegenspraak te vinden zou zijn, als onderwijskundigen daarvoor zouden openstaan. Ik noem alleen het voorbeeld van leerstijlen, die vooral niet bestaan, maar in dit boek als feit worden gepresenteerd, als feit bovendien waar het onderwijs iets mee zou moeten doen.Audrey Amrein-Beardsley (2014). Rethinking Value-Added Models in Education: Critical Perspectives on Tests and Assessment-Based Accountability. [Als eBook in KB] reviewed & info
Daniel Willingham (2007). Critical thinking, why is it so hard to reach? American Educator, summer 2007, 8-19. pdf


Critical thinking is not a skill. Absoluut lezen. Sterk tegengif voor aanvallen van 21st century skills poison.Robert Slavin (1988). Cooperative learning and student achievement. Educational Leadership, October, 31-33. pdf
Diane Ravitch (2000). Left back: a century of failed school reforms. Simon & Schuster. UB Leiden closed stack 8745 A 15 info Ch. 1
Diane Ravitch (2002). On education. UB Leiden: Gorlaeus Library GORLAE CHEFAR 16 000
Diane Ravitch (1978). The revisionists revised: a critique of the radical attack on the schools. Basic Books. UB Leiden SOCIOL R1-392


Gaat heel erg over wat er rond 1970 gebeurt, over onderwijshistorische schrijvers met een marxistische inslag, zeg maar (‘radicals’).Diane Ravitch (1985). The schools we deserve : reflections on the educational crises of our times. Basic Books. UB Leiden closed stack 1967 E 35; KB hardcopy
Diane Ravitch (1974). The great school wars : New York City, 1805-1973 : a history of the public schools as battlefield of social change. Basic Books. ISBN: 0465027024 UB Leiden closed stack 6283 B 21 (er is een 3e editie van 2000, geactualiseerd dus)
Diane Ravitch (1983). The troubled crusade : American education, 1945-1980 Basic Books. isbn 0465087566
Diane Ravitch & Chester E. Finn, Jr (1987). (1987). What do our 17-year-olds know? : a report on the first national assessment of history and literature. Harper & Row. ISBN: 0060158492 UB Leiden closed stack 3546 E 11
Diane Ravitch (2001). Making good citizens : education and civil society. UB Leiden PEDAG. 1.a.134 ('currently not available': waarschijnlijk uitgeleend dus)
Diane Ravitch (2003). Kid stuff : marketing sex and violence to America's children. UB Leiden PEDAG. 33.c.6
Diane Ravitch (1995). National standards in American education: A citizen's guide. Brookings Institution. info publisher


A 1996 blog by Diane Ravitch on the subject of standards: web page. National Standards in American Education Ravitch (1995) thinks the NCTM Standards to be fine. The book is about a belief in Standards that Ravitch since then has lost. Such as:Diane Ravitch (2003). The language police: How pressure groups restrict what students learn. Knopf. ISBN-10: 0375414827


reviewDiane Ravitch (2011). The Death and Life of the Great American School System: How Testing and Choice Are Undermining Education. Basic Books pb ISBN-13: 9780465036585besteld 8-2016. YouTube


short piece adapted by RavitchDiane Ravitch (2013). The reign of error: The hoax of the privatization movement and the danger to America's public schools. info & review
Diane Ravitch (1995). Learning from the past : what history teaches us about school reform. Johns Hopkins Press. KB hardcopy
Howard Wainer (2011). Uneducated guesses: Using evidence to uncover misguided education. [als eBook in KB]
James Kaufman & Robert Sternberg (Eds) (2010). The Cambridge Handbook of Creativity CUP <-- 1999 EDITIE IS WEL IN UBL, evenals die van 2006-->
L.T.M. Rekers-Mombarg, A.C. Timmermans, R.J. Bosker (2014). Vernieuwing van indicatoren voor leeropbrengsten in het voortgezet onderwijs; een dieptestudie. GION. pdf
Marianne Elshout-Mohr (1986). Stimuleren tot studeren. Utrecht: Het Spectrum. Aula 818.
Marcel J. A. Mirande (1989). Studeren door schematiseren. Muiderberg: Coutinho. isbn 9062837557, 78 blz. softcover,
W. Meuwese (1970). Onderwijsresearch. Aula 439. geen isbn — 239 blz. pocket
Jim Horn & Denise Wilburn (2013). The mismeasure of education. Information Age Publishing. [I have not seen the book; not available in KB or UB Leiden] info


See the review by David Berliner, on the Publisher's web page.Patrick R. Riccards, Phyllis Blaunstein & Reid Lyon (2014). Why kids can't read: Continuing to challeng the status quo in education. Rowman & Littlefield. [als eBook in KB]info
Daniel Willingham (2015). Raising Kids Who Read: What Parents and Teachers Can Do. Jossey-Bass info [Nog niet gezien, nog niet in KB als eBook]
Casper Thomas (9-3-2015). 'Een diploma is geen vis' - Interview met David Graebler. De Groene.
De Jonge Akademie (13 februari 2014). Visie van De Jonge Akademie op wetenschapsbeleid. webpagina
Special Issue of Educational Researcher Examines Value-Added Measures (2015). download
Daniel T. Willingham (2015). For the Love of Reading Engaging Students in a Lifelong Pursuit. Educational Researcher, Spring, 4-13 + 43 pdf
Stephen W. Raudenbush (2015). Value Added: A Case Study in the Mismatch Between Education Research and Policy. Educational Researcher, 44 nn. 2, 138-141. pdf
David P. Baker (2014). The schooled society. The Educational Transformation of Global Culture. Stanford University Press. [nog niet als eBook in KB][niet in UB Leiden][Sjoerd Karsten wil het mij lenen, aanbod nog maar even afgeslagen] info
Claire Callender (2003). Student financial support in higher education: Access and exclusion. In Malcolm Tight (Ed). Access and exclusion (p. 127-158). Amsterdam: JAI. . abstract


Goed overzicht van onderzoek in de UK naar studiefinanciering en zijn effecten, van politieke ontwikkelingen in the UK tot 2001. Het gaat daar niet goed met het beleid van New labour. Dat is mogelijk sinds 2001 alleen maar erger geworden. Crux: Blair cs heffen collegelegelden en schaffen beurzen af om daaruit een bredere toegang tot het HO te financieren, maar de lasten ervan komen vooral bij de kandidaten uit lagere inkomensgroepen terecht, die het daarom laten afweten, beroepsopleidingen, korte opleidingen, opleidingen dicht bij huis, minder riskante opleidingen kiezen. Waar heb ik dat eerder gehoord.Roel J. Bosker, Bert P. M. Creemers and Sam Stringfield (1999). Enhancing educational excellence, equity and efficiency. Evidence from evaluations of systems and schools in change. Dordrecht: Kluwer. isbn 0792361385 preview
M. Galton (Ed.) (1998). Class size and pupil achievement. Special issue of International Journal of Educational Research, 29 # 8, 687-818. contents


Dit gaat over kwaliteit, vooral vanwege de samenvattende conclusies die Galton trekt (p. 809). Galton verwijst dan naar eigen onderzoek dat laat zien dat het activiteitenpatroon van de onderwijzers is verschoven ten gunste van teacher-pupil interaction, kennelijk met als bedoeling het bijhouden van van alles en nog wat, ten koste van het begeleiden van leerlingen, monitoring pupil-pupil conversations, en meer huishoudelijke werkzaamheden in de klas die steeds meer buiten klasse-uren gedaan moeten worden. Een en ander, een zwaardere werklast dus, leidt tot hoge stress-niveaus. Evident dat reductie van klassegrootte door de vermindering in omvang van bureaucratisch werk leidt tot verminderde werklast en verminderde stress.F. J. Prins, M. Clerkx & R. de Groot (Red.) (2013). Kinderen-in-ontwikkeling op de basisschool. Garant. isbn 9789044130119
Ellen Condliffe Lagemann (2000). An Elusive Science: The Troubling History of Education Research. University of Chicago Press. isbn 0226467724 review short review 1997 article: http://www.jstor.org/discover/10.2307/117627
Alexander W. Astin (1985). Achieving educational excellence San Francisco: Jossey-Bass. isbn 0875896367
Jan Anthonie Bruijn (Vz.) (2012). Onderwijs: de derde dimensie. Teldersstichting.

pdf


Ook Fons van Wieringen in dit clubje! Het boekje gaat over alles. Dus ook over 21st century skills (106-110).Claude Grignon (1971). L'ordre des choses. Les fonctions sociales de l'enseignement technique. Les Éditions de Minuit.


beroepsonderwijs in Frankrijk 60er jaren, door sociologische brilMartin Carnoy & Hanry M. Levin (1985). Schooling and work in the democratic state. Stanford University Press. isbn 0804712425
Jo Blanden, Ellen Greaves, Paul Gregg, Lindsey Macmillan and Luke Sibieta (september 2015). Understanding the improved performance of disadvantaged pupils in London. Working paper. pdf


Via Dylan Wiliam.Cristina Iannelli (2013). The role of the school curriculum in social mobility. British Journal of Sociology of Education, 34, 907-928. researchgate.net [opgevraagd oktober 2015]
Jo Williams (2016). Academic Freedom in an Age of Conformity: Confronting the Fear of Knowledge. Palgrave.. [nog niet gezien] [follow @jowilliams293 ] info
Mieke Van Houtte & Jannick Demanet (2016). Teachers' beliefs about students, and the intention of students to drop out of secondary education in Flanders. <1>Teaching and Teacher Education, 54, 117-127.


Grondig theoretisch kader. [studie-uitval]Eric van 't Zelfde (2015). Superschool. Het succesverhaal van een bevlogen schooldirecteur. Prometheus/Bert Bakker. isbn 9789035143647


Teacher Proof : Why research in education doesn’t always mean what it claims, and what you can do about it Bennett Tom, 2013 | Taylor and Francis Available ‘Tom Bennett is the voice of the modern teacher.’ - Stephen Drew, Senior Vice-Principal, Passmores Academy, UK, featured on Channel 4’s Educating Essex Do the findings from educational science ever really... Read this book | View details | Add to CollectionBen Williamson (2016). Digital education governance: An introduction. European Educational Research Journal, 15, 3-13. free pdf
Ben Williamson (2015). Governing methods: policy innovation labs, design and data science in the digital governance of education. Journal of Educational Administration and History, 47 open access
Antoni Verger, Christopher Lubienski, Gita Steiner-Khamsi (Eds.) (2016). World Yearbook of Education 2016 The Global Education Industry. info
Ben Williamson (2014). New governing experts in education: self-learning software, policy labs and transactional pedagogies. In Tara Fenwick, Eric Mangez & Jenny Ozga: Governing knowledge. Comparison, knowledge-based technologies and expertise in the regulation of education. World Yearbook of Education 2014. [eBook KB] book info
Zanten Agnès; Ball Stephen J; Darchy-Koechlin Brigitte (Eds.) (2015). World Yearbook of Education 2015 : Elites, Privilege and Excellence: The National and Global Redefinition of Educational Advantage [eBook KB]
Gerry Geitza, Desirée Joosten-ten Brinke, Paul A. Kirschner (2016). Changing learning behaviour: Self-efficacy and goal orientation in PBL groups in higher education. International Journal of Educational Research, 75, 146-158. abstract
Steven Pinker (2014). The Trouble With Harvard. The Ivy League is broken and only standardized tests can fix it. New Republic blog


On BildungNCTQ (2016). Learning About Learning: What Every New Teacher Needs to Know.
Het onderwijs in de Nederlandse taal en letterkunde op de middelbare school. Rapport van de Commissie ter Bestudering van de Middelen tot Verbetering van het Onderwijs in het Nederlands aan Scholen voor Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs. Rijksuitgeverij Dienst van de Nederlandsche Staatscourant ter Algemeene Landsdrukkerij 's-Gravenhage 1941. gescand 27 Mb en wereldkundig gemaakt: tweet [ bespreking


. Het rapport is in zekere zin een voorloper van Van Dis c.s. dbnlJo Ritzen (1983). Wat is onderwijs ons waard? Een sociaal-economische benadering. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Christopher Bjork (). High-stakes schooling. What we can learn from Japan's experiences with testing, accountability, and education. [ALS EBOOK IN KB] review
Ben Williamson (May 12, 2016). Schooling Silicon Valley. post
Ph. J. Idenburg (1971). Theorie van het onderwijsbeleid. Wolters-Noordhoff. isbn 900141902X
Jerome S. Bruner (1971). The relevance of education. George Allen & Unwin. Edited by Anita Gil. isbn 0043700438
Heribert Adam (1965). Studentenschaft und Hochschule. Möglichkeiten und Grenzen studentischer Politik. Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt: Frankfurter Beiträge zur Soziologie 17 () -->


Een voorloper van het medezeggenschapsonderzoek van Kees Kolthoff.Anja Vink (2010). Witte zwanen, zwarte zwanen. De mythe van de zwarte school. Meulenhoff. isbn 9789029085045
Jane Bluestein (1995). Mentors, masters and Mrs. MacGregor. Stories of teachers making a difference. Deerfield Beach, Florida: Health Communicatons. isbn 1558743375
J. A. van Kemenade (2003). Wakken in het kroos. Opmerkelijke ervaringen uit dertig jaar publieke dienst. Elsevier. isbn 9059019202
Adviesgroep Leermiddelen (Red.) (1985). Ontwikkelingen rond schoolboeken in Nederland.


oa. Rob de Jong: Wiskobas n methoden 37-46; J. Van Dormolen: Wat staat er op deze bladzijde? 47-56; Hein Krammer: e rol van het wiskundeboek in het onderwijsleerproces 147-156.Jack Canfield, Mark Victor Hansen & Amy Newmark (2008). Getting in . . . to college. 101 true stories from ids who have lived through it. Chicken Soup fr the Soul. isbn 9781935096276
Jaap Scheerens (2015). Educational Effectiveness and Ineffectiveness: A Critical Review of the knowledge base. Springer. info op de ste van Springer is hfdst 2 te downloaden download ch 2 & previews
Catherine Snow, Peg Griffin, M. Susan Burns (Eds) (2005). Knowledge to Support the Teaching of Reading: Preparing Teachers for a Changing World. Jossey Bass. chapter 1 online for free
Joanna Williams (2016). Academic freedom in an age of conformity. Confronting the fear of knowledge. Palgrave Macmillan. isbn 978113751483
Herbert J. Walberg (2007). School choice. The findings. Cato Institute. isbn 9781933995052


a.o.: 'the Dutch universal voucher program dating back to 1917' !!! Walbrg has an axe to grind, it seems.Dominic J. Brewer, Susan M. gates and Charles A. Goldman (2002). In pursuit of prestige. Strategy and competition in U.S. higher education. New Brunswick: Transaction Publishers. isbn 076580056X
Willem Houtkoop, Sjoerd Karsten en Fons van Wieringen (Red.) (2008). Controverse en perspectief in het beroepsonderwijs. Garant. isbn 9789044123043
Hans van Hout, Geert ten Dam, Marcel Mirande, Cees Terlouw & Jos Willems (Red.) (2006). Vernieuwing in het hoger onderwijs. Onderwijskundig handboek. Van Gorcum. isbn 9023242351 review
Caroline Benn & Brian Simon (1970/1972). Half way there. Report on the British School Reform. Penguin.
Alexander W. Astin (1992). Educational “choice”: its appeal may be illusory. + Coleman, J. S. (1992). Some points on choice in education. Sociology of Education, 65, 255-263.
Timothy J. Nokes-Malach1 & J. Elizabeth Richey1 & Soniya Gadgil (2016). REVIEW ARTICLE When Is It Better to Learn Together? Insights from Research on Collaborative Learning. Educ Psychol Rev (2015) 27:645–656 DOI 10.1007/s10648-015-9312-8
Ronald K. Hambleton (1974). Testing and decision making procedures for selected individualized instructional programs. Review of Educational Research, 44, 371-400. preview & earlier document version


The aspect of interest: the ideology. Not the testing and decision-making procedures (lots of techncal articles about them).E. D. Hirsch, Jr. (2006/2007). The knowledge deficit. Closing the shocking education gap for American children. Houghton Mifflin. isbn 9780618872251 reviewed by Diane Ravitch
E. D. Hirsch, Jr. (Sept. 20, 2016). Why knowledge matters. Houghton Mifflin. isbn 9781612509525 info by Diane Ravitch
E. D. Hirsch, Jr (2009). The making of Americans . Yale UP. eBook KB (en dat is ook het enige boek van hem in de KB-collectie).
E. D. Hirsch, Jr (1987). Cultural Literacy: What Every American Needs to Know
E. D. Hirsch, Jr (1996). The Schools We Need: And Why We Don’t Have Them.
J. C. Breman & C. J. M. Schuyt (Red.) (1987). De bedreigde universiteit. Martinus Nijhoff. isbn9068901214
Rineke van Daalen (2010). Het vmbo als stigma. Lessen, leerlingen en gestrande idealen. Augustus. isbn 9789045704173
John A C Hattie & Gregory M Donoghue (2016). Learning strategies: a synthesis and conceptual model. npj Science of Learning open


More or less the same as the plus/minus 9 varieties of learning as presented by Stellan Ohlsson as a summary of a hundred years of learning psychology ;-) Empiricism & eclecticism? Tiresome.2016 Sir John Graham Lecture - Professor John Hattievimeo
Johan Huizinga (1950). Homo Ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur. Tjeenk Willink. dbnl [ play ]
Anthony D. Pellegrini & Peter K. Smith (Eds.) The nature of play. Great apes and humans. The Guildford Press. Als eBook in KB contents & sample chapter


[aantekening september 2016] Er was deze week een TK-hoorzitting over onderwijs in groep 1 en 2, waarin dit thema ook prominent aan de orde was. Mijn eerste hunch is: spel is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van wat Geary (1996) biologisch primaire vaardigheden noemt. Voor jonge en heel jonge kinderen is dat evident, voor kinderen in de schoolleeftijd (vanaf groep 3 dus) zal het van belang blijven, en neemt school allereerst de verwerving van biologisch primaire kennis en vaardigheden op zich. Ik kan me voorstellen, en jij ongetwijfeld ook, dat alles wat het (spontane) spel van jonge kinderen belemmert schadelijk is voor hun ontwikkeling. Voorzover beeldschermtijd niets met spel van doen heeft, kan dat een ernstig probleem zijn (maar over deze nieuwigheid is nog maar weinig onderzoek beschikbaar). Ik heb net een stukje van een lezing van John Hattie gezien, waarin hij zich voor het hoofd slaat dat hij vooral belangstelling had voor jonge kinderen van 4 en 5 jaar. De reden voor zijn spijt: het gebeurt in de eerste twee levensjaren dat er enorme verschillen zin in het aantal woorden dat deze peutertjes horen, met grote gevolgen voor hun verdere leven. Afijn, ik laat dat maar even voor wat het is, maar het is een hint dat spel met ouders van enorm belang kan zijn, in ieder geval voor heel jonge kinderen.

Voor dat onderscheid biologisch primair/secundair zou ik graag aanwijzingen uit verschillende hoeken willen hebben. Onder andere uit neuropsychologische hoek, waar Dehaene relevante research heeft gepubliceerd. Het is een groot project op zich om dit helder te krijgen.

Over die biologisch primaire en secundaire vaardigheden: lees Tricot & Sweller 2014 pdf.

Over dat onderscheid is het laatste woord niet niet gesproken, maar ik ben ervan overtuigd dat het een belangrijke sleutel is tot verklaren van het falen van onderwijs op progressivistische basis (het nieuwe leren, Platform Onderwijs 2032 leren) dat immers uit vooronderstelling heeft dat alle leren op natuurlijke wijze mogelijk is, dus zoals we biologisch primaire vaardigheden (moedertaal, sociale vaardigheden, eenvoudig probleemoplossen) verwerven.

Over spel en het belang van spel voor (menselijke) ontwikkeling bestaat ongetwijfeld veel onderzoekliteratuur, maar ik ben bang dat dat heel erg versnipperd is over tal van disciplines. Er is niet een wetenschappelijke discipline over het belang van spelen. Dan moet je zelf de informatie bij elkaar proberen te zoeken, of eerst zoeken naar iemand die dat al eens eerder heeft gedaan.

Het ligt misschien voor de hand eerst in de literatuur over gaming te kijken. Ik heb dat al wel eens gedaan, maar daar word ik niet goed van. Het zijn vooral gekkies voor wie de wereld een groot spel is. Misschien dat er ondertussen wat meer bezadigde onderzoekers interessant materiaal hebben gepubliceerd.Ingrid Pramling Samuelsson & Maj Asplund Carlsson (2008). The Playing Learning Child: Towards a pedagogy of early childhood. Scandinavian Journal of Educational Research, 52.[ play spel spelen ] free


Progressivism from continental Europe.Kathleen Glascott Burriss & Ling-Ling Tsao (2002). Review of Research: How Much Do We Know about the Importance of Play in Child Development? Childhood Education, 78. [I have no access] paywalled
Kenneth R. Ginsburg, MD, MSEd, and the Committee on Communications and the Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health (2007). The Importance of Play in Promoting Healthy Child Development and Maintaining Strong Parent-Child Bonds. Pediatrics, 119, 182-191 free
Dorothy G. Singer, Roberta M. Golinkoff (2005). Play = Learning: How Play Motivates and Enhances Children's Cognitive and Social-Emotional Growth [UB Leiden PEDAG. 30.b.76] info & Ch 1
Gabriël van den Brink, Wout Scholten & Thijs Jansen (Red.) (2016). Goed werk voor academici. Stichting Beroepseer. info
Wijnand Duijvendak, Pieter de Jong, Ben Pauw & Rinus van Schendelen (2005). Schaduwmacht in de schijnwerpers. Adviescommissies in politiek Den Haag. Sdu Uitgevers. isbn 901211179X info
Lucy Crehan (2016). Clever lands. The secrets behind the success of the world's education superpowers. Unbound. isbn 9781783522736 info


Follow @lucy_crehanHoward Gardner The disciplined mind. What all students should understand. Simon & Schuster info
Ten warning signs your child is struggling at school Jennifer Buckingham and Greg Ashman, The Sunday Telegraph December 10, 2016 7:00pm via blog download (if lucky).
Han Leune (2007). Verstandig onderwijsbeleid. Rede. ophalen
Frederick Mosteller (). The Tennessee Study of Class Size in the Early School Grades pdf
Michael Schneider, Franzis Preckel (2016). Variables associated with achievement in higher education: A systematic review of meta-analyses. Psychological Bulletin researchgate.net
Daisy Christodoulou (2013). Seven myths about education. The Curriculum Centre / Routledge. isbn 9780415746823 reviewed The Guardian
Eric Kalenze (2014). Education is upside-down. Reframing reform to focus on the right problems. London: Rowman & Littlefield. isbn 9781475809947info
Assessing the Validity of an Annual Survey for Measuring the Enacted Literacy Curriculum Eric M. Camburn1, Seong Won Han2, and James Sebastian open access & abstract
Edward L. Thorndike (1916). The principles of teaching based on psychology. pdf book
Pedro de Bruyckere, Paul Kirschner & Casper Hulshof (2016 2e ed.). Jongens zijn slimmer dan meisjes. 35 mythes over leren en onderwijs. Lannoo Anderz. isbn 9789082542202
Christa Teurlings (31 januari 2017). Wat is (er bekend over) het effect van maatwerk (definitie) op de motivatie van leerlingen? NRO Kennisrotonde pdf
Eva Naaijkens , Leontine le Blanc & Arnold Jonk (5 januari 2017 . Onderwijskwaliteit: leg je eigen lat. JSW preview
IFN Working Paper No. 1143, 2016 .Market Reform and School Competition: The Lesson from Sweden Johan Wennströmpdf
Anne Glennie (2017). The winner takes it all. [reform Scotland]webpage
Developing Curriculum for Excellence. Summary of findings from research undertaken in a Scottish local authority. Dr Mark Priestley and Sarah Minty. (2012). pdf
Robert Siegler, Judy DeLoache, Nancy Eisenberg (2006 2nd). How children develop. Worth Publishers. isbn 9780716795278
Jelmer Evers (4 juni 2017). Bedenkingen rond het bedrij Kunskapsskolan. blog
Jan Heijmans & Job Christians (Eds.) (2017). The Dutch way in education. Teach, learn & lead the Dutch Way. Onderwijs Maak Je Samen / De Brink Foundation. info [UBL PEDAG40.b.68]


Dutch promotion. No, it is not open access. E.g., the Vermeulen & Waslander chapter is rather inaccurate in its statements.(mobility, ‘end of meritocracy’ (do the authers know that a meritocracy is a dystopia?)The Dutch education system described. Nuffic. 2015 (4th version) pdf
Michael Tomlinson (2017). Conceptions of the value of higher education in a measured market. Higher Education open access
Janne Pietarinen, Kirsi Pyhältö & Tiina Soini (2017) Large-scale curriculum reform in Finland – exploring the interrelation between implementation strategy, the function of the reform, and curriculum coherence, The Curriculum Journal, 28:1, 22-40, DOI: 10.1080/09585176.2016.1179205free access
26 sept 2017 \ contact ben at at at benwilbrink.nl      

Valid HTML 4.01!       http://www.benwilbrink.nl/literature/onderwijs.htm http://goo.gl/Dttpd