Zijn de toetsvragen van het Cito kwalitatief op orde?


Werkdocument

Ben Wilbrink


Zie ook mijn 2019 Jubileumboek 50 jaar Cito — Mantel der liefde blog


Bij de titel: Natuurlijk doet het Cito er van alles aan om ervoor te zorgen dat de toetsvragen deugdelijk zijn. Dat neemt niet weg dat het mogelijk is dat er belangrijke kwaliteitsaspecten kunnen zijn die niet alle aandacht hebben gekregen die ze verdienen. Dan gaat het niet om incidentele problemen bij een enkel item, maar om systemische problemen die bij iedere nieuwe toets weer terug kunnen komen.
J. M. Wijnstra (1984). Verantwoording Eindtoets Basisonderwijs 1981 (met een historisch overzicht over de periode 1966-1980). Specialistisch Bulleting Nr. 25. Cito. 144 blz. quarto offset
Huub Jansen & Fred Goffree (Red) (1979). Wiskundeonderwijs. Reken maar! Wiskunde & didactiek in de onderwijzersopleiding. Instituut voor de ontwikkeling van het Wiskunde-Onderwijs.