Rekenproject: Misvattingen over psychologie

Ben Wilbrink


Ik heb nog geen omlijnde plannen hoe ik deze thematiek uitwerk. De misvattingen over psychologie vliegen je om de oren, in de constructivistische rekendidactiek. En vooral in de boeken van Hans Freudenthal en Adri Treffers.


Maar ook los van dat constructivisme is er invloed van de psychologie op het denken van didactici en onderwijskundigen. Hopelijk geeft de volgende studie daarvoor de belangrijkste aanknopingspunten:Jack Martin & Ann-Marie McLellan (2013). The Education of Selves. How Psychology Transformed Students. Oxford University Press. [niet in KB als eBook?] info (met abstracts van de hoofdstukken)


Het boek is kennelijk een bundeling van eerdere publicaties, herschreven om er een geheel van te maken. Ik zal die publicaties nalopen. Ik heb ondertussen hoofdstuk 8 gelezen; dat is meer een pamflet dan een wetenschappelijk betoog; ik heb daar niet zo'n probleem mee, behalve dat het mij als lezer opscheept met huiswerk (dat ik voor een belangrijk deel al heb gedaan) om de bronnen erbij te zoeken. Ik lees hier eigenlijk voor het eerst een betoog dat de hype van de vaardigheden van de 21e-eeuw direct aanpakt, ook al is dat maar een klein deel van dit hoofdstuk. Daar ben ik dan blij mee, want heel soms knaagt toch wel een beetje twijfel: ben ik nou echt de enige gek die de waanzin van die vaardigheden van de 21e eeuw ziet? Nee dus.

Martin en McLellan doen een rechtstreekse aanval op de psychologie van de laatste halve eeuw, de psychologie waarin het zelf op een voetstuk is geplaatst. Maar over welke psychologie gaat dat dan: de onderwijspsychologie (educational psychology). Dat is overigens wel iets anders dan onderwijsresearch, en ook een andere tak van sport dan de cognitieve psychologie. Ook de testpsychologie krijgt hier vegen uit de pan: misstanden met allerlei vragenlijstjes tot en met persoonlijkheidstetss toe. Daar vallen toetsen en examens dan weer buiten, maar daar zijn nog weer heel andere problemen mee die buiten het gezichtsveld van Martin en McLellan vallen.abstract
23 juli 2013 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/misvattingen_psychologie.htm#Martin_McLellan http://goo.gl/ZqGgrr