Rekenproject: George Polya

Ben Wilbrink


Het werk van George Polya over probleemoplossen in het leren van wiskunde, is waanzinnig bekend, en behoorlijk misbruikt. Zijn werk is moeilijk of geheel niet in te passen in psychologisch onderzoek onder de noemer probleemoplssen (zie het hoofdstuk van Alan Newell daarover). Dat betekent dat didactici die gebruik maken van zijn werk om hun eigen didactiek te onderbouwen en te promoten, waarschijnlijk verkeerd zijn aangesloten.

Het onderwerp ’probleemoplossen bij George Polya, en hoe anderen dat opnieuw gebruiken’ belooft dus zowel spannend als desastreus te worden. Spannend: het zal niet eenvoudig zijn om van zijn werk een rake kenschets in psychologische termen te geven. Desastreus: voor al die didactici die oppervlaikkig gebruik maken van het werk van Polya.


Ik zal mij pas op een later tijdstip wagen aan uitwerken van een en ander. Zie in de tussentijd, voor een eerste begin, het hoofdstuk &lsquoProbleemoplossen’ in mijn Toetsvragen ontwerpen html (voorheen: 1983, Toetvragen schrijven, Aula 809 1.4Mb pdf).Allen Newell (1983). The heuristic of George Polya and its relation to artificial intelligence. In Rudolf Groner, Maria Groner and Walter F. Bischof: Methods of heuristics (195-244). Erlbaum. scan 21 Mb22 januari 2012 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/polya.htm