Rekenproject: Rekentoetsvragen

Ben Wilbrink


Mijn specifieke belangstelling is uiteraard het ontwerp van rekentoetsvragen. Ik ben benieuwd wat ik in de literatuur tegenkom.
Torulf Palm, Jesper Boesen & Johan Lithner (2011): Mathematical Reasoning Requirements in Swedish Upper Secondary Level Assessments. Mathematical Thinking and Learning, 13, 221-246. abstract17 augustus 2011 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/rekentoetsvragen.htm