Het belang van tekstbegrip in eindexamens: sterk overtrokken?


Naar analogie met het onderzoekje naar de zin en onzin van het meebeoordelen van taalverzorging in alle eindexamenonderdelen, is het de bedoeling hier een onderzoek te doen naar de mate waarin tekstbegrip bij meerdere examenonderdelen een bepalende factor is voor het te behalen resultaten, dat wil zeggen: tekstbegrip als verbale capaciteit en als zodanig te onderscheiden van vakinhoudelijke beheersing.

Dit goede voornemen is doorkruist door intensieve arbeid op het dossier ‘realistisch rekenen’ zie de rekenprojectpagina.

Ben Wilbrink, Denny Borsboom en Michel Couzijn (2010). Spelling, grammatica en interpunctie meebeoordelen op eindexamens? Examens. Tijdschrift voor de Toetspraktijk, 7, september, 5-9. pdf (van het hele nummer)


eindexamen: onbegrip over begrip van tekst?

“Ik kan alleen de examens Nederlands beoordelen, het vak waarin ik heb lesgegeven. Het Centraal Examen toetst samenvatten en tekstbegrip, cruciaal natuurlijk voor toekomstige studenten. Omdat een artikel van mij een paar jaar geleden als examentekst was gekozen, kon ik eens goed zien wat ‘tekstbegrip’ inhield.

Het viel niet mee. Op vragen ‘wat de auteur bedoelt’ moest de auteur het antwoord meermalen schuldig blijven. Bij de vraag naar het ‘doel’ van mijn tekst, waren volgens mij alle antwoorden—a. amuseren; b. informeren; c. beschouwen; d. betogen—goed. Kortom, ik begreep geen barst van mijn eigen verhaal: een dikke onvoldoende.

Was dat examen dus te moeilijk? Nee, want als ik ‘de stof’ een middagje had doorgenomen, had ik geweten dat het om foefjes ging, zoals het signaleren van verwijswoorden, en dat bij-die-en-die kenmerken geheid dat-en-dat etiket hoort.”

Aleid Truijens (20 mei 2008). Nog even over die schoolexamens .... . De Volkskrant dhtml


Een verwant thema is dat van nut en noodzaak van leesstrategieën in het primair onderwijs, zie hierbeneden Stoeldraijer (2011). Zijn stelling is eenvoudig, en ik ben geneigd om dat zonder meer te onderschrijven: het gaat bij het lezen om het lezen en de inhoud, niet om het leren van een strategie om de te lezen tekst te begrijpen. Fantastisch. Het Cito heeft in de PPON rapportage nr 35 (2007) (ophalen) aandacht besteed aan leesstrategieën, maar ik vermoed zonder daarbij de vraag naar nut en noodzaak te stellen.abstract
Joanna S. Gorin & Susan E. Embretsen (2006). Item difficulty modeling of paragraph comprehension items. Applied Psychological Measurement, 30, 394-411. abstract
Ekaterina Ovchinnikova (2012). Integration of World Knowledge for Natural Language Understanding. Springer. [als eBook in KB] info
Sentence and Text Comprehension: Roles of Linguistic Structure. Annual Review of Psychology, 52, 167-196. abstract
Louis R. Ward (1956). Measuring comprehension in reading. College English, 17, 481-483. abstract
Jean François Rouet (2006). The Skills of Document Use. From Text Comprehension to Web-Based Learning. Erlbaum.Amos van Gelderen, Rob Schoonen, Kees de Glopper, Jan Hulstijn, Annegien Simis, Patrick Snellings & Marie Stevenson (2004). Linguistic Knowledge, Processing Speed, and Metacognitive Knowledge in First- and Second-Language Reading Comprehension: A Componential Analysis. Journal of Educational Psychology, 96, 19-30. abstractKate Cain, Jane Oakhill & Peter Bryant (2004). Children’s Reading Comprehension Ability: Concurrent Prediction by Working Memory, Verbal Ability, and Component Skills. Journal of Educational Psychology, 96, 31-42. abstractSevgi Ozgungor and John T. Guthrie (2004). Interactions Among Elaborative Interrogation, Knowledge, and Interest in the Process of Constructing Knowledge From Text. Journal of Educational Psychology, 96, 437-443. abstractCarol McDonald Connor, Frederick J. Morrison, and Jocelyn N. Petrella (2004). Effective Reading Comprehension Instruction: Examining Child × Instruction Interactions. Journal of Educational Psychology, 96, 682-698. abstract

“The effect of amount and type of instruction depended on children’s fall reading comprehension skills. Children with average to below-average reading comprehension skills in the fall achieved greater reading comprehension growth on average in classrooms with more time spent in teacher-managed explicit instruction and less in child-managed explicit instruction. In contrast, children with above-average reading comprehension skills in the fall achieved greater reading comprehension growth in classrooms with less time in teacher-managed explicit instruction and more in child-managed explicit instruction. Relatively small changes in daily amounts of teacher-managed explicit activities and child-managed explicit activities (about 4 min) predicted substantial changes in spring reading comprehension skills, especially for children with above-average or below-average fall reading comprehension scores.”Matthew T. McCrudden, Gregory Schraw & Gretchen Kambe (2005). The Effect of Relevance Instructions on Reading Time and Learning. Journal of Educational Psychology, 97, 88-102. abstractPanayiota Kendeou and Paul van den Broek (2005). The Effects of Readers’ Misconceptions on Comprehension of Scientific Text. Journal of Educational Psychology, 97, 235-245. abstractJoanna P. Williams, Kendra M. Hall, Kristen D. Lauer, K. Brooke Stafford, Laura A. DeSisto & John S. deCani (2005). Expository Text Comprehension in the Primary Grade Classroom Journal of Educational Psychology, 97, 538-550. abstract

“The results provide evidence, heretofore lacking, that explicit instruction in comprehension is feasible and effective as early as the 2nd grade.”Patricia D. Mautone & Richard E. Mayer (2007). Cognitive Aids for Guiding Graph Comprehension. Journal of Educational Psychology, 99, 640-652. abstract

“This study sought to improve students’ comprehension of scientific graphs by adapting scaffolding techniques used to aid text comprehension. ( .. ) Results are consistent with a cognitive model of graph comprehension.”Oddny Judith Solheim & Atle Skaftun (2009): The problem of semantic openness and constructed response, Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 16, 149-164. abstract [PIRLS][korte open vragen]Andrew T. Stull & Richard Mayer (2007). Learning by Doing Versus Learning by Viewing: Three Experimental Comparisons of Learner-Generated Versus Author-Provided Graphic Organizers. Journal of Educational Psychology, 99, 808-820. abstract

General Conclusions
The conclusions of this study are that increased physical activity on the part of the learner (e.g., producing graphic organizers) should not be interpreted to indicate deeper learning. Asking learners to construct graphic organizers from scratch or to complete graphic organizer templates does not necessarily guarantee that they will engage in generative processing during learning. In addition, graphic organizers, when properly designed and placed in the margins of a textbook can promote generative processing that leads to superior knowledge transfer. Finally, the limits of the learner’s cognitive capacity should be addressed in the design of graphic organizers for textbook passage.”Johannes Naumann, Tobias Richter, Jürgen Flender, Ursula Christmann & Norbert Groeben (2007). Signaling in Expository Hypertexts Compensates for Deficits in Reading Skill. Journal of Educational Psychology, 99, 791-807. abstract

“These results demonstrate that hypertexts equipped with hypertext-specific signals may compensate for deficits in reading skill.”

Signals are textual devices that do not contribute to the content of a text but make the semantic and topical structure of a text more explicit to readers (R. F. Lorch, 1989; Meyer, 1975). Topic overviews, headings, typographical cues such as boldface or italics, preview or summarizing statements, pointer expressions, and sometimes also linguistic markers of semantic or rhetorical relations (Meyer, 1975) have all been referred to as textual signals that may provide guidance to the learner’s processing of text contents. A broad definition of the term might even encompass specific types of topic overviews, such as tables of contents or advance organizers (Ausubel, 1968).

In particular, the theory assumes that signals make it easier for learners to select the information that is relevant for a given learning goal, to organize pieces of information into a coherent representation, and to integrate this information with prior knowledge (Mautone & Mayer, 2001).

When implemented effectively, both types of signals, global navigational aids and hyperlinks that mirror the conceptual structure of the content domain, may ease the problems of disorientation and additional cognitive load that have been associated with hypertext use. Stated positively, these types of signals promise to provide learners with the opportunity to make full use of the advantages of hypertexts for constructive and self-regulated learning without having to accept their potential disadvantages.Helena P. Osana, Guy L. Lacroix, Bradley J. Tucker, Einat Idan & Guillaume W. Jabbour (2007). The Impact of Print Exposure Quality and Inference Construction on Syllogistic Reasoning Journal of Educational Psychology, 99, 888-902. abstract

“Additionally, the ability to comprehend highinference-load texts was related to solving syllogisms that were inconsistent with world knowledge, indicating an overlap in deductive reasoning skill and text comprehension processes.”Amos van Gelderen, Rob Schoonen, Reinoud D. Stoel, Kees de Glopper & Jan Hulstijn (2007). Development of Adolescent Reading Comprehension in Language 1 and Language 2: A Longitudinal Analysis of Constituent Components. Journal of Educational Psychology, 99, 477-491. abstractJeffery D. Nokes, Janice A. Dole & Douglas J. Hacker (2007). Teaching High School Students to Use Heuristics While Reading Historical Texts. Journal of Educational Psychology, 99, 492-504. abstract

Als de docent vervolgens tentamenvragen ontwerpt die specifiek zijn voor de opgegeven tekst, zijn de studenten die ook andere teksten hebben gelezen waarschijnlijk in het nadeel. Hoe zit dat hier? Zijn de auteurs zich bewust van dit mogelijke effect?Joop Stoeldraijer (2011). Dominante rol onderwijsinspectie bij keuze methode. Leesstrategieën werken niet bij begrijpend lezen. Plein Primair, 9 december, 21-24. [Ik heb wel een pdf, maar op de website pleinprimair.nl lijkt deze niet vrij op te halen]Paulien Meijer (1999). Teacher’s practical knowledge. Teaching reading comprehension in secondary education. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. [niet online beschikbaar?]Yasuhiro Ozuru, Kyle Dempsey & Danielle S. McNamara (2009). Prior knowledge, reading skill, and text cohesion in the comprehension, of science texts. Learning and Instruction, 19, 228-242. abstractNadine Spörer, Joachim C. Brunstein & Ulf Kieschke (2009). Improving students’ reading comprehension skills: Effects of strategy, instruction and reciprocal teaching. Learning and Instruction, 19, 272-286. abstractMenno van der Schoot (2011). ‘De vegetariër genoot van een hamburger.’ Begripscontrole bij goed en matig begrijpende lezers in het basisonderwijs. De Psycholoog, 46, 39-47. [geen abstract of pdf online beschikbaar]J. Land, T. Sanders & H. van den Bergh (2008). Effectieve tekststructuur voor het vmbo. Een corpus-analytisch en experimenteel onderzoek naar tekstbegrip en tekstwaardering van vmbo-leerlingen voor studieteksten. Pedagogische Studiën, 85, 76-94. pdfP. Karen Murphy, Ian A. G. Wilkinson, Anna O. Soter, Maeghan N. Hennessey & John F. Alexander (2009). Examining the effects of classroom discussion on students’ comprehension of text: A meta-analysis. Journal of Educational Psychology, 101, 740-764. pdfJoanneke Prenger (2005). Taal telt! Een onderzoek naar de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs. Proefschrift RU Groningen. html of meteen de complete tekst als pdfA. C. Hendrix (1997). Taalkunde getoetst. De validatie van een vakonderdeel taalkunde in het schoolvak Nederlands. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren. Proefschrift, KUN. zie hier voor download proefschriftMargot de Wit (2007). Waarom de docent Nederlands het schoolvak Nederlands niet verkwanseld heeft. Levende Talen docEindrapport Expertgroep Doorlopende leerlijnen Rekenen en Taal. hier. samenvatting

Reactie van het Sectiebestuur Nederlands (door Margot de Wit en Patrick Rooijackers) hierHelge Bonset; Martine Braaksma. Een inventarisatie van onderzoek van 1997 tot en met 2007. SLO In samenwerking met: Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam, Nederlandse Taalunie, Stichting Lezen. pdfJosé Noijons en Erna van Hest (2009). Het ERK en de examens leesvaardigheid. Een Europees referentiekader voor talenexamens: een utopie? Examens. Tijdschrift voor de Toetspraktijk, #3 pdfJennifer G. Cromley, Lindsey E. Snyder-Hogan & Ulana A. Luwic-Dubas (2010). Reading comprehension of scientific text: A domain-specific test of the direct and inferential mediation model of reading comprehension. Journal of Educational Psychology, 102, 687-700.Scott G. Paris, Karen K. Wixson & Annemarie S. Palincsar (1986). Instructional approaches to reading comprehension. Review of Research in Education, 13, 91-128. previewRichard L. Venezky (1986). Steps toward a modern history of American reading instruction. Review of Research in Education, 13, 129-167. previewJohn F. Readence and David W. Moore (1983). Why questions? A historical perspective on standardized reading comprehension tests. Journal of Reading, 26, 306-313.N. A. Broer, C. A. J. Aarnoutse, F.K. Kieviet en J. F. J. van Leeuwe (2001). Leren schema’s maken Een onderzoek naar de effecten van een lessenserie ‘Schema’s maken’ voor de hoogste groep van het basisonderwijs pdfKintsch, W. & Dijk, T.A. van (1978). Toward a model of text comprehension and production. Psychological Review, 85, 363-394.Leon, J. A. & Carretero, M. (1995). Intervention in comprehension and memory strategies: knowledge and use of text structure. Learning and Instruction, 5, 203-220.Michael B. W. Wolfe & Joshua M. Woodwyk (2010). Processing and memory of information presented in narrative or expository texts. British Journal of Educational Psychology, 80, 341-362.Ben Wilbrink (in herziening). Toetsvragen ontwerpen bij tekst. Hoofdstuk 6 in Toetsvragen ontwerpen, herziening (in uitvoering) van 1983 Toetsvragen schrijven (Aula 809). htmlBen Wilbrink, Denny Borsboom en Michel Couzijn (2010). Spelling, grammatica en interpunctie meebeoordelen op eindexamens? Examens. Tijdschrift voor de Toetspraktijk, 7, september, 5-9. pdf van hele nummer - concept-versieL. Melse (1987). Tekstsamenvatting als tekstbegriptoets, verslag van onderzoek. Arnhem: Cito. 75 blz. (Specialistisch bulletin Nr.61); [niet in mijn bezit] [bibliotheek POW: 88/175]p.m. VOCL cohortonderzoek bevat toets tekstbegrip Nederlands.Commissie-Meijerink (2007). Verslag Interviews Commissie rekenonderwijs basisschool Geïnterviewde Marisca Milikowski, De Rekencentrale en Stichting Goed RekenonderwijsHans Hulshof (2002). Vormen van taalkennis. Over grammatica, taalbeschouwing en taalkundige vorming in het onderwijs Nederlands. Rede. Universiteit Leiden. pdfAmos van Gelderen (2008). Nadruk op technisch lezen is verkeerde insteek. Didaktief, 38 #9 38-39.J. B. Hoeksma & K. de Glopper (1990). Het oog van de meester: opstelbeoordeling door schrijvers en leerkrachten. Tijschrift voor Onderwijsresearch, 15, 153-161.
diversen
Huub van den Bergh (1987). Open en meerkeuzevragen tekstbegrip: een onderzoek naar de relatie tussen prestaties op open en meerkeuze-vragen. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 12, 304-313Huub van den Bergh (1990). On the Construct Validity of Multiple- Choice Items for Reading Comprehension. Applied Psychological Measurement, 14, 1-12.abstractHilda Hacquebord (1989). Tekstbegrip van Turkse en Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs. Foris Publications.H. Hacquebord (1997). Constructie en evaluatie van een tekstbegriptoets voor de brugklas. Een instrument voor signaleren en typeren van leesproblemen. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, nr 2, 37-53. pdf van hele jaargangK. Bügel (1993). Sekseverschillen in tekstbegrip bij moderne talen. Proefschrift. [niet gezien]Maarten van Gils (1977). De onbetrouwbaarheid van selektieve tekstbegriptoetsen. Pedagogiche Studiën, 54, 52-61.H. W. F. Stellwag (1949). De waarde der klassieke vorming. Een cultuur-historische paedagogisch-psychologische en didaktische inleiding. Groningen: Wolters.Stuart Katz, Richard L. Marsh, Christopher Johnson & Erika Pohl (2001). Answering quasi-randomized reading items without the passages on the SAT-I. Journal of Educational Psychology, 93, 772-775. pdfD. E. Powers & S. W. Leung (1995). Answering the new SAT Reading Comprehension Questions without the passages. Journal of Educational Measurement, 32, 105-129.P. C. Meijer, N. Verloop & D. Beijaard (2000). Praktijkkennis van ervaren talendocenten. Verschillen en gemeenschappelijkheden in praktijkkennis op het gebied van tekstbegriponderwijs in de bovenbouw van het VWO Pedagogische Studiën, 77, 85- . blz. 91 (voor volgende bladzijden: URL telkens 1 ophogen)Jukka Hyönä, Robert F. Lorch, Jr., & Johanna K. Kaakinen (2002). Individual Differences in Reading to Summarize Expository Text: Evidence From Eye Fixation Patterns. Journal of Educational Psychology, 94, 44-55. pdfEason, S. H., Goldberg, L. F., Young, K. M., Geist, M. C., & Cutting, L. E. (2012, February 13). Reader’ Text Interactions: How Differential Text and Question Types Influence Cognitive Skills Needed for Reading Comprehension. Journal of Educational Psychology. Advance online publication. doi: 10.1037/a0027182 abstractHoward Wainer & David Thissen (1996). How is reliability related to the quality of test scores? What is the effect of local dependence on reliability? Educational Measurement: issues and Practices, spring, 22-29. abstract


Sanne Schaap, Pauline Vos, Ton Ellermeijer en Martin Goedhart (2011). De vertaalslag van een situatie naar een wiskundige formule; een studie naar vraagstellingen en leerlingprestaties op het centraal examen wiskunde B1. Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen, 28, 3-31.


J. H. Boonman & W. A. M. Kok (1986). Kennis verwerven uit teksten. Onderzoek naar factoren die van invloed zijn op het verwerven van kennis door leerlingen van de achtste groep van de basisschool. Proefschrift RU Utrecht


Voor de volledigheid hier genoemd. Het lijkt me wel relevant, maar is mede door zijn omvang voor mij vrijwel onleesbaar. [proefschrift niet meer beschikbaar]Paul van den Broek, Yuhtsuen Tzeng, Kirsten Risden, Tom Trabasso & Patricia Basche (2004). Inferential Questioning: Effects on Comprehension of Narrative Texts as a Function of Grade and Timing. Journal of Educational Psychology, 93,521-529. pdfRebekah George Benjamin (2012). Reconstructing Readability: Recent Developments and Recommendations in the Analysis of Text Difficulty.Educational Psychology Review, 24, 63-88. abstractHelge I. Strømsø, Ivar Bråten & Marit S. Samuelstuen (2003): Students' Strategic Use of Multiple Sources During Expository Text Reading: A Longitudinal Think-Aloud Study. Cognition and Instruction, 21, 113-147. abstractMikyung Kim Wolf, Amy C. Crosson, and Lauren B. Resnick (2006). Accountable Talk in Reading Comprehension Instruction. CSE Technical Report 670. pdfRobert L. Linn, Michael V. Levine, C. Nicholas Hastings & James L. Wardrop (1981). Item Bias in a Test of Reading Comprehension. Applied Psychological Measurement 5, 159-173.abstractKate Cain and Jane Oakhill (2007). Children's comprehension problems in oral and written language. A cognitive perspective. The Guilford Press. [eBook KB]


In het po tekstbegrip vooral als vaardigheid, in het vo en ho als inhoudelijk. De analyse van de vaardigheden kan heel verhelderend zijn voor de dimensies die ook voor het begrijpen van inhouden van belang zijn.Brian P. Ackerman (1986). Referential and causal coherence in the story comprehension of children and adults. Journal of Experimental Child Psychology, 41, 336-366. abstract
Brian P. Ackerman (1988). Reason inferences in the story comprehension of children and adults. Child Development, 59, 1426-1442. read online free
Wendy Lehnert (1977). Human and computational question answering. Cognitive Science, 1, 47-73. pdf


Vragen naar tekstbegrip, wat is dat?James M. Royer & Donald J. Cunningham (1981). On the theory and measurement of reading comprehension. ContEdPs, 6, 187-216. abstract; technical report
Arthur M. Glenberg, Alex Cherry Wilkinson & William Epstein (1982). The illusion of knowing: failure in the self-assessment of comprehension. Memory & Cognition, 10, 597-602. free pdf
Michael P. Ryan, (1984). Monitoring text comprehension: individual differences in epistemological standards. Journal of Educational Psychology, 76, 248-258. abstract
Arthur C, Graesser, Keith K. Millis & Rolf A. Zwaan (1997). Discourse comprehension. Annual Review of Psychology, 48, 163-189. abstract
A. H. van der Hoeve, Ph. Kohnstamm & G. van Veen (1935). Stil-lees-stof als denk-materiaal en denk-maatstaf. Een onderzoek aangaande de vorming en toetsing van 'theoretische intelligentie'. J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij. Mededelingen van het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. [aanwezig: KB; UB Leiden in de reeks Mededelingen van het Nutsseminarium] 208-245 - 246-261 - 262-288
Gerdineke van Silfhout (2013). Daarom hebben we zoveel moeite met die studieteksten! Over tekstbegrip in het Voortgezet Onderwijs. webpagina
J, Ricardo García & Kate Cain (2014). Decoding and Reading Comprehension: A Meta-Analysis to Identify Which Reader and Assessment Characteristics Influence the Strength of the Relationship in English Review of Educational Research March 2014, Vol. 84, No. 1, pp. 74–111 download
Maximilian Pfost, John Hattie, Tobias Dörfler (2014). Individual Differences in Reading Development: A Review of 25 Years of Empirical Research on Matthew Effects in Reading. Review of Educational Research June 2014, Vol. 84, No. 2, pp. 203–244 DOI: 10.3102/0034654313509492 © 2014 AERA. http://rre.aera.net download
Debra L. Jong, Jeanette Wilson, Ryan Hurley & Chantel S. Prat (2006). Assessing text representations with recognition: The interaction of domain knowledge and text coherence. Journal of Experimental Psychology, Learning, Memory, and Cognition, 32, 816-827. [+ Appendix: Sample Stories and Recognition Items] pdf
Maarten Huygen (5 september 2016). Scripties en tentamens vol taalfouten. Hoger onderwijs. Studenten beheersen het Nederlands onvoldoende. Hun docenten nemen de taak van de middelbare school over.NRC Handelsblad pagina
Huub van den Bergh Veranderingen in examens Nederlands havo en vwo. Levende Talen Magazine. ophalen
Daniel T. Willingham & Gail Lovette (September 26, 2014). Can Reading Comprehension Be Taught? webpage
Daniel Willingham (2012). School time, knowledge, and reading comprehension. blog
Daniel Willingham (2006/07). The Usefulness of Brief Instruction in Reading Comprehension Strategies. American Federation of Teachers, winter, 39-50. pdf
Paulina A. Kulesz, David J. Francis, Marcia A. Barnes & Jack M. Fletcher (2016). The influence of properties of the test and their interactions with reader characteristics on reading comprehension: An explanatory item response study. Journa of Educational Psychology, Advance online publication abstract
Ruth Wattenberg (September 2016). Inside the Common Core Reading Tests: Why the best prep is a knowledge-rich curriculum. blog
E. D. Hirsch, Jr. (2016). Why knowledge matters. Rescuing our children from failed educational theories. Harvard Education Press. isbn 9781612509525 prologue pdf
Pauline Reijners (2016). Retrieval as a cognitive and metacognitive study technique to learn from expository text. dissertation Open University Heerlen. (promotores: Kirschner & Kester) [PEDAG 48.a.550] Geen online tekst beschikbaar (feb. 2017). Misschien aardig overzicht van deze specifieke thematiek, maar ik heb het boek teruggebracht.
Anne Helder (2016). Monitoring the coherence of texts. Coherence-break detection across development. Dissertation Leiden. pdf's in repository (ch 5 [Sources of Comprehension Problems During Reading Anne Helder, Paul van den Broek, Linda Van Leijenhorst, and Katinka Beker] seems to be in embargo indefinitely, it is a chapter in: Unraveling the behavioral, neurobiological, and genetic components of reading comprehension
Unraveling reading comprehension. Behavioral, neurobiological, and genetic components. info [niet in UBL, niet in KB]
Charlotte's examens Frans tweet


analyse fouten Charlotte


opgaven vwo Frans 2017 2e tijdvak


bijlagen (tekstfragmenten)


correctievoorschrift
Charlotte's examens Frans vraag 33 etc tweetjuni 2017 \ contact ben apenstaartje benwilbrink.nl

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/tekstbegrip.htm#Willingham_Lovette http://goo.gl/yDAcsY