compensatorische examenregelingen en studierendementen in het hoger onderwijs

Eerst maar even een kladje met de punten die voor bespreking in aanmerking komen.


1. Het gaat om de wijze van combineren van resultaten op examenonderdelen tot de uitslag van het examen. En dus niet allereerst om de afzonderlijke examenonderdelen (toetsen). Van Naerssen gaf dat in de titel van zijn inaugurele rede in 1970 al helder aan.


2. Iedere examenregeling is compensatorisch, laat we daar geen misverstand over bestaan. Er zijn verschillen in de mate en aard van compensatie. Een zogenaamd volledig conjunctieve examenregeling — ieder examenonderdeel moet ‘voldoende’ zijn — is een examenregeling waarin het uitsluitend binnen de examenonderdelen is toegestaan volledig te compenseren. Je mag bijvoorbeeld vier keer patiënten laten overlijden in plaats van genezen, als je maar vaak genoeg er wèl in slaagt de juiste actie te kiezen. 3.

LiteratuurRobert V. Lindsey, Jeff D. Shroyer, Harold Pashler & Michael C. Mozer (accepted for publication 2013). Improving students' long-term knowledge retention through personalized review. Psychological Science Hal Pashler website


Goes further than the title suggests: might present a model for adaptive/formative testing too. Might be a nice technique to study effects of changes in rules for combination of grades into and-of-course grades [Dutch: examenreglingen die meer of minder compensatorisch zijn met al dan niet vrijstellende deeltoetsen]Robert F. van Naerssen (1970). Over optimaal studeren en tentamens combineren. Openbare les. htmlBen Wilbrink (1995). Studiestrategieën die voor studenten en docenten optimaal zijn: het sturen van investeringen in de studie. Korte versie in Bert Creemers e.a. (Red.), Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen 1995. Proceedings van de Onderwijs Research Dagen 1995 te Groningen (218-220). Groningen: GION. htmlabstract
abstract
abstract
abstract
abstract
abstract

6 april 2014 \ contact ben apenstaartje benwilbrink.nl freelance advies ontwikkeling onderzoek

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/14compensatie_en_rendement.htm