omslag Freriks thuis   sitemap   publicaties


Ben Wilbrink - publicaties op het thema cijferen in het (verre) verleden


Geschiedenis van Beoordelen in en door het Onderwijs


Joan Cele: onderwijsvernieuwer te Zwolle, 14e eeuw


Assessment in historical perspective


Wilbrink, B. (1997). Assessment in historical perspective. Studies in Educational Evaluation, 23, 31-48. [56k html]


Abstract
A historical perspective on assessment is presented, organized around seven themes, and located in the time window between the early middle ages and the end of the 19th century: ways of questioning, the graded school, medieval university examinations, the disputation, ranking and marking systems, examinations and personnel selection, and the possibly facilitating influence of Chinese mandarin examinations on the development of meritocratic assessment. It is concluded that the essential characteristics of current assessment practice were already established by the end of the 19th century, in contrast to the received view on 'educational measurement' being a direct descendant of the innovative work of Galton and Binet.What its historical roots tell us about assessment in higher education today


Wilbrink, B. (1995). What its historical roots tell us about assessment in higher education today. 6th European Conference for Research on Learning and Instruction, Nijmegen. Paper; auteur.html


Eerste poging om een samenhangende uiteenzetting over dit onderwerp te presenteren. Het is niet de eerste publieke presentatie, dat was die voor de staf van het Cito, in 1993.Leren waarderen: de geschiedenis


Wilbrink, B. (1995). Leren waarderen: de geschiedenis. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut (concept). (SVO project 94707)html


Dit is een verdere uitwerking van de historische uiteenzetting, waarvoor subsidie van SVO was verkregen. Een strakkere versie hiervan is in 1997 gepubliceerd in Studies in Educational Evaluation, op uitnodiging van zijn editor die de presentatie in Nijmegen had gehoord.Algemeen toetsmodel [Colloquium Cito]


Ben Wilbrink (1994). Colloquium voor de staf van het Cito over historische achtergronden van het beoordelen in het onderwijs, en een algemeen toetsmodel dat een alternatief is voor de 'geaccepteerde theorie.' html Paper: auteur.


Het colloquium voor de staf van het Cito is de eerste coherente presentatie van het Algemene Toetsmodel, uitgewerkt op papier. De gehouden voordracht werd evenwel grotendeels gevuld met een overzicht van beoordelen in het wat verdere verleden, met een korte presentatie van het model dat immers vanwege zijn technische karakter slechts voor een klein deel van de staf interessant zou kunnen zijn (maar niet zo werd gewaardeerd, een gemiste kans, mensen).6-9-2004 \   freelance advies ontwikkeling onderzoek

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/publicaties/geschiedenis.htm