Literatuur over wiskunde(onderwijs)


Ben WilbrinkGeorge E. Owen (1971). The Universe of the Mind. Johns Hopkins Press.


. . . shows how the key concepts in physics and mathematics evolved, focusing on the contributions of the great innovators.ACME (2011). Advisory Committee on Mathematics Education. The Mathematical Needs of Learners.Jo Boaler, Lori Altendorff & Geoff Kent (2011): Mathematics and science inequalities in the United Kingdom: when elitism, sexism and culture collide, Oxford Review of Education, 37: 457-484. abstractC. van den Boer & M. Dolk (Red.) (1997). Naar een balans in de reken-wiskundeles. Interactie, oefenen uitleggen en zelfstandig werken. Panama. Freudenthal instituut. isbn 90746840608F. Loonstra & P. G. J. Vredenduin (Eds.) (1962). Modernization of Mathematical Teaching in the Netherlands. Subcommittee for the Netherlands of the International Commission on Mathematical Instruction. Groningen: J. B. Wolters.L. N. H. Bunt (1958). The teaching of arithmtic and mathematics to students between 6 and 15 years of age in the Netherlands. Subcommittee for the Netherlands of the International Commission on Mathematics Instruction. J. B. WoltersHans Freudenthal (Ed.) (1962). Report on the relations between arithmetic and algebra. Subcommittee for the Netherlands of the International Commission on Mathematical Instruction. Groningen: J. B. Wolters. — 125 blz. brochureB. van Rootselaar & P. G. J. Vredenduin (Eds.) (1962). The use of the axiomatic method in secondary teaching. Subcommittee for the Netherlands of the International Commission on Mathematical Instruction. VIII Groningen: J. B. Wolters.N. Plancke & A. Tissier (1978). Concours d'entrée des Grandes Ecoles Scientifiques. Mathématiques. Exercices d'oral 1977-1978 avec corrigés. Livre I Algebre et geometrie. Breal Editeur.Thomas P. Carpenter, John A. Dossey & Julie L. Koehler (Ed.) (2004). Classics in Mathematics Education Research. National Council of Teachers of Mathematics. preface en contentsMorris Kline (1973). Why Johnny can't add. Vintage Books. isbn 0394719816Roza Leikin, Abraham Berman & Boris Koichu (Eds.) (2009). Creativity in mathematics and the education of gifted students. Sense Publishers. Chapters 1 and 2 made available hereDavid Clarke, Jonas Emanuelsson, Eva Jablonka & Ida Ah Chee Mok (Eds.) (2006). Making Connections: Comparing Mathematics Classrooms Around the World. Sense Publishers. inhoud + Hoofdstuk 1.David Clarke, Christine Keitel & Yoshinori Shimizu (Eds.) (2006). Mathematics Classrooms in Twelve Countries: The Insider’s Perspective. Sense Publishers. inhoud + Hoofdstuk 1.Frans Ballering, Harry van Helden, Ton Konings, Hans Krabbendam, Henk Staal Shirley van der Steene (2008). Rekenen voor de lerarenopleiding. Wiskunde voor leerlingen van 12 - 16. APSJ. Mulder & G. R. Veendorp (1899/1929). Het leven in. Een handboekje voor hen, die de volksschool hebben doorlopen. Gorinchem: F. Duym.James Hiebert (Ed.) (1986). Conceptual and Procedural Knowledge: The Case of Mathematics. ErlbaumBarry Cooper & Máiréad Dunne (2000). Assessing Children’s Mathematical Knowledge. Social class, sex and problem-solving. Open University Press. <--zie contexten.htm-->Trends and issues in high school mathematics: Research insights and needs. Journal for Research in Mathematics Education, 42, 204-219. [hard copy weggegooid, dit is een irrelevant stuk, althans ik kan er niets mee] previewChris Rasmussen & Karen Marrongelle (2006). Pedagogical content tools: Integrating student reasoning and mathematics in instruction. Journal for Research in Mathematics Education, 37, 388-420. [hard copy] pdf


Extreem RMEValerie E. Lee, Julia B. Smith and Robert G. Croninger (1997). How High School Organization Influences the Equitable Distribution of Learning in Mathematics and Science. Sociology of Education, Vol. 70, No. 2 , pp. 128-150. abstractBrian Rowan, Fang-Shen Chiang and Robert J. Miller (1997). Using Research on Employees’ Performance to Study the Effects of Teachers on Students’ Achievement Sociology of Education, Vol. 70, No. 4 , pp. 256-284. abstractBram Lagerwerf (1982 2e). Wiskundeonderwijs nu. Een op de praktijk gerichte didactische handreiking aan wiskudneleraren. Wolters-Noordhoff. isbn 9001520219Bram Lagerwerf (1994). Wiskundeonderwijs in de basisvorming. Een didactische ruggesteun voor wiskundeonderwijs. Wolters-Noordhoff. isbn 9001520227 integrale herdruk 2000


Lagerwerf kiest zonder blikken of blozen voor de ideologie van ‘realistisch’ wiskundeonderwijs. Tenminse, dat begrijp ik uit de paragraaf ‘Bruikbare wiskunde leren’ (blz. 13). Lagerwerf kiest als fundament de niveautheorie van Pierre van Hiele; de laatste heeft zich juist altijd op afstand gesteld van het realistische gedoevan Hans Freudenthal. Lagerwerf formuleert het als volgt.

Het wekr van wiskundedocenten wordt bekeken met als invalshoek de niveautheorie, gebaseerd op het werk van de Van Hieles (Van Hiele-Geldof, 1957) en (Van Hiele, 1957, 1973, 1981). Dit is een theorie over leren en onderwijzen, die een goede basis is voor het nieuwe leerplan wiskunde en de ideeën achter de basisvorming.

blz. 13Sylvia van der Werf (1989). Wiskunde in het LHNO. Logisch toch! Werkgroep Vrouwen en Wiskunde. isbn 9080012238 Fantastisch. Over de rekenmachine staan er bijzondere passages in. En het is pas 1989!Daniel Callahan (2012). Euclid's ELEMENTS Redux. pdf [Ik heb hier nog geen infromatie van andere wiskundigen over]R. Neuendorff (1912. Mathematik für technische Fachschulen. Julius Springer.Alan Bundy (2012). What Pólya and Lakatos Have To Say. In David McFarland, Keith Stenning & Maggie McGonigle-Chalmers (Eds.) (2012). The Complex Mind. An Interdisciplinary Approach (167-185). Palgrave Macmillan. pdfAlison Pease, Alan Smaill, Simon Colton & John Lee (2009). Bridging the gap between argumentation theory and the philosophy of mathematics. pdfJoseph M. Scandura (Ed.) (1976). Structural Learning. II. Issues and Approaches. Gordon and Breach. isbn 0677151101 (oa. Herbert A. Simon & Allen Newell: Human problem solving: the state of the theory in 1970 (131-152); John Corcoran: Mathematical reasoning and the structure of language. 179-194; John Corcoran: The nature of a correct theory of proof and its value 195-206; John Corcoran: Two theories of proof 207-224; Joseph M. Scandura: A theory of mathematical knowledge: can rules account for creative behavior 225-236)Trachtenberg, J. Trachtenberg (Ann Cutler & Rudolph MShane translation and adaptation) (1960/1962/1984). The Trachtenberg Speed System of Basic Mathematics. Souvenir Press. isbn 0285626787 pdfBall, Philip Ball (2011). Patronen uit de natuur. Veen Magazines. isbn 9789085713432Wiskobas Bulletin. Bijdragen van Hans Freudenthal staan keurig opgesomd: http://goo.gl/MzQwxJ. Badon Ghijben ( ca 1880). Beginselen der meetkunst. waarschijnlijk 7e druk 1884, uitgave: Broese. Met opgaven. Negen uitslaande kaartjes [books.google heeft de editie van 1844 https://goo.gl/LdRkqo ]M. Beishuizen, K. P. E. Gravemeijer & E. C. D. M. van Lieshout (Eds.). The Role of Contexts in the Development of Mathematical Strategies and Procedures. Freudenthal Institute.H. W. Lenstra & F. Oort (1984). Algebra. [offset syllabus]E. T. Bell (1937/1953). Men of Mathematics. Volume one, two. A Pelican Book A276 A277 (Zeno, Descartes - Fermat - Pascal - Newton - Leibniz - the Bernouillis - Euler - Lagrange - Laplace - Monge - Poncelet - Gauss - Cauchy - Lobatchewsky - Abel - Jacobi - Hamilton - Galois - Sylvester - Weierstrass - Boole - Hermite - Kronecker - Riemann - Kummer, Dedekind - poincaré - Cantor)

André Warusfel (1961/1980). Les nombres et leurs mystères. éditions du Seuil. isbn 2020054795E. van Kervel (Samensteller) (1990). Prisma van de wiskunde. 2000 wiskundige begrippen van A tot Z verklaard. Prisma 2660Claude-Paul Bruter (1996). Comprendre les mathématiques. Les 10 notions fondamentales. Editions Odile Jacob.Gardner, Martin Gardner (1983). Het mathematische circus. isbn 9060199936 10P. Wijdenes (1950). Toelichting bij de nieuwe schoolmeetkunde en antwoorden op vraagstukken. P. Noordhoff. Alleen voor leraren, niet in de handel.P. Wijdenes (1950). Nieuwe schoolmeetkunde deel I. P. Noordhoff.P. Wijdenes (1950). Nieuwe schoolmeetkunde deel II. P. Noordhoff.Magdalene Lampert & Deborah Loewenberg Ball (1998). Teaching, Multimedia, and Mathematics. Investigations of Real Practice. Teachers College, Columbia University. isbn 0807737577Nutsseminarium (1967). Proeve van een leerlplan voor het basisonderwijs A, B. Nutsseminarium voor pedagogiek aan de universiteit van Amsterdam. box met proeven expressievakken: muzikale vorming en tekenen 31 blz; idem lichamelijke opvoeding 34 blz; idem nuttige handwerken en handenarbeid 43 blz.; aardrijkskunde en verkeersonderwijs 75 blz; vaderlandse geschiedenis 48 blz; kennis der natuur 50 blz; schrijven 15 blz.; moedertaalonderwijs 157 blz.; rekenen 160 blzH. A. Bruna & H. Vergoossen (1955). Goniometrie. Op hoger plan. Werkboekjes voor U.L.N.O., V.M.T.O., Mach. Opl., enz. H. ten Brink’s Uitgeversmaatschappij. 4e druk,G. N. Meurs & S. de Vries Jr. (1950). Algebra I. Op hoger plan. Werkboekjes voor U.L.N.O., V.M.T.O., Mach. Opl., enz. H. ten Brink’s Uitgeversmaatschappij. 8e druk,STREEFLAND, LEEN (ED.). Leen Streefland (Ed.) The Legacy of Hans Freudelthal. Dordrecht Boston London, Kluwer Academic Publishers, ( Une lumière s'est éteinte. Hans Freudental - Homo Universalis; Working on Mathematics Education; Thoughts on Teaching Mechanics; Wiskobas and Freudenthal; The design of a Mathematisc Course; Between End and Beginning. Mathematics Education for 12 - 16 Year Olds; The Bond with Reality is Cut - Freudenthal on the Foundaitons of Geometry atround 1900.) [Ik moet dit boek nog eens opvragen]Barbara Jaworski & David Phillips (Eds.) (1999). Comparing Standards Internationally. Research and practice in mathematics and beyond. Symposium Books [geen aantekeningen gemaakt? Ook niet elders?]Arthur J. Baroody & Ann Dowker (Eds.) (2003). The development of arithmetic concepts and skills. Erlbaum. infoDouglas H. Clements & Julie Sarama (Eds.) (2004). Engaging young children in Mathematics. Standards for Early Childhood Mathematics Education. Erlbaum.Jürgen Baumert, Mareike Kunter, Werner Blum, Martin Brunner, Thamar Voss, Alexander Jordan, Uta Klusmann, Stefan Krauss, Michael Neubrand & Yi-Miau Tsai (2010). Teachers’ Mathematical Knowledge, Cognitive Activation in the Classroom, and Student Progress. American Educational Research Journal, 47, 133-180. abstractT. Nunes, A. Schliemann and D. Carraher (1993) Street Mathematics and School Mathematics. Cambridge University Press. 0521388139 [Lijkt me niet zo geweldig relevant]Yeping Li, & Gabriele Kaiser (Eds.) (2011). Expertise in Mathematics Instruction. An International Perspective. Springer. Springer contents Via een UB online beschikbaar.A. W. F. Edwards (1987/2002). Pascal's Arithmetic Triangle. The Story of a Mathematical Idea. Johns Hopkins Universty Press.B. Christiansen, A. G. Howson & M. Otte (Eds.) (1986). Perspectives on Mathematics Education. Reidel.


De bijdragen in dit boek zijn ongelijk van kwaliteit, maar mijn indruk is dat de kwaliteit hoog is. Het gaat niet om protagonisme van constructivistische ideeën. Er ontbreken twee belangrijke onderwerpen in het boek. Het is een stevige basis in cognitieve psychologie, zoals dat ook begin tachtiger jaren goed mogelijk was geweest. Nu staan er in meerdere bijdragen in dit boek heel zinvolle gedachten over zaken die cognitief-psychologisch van aard zijn, terwijl de lezer eigenlijk niet meer in handen krijgt dan ervaringswijsheid van de betreffende auteurs. Het tweede onderwerp dat mist: de staat van het onderwijs in het rekenen, en dat vooral toegespitst op de ernstig tekortschietende kwalificaties van de leerkrachten in landen als de VS, UK, Nederland ook (maar misschien was het in Nederland tot de tachtiger jaren nog relatief goed in orde).Hoyles. C. and Lagrange J-B. (eds) (2009). Mathematics Education and Technology- Rethinking the Terrain. Dordrecht: Springer. Het boek is beperkt te lezen: http://goo.gl/pCwl2D. J. Struik (1990). Geschiedenis van de wiskunde. Aula. (herzien en uitgebreid) isbn 9027422109
(1975 20th) Euclid, Archimedes, Apollonius of Perga, Nicomachus. Brittannica Great Books 11. isbn 0852291639
G. Polya (1945/1957/1971). How to solve it. A new aspect of mathematical method. Princeton University Press. isbn 0691023565
Stephan Körner (1960/1968/1986). The Philosophy of Mathematics. Dover. isbn 0486250482
Whitehead, A. N. Whitehead (1911/1961/1965). Wiskunde, basis van het exacte denken. Aula 226. [1911 An introduction tto mathematics] get pdf of 1911 edition archive.org & my tweet
Carl B. Boyer (1968/1985). A history of mathematics. Princeton University Presss. isbn 0691023913 archive.org
M. Folkerts & J. P. Hogendijk (Eds) (1993).Vestigia mathematica. Studies in medieval and early modern mathematics in honour of H. L. L. Busard. Rodopi. researchgate.net

David Eugene Smith (1923/1958). History of Mathematics. Volume I, Volume II Dover. isbn 0486204294 0486204308
Gerard Alberts (1998). Jaren van berekening. Toepassingsgerichte initiatieven in de Nederlandse wiskundebeoefening 1945-1960. Amsterdam University Press. isbn 9053563172


De universitaire wiskunde(programma’s) in de naoorlogse decennia.L. E. Sigler (2002). Fibonacci's Liber Abaci. Leonardo Pisano's Book of Calculation. Springer. isbn 0387407375 About this bookTable of contentsReviews


The introductory chapter by the translator as well as a number of pages from Fibonacci's book are available on books,google

 • "This is the first translaton of the Latin manuscript of Liber abaci into a modern language." The book appeared in 1202, a second edition in 1228. No mistake here! A massive book as well: the translation is 600 pp. rather small type, figures in margin.
 • It is loaded with tons of word problems, and the systematic answers to them.

  This is the father of all Western arithmetics books. For the historical roots of arithmetics content in the Western European way, look them up in this book. The word problem, for example. Of course, Fibonacci got his material from the Muslim world.  Frank J. Swetz (1987). Capitalism & arithmetic. The new math of the 15th century. Open Court Publishing Company. isbn 0812690141
  H. J. E. Beth (1929). Inleiding in de niet-Euclidische meetkunde op historische grondslag. Noordhoff.
  Evert J. Dijksterhuis 1938). Archimedes I. Eerste deel (alles dat als boek is uitgebracht. Archimedes II in Euclides, 1938-1944, Archimedes I ook eerst in Euclides uitgebracht, in de daaraan voorafgaande jaren). (Historische Bibliotheek voor de Exacte Wetenschappen deel VI) P. Noordhoff. English translation by Dikshoorn (Copenhagen, Munksgaard, 1956), new edition by Knorr (Princeton University Press, 1987, 457 pp). Euclides, vrij toegankelijk


  Dijksterhuis heeft geprobeerd het werk van Archimedes toegankelijk te maken, door niet alleen maar een vertaling te geven, of een bewerking naar wiskundige notaties, maar door het werk te structureren en een geschikte notatie te gebruiken.  Oosthout, Henri (2003, 2004). Aristoteles. j De boeken M en N van de Metafysica. 2 delen. Klement. isbn 907707046X 9077070540
  J. J. Verdonk (1966). Petrus Ramus en de wiskunde. Van Gorcum.
  D. J. E. Schrek (1918/1957). Beginselen der analytische meetkunde. P. Noordhoff. >
  E. M. Bruins en anderen (1957). Historische en methodische aspecten van de meetkunde. Vacantiecursus 1957. - - Mathematisch Centrum, gestencild. - - (E. M. Bruins: Voor-Griekse en Griekse meetkunde. 15 p. - - S. C. van Veen: Meetkunde en ervaring in de 19e eeuw. 6 p. - - H. Freudenthal: Grondslagen der meetkunde na Riemann [een literatuurlijst] 2 p. - - J. J. Seidel: Afstandsmeetkunde. 5 p. - - N. H. Kuiper: Differentiaalmeetkunde. 12 p. - - J. de Groot: Enkele recente topologische resultaten. 4 p.) (niet aanwezig in bibliotheek CWI: http://old-www.cwi.nl/events/Vakantiecursus/)
  Murray R. Spiegel Advanced calculus. Schaum's outline series. [mijn steun en toeverlaat]
  SPSS statistical algorithms. SPSS Inc. (1986 2nd). Toch wel interessant. Bevat alleen de gebruikte wiskundige formules, geen programmatuur / routines.
  Melvin R. Novick & Paul H. Jackson (1974). Statistical methods for educational and psychological research. McGraw-Hill. isbn 0070475504
  L. Kuipers & R. Timman (1963).  Handboek der Wiskunde, deel I. Amsterdam: Scheltema & Holkema.
  Sidney J. Yakowitz (1977). Computational probability and simulation. Addison-Wesley. isbn 0201088924
  Christiaan Huygens (1660/1998). Van rekeningh in spelen van geluck. Utrecht: Epsilon. Vertaald en toegelicht door Wim Kleijne. isbn 9050410472 info
  J. F. Koksma (1938). Existentiebewijzen in de wiskunde. Rede, VU Zie ook: pdf
  A. van Rooij (1989). Analyse voor beginners. Utrecht: Epsilon Uitgaven. isbn 9050410057


  Voor als ik nog eens mijn analyse wil ophalen ;-) Lijkt me een leuk boek, begint lekker verrassend.  Norman S. Matloff (1988). Probability modeling and computer simulation. An integrated introduction with applications to engineering and computer science. Boston, Mass., PWS-KENT Publishing Company. isbn 0534918549
  Charles S. Taber & Richard J. Timpone (1996). Computational modeling. Sage University Paper 113. isbn isbn 0803972709


  Introduction - Dynamic simulation models - Knowledge-based systems - Models of machine learning - Evaluating computational models  Steve Olson (2004). Count down. The race for beautiful solutions at the International Mathematical Olympiad. Houghton Mifflin Company. Mariner Books.
  Garon-Carrier G, Boivin M, Guay F, Kovas Y, Dionne G1, Lemelin JP, Séguin JR, Vitaro F, Tremblay RE (2016). Intrinsic Motivation and Achievement in Mathematics in Elementary School: A Longitudinal Investigation of Their Association. Child Dev. 2016 Jan;87(1):165-75. doi: 10.1111/cdev.12458. Epub 2015 Nov 9. open access
  Walter R. Fuchs (z.j). Moderne wiskunde. Gaade. Knaurs Buch der modernen Mathematik.

  wiki
  Paul J. Nahin (2000). Duelling idiots and other probability puzzlers. Princeton University Press. isbn0691009791
  Evert Beth (1948). Wijsbegeerte der wiskunde. Tweede geheel opnieuw bewerkte uitgave. Philosophische Bibiotheek. >
  Harm Jan Smid (1997). Een onbekookte nieuwigheid? [An ill-considered novelty? Introduction, extent, content and significance of mathematics education on French and Latin schools 1815-1863] Dissertatie Delft. abstract


  Ik heb deze tekst verder niet gezien. Danny Beckers (2003) gebruikt hem waarschijnlijk.  Danny Beckers (2003) 'Het despotisme der mathesis.' Opkomst van de propaedeutische functie van de wiskunde in Nederland 1750-1850. Oook verschenen als proefschrift. Met stellingen. Verloren. isbn 9065507620 (ook: proefschrift Nijmegen)
  H. J. Ots (2004) Bedrijfsrekenen voor het hoger onderwijs. isbn 90430084X
  Morris Kline (1967/1985). Mathematics for the nonmathematician. Dover. isbn 9780486248233
  Jan de Lange & Michiel Doorman (Eds.) (1988). Senior secondary mathematics education. OW & OC. [not for sale - this publication has been paid for by OW & OC for use in Action Group A4 of ICME - 6 ]
  Anand Nair & Peter Pool (1991). Mathematics methods. A resource book for primary school teachers. The British Council. Macmillan Education. isbn 0333518578
  Verkenningscommissie Wiskunde (1992). Wiskunde in beweging. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. isbn 903462725x
  Sieb Kemme (1990). Uitleggen van wiskunde. proefschrift Utrecht.
  David Pimm (1987). Speaking mathematically. Communication in mathematics classrooms. Routledge & Kegan Paul. isbn 0710211333
  H. B. Griffiths & A. G. Howson (1974). Mathematics: Society and curricula. Cambridge University Press. isbn 0521098920 met manuscript van bespreking door Sieb Kemme
  Schoolvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde Teije de Vos, Marisca Milikowski Boom webpagina
  Hans Wussing (2010). Geschiedenis van de wiskunde vanaf de wetenschappelijke revolutie tot de twintigste eeuw Veen Magazines. 9789085712183
  Peter Kop, Anne van Streun & Marcel Voorhoeve (2019) Wiskunde. In Fred Janssen, Hans Hulshof, Klaas van Veen ‘Wat is echt de moeite waard om te onderwijzen? Wat is echt de moeite waard om te onderwijzen?’ Een perspectiefgerichte benadering pdf hele boek
  Werkgroep Vakinhoudelijke aansluiting vo-hbo Wiskunde (2019). Wiskunde in technische hbo-opleidingen. [Voor digitale versie zie de website ‘Samen werken aan een betere aansluiting’ (www.aansluiting-voho010.nl).] pdf
  november 2019 \ contact ben at at at benwilbrink.nl      

  Valid HTML 4.01!       http://www.benwilbrink.nl/literature/wiskunde.htm http://goo.gl/8Rze5