Rekenproject: Aansluiting HO

Ben Wilbrink

rekenproject thuis
relevant empirisch onderzoek
    standaarden
    opbrengstgericht rekenonderwijs
    aansluiting met het ho
Ik verzamel al meerdree jaren publicaties die van belang kunnen zijn voor inzicht in de aansluitingsproblemen voor wiskunde in het ho: wiskundevwo.htm. Zie voor een bredere benadering dus die webpagina.

In deze pagina een wat smallere insteek: wat zijn concrete tekorten zoals die ervaren, gerepareerd of getoetst worden?


Cees Terlouw, Rob de Goede & Marian Kienstra (2009). De effectiviteit van een havo-hbo-aansluitingscursus Wiskunde voor technische opleidingen. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 27, 103-114.

Deze cursus is mislukt, dus ook het onderzoek naar de effectiviteit ervan. Aan dit artikel hebben we dus niet niet zo gek veel.Ben Wilbrink & Joost Hulshof (2011). De wet, het rekenen, en de rekentoets in de eindexamens havo/vwo. Examens. Tijdschrift voor de toetspraktijk, 8 nr 3, 18-22. ingediend concept27 oktober 2011 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/aansluiting_ho.htm