Rekenproject: standaarden voor rekenen (en wiskunde)


De pagina referentiekader_rekenen.htm gaat specifiek over de rekenstandaard zoals vastgelgd in de referentieniveaus rekenen van de Commissie-Meijerink, bekrachtigd in de Wet op de referentieniveaus taal en rekenen. Zie allereerst de reeks rekenblogs op het forum van BON, waarvan vele direct gaan over de referentieniveaus rekenen en de daarvan afgeleide rekentoetsen.

abstract
abstract
abstract
Morgan S. Polikoff (2010). Instructional Sensitivity as a Psychometric Property of Assessments. Educational Measurement: Issues and Practice, Winter , Vol. 29,, 3-14. abstract
J. Chriostopher Woolard (online 24 April 2012 ). Prelude to the Common Core: Internationally Benchmarking a State’s Math Standards. Educational Policy, online 24 April 2012. abstractS. E. Phillips (1996). Legal Defensibility of Standards: Issues and Policy Perspectives. Educational Measurement: Issues and Practice summer, 5-19 abstract
Morgan S. Polikoff, Andrew C. Porter & John Smithson (2011). Hoe well aligned are state assessments of student achievement with state content standards? American Educational Research Journal, 48, 965-995.

abstract

Coherence is the core principle underlying standards-based educational reforms. Assessments aligned with content standards are designed to guide instruction and raise achievement. The authors investigate the coherence of standards-based reform’s key instruments using the Surveys of Enacted Curriculum. Analyzing 138 standards-assessment pairs spread across grades and the three No Child Left Behind tested subjects, the authors find that roughly half of standards content is tested on the corresponding test and roughly half of test content corresponds to the standards. A moderate proportion of test content is at the wrong level of cognitive demand as compared to the corresponding standards, and vice versa. Between 17% and 27% of content on a typical test covers topics not mentioned in the corresponding standards. Policy and research implications are discussed.

Abigail B. Brown & Jack W. Clift (2010). The unequal effect of adequate yearly progress: Evidence from school visits. American Educational Research Journal, 47, 774-798. abstract

Hoe de No Child Left Behind Act van George W. Bush impact heeft op scholen, leraren en ouders. Mind you: NCLB (die wet) is een specifieke invulling van wat opbrengstgerichtheid van Amerikaanse scholen moet zijn (volgens George W. dan).

Timothy Koschmann (2004). Re-assessing school standards. The Journal of the Learning Sciences, 13, 221-223. abstract

Marshall S. Smith & Gayle S. Christensen (2004). Beyond rhetoric? Three books and the educational standards debate. The Journal of the Learning Sciences, 13, 225-235. abstract

Chandra Muller (2004). Standards and equity. The Journal of the Learning Sciences, 13, 237-242. abstract

William Ayers & James O’Brien (2004). Educational standards: Mapping who we are and are to become. The Journal of the Learning Sciences, 13, 243-2562. abstract

Thomas S. Popkewitz (2004). Educational standards: Mapping who we are and are to become. The Journal of the Learning Sciences, 13, 243-256. abstract

William Ayers & James O’Brien (2004). Standards, standards, standards. The Journal of the Learning Sciences, 13, 257-264. abstractKaren K. Wixson, Elizabeth Dutro & Ruth G. Athan (2010). The challenge of developing content standards. Review of Research in EducationDouglas H. Clements, Julie Sarama & Ann-Marie DiBiase (Eds.) (2004). Engaging Young Children in Mathematics. Standards for Early Childhood Mathematics Education. Erlbaum. contentsEdward L. McDill, Gary Natriello & Aaron M. Pallas (1985). Raising standards and retaining students: The impact of the reform recommendations on potential dropouts. Review of Educational Research, 55, 415-433. abstractKatherine E. Ryan & Allison M. Ryan (2005): Psychological Processes Underlying Stereotype Threat and Standardized Math Test Performance, Educational Psychologist, 40:1, 53-63 abstractRobin Alexander (2011): Evidence, rhetoric and collateral damage: the problematic pursuit of ‘world class’ standards, Cambridge Journal of Education, 41:3, 265-286abstractDavid Berliner (2011): Rational responses to high stakes testing: the case of curriculum narrowing and the harm that follows, Cambridge Journal of Education, 41:3, 287-302 abstractBarbara Jaworski & David Phillips (Eds.) (1999). Comparing Standards Internationally. Research and Practice in Mathematics and Beyond. Symposium Books. Zie TIMSS.htm#Jaworski_Phillips voor inhoud enz.Onderwijsraad (1999). Zeker weten. Leerstandaarden als basis voor toegankelijkheid. Advies uitgebracht aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. [Bijlagen: zie hierbeneden] pdfOnderwijserfgoed.nl Zoeken en onderzoeken. Een initiatief van de Onderwijsraad, de Inspectie van het Onderwijs en het Nationaal Onderwijsmuseum.

Stapelplaats van documenten, mogelijk anno nu (2012) nog niet volledig, maar dat zal niet veel meer schelen. Indrukwekkend. Overzichtelijk. Bijvoorbeeld: zoek eens op ‘leerstandaarden’: dat levert een rijke oogst aan documenten sinds 1999 op. De documenten van de Onderwijsraad staan allemaal onder elkaar, bijna op datum: http://www.onderwijserfgoed.nl/static/pdf/or/. Jammer dat de stukken niet gewoon ook de titel van het betreffende advies hebben meegekregen. De lange lijst maakt wel dudielijk dat er in het onderwijsveld bepaald geen sprake is geweest an beleidsarmoede, wat we natuurlijk ook al weten van de schermutselingen in de 19e eeuw oer de vrijheid van onderwijs. Idem voor de onderwijsinspectie: http://www.onderwijserfgoed.nl/static/pdf/oi/.Onderwijsraad (1999). Leerstandaarden Rekenen en wiskunde basisonderwijs. Den Haag: Onderwijsraad. www.onderwijsraad.nlZe’ev Wurman & W. Stephen Wilson (2012). The Common Core Math Standards. EducationNext, vol 12 #3 summer. site


Ik ben maar zo brutaal om een buitengewoon heldere analyse van de reform-denkbeelden integraal over te nemen (vertaald, dat wel, met hier en daar een link toegevoegd)

Er zullen altijd mensen zijn die denken dat rekenmachines gewoon goed werken zodat het niet meer nodig is om nog veel rekenen te onderwijzen, waarmee zij voor basisscholieren al loopbaanbeslissingen namen die de leerlingen aan het eind van het vo voor zichzelf hadden moeten kunnen maken. Het achterstellen van het ontwikkelen van een goed getalbegrip met pen en papier mag dan goed aflopen voor toekomstige klanten van AH en Karwei, maar werkt niet voor leerlingen die naar exacte opleidingen zoals natuurkunde, technologie, en wiskunde willen doorstromen.

Er zal altijd een oploop zijn van tegenstanders van memoriseren [automatiseren, b.w.] die menen dat het leren beheersen van de tafels van vermenigvuldiging slecht is voor de leerling, misschien gelovend dat dit zou beteken dat de leerlingen niet langer begrijpen wat ze doen. Natuurlijk is het gevolg dat leerlingen voortdurend geremd worden, en dwingt het studenten bij het uitwerken van opgaven op HO-niveau om na te denken over groep-5-rekenen.

Er zullen altijd bestrijders van standaardalgoritmen zijn; hun eerste argument is dat er helemaal geen standaardalgoritmen bestaan. Sommigen lijken te geloven dat het makkelijker is om leerlingen kritisch te leren denken op hoog Bloomiaans niveau, dan het is om ze begripsvol de standaardalgoritmen bij te brengen. De standaardalgoritmen voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van gehele getallen zijn de enige rijke, krachtige en mooie stellingen die je basisscholieren kunt leren [zie Knuth. b.w.]. De leerlingen deze stellingen onthouden laat ze onvoorbereid voor hun toekomst. Stevig rekenen met jonge leerlingen uit de weg gaan bereidt ze zeker niet voor op de stevige wiskunde die oudere leerlingen zouden moeten doen.

Er zullen altijd mensen zijn die geloven dat een leerling wiskunde alleen begrijpt wanneer deze in staat is om een samenhangend betoog te schrijven over hoe de opgave is aangepakt [reflecteren, maar ook het door Nederlandse cursusgevers geliefde ‘praten over het rekenen’. b.w.]; met als gevolg dat leerlingen die later ‘exact’ zouden kiezen, daarvan worden weggehouden. In alle eerlijkheid zouden dan leerlingen die later een talige vervolgopleiding zouden kiezen gedwongen moeten worden om opstellen te schrijven over standaardalgoritmen, zodat het ze al vroeg wordt tegengemaakt om in die talige richting te gaan. Het vermogen om over je rekenen te praten is NIET wezenlijk voor het begrijpen van dat rekenen.

Er zullen altijd mensen zijn die denken dat je opgaven op meerdere verschillende manieren moet kunnen maken. Dit is waarschijnlijk net zoiets als denken dat het belangrijk is om in het basisonderwijs creativiteit bij het rekenen te onderrichten, alsof zoiets mogelijk zou zijn. Vergeet die creativiteit; het is al heel bijzonder wanneer de leerling zuivere rekenopgaven op de juiste manier weet te maken.

Er zullen altijd mensen zijn die denken dat statistiek en kansrekening belangrijker zijn dan rekenen en algebra, ondanks het feit dat het doen van statistiek en kansrekening onmogelijk is zonder juist dat rekenen en die algebra, en dat de leerling nooit een vraag over statistiek of kansrekening tegen zal komen op toelatingstests voor het HO, zodat statistiek en kansrekening ook als voorbereiding op het HO niet van belang is.

Er zullen altijd mensen zijn die, of ze ooit een wiskundige hebben ontmoet of niet, menen dat kinderen leren ‘denken als een wiskundige‘ mogelijk is los van de inhoud [van de wiskunde] [zie het proefschrift van La Bastide-Van Gemert pdf voor de denkbeelden van Hans Freudenthal op dit punt: weliswaar net iets genuanceerder dan Wilson het hier zegt, maar toch.. Blz. 103 e.v]. Het lijkt er vandaag de dag op dat de meerderheid van de lieden die het voor het zeggen hebben, denken dat de drie bladzijden Mathematical Practices in de Common Core, waarvan zij soms denken dat dat de ‘echte’ wiskunde is, belangrijker zijn dan de 75 bladzijden inhoudelijke standaarden, waarnaar zij soms verwijzen als ‘mechanistische’ (rote) wiskunde. Zij hebben het bij het verkeerde eind. Je leert Mathematical Practices’ precies zoals de naam aangeeft: door wiskunde te oefenen met inhoud.

Er zullen altijd mensen zijn die denken dat leerlingen ‘geometric slides, flips, and turns’ [mijn link, b.w.] (meetkundige kaarten, omkeringen en rotaties) laten leren even belangrijk is als ze leren rekenen. En dat is niet zo. Vraag het een willekeurige docent die in het HO wiskunde geeft.

Wilson kijkt naar de reform-onzin vanuit zijn optiek als wiskundige. Er is ook een psychologische kijk op deze reform-flauwekul, zie hier wat Pat Langley nobelprijswinnaar en cognitief psycholoog Herbert Simon te zeggen hebben (niet over de reformbeweging in het onderwijs, dat heeft Simon elders gedaan, maar over wat de cognitieve psychologie heeft te melden over leerprocessen)Sandra Stotsky and Ze’ev Wurman (July 2010). Common Core’s Standards, Still Don’t Make the Grade, Why Massachusetts and California Must Regain Control Over Their Academic Destinies. A Pioneer Institute White Paper. pdfR. James Milgram and Sandra Stotsky (March 2010). Fair to Middling. A National Standards Progress Report. A Pioneer Institute White Paper. pdfCommon Core (). Why we’re behind. What top nations teach their studnets but we don’t. pdfSarah Garland (December 29, 2014). The Man Behind Common Core Math. nprEd, How Learning Happens. (via @LianaHeitin webpage
Richard P. Phelps and R. James Milgram (2014). The revenge of K-12: How Common Core and the new SAT lower college standards in the U.S. download
Tom Loveless (Januay 11, 2011). NAEP and Common Core Standards. pdf
Hung-Hsi Wu (2011). Phoenix rising. Bringing the Common Core State Mathematics Standards to life. American Educator, Fall pdf
Boyce Brown (2015). A policy history of standards-based education in America. New York: Peter Lang Publishing. PEDAG 39.b.53 info
Wayne Bishop (Sept 2, 2016). Does Common Core add up for California’s math students?: Guest commentary San Gabriel Valley Tribune column
Nicholas Tampio (2016). Democracy and National Education Standards. The Journal of Politics, volume 79, number 1. Published online September 28, 2016. http://dx.doi.org/10.1086/687206 pdf
Laboratories of Democracy: How States Get Excellent K–12 U.S. History Standards. Preface by Daniel Walker Howe. Paper by Anders Lewis & Bill Donovan. via tweet ophalen
When will we ever learn. Dissecting the Common Core State Standards with Dr. Louisa Moats. July 7, 2014. blog
Joy Pullman (Mar 10, 2017). How Common Core Damages Students’ College Readiness. blog
The research-based balance in early childhood mathematics: A response to Common Core criticisms. Douglas H. Clements, Karen C. Fuson, Julie Sarama (2017). Early Childhood Research Quarterly, 40, 150-162. open access
28 april 2017 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/standaarden.htm