Het nieuwe leren?

Ben Wilbrink
Jenneke Kester (10 april 2007). Nieuwe leren is keihard werken. De Volkskrant html (€ 1,15)


31 januari 2007
Kamer begint onderzoek onderwijshervormingen: Behalve CDA en Christenunie willen partijen in de TK een parlementair onderzoek naar het gewroet in het onderwijs van de laatste decennia, in het bijzonder ook wat nog aan competentiegericht onderwijs op de agenda (bv. van de MBO-raad) staat.

Vragenuur 30 januari 2007:
"Dhr. Dibi (GroenLinks) aan de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het nieuwe leren en over de noodklok die scholieren en studenten luiden over het nieuwe leren."


Het nieuwe leren staat volop in de belangstelling van journalisten, de inspectie, slachtoffers, zendelingen, onderzoekers, ouders, politici en wie en wat niet al. Het nieuwe leren is overigens geen vlag die een duidelijke lading dekt. Er valt van alles en nog wat onder, zoals een keten van scholen die het op de spits drijft, onderwijsbegeleidingsdiensten die er broodwinning in zien, onderwijsexperimenten, de tweede fase in het vo (studiehuis), onderwijskundige nieuwlichterij, managementfilosofie, en vul het verder maar in. Hoe hier het kaf van het koren te scheiden, dat is de hamvraag voor deze webpagina. In ieder geval valt de competenties-kwakzalverij als een afzonderlijk thema af te splitsen, hoewel het vaak in een adem met nieuw-leren gedachten voorkomt. Zie hier voor een pagina met literatuur over competenties, en enige annotatie daarbij.

Het nieuwe leren is ook een stroming in onderwijsland die verband houdt met andere maatschappelijke ontwikkelingen, en daarom ook in die context geplaatst en behandeld moet worden.

pagina   is breed opleiden beter?


In het hoger onderwijs is er sinds de verklaring van Bologna een ontwikkeling op gang gekomen die een hoog 'nieuw leren' gehalte lijkt te hebben: de nieuwe BaMa-structuur voor opleidingen in het hoger onderwijs drijft op een onuitgesproken filosofie dat breed opleiden beter is dan specifiek opleiden. Om bij het onderwerp te blijven: onderwijskundigen zijn nuttiger voor de samenleving dan ouderwets specifiek opgeleide leraren. Er zijn veel arbeidsmarktonderzoekers die uitgaan van de stelling dat breed opleiden een betere aansluiting op de arbeidsmarkt geeft dan specifiek opleiden. Maar is dat wel zo? In werkelijkheid zijn er heel andere mechanismen aan het werk: brede opleidingen trekken minder capabele studenten dan specifieke, en specifiek opgeleide hbo'ers en academici krijgen weliswaar lang niet altijd werk in hun eigen vakgebied, maar wel makkelijk daarbuiten. Als je naar die samenhangen niet zoekt, zul je ze met sociologisch of economisch onderzoek niet vanzelf vinden.
Zie de eigen pagina voor dit thema.

pagina   Een sectarische beweging?


Arjen Rienks (2005). Nepwetenschap is inspiratiebron nieuwe leren. De Volkskrant 3 oktober p. 7.

literatuur


Lizzy Tabbers schrijft in januari 2007 een ronkend stuk in de Volkskrant over vele kwaliteiten van het nieuwe leren. Ik heb voor dit soort proza geen goed woord over. Jo Nelissen gelukkig wel, hij reageert met een stukje dat de drogredenen in de propagande van Lizzy Tabbers zichtbaar maakt. Het nieuwe leren is niet nieuw, en het gata niet over leren. Het stuk heet 'Nieuw leren gaat niet over leren', en is gepubliceerd op 13 jauari 2007, Forum blz. 17.

Deanna Kuhn (1991). The skills of argument. Cambridge University Press.

Deanna Kuhn (2005). Education for thinking. Harvard University Press.

Monique Volman (2006). Het 'nieuwe leren': oplossing of nieuw probleem? Pedagogiek, 26, 14-25.

Robert S. Siegler (2005). Children's Learning. American Psychologist, 60(8), 769-778. pdf [nb: Robert S. Siegler: Award for Distinguished Scientific Contributions. American Psychologist. 2005 Nov Vol 60(8) 767-769. Robert S. Siegler, recipient of the 2005 APA Award for Distinguished Scientific Contributions. A brief biography and a selected bibliography of Siegler accompany the citation.]

Robert S. Siegler (2003). Implications of cognitive science research for mathematics education. In Kilpatrick, J., Martin, W. G., & Schifter, D. E. (Eds.), A research companion to principles and standards for school mathematics (pp. 119-233). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathmatics. pdf

Hope J. Hartman (Ed.) (2001). Metacognition in learning and instruction. Theory, research and practice. Dordrecht: Kluwer. contents

Willem Smit (2006). Traditioneel versus Probleem Gestuurd Onderwijs. Nederlands tijdschrift voor de Psychologie, 61, 24-31.

Paul A. Kirschner, John Sweller and Richard E. Clark (2006). Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching. Educational Psychologist. pdf

[NN] (2001). Problem Based Learning. Speaking of teaching/ Winter 2001, vol 11, no 1. pdf

links


De Stichting LeerplanOntwikkeling omarmt het nieuwe leren en competenties eveneens. Een mooie kapstok om van alles en nog wat aan op te hangen. SLO, waar zijt gij mee bezig? Zie bijv. Doorlopende leer- en zorglijnen vmbo - mbo. http://www.slo.nl/themas/00125/6b_Doorlopende_leer-_en_zorglijnen_vmbo-mbo.pdf [dode link? 1-2009].

pers


Aleid Truijens (10 februari 2009). Helaas, de trein was al vertrokken. De Volkskrant column p. 11.

Gonny ten Haaft (2004). Voorgezet onderwijs / Chillen op school. [Utrechtse middelbare school 'UniC'] Trouw deVerdieping 27-1-2004.

Gonny ten Haaft (2004). Onderwijsvernieuwing / Wild, wilder, wildst. Trouw deVerdieping 2-4-2004.

Gonny ten Haaft (2004). Onderwijsvernieuwing / Het nieuwe leren Trouw deVerdieping 9-11-2004.

Gonny ten Haaft (2005). Onderwijsvernieuwing / De diepgang ontbreekt. [Henriëtte Maassen - van de Brink] Trouw de Verdieping 20-6-2005.

Edwin Kreulen en Harriët Salm (2005). Onderwijsdebat / Leren rekenen kan in 20 weken. [Luc Stevens] Trouw deVerdieping 22-6-2005.

Gonny ten Haaft (2005). Na eerste jaar Unic zijn leerlngen enthousiast. Trouw deVerdieping 18-7-2005

Politiek

Tweede kamer commissie onderwijs 24 januari 2006 steno-verslag http://www.tweedekamer.nl/images/TK040-0506_tcm71-92423.doc [dode link? 1-2009]

http://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/vragenuur_30_januari.jsp [dode link? 1-2009] Vragenuur 30 januari 2007


1 december 2010 \ contact ben apenstaartje benwilbrink.nl

Valid HTML 4.01!       http://www.benwilbrink.nl/projecten/hetnieuweleren.htm