Rekenproject: Algoritmen

Ben Wilbrink

rekenproject thuis
rekendidactiek
    algoritmen
    getalbegrip
    basale rekenvaardigheden‘cijferen’
    optellenaftrekkenvermenigvuldigendelenbreukenmeten
    meetkundealgebra en rekenenkans (en combinaties)
    materialen
    woordproblemen
algemeen
WISE Math (n.d.). The Harmful Effects of Kamii and Dominick's study "The Harmful Effects of Algorithms in Grades 1-4" webpage. The article by Kamii & Dominck https://ccgpsmathematicsk-5.wikispaces.com/file/view/HArmful+Effects+of+Teaching+Algorithms.pdfRobert Craigen (02-13-2014). [Standard algorithms, conventional algorithms if you like, but not ‘traditional’ algorithms] commentBen Wilbrink: Stappenschema's, algoritmen, routines, procedures. Paragraaf 5.4 in Toetsvragen ontwerpen. (herziening van 1983

Toetsvragen schrijven, Aula 809) abstractL. N. Landa (1976). Algorithmization in learning and instruction. Englewood Cliffs, N.J.: Educational Technology Publications.L. de Leeuw (1981). Leeralgoritmen, heuristieken en instructie-algoritmen. Pedagogische Studiën, 58, 123-130.
rekenen


In de rekenliteratuur worden opvattingen over het belang van de standaardalgoritmen al gauw gezien als de lakmoesproef voor het behoren tot de reform-didactiek, danwel de traditionele didactici of de mechanistisch rekenaars. De benaming ‘reformdidactiek’ is adequaat, want deze didactiek zet zich doorgaans juist af tegen de bestaande didactiek, laten we dat de conventionele didactiek noemen. Spreken over ‘traditionele rekendidactiek’, zoals zelfs de commissie-Lenstra doet, is mijns inziens misleidend omdat het een impliciet oordeel bevat dat deze rekendidactiek zijn langste tijd gehad moet hebben, wat natuurlijk onzin is.

Fred Goffree & Huub Jansen (1975). Professor Freudenthal op de Pedagogische Academie. In Freudenthal 100, 114-122. pdf


In het Voorwoord zetten de redacteuren het verkrijgen van routine en het leren van algoritmen veel te dicht bij elkaar. De meeste stukken zijn overgenomen uit Wiskobas Bulletin. Verbijsterend (maar overbekend) voorbeeld van 29124 gedeeld door 36 op blz. 129-130.Huub Jansen, Jan Keijnemans & Fred Goffree (Red.) (1975). Algoritmiek Instituut voor de ontwikkeling van het Wiskunde-Onderwijs.


In het Voorwoord zetten de redacteuren het verkrijgen van routine en het leren van algoritmen veel te dicht bij elkaar. De meeste stukken zijn overgenomen uit Wiskobas Bulletin. Verbijsterend (maar overbekend, het bus-probleem) voorbeeld van 29124 gedeeld door 36 op blz. 144-145.Ongeveer 80% van de rekenfouten zijn het gevolg van het feit dat leerlingen eigen oplossingsmethoden hanteren naast de oplossingsmethoden van die in het onderwijs worden aangeleerd.

Willemsen, 1994, blz. 1


Er is een belangrijke en vroege standpuntbepaling over algoritmen in het proefschrift van Adri Treffers. Opmerkelijk, want deze verstandige positie zal geleidelijk in de ontwikkeling van het realistisch onderwijs worden verlaten, en uiteindelijk resulteren in extreme opvattingen (Uittenbogaard, 2007) dat algoritmen geen wiskunde zijn, en eigenlijk helemaal uit het onderwijs moeten worden geweerd.

Willem Uittenbogaard (2008). Geen catechismus leren, maar nadenken. Nieuw Archief voor Wiskunde 5/9 nr 1 pdf

A. Treffers (1978). Wiskobas doelgericht. Een metode van doelbeschrijving van het wiskundeonderwijs volgens wiskobas.. Instituut voor Ontwikkeling van het Wiskunde Onderwijs.Donald E. Knuth (1973 2nd). Fundamental algorithms. The art of computer programming volume 1, fundamental algorithms. Addison-Wesley.Donald E. Knuth (1981 2nd). The art of computer programming. Volume 2, Seminumerical algorithms. Addison-Wesley. isbn 0201038226 (Random numbers - Arithmetic)

[Chapter four] The chief purpose of this chapter is to make a careful study of the four basic processes of arithmetic: addition, subtraction, multiplication, and division. Many people regard arithmetic as a trivial thing which children learn and computers do, but we will see that arithmetic is an intriguing topic with many interesting facets. It is important to make a thorough study of efficient methods for calculating with numbers, since arithmetic underlies so many computer applications.

Arithmetic is, in fact, a lively subject which has played an important part in the history in the world, and it is still undergoing rapid development. In this chapter, we will analyze algorithms for doing algorithmic operations on many types of quantities, such as “floating-point” numbers, extremely large numbers, fractions (rational numbers), polynomials, and power series; and we will also discuss related topics such as radix conversion, factoring of numbers, and the evaluation of polynomials.

p. 161Cornelia S. Grosse & Alexander Renkl (2006). Effects of multiple solution methods in mathematics learning. Learning and Instruction, 16, 122-138. abstract
H.G.B. Broekman, L.C. Spijkerboer & J.J.M. Terlingen (red.). Algoritmen en heuristieken in contextrijk reken-wiskundeonderwijs OW & OC. geen isbn
Stephen Norton (2012). The Use of Alternative Algorithms in Whole Number Computation. pdf
Bert Jonsson, Mathias Norqvist, Yvonne Liljekvist, Johan Lithner (2014). Learning mathematics through algorithmic and creative reasoning. The Journal of Mathematical Behavior, 36, 20-32. free access


tweet Is it essential in math education for students to struggle with important mathematics? To struggle in order to learn sounds like bulshit in my psychological ears. What, then, does the above research show? To call bad instruction or no instruction at all ‘adidactical’ is disingenuous. At the very least, providing no instruction in situations where students are struggling with the tasks set, will result in inefficiënt use of study time.J. C. van Bruggen (1975). Het leren en onderwijzen van vier rekenalgoritmen volgens het konsept van de progressieve schematisering. ORD 1975


constructivisme - realistisch rekenen - Wiskobas - zelf-ontdekkend leren - guided discovery learningabstract
abstract
18 augustus 2016 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/algoritmen.htm