Luis Rey

Kwartierstaat GriffioenLuis Rey schilderde dit gevecht tussen Protoceratops (boven) en Velociraptor (onder). Adrienne Mayor (2001) beschrijft in haar boek 'The first fossil hunters,' (Princeton UP), waarom de Protoceratops gelijk is aan de mythische Griffioen. Meer weten over de griffioenen-mythe: www.gryphonpages.com {bestaat niet meer? 2-2008]


Dit is een deelkwartierstaat van de kwartierstaat Dijkxhoorn, de acht op generatie IV gesplitste deelkwartierstaten zijn:

Dijkxhoorn - - Steeneveld - - van der Hoeven - - van der Lee - - Wilbrink - - van den Enk - - Griffioen - - van Kampen

Op generatie VI van Griffioen afgesplitst: Spreij - - Bol - - van WoerdenWaar: Zegveld, Hazerswoude, Zwammerdam Bodegraven, Voorschoten, 't Woud en Maasland

De regio is hier het Groene Hart, met molenaars, en met boeren die het in de 17e en 18e eeuw heel moeilijk moeten hebben gehad met veepest-epidemieën.

Het geslacht Griffioen is teruggevoerd tot de in Kamerik (Utrecht) geboren Cornelis, die omstreeks 1650 is overleden. De achternaam is in DTB-boeken soms Gryphon, als al de moeite is genomen om achternamen te noteren; ook van Eyck komt als achternaam voor in plaats van Griffioen (Er is een geslacht Van Eyck bekend in Zegveld, o.a. is Roeloff Hendricksen Van Eijck schepen van Zegveld in 1699 (v. Doorn 1963 p. 252 transcriptie van pachtcontract)

trouw_grif.gif Voor de deelkwartieren van Swaeneburg en van 't Hof is gebruik gemaakt van Oskam, voor de genealogie Griffioen van het Familieboek. Over Zegveldse geslachten zie ook de publicaties van Van Doorn.

N. Griffioen en N. Plomp (1969). Familieboek Griffioen: Deel 1. Baambrugge/Zegveld, eigen uitgave. Een later deel 2 bevat recente generaties Griffioen.

Waarschijnlijk op basis van het familieboek is de genealogie Griffioen, de nazaten van Cornelis Griffioen in mannelijke lijn, te vinden op http://www.famkroon.nl/genealogie/stamboom/GRIFFIOE.html. T. Oskam (1994). Kwartierstaat Verrips-Van Ieperenburg. Genealogische Bladen 4, 71-107, 152-195.

Doorn, Z. van (1962). Oude Zegveldse geslachten. Gens Nostra, 253-256.

Doorn, Z. van (1961). Merkwaardige namen en naamgeving in Zegveld voor 1700. Gens Nostra, 255-257.

Linden, H. van der (1956). De Cope: Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte. Heruitgave 1981. Alphen: Canaletto. (met herdruk van de Rijnlandse kaart van 1687)


Over griffioenen gesproken: zie artikel uit Trouw pdf. Meer over de protoceratops op Wiki. Voor prachtige opnamen van een fossiele strijd tussen Griffioen en Velociraptor zie http://www.dino-nakasato.org/en/special97/Fight-e.html [niet meer beschikbaar? 2-2008]. Reportage van de ontdekking door Andrews in 1923 van Protoceratops html en jpg. Een fantastisch kunstwerk van de battle of the Protoceratops and the Velociraptor door Luis Rey jpg. Serie afbeeldingen van Protoceratops op de Gondwana Studios Protoceratops site. jpg skelet Protoceratops (MSN Encarta). jpg Protoceratops (Baskerville Vorlag html). Meer weten over de griffioenen-mythe: www.gryphonpages.com [de link is dood? 9-2008].Kwartierdrager - Probant


14. Nicolaas Gerrit Griffioen (Klaas)

Bodegraven *8-6-1914, tr Apeldoorn 10-6-1942 Johanna van Kampen (Jo, Jopie, Hanne of Hampie) ouders zie kwartier 30. vKampen


Foto’:
Paslaan 14.
De grossierderij speelde zich af in het souterrain van dit hoekhuis (de Paslaan-helft; de andere helft: grossierderij Visser),
het kantoor was op de woonverdieping rechts naast de ingang. Vroeger: Villa Nanny (Windemuller) (de foto is enorm vertekend door gebruik van een groothoeklens bij de opname).

parkenbuurt.nl

De nummering is bepaald door die van het kwartier Dijkxhoorn: de kleinkinderen hebben nummer 1. Een zelfstandige nummering voor dit deelkwartier is te krijgen door overal te delen door 14, en de rest op te tellen bij de geheelde uitkomst. Bijvoorbeeld 59. Clazina van Woerden zou dan 59/14 = 4 rest 3 wordt 4 + 3 = 7. Clazina van Woerden zijn.
Generatie V


28. Nicolaas Teunis Griffioen

Bodegraven *2-10-1881 †Apeldoorn 6-9-1948, kaashandelaar, grossier in groenten en fruit, tr 2. Wijhe 4-3-1921 Ida Greeve, dochter van Piet Greeve, veehandelaar, en Geesje Kijk in de Vegt.

wiewaswie.nl (trouwen vond plaats in Wijhe, niet in Bodegraven)

kinderen uit zijn 2e huwelijk

 1. Piet, Bodegraven *7-2-1922, Apeldoorn † 29-8-2011
 2. Mennie
 3. Gees
 4. Gerrit
 5. Gerda en Ida

tr 1. Bodegraven 1-6-1911, zij wonen in Bodegraven in het huis Rhijn Zicht

wiewaswie.nl 'Mensje Bol'

29. Mensje Bol (Men)

Hazerswoude *23-7-1882, Zwammerdam † 27-11-1915, zij had tuberculose en kuurde daarvoor in Doorn. Een uitvoerige briefwisseling tussen Niek en Men is bewaard gebleven.

wiewaswie.nl 'Mensje Bol'

Kees Griffioen had zijn veel jongere broer Niek zakelijk krediet verleend, dat door de nodige rampspoed verloren ging. Mogelijk was het krediet gegeven voor de bouw van een appelpakhuis verderop aan de Noordstraat 63 dat er anno 2006 nog staat en als kaaspakhuis van Anker Kaas in gebruik is. Een schip met naar Engeland geëxporteerde appels kwam door een staking daar weer terug naar Bodegraven, de lading ging door rot verloren en werd in de Rijn gekieperd.

Nicolaas GerritGeneratie VI


56. Nicolaas Griffioen

Zoeterwoude *19-3-1838 Bodegraven †16-6-1920, tr 1. Bodegraven 7-3-1863 Helena Wilhelmina van Altena, Oudewater *9-11-1839, Bodegraven †9-2-1877, d.v. Daniel van Altena en Prina Jonge,

notariële vergunning Verbouw woon-winkelhuis Van Tolstraat 29

notariële vergunning verbouw fruitpakhuis Noordstraat 22

notariële vergunning 9-12-1916 fruitpakhuis Noordstraat 63

notariële akte testament 1877

notariële akte na overlijden van Daniel Altena Jzn .

kinderen 1e huwelijk *Bodegraven

 1. Cornelis Nicolaas (Kees), *25-6-1863, tr Bodegraven 23-12-1887 Cornelia Maria van Rijn, Bodegraven *4-11-1864, d.v. Jan van Rijn en Maria Hendrika Kerkhooven (kinderen: Nicolaas, Zwammerdam *13-4-1889; Jan Pieter, Bodegraven &11-7-1890; Cornelis, Bodegraven *20-9-1891, tr Woerden 18-12-1913 Cornelia Geersen, Woerden *1892, d.v. Jan Cornelis Geersen en Annigje den Hartog.

  Noordstraat 27
  Maar terug naar de Bodegraafse kaashandel en de kaasmarkt. Eén van de mensen die van buitenaf de Bodegraafse kaasmarkt bezocht, was de ongeveer 25-jarige kaaskoopman Cornelis Nicolaas Griffioen (Corneliszoon). Hij was geboren in 1863. Hij was een telg uit een koopmansfamilie in Zoeterwoude. Hij besloot zich in Bodegraven te vestigen en liet in 1891 een eerste eigen kaaspakhuis bouwen in de Noordstaat op nummer 23. Een jaar later kwam zijn tweede pakhuis gereed, twee nummers verderop, op nr. 27. Zelf betrok hij een woonhuis tussen beide pakhuizen in, op nr. 25.
  Griffioen verkocht het tweede pakhuis (op nr. 27) aan de Rotterdamse kaashandelaar Willem Heusdens. Tot in 1928 bleef het in bezit van de familie Heusdens.
  Van 1895 tot 1912 was dat Willem zelf. Daarna nam Jasper Jacobus Heusdens de leiding over.
  Dit duurde niet lang, want in 1922 overleed hij en zetten zijn weduwe, Johanna Hanna Heusdens - Lomans het bedrijf voort. In 1928 werd het bedrijf een Vennootschap onder Firma (VoF) Heusdens & Co.
  Het pakhuis ging over in handen van NV Polak's Kaasexportmaatschappij, dat hier, zeker tot midden 1970, gevestigd was. Tenslotte maakte “ons” pakhuis deel uit van de kaashandel van P. van der Sterre.
  http://www.hugokotestein.nl/archief/bodegravenkaaspakhuis.htm
 2. Daniël Willem, *12-8-1865, tr Gouda 25-2-1891 Johanna Catharina Omgest, Gouda *15-11-1869, d.v. Jan Omgest en Adriana Wilhelmina Westbroek (kinderen *Gouda: Nicolaas 30-7-1891; Adriana Helena Wilhelmina, 7-11-1892)
 3. Prina Catharina, *29-2-1868 †5-5-1883
 4. Nicolaas, *16-8-1870 †20-5-1871
 5. Cornelia, *15-8-1873 †30-11-1873
 6. Cornelia, *31-7-1875 †30-3-1891
tr 2. Bodegraven 7-4-1879

57. Gerrigje Spreij

klik voor kwartierstaat Spreij

Zwammerdam *1-2-1840 Bodegraven †4-3-1913

wiewaswie.nl

 1. Klazina, Bodegraven *25-9-1879 †25-11-1879
 2. Nicolaas Teunis

58. Cornelis Bol

klik voor kwartierstaat Bol

Hazerswoude *31-7-1848 Bodegraven †21-11-1925, tr 1. Grietje van Dorp Hazerswoude *20-10-1853 †21-3-1878

~ Hazerswoude

 1. Maartje, ~9-1-1876 †11-1-1876
 2. Maartje, ~15-1-1877 †Ripon (Cal. USA) 27-6-1954

tr 3. de Ruiter, tr 2. Vrijenban (bij Delft) 23-4-1879

59. Clazina van Woerden

klik voor kwartierstaat Van Woerden

Abtsregt *7-3-1850 Hazerswoude †19-11-1886

 1. Sophia, Hazerswoude *22-2-1880 Bodegraven †5-4-1965, tr 1. Bodegraven 25-9-1902 Gerrit de Ruiter, *11-3-1878 †17-6-1941, z.v. wed de Ruiter, (eigenarese van de boerderij aan de Meije). Geen kinderen. Woonde aan de Wilhelmina straat (37?) in Bodegraven. Tante Sophie ging op haar tachtigste nog de oudjes voorlezen.
 2. IJsbrand *7-3-1881 †15-10-1882
 3. Mensje
 4. IJsbrand, *21-6-1884 †8 Jan 1967, tr Bodegraven 25-4-1906 Janna Tuls, *9-2-1884 †2-3-1959

  Cornelis (boerderij Zegveld), vele kinderen waaronder: IJsbrand (boerderij Zegveld); Lenie, zij trouwt met Jaap van der Wel (de pachter van de boerderij van tante Sophie, deze boerderij komt in hun bezit na het overlijden van tante Sophie); Dit, zorgde voor haar vader en moeder op de boerderij in Hazerswoude; Clasina, trouwde met Jan, predikant, emigreerde naar Australië; Henk trouwde met Janie van der Brugge. Janie is achternicht van Henk. Sjanie's grootvader was Hugo van Woerden de halfbroer van Henk's grootmoeder (kinderen: Menke, Jannie en Ine); Wim predikant te Franeker en Werkendam; Jan IJsbrandzoon Bol (boerderij Hazerwoude Dorp Westeinde 35a))Generatie VII en volgende zie de deelkwartieren


Griffioen: hieronder verder met VII - - Spreij - - Bol - - van WoerdenKwartierstaat Griffioen
Generatie VII


112. Cornelis Griffioen

Zwammerdam *1-5-1806, †Alphen 24-4-1883, tuinman, tr Alphen 27-9-1835
Signalement van Cornelis Griffioen: lengte 1 el 6 palm 1 duim 9 streep (=1,61 m.). Aangezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, haar en wenkbrauwen blond. Merkbare tekenen: doof. Hij lootte vrij van militaire dienst.

113. Catharina Vink (Kaatje)

Alphen *22-4-1810 †21-7-1846

 1. Arie Cornelis, Zoeterwoude *6-8-1836
 2. Nicolaas Zoeterwoude *19-3-1838
 3. Niesje, Alphen *14-5-1840 †13-1-1854
 4. Teunis, Alphen *26-10-1841, tr Alphen 9-11-1865 Pietje Ram, Alphen *ca 1843, d.v. Jacob Ram en Pietje de Graaf

  1. Kaatje, Alphen *ca 1867, tr Alphen 4-9-1890 Josua van Ginhoven, Alphen *ca 1863, z.v. Huibert van Ginhoven en Susanna Overduin
  2. Niesje, Alphen *ca 1871, tr Alphen 13-6-1889 Dirk Raaphorst, *Aarlanderveen, z.v. Cornelis Raaphorst en Matje van Beuzekom
  3. Neeltje, Alphen *ca 1874, tr 17-8-1893 Pieter Herngreen, Gouda *ca 1871, z.v. Rudolf Julius Herngreen en Haagje Verboom

 5. Antje, Alphen *29-1-1844, tr Alphen 21-10-1870 Klaas Kooij, Aarlanderveen *ca 1844, z.v. Gijsbert Kooij en Maria Uijthol
 6. Matthijs, Alphen *6-5-1846 †27-8-1846

Familieboek * Griffioen

GenliasGeneratie VIII


224. Ary Thysz Griffioen

Zegveld ~2-2-1777, tuinman, woont Zwammerdam, tr 2. Zwammerdam 1812 Antje de Jong, Alphen *12-11-1786, Zwammerdam †16-4-1840, d.v. Willem de Jong en Jaantje Hoogeveen

kinderen 2e huwelijk *Zwammerdam
 1. Adriana, *3-9-1812 †20-9-1812
 2. Adriana, *20-3-1814, tr Z. 26-5-1838 Abraham Cats, Z. *29-8-1809, z.v. Jan Cats en Geertrui van Leeuwen
 3. Aaltje, *15-2-1816 †22-4-1816
 4. Willem, *13-2-1817
 5. Pietje, *7-1-1819 †4-3-1819
 6. Aaltje, *7-1-1819 †10-3-1819
 7. Wijntje, *15-6-1820 †2-12-1820
 8. Geertruida, *5-11-1821, tr Z. 5-8-1843 Hendrik Stofberg, Wilnis *25-11-1817, z.v. Gijsbert Stofberg en Johanna Staal
 9. Aaltje, *3-3-1824 †2-6-1824
 10. Wijntje, *17-5-1825 †8-6-1825
 11. Pieter, *25-12-1828 †6-2-1829
 12. Wijnand, *6-8-1832, tr Utrecht 18-3-1874 Alida Barendina van den Toom, Utrecht *28-1-1844, d.v. Jacoba van den Toom (kinderen *Oudenrijn: Alida, *2-1-1875; Maria *15-1-1876; Willem *16-11-1877; Wijnand *7-11-1879; Arie *5-11-1881)
tr 1. Zwammerdam 15-8-1804

225. Niesje Lok

Bodegraven ~22-7-1787

*Zwammerdam

 1. Mathijs, *4-11-1804, Bodegraven begr 8-4-1805
 2. Cornelis
 3. Matthijs, *16-7-1807
 4. doodgeboren kindje 15-7-1809
 5. Joannes, *12-8-1810

Familieboek * Griffioen

226. Klaas Vink

Alphen *9-7-1770, timmerman (1805: timmermansknecht), tr Oudshoorn 5-5-1805

227. Antje van Zwieten

Alphen *16-11-1777

Catharina

In het volgende is de bron voor dit geslacht Van Zwieten: P. van Zwieten (1987). De Alphense van Z(S)wieten's 1500-1986. Er is geen aantoonbare relatie met het oude Leidse geslacht Van Zwieten, . De naam is ontleend aan het plaatsje Zwieten onder Leiden.Generatie IX


448. Thijs Gerritsz Griffioen

Woerden ~24-7-1729, Zegveld begr 5-2-1790, tr Zegveld 3-1755

449. Aaltje de Jong

aantekening: archief Utrecht, Zegveld geboren ca 1730???

~Zegveld

 1. Jan, ~5-10-1755, otr 1. Zevenhoven 3-10-1777 Antje Vermey, Zevenhoven ~30-7-1758 †3-2-1781, d.v. Teunis Vermeij en Hilletje van Staveren.

  kinderen 1e huwelijk

  1. Cornelis, Zevenhoven ~3-5-1778
  2. Hilletje, Nieuwkoop ~28-11-1779, Kamerik begr 9-6-1802
  3. Tijs, Nieuwkoop 14-1-1781
  tr 2. Zevenhoven 16-3-1781 Gooltje Boetekees, Nieuwkoop ~13-1-1760, d.v. Arij Elias Boetekees en Lijsbet Isaakse van Leeuwen

  kinderen 2e huwelijk

  1. Arij, Zevenhoven ~20-4-1783 †28-6-1783
  2. Arij, Zevenhoven ~10-10-1784 &dagger 6-12-1784
  3. Arij, Zevenhoven ~13-11-1785 †24-12-1785
  4. Arent, Alphen ~25-5-1788, Aarlanderveen †12-6-1788
 2. Hannis, ~13-6-1756 begr 15-6-1756
 3. Ariaantje, ~14 -8-1757, Mijdrecht †13-2-1837, tr Mijdrecht 25-11-1787 Jacobus van der Greft, Kudelstaart ~28-5-1768, z.v. Jacob van der Greft en Elsje Nap
 4. Hannis, ~4-3-1759 begr 23-5-1759
 5. Wijntje, ~25-12-1760, Zwammerdam †2-4-1808, tr Zwammerdam 1-3-1791 Jan van Dam, wedn v Marchie van Vliet, ~Aarlanderveen
 6. Hannis, ~31-1-1762 †jong
 7. Gerrit, ~13-2-1763 †jong
 8. Teuntje, ~5-8-1764 †jong
 9. Teuntje, ~19-12-1766, otr Bodegraven 26-4-1800 Reyer Oosterkerk, * en wonende Bodegraven
 10. Gerrigje, ~8-1-1768 begr 27-4-1770
 11. Gerrigje, ~7-4-1770
 12. Hannis, ~24-5-1771 begr 12-6-1771
 13. Gerrit, ~24-4-1773 †jong
 14. Hannis, ~13-6-1774
 15. Jacop, ook Jaap, ~16-7-1775 †9-11-1775, watermolenaar, tr Zegveld 15-11-1798 Annigje van Vliet, Waarder *7-10-1764, Zegveld †10-8-1850, d.v. Willem van Vliet en Cornelia van der Veer

  ~Zegveld

  1. Cornelia, ~15-12-1800 †8-3-1871, tr Zegveld 8-3-1833 Cornelis Ooms, Oudewater *26-4-1794, z.v. Adam Ooms en Aaltje de Ruiter, wednr v Willempje Alte Kroese
  2. Arie, *~1/7-2-1802, Nieuwkoop en Noorden †17-6-1835, tr Wilnis 16-11-1826 Marrigje van Vlijmen, Achttienhoven *2-1-1807 †13-3-1837, d.v. Jan van Vlijmen en Cornelia van Wijk (kinderen *Nieuwkoop (en Noorden): Cornelia 14-8-1828, Zegveld †11-8-1917, tr Z. 18-9-1850 Arie Burggraaf, Z. *28-3-1815; Jacob 18-10-1829 †10-11-1891, landbouwer en watermolenaar, tr Z. 5-11-1847 Helena Heunik, Kamerik-Mijzijde *17-2-1826, Zevenhoven †5-10-1918, d.v. Teunis Heunik en Hendrica Versteeg; Annetje 10-3-1831 †22-12-1831; Jan (ook genaamd Jan van Vlijmen) 13-1-1833, tr Z. 30-4-1858 Elizabeth Griffioen, Wilnis *4-2-1837; Annegie 16-8-1834 †5-6-1835)
  3. Neeltje, ~26-9-1804 begr 21-2-1805
 16. Ary Thijsz, ~2-2-1777
 17. Gerrit, ~27-11-1778, Nieuwer Amstel †18-1-1849, tr Nieuwer Amstel 21-6-1802 Petronella van Oostrom, Oud Loosdrecht ~6-1-1782, Nieuwr Amstel †11-12-1849, d.v. Arie van Oostrom en Neeltje van Leeuwen

  1. Aaltje, Amstelveen 8-11-1802 begr 24-10-1811
  2. Neeltje, Amstelveen 4-2-1805, Nieuwer Amstel †21-10-1860, tr NA 30-4-1836 Hendrik Hoogveld, Amstelveen ~29-6-1806, NA †27-9-1862, z.v. Hendrik Hoogveld en Dirkje van Rump
  3. Matthijs, Amstelveen *25-11-1807, NA †24-4-1814
  4. Wijntje, Amstelveen 5-12-1810, NA †23-4-1814
  5. Aaltje, NA *23-12-1813 †16-12-1892, tr NA 10-4-1850 Cornelis Buis, Ouder Amstel ~29-7-1804, NA †21-6-1857, z.v. Aart Buis en Berritje Blom, wednr v Cornelia de Kort
  6. Weintje, NA *28-11-1816, tr 1. Amsterdam 10-10-1844 Stephanus Hermanus de lizee, Amsterdam *22-3-1812 †17-11-1863, z.v. Gijsbertus de Lizee en Johanna Stevens, tr 2. Amsterdam 5-12-1866 Carel Johan Frederik Baijh, Amsterdam *28-6-1834, z.v. Carl Baijh en Jannetje Vonk
  7. Thijs, NA *18-2-1819 †1-9-1925
  8. Arie, NA *5-3-1821 †6-11-1821
  9. Ariaantje, NA *8-2-1823 †23-9-1828

Familieboek * Griffioen

450. Cornelis Lok

Bodegraven *9-1-1744 tr Bodegraven 29-4-1781

451. Feijgje Jansdr Vermeulen (Sijgje)

Bodegraven *12-10-1749

*Bodegraven

 1. Jan, *3-2-1782
 2. Martinus, *9-3-1783
 3. Hendrik, *16-2-1784
 4. Cornelis, *22-5-1785
 5. Niesje
 6. Adrianus, *~25/31-8-1794

klapper NA

452. Teunis Klaasz Vink

453. Klaasje Jansse van Muijen

Klaas

* v Zwieten p. 70

454. Sijmon Jacobs van Zwieten

Alphen *20-3-1737, tr Alphen 18-3-1764

455. Catharina Jansdr Verweij

Nieuwkoop *31-1-1743

*Alphen

 1. Ariaantje, *31-1-1765 †16-2-1771
 2. Jan, *31-8-1766 †Oudshoorn 13-5-1827, tr 1. Neeltje Siepers, *Kortenhoef 1771 †Alphen 17-3-1807 (kind: Sijmon *Hazerswoude 6-3-1792), tr 2. Alphen 11-7-1807 Janna de Man, wed. v. Klaas Pieters van der Kleij, z.v. Pieter Adriaens van der Kleij en Marrigje Pieters Bergshoef, zij is d.v. Cornelis de Man en Lyntje Jans van Vrekum, Woerden ~3-8-1755 †Oudshoorn 6-11-1808, tr 3. Alphen 8-1-1809 Anne Kroon
 3. Jacob, *20-1-1768, binnenloods, tr Rotterdam 8-10-1793 Katrina Wolpers *Zwolle 1773 †R'dam 15-12-1838

  1. Simon Christ
  2. Johannes Christ
  3. Dirkje Elizabeth
  4. Katrina Elisabeth
  5. Dirkje
  6. Jasper
  7. doodgeb. kind

 4. Antje, *26-4-1769 †6-6-1770
 5. Antje, *6-10-1770 †29-6-1772
 6. Dirk, *28-3-1772 †16-5-1772
 7. Ariaantje, *4-6-1773 †22-6-1773
 8. Dirk, *15-3-1775 †27-5-1775
 9. Klaas, *28-6-1776 †4-6-1783
 10. Antje
 11. Dirk, *24-10-1779 †18-11-1779
 12. Trijntje, *19-5-1781 †23-12-1782
 13. Gijsbert, *7-11-1782 †26-1-1785
 14. Ariaantje, *6-1-1785 †10-10-1785

  * v Zwieten p. 69Generatie X


896. Gerrit Griffioen

Zegveld ~21-12-1690, watermolenaar aan de sluis te Zegveld, tr Zegveld 12-5-1715

897. Ariaantje Ariensdr Van 't Hof

Zegveld ~23-11-1688 †12-2-1748

~Zegveld

 1. Marrigje, ~12-1-1716
 2. Jacob, ~26-9-1717 tr Zegveld 4-12-1750 Willemeijntje van Eyck, ~Zegveld 18-5-1727, d.v. Leendert Simons van Eyk en Geertje Willems van Haaften.

  ~Zegveld

  1. Leendert, ~6-10-1753, tr Willemeyntje de Groot
  2. Bregje, ~29-6-1760, tr Willem Boland
  3. Gerritje, ~13-8-1764
  4. Geertrui, ~12-11-1768, tr Woerden 19-11-1775 Jan de Jong

 3. Arien, ~29-10-1719 †30-12-1794 tr 1. Zegveld 8-12-1743 Marrigje Jans van Leeuwen Bodegraven ~15-11-1716, d.v. Jan Pieters van Leeuwen en Neeltje Medemblik; tr 2. Zegveld 8-4-1759 Neeltje de Glas Zwammerdam ~26-1-1742 †Zegveld 12-3-1811

  ~Zegveld

  1. Gerrit, ~30-8-1744, tr Marrigje Lakerveld
  2. Adrianus, ~7-9-1749 tr Anna Fockert, d.v. Dirk Fokker en Hendrikje Opbroek
  3. Ariaantje, ~9-11-1760 tr Arie Burggraaf, z.v. Philippus Burggraaf
  4. Hendrik, ~13-12-1762, watermolenaar te Kamerik Mijzijde, tr Ariaantje Stuiver, d.v. Willem Stuiver en Willemijntje van der Veer
  5. Neeltje, ~7-5-1766
  6. Hannisje, ~30-8-1767
  7. Neeltje, ~13-5-1769 tr Jacob Hendriks Griffioen
  8. Truigje, ~13-7-1771
  9. Hannis, ~26-9-1772
  10. Truygie, ~28-11-1773
  11. Ary, ~25-6-1775
  12. Marigje, ~27-11-1777
  13. Marigje, ~1-12-1779
  14. Jannigje, ~5-12-1781

 4. Catharina, ~8-3-1722 otr Zegveld 7-11-1746 Jan Hendricksz
 5. Gertruy, ~5-6-1724
 6. Hendrik, ~12-2-1727 Wilnis begr 3-3-1788, tr Zegveld 14-11-1749 Jannetje Willems van (N)oort, Schoonrewoerd ~16-12-1725, d.v. Willem van (N)oort en Lijsbeth Meeuwkes.

  ~Zegveld, na '58 ~Wilnis

  1. Gerrit, ~1-3-1750 Oudhuizen †12-3-1803, watermolenaar te Oudhuizen, tr 1. Jannetje Oskamp (zoon Hendrik, Breukelen ~22-8-1777), tr 2. Wilnis 5-11-1778 Willemijntje Plomp, d.v. Cornelis jans Plomp en Elisabeth Willemse van Swol (kinderen ~Breukelen: Cornelis, Jannetje, Willem, Cornelis, Elisabeth, Jan, Cornelis)
  2. Willem, ~8-4-1753 Breukelen †29-1-1842, bouwman en watermolenaar te Breukelerveen, tr 1. Machteltje Geerevlied, tr 2. Breukelen 11-2-1781 Maria Blooys, d.v. Jan Bloos en Saartje Vreeswijk
  3. Adrianus, ~9-11-1755 Zuilen †3-10-1833, tr Breukelen 18-6-1780 Neeltje Kooy, d.v. Rijk Kooy en Marretje Paak (kinderen: Hendrik, Loenen ~20-5-1781; Rijk, Maarssen, ~2-12-1792)
  4. Arie 12-2-1758
  5. Leijsje, ~18-2-1761 tr Wilnis 28-11-1784 Tyme van Swol
  6. Kornelis 1-1-1753 †26-2-1816, watermolenaar te Oudhuizen, tr 1. Wilnis 28-11-1784 Maria Brunt, tr 2. Kamerik 20-8-1786 Gerrigje van Spengen, tr 3. Baambrugge 2-11-1806 Marritje van den Berg (kinderen: Cornelis 14-11-1784, Dirk 12-2-1786, Jannetje 18-12-1788, Koentje 10-12-1789, Hendrik 13-11-1791 †jong, Wernard 20-10-1793, Gerrit 26-10-1794, Hendrik 28-9-1796, Willem, ~14-10-1799)
  7. Ariaantje, ~5-5-1765
  8. Jan, ~6-12-1767 Vinkeveen †11-12-1846, watermolenaar, tr Zuilen 3-1-1794 Stijntje Kooy (kinderen: Jannetje,14-9-1794, Marretje 13-6-1795, Hendrik 30-11-1796, Willem 4-3-1798, Rijk 2-2-1801, Geertrui 2-4-1803)
  9. Jacobus, ~16-6-1771, tr Zegveld op 22 april 1792 met Neeltje Griffioen of Glas, Zegveld ~13-5-769, d.v. Arie Griffioen en Neeltje Glas (zie hierboven) (kinderen: Hendrik 1-1-1793, Jannigje 1-1-1793, Elizabeth 6-7-1794, Neeltje 6-7-1794, Neeltje 2-8-1795, Arie 22-6-1796, Willem 28-7-1799, Neeltje 12-1-1801, Gerrit, Loenen ~30-11-1803, Elisabeth, Loenen ~9-12-1806)

 7. Thijs

Familieboek * Griffioen

900. Jan Huigen Lock

*Zeventer (Utr), tr Bodegraven 13-1-1743

aantekening: Ik heb al eens in het Utrechts archief in doopboek Zeventer gekeken, maar dat was heel moeilijk leesbaar. Onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk, is dat Zeventer hier Zevenaar is. Een omgekeerde zoekpoging, door uit te gaan van de familie Lock in het Westland, heeft evenmin een aanknopingspunt opgeleverd, maar dat betekent niet dat Jan Huigen niet tot deze familie zou kunnen behoren. Zie bijv. de kwartierstaat Lok lok.htm.

901. Niesie Pietersdr Ravensberg

~ Bodegraven ~1-9-1720

~Bodegraven

 1. Cornelis, ~9-1-1744
 2. Gerrigje, ~27-8-1747
 3. Marrigje, ~23-11-49
 4. Heinderik, ~25-2-1753
 5. Krijntje, ~8-12-1754

klapper Nat Arch, daarin (v.a. 1694) geen doop van Jan Huigen>

902. Jan Martinusz Vermeulen

jm van Reeuwijk , tr Bodegraven 4-12-1746

NA [gR1 136, gBo2 292] [Bo7 117] jd

903. Meinsje Corn van 't Riet

Bodegraven ~6-2-1729

 1. Martinus *Bodegraven 3-6-1748
 2. Feijgje

  NA

906. Jan Dirksz van Muyden

woont 2-1731 in Bodegraven, tr 1. Marrigje Blankendaal, otr/tr 2. Woerden 16-2/7-3-31 [T Woerden 16 II]

907. Marrigje Claasdr de Graaf

tr 1. Willem van Leeuwen, woont 2-1731 in Barwoutswaarder

[Wo 16 p. 350]

Gaarder heeft iets andere/minder informatie dan het trouwboek:
Den 16 hebben zig aangegeven om 't zame te trouwe Marrigje Claas de Graaf wonende onder de poorterije alhier met Jan Dirks van Muijen acte pro deo, dus voor memorie

gaarder Wo3 p. 32

~Woerden

 1. Pieternelle, ~11-2-1733
 2. Trijntje, ~7-8-1735
 3. Claas, ~20-3-1737
 4. Klaasje , ~19-3-1738
 5. Jan, ~9-12-1739
 6. Tryntje, ~28-1-1742
 7. Jan, ~30-8-1744
 8. Dirk, ~20-11-1746
 9. Willem, ~14-1-1748

  NA

908. Jacob van Zwieten

Alphen *29-4-1712 †22-6-1759, tr Alphen 20-5-1736

909. Ariaentje Claasdr de Haen

Oudshoorn *13-10-1715

*Alphen

 1. Sijmon
 2. Klaes, *8-2-1739 †half jaar
 3. Klaas, *13-11-1743 †29 dagen
 4. Klaasje, *10-11-1745 †4 maanden
 5. Antje, *10-11-1748 †4 maanden
 6. Klaasje, *3-11-1751 †5 dagen

* p. 67 v Zwieten

910. Jan Verweij

*Waarder ~21-10-1731 , tr Rijnsaterwoude? 17-10-1719

NB: klopt dit wel? Pas op mogelijke verwisseling met Vermey

opzoeken: Pouw, F. Stamboom van de familie Verwey. Nieuwegein 1985

911. Annetje Pieterse de Haan

Alphen ~3-4-1718, tr 2. Rijnsaterwoude? 1-2-1723

Catharina

* v Zwieten p. 69

skelet Protoceratops (MSN Encarta)Generatie XI


1792. Jacob Mathijsz Griffioen

Zegveld *ca 1645 †12-2-1712, molenaar op de Greftmolen, tr 1. Zegveld 20-11-1664 Merichje Jacobs Boelhouder, (kinderen: Merrighje; Jacob †jong; Hendrick †jong; Johan, ws een onbekend kind ca 1672, het rampjaar; Mathijs †jong; Jacob tr Zegveld 13-2-1698 Annighjen Crijnen van den Burgh wed v Jan Snater; Meynsje; Mathijs tr Zegveld 18-2-1714 Neeltje Jans van Woerden ~Kamerik) tr 2. Zegveld ca 1680

1793. Marrichje (May) Bouwensdr Swaenenburg

Noorden ~15-4-1646 Zegveld †10-3-1712 [Het familieboek Griffioen heeft hier Swa(e)nevelt, een naam die in Woerden in die tijd voorkomt bij afstammelingen van de schilder Swanevelt die zich vanuit Leiden hier vestigde (over Swanevelt zie Heemtijdinghen 1965 nr 16, 11), bw]
[van Santen-Griffioen geeft Marrigje Bouwens (Mayken Boudewijn) Swa(e)nenveld]
'Wonende aan de Greft op Camerick Mijzijde', 'wonende aan de Greftmeulen']

~Zegveld

 1. Aagtje, ~8-1-1682
 2. Trijntje, *8 -1-1682
 3. Boudewijn, ~9 -9-1683, belijdenis Kamerik 26-3-1714 en †Kamerik (Kerkeraadsarchief)
 4. Henrick, ~2-8-1685
 5. Cornelis, ~14-10-1688, tr Maria Jacobus Benschop. Pachtte in 1718 van het convent van Oudwijk 15 morgen land in Kamerik Statengerecht, met de hofstede (Rechterlijk archief Kamerik 892 III folio 122). Belijdenis Kamerik 23-3-1722,†Kamerik 1749 (Kerkeraadsarchief) (kinderen bekend: Marritye, Sijmen, Heyltje)
 6. Gerrit (Gerard)

Familieboek * Griffioen

1794. Arien Cornelisz van 't Hof

woont aan de Hoge Boom te Woerden, Woerden ~21-10-1664, tr Zegveld 1/24-5-1686

1795. Catharina van Staveren

jd van Barwoutswaarder (Boswaarder), tr 2. Zegveld 6-3-1698 Jan Hendriks Oudsloot ~Zegveld 4-10-1657
[kwartierstaat van Santen-Griffioen heeft als doopdatum voor Arien 25-3-1661]

~Zegveld

 1. Gerrigje, ~12-6-1687
 2. Ariaantje
 3. Cornelius, ~9-6-1690
 4. Cornelis, ~11-9-1692

1794/5. en kinderen, en de bijbehorende deelkwartieren van resp. Van 't Hof en Van Staveren: T. Oskam (1994) Genealogische Bladen 4, 71-107, 152-195. en (2006). Ons Voorgeslacht, 68-72 (vervangt de onjuiste lijn Van Staveren in 1994).

1802. Pieter Gerritsz Ravensberg

Bodegraven ~2-9-1696, get oom van Pieter: Merten Pieters R. en zijn huysvrou Aichje Cornelis, tr Bodegraven 12-11-1719

NA [Bo12 137] [Bo6 279 beide wonende onder Bo]

1803. Marrigje Hendrikse Verwoert

Bodegraven ~27-2-1701

~Bodegraven<

 1. Niesie, ~1-9-1702
 2. Crijntje, ~5-2-1722
 3. Beligje, ~5-4-1723
 4. Gerrigje, ~7-10-1725
 5. Grietje, ~16-3-1727

NA

1804. Martinus Pieterse Vermeulen

Reeuwijk ~29-1-1696, tr Reeuwijk 29-11-1722

R3 54>

1805. Aaltje Gerritse van der Laan

Waarder ~19-12-1700

~Reeuwijk

 1. Jan, ~19-9-1723
 2. Pieter, ~1-10-1724
 3. Gerrit, ~29-6-1726

NA

1806. Cornelis Meesen van 't Riet

tr Bodegraven 29-12-1720

1807. Sijtje Jacobse de Vos

*Bodegraven

 1. Dirk, ~18-1-1722
 2. Arij, ~27-8-1724
 3. Antje, ~10-12-1725
 4. Mensje, ~6-2-1729
 5. Jacobus, ~15-4-1731
 6. Jannigje, ~1-6-1732
 7. Aagje, ~9-8-1736
 8. Jan, ~24-11-1737
 9. Jacoba, ~29-3-1739
 10. Jacoba, ~4-12-1740
 11. Jacoba, ~13-5-1742
 12. Jacoba, ~5-4-1744
 13. Jan, ~6-2-1746

klapper Nat Arch; geen geboorte Cornelis of Sijtje in klapper (na 1694)

1816. Sijmon Gerritsz van Zwieten

Oudshoorn *24-10-1677 Alphen 18-7-1715, tr Alphen 13-5-1703

1817. Geertje Hendrikse van 't Anker

*1683

*Alphen

 1. Aeltje, *29-8-1703 †17-3-1786, tr Alphen 27-4-1727 Gijsbert van der Helm, z.v. Willem Dirks van der Helm en Ariaantje Hendrik van Campen, Alphen *5-10-1704 †6-12-1792
 2. Marijtje, *4-1-1705 †12-6-1706
 3. Jacob, *18-11-1706 †16-3-1707
 4. Maria, *22-12-1707 tr Alphen 13-1-1734 Jacobus Maart *'s-Gravenhage 1702
 5. Gerrit, *5-1-1710
 6. Jacob
 7. Chelis, *22-7-1714

* p. 63 v Zwieten

1818. Klaas Jaspersz de Haan

1819. Antje Jansdr Vermij

Ariaentje Klaas

* p. 67 v Zwieten

zoekmogelijkheden voor Vermij: GN 1997, Rijnland (Bos-Bliek); Prom I, II, XVI; Meijer en van Wieringen, 2006, p. 48, noemen een Willem Gerrits Vermij in een Nieuwkoopse acte d.d. 5-9-1615.

1820. Klaas Bastiaans Verweij


1821. Annigje Leenderse Rietveld

aantekening: In Waarder “16 december 1703 Gedoopt een kint van Leendert cornelisse Rietvelt, en Stijntje jans van wijngerden over Rhijn, en is genaemt, Jacomijntje” Waarder transcriptie

~Waarder

 1. Bastiaan, ~26-4-1728
 2. Lena, ~4-6-1730
 3. Jan
 4. Marrigje, ~22-3-1733
 5. Huybert, ~23-4-1734

NA

P. D. Meijer en A. M. L. van Wieringen (2006). Van Wieringen in Rijnland. Schoorl: Uitgeverij Pirola. Zij noemen een Willem Jacobs Verweij, p. 192, in een Woerdense acte d.d. 22-3-1658.

1822. Pieter Hendriksz den Haan

1823. Heijltje Maartense van den Bos

~Alphen

 1. Annetje, ~3-4-1718
 2. Lijsbeth, ~11-5-1721

NA, nog zoeken

Er is een genealogie Van den Bos, door Arie den Raaf en Arie van den Bos, maar dat is in het WestlandGeneratie XII


3584. Mathijs Jans Griffioen (ook Van Eyck)

*ca 1610

de achternaam Van Eijck is mysterieus. In Zegveld is een geslacht van Eijck waarvan leden het schoutambt vervullen, waarschijnlijk verwant aan het gelijknamige Goudse schoutengeslacht. Zie ook Cornelis Roelofs van Eijck, in kwartierstaat http://www.brouwertree.com/gen12.html. Zoon Roelof Cornelis van Eijck is doopgetuige april 1641 in Zegveld van Cornelis Thijs van Eijk!

3585. Merrichjen Huygensdr

'In 1639 komt Griffioen als Mathijs Jans op een lijst van weerbare mannen voor (Archief Kapittel Sint Marie nr. 626 ).'
'Regelingen rond versterf van de moeder 1659 - 1660: 1 boerderij, 9 morgen land in Zegvelderbroek bewoonden, ten oosten grenzend aan de Oude Mije en ten zuiden aan de Haakwetering, 2 percelen hooiland 2 morgen en 150 roe (rechterlijk archief Zegveld 895 II folio 49). In de aangrenzende polder Achttienhoven (Z-H) bezat hij tien morgen hooiland, die hij in 1656, 1657 en 1658 verkocht. (RA Achttienhoven nrs. 1 en 2).'
'In 1660 was hij heemraad van Zegvelderbroek. Hij overleed voor 28 februari 1672. Op die datum verkochten zijn kinderen 150 roe hooiland aan Cornelis Cornelis Griffioen [2e generatie, bw] (Rechterlijk archief 895-II folio 177).'

Beheersnummer: W180
Archief: Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (oud-rechterlijk)
Beschrijving index: Schepenakten Zegveld, 1672 - 1672
Inventarisnummer: 2395 Aktenummer: 7
Datum: 17-01-1672
Onder de nader beschreven voorwaarden bekennen Willem, Dirk, Cornelis, Jacob en Jan Matthijssen Griffioen, Cornelis Fransen als getrouwd met Heijltge Matthijsen Griffioen, Gerrit Jacobsz als getrouwd met Trijntge Matthijssen Griffioen, en Meerten Joosten als getrouwd met Maria Matthijssen Griffioen, voor zich zelf en zich sterk makend voor Gerrit en Annigje, onmondige broer en zus, allen kinderen en erfgenamen van Matthijs Jansz Griffioen en Marrigje Huijgen.
Zij hebben verkocht aan Cornelis Cornelisz Griffioen, wonend te Zegveld, een stukje hooiland van 50 roeden voor 150 gulden.

NB. Zij is dus niet dezelfde als Merrichjen Huygen de Hoogh [Marigje Huygensdr d'Hoogh] d.v. Huych Jacobs de Hooch, trouwde Zegveld 1648 of 1649 Jan Gijsberts Zael en die bij Zael 2 kinderen Jacob en Geertgen heeft. Huych is z.v. (Cornelis de Hooghe en) Marritge Cornelis (Trompersdochter).

NA Woerden inv. nr. 8522, akte nr. 30 (scan 54 ) 21-5-1667
Compareerden Pieter Huijgen de Hooch, oud-hoogheemraad van het grote waterschap van Woerden, wonend tot Zegveld, ter eenre zijde, en Jan Gijsbertsz Zaell, als vader en voogd van zijn twee kinderen, met name Jacob en Geertgen, die hij geprocreeerd heeft bij Merrichjen Huijgen de Hooch, zijn overleden huisvrouw, die als zuster van voorszegde Pieter tesamen kinderen en erfgenamen van zaliger Huich Jacobsz de Hooch uit Zegveld waren, ter anderen zijde.
Dat zij bij het overlijden van Huijch de boedel gemeenschappelijk en ongedeeld hebben bezeten, maar Pieter en zijn zwager Jan gaan nu tot scheiding over.
Jan Ghijsbertsz Zael
Pieter Huijgen de Hoog

Beheersnummer: W180
Archief: Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (oud-rechterlijk)
Beschrijving index: Schepenakten Zegveld, 1657 - 1657
Inventarisnummer: 2376 Aktenummer: 14
Datum: 11-03-1657
Schout en schepenen van Zegveld stellen vast dat Jan Ghijsbertsz Zael en Merrighjen Huijgen d'Hooch, gewezen echtelieden, nadat Merrichje Huijgen is komen te overlijden, dat de voorszegde Jan Ghijsbertsz Zael en Huijg Jacobsz d'Hoogh, grootvader, als voogden van Jacob Jansz en Geertgen Jans Zaell, onmondige kinderen bij de voorszegde Jan Ghijsbrechtsz Zael geprocreeert, de boedel hebben geregeld met elkaar. Voor elk kind wordt 1000 gulden apart gezet tot ze volwassen zijn.

Z. van Doorn, Gens Nostra 1964 p. 262: 1728. Jan Gijsberts Zael tr. Zegveld 1646/49 Merrighje Huygen d'Hooch. Recht. Arch. Utrecht no. 895; protocollen van Zegveld no. 117 en 223. bw]

Het volgende citaat is uit (p. 469-70) Z. van Doorn (1962). De begrippen 'weer' en 'gemengder voor' in Zegveld. In Verslagen en Mededeelingen Deel XII No.2, blz 467-475, Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht. Als bijlagen bij dat artikel: Rentmeestersrekening 1531, en een Pactcontract van het Kapittel van St. Marie uit 1412.

Een voorbeeld van een weer, oorspronkelijk in een hand (van Huych Jacobs de Hooch), daarna door vererving in twee handen gekomen (van zijn kinderen Pieter en Merrichgen Huygen de Hooch) en door aankoop weer in een (Pieters) hand terug gekomen, vinden we in een transportacte van 3-7-1667 (R.A.U. no. 895), aldus: "leggende dese getransporteerde thien mergen lants met het halve getimmertegemeen in een hofstede van twee ende dartich mergen lants op Segvelt voors., gemeen metten ontfanger van desen transporte sijn lant ende huysinge".

24K, Akte van protest gepasseerd voor Jan Walewjns, notaris te Antwerpen, door Cornelis de Hooghe en zijn echtgenote Maritgen Cornelis Trompersdochter contra Cornelis Yemantsz. te Middelburg wegens de aflossing van een obligatie. 10 juli 1578 1 stuk

bron gahetna.nl Nationaal Archief, Den Haag, Handschriften Derde Afdeling [verworven tot 1950], nummer toegang 3.22.01.01, inventarisnummer 24K (kort: NL-HaNA, Handschriften Derde Afdeling ARA tot 1950, 3.22.01.01, inv.nr. 24K)

545, Akte van belening door Philips, vrij bannerheer van Merode, burggraaf van Montfoort etc., van Huych Jacobsz. de Hooch met twee margen land gelegen "op de brede" in het land van Woerden, hem aanbestorven van zijn moeder Marritge Cornelisdochter. 1/11 november 1601 1 charter

NL-HaNA, Handschriften Derde Afdeling ARA tot 1950, 3.22.01.01, inv.nr. 545

751, Register bevattende privilegiën, keuren, sententies etc. voor de stad en het waterschap Woerden over de jaren 1371-1599
aantekeningen omtrent het verzetten van de wet in 1618
aantekeningen uit het oude stedeboek en oude weesboeken betreffende de families De Hoogh en Van Naerden te Woerden, 1442-(1630)
betreffende het smeden van goud etc. en betreffende het geslacht van de heren van Montfoort,
1156-1536
begonnen in 1551 voortgezet tot in de 17de eeuw 1 deeltje.
Het boekje is in 1551 begonnen door Marten Henricz., goudsmit en burgemeester van Woerden, voortgezet door Jacob Martensz. van der Hooch en Jacob Hugenz. de Hooghe, eveneens burgemeester aldaar.

NL-HaNA, Handschriften Derde Afdeling ARA tot 1950, 3.22.01.01, inv.nr. 751 gahetna.nl.

Plomp: Woerdense manuscripten. pdf Het zou dus zomaar kunnen dat deze Jacob Hugensz de Hooch de vader is van Huych Jacobs de Hoogh, Jacob: *1559, † 4-3-1630, in 1585 voor het eerst burgemeester. Marten Henricz was gehuwd met Geertien Jacobs de Hooch (Zij hertrouwde in 1559 met IJsbrant Ghijsbertsz van der Voort), en oom van Jacob Hugensz de Hoogh, zodat we nu weten dat Jacob Hugensz de zoon was van Huych Jacobsz de Hoogh.

K. Burggraaf geeft een kwartierstaat waarin waarschijnlijk dezelfde Merrichje voorkomt, mogelijk een eerder huwelijk?: Merrighje Huijgen d'Hooch, in Zegveld getrouwd met Jan Gijsberts Zaal. Haar vader is Huijch Jacobs de Hooch, hoogheemraad Groot Waterschap van Woerden, schepen en kerkmeester van Zegveld. Koopt 30-4-1640 3/4 van de hofstede Naamvrucht van Jan Engelbrechts van Segvelt, z.v. Jacob Pieters de Hooch, †ca 1621, boer in Weipoort Bodegraven, en Aeltgen Jans Op zijn beurt is deze z.v.
Pieter Jacobs de Hooch, z.v. Jacob Pieterse de Hooch, woont aan de Hoge Zijde van Weipoort, z.v. Pieter Jacobs de Hooch, erfpacht van 6 morgen land in Barwoutswaarder, z.v.
Jacob Huges de Hoghe, die in 1545 in Rietveld 8 morgen land koopt, en Geertgen Cornelis Volgende generatie is
Hughe Jacobs de Hoghe, die wordt genoemd in 1462, getrouwd met Fije. Jacob Hugens de Hoghe, †1462, tr Claer.
Hubert Jacobs de Hoghe, † v 1422, tr Geertruyt]

*Zegveld

 1. Willem Mathijs Griffioen, als mondig vermeld op 26 augustus 1659, 13-6-1660 en 28 februari 1672. Hij trouwde voor 5-5-1663 met Merrichjen Jans, d.v. Jan Doedens en Trijntjen Reyers (Recht. archief Zegveld 895-II foli 87). (Kinderen te Zegveld gedoopt: Reyndert, 22-2-1663, Trijntje 14-4-1673, Johan 25-2-1677)
 2. Heyltgen Mathijs Van Eyck, trouwde voor 26 augustus 1659 met Cornelis Frans van Wieringen, bij wie zij op 13-6-1660 kinderen had. Nog vermeld op 28 februari 1672. [hier in afwijking van Oskam en van het Familieboek, zoals bij 1792. aangegeven]
  ondertrouwakte (NH, Zegveld): Cornelis Frans van Wieringen jm van Nieuwkoop otr 7.3.1657 Heijltje Tijssen van Eyck dr van Mathijs Jansse van Eyck en Merrighje Huijgen. Zegveld ORA dd 26.8.1659 (2376/49) vermeldt Corn Frans van Wieringen en Heyltge Huijgh Griffioen.

  Met dank aan Fons van Wieringen voor deze brongegevens.

 3. Maria Mathijs Griffioen (Maechtjen), tr v 26-8-1659 Maerten Joosten Groeneschey, bij wie op 13-6-1660 zij kinderen had
 4. Dirck Mathijs Griffioen. In 1663 watermolenaar van de Greftmolen te Zegveld, in 1664 zijn broer Cornelis. Hij tr 1., wonende in Zegvelderbroek, op 20-10-16.. Gerrichje Teunis, wed v Jacob Dircksz, uit de Achtersloot onder IJsselstein. Hij tr 2. 21-7-1678 te Zegveld met Jannichje Cornelis, wed v Jan Philips Outsloot
 5. Trijntgen Mathijs Griffioen, tr v 28-2-1672 Gerrit Jacobsz
 6. Cornelis Mathijs Griffioen, molenaar van de Greftmolen te Zegveld in 1664, 1665 en 1666. in 1667 en 1668 molenaar van de Rijnmolen aldaar, in 1669 en 1670 weer van de Greftmolen en in 1671 en 1672 van de Rijnmolen. Hij tr 1. Grietjen Willems, tr 2. Woerden 2-1678 Elisabeth Florisse van der Neut. Hij woonde toen in de Houdijk, zij op Breeveld. NB: niet onmogelijk is dat Roelof Cornelis van Eijck in april 1641 doopgetuige is in Zegveld van Cornelis Thijs van Eijk (=? Griffioen?). Zie boven.
 7. Jacob
 8. Jan tr Neeltje Jans [Oskam]
 9. Gerrit tr Lysbet Segrums van Eyck d.v. Segrum Segrumz. * Oskam
 10. Emmichjen

Familieboek * Griffioen

3586. Bouwen Jacobsz (Swanenburg)

jm van Noorden, tr 2. Noorden 16-12-1663 Neeltje jans wed v Pieter Egberts uit Nieuwkoop, tr 1. Noorden 21-10-1635

3587. Meijnsje Jansdr

*Zwammerdam

 1. Jacob, ~Noorden 16-1-1639
 2. Egtje, ~Noorden 13-2-1641, get: Jacob Jans & Neeltje Jans & Beertje Jans
 3. Maritje, ~Noorden 25-1-1643, get Dirck Jans & Trijntje Jans & Stijntje Gerrits
 4. Marrichje
 5. Kornelis, ~Nieuwkoop 6-9-1648
 6. Jacob, ~Nieuwkoop 15-10-1651

* Oskam

getuigen: http://www.brouwertree.com/noord1.html

3588. Cornelis Ariensz van 't Hof

*Rietveld ca 1630, van de Vrije Hoeve te Zegveld, timmerman, woonde buiten de Nieuwpoort, verbouwde de Zegveldse toren in 1666, tr 2. Lijsbet Jans van Spengen, tr 3. Kamerik 5-1683 Marija Pieters Noordeloos wed Cors Cotesteijn, wonend aan de 'Hoge Boom', tr 1. Woerden 8-12-1654

3589. Gerritgen Stoffen

jd van Houtdijken op Kamerik.

~Woerden

 1. Keuntjen, ~2-11-1655
 2. Arien, ~4-1-1658
 3. Arien, ~25-3-1661
 4. Dirkje, ~22-4-1663
 5. Arien
 6. Stoffel, ~8-4-1667
 7. kind, ~18-8-1669

* Oskam

Z. van Doorn (voor 1965). De Vrije Hoeve. In Mededelingen van de Historische Vereniging Woerden en Omstreken, #9, p. 15-17

3590. Cornelis Pietersz van Staveren

T. Oskam heeft mij laten weten (4-12-2005) dat de lijn Van Staveren, zoals in Genealogische Bladen 4 gepubliceerd, niet correct is. Cornelis Andries van Staveren moet Cornelis Pieters zijn, waardoor de verdere lijnen ook veranderen. De juiste stamlijn is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, januari 2006, p. 70., met uitvoerig historisch materiaal over deze schout die problemen kreeg omdat hij op zondag met vaatjes bier 'aan het werk' was ('andere tijden,' nietwaar ... )..

Zwammerdam *ca 1626, schout van Ammerstol 1658/66, idem van Barwoutswaarder 1666/7, tr v 1656

3591. Ariaantje Harmensdr Snell

†Barwoutswaarder 16-3-1700 (aangifte), tr 2. Woerden 12-6-1668 Philips Jansen Camerick, schout van Barwoutswaarder

 1. Pieternella, tr Woerden 24-6-1678 Pieter Janse Schulenburgh jm van Bodegraven
 2. Catharina
 3. Geertruijt, † v 12-4-1719, tr Woerden 3-1698 Huybert Engelse Rietkerke, jm van Zoeterwoude

* Oskam 2006

Meijer en Van Wieringen, 2006, p. 42, noemen een Neeltje Kornelis van Staveren die tr wedn. Cornelis Cors van Wieringen, schepen van Nieuwkoop (in 1690, 1691); Cornelis tr r. te Nieuwkoop 20-2-1697 Geertje Korn. Plemper, wed v Ewout Jans Heemskerck.

3604. Gerrit Pietersz Ravensberg

aantekening: de naam is een toponiem want Ravensberg is een heerlijkheid bij Reeuwijk, tussen Bodegraven en Gouda. Over dit gebied rond 1700, zie J. A. Kamermans (1995). Turfwinning in Holland in de achttiende eeuw: de ontwikkeling van de verevning bij Sluipwijk. In NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis, 58, 149-171.

3605. Crentje

Pieter, ~Bodegraven

geboorte Pieter: [Bo12 137]

3606. Hendrik Philipse Verwoert

Bodegraven 14-12-1659 ["Block"], tr 1. Cornelia Dircks van Vliet, tr 2. Bodegraven 16-1-1699 [Bo6 155]

3607. Belichje Chielen Block

jd van Polsbroek

~Bodegraven

 1. Michiel, ~16-12-1699
 2. Marrigje, ~27-2-1701
 3. Philips, ~7-5-1702
 4. Emmichje, ~29-6-1704
 5. Claas, ~17-4-1707
 6. Marie, ~3-12-1710

NA

3608. Pieter Leendertse Vermeulen

Gouda ~ 15-2-1671, Reeuwijk † 15-11-1734, tr Reeuwijk 11-1-1693

www (Van Koot) gezien 4-2009

3609. Annetje Gerritse Versloot

Reeuwijk begr 6-1-1745, d.v. Gerrit Jansz Versloot en Joosje Huijgen Leeuwen; Gerrit is z.v. Jan Claesz Versloot en Antgen Gerrits

www (Van Koot) gezien 4-2009. Verwantschap voor Annetje is daar niet bewezen. Daar ook geen bewijs voor haar ouders, maar zie hierbeneden acte Reeuwijk

Een andere mogelijke verwantschap zou kunnen zijn: dat zij een dochter is van Gerrit Jans Versloot, z.v. Jan Willmesz Loij genamed Versloot, won. Langeweide, en Annichje Theunisdr van Bilwijck. Zie p. 146 en 147 in Nico P. den Hollander (2009). Parenteel Floris Jansz. Ons Voorgeslacht, 64, #610

Gerrit Pietersz Vermeule met procuratie van Annigje Gerritsdr Versloot, weduwe en erfgenaam van Pieter Leendertsz Vermeule, akte gepasseerd voor Leonard van der Valk, notaris te Gouda, d.d. 16-03-1730, verkocht op 22-12-1739 aan Jan Gerritsz Nobelstede 3 morgen hooiland in het Broekveld, strekkende van de Oudeweg tot het land ten noorden(?!), belend ten oosten Cornelis van der Zijde en ten westen Abram de Pape. Koopsom 475 gulden."

protocollen Zwammerdam 1738-1759 21-5-1740, Zwammerdam, http://www.groenehartarchieven.nl/

Rechtdach, gehouden den XVen anno 1707.
Vincent van Eijck, schout, als gaerder van de verpondinge over Reeuwijck, in dier qualite eysscher contra Huijch Gerritsz Verslooth ende Pieter Leendertsz Vermeul, getrout met Annitje Gerrits Verslooth, kinderen ende erffgenamen van Gerrit Jansz Verslooth wedue, gedaechdens, omme betalinge van negen en dartigh gulden, veertien stuyvers, twaelff penningen over verschene en verloope verpondingen van verscheyde achtereenvolgende jaren;
concludeert mitsdien tot condemnatie ende bij provisie namptissement van de voorszeyde somme, cum expensis.

Transcriptie van het vierschaarboek van REEUWIJK over de periode: dd mmm 1675 - dd mmm 1734 Bron: Oud-rechterlijk archief Reeuwijk, inv. nr. nn Streekarchief Rijnstreek te Woerden. Transcriptie: Jan van der Bas, Co Heij, Esther Hoogeveen, Janny van Kippersluis, Corry Perdijk, Alexander Spijker. Correctie, Inleiding & Eindredactie: Rob Alkemade. pdf [met dank aan Gerrit H. Verword voor deze verwijzing (juli 2017).

~Reeuwijk

 1. Martinus, ~29-1-1696
 2. Anna, ~19-10-1698
 3. Neeltje, ~4-9-1701

In NA nog opzoeken

3610. Gerrit Pieterse van de Laen

tr Waarder 20-2-1695, “6 februari 1695 Gerrit Pieterse van der Laen, j.m. van waerder met Annige Andries van der Heden, geboortigh van Bloklant, en beijden wonende in 't oosteijnde van waerder 'hier getrout den 20 dito'”

3611. Annigje Andriesdr van der Heden

*Blokland

mogelijk een zuster: “19 juni 1695 Jacob Pieterse brouwer, j.m. van Lintschoten, wonende in de langeweijde, met Maria Andriesse van der Heden, j.d., uijt Bloklant, won in 't oosteijnde van waerder 'hier getrout den 3 julij'” — “28 september 1695 Gedoopt een kint van Jacob Pieterse Brouwer, en maria Andriessen van der Heden, in t oosteijnde, En is genaemt Abigael 'N.B. hebben te voren bijgeslapen; zijn getrout den 3 julij, so dat maer 12 weken getrout waren doe het kint quam'”

~Waarder

 1. Andries, ~25-8-1695 “25 augustus 1695 Gedoopt een van Gerrit Pieterse van der Laen, en Annige Andries van der Heden, aen den swartendijk, En is genaemt Andries 'getrout den 20 febr 1695 6 maenden'”
 2. Andries, ~26-12-1696
 3. Pankras, ~1-2-1699
 4. Aaltje, ~19-12-1700
 5. Marigje, ~27-9-1702
 6. Pankras, ~27-4-1704
 7. Pieter, ~28-2-1706, 'aen t Dorp'
 8. Annitje, ~22-4-1708
 9. Jan, ~29-3-1711
 10. Aeghje, ~29-3-1711, “29 maart 1711 Gedoopt 2 kinderen van Gerrit Pieterse van der Laen, en Annitje andries van Heden aen het Dorp, en zijn genaemt Jan en Aeghje”
 11. Niesje, ~3-9-1713

kinderen, en citaten uit: Waarder transcriptie door Paul Lepelaar. NB: Op Hogenda een transcriptie van DTB Waarder, eveneens door Paul Lepelaar, waarin de tweede Andries (~26-12-1696) en Annitje (~22-4-1708) niet zijn vermeld. Ik heb hier nog geen verklaring voor.

kinderen: NA (ik heb tweelingzoon Jan niet genoteerd in het NA, mogelijk daar niet vermeld in de klapper?)

3632. Gerrit Crijnen van Swieten

Alphen *13-1-1639, tr 1663

3633. Fijtje Jansdr van der Kievit

Ameide *1644

*Oudshoorn

 1. Jan, ~25-5-1664 †Oudshoorn 11-12-1689, tr Oudshoorn 4-9-1689 Maertje Willems Lelievelt, d.v. Willem Dirks Lelievelt en Maritje Jans (v.d. Burgh)

  *Oudshoorn

  1. Gerrit Jans, ~11-12-1689
  2. Maartje, ~27-10-1697 †27-2-1691
  3. Aeltje, ~17-4-1701
  4. Aeltje, ~4-8-1709 †5-8-1729 tr 8-5-1729 Pieter Dirks van Leeuwen, z.v. Dirk Gijsberts van Leeuwen en Marritje Willems van der Kats, *Woerden 24-8-1707)

 2. Krijn, ~31-10-1666 †Alphen 26-11-1728, tr Engeltje Sijmons Schrijver *1671 †16-5-1738

  *Alphen

  1. Sijmon Krijns, ~1696 †1-5-1745 tr 5-10-1721 Lena Saars Bouman *Gouderak 1701
  2. Gerrit, ~21-8-1701 †21-11-1705
  3. Annigje, ~8-11-1703 †11-6-1705
  4. Gerrit, ~5-9-1706
  5. Jan, ~20-5-1708 tr 20-5-1736 Aertje Jans van Rijn *Alphen 5-9-1706, d.v. Jan Danielse van Rijn en Pietertje Corn. Hogervorst)

 3. Dirk, ~30-12-1668 tr Woubrugge 12-8-1708 Marrigje Chelis Moraal *Woubrugge 1673 (kind *Alphen: Fijtje 4-12-1712)
 4. Aeltje, ~26-12-1670 †30-8-1692
 5. Hendrik, ~12-10-1675 †10-3-1729 tr Woubrugge 13-1-1704 Magdaleentje Cors Keijser (kinderen *Woubrugge: a. Kors 1706 †27-12-1769; b. Arij *Esselickerwoude 18-12-1707 tr Woubrugge 3-7-1728 Ariaantje de Boo d.v. Daniel de Boo *Tienhoven 1708; c. Fijtje 6-5-1712; d. Jan 7-1-1714 †10-8-1785 tr Woubrugge 24-4-1744 Trijntje Sijmons van Berkel, d.v. Sijmon Jacobs van Berkel en Maartje Jans van Tol, Woubrugge *26-5-1712 †31-12-1788)
 6. Sijmon

* p. 59 v Zwieten

3634. Hendrik van 't Anker

Geertje

*p. 59 v Zwieten


Voor griffioenenplaatjes, klik op de links:
jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpgGeneratie XIII


7168. Jan Cornelisz Griffioen

*Zegveld † v 1653

7169. Aegje Thonisdr Rewiel

C. Van Beusekom (1996). Kwartierstaat Van Beusekom - De With. Kronieken, 5, p. 116-226

ook wel Van Ruwiel? Utrechtse parentelen deel 3 blz. 134; en op blz. 73 een Loeff van Ruwiel, rond 1490, die grond in Vleuten bezit. Zou ook Van der Wiel kunnen zijn?

Bezat een boerderij met 8 morgen land te Zegveld, en 5 morgen elders. Zijn kinderen zijn geboren omstreeks 1600/1620. Deze kinderen, elk voor een zevende [sic] part erfgenaam, verkochten op 6-5-1653 de 8 morgen land met boerderij [Oskam: R.A, Zegveld 2375]. Het land strekte van de Zegvelder Wetering tot in de oude Mije. Ten zuiden grensde het aan Willem Dircks Stehouwer, ten noorden aan het Gasthuis te Woerden. Zij verkochten het aan Gijsbert jonge Cornelis, die van hen een hypotheek kreeg van 3000 gulden. (Rechterlijk archief Zegveld 895 - I folio 107 en 108).

 1. 'Cornelis tr Lijsbeth Jaspers, lidmaat Nederduytsch Gereformeerde kerk te Zegveld op 25-12-1651. In 1654,1660 en 1661 was hij schepen van Zegveld. In 1659 en 1660 trad hij op als voogd over de onmondige kinderen van zijn broer Mathijs. Lijsbeth Jaspers wordt op 5 april 1680 als weduwe vermeld, met haar zoon Cornelis Cornelis Griffioen. Waarschijnlijk was ook een zoon van hen: Jan Cornelis Griffioen.' Cornelis Cornelis Griffioen tr Zegveld 30-11-1656 Aantje Willems de Rijck, jd uit Teccop. [Mogelijk is het huwelijk van Cornelis Jans met Lijsbeth Jaspers: Zegveld 25-12-1631. pers. meded. email 28-2-2010]
 2. Mathijs
 3. Willem, genoemd 10-5-1653
 4. Marrichjen, genoemd 10-5-1653
 5. Heyltjen, tr v 6-5-1653 Peter Cornelis Hoogeveen, z.v. Cornelis Jacobs Hoogeveen en Ariaentge Aerts (zie verder Lapikas http://www.nikhef.nl/~louk/LKW/generation13.html. 'Als zijn vrouw verkocht zij op 31-1-1679 aan haar zoon Jacob haar huis, erf, bepoting en beplanting, aan de Zegveldermije, strekkende uit de Diepermije tot achter aan de Gemeenlandskade, voor ƒ 200.-- het vee, de inboedel voor ƒ 600. (Rechterlijk archief 895-11 folio 258 en 295).'
 6. 'Marrichjen Jans Griffioen, huwde voor 6-5-1653 met Cornelis Mathijs den Ouden, zoon van Mathijs Maertenis van den Bosch en zekere Lebbregje.'
 7. 'Elisabeth Jans Griffioen, huwde voor 6-5-1653 met Cornelis Mathijs den Jongen, broer van de voorgaande. Over hun kinderen was in 1671 voogd Cornelis Cornelis Griffioen'

Familieboek * Griffioen

Bij Cornelis is het volgende van belang: Z. van Doorn, Gens Nostra 1964 p. 262: Cornelis Griffioen, wonend a/d Tucht, Bodegraven-Mye, tr Lijsbeth Jaspers. Van Doorn geeft geen ouders van Cornelis of Lijsbeth. Dat is opmerkelijk, want van Doorn kende de bevolking van Zegveld in de 16e en 17e eeuw als geen ander, en heeft heel wat archiefstukken doorgeworsteld (zie bv. Gens Nostra 1962 p. 253 voor een opsomming) om zijn eigen kwartierstaat te onderzoeken. bw] [Z. van Doorn (1963) p 272-3 geeft een transcriptie van 'Klacht van C. van der Pant, pachter van henneptiend te Zegveld, bij het Kapittel van St. Marie.' Over een komisch conflict in 1711 met een stijfhoofdige Cornelis Griffioen , ws. de (klein?)zoon van bovengenoemde Cornelis

7172. Jacob (Jansz?) (van Swanenburg)

 1. Adriaen, tr Noorden 10-4-1632 Maertje Janss
 2. Cornelis, tr Noorden 9-4-1632 Tryntje Reyers, tr 2. Noorden 12-4-1637 Tryntje Janss
 3. Bouwen
 4. Neeltje
 5. Appolonia

* Oskam

Meijer en A. M. L. van Wieringen, 2006 p. 511 noemen een Jan Salomons van Swanenburch in een acte dd 28-7-1630, te Aarlanderveen, ambachtsbewaarder.

7176. Arien Dircks van 't Hof

†ts 1655-1657, boer op 't Rietveld 1650, later de Vrije Hoeve onder Kamerik tr

7177. Keuntgen Cornelisdr

† v 1655
Compareert voor weesmeeesters te Waarder als voogd en oom van Trijntje van 't Hof.
5-11-1658: Marritgen Hendricks Spruyt, wed. van Claes Pieters bakker, won. te Woerden contra Cornelis, Gerrit, Jan en Pieter Ariens van 't Hoff, kinderen en erfgenamen van Arien Dirks van 't Hoff†en Keuntgen Cornelisd.†: betreft lening d.d.-5-1645 ad. Fl 800 aan Aryen Dircks van 't Hof. In 1655 is Fl 300 afbetaald, geleend van Neeltgen Cornelisd., wed. van Hendrik Willems (R.A.Woerden 3656)

7178. Stoffel Jansz (van Velthuysen)

woont in 1654 in Kamerik

Gerritgen

7180. Pieter Cornelisz van Staveren

Zwammerdam † v 6-4-1634

7181. Geertge Aertsdr Butterman

† na 18-8-1670

Cornelis, *Zwammerdam

* Oskam 2006

* Niekerken 1985

7182. Herman Snellen

*Ammerstol, schepen en burgemeester A., † v 15-11-1656

7183. Aechtgen Ariensdr Pater

† v 1664, tr 2. Evert Willemse

Ariaantje

* Oskam 2006

7212. Philips Jansz Verwoerdt

*Bodegraven, tr Bodegraven 23-1-1655

mogelijk een broer: Cornelis Jans Verwoert, jm. uyt de Weijpoort onder Bodegraven otr. 21-8-1661 Polsbroek Cornelia Leenderts Rijsvelt, jd. van zuid Polsbroek met att. naar Bodegraven [http://www.webklik.nl/user_files/2009_12/89617/Benschop_Polsbroek-dtbl.pdf (transcriptie)]

7213. Maertje Dircksdr

*Bodegraven

Hendrik, Bodegraven ~14-12-1659

* Hofstee site

7214. Michiel Laurens Block

Michiel Lourens Block, jm van Polsbroek, † v 24-5-1680, schipper op Utrecht, lidmaat Zuid-Polsbroek, tr Polsbroek 5-12-1655

7215. Aefgen Cornelis (Kooijman / Van der Wal)

jd van Zuid-Polsbroek, lidmaat Zuid-Polsbroek

* Hofstee sitehttp://www.webklik.nl/user_files/2009_12/89617/Benschop_Polsbroek-dtbl.pdf (transcriptie)(noemt geen Belichje, wel de andere drie

7264. Crijn Gerritsze van Swieten

Alphen *1615, kleermaker

p. 45: “De vele families Van Zwieten in onze tijd kunnen heel goed in vrouwelijk lijn of via bastaardij van het oude geslacht afstammen, bewijzen zijn echter nauwelijks voorhanden. Al in de middeleeuwen treft men lieden aan die met de Zwietenviolen zegelen dan wel de naam Van Zwieten (Zwet(h)en e.d.) dragen maar van wie verder weinig bekend is; het nageslacht van de heren Van Zwieten zal dan ook talrijker zijn dan men op grond van deze studie zou verwachten. Overigens kan de aanduiding ‘van Zwieten’ ook heel goed de plaats van herkomst, de omgeving van het huis Zwieten, aanduiden.”

F. J. W. van Kan (1983). Het middeleeuwse riddermatige geslacht Van Zwieten. Eerste stuk.. In Jaarboek Centraal Bureau Genealogie 1983 43-70. Tweede stuk: 1984, 49-96.

7265. Aechgen Hendriksdr

Alphen *1620 †1647

 1. Gerrit
 2. Hendrik Alphen, *25-8-1641 †Oudshoorn 30-7-1673 tr Alphen 1665 Baertje Jans van der Kievit Ameide *1646 Alphen †10-12-1705 (kinderen: a. Aechjen Alphen *1-7-1665; b. Annetje Alphen *6-3-1667; c Dirk Alphen *9-6-1669; d Jannetje Oudshoorn *26-4-1671 †10-2-1727 tr Alphen 3-11-1706 Willem Abrahams Brikes Gouda *1666)
 3. Aechien, *2-12-1643
 4. Maria, *1645, tr Jan Jans van der Kievit
  p. 58 v ZwietenGeneratie XIV


14336. Cornelis Griffioen

is geboren in Kamerik

14337. Lijsbeth Jaspersdr

Dit lijkt niet te kloppen. Dit echtpaar komt ook bij Jan Griffioen voor, zoon Cornelis huwt Lijsbeth Jasprsdr.

C. Van Beusekom (1996). Kwartierstaat Van Beusekom - De With. Kronieken, 5, p. 116-226

Nico Plomp (2014). Parenteel (De) Berger - Plomp, blz 60 onderaan, lijkt andere informatie te geven: Cornelis Mathijsz Griffioen en Claertgen Hypolitusdr, hebben dochter Marrichgen, † v 27-10-1653. Dat verklaart ook de naam Hypolitus bij de kinderen van Cornelis. Nico Plomp stelde destijds een eerste genealogie Griffioen op, waarbij hij erop wees geen gelegenheid te hebben gehad verder in Utrechtse archieven te zoeken.

In hetzelfde boek, op blz. 130: "compagnie van de Utrechtse burgerhopman Jan Griffioensz." Deze Jan leeft dan begin 17e eeuw. Zouden er Utrechtse relaties/voorouders zijn geweest? [ORA Schiedam http://home.planet.nl/~vorm/orasdam605.pdf Nr. 131 folio 293 d.d. 10-10-1601. Jan van Heemskerck en Geertruijdt van Helssdingen echtgenoten poorters van Rotterdam constitueren Cornelis Claesz. veerschipper van Rotterdam op Utrecht, om te Utrecht te transporteren tbv. Mr. Wilger van Cuijck domheer te Utrecht, een rentebrief inhoudende f 1.200 tlv. Jan Griffioensz. burger te Utrecht, verbonden op de voorn. Jan Griffioensz. huizing te Utrecht aan de westzijde van de Gracht tussen de Romer Burgersbrug en de Gardbrug, in dato 03-06-1589 te Utrecht verleden voor het gerecht aldaar.]

www.tjaberingstek.nl/uploads/Kwartierstaat%20familie%20Weemhof.doc heeft: Alidt Liefftinck ook genaamd Ailtgen, geboren rond 1545, overleden op 11 februari 1618, begraven te Regulierskerk te Utrecht op 15 februari 1618, ongeveer 73 jaar oud. Alidt is getrouwd in 1564 of 1565 voor de kerk, op 19- tot 20-jarige leeftijd (1) met Jan Griffioensz van Hartum, Burger, hopman en wijnkooper, wonende te Utrecht, overleden op 9 juni 1601, begraven in de Buurkerk te Utrecht. Jan was een van de voogden over de onmondige, nagelaten kinderen van Mr. Wolter Lieftinck. Alidt was gehuwd (2) met Hendrik Jansz Spijker, Houtkoper, wonende te Utrecht, overleden aldaar op 12 oktober 1616. Hendrik was weduwnaar van Geertken Boschen.

 1. Jan
 2. Hypolitus *rond 1570. 'De parochiekerk was - en is - daar gewijd aan Sint Hypolitus. Hij huwde met Geertgen Leenderts, die voor maart 1652 overleed. Zij hertrouwde met Jan Corss en Cassenaer, overleden na 13-7-1661, voor 10-5-1674. Genoemd in de weeskamer Bodegraven 1652 6-5-1652 p. 133: Pool Cornelisz Griffioen
  Zij hadden één zoon: Cornelis Polen Griffioen, geboren omstreeks 1600, burger van Woerden. In 1646 en 1653 was hij hoogheemraad en later cameraer (ontvanger) van het Groot Waterschap Woerden. Hij huwde met Jannigje Gijsbertsd Glimmer. Zij testeerden op 16-11-1664 te Woerden (Not.archief 2506).' Zij hebben een zoon Gijsbertus, *ca 1630, tr Catharina de Wit, beide Luthers. "Het wapen dat Gijsbertus Griffioen voerde staat uitgesneden in de kansel van de Lutherse kerk te Woerden, welke door hem met enige verwanten werd geschonken. Het vertoont drie korenaren (2 en 1), het middelste overtopt door een kelkvormige bloem." Kinderen ~Woerden Luthers: Johanna, Johanna (tr Dirck Pieters Swartendijk, z.v. Pieter S. en Engeltje van Wieringen, tal van functies (N.Patr. 1923 481/2), zoon Gijsbert. Het echtpaar is genoemd in het grafboek van de St.-Janskerk 1620-1669 Gouda), Hubertus, Maria (tr Johannes Everardus Meyer, Luthers predikant te Leiden, kinderloos?), Kornelia, Huibertus, Hubertus, Hubertus (tr Anna Thoen, d.v. Willem Thoen burgemeester van Woerden, kinderen: Willem, Willem, Catharina), Cornelis, Cornelia. Zie verder het Familieboek Hoofdstuk VI voor de nazaten van Hypolitus.
 3. Cornelis "boer in Kamerik Mijzijde op een hofstede met 22 morgen 4 1/2 hont, met nog 5 morgen in Oud Kamerik, schepen aldaar 1651, 1663, 1664 en 1668."
  "Hij trouwde met Merrichje Philips In 1651 waren zij voogd over hun kleinkind Annichjen Straff in 't Veld. Op 8 augustus 1664 wordt hij gemachtigd door zijn schoondochter Grietgen Zael (Not. archief Woerden 8546)."

  • Cornelis Cornelis Griffioen de Jonge, tr Grietgen Jacobs Zael, woont Kamerik Mijzijde, in 1664 zijn er meerdere kinderen, in 1671 alleen Cornelis, hij tr 4-7-1713 Jannichie Warnarts Vermeij, wed v Ary Ermbouts den Bruynen
  • Cornelia tr als jd van Bodegraven ! [sic] Bastiaan Willems Straffintveld, wedn v Geetruyt Harmens van Gelder
  • Hypolitus (Pool), tr NN, kinderen nog onmondig bij zijn overlijden in 1671: Cornelis, Pieter, Cornelia, Grietje, Maria (voor hun nageslacht, zie familieboek)

   In het Memoriaal van den Resolutie van Geregte van 1668 tot 1682 een akte waarin Cornelis Pool (benoemd tot voogd) en Cornelis Cornelisz (na zijn overlijden) genoemd. De akte is moeilijk leesbaar voor mij, ik zie niet zo gauw of de kinderen met naam worden genoemd. "Het gerecht benoemt op verzoek van schout en schepenen van Kamerik de oud-kameraar van het Groot-Waterschap van Woerden Cornelis Poolen Griffioen tot voogd over de minderjarige kinderen van de oud-Hoogheemraad Cornelis Cornelisz Grifioen, die in Kamerik is gestorven."

  • Jan, ongehuwd gebleven?
  • Willem, ongehuwd gebleven?

 4. Willem, alleen bekend als de vader van Cornelis en Frederick, en als zoon van Cornelis omdat zijn eigen zoon Cornelis vermeld is met een dubbel patronimicum als Cornelis Willem Nelen.

  • Cornelis, tr Marichge Segeroms
   Op 9 april 1653 maken "Cornelis Willems Griffioen, eenichsints sieckelijk gaende aen de coortse, en Marichge Segeroms, cloeck ende gesont van lichaem, echteluyden wonende in den Houdijck onder den gerechte van Camerick" met octrooi van het Hof van Utrecht d.d. 7 januari 1653 een mutueel testament voor notaris Gerard van Gorcom te Woerden. (Not. archief nr. 8535).
   In een belastingkohier van 1643 wordt één Cornelis Willems in de Houdijk vermeld. Hij pacht dan 6 morgen land, grenzend aan de Indijk. Een ongedateerd kohier van ongeveer dezelfde tijd noemt hem Cornelis Willem Nelen (Archief kapittel Sint Marie 671)
   familieboek hfdst IV
  • Frederick, tr NN, pacht 5 morgen land van Sint Marie in Kamerik Statengerecht. Zijn weduwe is genoemd in 1643 en 1653 (wed. Frederick Willems Griffioen).

Familieboek * Griffioen

Er zijn meerdere families. Een tak die waarschijnlijk niet verwant is, is die van Cornelis Dircks, wiens kinderen rond 1660 zich 'Griffioen' noemen. Deze Cornelis is scheepsbouwer in Woerden. Het familieboek Griffioen geeft in hoofdstuk 3 zijn nazaten.
Hoofdstuk X geeft de nazaten van de mogelijk wel verwante Gerrit Griffioen, een RK tak. Hij heeft twee zonen, Jan en Gerrit. Jan tr. Nieuwkoop en Noorden 28-11-1684 Joosgen Jans van Nes, geen kinderen bekend. Gerrit tr Nieuwkoop en Noorden 20-1-1682 Marritgen Dirks Goetknegt, jd van Noorden. Kinderen: Magdaleentje (ws), tr Hendrik Herbertse van Deijl; Cornelis, tr Merrigje Crijnen van Schuijlenburg, dochter Elsje; Dirk, tr Jannigje Crijnen Schuijlenburg, kinderen ~Vleuten: Gerardus, Joannes, Martinus, Elsa, Maria.
In andere West-Europese landen komt de naam ook voor, Griphon, Griffin, Griphone. Er zijn in ons land meerdere families Griffioen geweest: "Sommigen daarvan stamden af van hier in de tachtigjarige oorlog achtergebleven Engelse soldaten en Vlaamse vluchtelingen. De hier behandelde Griffioenen houden daarmee echter geen verband." (p. 5).
"Omstreeks 1650 woonden in Woerden, Kamerik en Zegveld zes families Griffioen. Het bleek niet mogelijk te bewijzen dat deze zes families een gemeenschappelijke stamvader hadden." (p. 5)
Nog zo'n familie heeft Cornelis Jaspers als stamvader (Hoofdstuk V in het familieboek), twee van zijn achterkleindochters noemen zich Griffioen (Aertje Cornelis Griffioen, tr 1. Maerten Cornelis de Jonge, tr 2. Jacob Gerrits Spengen; Merrigje Cornelis Griffioen, tr Hendrik Willems Ramp, na haar dood beleend op 19-12-1691, hij tr 2. Marrigje Gerrits Zaell)

14360. Cornelis Ewouts van Staveren

Ammerstol *ca 1580, † na 19-5-1660

14361. Annichgen Willemsdr

Alphen † v 3-12-1642

Pieter

* Oskam 2006

14362. Aert Cornelisz Butterman

† v 1633, schepen te Zwammerdam

14363. Pietertgen Gijsbertsdr

* Niekerken 1985 , zie daar voor enkele acten waarin Aert voorkomt.

14364. Snel Hermans

Ammerstol *ca 1580, † na 19-5-1660

14365. Annichie Andriesdr

Herman

* Oskam 2006

14366. Arien Govertsz

† v 19-11-1653

14367. Neeltje Leendertsdr

† v 19-11-1653

Aechtgen

* Oskam 2006

14428. Lauw Gielensz

schipper op Utrecht, lidmaat Zuid-Polsbroek, tr 2. Polsbroek 14-5-1653 Geertje Willem Theunisdr (beiden van Polsbroek) (dochter: Marritken, Benschop ~20-7-1653), tr 1. NN

Michiel

* Hofstee site

http://www.webklik.nl/user_files/2009_12/89617/Benschop_Polsbroek-dtbl.pdf (transcriptie)

14430. Cornelis Woutersz Kooijman

† v 4-5-1648

14431. Marrichje Jansdr Coolen

Aefgen

* Hofstee siteGeneratie XV


28720. Ewout Jorisz

Cornelis

* Oskam 2006

Van Zwieten noemt: Maritgen Huijbert van Swieten, *Alphen 1609, tr Alphen 20-12-1628 Euwet Dircx van Staveren, z.v. Dirc van Staveren, *1604

28724. Cornelis Gijsbertsz Butterman

† v 8-2-1596, in 1577 genoemd als heemraad, schepen van Zwammerdam, in 1561 taxateur voor de 10e penning in Z., tr 2. Cunere Dirks, tr 1.

28725. Marijtje Mouwertsdr

† v 8-2-1596

* Niekerken 1985 , zie daar voor een serie akten waarin Cornelis voorkomt.

28728. Herman Snellen

28729. Arjaentgen Cornelisdr

Snel

* Oskam 2006

28732. Govert Hendriksz

28733. Leentgen Gerritsdr

Arien

* Oskam 2006

28860. Wouter Jansz Kooijman

† v 4-5-1648, burgemeester van Bonrepas (Utrecht), tr

28861. Neeltje Ariensdr

Cornelis

* Hofstee siteGeneratie XVI


57448. Gijsbert Pietersz de Oude

ws † v 1556, belangrijk grondbezitter in Zwammerdam (10e penning 1544 en 1553)

CornelisGeneratie XVII


11496.* Pieter Gijsbrechtsz

*ca 1469, ws † v 1544, als een van de weinig inwoners in Zwammerdam die hun grond niet huren van een stadse eigenaar, heeft hij in 1544 22 morgen eigen land [filiatie is waarschijnlijk]Generatie XVIII


22992.* Gijsbrecht Buyterman

*ca 1424, in 1494 vermeld als 70-jarige bij de Informatie Zwammerdam [filiatie is hypothetisch, er zijn geen documenten die een directe link leggen]

Pieter

Voor enkele geslachten Butterman zie G. van Niekerken (1985). Butterman te Zwammerdam. Ons Voorgeslacht, 166-174.Bronnen

Genoemde secundaire bronnen (genealogieën etcetera) geven veeal details over door de betreffende auteur(s) geraadpleegde primaire bronnen (oudrechterlijke archieven, notariële stukken, etcetera). Waar ik websites als bron noem, zijn dit soms gedocumenteerde websites, soms ook niet; in het laatste geval zijn daaruit overgenomen filiaties niet meer dan een agenda voor verder onderzoek.
Butterman

G. van Niekerken (1985). Butterman te Zwammerdam. Ons Voorgeslacht, 166-174, 671-2.
MSF Kemp (1985). Butterman. Ons Voorgeslacht, 671.

Griffioen

Griffioen, N., en N. Plomp (1969). Familieboek Griffioen: Deel 1. Baambrugge/Zegveld, eigen uitgave. Een later deel 2 is een heruitgave in ringband, 125 blz tekst en 125 blz foto's, die bovendien meer gegevens en foto's van recente generaties bevat.

Adres voor het boek: G. Griffioen, Rijksstraatweg 17, 1396 JC Baambrugge, Nederland. telefoon 0294 291642.

Griffioen, A. (1999). Twee eeuwen vooraf Willem Griffioen (1782) and Marritje de Haan (1783) twee eeuwen daarna. Spankeren, eigen uitgave.

Heemtijdinghen: orgaan van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging: no 15 (1965) - heden. De eerste 14 nummers: Mededelingen van de Historische Vereniging Woerden en omstreken. (CBG)


Van Staveren

T. Oskam (1994). Kwartierstaat Verrips - Van Ieperenburg. Genealogische Bladen 4, 71-107, 152-195. NB:

T. Oskam heeft mij laten weten (4-12-2005) dat de lijn Van Staveren, zoals in Genealogische Bladen 4 gepubliceerd, niet correct is. Cornelis Andries van Staveren moet Cornelis Pieters zijn, waardoor de verdere lijnen ook veranderen. De juiste stamlijn is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, januari 2006:


T. Oskam (2006). Cornelis Pieters van Staveren schout van Ammerstol 1658-1666, schout van Barwoutswaarder 1666-1667. Ons Voorgeslacht, 68-72.


Vink

Mouthaan, J., & G. Mouthaan van Munster (1996). 't Vinkennest (genealogie Vink). Woudenberg, eigen uitgave (CBG). (361 p. Uitvoerig boek, maar gaat over andere geslachten Vink.)

Zwieten

Zwieten, P. van (1987). De Alphense van Z(S)wieten's 1500-1986. Nootdorp, eigen uitgave. (CBG) 239 p. index

F. J. W. van Kan (1983). Het middeleeuwse riddermatige geslacht Van Zwieten. Eerste stuk. In Jaarboek Centraal Bureau Genealogie 1983 43-70. Tweede stuk: 1984, 49-96. [Van Kan over de vele families Van Zwieten: niet onmogelijk dat er een verwantschap met dit riddermatige geslacht is, maar in ieder geval niet een aangetoonde verwantschap]


overige

Doorn, Z. van (1962). Oude Zegveldse geslachten. Gens Nostra, 253-256.

Doorn, Z. van (1961). Merkwaardige namen en naamgeving in Zegveld voor 1700. Gens Nostra, 255-257.

Z. van Doorn (1963). Enige landbouwhistorische bronnen van Zegveld en Zegvelderbroek. In Historia Agriculturae, deel III. Jaarboek. p. 193-284. Groningen: Het Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut.


A. Hofstee de Haan Pedigree (Block, in Polsbroek)


P. D. Meijer en A. M. L. van Wieringen (2006). Van Wieringen in Rijnland. Schoorl: Uitgeverij Pirola.


Zwammerdam

Hans Kroon: Oorsprong van het dorp en vroege geschiedenis. Op de site van Alphen.

groenehartarchieven.nl

http://www.groenehartarchieven.nl/, zoek hier bijvoorbeeld op 'Griffioen'.


januari 2021 \ ben apenstaartje benwilbrink.nl

Valid HTML 4.01!       http://www.benwilbrink.nl/genealogie/ griffioen.htm
Voor een samengevatte versie van dit kwartier Griffioen klik op bovenstaand W3C beeld, vink de optie 'Show Outline' aan en doe de check opnieuw ('Revalidate'). Vergeet niet naar beneden te scrollen om de outline te kunnen zien. Voor een voorbeeld zie een momentopname 8 april 2008 zie hier