Bevalt de stijl van de pagina niet? Kies dan een andere stijl in uw browser. In Firefox: View - Page Style
Kwartierstaat WilbrinkDit is een deelkwartierstaat van de
kwartierstaat Dijkxhoorn,
de acht op generatie IV
gesplitste deelkwartieren zijn:

Dijkxhoorn - - Steeneveld - - van der Hoeven - - van der Lee - - Wilbrink - - van den Enk - - Griffioen - - van Kampen

De kwartierstaat Wilbrink is op generatie 7 verder gesplitst in
Wilbrink (Tak C/D) gaat hier beneden verder - - van Amersfoort - - Wilbrink (Tak A) - - Boks
Er zijn meerdere families of takken Wilbrink. Voor de verspreiding in Nederland in 1947 zie dit kaartje van het Meertens Instituut. In deze kwartierstaat gaat de mannelijke lijn terug tot Cornelis Wilbrenninck begin 17e eeuw in Hengelo (Gld). In het verpondingsregister in de 17e eeuw komt geen Wilbrink voor als eigenaar van een hoeve, wat niet hoeft te betekenen dat er geen hoeve gepacht zou kunnen zijn. In het bewaard gebleven deel van het markeboek van Zelhem komt de naam Wilbrink evenmin voor onder de markegenoten. Het kan dus zijn dat Cornelis een ambachtsman of knecht was, en de voor 1694 geboren Jan Wilbrink een honkvaste ambachtsman, mogelijk timmerman, zoals zijn zoon Jan Hendrik en kleinzoon Berend die in Brummen timmerman waren.

Een andere lijn Wilbrink, zie wilbrink.a.htm, in de literatuur tak A genoemd, gaat via de als stamvader bekende Peter NN, wonend te Zelhem, geboren in Vaassen en daar 15 december 1644 getrouwd met Mechtelt Aertsdr, terug naar zijn vader Jan Gerritsz. De kinderen van Peter en Mechtelt, waaronder ook Mecheltien, gebruiken de naam Wilbrink. Er moet voor het aannemen van die naam een nog onbekende reden zijn, die zal wel iets te maken hebben met het eerder genoemde geslacht Wilbrink dat in Hengelo en Zelhem gevestigd was.

Belangrijke delen van deze genealogieën zijn onderzocht door Ben van den Enk, die vier verschillende takken (geslachten) onderscheidt, van A tot D. Lubbert Giesberts in Uchelen, echtgenoot van de genoemde Mecheltien, neemt de naam Wilbrink aan, en wordt zo de stamvader van tak B (westelijke Veluwe, Bollenstreek). De lijn via Peter NN is tak A (Beekbergen, Velp), door van den Enk gepubliceerd in Veluwse Geslachten 1999 (idem tak B, 2000). Cornelis Wilbrenninck is stamvader van tak C (Loenen, Veluwe), maar hoogstwaarschijnlijk ook van tak D (Beekbergen); een stamreeks voor Cornelis is gepubliceerd door Heynis Renssen, die voor nobelprijswinnaar natuurkunde Hendrik Antoon Lorentz zijn kwartierstaat opstelde. Berendina Wilbrink, in 1752 in Zelhem geboren en in Arnhem getrouwd met tuinman Friedrich Gottlob Lorentz, is zijn overgrootmoeder.

In Nederlands Patriciaat (1995/6), 418-450, en eerder (1912 https://archive.org/stream/nederlandspatric03epen/nederlandspatric03epen_djvu.txt ), p. 431 e.v., is de genealogie van Wilbrenninck gepubliceerd, die gaat terug op Hendrik, *1569, Arnhem †19-5-1645, ontvanger van de Veluwe, trouwt 1-9-1595 Veronica de Raey, †1623. Hij heeft o.a. een zoon Evert, en Bernardus. Bernard Wilbrinck of Wilbrenninck is 5-5-1629 in Leiden als student ingeschreven, in 1632 voor een lange periode predikant in Apeldoorn.
Er zijn enkele aanwijzingen dat Cornelis Wilbrenninck, dominee Petrus Wilbrenninck zie ook hier [Classes van de Nederlandse hervormde kerk 1573-1620], en de Arnhemse Hendrik Wilbrenninck tot hetzelfde geslacht zouden kunnen behoren, maar bewezen is dit allerminst. Er is bovendien nog een Zutfense tak van Wilbrenninck, waarvan onbekend is hoe deze is gerelateerd. Tenslotte is er nog een tak Antonius Wilbrink, in Groningen, die niet verbonden is met de genoemde takken, en is er mogelijk in Twente een Wilbrink-tak die nog niet in kaart is gebracht.
Wilbreninck bij Dortmund, volgens Blaeu In Heraldische Berichten 1881, p. 220-1, wordt een goed Wilbrenninck vermeld, zonder de band met dit geslacht te bewijzen:Een relatie van Cornelis Wilbrenninck met Hendrik Wilbrenninck is niet bekend. Ik weet ook niet of daar ooit wel naar is gezocht. Op dezelfde plaats in Her. B. 1881 p. 220 is melding gemaakt van een Petrus Wilbrennig die in 1605 als predikant in Hengelo is aangenomen. Zie ook Classes van de Nederlandse hervormde kerk 1573-1620 hier (ook: Wilbrennius, Wilbrennynck, Wilbrenning; Wilbrenningh; hij staat te boek voor dronkenschap; dominee in Hengelo van 1605-1613, 1n Zelhem 1605-1610, overleden 1613 en laat zijn weduwe na: “10. Hengelo - vacature. Is goetgevonden van den classe dat die broederen per vices dan kerckendienst te Hengelo sullen verwaren, tot bevorderinge der weduwe, ende dat een yder sijne beurte sall waernemen. Ende wie in versuymenisse blijft, sal met een boete van een pondt groot gemulcteert worden.

blz. 551” . Enige relatie van deze Petrus is onbekend, behalve dan dat hij een weduwe naliet in niet al te riante omstandigheden.

"Volgens familietraditie zou Petrus Wilbrenninck, in 1605 predikant te hengelo (Gld.) (†1613), een broeder zijn van Hendrik Wilbrenninck, generatie I in de hiernavolgende genealogie. Voor dit familieverband en voor een bloedverwantschap van Valentijn Wilbrenninck (IIc, 3 echtg.) met het hier gepubliceerde geslacht werd geen bevestiging gevonden door genealogisch onderzoek."

Ned. Patrciaat 1995/96 Wilbrenninck


De bekende historicus Slicher van Bath noemt in zijn studie (1944) Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in oostelijk Nederland nog enkele plaatsen waar een erf Wilberdingeguet (Elp, onder Westerbork), een hof Wilberting (Herike, onder Markelo; Enter, onder Rijssen) of land Willebrinc (Zalk) voorkomt in de 14e eeuw. Wilbrink betekent (Slicher van Bath): 'van Wilbert,' of 'zoon van Wilbert,' het gaat om een type naam dat dateert van circa 1000. De uitgang -ink is Saksisch, en komt dus in Scandinavië en Engeland ook voor (zie bijv. Eilert Ekwall (1962). English place-names in -ing . Lund: C. W. K.Gleerup). Mogelijk hebben 'Wilbrink' en 'Wiltink' dezelfde betekenis, wat kan verklaren dat een Wiltink een enkele keer Wilbrink heet (Jan Wiltink, doopboek Zelhem), en omgekeerd. Wiltink komt in de 14e eeuw voor als erf Wiltink of Wyltinck in Hassel, Lemele onder Ommen, Gorssel en Ruurlo. In Wolde bij Hengelo (ws Ov) heeft in de late middeleeuwen volgens Hekket (1996) Oost-Nederlandse familienamen (maar bij Slicher van Bath niet te vinden) een hof Wilbrink gelegen. Er zijn ongetwijfeld nog andere geslachten Wilbrink, zoals waarschijnlijk de in Twente in de 18e eeuw voorkomende namen, die niet lijken te zijn verbonden met de genoemde takken A, B of C. Daarbij is het ook mogelijk, naar goed Oost-Nederlands gebruik, dat verschillende families die in de loop van de tijd zo'n boerenhoeve bewonen, zich met de naam van de hoeve aanduiden of zo worden aangeduid.

Er is een boerderij Wilbrinkshof te Wals, gemeente Gendringen. (Tekening BWB 310 oll. SHBO, ook afgedrukt in Piet van Cruyningen: W. C. H. Staring en de rationalisering van de landbouw. In SHBO Historisch Boerderij-onderzoek 2002 De Graafschap p. 59. Als ik me goed herinner stamt de naam uit begin van de 19e eeuw. Nee, ik weet niet welke Wilbrink destijds voor die naam verantwoordelijk was.
Kwartierdrager - ProbantRapenblok 't Loo

12. Jan Hendrik Wilbrink

Beekbergen *23-5-1918, Apeldoorn †12-9-1998, Beekbergen begr 17-9-1998, conducteur, later chauffeur, bij de Veluwse Autobus Dienst (VAD), tr Apeldoorn 1943, Evertje van den Enk, ouders zie 26 in kw Van den Enk


Dolf en Jet Wilbrink stellen ruimte in hun ijzerwarenzaak beschikbaar voor het jonge stel. Hier worden Ben en Jan geboren, onder de zorg van dokter Pont. Na de oorlog verhuizen ze naar 't Haneke in Oosterhuizen. Omdat Jan bij de VAD (Veluwse Autobus Dienst) in Apeldoorn gaat werken verhuist het gezin naar het Loo. Het afgebeelde kaartje toont het gebied waar de kinderen opgroeien: aanvankelijk tegenover de Keizerskroon en de bakkerij van Schuppers, in 1949 aan de Loseweg met uitzicht op de paleislanen, na 1956 aan de Koningstraat links op de Rapen-blok kaart. Het is zomaar mogelijk dat de daar afgebeelde eenzame boerderij aan wat ongetwijfeld pas veel later de Koningstraat heet, identiek is aan het pand op nr 53, dat vroeger een eenvoudige boerderij moet zijn geweest. Het op de kaart afgebeelde gebied behoorde in vroeger eeuwen aan het Kapittel van St Marie in Utrecht. Opvallend is overigens het blok huisjes (?) langs de Oude Haven, waarvan begin jaren vijftig geen spoor meer over was (wel stonden er toen dichter bij de hoek aan de paleiskant een ws viertal onbewoonbaar verklaarde woninkjes die toen nog wel bewoond werden).

kaart: beeldarchief Apeldoorn

gengif/keizerskroon.jpg


Onze overburen van 1947-1949: De Keizerskroon, vriendjes: Hans en Boudewijn. Links, niet op de foto, het Prinsesjeshof, waar Peter Wolters woonde. Rechts de bakkerij van Schuppers, ca 1950 afgebroken.


gengif/loseweg142a.jpg


Huis Dillenburg. De linkerhelft van 1949 tot 1956 bewoond door Jan en Eef en de kinderen, ook nog even door Adrie en Bertha. De foto dateert van een paar decennia eerder. Het huis is gebouwd kort na de afbraak van het enorme hotel De Valk, als gastverblijf voor bezoekers van het paleis.


gengif/bethel.thumb.jpg


Koningsschool 1952 Bethel, ook na de oorlog nog lang de (ook onze) kleuterschool (en zondagschool) van Het Loo. Naast de school het huis van Klooster, ervoor het landje van Bosman. Aan de 1e Koningdwarsstraat; aan de linkerkant van deze weg lag de tuin van ons latere sigarenwinkeltje op nr 53 aan de Koningstraat. Na de kleuterschool ging het naar de Koningsschool, de link laat een schoolfoto zien die ergens rond 1900 gemaakt moet zijn. Geintje. (de antieke foto’s van de Koningsschool staan op parkenbuurt.nl, de groepsfoto 1952 is vergroot 3Mb beschikbaar, scan van foto ter beschikking gesteld door Wim Grefhorst, of zie een andere foto en scan 400Kb van onbekende herkomst).

Enkele namen in 1952: links juffrouw Nikkels en meester Polman, rechtsboven: meesters De Boer en Mennink, rechts: juffrouw Dronkers en het hoofd Kerkmeijer. Derde rij, van links naar rechts: NN, Wim Visch, NN, Gerrit Slijkhuis, Hogenkamp, NN van Geuns?, Hans Rotmans, NN, Wim Klumpert, Wim de Graaf, Bennie Wilbrink, Martie van de Berg, Wim Grefhorst, Harry Van Neck, NN Maureau, Wim van Werven, NN, Joop Angelier, Jopie Kooyman, Peter Mennink, Chris de Grip?, NN, NN, NN, Jan Viezee, NN, NN. Tweede rij, vlnr: ‘Mug’ (Wim Meyer?), NN, Wim Meurs, Egbert Reinders, Combrink?, Freddie Kuiper, Bennie Laning, NN Kanselaar?, NN, NN, NN, NN, NN, NN, Peter Wolters, NN, NN, NN, NN, NN, NN, Dickie Braakhekke, NN uit Radio Kootwijk, Wim Udink, Hans Koldenhof, NN. De overigen zijn mij werkelijk een raadsel, behalve Wim van Werven (derde vanaf Polman), kennelijk speelde je vooral met klasgenootjes. Gerrit van Asselt niet gevonden, Japie Kragt zie ik niet; Peter Veenhuizen heb ik niet thuis kunnen brengen, hij is aan de huidige Koningsschool verbonden. Wie kan dit verbeteren/aanvullen?


Koningsschool ca 1940
Beekbergen heeft in de vorige eeuw een enorme ontwikkeling doorgemaakt van voornamelijk agrarische gemeenschap naar naar vestigingsplaats van renteniers, inrichtingen en toeristische industrie, en uiteindelijk als woongemeenschap. Een beeld van Beekbergen in de vijftiger jaren, zoals ik het intensief heb gekend, is gegeven door G. C. Kamerling: De plaats van Beekbergen en Loenen in de Gemeente Apeldoorn, in het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, april 1959. De papierindustrie was voor zijn inwoners niet meer van belang, terwijl inwoners van Loenen in belangrijke aantallen werkten in de papierindustrie in Eerbeek.
gif/bertha4thn.gif

Generatie V


gif/bertha11screenshot1890.png gif/bertha7thn.gif

24. Berend Wilbrink [tak C/D]

Beekbergen *9-1-1882, winkelier, trok met paard en wagen (met revolver gewapend) over de Veluwe om zijn potten en pannen te verkopen, later met een Ford; tr Apeldoorn 2-6-1917

“Bie de kruijenierswinkel en brandstoffenhandel van Beernd Wilbrink zie’k de Ford-vrachwagen in ’t Slagerspaadjen kloar stoan um noar De Woeste Hoeve te goan met ’n vrach eierkoalen.”

Gradus Hogeweij (2000). Van beiden wat. p. 13

schilderij: door J.A. van Dijk, onderduiker bij Berend en Johanna; geschonken aan Lubbert a, bij haar huwelijk.

De kleine afbeelding van Johanna en Berend klikt door naar een foto van mogelijk het jonge echtpaar, met ingekwartierde militairen. De andere personen zijn staand: Jet en Dolf, zittend: Albert. Het zou mooi zijn om ook de namen van de ingekwartierde militairen te hebben, wie kent ze?

De grote afbeelding van Johanna en Berend klikt door naar een foto van Bartje van Amersfoort met kinderen. Ik moet nog nagaan wie er opstaan. In ieder geval met baby (Reintje?): Aaltje, voor haar zittend Berta?. Berend heeft de hand op de schouder van Johanna. Rechts: Albert. Staand naast Berend: Dolf. Ik mis Johannes, maar zou hij er in postuniform bij staan? De twee vrouwen links zijn kennelijk echtgenotes: Jet Jacobi vermoed ik uiterst links, naast haar waarschijnlijk de vrouw van Johannes: Johanna van Kralingen. Als Aaltje op de foto staat, dan ook haar man Jan, waarschijnlijk uiterst links.

kolenhandel_thn.jpg

25. Johanna Wilbrink

klik voor kwartierstaat van dit andere geslacht Wilbrink [tak A]

Beekbergen *1-3-1896

gif/bertha1thn.gif

*Beekbergen

 1. Jan Hendrik, *23-5-1918, overleden. Kleine Jan zit naast zijn vader op de bok van de kolenwagen. Met hondenkar: de knecht voor de kolenhandel, dat zou Evert Weenk kunnen zijn. Is dit de hond Alf, met stamboom?
 2. Johanna, *13-7-1919, overleden, tr Anton de Grip, overleden 11-9-1994 Beekbergen, 77 jaar. Zij beginnen nog in de oorlog een eigen zaak in het pand van de kruidenierswinkel van Berend en Hanna, later voortgezet als Het Porceleinhuis in het pand waar vader De Grip een schildersbedrijf had (hoek Kerkallee). Er werden ook knikkers, tollen en ander speelgoed verkocht. Op het grote hobbelpaard in de zaak heeft Bennie heel wat afgehobbeld. Op de bijgaande foto uit ca. 1932: Jo, Bertha, Hans met de hulp Gerritje de Koning aan de andere kant van de slagerij (Wilbrink) genomen
 3. Lubberta, tr Adrianus Verbaan, overleden 7 juni 1995 Beekbergen, 69 jaar, begraven Beekbergen. foto ca 1930 met (mogelijk) Richard van Tekelenburg (De Gouden Leeuw)
 4. Johannes, * 17-1-1930, Hans is overleden 28-9-2011, begr Beekbergen
 5. Berend JohannesHet geboortehuis van Berend, en ook Jan Hendrik is er nog geboren, zoals het er vlak voor zijn afbraak bijstond. De majestueuze kastanjebomen, al even beeldbepalend voor het dorp, hebben ondertussen het loodje gelegd (de boom in het trottoir is 26 november 1973 gekapt). Aan de rechterkant van de dorpstraat, niet in beeld, de kerk, het oudste gebouw in de gemeente Apeldoorn

H. A. M. Ummels (2008) In en rond de kerk van Beekbergen. Lieren: Logocreations. isbn 9789090233659 — 64 blz. brochure http://kerken.eldoc.ub.rug.nl//IMGS/thumbnails/dirs/root/B/Beekbergen/dscf3781/dscf3781.jpg


gengif/dorpstraat.jpgGeneratie VI


gengif/dorpstraata.jpg


De boerderij vanuit het westen gezien. Hier had Bartje haar winkeltje, Jan Hendrik een boerenbedrijf; er woonde ook een tweede gezin Wilbrink, met een timmerwerkplaats in het pand. Begin 19e eeuw was de boerderij in bezit van Meijerink. De vader van Bartje’s echtgenoot Jan Hendrik Wilbrink trouwde in 1827 met Johanna Meijerink.


48. Jan Hendrik Wilbrink

Beekbergen *25-2-1841 †11-4-1920, landbouwer, tr Apeldoorn 1-5-1875 (feest in de Smittenberg)

“Op de hoek van de Van Schaffelaarweg ston de ouwe klompenwinkel van (tante) Bartje Wilbrink met doarachter de timmerschure die nog ’n hötjen diens edoan hef as ‘Darpshuus’.”

Gradus Hogeweij (2000). Van beiden wat. p. 12

gif/bertha6thn.gif

49. Lubberta van Amersfoort (Lubbertje, Bartje)

klik voor kwartierstaat Van Amersfoort

Beekbergen *18-12-1848

*Beekbergen

 1. gif/bertha6thn.gif

  Van links naar rechts staand: Jet Jacobi, Jan Muller, Johannes, Dolf, Berend, Albert. Volwassenen van links raar rechts zittend: Johanna van Kralingen, Aaltje (of is het precies omgekeerd, links Aaltje en dan Johanna?), Bartje, Johanna Wilbrink.


 2. Adolf, *2-7-1876 †3-3-1877
 3. Johannes, *2-4-1878 (trouwboekje; op zijn grafsteen: 1 april, Johannes vierde zijn verjaardag op 1 april), tr Apeldoorn 2-2-1907 Johanna van Kralingen, Hoogvliet *26-8-1876, huishoudster bij dominee Van Krevelen (Beekbergen) (Johannes was toen koster, evenals zijn vader),d.v. Jacob van Kralingen en Reintje van Dijk. Zij gingen na hun trouwen in Hoenderloo wonen, waar hij postbezorger was (hij bezorgde ook post in Beekbergen). Hij had al vroeg een fiets, maar mocht deze niet gebruiken voor de postbezorging; in zijn contract stond dat deze te voet moest worden bezorgd. Nog voor de oorlog liet hij ‘De Verrekijker’ bouwen, Dorpstraat 97 in Beekbergen. Zijn rijwielzaak in Hoenderloo had hij toen verkocht.
  Mijn moeder werd als jongste dochter erg verwend. Eens, toen zus Janny jarig was, op 8 oktober, kwam oom Dolf uit Beekbergen op de motor met Opoe [Bartje] achterop in klederdracht met de witte knipmuts op, op verjaarsvisite en ze bracht als cadeau een prachtige pop mee met een stenen kop en ogen die open en dicht konden en echt haar. Maar ze vergiste zich en gaf de pop aan Cootje en niet aan Janny. Die wilde de pop niet meer afgeven, want zij had hem gekregen en Janny kreeg niets, dus allebei in tranen. Toen werd er maar besloten dat de pop "Betsy" van hun beiden was.

  pers. mededeling van Johan van Ommen, ook achterkleinzoon van mijn overgrootmoeder Bartje.

  • Jannie Koenderink-Wilbrink
  • Bep van Rijen-Wilbrink
  • Rien, tr Jan Rietveld, wedn
  • Co van Ommen-Wilbrink, *31-7-1920, † 12-3-2010
 4. Albert, *5-3-1880 †ca 1950, vrijgezel, had samen met zijn broer Dolf een ijzerwinkel op Dorpsstraat 72, daarvoor een rijwielzaak op nummer 70 (zie foto van de broers voor hun rijwielzaak, in Gradus Hogeweij (2000). Van beiden wat. Riemsels en verhaaltjes in ’t dialect en ruim 40 foto’s van oud Beekbergen. p. 54; en hun uitbundig verlichte zaak in 1933, 35-jarig jubileum Wilhhelmina, in G. C. Hogeweij (1994). Beekbergen in grootmoeders tijd. Europese bibliotheek. fot 15), hij woonde bij Dolf en Jet; leed aan een heupziekte.
 5. Berend, *9-1-1882
 6. Aaltje, *18-4-1886, tr Apeldoorn 14-8-1913 Jan Muller, z.v. Willem Muller en Reintje Boks, *Beekbergen 30-12-1884. Rond 1912 liet Jan een woon-winkelhuis bouwen aan de Arnhemseweg (zie fot 2 in G. C. Hogeweij (1994). Beekbergen in grootmoeders tijd. Europese bibliotheek.)

  • Willem
  • kind † jong
  • Berta
  • Reintje
  • Jan (Evertje van den Enk had een oogje op hem; Jan heeft altijd contact met haar gehouden)
 7. Adolf, *13-11-1891, tr Jet Jacobi (Jenneke Maria Jacobi), Hoenderlo # 8-12-1890, waarschijnlijk [nog te controleren] d.v. Lambertus Jacobi (Beusichem 1848- Beekbergen 1906) en Jacoba Busser (1865-1950) (getrouwd Apeldoorn 27-10-1888). [Checken: Jacoba Busser is dv Jan Busser en Marretje van Dijk. Voor de ouders van Lambertus Jacobi (Lambertus Jacobi en Jenneke van der Linden), zie http://www.dse.nl/~brunelleschi/genealogie/pafg801.htm#21242 Voor Muilwijk zie http://www.vanderhof.nl/stamboom/bronnen/Genea-Muilwijk.pdf de vader van Jenneke Muilwijk (gehuwd met Antony Jacobi): "XXIV-f Lucas (Luijkes) Ariensz van Muilwijk, geboren te Arkel op 7 februari 1705"] In 1924 maken Bertus Jacobi en Piet Dekkers op twee fietsen een wereldreis, op een foto genomen voor de zaak staan Dolf en Jet (G. C. Hogeweij (1994). Beekbergen in grootmoeders tijd. Europese bibliotheek. foto 44)

  • Luup, Beekbergen *25-12-1922, tr Loosdrecht 27-5-1955 Bertus, Loosdrecht *26-01-1922 †1977, z.v. Berthus Jansen en Cornelia Philumena Aarts, zij zijn eigenaar geweest van het Palinghuis aan de oud-Loosdrechtsedijk
  • Jaap, tr Martha (beide vertrokken naar Paramibo, kinderen van Martha wonen in Nederland en in Paramaribo)

Van Jan en Bartje zijn mij geen foto's of andere documenten bekend, van Bartje is wel een foto met kinderen beschikbaar. Zo kort geleden, en al zo ver weg in de vergetelheid. Een persoonlijke herinnering van de plaatselijke historicus J. B. Wolters is wel bekend: zie zijn artikel over 'Het Winkeltje.'. Dat winkeltje was gevestigd in een eeuwenoude boerderij, in zekere zin dwars op de Dorpsstraat staand en beeldbepalend voor het centrum van Beekbergen. Vanwege zijn dwarse karakter gesloopt in 1956. Zie de afbeeldingen hierboven.


50. Johannes Wilbrink

klik voor kwartierstaat Wilbrink [tak A]

Beekbergen *15-7-1854, landbouwer, tr Apeldoorn 20-9-1890

51. Johanna Boks

klik voor kwartierstaat Boks

Beekbergen *1871

*Beekbergen

 1. Wie helpt mij de broers en zussen hun naam te geven? Zittend links: Gerritje; derde van links: Mina; staand vierde van links: Johanna

  Tonia 8-11-1890, tr Hendrik Jacobsen, Ede *11-9-1886.

 2. gif/blom1thn.gif Gerritje 19-3-1892, tr Evert Albertus Blom, schoenmaker

  • Hans, *4-2-1923 † 4-5-1945, verzetsmonument Beekbergen
  • Manna, crematie 11-8-2003
  • Geesje, *14-11-1920, †10-10-2005, tr A. Dolman.
  Evert is in de oorlog wegens het verbergen van wapens door de Duitsers weggevoerd op 19-1-1943, samen met Hans. Zij zijn vermoord, Hans nog op de laatste dag van de oorlog in de dodenmars van concentratiekamp Oraniënburg naar Schwerin, zie de gedenkboeken Ik draag u op en Apeldoorn Monument (1990, , verzetsmonument Beekbergen). Vermeld op de landelijke erelijst van gevallenen 1940-1945: Evert en Hans. In en direct na de oorlog woonden Eef van de Enk en Jan Wilbrink bij Johannes en Jet in, naast de woning van tante Gerritje, met wie zij in die moeilijke tijden intensief contact hadden.

  Gé Dolman zegt over het lot van haar vader en haar broer het volgende:

  Op 19 januari 1943 werden mijn vader Evert Albertus Blom, echtgenote van Gerritje Wilbrink, en mijn broer Hans Blom door de Duitse Sicherheitsdienst gearresteerd in ons huis, Dorpsstraat 70 te Beekbergen. Zij werden overgebracht naar het Huis van Bewaring in Arnhem. Na verloop van enige weken van streng en bruut verhoor, werden zij overgeplaatst naar het concentratiekamp Vught. In mei 1944 werd mijn vader overgebracht naar Utrecht, waar hij voor het gerecht werd veroordeeld tot de doodstraf. Hierna werd hij opgesloten in de gevangenis in Scheveningen, het zogenaamde ‘Oranje Hotel’, in afwachting van de voltrekking van het vonnis.

  Na de invasie van de geallieerde legers in Normandië werd hij weer overgebracht naar Vught. Na een kort verblijf aldaar werden vader en ook mijn broer Hans, die al die tijd in Vught verbleef, naar het concentratiekamp Oraniënburg in Duitsland getransporteerd. Vader en zoon hebben elkaar daar weer voor het eerst ontmoet.

  In februari 1945 werd vader hier afgevoerd met de vermoedelijke bestemming Bergen Belsen. Door berichten, die ons via het Rode Kruis bereikten werd aangenomen dat hij hier zou zijn overleden in de eerste helft van april 1945. Mijn broer Hans werd eind april weggevoerd uit Oraniënburg in verband met de nadering van het Russische leger. Hij heeft met andere gevangenen de beruchte dodenmars gelopen van Oraniënburg naar Schwerin. Op 3 mei 1945 had een gedeelte van de bewaking een veilig heenkomen gezocht door de nadering van de geallieerde troepen vanuit het westen. Mijn broer Hans en nog drie medegevangenen wisten zich af te zonderen om op eigen gelegenheid de komst van het Amerikaanse leger af te wachten. ’s Avonds (3-5-’45) lagen zij, alle vier, te rusten op een weiland toen zij werden ontdekt door Duitse SS-ers. Er werd op hen geschoten met het gevolg dat Hans dodelijk werd getroffen. De volgende ochtend om 4 uur, 4 mei 1945, waren de Amerikanen op de plaats des onheils. Hans werd in een massagraf begraven.

  L. P. van Oppen (Eindred.) (1990). Apeldoorn Monument p(blz. 137-138). Stichting tot Uitgifte van een Gedenkboek Apeldoornse Ooorlogs- en Verzetsmonumenten.


 3. gif/bertha3thn.gif Hendrik Jan, *3-1-1894
 4. Teunis, *25-3-1895, tr Willemina Maria Hogeweg
 5. Johanna, *1-3-1896
 6. Everdina, *31-7-1897 tr Albert van Zeist
 7. Alberta Hendrika, *3-3-1899, tr Willem Nijenhuis
 8. Evertje, *31-8-1901, tr Willem van Zeist
 9. Evert Jan, *16-11-1902 †24-6-1904
 10. Hendrika, *27-2-1904 †20-3-1904
 11. Hendrika, *20-1-1907, tr Gerrit Stufken
 12. Mina, *27-2-1909 †10-3-1909
 13. Mina, *27-9-1910
 14. Aaltje, *6-8-1912Deelkwartieren Van Amersfoort, Wilbrink (tak A) en Boks zijn afgesplitst


Wilbrink: hieronder verder met VII, NB: dit is Tak C/D - - van Amersfoort - - Wilbrink (Tak A) - - BoksKwartierstaat Wilbrink (tak C/D) Generatie VII vv


96. Berend Wilbrink (Bernt)

Brummen ~9-3-1793, Beekbergen †17-3-1871, timmerman, tr Apeldoorn 14-12-1827

NB: Genlias heeft juli bij de trouwdatum!

97. Johanna Meijerink

Beekbergen ~23-7-1803 †8-11-1875, bij haar huwelijk 'boerenwerkdoende'

*Beekbergen

 1. Grietje, *25-2-1828 tr 1. Gerrit Wilbrink, z.v. Gerrit Wilbrink [tak A] en Willemina van den Berg, tr 2. Derk Willem ten Bosch
 2. Egbertje, *18-4-1833, tr Gerrit van Grol, z.v. Thomas van Grol en Everdina Wilbrink [Everdina is kleindochter van Evert Jans Wilbrink en Hilletje Hendriks Beekman in kwartierstaat Wibrink (tak A)]
 3. Berend
 4. Gerrit, *23-12-1836, tr Bartje Meijerink, d.v. Kornelis Meijerink en Johanna Wilbrink [tak A]

  • Berend
  • Cornelis, timmerman, tr Hendrika Willemina van Buuren
 5. Jan Hendrik, *25-2-1841Generatie VIII


192. Berend Wilbrink

gengif/193_tenbroek.jpg
Zelhem *17-9-1758, Oeken † 2-4-1813, in 1779 als lidmaat in Brummen aangenomen, timmerman, werkte in 1812 als timmerman ('charpentier'), tr Brummen 7-1-1791

precieze data eerder gekregen van Jo ten Broek

* Genealogiedomein heeft transcripties van DTB-boeken voor Brummen

* Regionaal Archief Zutphen heeft o.a. DTB-boeken in gescande vorm online beschikbaar. Schitterend!

Oeken ligt bij Brummen. Als ik het goed heb, wordt het plaatsje genoemd in een schenkingsoorkonde van 797 :"Oodhelmus, zoon van wijlen [Oodwercus (?)], levert een derde van zijn erfgoed aan de relikwieën van Sint Salvalor, door abt Liudgerus te Wichmond samengebracht, op voorwaarde dat hij dit deel, te Oeken, Dulder, Mander en Rienderen gelegen, zijn leven lang in vruchtgebruik mag houden." Volledige latijnse tekst beschikbaarop http://www.keesn.nl/sources/nl_start.htm. Ook Rienderen is dus genoemd in deze oorkonde. Dit is onderdeel van Hamaland, dat zich ook westelijk van de IJssel uitstrekte van Eerbeek tot Twello (de streek alngs de IJssel, niet verder naar de Veluwe)

193. Grietje Willems ten Broek

gengif/193_tenbroek.jpg
Brummen (Oeken, wijk E) ~*13/15-6-1770 Oeken †16-11-1830, tr 2. Brummen 9-2-1816 Arend Gerrits Houtzeel, Oeken ~11-3-1768 Brummen †20-12-1850, z.v. Garrit Lubberts en Jenneke Arentz, wedn v Aaltje Gerrit Jansen

Grietjen ten Broeke, akte Brummen, inventaris 24-1-1816; idem huwelijksconsent 30-6-1825 site

Genlias

Bij de naamsaanneming in Brummen in 1812 zijn vermeld:
Aaltje Berends - Aaltje Wilbrink, d.v. Teunis Beerends
Wilbrink en Harmina Wilbrink, *ca 1802, tr Rheden 25-4-1835 Willem Reinders, *Halle.
Jan Hendrik Wilbrink - Jan Hendrik Wilbrink
Teunis Berends - Teunis Berends Wilbrink [over deze Teuis die de naam Wilbrink aanneem, is getrouwd met Harmina Wilbrink, dv Gerrit Wilbrink en Aaltje Schreurs, zie OTGB 2021-4 blz 152
Gerritje Berends - Gerritje Wilbrink.
In het bevolkingsregister 1812 zijn als Wilbrink alleen vermeld:
Berend Wilbrink, charpentier, *17-9-1758
Jan Hendrik Wilbrink comp. charpentier *8-8-1791
bron: P. A. M. van den Berg, Veluwse Geslachten Publicatie 127

194. Gerrit Meijerink

Apeldoorn ~22-9-1771 † 8-3-1821, bij overlijden is hij herbergier (in Beekbergen), tr Beekbergen 27-10-1799

195. Egbertje Herms Brink

Beekbergen *13-10-1774, tr 1. Beekbergen 7-2-1796 Johannes Beekhuis, z.v. Abraham Willems Beekhuis en Luitje Daniels Schut, bezit in 1832 als weduwe van Gerrit Meijerink 12 + 7 (+cons.) hectare land in Beekbergen (kadastrale secties AFKL)

*Beekbergen

 1. Geertruida, *4-9-1800 † 29-1-1869, tr Apeldoorn 8-9-1821 Harmen van de Hel, zv Evert van de Hel en Hendersje Harms
 2. Harmen, *12-1-1802 † jong
 3. Johanna, ~23-7-1803
 4. Hendrika, *18-12-1806
 5. Harmen, *26-2-1809 † 24-12-1889, tr Apeldoorn 6-3-1841 Aaltjen Janssen, Beekbergen *ca 1811, dv Geurt Janssen en Betjen Hendriks
 6. Johannes, *ca 1811 † 12-3-1854, tr Gerritje Jacobs
 7. Cornelis, *1814, arbeider, tr 1. Johanna Wilbrink, dv Teunis Janssen Wilbrink en Catarina Janssen, tr 2. Apeldoorn 31-12-1846 Everdiena de Groot, Beekbergen *1821, Brink en Orden † 15-11-1890, d.v. Evert Janssen de Groot en Gerritjen Derks van der Ploeg
 8. Janna, * ca 1816 † 26-10-1861, tr Hendrik van Amersfoort, Beekbergen * 11-1-1812, z.v. Willem van Amersfoort en Lubbertjen Jacobs
 9. Jan Hendrik, *9-5-1820, tr Apeldoorn 12-9-1845 Willemina Johanna van Milligen, Beekbergen *ca 1816, d.v. Gerhardus Wilhelmus van Milligen en Willemina Fredrika Meijrink

* Woudenberg #61

* vd Enk: Brinck (Genealogie B, maar geeft geen details meer over Egbertje en haar broers en zusters behalve geboortedata)

Genlias. In Genlias komt ook Meirink en Meijrink voor, ipv Meijerink.Generatie IX


384. Jan Hendrik Wilbrink

Zelhem ~ 22-1-1719 (Jan Hender), ws Zelhem †29-9-1769 "Sept: 29 - Overluyd Jan Hendr: Wilbrink den 5 Octob. begr. - 't Laken 1 dag. ", lidmaat Zelhem 1739

385. Aaltje Horstink

ws Zelhem ~6-9-1695, gedoopt: Aeltien, dv Berent Horstink; lidmaat 1752 in Zelhem in het Dorp, van Varsseveld, Zelhem † 6-11-1771
"November 6 - Aaltje Wedw: wijlen Jan Hendr: Wilbrink den 11 dito begr. - 't Laken 1 dag."

genealogiedomein.nl Zelhem overlijden

Het is niet duidelijk wat 'van Varsseveld' betekent: was zij daar alleen maar tijdelijk en is ze in Zelhem of Hengelo geboren, of is ze in Varsseveld geboren? [nog doorvlooien: dopen Varsseveld 1730-1771 www.flickr.com/photos/genealogiedomein/sets/72157624250058010/detail/ geen doopboek van voorgaande jaren? Horstink komt pas in 1734 voor: 4 april Lubbert Horstink en Enneken Vlaswinkel zoon Hendrik Jan, dat heeft ws niets met onze Aaltje te maken] Als het Zelhem is: In dat jaar 1751 ook mogelijk een zus Garretje Horstink lidmaat, zij is met attestatie vertrokken naar Amsterdam in 1759 (In 1736 gedoopt te Zelhem: Garritjen, dv Willem Horstink en Geesken, zie beneden). Aaltje zou in theorie nog net een dochter kunnen zijn van Otto of Berent Horstink in Zelhem, maar er komt geen Aaltje Horstink als gedoopt in Zelhem voor in het gereformeerde doopboek (er is een RK-doopboek Hengelo-Zelhem). In 2006 staat online een doopboek Nederduits Gereformeerd Zelhem 1694-... waarin "00.09.1696 .. Sept. - AELTIEN - Berent Horstinck" "21.06.1696 21 Junij. - EVERTIEN - Jasper Horstinck uijt Hengeloo." "18.02.1702 Den 18 Febr: - DERCK - Baerent Horstinck." "11.02.1703 11 feb: - DERCK - Otto Horstinck." "15.11.1704 15 Novemb. - WILLEM - Otto Horstinck." "29.05.1707 29 Maij - STEEVEN - Otto Horstinck." "13.04.1710 13 April - BAERENT - Otto Horstinck." "17.12.1712 17 Decemb: - GERRIT - Otto Horstink." "08.12.1715 Den 8 Decemb: - JAN - Otto Horstinck. " "24.10.1734 Octob: 24 - GARRITJEN - Willem Horstink, en Geesken." "15.07.1736 Julij 15 - GEERTRUIJT - Willem Horstink, en Geesken. " "26.10.1738 Octob: 26 - OTTO - Willem Horstink, en Geesken. "

Naamgenote, een eeuw eerder: 08.09.1661 den 8 septemb. - Is Jan op het Backhuijs sijn kint BERENT gedoopt gedoopt. Getuijgen - Henrick Memelinck, Reijnerincks sone, Aeltien Horstinck.

Mogelijk zijn Otto en/of Berent wel familie, en is Aaltje op die manier in Zelhem met Jan Hendrik in contact gekomen. Verder is het niet onmogelijk dat Derk Horsting in Brummen (zijn parenteel in het Horstink-boek, kennelijk zijn van hem geen antecedenten gevonden) een broer van Aaltje is; hij noemt zijn eerste dochter Waenderina!; misschien heeft een oom in Brummen Berend op het idee gebracht zich in Brummen te vestigen (als timmerman? Of is hij dat later pas geworden?).

Verpondingsregister 1646-[op www.heidsma.nl: )1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck: Hissinck. Baerken en Horstinck / 90-17-8 Huys ende hof 2 sch. Boulant 10 mlr, 3e gerve 3 beestweydens. 2 dagh grasmaeijens, 15-0- Pacht 10 dlr / 6-0 Een vercken opgaende holt.

ORA Landdrostambt Zutphen - Toegangsnummer 0217 - Inventarisnummer 672 Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen Tafel Zelhem - Dorp Zelhem - Periode 1696-1805 [Bewerkt door W. Oving en D. Kok]genealogiedomein.nl In het protocol genoemde personen: 6 juni 1775: Wijlen Willem Horstink, vader van Garritjen en Grietjen Horstink; transactie Hermanus Eltink huis en hof.

ORA Landdrostambt Zutphen - Toegangsnummer 0217 - Inventarisnummer 672 Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen Tafel Zelhem - Zelhem Heidenhoek - Periode 1696-1805, noemt 20-11-1713 Jan Horstink en Johanna Roeland verkopen 1/4 part van Jolink naast Wissink gelegen.

Ik heb de secretaris van Horstink en Horsting aangeschreven (eind 2003), maar daar geen antwoord op gehad. Aaltje Horstink komt in de bekende familie-genealogieën bij het CBG niet voor

http://www.geneaal.nl/pdf/1723.pdf
Arent BUSINK, jm zn van Jan Busink uit Varsseveld, tr. Hengelo (Gld) 24-2-1720 Hendrina Horstink, jd van Jasper Horstink uit Hengelo.
Barendje HORSTINK, jd van Varseveld, won. Hillegom, tr. Hillegom 8-5-1774 Jan Fork, lm van Hillegom.
Jantje HORSTINCK, jd van Varsevelt, otr./tr. Brummen 7-5/23-5-1745 Reijnder Teuwisse, wdnr van Henderske Jansen.
Gerritje HORSTING, van Varsseveld, wed. van Hendrik Jan Veldkamp, otr./tr. Leiden 2-5-1771/Lisse 13-5-1771 Dirk Houwaart. Zij overleed Hillegom 31-12-1811.
Hendrika HORSTING, jd van Varseveld, won. Hillegom, tr. Hillegom 26-5-1793 Boudewijn Houwaard, jm van Lisse.
Zwaantje HORSTINK, jd van Varseveld, won. Hillegom, tr. Hillegom 18-6-1775 Jan Rikasz van Til, jm van Leens.
Henderina SEESSINK, jd van Henderik Seessink van Varssevelt, tr. Steenderen 1738 Garrit Jan Horstink, jm zn van Sweer Horstink van Hengelo.
In Didam zoeken:
- Horstink, Printss, Grints.
- Trouwen: 1697-1719 collectie Gelderse Huwelijken
- Er zijn in 1925 ondertrouwregisters gepubliceerd.
- Lidmaten 1698, 1702-1772
Hendrik tr 27-7-1710 te Didam Eultje (Aaltje) Grints, d.v. Rutger Printss

Agterbosch, F.J.M. / Geerdink, J.J. Doopboek (NG) van Hengelo (O) 1643- 1811. Twentse genealogische en historische bronnen ; 10-12; Genealogische Werkgroep Twente / 1996 / Hengelo. Ik heb er vluchtig in gekeken, want ik heb toch geen directe link met de namen die erin voorkomen. Ik heb de aantekening gemaakt dat er een interessante naam in voorkomt: Lubbert Wilberink, wonende in Woolde (zie voor een genealogie Lubbert Wilbertink: Genealogie van Lubbert Wilbertink).

Ondertrouwregisters Hervormde Gemeente: Hengelo (1645-1796); Herveld (1676-1721); Herwen en Aerdt (1665-1809); Herwijnen en Hellouw (1607-1681); Herwijnen (1681-1811); Heteren (1666-1810) Uitgever/Jaar/ Plaats - / 1925 / (z.pl.[Arnhem]) Nog opvragen.

Renema, J. (1990). Doopregister van de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Hengelo (Ge) 1645-1756. Doetinchem. Bij aanvraag briefje terug: niet aanwezig. Misschien net eerder door iemand anders aangevraagd? Nog eens proberen.

Slicher van Bath heeft twee vermeldingen die interessant zijn:
Haaksbergen: erf Horstinckwoert, 1457 (OA. IV 80)
Ulzen: Ulsnen, 1131: Horstincsted, 1456 (OA IV 10)
Dan is er in Veldwijk (onder Vorden) een erf Horst, vacat. (groete, cleyne), 1494 (SKZ. f. 16 .v)
Van Schilfgaarde (1929). 'Register op de leenen van het huis Bergh' vermeldt onder Hengelo in 15-10-1515 resp. 1531 Berndt Horstinck en zijn zoon Joachim (p. 166), onder Vorden in 1561 Joachim Horstinck, idem 1570, in 1620 een onmondige Joachim Berntsz Horstinck. Waarschijnlijk een ander geslacht, ik moet het eens verder uitzoeken.

~Zelhem

 1. Janna, *~1/5-11-1752, tr Zelhem 17-4/2-5-1779 Aalbert Wennekink, zv wijlen Lubbert Wennekink. Aalbert Wennekink tr 2. Zelhem 16-1-1790 Aaltjen Zemmelink, dv Jan Semmelink, beide onder Zelhem; Zelhem † 13-6-1789

  trouwen Zelhem .

  Albert Wennekink: opdracht Zelhem Dorp 22 januari 1782, huis en hof, Janna Wilberinks vrouw van Albert Wennekink; 11 mei 1785 Janna Wilbrink vrouw van Albert Wennink

 2. Waander, ~20-1-1754, otr/tr Zelhem 17-4/9-5-1779 Berendje Tuenter, dv Jan Tuenter, beide onder Zelhem (zoon Jan Hendrik, Zelhem ~18-7-1781). Berendjen Tuenter tr 2. Zelhem 6-2-1789 Lammert Jebbink, zv wijlen Aalbert Jebbink, beide onder Zelhem
 3. Jan, ~4-1-1756, Zelhem †9-5-1770
  "May 9 - Ov.luyd Jan zoon van wijlen Jan Hendr: Wilbrink den 12 dito begr. - t Laken 1 dag."
 4. Berend, Zelhem *17-9-1758 scan doopboek-pagina http://goo.gl/5MlboJ
 5. Maria, ~4-3-1761
 6. Peter, 21-4-1765

aantekening: Genlias: Getruid Wilbrink Hengelo (Ov) †1-1-1814; Maria Wilbrink Hengelo (Ov) †1-1-1812; Bernardus Wilbrink Hengelo (Ov) †1-1-1815; Bartha Wilbrink Hengelo (Ov) †1-1-1816; Bernardus Wilbrink Hengelo (Ov) †1-1-1816

aantekening: OTGB 2002.128 Kwartierstaat Anton Martin Jonkers te Lochem (†v/d Water, de Vries, Wilbrink, Gieteling in Brummen, Voorst, Bathmen), door A.M. Jonkers.

gif/brummen.jpg


386. Willem Arends ten Broek

gengif/386_tenbroek_noorman.jpg gengif/386_tenbroek.jpg gengif/386_tenbroek_o.jpg
~2-9-1737, † 12 juli 1811 oud 74 jaar, 30-4-1756 ‘Willem Berendts ten Broek van Ouken’ lidmaat Brummen, Willem Berends ten Broek ‘zig thans noemende Arentsz,’ otr/tr Brummen 12-3/4-4-1768, bijde woonende alhier

lidmaat: overgenomen van Kwartierstaat Garritsen (www)

Voor verder onderzoek binnen Oeken, zie de Markeboeken (archief Zutphen), online ass='bron'>

387. Dirkje Claesen Noorman

gengif/387_noorman.jpg gengif/387_dirkje.jpg
Hall ~11-12-1735, Oeken † 1-4-1805, Brummen lidmaat 28-4-1758

Brummen (Rhienderen)

 1. kind, aangifte overlijden 12-12-1765 door Maria Willems (‘haar dogters kint‘), dus ws van Dirkje. Dit is enkele jaren voorafgaand aan het huwelijk van Dirkje.
 2. Klaas, ~6-3-1769 †30-9-1834, in 1812 journalier, tr Brummen 17-9-1797 Jenneken Harms, Voorst *ca 1770 [nb: trouwboek op genealogiedomein.nl heeft: j.d. geb. en wonende alhier] Brummen †13-3-1847, d.v. Jan Harms en Jenneken Bosch

  Gerco Klopman: Kwartierstaat van Derk Brink. Veluwse Geslachten, 2012, #4, blz. 63.

  *Brummen

  1. Willem, *~18/21-1-1798 , ? †na 1869, tr Voorst 30-1-1830 Geertruij Busser, Voorst *~28-9/6-10-1805, ? †na 1869
  2. Hendrik, *ca 1802, tr Brummen 23-5-1835 Berendina Weenink, *Voorst
  3. Gerritjen, *~1/14-3-1802, tr Brummen 12-9-1835 Hendrik Jan Veenhuizen
  4. Derkjen, *ca 1805, tr 1. Zutphen 9-5-1838, tr 2. Zutphen 31-3-1847 Kasper Korrelboom
  5. Jan, *~24/29-7-1806
  6. Johanna, *~26-2/5-3-1809, tr Brummen 1-8-1835 Gerrit Brink, z.v. Gerrit Gerrits Brink en Hendrikjen Looijs

   Gerrit Brink: Gerco Klopman: Kwartierstaat van Derk Brink. Veluwse Geslachten, 2012, #4, blz. 63.

 3. Grietje, ~13-6-1770
 4. Hendrik, *~19/20-3-1772
 5. Arendt, *~20/22-8-1773, Voorst † 4-1-1838, karman daghuurder, tr 1. Voorst 3-12-1797 Grietje Stegeman, (zij tr. 1. Voorst 1-5-1785 Berend Jan Wissink) (zoon Willem, Voorst ~29-9-1799, tr Voorst 24-4-19819 Aaltje Harms Smit), tr 2.Voorst 29-4-1826 Teuntje Hendriks

388. Hendrik Cornelis Meijerink

†26-6-1790 op de Tiemensmolen, vermeld als papiermaker in Wormingen, erft in 1760 de Tymensmolen van zijn vader

Voorn, p. 332, 394

389. Geertruij Bosgoed

Apeldoorn ~21-8-1729 †15-5-1774

~Apeldoorn

 1. Marthen, ~10-1-1751, † jong
 2. Gijsbertje, ~24-9-1752, lidmaat 1782, tr ca 1771 Harmen Hendriks (Mulder), die in 1790 de Tymensmolen erft, zv Hendrik Harmens en Claasje Teunissen

  Voorn, p. 332, 394

  “kreeg verscheidene kinderen, waarvan er twee jong stierven, gelijktijdig met een aantal andere bewoners van de Tiemensmolen tijdens de rode loop-epidemie in 1783/1784.” ( .. ) “In 1798 wordt Harmen Hnedriks 48 jaar genoemd, gehuwd, met acht kinderen. Daarvan overleden er wederom twee tijdens de rode loop-epidemie van 1810” [p. 394]

  *Apeldoorn

  1. Hendrik, 11-2-1772
  2. Geertruij, 10-11-1773
  3. Hendrik Lubberdina, 13-2-1777, tr Teunis Middelink, z.v. Jan Teunis Middelink en Hendrikje Jans Ritbroek (kinderen *Apeldoorn: Hendrika; Gijsbertjen; Jan Teunis; Hermannus Hendrik; NN; Hermanus Hendrik; Gerritje; Gijsje
  4. Maria, 3-11-1779
  5. Gerritje, 28-1-1782
  6. Hendrik, 9-10-1783
  7. Hendrik, 20-11-1784
  8. Johanna, 1-9-1786
  9. Hendricus, 23-8-1788
  10. Maria, 25-2-1792
  11. Margrieta, 25-2-1752
  12. Margarieta, 9-3-1794
  13. Gerritjen, 22-8-1796

  nikkels website

 3. Marthen, ~15-9-1754 †20-1-1833, daghuuurder in Apeldoorn

  Voorn, p. 394

 4. Cornelia, ~7-7-1756, tr Apeldoorn 4-6-1780 Hendrik van Lill, op Methusalem

  *Apeldoorn

  1. Hendrik, 9-10-1783
  2. Hendrik, 12-9-1785
  3. Arnoldus, 16-3-1788
  4. Geertruij, 7-9-1790
  5. Gerritjen, 20-10-1792, tr Derk Smit, z.v. Lambert Jan Smit en Hendrikje Derks Post (kinderen * Vaassen: Lammert; Hendrikje; Hendrika)
  6. Johannes, 30-12-1794, tr Gerritje Dul (kinderen: Hendrik, *Epe; Aaltjen, *Beekbergen; Aaltjen, * Beekbergen; Kornelia, * Beekbergen; Gerritje, * Apeldoorn; Henderikus, * Apeldoorn)
  7. Hermina, 13-10-1798

  nikkels website

 5. Maria, ~30-7-1758
 6. Gerritje, ~8-6-1760 †14-6-1760
 7. Gerritje, ~13-9-1761
 8. Cornelis, ~15-1-1764
 9. Johanna, ~8-9-1765
 10. Cornelis, ~24-7-1768, tr Beekbergen 7-2-1796 Anna Elisabeth Beekhuis, *Beekbergen 5-8-1770, d.v. Abraham Willems Beekhuijs en Luitje Daniels Schut; ze gaan in oktober 1799 naar de Bazemolen in Ugchelen

  1. Abraham, *Loenen 29-6-1796
  2. Geertrui, *Loenen 3-9-1797
  3. Johanna, *Beekbergen 19-10-1800, verdronken 20-5-1802
  4. Johanna, 8-1-1803
  5. Hendrik, 10-2-1805
  6. Willemina, 21-9-1810
 11. Gerrit, ~22-9-1771
 12. Maria 21-2-1773

  Er overlijden van Hendrik Meijerink in Apeldoorn drie kinderen, de vraag is echter wie, op 22-11-1765, 25-1-1768 en 7-1-1766

* vd Enk: Meijerink

390. Hermen Gerrits Brink

Beekbergen 14-5-1747 †25-7-1807, tr Beekbergen 13-3-1774

391. Everdina Harms (van Steenderen)

Beekbergen 19-11-1752 †9-10-1799

*Beekbergen

 1. Egbertjen, *13-10-1774
 2. Gerrit, *7-2-1776, B. †14-1-1856, tr B. 14-2-1802 Jacobjen Hendriks Capel, Apeldoorn ~12-2-1781, d.v. Hendrik Capel en Eva Aalbers van den Berg.
  Hun zoon "Jochem Brink koopt in 1845 op een openbare veiling 3/4 deel van de erve Rakhorst, Verl. Broekstraat 3, Klarenbeek van de erven Berend Gerrits Beumer en Aaltje Jansen Pluim. (...) De schoonzoon van Jochem Brink, Hendrik Willem Hagen, koopt in 1865 de Rakhorst."

  G. Rakhorst (1989). Geslacht Brinck, aanvulling VG 5, blz. 166. Veluwse Geslachten, p. 236. Hier ook nog enige oude vermeldingen van erve Rackhorst.

 3. Geertjen, *26-7-1777
 4. Harmen Everds, *17-2-1779
 5. Jantjen, *24- 2-1781
 6. Aaltjen, *26-11-1782
 7. Lubberta, *28-8-1787
 8. Jochem, *22-1-1789
 9. Johannis, *16-4-1793
 10. Cornelis

vd Enk 1980 Brinck Genealogie B, VG p. 166Generatie X


768. Jan Wilbrink

Van der Kuip-Zilvold vermoedt dat Jan niet een zoon, maar een broer is van Gerrit Wilbrink. Daar moet ik nog op studeren, tijdlijnen naast elkaar leggen, bronnen raadplegen. Het zou zomaar waar kunnen zijn. Dat hangt ook hiermee samen dat Van der Kuip-Zilvold geen bewijs heeft gevonden van een eerder huwelijk van Gerrit Wilbrink met Gerritje Oortgiesen.

769. Peterken Janssen

Vermeld als echtgenote van Jan Wilbrink 9 juli 1721 (bij transactie betreffend Jan Wilbrink's huis, waarschijnlijk dat van Jan zijn grootvader), vermeld als moeder 'Peterken' 3-6-1725 en latere geboorten, is ws ook de moeder van Jan Hendrik en Peter (Doopboek Zelhem vermeldt tot 1724 alleen de vader). ws †/begr 11/15-4-1761:
"April 11 - Ov.luyd Peterken Wilbrink den 15 dito begr. - 't Laken 1 dag."

Op 9 juli 1721 vindt een transactie plaats met "Jan Wilbrinks huis aan de kerkhoff gelegen", dat wil zeggen, Jan's vader Jan Wilbrink, voor die datum is overleden, zijn tweede vrouw Elsken Vrendenborg (meerdere spellingsvarianten komen voor) verkoopt het huis, neem ik aan. Bij de transactie zijn o.a. erfgenamen Jan Hendrik en Gerrit betrokken.

ORA Landdrostambt Zutphen - Toegangsnummer 0217 - Inventarisnummer 672 Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen Tafel Zelhem - Dorp Zelhem - Periode 1696-1805 [Bewerkt door W. Oving en D. Kok]genealogiedomein.

Opmerkeljk is dat alle kinderen van Gerrit en Christina in 1721 getrouwd zijn, dat moet dan wel op heel jonge leeftijd zijn gebeurd, ik zal dat na moeten trekken. Er is geen reden om aan het jaartal 1721 te twijfelen, maar hoe zit het dan wel?

Ook opmerkelijk is dat tussen het huwelijk van Gerrit en dat van Jan zo'n 20 jaar ligt. Kennelijk was dat voor sommigen reden om te veronderstellen dat Jan een zoon van Gerrit uit een eerder huwelijk zou zijn. Dat is niet onmogelijk, maar voor een eerder huwelijk is geen enkel bewijs gevonden. Ik ben het met mevrouw Silvold eens dat de eenvoudigste mogelijkheid is dat Jan een veel jongee broer is van Gerrit, en dat Jan Wilbrink 'de oude' geen andere kinderen heeft gehad (die in in leven zijn gebleven).

~Zelhem

 1. Jan Hendrik (Jan Hender), ~22-1-1719
 2. Peter, ~22-12-1720, lidmaat Zelhem 1741
 3. Harmen, ~29-11-1722
 4. Maria, ~3-6-1725
 5. Gerrit, ~10-10-1728
 6. Maria, ~2-4-1730, lidmaat Zelhem 1746, mogelijk is zij getrouwd met Gerrit Maassen, zij hebben een dochter Grietjen, Beekbergen ~11-5-1760, deze Grietje huwt Gerrit Thomassen van Grol

  deze mogelijke relatie: pers meded. Gerco Klopman

 7. Elsken, ~17-2-1732, , lidmaat Zelhem 1750, vertrokken naar Gorssel
 8. Hendrica, ~7-2-1734, lidmaat Zelhem 1751

retroacta †D Zelhem, RA Arnhem, 3-8-2004

772. Berent Arends

tr Brummen 10-3-1736

het trouwboek geeft alleen als detail dat zij beide niet eerder zijn gehuwd. NB: t/m sept 1736 zit achterin het trouwboek 1735-1763, ook in de gescande versie. Waarschijnlijk zijn beide dan geboren in Brummen. Dopen Brummen zijn vanaf 1708 beschikbaar.

773. Gerritje Jansen

Dopen Brummen zijn vanaf 1708 beschikbaar.
8-1708 Gerritjen, dv Jan Harmens en Marij Willems
11-1709 Gerritjen, dv Jan Berends en Aaltjen Fransen
12-1712 Gerritjen, dv Jan Winkels en Fenneken Gerrits
26-3-1713 Geertjen dv Jan Hendriks en Gijsbertjen Jansen
7-1715 Gerritjen dv Jan Hamer en Megteltje Jacobs
15-1-1719 Gerritjen dv Jan Jansen en Harmken Joosten

Willem ~4-9-1737 Brummen

DTB Brummen zie scans bij 386. In Brummen heb ik geen verdere dopen gevonden. Voor Brummen zijn rond 1740 geen overlijdensgegevens (op archief Zutfen, gescand). Tot 1745 heb ik geen tweede huwelijk van Berent gevonden, of van Gerritje.

774. Klaas Derksen Noorman

gengif/774_noorman_willemsen.jpg
Brummen begr 6-4-1763, lidmaat Brummen 20-4-1726, otr Brummen 27-2-1735, tr Garderen 20-3-1735, huwelijksdispensatie 16-2-1763 omdat zij zusterskinderen zijn.

lidmatenboek Brummen 1708-1735 VVG publicatie 37 ook voor de andere vermeldingen limaten Brummen op deze webpagina.

trouwboek Brummen 1708-1735, regionaalarchiefzutphen.nl/ (scan)

huwelijksdispensatien in Gelderland 1617 - 1775 http://www.veluwsegeslachten.nl/pdf/pub027.pdf

aangifte op 1 april door Maartje Willems van het overlijden van haar man K. Noorman, geen verdere bijzonderheden vermeld.

775. Maria Willemsen

gengif/775_willems_o.jpg
Garderen ~23-3-1710, Brummen † 4-1795, jd van Garderen, in 1735 lidmaat in Brummen als vrouw van Klaas Noorman

Zie ook: Veluwse Geslachten 2006 31e jaargang nr 2. blz. 57 #274

doop Maria, & kinderen: Kwartierstaat Garretsen, www, gezien 6-1-2010

776. Cornelis Willems Meijerink

~ca 1673, Beekbergen †5-1-1754 op de Winckewijer, Mr. papiermaker op de Tiemensmolen te Apeldoorn,

777. Gijsbertjen Jansen Schut

Ugchelen *ca 1677 †Apeldoorn 13-11-1747

 1. Lambert, Beekbergen †30-11-1773, vermeld in 1731 te Ugchelen, in 1739 mr. papiermaker op de Bazemolen te Ugchelen, otr Beekbergen 12-12-1745 Hendrika Westenenk, d.v. Jan Aerts Westenenk en Metjen Peters Krijgsman, jd van Beekbergen, Beekbergen †l-2-1780

  1. Metjen, *9-4-1747 †30-9-1781, tr 27-3-1768 Harmen Coerts, z.v. Derk Coerts en Wendelina Peters, *Brummen, custos en schoolmeester te Beekbergen; Gijsbertjen 28-7-1748 †7-5-1777
  2. Jacobus, *21-2-1751 †11-5-1775
 2. Jacob, †Beekbergen 8-5-1764, in 1739 mr. papiermaker op de Winkewijert (pachter, in 1751 eigenaar); erft in 1760 landerijen van zijn vader, tr 1. v 1740 Driesje Jacobs van Amersfoort, Beekbergen †/begr 17/22-12-1742 (kind begr 6-2-1743), tr 2. Beekbergen 19-5-1755 Willemtje Proper, jd van Loenen, Beekbergen †22-8-1761
  Een bijzonder kijkje in het dagelijks reilen en zeilen in de 18e eeuw is de beschrijving van de boedel van zoon Jacob, als bijlage opgenomen in * Voorn (1985, p. 109-113). Zie hier.

  1e huwelijk

  1. Gijsbertje, *Beekbergen, ~Apeldoorn 20-11-1740, tr Beekbergen 23-6-1765 Hendricus Koldewijn (z.v. Derk Koldewijn en Maria Aards), *ca 1739 Velp, mr. papiermaker op de Winkewijert, †Beekbergen 30-5-1811
  2. Gertjen 2-12-1742 †2-2-3743

  2e huwelijk

  1. Cornelis ~Beekbergen 30-11-1755, tr Apeldoorn 7-11-1784 Maria Buitenhof, *'s-Gravenhage, ze komen naar Beekbergen op 15-4-1785 met att. van Apeldoorn (Gr. Windemolen)
  2. Driesjen, ~Beekbergen 20-3-1757, genoemd in 1764, tr Apeldoorn 11-5-1783 Jan Blumink Davids, wedn v Gerritjen Janss Middelink, z.v. Harmen Davids en Lambertje Jans Bloemink, Apeldoorn ~25-10-1747, papiermaker
  3. doodgeboren kind 19-1-1760
 3. Willem, papiermaker te Loenen (op de molen tegenover de Horsterkamp, * Voorn p. 468, 457), tr Loenen 11-8-1743 Henrica Hendriks Capel, wed v Andries Aerts, d.v. Hendrik Peters Capel en Elisabeth Spekking [zie 852/3 kw Wentink], Loenen ~13-12-1711, †24-5-1778, in 1758 diaken te Loenen

  1. Hendrik, Loenen 28-6-1744 †5-5-1813, tr Apeldoorn 9-5-1773 Henrica Egberts Dijkhuisen, jd van Apeldoorn. Hij is mr. papiermaker op de Middelste Molen II in Loenen, in 1777 pachter waarin hij Klaas Nikkels opvolgt, in 1786 eigenaar voor 4500 gulden (* Voorn, p. 468, 457), de weduwe zet het bedrijf voort (zie Voorn voor details van de verkoop in 1819 aan de douarière van baron Hackfort) (zij hebben 7 kinderen, o.a. Bartus *17776 en Willem *1790)
  2. Cornelis, Loenen ~24-7-1746 †12-5-1795, mr. papiermaker o/d Bovenste Molen in Loenen (* Voorn, p. 457),, tr 1. Loenen 20-4-1788 (met consent van het Provinciaal Hof Gelderland zijn nicht) Jenneken Capel (d.v. Sweer Hendriks Capel en Aartjen van Til), Loenen ~15-7-1753 †1789, tr 2. Loenen 27-1-1793 Maria Teunissen Bello (* Voorn, p. 458) (d.v. Teunis Jansen Bello en Maria Lubberhuijsen [voor oudere Bello zie Ben van den Enk "Kwartierstaat Jan Engelbertus Kerseboom, aanullingen" VG 2005, #4, 9-16]), ~Hall 1-8-1756
  3. Gijsbertjen Loenen ~6-10-1748, nog vermeld als ongehuwd in 1814
 4. Henrick
 5. Geertje, otr Beekbergen 2-6-1732 Anthony Vos, papiermaker
 6. Gerritje, tr Beekbergen 24-5-1746 Teunis Woutersen Buijtenhuijs, jm van Apeldoorn
 7. Jannetje, in 1747 vermeld als meyd bij Jacob Meijerink, Beekbergen †22-10-1772
 8. Johanna, komt op 10-6-1763 naar Beekbergen met att. van Medemblik, vertrekt in 1765 naar Apeldoorn, komt op 19-12-1767 weer naar Beekbergen met att. van Apeldoorn
 9. Margriettien, Apeldoorn ~12-12-1717

* vd Enk: Meijerink

* vd Enk Schut, 1984 p. 313

778. Marthen Bosgoed

Apeldoorn ~25-4-1696 †v 12-1747, geërfde Veluwe/onderschout Apeldoorn

779. Maria Kers Ploegh

†na 1747

Herengoederen 4, blz. 708 bovenaan: erfgenamen van Marten Bosgoed opgesomd; zie ook box bij 1558. Carst Melis

* Woudenberg

780. Gerrit Hermens Brinck

Beekbergen ~30-3-1713 †20-2-1802, erfholtrigter Lierder en Speldermark, samen met Berent Capel, en na diens overlijden Derck Ykman, tr Beekbergen ca 1745

een erfholtrichter is een holtrichter uit de geërfden vad de mark. Zoe Van Lohuizen Het beekbergerwoud html

781. Geertjen Cornelis Muller

Beekbergen *~19/30-1-1716 †4-3-1794, tr 1. Beekbergen 18-6-1738 Claes Egberts Cruimer, zie kwartier 841. vdEnk †Beekbergen 31-1-1743

~Beekbergen

 1. Jantjen, ~5-12-1745
 2. Hermen, ~14-5-1747
 3. Janna, ~11-6-1749

vd Enk 1980 Brinck Genealogie B, VG p. 166

Het echtpaar schenkt, samen met Berent Hendriks Capel en Jacobje Jansze Schut, in 1777 drie koperen kaarsenkronen aan de kerk in Beekbergen. Die kronen hangen er nog steeds, zie foto p. 24 in Ummels.

H. A. M. Ummels (2008) In en rond de kerk van Beekbergen. Lieren: Logocreations. isbn 9789090233659 — 64 blz. brochure. p. 24

782. Harmen Everts (van Steenderen)

ws Steenderen ~15-12--1743, Beekbergen †30-7-1799, [mogelijk tr 2. Steenderen 14-5-1780 Aaltjen Zweverink, wed v Hendrik Jurriens uit d'Toldijk], otr Beekbergen 23-8-1750

783. Egbertje Lubberts

Beekbergen †3-10-1774

Everdina, Beekbergen ~19-11-1752

filiatie: vd Enk 1980 Brinck Genealogie B, VG p. 166Generatie XI


1536. Jan Wilbrenninck

waarschijnlijk genoemd als onderrichter/coernote te Zelhem: Jan of Johan Wilbrenninck, Jan Wilbrinck, Jan Wilbrenck, Jan Wilberinck

ORA Landdrostambt Zutphen – Toegangsnummer 0217 – Inventarisnummer 919 Protocol van contentieuze en voluntaire akten Richterambt Zelhem - Periode 1659-1670 transcriptie

ws tr 2. (maar waar en wanneer?) Elsken Vredenborg (Elsken Frennenburg),

vermeld ORA Zelhem22 januari 1681: "Verbandt huijs en hoff van Jan Wilbreninck in Zelhem an Harmen op den Vrendenborgh" transcriptie

lidmaat

tr 1. Hengelo (Gld) 31-10-1658 ["Jan Wilbrenninck, Cornelis Wilbrennincks sone tot Hengelo, ende Hermken Lenselincks, j.d., Jan Lenselincks dochter tot Zelhem" https://www.genealogiedomein.nl/digitaal-mainmenu-27/hengelo-gld-digitale-genealogische-brongegevens/hengelo-gld-transcriptie-n-h-trouwboek/1677-hengelo-gld-trouwboek-1645-1684/file ]


"Jan Wilbrenninck 3 schepel geseijs ende van Swaluwenborch 11⁄2 molder" Verbalen van de uitzetting van de pondschatting – Periode 1616 ... 1632 Deeltranscriptie Zelhem, Jaar 1629 https://www.genealogiedomein.nl/digitaal-mainmenu-27/zelhem-digitale-genealogische-brongegevens/zelhem-verponding/4822-zelhem-transcriptie-en-afbeeldingen-pondschatting-jaar-1629/file

Elsken Frennenburg genoemd als vrouw van Jan Wilbrink in 1721 en 1699 [1699: ORA Landdrostambt Zutphen - Toegangsnummer 0217 - Inventarisnummer 672 Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen, Tafel Zelhem - Dorp Zelhem - Periode 1696-1805 invnr 672 foto van de Tafel Zelhem

Tafel Zelhem - Dorp Zelhem - Periode 1696-1805 [Bewerkt door W. Oving en D. Kok]transcriptie

Elsken Vrendenborg: 9 juli 1721 vermeld als weduwe van Jan Wilbrink, bij de verkoop/overdracht van het huis van Jan Wilbrink aan het kerkhof [er hoort nog een protocol met een lange lijst namen bij, ik heb de scan daarvan nog niet gevonden] De opsomming begint met weduwe Elsken, dan Jan en Gerrit (als broers?) en een drietal mij onbekende Wilbrinken. scan

03.04.1659 den 3 april - Reijnt Neijsters kint is gedoopt WILLEM. Getuijgen - Toenis Brouwer, Berent Wonninck, Jan Wilberinck tot Zelhem.


25.01.1663 den 25 dito - Reijnt Janssen kleermaker alias Naeijsters Reijnt is BERENTIEN gedoopt. Getuijgen - Philips van Hessen, Henrick Oortgijsen, Jan Wilbrennincks vrouw van Zelhem, Reijnt Eggincks Jan.


11.08.1678 den 11 aug. - Jan Hijkinck heefft sijn kint CUNNE laten dopen. Getuijgen - Sarpelinck ende Jan Willebrinck sijn vrouw van Zelhem.

Nederduits Gereformeerde Gemeente HENGELO (Gld) Doopboek 1645-1756 (R.B.S. 910)

31.10.1658 Jan Wilbrenninck, Cornelis Wilbrennincks sone tot Hengelo, ende Hermken Lenselincks, j.d., Jan Lenselincks dochter tot Zelhem. Den selven dito.

Nederduits Gereformeerde Gemeente HENGELO (Gld) Trouwboek 1645-1761 (R.B.S. 912)

1537. Hermken Lenselincks

(in Hengelo geen kinderen van Jan gedoopt, zijn vrouw is wel meerdere keren doopgetuige), en wanneer overleden?

 • Jan

  zonen Gerrit en Jan protocol bij opdracht 9 juni 1721, ORA Zelhem. In dat protocol (n het orignineel, niet in de tafel, maar wel in de transcriptie toegevoegd 'protocol': Samuel, tr Agnes Horstink; Cunera tr Cornelis ten Campen; Christina tr Jan Hooft; Enneken (Anneken) tr Geurt van Essen. Ik heb ze nog niet kunnen plaatsen, het zouden zomaar zussen en een broer van Gerrit en Jan kunnen zijn transcriptie Tafel Zelhem.

  "Berent Stortelaer voorzichzelf en voor zijn absente broeder Claas Stortelaer, Lubbert Noordinck als bloednomber van de minderjarige kinderen van wijlen Hendrick Noordinck en Hendricksken Stortelaer en Jan Wilbrinck als voogd van de onmondige Orsele (Ursula) Stortelaer verklaren 200 gld. schuldig te zijn aan Derk Smekinck onder verband van twee stukjes bouwland het Soerland en het Smekinckstuk onder het dorp Zelhem."

  R.A. Arnhem L.Z. nr. 642, fol 248. 1697 februari 27.
  Met dank aan Else A.N. van der Kuip - Zilvold.

  Nu beschikbaar als scan. Waarschijnlijk is er een familierelatie tussen Jan Wilbrink en deze Stortelaars , maar uit deze tekst valt daar niets over op te maken.


 • 1548. Dirk Peters Noorman

  van Brummen, meester metselaar, heeft mogelijk een broer Henrick in Brummen die ook metselaar is, tr 1. Marritje Hendriks (Aaltjen, *Brummen, † Ouwendorp, begr Garderen 10-1766, tr Gerrit Claassen, (kinderen: Claas; Merrijtjen; Maria; Geijsjen; Jannetje; Claas) ;ws zoon Peter, Brummen ~14-4-1695)

  bron voor Aaltjen Dirks Noorman: Gerco Klopman (2014). Genealogie Van Ouwendorp. Veluwse Geslachten, 39 #5, blz. 51 (51-61), nageslacht van dit echtpaar.

  Losse gegevens mbt 'Noorman':
  VG 1998 p. 259 (Kwartierstaat de Weerd):
  927. Aaltjen Dirks Noorman, j.d. van Brummen, Garderen †10-1766, tr Garderen 21-2-1717 Gerrit Klaesen Ouwendorp. Garderen †9-1764;
  1854 Dirk Petersen Noorman, tr 1855 Marritje Hendriks
  Er is een publicatie van ir. J. G. Kan met daarin diverse oudere Noormannen (17e eeuw).
  VG 1980 geeft genealogie van Wagenings geslacht Noorman, dat sluit niet op Dirkje aan.
  Lidmaten Brummen (nog niet volledig bekeken):
  Anne Maria Derkse Noorman, in 1727 met attestatie naar Zutphen, zij tr Brummen 11-4-1737 Willem Jan Arends van den Hagen.
  Brummens doopboek 1652-1695 (J. van Veelen, 1990, VG Publicaties 128):
  ~14-4-1695 het kint van Noorman de Metselaer gnt Peter
  ~1-1-1654 een soontjen van Dirk den Metselaer gnt Cornelis
  ~28-2-1692 het kint van Henrick Noorman de Metselaer gnt Aeltjen
  J. de Graaf: 'Brummen in den Tijd van overgang' noemt Noorman op p. 39, 83, 112, 151, 200.

  In het register van resolutiën van de ambtsjonkers van Brummen een lijst van enkele dorpsbewoners, waaronder Derck Peters Noorman, meester metselaer.

  VG 1995 p. 398: A. M. Jonkers: Dorpsbewoners Brummen ca 1714.

  tr 2. Garderen 28-11-1701

  1549. Metje Claassen

  gengif/1549_metje_o.jpg

  filiatie: Schut blz. 62 #548

  1550. Willem Wijnen

  tr Garderen 31-10-1706

  1551. Teunisje Claaszen

  jd

  Maria

  Kwartierstaat Garritsen, www, #326, 327

  1552. Willem Cornelis Meijerink

  †v 25-8-1712, tr 1. NN, tr 2. Heerde 14-11-1697

  Nikkels heeft: †Heelsum 3-1731. Nog uitzoeken hoe dit zit, in * Voorn bijvoorbeeld.

  1553. Wendeltje Gerrits (van Munster)

  ~ws 3-8-1662 †Heelsum 3-1731, tr 2. Maas Sandersen Trijl (ter IJll)

  Op de Bovenste Molen II in Loenen

  zie * Voorn

  echtpaar dubbelt met 3160 Amersfoort; 6616 Boks>

  *vdEnk: Meijerink

  kinderen Geertje: J. F. van der Wal (2007). Correcties en aanvullingen op artikel VVG 2007-2, p. 51-61. Veluwse Geslachten, 32, nr 4, 36-38.

  1554. Jan Daniels Schut

  *ca 1650, †v 1717, Voor 1675 Mr. Papiermaker-eigenaar van de Nieuwe Molen; krijgt op 23-4-1680 afdracht en investituur van het Herengoed Den Hietcamp te Engeland, 1680 erft hij het halve Boenincx Erve, dat hij in 1692 transporteert aan (zijn zwager) Aalbert van Sas en zonen; in 1710 met Claes Wegenaar eigenaar van de papiermolen De Veentjes en met Cornelis Willems Meijerink van de papiermolen Op de Kamp beiden in Heelsum, tr ca 1675

  1555. Tijsjen Lamberts

  *v 1655

  1. Daniel, papiermaker te Ugchelen, tr ca 1707 Stijntje Claesen de Ruiter (van Amersfoort), d.v. Claes Jansen van Amersfoort en Cornelia Jansen Kruimer

   1. Arent Klaas Beekbergen 4-9-1707 †26-1-1781, papiermaker, tr Beekbergen 11-5-1755 Hilletje Daniels Schut, Beekbergen 15-2-1733 †15-4-1795
   2. Wijsje, †Loenen 15-7-1762, tr Beekbergen 23-5-1743 Jan Hendricks Capel, z.v. Hendrick Peters Capel en Elisabeth Spekking, Loenen ~26-10-1703, Mr. Papiermaker op de Hunekampsmolen in Zilven (Loenen)
   3. Geertje, ~Beekbergen 30-9-1712 †12-12-1783
   4. Stijntje, ~Beekbergen 30-9-1712
   5. Jan, ~Beekbergen 25-10-1716
   6. Tijsjen, ~Beekbergen 23-11-1719
   7. Johanna, ~Beekbergen 22-3-1722
   8. Jacobje, Beekbergen ~29-9-1724, Loenen †19-5-1770, tr Loenen 1-6-1749 Gerrit Hendricks Capel, z.v. Hendrick Peters Capel en Elisabeth Spekking, Loenen ~7-8-1718 †17-9-1783
  2. Jenneke, begr Heelsum 25-3-1740, tr v 1707 Jan Claesz Wegenaar, z.v. Claes Wegenaar en Hendrickjen Jans, ~Apeldoorn 23-9-1683, 1710 Mr. Papiermaker op "De Veentjes" 1718 secretaris van de schutterij, begr Heelsum 10-5-1755.
  3. Gijsbertje [De Nikkels-site geeft (9-2003) als moeder van Gijsbertje: Tijsjen Huiskamp. Geen bron daarvoor aangegeven, bw]

   * vd Enk Schut, 1984 p. 313

   *Voorn p. 261

  1556. Hermen (Gerrits) Boschgoed

  †na 1722

  mogelijk genoemd als heemraad (Hermen Gerrits Bosgoed) in 1715, bij dijkgraaf en schout Jacob van Brienen. De Jonge, Veluwse Geslachten 33 #1, p. 30

  Boschgoet is een boerderij in het Broekland onder Apeldoorn, kadastrale kaart 1832 E. 586 (genoemd VG 2015, 40 nr 5 p. 26

  1557. Marriken Berents

  1. Marthen, Apeldoorn ~25-4-1696
  2. mogelijk Aertje, tr Derk Roelofs van de Rackhorst

   1. Willem, Ermelo ~22-5-1729, Heerde †10-2-1795, papiermaker, eigenaar van de Bovenste en Onderste Horsthoekmolens in Heerde, tr Heerde 7-2-1762 Geertruij Groothedde, Apeldoorn ~15-4-1731, d.v. Wessel Groothedde en Garntje Willems van de Rakhorst

  * Woudenberg

  1558. Carst Melis

  ws Beekbergen *1674 op Praestinck (724, afgesplitst van 723 Praestinck), †na 1682, otr/tr Hall/Beekbergen 11-1682

  Voor het herengoed Praestinck in de buurtschap Lieren, zie Herengoederen deel 4, blz. 705 #723, 706 #724

  #724 Praestinck is een bijzonder zaalweer [erf] afgesplitst van Prastinck #723


  De grootte: huis, hofstede, 3 mud gezaais in Lierderenk, 2 mrg. hooiland in Beekbergen hooiland. Sampt 5 delen in een zestendeel in Lierdermerck. Mede de helft van de losse op Willem Luitgens zijnde een huisken van 2 gebont, weinig hooi- en bouwland en een half zestendeel in Lierdermerck.


  21-6-1628 Jan Ploech, als man en momber van huisvrouw Lubbe Willems, oprukking, na transport door Hartger Lamberts, voor een bijzondere zaalweer.


  26-7-1634 Johan Ploegh, man en momber van zijn huisvrouw Lubbe Willems, oprukking.


  4-3-1637 Evert Kersten investiture en oprukking als erfgenaam van zijn moeder Lubbe Willems.


  24-11-1649 Kerst Everts investiture en oprukking als erfgenaam van zijn vader Evert Kersten.


  24-11-1649 Kerst Everts oprukking.


  14-1-1651 Carst Evertsen approbatie van een gift aan zijn zuster Hebeltjen Everts, huisvrouw van Melis Jacopsen, en een gift aan de huisarmen van Beekbergen, die uitbetaald moeten worden voordat zijn broer Lubbert Evertsen het herengoed in gebruik gaat nemen.


  14-1-1651 Lubbert Everts investiture en oprukking als erfgenaam van zijn broer Kerst Everts.


  8-11-1656 Melis Jacopsen && Hebeltjen Everts investiture en oprukking na transport door Lubbert Everts.


  9-3-1663 Melis Jacobs && Hebeltjen Everts oprukking.


  11-7-1674 Hebeltje Everts, weduwe van Melis Jacopsen, oprukking in de helft. Voorst Carst Melis investiture en oprukking na transport door Lubbert Everts.


  27-1-1683 Carst Melis investiture en oprukking van een gedeelte van het herengoed. Had reeds een part van zijn vader geerfd. Nu ook het part van zijn moeder Hebeltien Everts


  Herengoederen deel 4, blz. 706-707 #724

  1559. Jantje Breunissen

  Hall ~12-11-1653, †na 1682

  Herengoederen deel 4, blz. 706-707 #724

  Herengoederen 4, blz. 707, zie bovenstaande box

  * Woudenberg

  1560. Hermen Gerrits Brinck

  Zutphen ~11-11-1663, †Oosterhuizen? (Beekbergen) tussen 1732 en 1748, tr voor 1707

  1561. Jantje Willemsen

  Oosterhuizen? † na 1732, in 1731 lidmaat van de kerk in Beekbergen

  ~Beekbergen

  1. Gerritjen, ~26- 6-1707
  2. Hendrikjen, *ca 1711, tr B. Hendrik Gijsbers, die in Putten als geslachtsnaam Rakhorst aanname, B. *ca 1705, wedn v Marya Jacobs van Broekhuyzen B. †19-2-1738 als vrouw van de boer bij 't Hert, z.v. Gijsbert Cornelissen, z.v. Cornelis Gijsberts en Gerritjen Roelofs (d.v. Roelof Willems op de Rackhorst en Anna Dircks Hissinck).

   Bron voor deze Hendrikjen: G. Rakhorst (1989). Geslacht Brinck, aanvulling VG 5, blz. 166. Veluwse Geslachten, p. 235)

  3. Gerrit, ~30-3-1713
  4. Cornelis, ~11-1715
  5. Willemtien, ~27- 5-1720
  6. Roebert, ~7-8-1723

  *vd Enk (1984), hierin Brink Genealogie B, beginnend met deze Hermen; *Theun Woudenberg beschikt dan over recentere en nieuwe gegevens, zie 3120, die genealogie B nog een paar generaties verder terugvoert, niet naar Genealogie A

  Van den Enk (1980, p. 166): "Het is echter niet uitgesloten dat hij een kleinzoon is van Robbert Cornelis Brinck, vermeld in genealogie A onder IVb, dit aangezien het vijfde kind Roebert wordt gedoopt, maar zekerheid hierover is er niet."

  1562. Cornelis Gerrits Muller

  lidmaat Beekbergen in 1731, tr Beekbergen 1716,

  1563. Johanna Jochems

  lidmaat Beekbergen in 1731, †Beekbergen 4-3-1794

  niet in fragmentgenealogie Jochems Egberts 1980 van Ben van den Enk VG 1980

  echtpaar dubbelt met 1608 Wilbrink A; 1644 Boks; 1682 Enk

  ~Beekbergen

  1. Geertjen, *~19/30-1-1716, zie 781 (1e huwelijk) en zie kwartier 841 (2e huwelijk) in kw Van den Enk
  2. Egbert, ~28-8-1717
  3. Reijnder zie kwartier 804 in Wilbrink ( tak A)
  4. Jochem, ~17-9-1724
  5. Naaltje, ~18-3-1735

  filiatie: Ben van den Enk, 1978, Kwartierstaat Van den Enk, p. 63

  filiatie Geertjen: vd Enk 1980 Brinck Genealogie B, VG p. 166

  1564.* Evert Henderiks

  ws †Steenderen 4-3-1797 'Evert Hendriks onder het Dorp, begr den 10 dito, laat na kinderen', tr Steenderen 3-11-1741

  In Steenderen's doopboeken (online) is maar één mogelijkheid voor een Harmen Everts. Geen vermelding van ondertrouw in Steenderen's trouwboeken, wel van een ws andere Harmen Everts. Dit echtpaar woonde 'onder Steenderen,' mogelijk hebben zij in de vijftiger jaren elders gewoond

  1565.* Teuntjen Harmsen

  ws Steenderen †23-8-1784 'Teuntje Harmsen in Dorp, begraven den 28 dito'

  echtpaar dubbelt met 1646 Boks

  ~Steenderen

  1. Garrit Jan, ~2-9-1742, mogelijk is hij degene die tr Steenderen 8-10-1775 Leida Hendriks, d.v. Hendrik Hendriks
  2. Harmen, ~15-12-1743
  3. Henderica, ~26-9-1745
  4. Janna, ~18-1-1761, tr Huissen otr Steenderen 13-6-1784 Gerrit Jan Middeldorp, wedn v Harmina Schuijling van Huissen

  * doopboeken Steenderen  Generatie XII


  3072. Cornelis Wilbrennincks

  tot Hengelo (Gld), zal ergens begin 17e eeuw zijn geboren. Hier stopt voorlopig het spoor. De vraag is nu: wie was Peter Wilbrennink, en is hij de vader van Cornelis? Mogelijk hebben zij niets met elkaar te maken. Verspreid in de Achterhoek komen diverse Wilbr(enn)inks voor. Zie hierbeneden.

  zoon

  Jan

  Vermeld Verponding Hengelo 1629; 'Willem' is doorgehaald, kennelijk foutje van de dominee, zou Peter (Petrus) bedoeld zijn? Dat moet wel. "Een stuck Pastorien landt op den Ickinck pechter die weduw Wilhem Willbrennincks" "Noch die weduwe Wilbrenninck in die Veldekes enck van Pastoors lanth # #met het huijs" https://www.genealogiedomein.nl/digitaal-mainmenu-27/hengelo-gld-digitale-genealogische-brongegevens/hengelo-gld-verponding/4793-hengelo-gld-transcriptie-en-afbeeldingen-pondschatting-jaar-1629/file

  De weduwe van Petrus Wilbrenninck, dus.


  Intrigerend is dat ene Petrus Wilbrenninck in 1605 als predikant in Hengelo (Gld) (gecombineerd met Zelhem) is aangenomen, als kand. (?) beroepen van 1611 af voor Hengelo alleen, en is er in januari 1613 overleden (Heraldische Berichten, 1881, p. 220. F. A. Van Lieburg (1996). Repertorium van Nederlands Hervormde predikanten tot 1816. Dordrecht, eigen uitgave. Regt, Predikanten in Gelderland, deel I p. 525, geeft niet meer details dan hier vermeld). (Zijn weduwe) in 1618 genoemd in de pondschatting: "Noch zalige Peter Willebrenninck ein molder geseies" Over ouders of kinderen van Petrus is mij niets bekend. Klein kansje dat over Petrus meer is te vinden in G. Rijsdorp (2007). 12 eeuwen Lambertikerk. Geworteld in de gemeenschap van Zelhem. isbn 9789070238483. [eigen uitgave van de auteur: Hengeloseweg 30, 7021 ZT Zelhem] Ik heb het Rijsdorp-boek nog niet in handen gehad (2-2008). Petrus is wel genoemd als broer van <>Hendrick Wilbrenninck, stamvader van dit Arnhemse geslacht Wilbrenninck (Patriciaat (1995/6), 418-450, maar er is bij vermeld dat genealogisch bewijs ontbreekt, en eerder (1912), p. 431 e.v) *1569, Arnhem †19-5-1645, ontvanger van de Veluwe, trouwt 1-9-1595 Veronica de Raey, †1623. Zoon Bernardus heeft in Leiden gestudeerd.

  De genoemde Bernardus Wilbrenninck was predikant te Apeldoorn van 1632-1670. (Kemperink, R. M. (Red.) (1993). Geschiedenis van Apeldoorn. Zutphen: Walburg Pers. p. 105). p. 106: "Het is jammer dat we maar weinig afweten van de 17de- en 18de-eeuwse predikanten. Alleen wanneer er een in opspraak raakte, leggen de officiële bronnen daarvan getuigenis af. Wanneer de dominees op goede wijze hun ambt uitoefenen, horen we niets over hen. Uit de afwezigheid van gegevens over de meeste predikanten binnen het ambt Apeldoorn mogen wij afleiden dat zij een stichtend leven hebben geleid en een gewone of misschien uitstekende relatie met hun gemeenteleden hebben opgebouwd."


  Het zoeken is dus naar Petrus. Hij moet ergens hebben gestudeerd. Zijn mogelijke neef heeft in Geneve gestudeerd, maar dan zijn we een generatie en heel veel godsdienstige ontwikkelingen in Europa later.
  Het atheneum in Deventer? Nee, die school is pas in 1630 gesticht. Zie
  J. C. van Slee (1916). De Illustre School te Deventer 1630-1878. Hare geschiedenis, hoogleeraren en studenten, met bijvoeging van het Album Studiosorum. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
  Dan is er D. G. van Epen (1904). Album Studiosorum Acad. Gelro-Zutphanicae, 1648-1818. Dat is dus ook te laat (wel vermeld in 1648 Wylbrenninck Arnhemiensis).
  Er is in onze streken natuurlijk pas sinds 1575 een hogere opleiding: de Universiteit van Leiden. Pas een eind in de 17e eeuw komen Utrecht en Groningen met hun opleidingen, en de kleinere in Harderwijk en Franeker. Naar het oosten en zuiden zijn er katholieke universiteiten, maar mogelijk heeft Peter Wilbrennink een katholieke theologische opleiding gehad in Leuven of Keulen.

  Het volgende is vooral interessant in combinatie met het gegeven dat kleinzoon Gerrit Wilbrink trouwt met eveneens een Christina van Zilvolde, behorend tot dezelfde familie Van Zilvolde als waar hieronder sprake van is. Dit bewijst niet dat er een familirelatie is tot het Arnhemse geslacht Wilbrennink, maar doet dat wel vermoeden. Ik citeer Mevr. Van der Kuip-Zilvold uit een persoonlijk schrijven:

  "Vincent van Syllvoldt geb. te Groenlo ca.1580, mondig in 1610 sterft voor 10.11.1611. RAG 4f.172-174 dd. nov. 1611. Hij werd neergestoken door Abraham Almeringh zijn neef over een erfenis quaestie.Hij trouwde te Groenlo morgengave 07.12.1609 met Eefse Ruesinck, dochter van Bernt Ruessinck en Aaltjen N. In het Ned.Patriciaat worden zij ten Broecke genoemd. (nr. 79. blz. 447 [1995]). Uit dit huwelijk werd geboren:
  Christina van Silvoldt geb. te Groenlo ca. 1610 overleden te Zutphen voor 1640 (testament). Zij ondertrouwt te Arnhem op 8.-4-1632 met Hendrick Wilbrenninck geb. te Arnhem ca. 1610, burger van Zutphen op 30-12-1634 provisioneel tolschrijver en toeziender in 1647. Ontvanger van de tol te Zutphen in 1655. Hij hertrouwde op 3.-5-1640 Maria van Loon Ned. Pat. 79 blz. 447. Overleden voor 1-3-1667, zoon van Herman Wilbrenninck (de notaris die ook in het ORA van Zelhem voorkomt als (pauselijk) notaris?) en Veronica van Raey. Uit het huwelijk van Christina en Hendrick werden drie kinderen geboren : Vincent, Frederick en een dochter. [Catharina]"
  "Jovis den 2. Aprilis 1640.
  Henrick Hofelman en Jan Lennep genomineert ende geconstitueert tot momberen over de onmundige kinderen van Hermannus Wilbrenninck bij Christina Silvolts ehelick geprocreert, mit namen Fredrick omtrent 6. Catharina 4 jaeren olt, sijnde het oltste Vincent genaemt nae doot van die modder overleden."

  Met dank aan E. A. N. van der Kuip-Zilvold, 12-11-2006, persoonlijk schrijven.

  Het lijkt mij dat hier Herman en Hendrik door elkaar zijn gehaald. Of heb ik een fout gemaakt bij het overmnemen van de gegeven? Check.


  Over de oudste bekende generaties van dit geslacht Wilbrink (tak C/D) is (op basis van doopboekgegevens) gepubliceerd door E. D. Heynis Renssen (1992). Het voorgeslacht van Hendrik Antoon Lorentz. In Ahoud, W. F. M. (1992): De Gelderse Leeuw, Jubileumboek van de Groep Gelderland van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 1916 - 1991, 88-99, i.h.b. p. 92. Zie ook Gens Nostra 1967, p. 372.


  3074. Jan Lenselincks

  [deze bronnen nog nakijken]: Slicher van Bath geeft een 'erf to Lenzeling', in Hengelo (Gld), zijn bron is A. P. van Schilfgaarde (1929). Register op de leenen van huis Bergh.[CBG] Ook een erf Lensing in Harfsen onder Almen , D. P. M. Graswinckel (1926). Het archief van het huis Bronkhorst. Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven 49, deel II. [niet bij CBG beschikbaar]

  Hermken

  * Heynis

  3098. Claas Claaszen

  Garderen † 13-4-1718

  dubbelt met 3102

  Kwartierstaat Garritsen, www, #650, 654, gezien 5-1-2010

  3100. Wijn Hendriksen

  Garderen ~29-1-1643

  Willem

  Kwartierstaat Garritsen, www, #652, 654, gezien 5-1-2010

  3102. = 3098.     Claas Claaszen

  3106. Gerrit Jansen van Munster

  of ook wel Gerrit Jans van Gulich genoemd, papiermaker, lidmaat Heerde 1661, tr 2. Epe 1670 Jannigjen Stevens, j.d. van Epe, tr 3. Jannigje Berents, otr 1. Heerde 40-4-1661, tr 1. Apeldoorn 18-5-1661

  3107. Reijntien Dercksen Put

  lidmaat Heerde 1661

  doopboek Heerde meldt geboorte van Wendele, dochter van Gerrit (Papierm.) Jansen en Reijntien Dercksen. doop: 3-8-1662

  echtpaar dubbelt met 6322 vAmersfoort; 13234 Boks

  Wendeltje

  Gerco Klopman (2011). Kwartierstaat van Evert ’t Hof, geb. Elburg 1980 (deel 4). Veluwse Geslachten, 36, nr 2., 10-30. Kwartier 3270/1.

  3108. Daniel Jacobs Schut

  papiermaker te Ugchelen, †v 1682 (St. Arch. Kw. Veluwe, inv.nr. 150)
  In 1640 voert hij een proces tegen zijn oom Paul Martens (Rech. Arch. Veluwe, inv.nr. 321 Gerichtssignaten). In 1645 eigenaar en gebruiker van de Oude en Nieuwe Molens; ca. 1646 oprichter van de papiermolen t Voorslop te Ugchelen; in 1671 krijgt hij van de Rekenkamer de erfpacht van de wind en richt de Wind(e)molen te Ugchelen op.

  3109. Geertje Jansen

  †1698

  echtpaar dubbelt met 6376 vAmersfoort; 13048 Wilbrink (tak A); 13144 Boks

  1. Jochem zie 3188 in vAmersfoort
  2. Jan
  3. Derk *ca 1663, †v 1721, tr Kootwijk 12-8-1688 Elisabeth Cornelisse van Renesse, d.v. Cornelis Jansen van Renes(se), †v 1733; tr 2. Jan Gerrits Hissink, †Apeldoorn 21-9-1750. Voor 1698 Mr. Papiermaker-eigenaar van 't Voorslop

   1. Johanna, †v 1733, tr. Lambert Lubberts, †v 1733
   2. Daniel †v 1783, tr 1. Beekbergen 26-5-1724 Gerritien Jansen Loois, Beekbergen begr 28-1-1734; tr 2. Maria Jansen, †Beekbergen 8-11-1783. Woont in de Oranjeboom te Ugchelen (kinderen ~Beekbergen: Derk ~6-1-1726, custos te Cuyk, tr. Allegonda van Turenhout; Gerrit 4-4-1728; Gerrit 8-1-1730; Gerrit 9-3-1732 †28-12-1804, tr Beekbergen 37-1757 Geertje Reinders Dekker, d.v. Reinder Jansen en Stijntje Gerrits, Beekbergen 17-11-1737 †8-1-1796; Jan, 9-4-1741 †19-10-1783; Derkje 17-8-1746; Derk Beekbergen 23-7-1747 †8-12-1802, daghuurder, tr Beekbergen 19-10-1777 Christina Kemper, d.v. Jan Christoffel Kemper en Willemina Hendrix, ~Beekbergen 22-3-1750; Eliesabeth 15-12-1750 †3-10-1773, tr Beekbergen 24-11-1771 Peter Harmens van Manen, z.v. Harmen Peters en Jacomina Derks, Beekbergen 16-5-1745 †30-9-1782; Jacob 22-8-1754; Geertje 14-3-1756)
   3. Jan, ongeh. †Beekbergen 28-8-1778, v 1721 Mr. Papiermaker op 't Voorslop, 1731 vertrokken naar Kuyk
   4. Cornelia, ongeh. †Beekbergen 4-6-1765, v 1721 papiermaakster op 't Voorslop, †Beekbergen 1731
  4. Reynder Daniels Schut, Beekbergen †12-10-1740, eigenaar van de Windmolen, koopt 1699 de Wincke Wijer, erft ca 1724 de Kleine Bazemolen, tr v 1698 Hendrickje Willems, dv Willem Bartels Smit en Marie Gerrits Buytenhuys, Beekbergen begr 9-3-1737, zie vdEnk p. 314 over een mogelijk 2e huwelijk, of een gelijknamige tijdgenoot gehuwd met Willemke Jansen Westenenck. Zoon Theunis, heeft bij Mechteld Put een onechte dochter: Geertje Schut, Beekb. ~28-9-1749, tr 1. Beekbergen 28-9-1749 Berend Willems, tr 2. Beekbergen 11-6-1769 Dirk Cramer
  5. Gerrit Daniels Schut, wordt in 1698 met broer Reynder eigenaar van een molen genoemd (Hardonk, p. 140), ws kinderloos †v 1724.
  6. Jacobje. †v 1724, tr. 1. Jan Hendriks Baas, z.v. Hendrik Thonis Baas, Mr. Papiermaker op de Kleine Bazemolen, Ugchelen; tr. 2. voor 1696 Jan Put, Mr. Papiermaker op de Kleine Bazemolen, †v 1724
  7. Geertje Daniels Schut, *ca 1650, †v 1685, tr Hierden/Harderwijk 27-8-1676 Aalbert Sas, jm van Harderwijk

  * vd Enk Schut, 1984 p. 313

  verwantschap Jochem: * vd Enk 2004, #1332 #2664/5

  3110. Lambert Henrix

  3111. Stijntje Buitenhuis

  Zou het kunnen dat Stijntje toch de dochter is van Jan Jans Buitenhuis? Zie 6358 in kwartierstaat Van Amersfoort.

  3116. Melis Jacobs

  woont 1656 op Praestinck (724, afgesplitst van 723 Praestinck), tr v1651

  3117. Hebeltje Everts

  Carst, ws *1674 op Praestinck

  * Woudenberg

  3118. Breunis Goosens

  doopboek Hall

  Janneke, Hall ~12-11-1653

  * doopboek

  * Woudenberg

  3120. Gerrit Hermens Brinck

  *v 1635, †na 1672, stadsbouwman/brouwer in Empe, otr/tr 1. Zutphen/Voorst 12-11/9-12-1654 Geertjen Tonissen, †ts 1656-1660, tr 2.

  3121. Stijntje Aldencamp

  *v 1640 †na 1672

  Aldencamp: VRI Vorden 3 ( doopboek 1634-1662, trouwboek 1634-1670, lidmatenboek 1634-1642, 1649, 1663; ): Achterhoekse Tafels. Dit is de enige Aldencamp, er zijn overigens veel Aldercamps vermeld)

  CBG heeft niets op Aldencamp>

  Erve Alderkamp te Vorden Renema, J. / In: Oostgelders tijdschrift voor genealogie en boerderijonderzoek; vol. 6 (1989), pag. 11-12 / 1989

  Hermen

  * Woudenberg

  3122. Willem Jansen Hartgers

  Jantien

  * Woudenberg

  3124. Gerrit Cornelis Muller

  lidmaat Beekbergen 1731, krijgt op 9-3-1692 transport van Hartgersgoed in Oosterhuizen (Beekbergen), Beekbergen begr 6-3-1739

  3125. Naleke Dercksen

  †v 1731

  echtpaar dubbelt met 3138 Amersfoort; 3216 Wilbrink (andere tak); 3282, Boks; 3364 vdEnk

  1. Cornelis
  2. Teunisje, tr v 1709 Melis Lamberts ~Apeldoorn 27-2-1681, z.v. Lambert Gosens en Geertjen Melis
  3. Geertje zie 1569 in kw Van Amersfoort

  filiatie: Ben van den Enk, 1978, p. 64

  verwantschap Cornelis: * vd Enk 2004, #658 #1316/7

  3126. Jochem Reynders

  tr v 1693

  3127. Willemtjen Jansen Brinck

  Beekbergen †4-11-1742. Zij krijgen samen met Herman Jansen Brinck op 1-4-1693 approbatie van koop voor de helft en oprukking van het hele Poorters-of Ebbinxgoedt in Lieren
  Poorters of Ebbinxgoedt


  9-5-1582 Herman ten Brinck oprukking.


  5-11-1608 Jan ten Brinck oprukking.


  6-3-1630 Aert Jansz Brinck investiture en oprukking als erfgenaam en oudste zoon van zijn vader Jan Janssen.

  Hier ligt een probleempje: waarom Jan Janssen, en niet Jan Hermansz? In 1663 is er ook een wisseling van patroniemen.

  ( .. )


  1-10-1661 Aert Janssen Brinck approbatie van een dispositie ten profijte van de kinderen van zijn broer zaliger Herman Jans Brinck en de zoon van zijn zuster zaliger Merritgen Jans Brinck.


  16-4-1663 Jan Janss Brinck investiture en oprukking als erfgenaam van zijn oom Aert Janssen Brinck.


  4-9-1663 Jan Hermsen Brinck cum suis investiture en oprukking als erfgenamen van hun oom Aert Janssen Brinck.


  18-3-1665 Tonis Brinck approbatie van een magescheid opgericht tussen hem, zijn broeders Henderick en Jan Brinck, Jan Pannekoeck n.u. Josijn Brinck en zijn tantes zoon Jan Janssen Brinck, waarbij aan Tonis en Henderick 4/5 part van dit herengoed was toebedeeld. Dezen hadden het resterende vijfde part gekocht van hun voornoemde neef Jan Jansen Brinck.


  18-3-1665 Tonis Harmsen Brinck approbatie van zijn huwelijksvoorwaarden d.d. 11-12-1664 opgericht tussen hem en zijn huisvrouw Geertien Aerts.


  1-4-1693 Herman Jansen Brinck en Jochem Reijnders n.u. Willemtien Jansz investiture en oprukking voor het hele herengoed. Zij hebben de helft aangeërfd van hun vader Jan Brinck, die het geërfd had van zijn broer Hendrick Brinck. De andere helft hadden zij gekocht van Tonis Tonissen Brinck, die het geërfd had van zijn vader Tonis Brinck (broer van Hendrick en Jan Brinck). ( .. )

  Herengoederen 4, blz. 708: E. de Jonge, B. J. van den Enk & J. W. van Scherrenburg (Red.) (1995). De herengoederen op de Veluwe. Deel 4. De herengoederen in de gemeenten Epe, Apeldoorn, Voorst, Brummen en Rheden. Uitgave Veluwse Geslachten.

  echtpaar dubbelt met 3218 Wilbrink Tak A; 3290 Boks; 3366 vdEnk

  1. Janna
  2. Egbert zie 1616 in kw Wilbrink (tak A)

  verwantschap Willemtjen: B. J. van den Enk (2004). Kwartierstaat Hans Weijenberg. Veluwse Geslachten, 29 #4, 44-55. #689, #1378

  3128. Hendrik Everts

  †v 3-11-1741

  dubbelt met 3292 Boks

  3130. Harmen Berends

  onder Steenre, †v 3-11-1741

  dubbelt met 3294 Boks

  Teuntjen

  * doopboeken Steenderen  Generatie XIII


  6200. Hendrik Wijnen

  0tr/tr Putten 27-3/22-5-1642, Landbouwer op Wolters Jansgoed te Beisteren

  Kwartierstaat Gerritsen noemt als bron: Lijst van inwoners en hun erven te Putten (ca. 1627), VG 1983 nr. 2 p.114

  huwelijk: T Putten, Hazeu-Van Veldhuizen, VVG publicatie 42: Hendrick Wijnen, z. Wyn Wolters soon ende Gerritgen Gerrits, Gerrit Jacobs dochter, beijde van Putten. Den 22 mei 1642 tot Putten getrouwt.

  6201. Gerritgen Gerritsen

  Putten ~27-9-1612

  Wijn

  Kwartierstaat Garritsen, www, #1304, gezien 5-1-2010

  6212.* Jan Jans van Munster

  papiermolenaar Bovenste Molen Heerde.

  * Voorn p. 562-564


  'Bovenste molen aan de noordelijke Horsthoeker beek. Van de vier molens in de Horsthoek moet deze de oudste zijn, als eerste gesticht op de concessie, die Luijer Daendels in 1662 kreeg op het beekwater. De eerste pachter van water en grond en bouwer van de papiermolen was Jan Janssen van Münster. Hij kreeg voor het graven van de sprengen en de beek de eerste twee jaren de pacht geschonken, zodat de eerste pachtbetaling ‘verscheen’ in Mei 1664. Over die pacht kwam hij toen in conflict met Daendels. Uit de stukken blijkt, dat de door hem gepachte landerijen in de 'Braeckelman' lagen, een naam die we ook tegenkomen in 1710.

  Misschien had Jan Janssen van Münster een dochter [of een kleindochter, bw], Marrigjen; in 1710 blijkt ene Marrigjen Jans weduwe te zijn van Hendrik Dries van Ernst (die in 1693 wordt genoemd), die de helft van de molen en het waterrecht bezat. In 1710 verkocht deze weduwe het bezit aan Jan Dries van Emst, waarbij in de opsomming ook genoemd wordt ‘de helft van de hoff over de orderbeeke (=onderbeeke?) aen de Brakelman’. Jan Dries, die reeds de andere helft in bezit had, kreeg nu het geheel in handen.

  Hagens (1998) p. 144, zie daar voor de door hem gebruikte bronnen

  doopboek Heerde geeft twee mogelijkheden voor die Marrigje: Marretje, d.v. Jan Jansen en Janneken Gerrits doop: 26 5 1688; Marritien d.v. Jan Henricks Driesje Jans doop: 17 1 1664

  Gerrit

  6214. Derck Henricxen Put

  Apeldoord † 1697 (87 jaar)
  “Huis en hof genaamd de Tepelenberg, met alles wat daaraan aard- en nagelvast was, gelegen boven de Dorper korenmolen, werd in september 1676 voor 550 guldens en twee dukaten als ‘voorwinning’ verkocht aan de schout van Apeldoorn, Gerard van Brienen. De verkopers waren Gerrit Warners en (zijn schoonzoon?) Derick Hendericks (Put), mede namens Deliman Aertsen. Derk Put pachtte in 1675 de eerste Hennemansmolen (no. 82). In september 1678 verkocht de schout het huis Tepelenberg aan Willem van Ulft, dan heer van het Loo.”

  * Voorn, p. 356

  “.. Derck Hendericksen, papyrmaecker, met hys ende molen van 4 baacken, leggende op de gemeente en ‘t water van Jonker Frans van Appelthorn. Voor de grond en enig bouwland betaalde moest de papiermaker 32 gld. en 10 stuivers pacht betalen, voor het water betaalde hij aan van Appelthorn jaarlijks 6 gld. Derck Hendricksen Put, voordien papiermaker op de Tepelenberg (no. 78), gehuwd met Derkje Gerrits (..) Derkje Gerrits had de molen na de dood van haar man verpacht aan Thonis Jacobs Sevenhuysen, gehuwd met Derkje Dries. Van de ouders van Derckje, te weten Dries Cornelissen en Steventje Thonissen, heeft de weduwe in 1679 1000 gld. geleend op onderpand van de molen. Deze hypohteekakte is niet geroyeerd; waarschijnlijk heeft de weduwe niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen en werd de molen door verwin eigendom van Dries Cornelissen. ”

  * Voorn, p. 366-7

  3107. Derkje Gerrits

  huwelijk: * Voorn, p. 366-7

  echtpaar dubbelt met 12646 Amersfoort; 26470 Boks>

  verwantschap, leeftijd Derck: zie o.a. Gerco Klopman (2011). Kwartierstaat van Evert ’t Hof, geb. Elburg 1980 (deel 4). Veluwse Geslachten, 36, nr 2., 10-30. Kwartier 6542/3.

  6216. Jacop Jacopsz (van Ugchelen)

  *ca 1582, mr. papiermaker op de Tullekensmolen, †v 1653, tr ca 1607

  6217. Jenneken Reijnders

  *v 1590

  echtpaar dubbelt met 12752 vAmersfoort; 26096 Wilbrink (tak A); 26288 Boks

  Marten Orges, de stiefvader van Jacob, kreeg in 1613 toestemming voor de bouw van Altena. Jacob pachtte de grond in 1613 voor Fl 30 per jaar. Werkte ook op de Tullekensmolen II.
  In 1626 Mr. Papiermaker op de Grote (Tullekens) Molen te Beekbergen en de Oude Molen (Altena) te Ugchelen. Op 17-12-1636 transport van het Heerengoed Den Hietcamp in buurtschap Engeland aan hem en zijn vrouw. In 1637 erft hij het halve Boenincx Erve; in 1640 oprichter van de Nieuwe (Hamer) Molen te Ugchelen; 1640-46 betaalt hij de waterrechten voor de Oude en Nieuwe Molens (Arch. Geld. Rekenkamer, inv.nr. 4102-07); 1648/49 Rentenier, eigenaar van morgen grond 9nt Vorschen Slodt"

  Hardonk, pag. 140 en 147

  Daniel

  * vd Enk Schut, 1984 p. 313

  verwantschap: * vd Enk 2004, #2664 #5328/9

  6234. Evert Kersten

  pachter Praestinx (724, afgesplitst van 723 Praestinck)

  Herengoederen 4, blz. 707

  De kwartierstaat Woudenberg verwijst verkeerd, 1946. = 1538., naar Hendrik Heij(n)ink, moet zijn 1946. = 1518.

  Herengoederen 4, blz. 707, zie box bij 1558. Carst Melis

  * Woudenberg

  6240. Hermen Brinck

  *v 1620 ws op de Hof te Gietel. [tak B]

  NB: Klopt niet met vd Enk (1980) Brinck. Zijn de gegevens sinds 1980 verbeterd? bw

  Gerrit

  * Woudenberg

  6244. Jan Hartgers

  †ts 1663/6, in 1626 op Bonstege, kerkmeester in Beekbergen, tr v1644

  6245. Rijckjen Aerts

  *v 1625

  Willem

  * Woudenberg

  6248. Cornelis Egberts

  *v 1600 †v 1666, in 1626 molenaar op de Gasthuismolen, in 1663 gedeputeerde van de Lierder-en Speldermark, tr 1 v 1629 Wijsse Claesen, *v1610 †v 1642 , d.v. Claes Lamberts en Trijne Arnts Cruimer, *v 1610 †v 1642, tr 2.

  6249. Geertje Jans

  †na 1676

  echtpaar dubbelt met * 6432 Wilbrink (tak A); * 6564 Boks; * 6728 vdEnk

  Hardonk (p. 19): In 1626 verpachten de huismeesters de Gasthuismolen voor 6 jaar aan Cornelis Egberts en diens erfgenamen. De pacht gaat 1 mei 1627 in en bedraagt 250 gulden per jaar. Molenaar Egberts moet "d'Inwoonderen van Begbergen int maelen van hair koirn" voor laten gaan boven "andere vrembde offte uijtheijmschen". Bij een latere (12 januari 1633) verpachting aan Cornelis Egberts blijkt de pacht te zijn verhoogd tot 400 gulden per jaar. Op 27 december 1681 komt de zoon van Cornelis Egberts, Egbert Cornelissen, als pachter op de Gasthuismolen

  Zie Hardonk voor bronvermeldingen

  1. Merritjen (uit 1e huwelijk)
  2. Egbert. Egbert Cornelissen pacht in 1681 de Gasthuismolen, transporteert op 9-3-1692 Hartgersgoed te Oosterhuizen aan zijn broer Gerrit Cornelissen.
  3. Gerrit

  B. J. van den Enk (1980). Fragment genealogie Muller. Veluwse Geslachten 229-232. Aanvulling en verbetering: VG, 1981 p. 47.

  verwantschap: * vd Enk 2004, #1316 #2632/3

  6254. Jan Hermsen Brinck

  † v 1-4-1693, erft het Poorters of Ebbinxgoedt van zijn broer Hendrick Brinck

  dubbelt met 6466 Wilbrink (tak A); 6582 Boks; 6734 vdEnk

  1. Willemtje
  2. Herman

  Herengoederen 4, blz. 708, zie box bij 3127. Willemtjen Jansen Brinck

  * vd Enk 2004, #689, #1378  Generatie XIV


  12400. Wijn Woltersen

  *Putten

  verwantschap: T Putten, Hazeu-Van Veldhuizen, VVG publicatie 42, otr Hendrik 27-3-1642

  Kwartierstaat Garritsen, www, #2608, gezien 5-1-2010

  kinderen: Parenteel van Evert van Westenappel, www, #xI.1, gezien 5-1-2010

  12402. Gerrit Jacobsen

  Gerritgen

  Kwartierstaat Garritsen, www, #2610, gezien 5-1-2010

  12428. Hendric Dircks Put

  *Beekbergen

  dubbelt met 25292 Amersfoort; 52940 Boks>

  Derck

  Gerco Klopman (2011). Kwartierstaat van Evert ’t Hof, geb. Elburg 1980 (deel 4). Veluwse Geslachten, 36, nr 2., 10-30. Kwartier 13084.

  12432. Jacob Lucas danwel Marcus

  Hardonk noemt hem als Jacob Lucas (zonder bronvermelding daarvoor), de Gelderse Rekenkamer kent hem als Jacob Marcus

  de betreffende acte is in kopie afgedrukt in Veluwse Geslachten, 1984, p. 311).

  12433. Geertgen Dircks Schut(ten)

  *v 1560, papiermaakster, †Beekbergen? na 1640, ws. d.v. Derrick Schutt, in 1576/78 pachter van een hofstede toe Zeelbeek, Oosterbeek (Arch. Kap. St. Pieter, Utrecht, inv. 1010) of van Derrick Schutten in het kerspel van Dieren (zie V.G. 1983, blz. 311 of zouden we met een en dezelfde persoon te doen hebben ?) Zij tr 2. Marten Orges, zie genealogie Schut tak B.

  Voor details over Geertgen uit archieven zie info/wilbrink.i.htm.

  verwantschap: * vd Enk 2004, #5328 #10656/7

  echtpaar dubbelt met 25504 vAmersfoort; 52192 Wilbrink (tak A); 52576 Boks

  Uit het huwelijk met Marten Orges

  Jacop

  * vd Enk1984 p. 310

  12434. Reijnder Reijnders

  Essen bij Barneveld *ca 1563 Beekbergen †19-8-1627, weerd en kerkmeester te Beekbergen
  "Een andere grafsteen in dezelfde kerk [van Beekbergen] is van de op 19 augustus 1627 overleden herbergier en kerkmeester Reinder Reinders. De klok in de toren van Beekbergen is in 1616 geschonken door de kerkmeesters Reinder Reindersen en Gerrit Tissen. Deze klok draagt het opschrift: "Henderick Wegewart me facit Daventriaa, anno 1616 Verbum Domine Manet in eabrium. Reinder Reindersen en Gerrit Tissen, karckmeisters der kerspel Beekbergen hebben mi laten gieten." (...) De klok kostte in 1616 Fl 861,--."

  T. van den Brink (1979). In en om de kerk en de pastorie van Beekbergen 1623-1669. Veluwse Geslachten, 4 #4, 198-212 (p. 200-1)

  12435. Merry Arndts

  echtpaar dubbelt met 25506 vAmersfoort; 52192 Wilbrink (tak A); 52578 Boks

  T. van den Brink (1979). In en om de kerk en de pastorie van Beekbergen 1623-1669. Veluwse Geslachten, 4 #4, 198-212 (p. 201)

  verwantschap: * vd Enk 2004, #5329 #10658/9

  12468. Kerst Everts

  12469. Lubbe Willems

  woont in 1628 op Praestinck (724, afgesplitst van 723 Praestinck), tr 2. v 21-6-1628 Johan Ploegh, op Praestinck [724] 1628-1637

  aantekening: waarschijnlijk komt de naam Praestinck ook in de Graafschap voor:
  “ — May 10: Johan Proestynck x Tryne. — Jan, son of Henrick Praestinck, married Catarina daughter of Willem Hissing 16.10.1573. Previously married to Hermanna van Metelen: two children mentioned, Bew., Engestraat district, 6.10.1573. Paid 0.0 in Vossengang.“ [noot 37, p. 235, in A. C. F. Koch (1992). Tussen Vlaanderen en Saksen. Uit de verspeide geschiedkundige geschriften van A. C. F. Koch. Verloren. [nog verder nakijken hoe dit zit . . . ; ik heb het boek]

  aantekening:

  aantekening:
  6 april 1710 Jan — Jan Praestinck
  20 september 1716 Gerhardus — Jan Praestinck
  [ Nederduits Gereformeerde Gemeente Zelhem Doopboek 1694-1771 (R.B.S. 1829) Tijdvak 1710-1725 Zelhem_Dpb_1710-1725.doc]

  aantekening:
  “Item dat goet geheyten Praestinch mit sinen toebehoeren, alsoe als wy dat tot drien handen hebben hier toe gehalden (2) van den heren der kercken van Xancten ende an hoen jaerlix vertijnset met twelf alden groeten.&rdquo
  [Lemma 161 in Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland door onuitgegevene oorkonden opgehelderd en bevestigd door Is. An. Nijhoff. Derde Deel: Willem en Reinald IV, hertogen van Gelre uit het Huis van Gulik. Te Arnhem bij Is. An. Nijhoff 1839. {Google}]

  in Wisch, een goed Praestinck: “ORA Wisch invnr 0209/235 fol 220V vermeldt in 1677 dat Hendrick Breukelaar w.v. Grietje Planten 1/5 part van Praestinck verkoopt aan Hendrick Arentsen. [www; 9 mei 2012]”

  “2.1.1.1.3.8.1. Ane en Anevelde. Stukken betreffende het erve en goed Praestinck of Camphuys in de buurschap Ane en Aneveld, schoutambt Hardenberg .. .” [www, 9-5-2012]

  “Echteld voor HENRICA VAN AESWIJN, vrouw van JOEST VAN GEMEN genaamd VAN PRAESTINCK, 1549. Afgelost in 1552. Met bijbehorende stukken dd.” [http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/1.08.06/inventarisnr/863 , 9-5-2012]

  	C., Stukken betreffende onroerende goederen, niet gelegen in aan de Egmonds toebehorende heerlijkheden. 
  		I, In Nederland. 
  		D, Gelderland. 
  		D.1, Goederen in de Neder-Betuwe. 
  		863, Rentebrief, groot 64 rijnse guldens jaarlijks, 
  		gevestigd op de Egmondse weerd te Echteld 
  		voor HENRICA VAN AESWIJN, vrouw van 
  		JOEST VAN GEMEN genaamd VAN 
  		PRAESTINCK, 1549. Afgelost in 1552. Met 
  		bijbehorende stukken dd. 1505, 1549 en 1551 4 charters en 2 stukken 
  reg. nos. 1443, 1770, 1772 1791, 1792 en 1795
  Zie de noot onder no. 874. 
  

  Nationaal Archief, Den Haag, Nassause Domeinraad: Raad en Rekenkamer te Breda II, 1166-1580, nummer toegang 1.08.06, inventarisnummer 863

  aantekening:
  Margaretha Praestinck dicta Ghemen 1503
  Christina Praestinck dicta Ghemen 1520
  (jaar van overlijden) (abdessen, o.i.d.?
  [Historia sive Notitia Episcopatus Daventriensis ( .. ) Joanne Lindebornio. Coloniae Agrippinae. Sumptibus Joachimi à Metelen. Anno 1670 {books.google} . 154]
  *494 Margaretha Praestinck diBa Ghemen. 1 y o 3 Joanna de Rheede. 1 5 1 6 Christina Praestinck die la de Ghemen. 1 jzo Agnes de Keppel. - , 1 5-49 Joanna

  is Priesterinck hetzelfde?

  Evert

  Herengoederen 4, blz. 707, zie box bij 1558. Carst Melis

  Kerst Everts: * Woudenberg

  12488. Hartger Janssen

  *ca 1574, †na 1626, woont 1608 op Bonstege in Oosterhuzien, tr 2. NN (dochter Stijntgen Willems, in 1608 op Oosterhuisgoed), tr 1.

  12489. NN

  *Oosterhuizen v1600

  Jan

  * Woudenberg

  12508. Herman Jansen Brinck

  onderschout van Beekbergen, †v 1-10-1661

  12509. Willempje Thonis

  dubbelt met 12932 Wilbrink (tak A); 13164 Boks; 13468 Enk

  1. Hendrick
  2. Tonis, tr Geertje Aarts (zonen:
   Hermen Tonis Brinck, kerkmeester Beekbergen vanaf 1655 tot ca 1710, tr Aertien Tymens, †v 1717, aan de kerk van Beekbergen wordt nagelaten een perceeltje bouwland, gelegen in de buurtschap Lieren, genaamd het Kleine Delletien, f 100,-, vier mud zaad, twee mud rogge en twee mud boekweit; Tonis Tonissen Brinck, verkoopt de helft van Ebbinxgoedt aan zijn oom Herman en tantje Willemtien jansz, die de andere helft van hun vader Jan Brinck erfden.

   Herengoederen 4, blz. 708, 1-4-1693.

  3. Josijn, tr Jan Jacobs Pannekoek, kleinzoon van Claes Pannekoek en Merry Lamberts (Engelen), in kwartierstaat Wentink. (kind van onbekende naam was in 1673 in de kost bij Mr. Andries, scherprechter te Arnhem)

   E. de Jonge (1976). Het geslacht Pannekoek 1450-1700. Veluwse Geslachten, 1, 12-19. zie VIIe p. 16.

   Deze Mr Andries moet welhaast dezelfde zijn als Andries Hansen Kellenaer, stanvader en : Cornelis R. H. Snijder (2015). Het Dordtse scherprechtersgeslacht Keleenaer. Ons Voorgeslacht, 70, #674, 45-80.

  4. Jan

  Herengoederen 4, blz. 708, zie box bij 3127. Willemtjen Jansen Brinck

  E. de Jonge (1976). Het geslacht Pannekoek 1450-1700. Veluwse Geslachten, 1, 12-19. zie VIIe p. 16.

  *vd Enk: Brinck IVa

  * vd Enk 2004, #1378 #2756  Generatie XV


  24800.* Wolter Huddings

  *Putten, † na 1566

  24801.* Aeltgen Hugo Woltersen

  *Voorthuizen

  Wijn

  Kwartierstaat Garritsen, www, #5216 #5217, gezien 5-1-2010

  24840. = 6216.     Jacop Jacops (van Ugchelen)

  24841. = 6217.     Jenneken Reijnders


  24856. Derrick Put

  *Beekbergen

  24857. Luitte Arndts Jacobs

  zij is van Beekbergen, tr 2. Harderwijk 25-4-1596 Willem Dercksen Brouwer.

  dubbelt met 50584 Amersfoort; 105880 Boks>

  Hendric

  Gerco Klopman (2011). Kwartierstaat van Evert ’t Hof, geb. Elburg 1980 (deel 4). Veluwse Geslachten, 36, nr 2., 10-30. Kwartier 26168/9.

  24866. Derrick Schut(ten)

  Over Derrick zie info/wilbrink.i.htm (uit artikel van De Jonge in Veluwse Geslachten)

  dubbelt met 51010 vAmersfoort; 104386 Wilbrink tak A; 105152 Boks

  Jacob

  24870. Arnt Jacobs

  †voor 1596

  dubbelt met 51014 vAmersfoort; 104390 Wilbrink tak A; 105158 Boks

  Merry

  * vd Enk 2004, #10659 #21318

  24976. Jan Hartgers

  24977. Barthe Willems

  †na 1574

  Hartger

  * Woudenberg

  25016. Jan Hermans Brinck (ten Brinck)

  ouders zie kwartier 12712 vAmersfoort

  *ca 1579, tr 2. Jenneke Jacobs, tr 1.

  25017. Geertjen Gerrits

  Ik ga er hier vanuit dat Geertjen Gerrits de moeder is van de vier bekende kinderen van Jan Hermans, maar dat is toch een wat onzekere stelling. Ben van den Enk noemt in 2008 Geertjen de moeder van Herman en Maria. Voor Aernt heb ik nog geen vindplaats, voorlopig maar aannemen dat ook hij een zoon is van Geertje.

  Let op. Ben van den Enk, 1979, Genealogie Sprenkeler, Veluwse Geslachten, 4 #3, p. 239, voert Geertien nog op als dochter van Gerrit Otten en Jenne Janssen. Later inzicht is evenwel dat er voor die verwantschap onvoldoende aanwijzing is. In 2004, VG #4 p. 55 (kwartierstaat Weijenberg) geeft Ben van den Enk geen ouders voor Geertien Gerrits. Idem in zijn (2006) Kwartierstaat Johannes Smit. Veluwse Geslachten, 33 #5, 22-39. #31723.

  dubbelt met 25864 Wilbrink (Tak A); 26328 Boks; 26936 vdEnk

  1. Hermen
  2. Aernt (zoon van Geertjen?), tr Cornelisken Hansens, d.v. Hans Henriks en Hendersken Hartgers, wed v Jan Cruymer, z.v. Gerrit Gerrits Cruimer en Wilhelmken ten Brinck gedeputeerde in Lierder- en Speldermark voor de buurtschap Oosterhuizen in 1642, 1650, 1655, 1658 en 1660, †v 9-9-1663, mogelijk is hij de stamvader van een tak Brinck die in Voorst voorkomen en die verwant zijn aan de Beekbergse Brinck's.
  3. Berend (zoon van Geertjen?)
  4. Marriken (Maria), zie kwartier 25873. Wilbrink (tak A), tr Otto Gerrits

   Maria is d.v. Geertjen Gerrits. Ik volg daarin Ben van den Enk (2008). Kwartierstaat John van Buren (Deel 2). Veluwse Gesalchten, 33 #5, 31-39. zie p. 38. Een bewijsplaats voor deze stelling ken ik (nog) niet.

  Herengoederen 4, blz. 708, zie box bij 3127. Willemtjen Jansen Brinck

  *vd Enk 1980: Brinck IIIa, p. 163-164 (Ben noemt hier de twee huwelijken van Jan Hermens Brinck, maar geeft niet aan wie de moeder is van welke kinderen)

  verwantschap Hermen en Maria: * vd Enk 2004, #2756 #5512/3, ook Maria: #5521. Ben van den Enk heeft hier Geertjen Gerrits als moeder van Hermen en van Maria.  Generatie XVI


  49600.* Arnt Huddings

  *Putten, Veetelling 1526: 4prd, 1ent, 4ko, 2 varkens, 1vaal rood pink.

  Wolter

  Kwartierstaat Garritsen, www, #10432, gezien 5-1-2010

  49602.* Hugo Woltersen

  *Voorthuizen, † na 1544 minstens 96 jaar oud

  49603.* Lisgen van Westenappel

  *Nijkerk (Appel)
  Westenappel is een abtsgoed, gelegen in de buurtschap Appel. Gevonden in Heerengoederen van de VG: ‘26-01-1611 Geertgen Peelen bekomt transport na overdracht door haar dochter Weijnitgen ten Westenappel.’

  Aeltgen

  Kwartierstaat Garritsen, www, #10434 #10435, daar ook de verwijzing naar Heerengoederen, gezien 5-1-2010

  49740. Jacob Arnts

  *ca 1500

  49741. Hille

  echtpaar dubbelt met 102028 vAmersfoort; 208780 Wilbrink (tak A); 210316 Boks

  Arnt

  * vd Enk 2004, # 21318 #42636/7

  49952. Hartger Berndts

  49953. NN Arndts Cruimers

  Jan


  50032. = 12712. [vAmersfoort]     Herman Jans ten Brinck

  50033. = 12713. [vAmersfoort]     Hendrikje Jans
  Generatie XVII


  99200.* Herbert Huddings

  *Putten, ambtsman, tr Harderwijk 1490

  99201.* Gheijse ten Hove

  *Putten

  Arnt

  Kwartierstaat Garritsen, www, #20864, gezien 5-1-2010

  99204.* Wolter Heijmensen

  *Terschuur, † 1510

  Kwartierstaat Garritsen, www, #20868, gezien 5-1-2010

  99206.* Hendrick Bernts van Westenappel

  *Nijkerk (Appel)

  Kwartierstaat Garritsen, www, #20870, gezien 5-1-2010

  99906. Arndt Cruimer

  kerkmeester 1545 Beekbergen †na 1539

  Ben van den Enk Genealogie Kruimer Tak A. Veluwse Geslachten 1979: De eerste naamdrager Kruimer komen we tegen in Beekbergen in 1463 (Hert. Arch. inv.nr. 687). In dat jaar wordt al een Arndt kruimer genoemd. Dezelfde naam komt ook voor in 1492, bijna 30 jaar later. Omstreeks 1539 is er in Beekbergen een Arndt Kruimer overleden, die kinderen naliet. Recht. Arch. Veluwe inv.no. 27 (1539-1541) fol. 51. Betreft: maechgescheijdt salige Arndt Cruimers kinder, den jongen Arndt, Hendrik Hermans en Niesse zijn huijsvrouw, Anthony Segers mit Wilhelm(ken) sijn huijsfrou en Hartger Berndts mit sijne kinder.

  NN  Generatie XVIII


  198400.* Henric Reyneri Huddings

  *Putten, † na 1464

  Herbert

  Kwartierstaat Garritsen, www, #41728, gezien 5-1-2010

  198412.* Bernt Hendriksen van Westenappel

  *Nijkerk (Appel) † 1487, tr Voorthuizen 1450
  Landbouwer. Bezit van tenminste 1532 tot 1546 het goed Westenappel. In de veetelling van 1526 wordt dit goed vermeld met vermeld met 5 paarden, 7 koeien, 3 tweewinters, 6 eenwinters, 2/4 vierdell schapen (een vierdel is ca. 25 stuks), 2 vette koeien, 2 veulens.

  198413.* Anthonia Overhorst

  *Voorthuizen

  Kwartierstaat Garritsen, www, #20870  Generatie XIX


  396824.* Hendrick van Westenappel

  *Nijkerk (Appel)  Generatie XX


  793648.* Everhardus van Westenappel

  *Voorthuizen (Appel)

  Hendrick

  Kwartierstaat Garritsen, www, #166960, gezien 5-1-2010  Generatie XXI


  1587296.* Maes van Westenappel

  *Voorthuizen (Appel)

  Parenteel van Evert van Westenappel, www, #IV.1, gezien 5-1-2010

  aantekening: de betrouwbaaheid van de gegevens in dit parenteel is mij onbekend  Generatie XXII


  3174392.* Everhardus van Westenappel

  Maes

  Parenteel van Evert van Westenappel, www, #III.1, gezien 5-1-2010  Generatie XXIII


  6348784.* Neude van Westenappel

  Everhardus

  Parenteel van Evert van Westenappel, www, #II.1, gezien 5-1-2010  Generatie XXIII


  12697568.* Evert van Westenappel

  Neude

  Parenteel van Evert van Westenappel, www, #I, gezien 5-1-2010  Verdubbelingen


  Door de gekozen systematiek met gesplitste kwartierstaten onstaat er een probleem met de afhandelingen van verdubbelende kwartieren. Zodra uit een gezin twee of meer kinderen in de kwartierstaat terecht komen, onstaat er een verdubbelde voorouderlijn.

  De gewone werkwijze bij gepubliceerde kwartierstaten is om bij het eerste voorkomen van een verdubbeling het hogere kwartier door te verwijzen naar het lagere kwartier, en de oudere generaties voor dat hogere kwartier niet meer op te nemen.

  Bij afgesplitste kwartierstaten waarbij verdubbelingen tussen afsplitsingen optreden, ontstaat het probleem dat bij weglaten van de verdere voorouders van het hogere verdubbelende kwartier, de afgesplitste kwartierstaat een onvolledig beeld zou geven. Ik heb er daarom voor gekozen om bij verdubbelingen tussen afgesplitste kwartierstaten de verdubbelingen ook in de oudere generaties te blijven aangeven.

  Bij verdubbelingen binnen een deelkwartierstaat zal ik de gewone procedure volgen, en na de eerste keer de dubbele kwartieren niet meer aangeven.

  In kwartierstaten met boerenfamilies die sterke onderlinge relaties hebben, kan het aantal verdubbelende kwartieren enorm groot worden. In de Veluwse kwartierstaten is dat evident het geval bij de dominante schoutenfamilie Pannekoek, en de papiermakers Schut en Van Amersfoort. In de Delflandse kwartierstaten is hetzelfde verschijnsel nog sterker aanwezig omdat er over meer generaties gegevens beschikbaar zijn, en er bovendien een sterke druk is om partners te vinden binnen de getalsmatif beperkte stand van welgeboren boeren. De familie Van der Kooij is daar het meest aansprekende voorbeeld van, een voorbeeld dat bovendien heel goed is gedocumenteerd.  Bronnen  Brinck, Brink

  Enk, B. J. van den (1980). Het geslacht Brinck. Veluwse Geslachten, 163-166.

  Riddere, E. de (). Genealogie de la famille Brinck. (Tire a part des Notices Genealogiques Inedites ou Rectificatives fascicule No. 2) (CBG) 16 p. Gaat over een Belgisch geslacht in de 17e eeuw afkomstig uit Utrecht en Duisberg (ws aan de Rijn)

  Meijerink

  Enk, B. J. van den (1981). Genealogie Meijerink. Veluwse Geslachten, 18-23.

  Rakhorst

  G. Rakhorst (1990). Genealogie Rakhorst, Puttense tak. Veluwse Gesalchten, 302-308. (verwijst ook naar de voorgaande publicaties).

  Schut

  Enk, B. J. van den (1984). Genealogie Schut. Veluwse Geslachten, jaargang 9, 310 - 323.

  Jonge, E. de (?). Derrick Schutte in Zutphen; Vader van Geertje? Veluwse Geslachten p. 195.

  J. M. Reinders-Schut en B. J. van den Enk (2006). Kwartierstaat Schut. Veluwse Geslachten, 31e jaargang nr 2, 45-63 (1e deel).

  G. D. Cornelissen de Beer (deel 1) en B. J. van den Enk (de vervolgen) (1985). Tak B Schut. Veluwse Geslachten, jaargang 10, 20-26, 165-170, 278-286.  Muller

  Enk, B. J. van den (1980). Fragment genealogie Muller. Veluwse Geslachten 229-232. Aanvulling en verbetering: VG, 1981 p. 47.

  Sprenkeler

  Enk, B. J. van den (1979). Genealogie Sprenkeler. Veluwse Geslachten, 4 #3, 238-247.

  Wilbrink

  Enk, B. J. van den (ongedateerd). Genealogie Wilbrink. De genealogie van vier takken Wilbrink: A. B, C en D. Voor de oudste generaties van C zie Heynis Renssen (1992).

  Enk, B. J. van den (1999). Het geslacht Wilbrink tak A. Veluwse Geslachten, 24, 261-266, 261-266, 297-306, en 2000, 25, 39-42.

  Enk, B. J. van den (2000). Het geslacht Wilbrink tak B. Veluwse Geslachten, 25, 42-45.

  E. D. Heynis Renssen (1992). Het voorgeslacht van Hendrik Antoon Lorentz. In Ahoud, W. F. M. (1992): De Gelderse Leeuw, Jubileumboek van de Groep Gelderland van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 1916 - 1991 p. 92. Zie ook Gens Nostra 1967, 372. [Oudste generaties Wilbrink Tak C]

  wilbrinkweb.nl , de site van Tom Wilbrink, geeft genealogieën voor zeven takken Wilbrink:

  1. Genealogie van Jan Gerritsz Wilbrink
  2. Genealogie van Lubbert Giesberts Wilbrink
  3. Genealogie van Cornelis Wilbrenninck (inclusief de vroegere Wilbrink-stambomen D en E)
  4. Genealogie van Bernardus Wilbrink
  5. Genealogie van Antonius Wilbrinkx
  6. Genealogie van Albertus Wilbrinck
  7. Genealogie van Lubbert Wilbertink
       

  overige

  Enk, B. J. van den (1977, 1978). Kwartierstaat Berend Jan van den Enk. Veluwse Geslachten, 1977, 125-126, 153--156; 1978, 8-10, 63-65, 128-129.

  Enk, B. J. van den (2004). Kwartierstaat Hans Weijenberg. Veluwse Geslachten, 29 #4, 44-55.

  Enk, B. J. van den (198?). Aangenomen geslachtsnamen Beekbergen. Veluwse Geslachten publikatie nr. 66

  J. de Graaf (1947). Brummen in den tijd van overgang. Zutphen: Ruys.

  Kuyper 1867, kaart van Brummen: http://gelderland.atlasenkaart.nl/detail.php?kode=gld27

  Gradus Hogeweij (2000). Van beiden wat. Riemsels en verhaaltjes in 't dialect en ruim foto's van oud Beekbergen. Eigen uitgave.

  Hagens, H (1998). Op kracht van stromend water. Negen eeuwen watermolens op de Veluwe. Hengelo: Smit. ISBN 90 6289 575 1.

  Hardonk, R. (1968). Koornmullenaers, Pampiermaeckers en Coperslaghers. Korte historie der waterradmolens van Apeldoorn, Beekbergen en Loenen. Apeldoorn: Historisch Museum Moerman.

  Hekket, B. J. (opnieuw uitgegeven in 1996). Oost-Nederlandse familienamen. Enschede: Uitgeverij van de Berg.

  Kreynck Boerderijnamen in de Achterhoek, uit het verpondingskohier van ca. 1650. Publicatie Vp 1, OTGB. Neede: boerderij Welberink (zie ook Smit, 1974 p. 29, die ws dezelfde hoeve aanduidt met Wenemarinc = Welmerink, ca 11300 genoemd "domus Wenemarinc apud Ghissele"). Overigens in de Achterhoek geen boerderij met de naam Wilbrink of Wilbrenninck.

  J. G. Smit (1974). Kerk en kerspel van Neede tot 1616. Gelre, Bijdragen en Mededelingen deel LXVII, 27-49). p. 29: "Giffel is zo groot en bekend, dat het als ligging voor een ander erf (Wenemarinc = Welmerink, de latere havezate Bloo) vermeld kan worden."

  Kruijs, mr. M. J. van 't (1993). Kwartierstaat van 't Kruijs + Buijs. In Genealogische Bladen, deel 2, p. 172-241. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de afdeling Gelderland van de Nederlandse Genealogische Vereniging 1913-1993. Arnhem: Stichting Genealogie]

  Nieuwenhijzen, J. A. van, en G. J van Roekel (1992). Het Markeboek van Zelhem (1598 †1678). Uitgave Oudheidkundige Vereniging Salehem, Zelhem.

  Keulen, W. van (1971). Beelden uit het oude Zelhem. Zelhem, auteur. 104 p.

  Broekhuysen, J. (1950). Studies over het dialekt van Zelhem in de Graafschap Zutfen. Proefschrift. Groningen: Wolters.

  H.H. Hennink (Coördinatie) (1998). Boerderij- en veldnamen in Zelhem Uitgever: ?? isbn 9073667372, uitverkocht. Dit boek zoek ik.

  (2001). Zelhem 801-2001. Een uitgave ter gelegenheid van het 1200 jarig bestaan van Zelhem. Uitgever: Wim van Keulen/Gemeente Zelhem. isbn 9070238349, uitverkocht.

  Rijssen, H. J. van (1997). Kwartierstaat (van de Maat) van Rijssen. Veluwse Geslachten, 110-127.

  Slicher van Bath, B. H. (1944). Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in oostelijk Nederland. Assen: Van Gorcum. In twee delen. Er is circa 1970 een herdruk uitgegeven door Gijsbers en van Loon die antiquarisch nog wel is te krijgen. Deel II geeft een tabel met namen van erven.

  Wolters, G. B. (1984). Het winkeltje. In Het Klaverblad, 18 januari, p. 9. Herdrukt in Hartgers, Willem (2000). Weet je nog van toen? Deel 2. ISBN 90-9014258-4. html

  Woudenberg, Theun (1989) Kwartierstaat Woudenberg. Veluwse Geslachten, 1989, 281-292; 1990, 32-45; 1991, 218-225. Ook in: Kwartierstatenboek deel V (1998). Uitgave: Veluwse Geslachten, ook op cd-rom: Kwartierstatenboeken.

  Voorn, H. (1985). De papiermolens in de provincie Gelderland alsmede in Overijssel en Limburg. De geschiedenis der Nederlandse papierindustrie, deel 3. Met medewerking van Johanna Hollestelle en G.D. Cornelissen de Beer. Stichting voor het Onderzoek van de Geschiedenis der Nederlandse Papierindustrie. Haarlem: Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken.

  Gerrit Rijsdorp (2007). 12 eeuwen Lambertikerk. Op deze webpagina per pagina te bekijken. Over Petrus Wilbrennink slechts deze info: "1605 - 1611 Petrus Wilbrennink Kandidaat-predikant Hengelo en Zelhem 1605-1611. Ds. Wilbrennink blijft predikant in Hengelo en over- lijdt aldaar in 1613. "

  Frits van Amerongen en anderen (Red.) (2001). Zelhem 1200. Uitgave ter gelegenheid van het 1200-jarig bestaan van Zelhem. Uitgave Wim van Keulen, Zelhem.

  J. A. van Nieuwenhuijzen & G. J. van Roekel (1992). Het markeboek van Zelhem (1598-1678). Zelhem: Oudheidkundige Vereniging Salehem.

  J. Broekhuysen (1950). Studies over het dialect van Zelhem in de Graafschap Zutfen.

  W. van Keulen (1971). Beelden uit het oude Zelhem. Zelhem, auteur.

  Kuyper 1867, kaart van Zelhem: http://gelderland.atlasenkaart.nl/detail.php?kode=gld143

  Kuyper 1867, kaart van Hengelo: http://gelderland.atlasenkaart.nl/detail.php?kode=gld78

  J. B. Makkink (1956). Rondom het boerenleven in Zelhem. Remmelink.

  E. Abma, D. H. Franssens & E. W. Hofstee (1956). ‘Boer en coöperatie in Zelhem : een sociografische studie’ [1956] geheel online  aantekeningen

  Hengelo (Ov): Joannes Wilberink met Engelbarta Wilberink, ook Engelina Wilbert; zoon Mattheus Wilbrink tr Hengelo (Ov) 13-8-1805 Berendina Wissink; zoon Rudolphius tr Hengelo (Ov) 10-11-1821 Wilhelmina Vergers; dochter Engelina tr Delden 4-4-1823 Hermannes Knoef

  Oldenzaal: Marie Wilberink met Bartes Nielant

  Hengelo: Gerrit Wilbeirnk en Aleida Leferink, zoon Gerardus tr Hengelo 28-11-1833 Johanna ter Maat

  Hengelo (Ov) Gesiena Hengelo: Roelf Wilberink (Roelof), metselaar, en Jenn Spaaij of Spaij, zoon Joannes Wilberink, metselaar, tr 1. Enschede 21-11-1835 Aleida Horstink, Enschede *ca 1810, dv Hermannus Horstink, metselaar, en Janna Schootelkatte, tr 2. Hengelo 4-5-1838 Wilhelmina Zengerink

  Delden: Christina Wilberink met Egbert (Bloemendaal)

  Engellina Wilberink, Delden † ca 1842

  Haaksbergen: Jenneken Wilberink met Welmer Klein Buursink

  Hengelo (Ov): Jan Hendrik Wilberink met Johanna Wilberink; dochter Engelina Wilberink tr Hengelo 6-11-1818 Gerhardus Lansink

  Geertruida Wilberink, Hengelo † ca 1839

  Hengelo (Ov): Mattheus Wilbrink, geboorteplaats niet ingevuld, tr Hengelo 13-8-1815 Berendina Wissink. Vader Johannes Wilbrink (of Wilberink) gehuwd met Engelina Wilbert.
  Mattheus heeft broers Rudolphus, geboren ??, tr 2. Anna Geertrudis Gollenbeek

  Olst: Jan Wilberink met Maria Ganzebrink; zoon Lambartus Wilberink tr Olst 19-9-1829 Anetje Nuijen

  Willempje Wilberink, Hattem † 12-1-1817, 82 jaar, ouders onbekend, doopplaats onbekend

  Willem Wilberink overleden Weerselo ca 1820 (mogelijk is hij de Willem Wilberink gehuwd met Geertruij Lubbers, dochter Maria tr Weerselo 7-6-1822, 40 jaar oud, Hendrik Oude Moleman op Mulders)

  Jannes Wilbrink overleden Hengelo 1818

  Maria Wilbrink overleden Hengelo 1812

  Engelbertus Wilbrink overleden Hengelo 1815

  Getruid Wilbrink overleden Hengelo 1814

  Bartha Wilbrink overleden Hengelo 1816

  Bernardus Wilbrink overleden Hengelo 1815

  Bernardus Wilbrink overleden Hengelo 1816

  Berta Wilbrink overleden Hengelo 1818

  p.m. Rheden (ws. bekend)

  plaats ?? Johanna Wilbrink tr Wilhelmus Binke Lambrechts, dochter Petronella overlijdt 10-10-1811 Doetinchem

  ws Heerde: Petronella Wilbrink met Derk Kuit ws Heerde: Peter Wilbrink met Berendina Boots

  ws Zutphen: Johanna Charlotta Wilbrink met Hendrik Ruempol

  ws Bathmen Teuntjen Wilbrink, met Hendrik Hemeltjen (hun zoon Jan overlijdt, 64 jaar oud, 9-4-1819 in Gorssel)

  Enkele meldingen in Groningen hier niet genoemd, want ws de tak van Antonius Wilbrink.

  Dit levert dus niet geweldig veel op, alleen een duidelijke pocket in Twente.

  Wilbrink 1821 t/m 1830 in Overijssel en Gelderland, niet verbonden met takken a t/m d, van wie stammen zij af?

  Twente
  Bernardus Wilbrink met Geertruid Mulder (dochter Kataryna trouwt 1821. zoon Egbertus 1821, Hermannus 1822, )

  Bernardus Wilbrink met Catarina Heijnink (Heinink) (zoon Everardus tr 1824; dochter Angela tr Oldenzaal 11-5-1842 Johannes Ankone)

  Maria Wilbrink met Gerardus Gelink (Engelina tr 1830) Johannes overlijdt Hengelo 1822
  Maria Albertina 1829
  Mattheus 1827
  Bernardus 1830

  Ruurlo: Marten Wilbrink met Fenneken Blumink

  Jan Wilbrink met Everdina van Ketwich (tr 2. 21-12-1825 Petronella Tuttel, *Steenwijk), is op zich bekend, met tot welke tak hoort Jan, zijn dat de Arnhemse Wilbrenninks, via zijn vader (Rutgert Henrik of Rutgeris Henrikus Wilbrink met Elizabeth Kluvers) die dominee was in Zutphen? Andere zoon Willem tr Zutphen 4-12-1822 Angenieta Hissink.

  Janna Wilbrink met Aalbert Wennekink, dochter Johanna Hendrika is in Zelhem geboren, tr 17-11-1827, 45 jaar oud, Gerrit Jansen Tromp.

  Gendringen: Hendrik Wilbrink, landbouwer, met Maria Baakman
  Ulft (Gendringen): Johannes Wilbrink, met Catharina Roes †18-12-1829 oud 85 jaar.

  Gendringen registre civique (online) geeft nog:
  284 Lambartus Wilbrink, bakker, geb. 5-11-1786, woonplaats Ulft
  287 Hendrik Wilbrink, kuiper, geb. 27-2-1790, woonplaats Ulft
  577 Jan Wilbrink, chirugijn, geb. 25-1-1751, woonplaats Ulft
  303 Harmanus Baakman, boerderij, geb. 2-8-1756, woonplaats de Pol
  305 Willem Baakman, boerenwerk, geb. 7-6-1786, woonplaats de Pol

  trouwboek Gorssel online (huwelijken van echtparen van buiten Gorssel) 20.08.1693 Den 20 augusto - Harm. Wilbrennink j.m. tot Zutfen en Ida de Haan wed. van Berent te Bentel, beijde van Zuftven met attestatie.

  Gorssel 20.08.1693 Hermannus Wilbrennink j.m. en Ida Maria de Haan wed. van Berent te Bentel beide van Zutphen, met attestatie.  december 2021 \ ben apenstaartje benwilbrink.nl

  Valid HTML 4.01!       http://www.benwilbrink.nl/genealogie/wilbrink.htm
  Voor een samengevatte versie van de hele kwartierstaat Wilbrink (C/D) klik op bovenstaand W3C beeld, vink na de eerste check de optie 'Show Outline' aan en doe de check opnieuw ('Revalidate'). Vergeet niet naar beneden te scrollen om de outline te kunnen zien. Voor een voorbeeld zie een momentopname 8 april 2008 zie hier. Als er nog fouten zijn, kan de samenvatting niet worden gemaakt: mail mij dan.


  http://www.benwilbrink.nl/genealogie/info/website.genealogie.bouwen.htm