Bevalt de stijl van de pagina niet? Kies dan een andere stijl in uw browser. In Firefox: View - Page StyleKwartierstaat Spreij


Dit is een deelkwartierstaat van de kwartierstaat Dijkxhoorn, de acht op generatie IV gesplitste deelkwartierstaten zijn:

Dijkxhoorn - - Steeneveld - - van der Hoeven - - van der Lee - - Wilbrink - - van den Enk - - Griffioen - - van Kampen

Op zijn beurt is deelkwartierstaat Griffioen op generatie VI verder gesplitst naar:
Griffioen - -Spreij - - Bol - - van Woerden

Kwartierdrager - Probant


57. Gerrigje Spreij

Zwammerdam *1-2-1840, Bodegraven †4-3-1913, tr Bodegraven 7-4-1879 Nicolaas Griffioen, Zoeterwoude *19-3-1838 Bodegraven †16-6-1920, wedn v Helena Wilhelmina van Altena, ouders zie 112 in kw Griffioen

wiewaswie.nl

 1. Klazina, Bodegraven *29-9-1879 †25-11-1879
 2. Nicolaas Teunis, Bodegraven *2-10-1881, zie kwartier 28. Griffioen

Zwammerdam komt vaker voor in deze kwartierstaat. Voor een stukje geschiedenis zie http://www.alphen.com/geschiedenis/pagina/de_geschiedenis_van_Zwammerdam/ . Op die blz. ook een fraaie tekening van J. de Beyer uit 1744.Generatie VI


114. Teunis Spreij

*Zwammerdam 6-8-1812, in 1845 zaagmolenaar, in 1893 houtzaagmolenaarskecht

wiewaswie.nl

115. Neeltje van Leeuwen

Zwammerdam *20-10-1812, Zwammerdam †25-7-1893 11:30 uur, Teunis Spreij doet zelf aangifte samen met zijn zoon Willem, in 1845 knecht
Zij wonen in Zwammerdam, Wijk A nommer 34, huis. Inwonend (1844) Gerrigje van Muiswinkel, *Aarlanderveen 12-4-1783, zie 231

*Zwammerdam

 1. Klaas Sprij, *13-2-1838
 2. Gerrigje , *1-2-1840
 3. Abraham, *26-1-1842, tr Zwammerdam 8-11-1867 Maria Hoogendoorn, *Zwammerdam 1843, d.v. Daniel en van Cornelia de Vogel
 4. Pieter, *24-6-1844
 5. Willem, *27-8-1847
 6. Marie, *6-2-1850
 7. Willem, *~8/15-8-1855

genealogie Spreij: dossier Spreij CBG, collectie de RegtGeneratie VIII


228. Klaas Spreij Jacobsz

Zwammerdam ~16-1-1757 † v 1835, tr Zwammerdam 8-10-1797

229. Marijtje Barte

jd Bodegraven ~5-1-1780 (ws onjuist: ~27-12-1780), tr 2. Zwammerdam 11-6-1806 Peter Verburg, *Zegveld

~Zwammerdam

 1. Cornelia, ~4-3-1798, getuige Cornelia van der Hoeve, wed v Jacob Spreij
 2. Pieter, *~11/12-1-1800, get Dirkje Donse, vrouw van Pieter Barte
 3. Jacob, ~7-2-1802, get Neeltje Spreij, vrouw v Giel van Dam; tr Willemijntje de Heus Houten *21-3-1812

  *Zwammerdam

  1. Nicolaas, *12-1-1840
  2. Aart, *11-5-1841
  3. Jacob, *10-11-1843
  4. Willem, *2-3-1846
  5. Pieter, *8-10-1848
  6. Grietje, *2-10-1851
  7. Leendert, *18-4-1855
 4. Leendert, 11-11-1804, get Lijsje Verweij, vrouw van L. Spreij

  de bron geeft op p. 69 ook de kinderen, per abuis heb ik dat niet overgenomen

 5. Dirkje 28-6-1807, get Margje Barte, vrouw v P. Verberg
 6. Dirkje 28-3/2-4-1809, tr Willem van Wijk, O.Wetering *1809, Zwammerdam †21-9-1842
 7. Teunis

230. Abraham van Leeuwen

Zwammerdam ~15-8-1779 † 30-10-1843, marktschipper, bakkersgezel, tr Zwammerdam 24-2-1804

NA: G Z25 p.1

overlijdensacte http://www.streekarchiefrijnlandsmidden.nl/collecties/archiefbank?mivast=105&mizig=324&miadt=105&miaet=54&micode=114.1.06-45&minr=5902638&miview=ldt&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc

231. Gerritje van Muiswinkel

Aarlanderveen *12-4-1783 Zwammerdam ~20-4-1783 daar †6-8-1876 in het huis van Teunis Spreij, houtzaagmolenaar Zwammerdam, 1e aangever, Klaas Spreij is 2e aangever, kleinzoon van Gerrittje

groenehartarchievenGeneratie IX


456. Jacob Spreij Lzn

Zwammerdam ~29-8-1723 † v 1798 (ws deze Jacob Spreij begr Zwammerdam 15-5-1790), otr Zwammerdam 6-4-1752, tr Oudewater 1752

ondertrouw, gereformeerd: Nationaal Archief, Den Haag, DTB kopie Zuid-Holland; Zwammerdam, nummer toegang 3.04.16.167, inventarisnummer 4 ofwel; NL-HaNA, DTB Zwammerdam, 3.04.16.167, inv.nr. 4. http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascan/eadid/3.04.16.167/inventarisnr/4/level/file/foto/NL-HaNA_3.04.16.167_4_0020/fotouuid/df1b17ba-cd9f-4307-a368-0d338a48e205/scan-index/51

Trouwen: G. W. Brouwer-Verheijen (bewerker) (1997). Oudewater – Trouwen NG 1585-1813 Jacob Leendertse Sprey, j.d. geb. en won. Swammerdam, en Cornelia Leendertse v.d. Hoeven, j.d. geb. aan de Vlist, gew. hebb. Oudewater, ondertr. 6-4-1752 te Swammerdam, 3 procl. alhier, getr. met att. 22-4- 1752 te Swammerdam.

457. Cornelia Leenderts van der Hoeven

“jd, geboren aan de Vlist, gewoond hebbende onder Oudewater”

Hun eerste kind is gedoopt in Oudewater, mogelijk zijn zij daar dus ook getrouwd? In het doopboek 1608-1812 ook kinderen van een Gerritje en een Lijntje van der Hoeven. In het trouwboek Oudewater (op Hogenda, bewerker Brouwer-Verheijen): Aaltje Leendertse van der Hoeven en Adrianus Cornelisse Verbree, 1747; Cornelia Leendertse van der Hoeven en Jacob Leendertse Sprey, 1752. Natrekken: Marrigje Gerrits Beck, en Leendert Otten, 1717. Jannichgen Claes, en Leendert Jacobs V erhou, 1649.

meest ~Zwammerdam

 1. Leendert, Oudewater ~28-1-1753, ‘zoon van Jacob Leendertsz Sprey en Cornelia Leendertsz van der Hoeven’

  G. W. Brouwer-Verheijen (bewerker) (1997). Oudewater dopen NG 1608-1812. Bron: Boek 130-133 - Het Utrechts Archief. pdf Neeltje, ~13-10-1754, get Lympje v d Hoeven, begr in de kerk te Oudshoorn 23/27-6-1810, tr Zwammerdam 4-5-1788 Michiel van Dam, Oudshoorn ~16-5-1762 † na 1811, z.v. Gerrit Abrahamsz van Dam en Aartje de Groot Michielsdr. Zij woonden in 1791 aan de Heimanswetering, een paar jaar later aan de Hoedemakersbrug (dus denkelijk op de boerenwoning, thans de bloemisterij Gebr. Lam)

 2. Klaas, ~16-1-1757
 3. Leendert 5-11-1758 (of dec.?) Alphen †3-4-1828, tr Bodegraven 11-11-1792 Lijsje of Elisabeth Verwey Jansdr, jd Bodegraven in de Mije *4-4-1756. Dit echtpaar kwam te 1796 uit Bodegraven te Alphen, het woonde onder Alphen, het 3e huis van Zwammerdam af gerekend.

  *Bodegraven:

  1. Corneli, *23-11-1793, tr Alphen 1-5-1814 Dirk Krommehoek
  2. Jan, *1-5-1796

   volgt in de bron op p. 8

 4. Niesje, ~8-3-1761 get Lijsje Planke (Lees: Panke Hollander); Aarlanderveen †21-9-1835, tr Zwammerdam 29-12-1793 Aart Heemsbergen, *Scherpenzeel, won Zwammerdam, wedn v Francijntje Penneweert
 5. Anna, ~30-1-1763, get Lijsbet Pankes Hollander
 6. Geertje, ~29-12-1765
 7. Knelis, ~30-10-1768

458. Pieter Teunis Bart

tr Bodegraven 13-5-1764

Pieter is mogelijk de zoon van ene Teunis Bartsz. Bart of Bartholomeus komt in deze contreien wel voor. zoals Arien Barts van Buuren, Hendrik Barts van Buuren en Bartholomeus Ariens van Buuren (kwartierstaat Zijderveld, Zuid-Hollandse geneaalogieën II p. 91, 95, 96). Zie over Van Buuren: J. van Buuren en B. de Keijzer (2007). De familie Van Buuren uit Nieuwland (Vijfheerenlanden) en het gebruik van een 'verkeerd' patroniem. Ons Voorgeslacht, no. 593, 241-245. De laatste auteurs wijzen erop dat in dat kwartier Zijderveld grootvader en klainzoon als vader en zoo aan elkaar zijn gekoppeld. Over dat verkeerde patroniem: dan zou onze Pieter mogelijk een zoon zijn van ene Teunis Barts die als patroniem de naam van zijn grootvader heeft gekozen .... . Wie zal het zeggen?

459. Dirkje Dirks Donk

*Lakerveld, Meerkerk ~17-9-1741

~Zwammerdam

 1. Dirk, ~1-6-1777
 2. Marijtje
 3. Marrigje, ~13-4-1782
 4. Metje, ~28-11-1783

NA

460. Willem van Leeuwen

~Driebruggen, † 21-2-1816 [aangifte: Jan Cats, schipper, schoonzoon; Jan van der Geest, schoenmaker; geboorteplaats: Driebruggen, maar dat is doorgehaald *], tr Zwammerdam 27-4-1777

NB. Er is twijfel gerezen over de identiteit van deze Willem. Waarschijnlijk is hij niet een zoon van Jacob Klaasz van Leeuwen en Geertje Maartense Boshoff. Frits van Leeuwen laat mij weten dat bij zijn huwelijk met Neeltje Buik is genoteerd dat hij in Driebruggen is gedoopt (dat kan Waarder zijn), niet in Zwammerdam, en volgens opgave na zijn dood zou hij ca 1751 geboren moeten zijn, niet 1747. Waarschijnlijk is hij de zoon van Cornelis van Leeuwen en Geertje de Horn, en is hij geboren in Waarder 10-1-1751. Ik heb voorlopig de verdere voorouders geschrapt: 920/1, 1840/3, 3680/7; 7360/1, 7368, 7370/1. Voor verdere naspeuringen moet ik in het archief van Utrecht zijn, dat zie ik mij voorlopig nog niet doen.

aantekeningen: Nico van Leeuwen heeft gegevens verzameld, in 2004 op internet gekomen [http://groups.yahoo.com/group/Utrecht_Genealogie/message/2189], die ik nog niet heb kunnen checken (Woerden is provincie Utrecht, dat archief is voor mij lastig bereikbaar): Cornelis van Leeuwen, Woerden ~8-6-1719, z.v. Roelof van Leeuwen en Neeltje Cornelisse van der Kats. Geertje de Horn, d.v. Willem Jans de Horn en Neeltje Jans van Kampen. Cornelis en Geertje laten in Woerden 5 kinderen dopen: Willem, 25-11-1739; Roelof, 20-7-1741; Neeltje, 13-2-1743; Willempje, 3-1-1745, † jong; Willem, 2-11-1746. Te Waarder: Willem, 10-1-1751. Roelof is z.v. Cors Cornelis van Leeuwen (de schoenmaker) en Jannigje Simons Boul.

aantekeningen: bovengenoemde website van Nico van Leeuwen bestaat niet meer:

verkoopt 7-11-1782 "een huis en erf in de Brugstraat, strekkend van daar tot in de Kuil, belend ten zuiden Jan Wolmer en ten noorden de goot van de gemene buren. Laatste eigendomsbrief van 07-05-1756. Koopsom 1000 gulden."

groenehartarchieven

461. Neeltje Buik

Zwammerdam ~7-7-1754 †20-11-1819, aangifte door Jan Cats, schipper, schoonzoon

~Zwammerdam

 1. Geertrui, ~14/15-2-1778, tr Jan Cats, beurtschipper

  *Zwammerdam (o.a.?)

  1. Geertrui, 29-8-1816

   *

  2. Geertruij, 6-11-1817

   *

 2. Abraham

462. Cornelis Muijswinkel

Beusichem? *ca 1749, hij is 63 als hij 12-8-1812 het overlijden van zijn schoonvader Teunis Kwaakernaak aangeeft, Aarlanderveen †1-10-1838, bouwman, is 29-6-1786 aangever van het overlijden van Catharina Riedijk wed v Japhet Hoorweg begr in Spijkenisse,

gaarder Aarlanderveen groenehartarchieven

tr 2. Neeltje Kwaakernaak, Zwammerdam begr 25-10-1802, d.v. Teunis Kwaakernaak. tr 1. Spijkenisse 21-1-1773

Koopt in Aarlanderveen 3-2-1773 " een huis, speelhuis, tuintje, stalling, korenhuis en schuur, zijnde een grutterij aan de Lage Zijde van de Rijn tegenover Zwammerdam, kohiernr. 239, strekkend het huis en erf van de Herenweg of Lage Rijndijk tot in de Rijn of Meije, belend ten oosten Moerkerk en Cockuijt en ten westen Reijnier Verhoef, belast met een schuldbrief van 4.000 gulden van 05-06-1772, toekomend Gijsbert van der Maan. Koopsom 6.000 gulden."

Koopt in Aarlanderveen 5-5-1774 7 morgen 258 roeden land "strekkend uit de Meije tot het land van Dirk van der Maan tot in de Molenwetering, belend ten zuiden Dirk van der Maan en ten noorden Gijsbert van Dam, Gijsbert Turkenburg en de weduwe van Jan Hendriksz van Wieringen. Koopsom 2.800 gulden." [groenehartarchieven], kooopt 30-9-1779 " te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn tegenover Zwammerdam een pakhuis met erf aldaar, kohiernr. 238, strekkend van de wetering tot in de Meije, belend ten oosten Pieter Kats en ten westen de koper. Koopsom 650 gulden.", koopt 9-7-1789 "te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn een huis, erf, schuur en berg aldaar, kohiernr. 248, strekkend van de Lage Rijndijk tot aan het jaagpad, belend ten zuiden Steven Gijze van Dam en ten noorden de weduwe van Pieter Bouwman. Koopsom 350 gulden.", nog een aankoop van landerijen op 18-11-1791, verkoop van een huis etc. 29-3-1794, idem 15-1-1805, verkoop land 17-7-1810

kopen: * groenehartarchieven

463. Maria Hoornweg - Maartje Hoorweg

Spijkenisse *1745, Zwammerdam begr 22-11-1797

Maartje Hoorweg echtgenote van Cornelis van Muiswinkel begraven: gaarder begraven Aarlanderveen, groenehartarchieven>

~Zwammerdam

 1. Catharina, begr 22-4-1776 (Catriena van Muijswinkel)
 2. Japhet, ~16-3-1777, begr 31-7-1777, aangever Cornelis Kagenaar
  "Japhet van Muijswinkel vermeld als dochtertje, begraven op 31-07-1777, graf 190 aangever Cornelis van Muijswinkel

  begraven Aarlanderveen

 3. Japhet, ~19-4-1778, begr 31-10-1789

  begraven Aarlanderveen

 4. Marijtje, ~31-5-1779
 5. Jurgen??, ~11-6-1780
 6. Catharina, ~10-3-1782, begr 7-8-1782

  begraven Aarlanderveen

 7. Gerrigje, Zwammerdam ~20-4-1783 (of '87)
 8. Pieter, *~2/8-3-1789
 9. mogelijk Cornelis, begr 19-5-1809
 10. mogelijk Trijntje, begr 8-1-1811
 11. mogelijk Elizabeth, begr 30-11-1791
 12. mogelijk Marrigje, begr 1805

  Elizabeth, Marrigje: groenehartarchieven, haar vader is Cornelis van Muiswinkel

  kinderen: NA (Zwammerdam) en groenehartarchieven

NA

* HoorewechGeneratie X


912. Leendert Claes Spreij

Oudere bekende Spreij leden: Edward Spreij, luitenant in 1660, tusschen een aantal Engelse officieren vermeld in Navorscher 1893 blz. 461 Thomas Sprey, gereformeerd Capiteyn en Majoor Commys van de Cruysschans, otr 's-Gravenhage 6-9-1693 Anthonia du Ha, wonende te 's-Gravenhage. Zie voor du Ha: Hora Siccama, Aant. Reg. Huijgens.

913. Niesje Aerts van der Jagt

Geen aansluiting gevonden bij:
J. J. F. Lots (1994). De oudste generaties van een familie Van der Jagt in Rijnland. Ons Voorgeslacht, no. 449, 141-148.

~Zwammerdam

 1. Claes, ~28-8-1718, get Anneke Claes Spreij; tr Lijsbeth Panke Hollander

  ~Zwammerdam

  1. Pancras, ~10-3-1748 get. Geertruy Hollander
  2. Ingetje, ~11-1-1756 (de ouders wonen in de Mije onder Nieuwkoop)
  3. Anna, ~30-1-1760?
  4. Neeltje, ~4-4-1763 get. Cornelia van der Hoeven
  5. Geertje, ~4-4-1763 get. Cornelia van der Hoeven
  6. Lena, ~1-6-1766)
 2. Ary, ~21-10-1719, get Geertje Aerts v. der Jagt
 3. Jacob, ~23-7-1722
 4. Jacob, ~29-8-1723
 5. Lijsbeth, ~19-8-1725

916. Teunis Jansz Bart

*Leerbroek, tr 1. Bodegraven 21-11-1728 Klara Jans van Eijk, jd van Bodegraven

Voor Leerbroek doopboekvanaf 1714

~Bodegraven

 1. Jan, ~19-12-1728
 2. Lena, ~8-10-1730
tr 2. Bodegraven 4-12-1735

917. Cornelia Pieters Groenendijk

*Bodegraven

 1. Metje, Bodegraven ~14-7-1736
 2. Pieter
 3. Claartje, Waarder ~16-4-1741
 4. Zijgje, Waarder ~31-3-1743
 5. Leendert, Waarder ~13-6-1745
 6. Aart, Waarder ~28-8-1746
 7. Aart, Bodegraven ~21-4-1748
 8. Teunis, Bodegraven ~7-3-1751
 9. Cornelia, Waarder ~4-2-1753
 10. Cornelis, Waarder ~9-9-1754

NA

918. Dirk Adriaansz Donk

ws Meerkerk ~28-11-1717, tr Ameide 29-5-1740

NA: Am3 188

919. Ariaentje Teunisse van der Wiel

*Hoornaar, wed v Lambert Versteeg

~Meerkerk

 1. Dirkje
 2. Adriaan, ~5-1-1744
 3. Zwaantje, ~25-10-1750

NA

mogelijk komt Ariaentje uit een bekend geslacht Van der Wiel, dat valt nog na te trekken. Ik neem aan dat er behoorlijk wat geslachten met deze naam zijn: een wiel is een diepe plas ontstaan bij een dijkdoorbraak, en dijkdoorbraken waren bepaald niet zeldzaam. K. J. Slijkerman (2007). Het geslacht met de takken Van der Wiel, van Noort, Blijgeest en Grasdijck uit Ridderkerk in de zestiende- en zeventiende eeuw. Delft: ALVO.

922. Abraham Buijk

† v 18-4-1767 [zijn weduwe genoemd als belender], tr 1. Neeltie Jacobs van Diest, tr 2. Alphen 1747
Abraham is schipper van Swammerdam op Amsterdam en Gouda: "Abraham Cornelisz. Buijck, bij afstand van desselfs vader Cornelis Amansz. Buijck, op Amsterdam en Gouda, bij mijn acte 20 september 1738 en sulks sijn en sijns huijsvrouw Neeltie Jacobsz. van Diest haar leven lang gedurende, onder een presente recognitie van hondert vijfentwintig gulden en een jaalijkse van vijf gulden.
Denselve benevens desselfs jegenwoordige huijsvrouw Antje Jacobsz. [sic] van Leeuwen commissie op bovengenoemde steden onder de jaarlijkse recognitie als boven en preente van 50 gulden bij mijn acte 29 november 1755."
Hij nam deze zaken over van zijn vader, die sinds 1711 de veerdienst op Amsterdam, aanvankelijk ook een jaar op Gouda en tot 1721 ook die op Leiden, onderhield. Sinds 1743 doet Abraham de veerdienst van Swammerdam op Leiden

R. A. van der Spiegel (2008). Schippers uit Voshol (1691-1756). Ons Voorgeslacht, 63, #597, 58-63. Transcriptie van een lijst namen van schippers van veerdiensten, Archief van de Heerlijkheid Voshol nr 140, Nationaal Archief.

923. Anneke Jacobs van Leeuwen

Antje van Leeuwen, jd van Alphen, verkoopt 13-5-1767 "een markschuit met toebehoren. Koopsom 132 gulden."

patroniem: G AR

aantekening: Dus geen d.v. Jacob van Leeuwen, jm wonende onder Aarlanderveen, en Catharina Post, getr 24-5-1742 [Z2 p. 85]; de naam Jacob komt onder de talrijke Van Leeuwen's weinig voor, maar onder Aarlanderveen zijn er dus twee

 1. Neeltje Zwammerdam ~7-7-1754
 2. Antje, ~28-3-1756

* groenehartarchieven

gengif/charlois.jpg

926. Japhet Maertensz Hoorweg

Charlois *1685, Spijkenisse †13-6-1763, bouwman, tr Spijkenisse 2-11-1737

927. Catharina Rietdijk

*Oostvoorne, Spijkenisse †4-7-1786

*Spijkenisse

 1. Marijtje, *1738 †24-11-1750
 2. Pieter, *1740 †21-5-1820, tr Spijkenisse 19-4-1771 Maartje Vermoen, Spijkenisse *1741 †30-9-1784

  1. Japhet
  2. Gerrit
  3. Cornelis
  4. Jan
  5. Isak, Maria
  6. Catharina
  7. Elisabeth
 3. Maria

* Hoorewech

J. Mac Lean (1958). Het geslacht Vermoen. Ons Voorgeslacht, p. 74Generatie XI


1834. Pieter Cornelis van Groenendijk

tr 1. Bodegraven 15-11-1698 Dirckje Pieters de Lange

aantekening: Ook gevonden: Pieter Dirksz Groenendijck, in het Westeinde van Waarder, tr 1. Linschoten 17-1-1688 Teuntje Joris Nooteboom; tr 2. Haastrecht 17-1-1690 Lysbeth Claesdr Dros, van Stolwijk

~Bodegraven

 1. Cornelis, ~20-9-1699
 2. Niesje, ~17-7-1701
tr 2. Bodegraven 17-6-1703 Geertje Willems Capteyn, tr 3. Bodegraven 17-5-1711

1835. Metje Ariensdr van de Gunst

Cornelia

http://home.zonnet.nl/hjmwijers/leliveld.htm

1836.* Adriaan Dirksz Donck

Meerkerk ~3-9-1693, otr Meerkerk 24-10-1716 als jm van Meerkerk

aantekeningen: Onderzoek: De onzekerheid blijft even zolang ik geen verbinding kan maken met 17e-eeuwse genealogieën in bijv. het kwartierstatenboek Alblasserwaard (p. 33: Gloriaen Pieters Donck Meerkerk ~17-3-1650 d.v. Peter Geerlofsz Donck & Mayken Aelbertsdr, z.v. Geerlof Petersz en Gloria Hendrix; andere pagina's plaatsen nog niet bekeken; 2 genealogieën van den Donck tot eind 17e eeuw; KWARTIERSTAAT HOFSTEE - DE BLIECK (Aanvullingen en verbeteringen op deel XIV) door A. Hofstee en J. Hofstee Eerder gepubliceerd in Kwartierstatenboek XVII (2001), een uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus: 3.043 VAN TIENHOVEN, Aefke Jans; zij huwde 1e (3e procl. Meerkerk 13-3-1643) met Huybert Dericksz. Donck. — Prometheus XVI p. 114 #381, #762 Geerlof Pieters Donk. — zie ook kwartierstaat MALIEPAARD-BRAVENBOER door A.B. Maliepaard Eerder geplubliceerd in Kwartierstatenboek XIV, een uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus en bijgewerkt tot 2007, voor: Gloriaen Pieterdr Donck, dv Pieter Geerlofsz, ~22-8-1624 Meerkerk en waonend aan de Baseldijk, zv Geerlof Petersen gehuwd met Gloria Hendricx —

Comp. Geelof Pieters Donck wedr. van Glorigje Hendricks won. aan de Baseldijck ter eenre Dirck Geelofse Donck, Pieter Geelofse Donck, Jacob Jurriaens getr. hebbende Neeltje Geelofse, Thonis Jansen van Dordt getr. hebbende Pieterken Geelofs, Bart Adriaens getr. hebbende Beatrix Geelofs, Ghijsbert Geelofs als vader en voocht van sijn kind verweckt aen Annegen Geelofs ende Thees Francken als vader en voocht over zijn kinderen verweckt aen Aeltien Geelofs hebben met elkander geloot en gegrontcavelt de landereijen en goederen van na ovl van Gloria Hendrickse haere moeder en schoonmoeder ende Marigje Sijmons haer bestemoeder beide zalgr.

Meerkerk RA.23 31-3-1662 lootinge, beschikbaar 11-2008 op http://odu.homeunix.com/genea/2/43927.htm

1837.* Dirkje Dirks Kruijf

 1. Dirck, ~28-11-1717 Meerkerk [M 161]

  NA; Dirck heeft geen broers of zussen van wie de doop in deze regio geregistreerde is)

 2. Neeltje, ~21- 5-1719 Lexmond, otr Waarder 10- 4-1744 Aart Gerritsz Oudenes
 3. Ariaantje, ~ 4-10-1722 Ameide
 4. Maijke, ~14- 1-1725 Ameide
 5. Meerten, ~27- 2-1727 Ameide
 6. Cornelis, ~31- 1-1734 Ameide
 7. Gelof, ~28- 7-1737 Ameide, Geerlof Adriaansz Donk tr Breukelen 14- 8-1763 Machteld van Beusekom

Met dank aan W. Meester voor de doop van Adriaan en daarmee de naam van zijn vader, de huwelijksdata, en de broers en zussen van Dirck

1844. Cornelis Amantse Buijk (Amaase, Amanse)

schuldbrief 6-12-1707 "Cornelis Amansz Buijk te Aarlanderveen Lage Zijde is schuldig aan Grietje Jansdr van Leeuwen, laatst weduwe van Willem Lambertsz van Willigen, wonende aan de Lage Zijde bij Zwammerdam onder Aarlanderveen, een bedrag van 300 gulden wegens koop van een veerschuit." koopt 6-5-1729 land, koopt 28-5-1724 van broer Pieter " een erf, strekkend van de Straatweg tot in de Kuil, belend ten zuiden Jacob Hogenesch en ten noorden Mattheus van der Heijden. Koopsom 300 gulden." verkoopt 7-5-1756 aan ook in Zwammerdam wonende zoon Abram " een huis en erf in de Brugstraat, strekkend vandaar tot in de Kuil, belend ten zuiden Willem Ram en ten noorden de goot van de gemene buren. Koopsom 1000 gulden."

1844. Dirkje Pieters van Venhoek

groenehartarchieven heeft een aantal vermeldingen:
grafboek Waddinxveen:
9-12-1690 Anna Willems Hokkeling, huisvrouw van Jan Maartensz Verhoek
24-12-1695 Jan Maartensz van Venhoek
24-8-1725 Annetje Fransz Venhoeck
3-11-1725 Grietje Pieters Venhoec
7-6-1749 Jannigje Alphenaar, huisvrouw van Maarten Venhoek
26-11-1762 Maarten Verhoek
15-7-1741 Joris Fransz Venhoeck

op www: Grietje jans van Venhoek, tr Waddinxveen 30-4-1695 Jacob Jansz van der Kraan

verwantschap: protocollen Zwammerdam 1721-1738 27 blz 56 v 30-5-1724 voogdijschap kinderen, * groenehartarchieven

1846.* Jacob Sijmensz van Leeuwen

verwantschap is niet bewezen, in Alphen geen Antje Jacobusdr, wel een Annigje; is deze Annigje dezelfde die als Antje met Abraham trouwt? De mogelijk tweede dochter van Antje heet Neeltje. Jacob is mogelijk eerder getrouwd geweest, valt nog uit te zoeken, tr Alphen [AR 28 p. 30] 3-12-1713

1847.* Neeltje Klaasse Loendersloot

jd van Alphen

~Alphen aan de Rijn

 1. Sijmen, ~20-10-1715

  [AR 22 p. 293]

 2. Trijntje, ~21-1-1717, get Lijsje Klaas Loendersloot

  [AR 22 p. 301]

 3. Annigje, ~27-2-1718 get Marrigje Cornelisdr van Leeuwen

  [AR 22 p. 308]

 4. Marrigje, ~13-8-1719, get Cornelis Sijmensz van Leeuwen en ?? Gerrits van Wieringen

  [AR 22 p. 316]

 5. Marrigje, ~8-9-1720, get Marrigje Cornelisdr van Leeuwen

  [AR 22 p. 321]

NA AR 22 doopboek Alphen

1852. Maerten Cornelis Hoornwech

Overschie ~27-2-1650 †26-6-1702, bouwman, 'zn. van Cornelis Gerritsz Klapwijk, zich noemende Horeweg en Annetje Simons Horeweg [Beijnsz p. 141],' tr 1. Brielle 27-12-1669 Anna Pietersdr De Ruijter (kinderen Cornelis *1671, Pieter *1672, Annetie *1674), tr 2. Charlois 31-1-1683, hij woont dan te Beukelsdijk te Rotterdam

1853. Marijtje Cornelisdr Westduel

Charlois ~18-2-1663 † v 21-1-1732

~Charlois

 1. Cornelis, Overschie ~26-11-1684, Charlois †aangifte 24-8-1771, gerechtsbode van Charlois, tr 1. Charlois 12-5-1715 Heijltje Huijgens Eenhoorn, Charlois ~13-1-1692, tr 2. Overschie 19-8-1746 Maria Jacobs Berkel, Overschie ~26-4-1684 †23-11-1764

  Hoornweg 1943

  • Wouter (gehwude zoons: Cornelis, Leendert, Gerrit en Jacob)
  • Huyg
  • twee dochters
 2. Japhet 16-12-1685
 3. Ariaantje, ~28-11-1687-< 1688
 4. Ariaantje, ~7-11-1688-1772
 5. Simon, ~12-3-1690
 6. Simon, ~8-4-1691, †1751 ongehuwd
 7. Geertje, ~29-3-1693
 8. Elisabeth, ~28-11-1694
 9. Lena, ~11-4-1696 †22-3-1768, tr Charlois 10-5-1716 Jacob Simons Geldtelder, Charlois ~7-10-1691 †22-3-1768

  *Charlois

  • Annetje, Pernis †aang 1-7-1752, tr Pernis 4-5-1749 Jan Jans Krijger, Pernis ~15-11-1722 †1-8-1774, z.v. Jan Ariens Krijger en Ariaantje Jillisse Soeteman, hij tr 2. Pernis 16-3-1753 Maartje Dirks van der Waal, wed v Cornelis Roobol
  • Marijtje, *Charlois, Pernis ~8-10-1719, Charlois †5-5-1763 of 26-3-1777, tr Charlois 19-11-1747 Bastiaan Ariens Verschoor, *Katendrecht
  • Simon, ~25-6-1724
  • Ariaantje, ~2-9-1725 †15-8-1801
  • Simon, ~28-3-1728 †26-12-1741
  • Maarten, ~6-4-1732 †26-7-1751
  • Elisabeth, ~30-5-1734, tr Rhoon 30-10-1767 Cornelis Veldhoen, *Barendrecht
  • Arie, ~4-11-1736, Poortugaal †12-1-1802, tr Poortugaal 3-2-1765 Trijntje Zijderveld, Zwartewaal ~5-10-1738 Poortugaal †11-6-1786
  • Pieter, ~9-7-1739

* Hoorewech, zie daar details kinderen

* Slijkerman

* Beijensz p. 141

1854. Joris Evertse Rietdijk

Oostvoorne ~2-10-1675, †3-1-1729, tr Oostvoorne 11-5-1704
"Bldz. 89. Regel 12. Het hier geopperde vermoeden, dat Catharina Rietdijk, gehuwd met Japhet Hoorweg, vermeldt in Ons Voorgeslacht 1958 bldz. 74 een dochter was van Va. Joris Evertse Rietdijk, wordt bevestigd door een mededeling van ons medelid G. Meijer: ,,ln het R.A. te 's-Gravenhage, Oostvoorne D XXV-29 bevindt zich een acte van scheiding dd. 7-10-1743, die verkort als volgt luidt: Jan Cornelisz. de Lange, in huwelijk hebbende Muurtje Pieters Mosterdijk, Arie Vermeulen, in huwelijk hebbende Jannetje Pieters Mosterdijk, Japhet Horeweg, in huwelijk hebbende Catharina Riedijk, Cornelis van Beelen, in huweliik hebbende Jaaptien Riedijk, mits Floris Adamse van Toledo en Arii Riedijk, voogden van Pieter Pieters Oostdijk en Lena Pieters Oostdijk en Maartje Riedijk, verwekt bii Crina Pieterse Mosterdijk, minderjarig, benevens Isaack Joris Riedijk, alle na elaten kinderen en erfgenamen van wijlen Maartje Isaacs van der Weyde, laatst weduwe van Joris Evertse Riedijk. . .".
De r in de namen Mosterdiik en Horeweg komt in de mededeling als een n voor. De acte doet vermoeden, dat Maartie Isaacs van der Weyde voor haar huwelijk met Joris Evertse Riedijk gehuwd is geweest met Pieter Mosterdijk."

Van Boetzelaer, Ons Voorgeslacht 1961 p. 209-210.

1855. Maartje Isaaks van der Weijde

~Oostvoorne

 1. Catharijntje, ~22-2-1705
 2. Isabella, ~15-8-1706
 3. Jaepje, ~11-9-1707
 4. Isaac, ~28-10-1708, tr O. 23-8/8-9-1737 Maria Pieters Lagerweg, Rockanje ~28-10-1714 [NB: volgens verbetering p. 209], d.v. Pieter Arentsz Lagerwegh en Catharina Everts Rietdijk

  ~Oostvoorne

  1. Joris, ~17-11-1737, tr 1. Rozenburg 1-7-1764 Anna Pieters Suiker (De Ned. Leeuw 1941 kol. 77), wed v Hendrik Noordervliet, *Rozenburg (De Ned. Leeuw 1941, kol. 39); tr 2. Rozenburg 9-1-1780 Trijntje Laurens van der Vlugt
  2. Pleuntje, ~19-7-1739
  3. Pietertje, ~15-11-1741 begr 21-8-1746
  4. Crijna, ~7-6-1744 begr. 20-6-1744
  5. Pieter, ~16-5-1745
  6. Crijn, ~22-10-1747
  7. Catrijntje, ~17-5-1750
  8. Abram, ~23-4-1753
 5. Evert, ~12-1-1710, get Catharina Everts
 6. Pietertje, ~5-4-1711, get Marijke Pieters Mosterdijk [Ons Voorgeslacht 1961 p. 210]
 7. David, ~27-1-1715, get Jannetje Witte Langendoen [Ons Voorgeslacht 1961 p. 210]

* Van BoetzelaerGeneratie XII


3672. Dirk Meertensz

Adriaan, ~3-9-1693 Meerkerk

3688. Amant Buijk

Mogelijke verdere aanknopingspunten:
genoemd 13-6-1696: weeskind van Jacobus Buijk [groenehartarchieven]
vermeld 10-4-1721 [kinderen van] de vrouw van Cornelis Buijk [ivm verkregen land uit een boedelscheiding] [groenehartarchieven]
in 1743 genoemd een notaris Jan Buijk te Leiden [groenehartarchieven] (in Leiden een uit Amsterdam afkomstige familie Buick, b.w.)
genoemd 1-9-1706 Catharina de Ridder, weduwe Cornelis Buijk, overdracht in Zwammerdam/Aarlanderveen (Gerrits weer), het gaat hier om Cornelis Buick van Swieten, woont in Haarlem, bw. [groenehartarchieven]
Ons Voorgeslacht 1987 p. 357: 138. Leendert Adriaensz Buyck ov. Hillegersberg 27-3-1616, "woonde te Zevenhuizen en Hillegersberg
Weesk. Hillegersberg 2068, f. 137: 25.10.1608
Comp. Adriaen Lenertss Buijck, man van Marritge Commers en bedankt Adriaen Andriesz, zijn huisvrouws voogd. (pers meded Harry Berghuis)
Weesk. Hillegersberg 2068, f. 137: 25.10.1608
Comp. Adriaen Leends Buyck, getr. heb. Merritge Commers, ende heeft opgeseyt Adriaen Aryss. (pers meded Harry Berghuis)

XVI-a Adriaen Joseph van Adrichem van Dorp is geboren op 24-03-1694, zoon van Pieter van Adrichem van Dorp en Eva Maria de Kies van Wissen. Adriaen Joseph is overleden op 18-06-1750 in Haarlem, 56 jaar oud. Hij is begraven op 26-06-1750 te Haarlem. Notitie bij Adriaen Joseph: Gildebroeder van het H. Kerstmisgilde Adriaen Joseph trouwde, 21 jaar oud, op 05-11-1715 in Haarlem met Cornelia Elisabeth van Buijck van Swieten. Zij is een dochter van Cornelis van (Jonker) Buijck van Swieten en Catharina de Ridder. Cornelia Elisabeth is overleden op 09-07-1744 in Haarlem. [Parenteel Willem van Teijlingen, http://home.wanadoo.nl/cvadelft/genbreden.htm].
Uit een protocol te Aarlanderveen 30-10-1711 blijkt dat genoemde Cornelis Buijck in Haarlem woonde.

genoemd 2-12-1609 Pieter Buijck, te Benthuizen (protocollen Hazerswoude)
genoemd 9-3-1639 Pieter Leenderts Buijck, te Hoogeveen
idem 7-11-1639 Pieter Lambertsz Buijck te Hoogeveen (dezelfde??) idem 10-6-1641 Pieter Lambertsz Buijck te Hoogeveen
idem 17-12-1641 Pieter Lambertsz Buijck te Hoogeveen
idem 23-9-1642 Pieter Lambertsz Buijck te Hoogeveen, hierin ook Jacob Lambertsz te Hoogeveen, mogelijk zijn broer
genoemd 14-1-1698 Pieter Buijck, gehuwd met Gerritje jans van der Schroeff
In Oudshoorn: heer Buijck, is dit Willem Buijck (24-4-1687 belender)?

Grafboek Waddinxveen index op achternamen door Loek van Asperen pdf:
Pierijntgen Pieters Buijch
Amandt Pietersz Buijck
Pieter Amantsz Buijk
Pieter Amantsz Buijk de huisvrouw van
Teeuwis Buijk

http://www.van-den-hout.nl/zoek.php?naam=Buijk&lang=nl
Buick Cathalijntje Geboren : ( Ca 1680 ) Gedoopt : ( )
Buijck Cornelis Joosten Geboren : ( Voor 1663 ) Gedoopt : ( )
Buijck Herbertjen Woutersd Geboren : ( ) Gedoopt : ( 4 Jul 1671 )
Buijck Huijbert Joosten Geboren : ( ) Gedoopt : ( 22 Apr 1668 )
Buijck Jan Joosten Geboren : ( ) Gedoopt : ( 31 Jan 1677 )
Buijck Joost Cornelisz Geboren : ( Voor 1643 ) Gedoopt : ( )
Buijck Maria Joosten Geboren : ( ) Gedoopt : ( 5 Mei 1674 )
Buijck Neeltje Woutersd Geboren : ( ) Gedoopt : ( 3 Mrt 1669 )
Buijck Pieter Joosten Geboren : ( ) Gedoopt : ( 8 Dec 1670 )
Buijck Pietertje Joosten Geboren : ( ) Gedoopt : ( 10 Jan 1667 )
Buijck Wouter Cornelisz Geboren : ( Voor 1648 ) Gedoopt : ( )
Buijk Cornelis Woutersz Geboren : ( Voor 1684 ) Gedoopt : ( )
Buijk Geertruij Cornelisd Geboren : ( ) Gedoopt : ( 27 Mrt 1715 )
Buijk Geertruij Cornelisd Geboren : ( ) Gedoopt : ( 6 Dec 1711 )
Buijk Neeltje Cornelisd Geboren : ( ) Gedoopt : ( 28 Nov 1717 )
Buijk Neeltje Joosten Geboren : ( Voor 1667 ) Gedoopt : ( ) Buijk Peeter Cornelisz Geboren : ( ) Gedoopt : ( 26 Dec 1708 )
Buijk Theuntje Cornelisd Geboren : ( ) Gedoopt : ( 16 Jan 1707 )
Buijk Wouter Cornelisz Geboren : ( ) Gedoopt : ( 25 Mrt 1705 )

 1. ws Aaltie Amants Buijck, Zwammerdam begr 12-2-1737, tr Mattheus van der Heijde Pieter
 2. Cornelis

Cornelis koopt 28-5-1724 van broer Pieter " een erf, strekkend van de Straatweg tot in de Kuil, belend ten zuiden Jacob Hogenesch en ten noorden Mattheus van der Heijden. Koopsom 300 gulden." * groenehartarchieven

3692.* Symon Willemsz van Leeuwen

*1620, tr Alphen 11-2-1660

verwantschap is niet bewezen, mogelijke zoons zijn hier opgesomd. Als de verwantschap juist is, dan volgt verder de genealogische lijn in A. C. van Nood (1986). Kwartierstaat van Nood van Oostveen. Gens Nostra, 431-447

3693.* Annetje Jansdr van der Sluijs

Alphen ~16-12-1640 begr 1-12-1712, tr 2. Alphen 19-4-1679 Antonie Maartense Cop

 1. * Jan Symensz, tr Alphen 2-1-1696 Gaaltje? Jansse van Meurs (~Alphen: Marrigje, Annigje, Barber, Jan, Symon)

  [AR 27 p. 35]

 2. Jacob
 3. Cornelis Symonsse, tr Alphen 17-4-1695 Haasje Gerritse van Heijningen (~Alphen: Maritje, Willem, Gerrit, Annigje, Jan, Jan, Anthonie)

  [AR 22 p. 24]

 4. Willem Symonsz van Leeuwen tr 1. Alphen [AR 22 p. 208] 11-12-1695 Maritje Ariens Verweij, d.v. Adriaan Jacobs Verweij en Aaltje Dirks van Outshoorn [Van Nood] (~Alphen: Symon, Annetje, Marrigje, Annigje, Eemsje), tr 2, Alphen [AR 28 p. 9] 26-12-1703 Maria Aartse de Zomer (~Alphen: Aart, Fijtje, Grietje, Grietje, Gijsbert, Magdaleentje, Jan, Teunis, Klaasje)

kinderen: NA AR 22, 27 (huwelijken na 1694), doop voor 1695 moet ik nog nakijken

ouders etc. van Simon: * Van Nood

zie in de broncode juist hier beneden enkele acten betreffende dit echtpaar.

3704. Cornelis Gerrits van Clapwijck

Cornelis Gerrits Hoorewech, Pijnacker *1618 Overschie †12-3-1654, tr Overschie 24-3-1641

3705. Annetje Simons Hoorewech

†1683, tr 2. Arijen Gerritsz Rijwech, in 1668 genoemd als stiefvader en voogd van haar kinderen bij Cornelis.

zie de box bij 7408 Gerrit Cornelisz Clapwijck

echtpaar dubbelt met 8228 Dijkxhoorn; 8324 vdKooij

 1. Symon *1642
 2. Sijmon *1643, zie kwartier 4114. Dijkxhoorn
 3. Gerrit, *1646 †1716
 4. Geertie, *1647
 5. Maerten, *1650
 6. Neeltien, *1652

In 1668 zijn er vijf kindren van dit echtpaar in leven (zie ook de box bij 7408 Gerrit Cornelisz Clapwijck

* site Hofland-Poot en Ons Voorgeslacht 1974

3706. Cornelis Japhets Westduel

Charlois †3-3-1670 Beijensz p. 82, schout van Katendrecht in 1655 en 1669, woont op tolhuys onder Charlois (Katendrecht), gegoed in en bij Charlois, tr 1. na 1638 Trijntje Bouwens Roobol, Charlois begr 1655, d.v. Boudewijn Cornelisz Robol, dijkgraaf van Poortugaal, en Trijntgen Ariens (1 onbekend kind), otr 2. Charlois 6-11-1661

overlijden: Beijensz p. 82

Zie ook: L. G. Hoornweg (1943): Notities betreffende het geslacht Hoor(n)weg(h) uit Overschie. Sibbe, 3, 311-316: Cornelis is ambachtsheer van Charlois [geen bron aangegeven]. “Het geslacht ontleent zijn naam aan het feit, dat de voorvadeen woonden op de eenige boerderij aan de in Overschie gelegen Hoornweg&rduo;.

aantekeningen: Zie Ing. H. den Boer en Mr. J. J. F. Lots, ,,Poortugaalse Geslachten" in Ons Voorgeslacht jrg. 1978, blz. 454. Zie ook: K. J. Slijkerman, ,,Enkele correcties op de Geslachtsboom ofte Afkomstelingen van Doen Beyense van Driel" in ,.Mensen van Vroeger", jrg. 1974, blz. 146-142

3707. Ariaantje Pieters Kouwenhoven

Arjaentje Pieters Couwenoven, † na 17-10-1699, bij trouwen attest naar Rhoon, van Rhoon, gegoed te Charlois

~Charlois

 1. Maria, ~18-2-1663, get Ingiken Japhets
 2. Japhet, ~12-10-1664 † v 21-1-1732, doopget Ingiken Japhets, geen kinderen
 3. Lijsbeth, ~3-10-1666, get Neeltje Peters, Hoogvliet †16-11-1720, tr Charlois 28-11-1694 Japhet Pietersz Couwenhoven, z.v. Pieter Cornelisz Couwenhoven de jongere en Leentgen Jaephetsdr Westduel, wedn v Annetje Centen, hij tr 3. Hadewij Eewoutsdr Verduyn
 4. WPNWestduel.gif Pieter, ~29-1-1668, get Neeltje Pieters † v17-7-1722, tr Charlois 4-7-1706 Pietertje Aertsdr Verschoor, Charlois ~14-2-1666 †31-8-1741, zij 'wordt ambachtsvrouwe van Charlois bij dode van haar zoon in 1741' [Beijnsz p. 141], d.v. Aert Willemsz Verschoor en Arckje Aertsdr de Roy [meer details zie Slijkerman] [wapen op de site van ooms "Het gedeelde wapen vertoont heraldisch rechts (voor de kijker links) het wapen van Westduel: een groene hooivork met zilveren tanden op een gouden ondergrond. Het heraldische linkerwapen (voor de kijker rechts, het wapen van zijn vrouw Pietertje Aertsdr. Verschoor, (1666-1741) ambachtsvrouwe van Charlois." De bron hiervoor is ongetwijfeld: C. Hoek (1962). Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerk te Charlois. Ons Voorgeslacht , 109-118.]

  ~Charlois

  1. Cornelis, ~12-2-1708 †23-8-1741, doopget Adriaentje Hoorenwegh, schout van Charlois, koopt 10-8-1731 voor Fl 28250 de ambachtsheerlijkheid van de Staten van Holland.
  2. Erkje/Arckje, ~28-4-1709 † v17-7-1722, doopget Stijntje Verschoor
 5. Wouter, ~19-1-1670 †23-4-1705 [nb, in Beijensz p. 83: aangifte Pernis 31-1-1704], doopget Grietje Ariens, ongehuwd

* Slijkerman

3708. Evert Jorisse Rietdijk

Oostvoorne ~17-1-1646

3709. Maartje Jans Boutkan

 1. Joris, Oostvoorne ~2-10-1675, get Eva Joris
 2. Jan, tr. Rockanje 16-8-1711 Jannetje Japicks Boutkan, Rockanie ~12-6-1690, Heenvliet †19-11-1765, d.v. Japick Dircksz en Annetie Arens

  1. Japick, Oostvoorne ~11-5-1710
  2. Japick (Jacob), Rockanje ~14-2-1712, get Lijsbeth Japicks Boutkan, Heenvliet †21-4-1758, tr Heenvliet 3-11/19-11-1741 Marijtje Arijse Zegers, Hekelingen ~27-11-1718, Heenvliet †27-12-1781, d.v. Arij Bastiaansz en Haasje Huijbrechtse van Dijk (zij hebben 8 kinderen: Jan, Arij, Meijndert, Gerrit, Jannetje, Lijsbet, gerrit, Lijsbet)
  3. Evert, Oostvoorne ~21-10-1714, get Jannetje Otto van den Ban
  4. Evert, Oostvoorne ~15-12-1715, get Jannetje Otto van den Ban
 3. Maartje, Rockanje ~28-10-1677, get Teuntje jans
 4. Jaapje, Rockanje 17-3-1680, get Catrijntje Japicks
 5. Aren, Rockanje ~21-6-1682, get Teuntje jans
 6. Jaapje, Rockanje ~3-12-1684
 7. Catrijntje, Rockanje 26-2-1690, get. Jorisie Joris, Rockanje †2-8-1730, tr Rockanje 6-5-1714 Pieter Arentsz Legewegh (Lagerweg)

  1. Maartje, Rockanje ~28-10-1714, tr Oostvoorne 8-9-1737met haar neef Isaac Joris Rietdijk

* Van BoetzelaerGeneratie XIII


7384. Willem Gijsbertus van Leeuwen

Alphen * 1580 †1665, landbouwer, tr

7385. Anna Symons

Symon

* Van Nood

7386. Jan Hendrik van der Sluijs

kerkmeester Alphen 1668-1670

Annetje

* Van Nood

7408. Gerrit Cornelisz van Clapwijck

~1590 †1658, hij neemt in 1619 de boerderij over, tr 2. Overschie 1648 Grietje Cornelisdr, tr 1. ca 1610
20-5-1668: Rekening die Arijen Gerritsz. Rijwech stiefvader en gestelde voogd over de vijf nagelaten weeskinderen van Cornelis Gerritsz. Hoorewech zal. doende is van de ontvangst en uitgaven die hij gedaan en gehad heeft van de goederen de voorsz. weeskinderen opgekomen en aanbestorven door overlijden van Gerrit Cornelisz. Clapwijk zal. haarluider grootvader, mitsgaders Adriaen Jansz. Berckel haar oud-oom, alsmede Cornelis Gerritsz. Hoorewech haar vader zal., opgesteld zo volgens de rekening op 31-5-1660 van het goed van de voorsz. Gerrit Cornelisz. Clapwijck gedaan, als volgens de scheiding van de goederen van de gemelde Adriaen Jansz. Berckel, mitsgaders de uitkoop van de voorsz. kinderen haar vaderlijke goed d.d. 31-10-1664.

broer: T vd Vorm: weeskamer Overschie, rekening 20-5-1668; zie bronnen hogenda.nl Overschie)

7409. Geertje Jansdr van Berckel

†1641, heeft een broer Adriaen Jansz Berckel

broer: T vd Vorm: weeskamer Overschie, rekening 20-5-1668; zie bronnen hogenda.nl Overschie)

echtpaar dubbelt met 16456 Dijkxhoorn; 16648 vdKooij

 1. Arij zie 8204 in kw Dijkxhoorn, Pijnacker *ca 1610 Zouteveen †1678, tr. ca 1633 Lijsbeth Ariens Overgauw, d.v. Adriaen Cornelisz Overgauw en Ariaantje Hendriksdr, Pijnacker ~9-4-1613, †6-2-1681

  1. Arij, De Lier ~14 aug 1633
  2. Cornelis, De Lier ~30-11-1636 †ca 1710, bouwman, gezworene, ambachtsbewaarder, tr Schipluiden 8-11-1665 Claasje Simonsdr van Suylen
  3. Ariaantje, Schipluiden *1640, tr 1. Dirk Ariens van Schie, Overschie ~3-7-1644 †1719, tr 2. 1-1-1666 Joost Huybrechts van der Capelle, *ca 1640 †ca 1680
  4. Geertje, De Lier ~5-9-1642
  5. Trijntje, De Lier ~24 jan 1643
  6. Gerrit, Schipluiden *ca 1644 Pijnacker begr 26-3-1743, bouwman en schepen Hof van Delft, tr Vlaardingen 6-1667 Jannetje Jans van der Stout, d.v. Jan Jans van der Stout en Trijntje Jans van der IJssel, 't Woud ~14-11-1631.
  7. Aaltje, Schipluiden *ca 1650, tr Leendert Cornelissen van Bourgondien
  8. Arij †ca 1747, tr Schipluiden 20-1-1697 Neeltie Simons Maen
 2. Aaltje, *ca 1610 †ca 1680, tr. te Pijnacker circa 1635 Jan Jans Timmerman, †1653
 3. Cornelis, *1618
 4. Jan, Pijnacker ~25-7-1621, tr Delft 29-1-1648 Willempje Huybrechtsdr, d.v. Huybrecht Jansz en Maartje Joosten van der Hoeff (zij is d.v. Joost Huijgens van der Houff en Belytgen Lenaerts van der Houve), *Ackersdijk, † v 1680.
 5. Maertgen, † v 1660, tr Jan van Noorden
 6. Wiggert

* site Hoorewech

* site Hofland-Poot en Ons Voorgeslacht 1974

7410. Simon Maertensz Hoorewech

~1580 †1640, schepen van Overschie

C. Hoek, Ons Voorgeslacht 1992, p. 500: Symon Maertensz. ande Horenwech (1631: in de Hogenban): 1610-1615 en 1624-1632; p. 501: Symon Maertensz Horenwech in de Hogenban: 1633-1637

7411. Neeltje Gerritsdr Cruyer

*1579 †ca 1667

echtpaar dubbelt met 16458 Dijkxhoorn; 10078 vdLelie; 16650 vdKooij; 20586 Lee; 41738 41834 Lee; Griffioen

 1. Jannetje zie kwartier 10293 Middendorp
 2. Annetje
 3. Maartje, zie kwartier 5039 vd Lelie,
 4. Neeltje, Overschie †5-1657, tr Overschie 19-6-1632 Abraham Vrancken van de Hoogh, z.v. Frank Ewoutsz, †1642, en Grietje Cornelis, bouwman, *9-1608, Overschie †6-4-1680

  1. Ariaantje, Overschie *1633
  2. Maerten, Overschie *1635, †1678

* site Hoorewech

* site Hofland-Poot en Ons Voorgeslacht 1974

7412. Jaephet Cornelis Westduel

(Westduul, Westduyl, Westduijl) Charlois begr 3-10-1644, te Charlois schepen in 1611 kerkmeester 1620-1622, gegoed in Charlois

Zie: E. G. Verschoor, ,,Begravenen in de Hervormde Kerk te Charlois volgens de rekeningen der kerkmeesters, 1583-1662" in Ons Voorgeslacht jrg. 1963, blz. 152-153.

  Japhet Cornelisz en zijn vrouw Maertge Woutersdr Verduyn, won. in Overmaes op het Tolhuys, benoemen elkaar tot erfgenaam met uitsluiting van de weeskamer. Zij vermaken 2000 gld, een bed en 200 gld voor de uitzet aan elk van hun kinderen, wat Hadewij Japhetsdr, vrouw van Cornelis Danielsz van Driel, hun dochter, al genoten heeft.

testament 3-6-1637 notaris Adriaan Kieboom, ONA Rotterdam 151 akte/blz 154/253 [website Rotterdams Archief; scan is beschikbaar, maar heb ik niet gekocht]

7413. Maertgen Woutersdr Verduijn (de jonge)

Charlois †ts 4/31-12-1649, woont in 1645 op tolhuys te Katendrecht,

 1. Floris
 2. Heijndrick, Charlois begr 19-3-1653
 3. Aert, Rotterdam begr 23-2-1659, zeilmaker

   Aert Jacobsz, zeylmaecker, bekent 2000 gld. schuldig te zijn aan Agata van Welhouck, weduwe van Cornelis Jansz Hertichvelt, burgemeester en heemraet. Borgen: Meyndert de Calckman, haringhcooper en Maritgen Wouters, weduwe van Japhet Cornelisz wonende op het Tolhuys te Overmaes. N.B. Alle namen zijn doorgehaald en de akte is niet ondertekend.

  schuldbekentenis 2-12-1645, ONA Rotterdam 115 akte/blz 144/246 [website Rotterdams Archief; scan is beschikbaar, maar heb ik niet gekocht]

 4. Hadewij † v 7-1635, tr Barendrecht 19-6-1633 Cornelis Danielsz van Driel, Ridderkerk ~6-12-1601 † v 19-3-1647, z.v. Daniel Fopsz van Driel en Aeltge Cornelisdr Roomeyn, hij tr 2. Barendrecht 22-7-1635 Pietertje jacobsdr
 5. Leentgen, tr Poortugaal 2-1646 Pieter Cornelisz Kouwenhoven de jongere, *Hoogvliet, † v 23-2-1688, bouwman, dijkgraaf van Rhoon, schepen van Pernis, heemraad van Langebakkersoord, z.v. Cornelis Commersz Couwenhooven, o.a. baljuw van de Heerlijkheid Rhoon en Pendrecht, en Grietge Pieters

  Schiedam ONA 757/779, 760/1087, 762/455, 768/69 zie Bijensz

  • Grietje, *Hoogvliet, † v 23-6-1683, tr Pernis 29-5-1672 Dirk Hendriks van Driel, Pernis *ca 1647, †ca 1690, z.v. Hendrik Dirks van Driel en Neeltje Leenderts Welhoek. (3 kinderen: Beijensz p. 212)
  • Japhet, †aang. Pernis 16-11-1720, tr 1. 1679 Annetje Centen, *Ouderkerk aan de IJssel, † na 5-1682m d.v. Cent Lauris en Annegje Gijsberts, wed v Cornelis Class Weij, tr 2. Charlois 28-11-1694 Lijsbeth Cornelisse Westduel, Charlois ~3-10-1666, †aang Pernis 31-1-1704, d.v. Cornelis Japhets Westduel en Ariaantje Pieters Kouwenhoven, tr 3. Pernis 2-5-1710 Hadewij Ewouts Verduijn, Pernis *ca 1649, †aang. Hoogvliet 15-11-1714, d.v. Ewout Wouters Verduijn en Neeltje Ariens [Beijnsz p. 83 voor ONA's etc.]
  • Marijtje, tr v 1673 Bastiaan Jacobs van der Laan (=Welhoek), *na 1645, Hoogvliet †aang 22-4-1709, z.v. Jacob Leendert van der Laan en Trijntje Bastiaans Drogendijk [122.133.11]
 6. Nelletge
 7. Ingetje, Poortugaal †12-11-1706, tr Poortugaal/Charlois 22-7-1657 Leendert Cornelisz de Groot, Poortugaal †11-10-1680, wedn v Eylken Dirx van Driel

  zie ook J. Mac Lean (1966). De oudere generatiën van de geslachten van Driel te Poortugaal en Rhoon. De Nederlandsche Leeuw, 83, kol. 238

 8. Cornelis
 9. Lenert, Charlois begr 1629, ongehuwd
 10. naamloos kind, Charlois begr 1633

* Slijkerman

* K. J. Slijkerman (2013). De afstamming van het Charloisse geslacht Westduel. Ons Voorgeslacht, 68, 654, 121-135. * Beijensz p. 39, 83

WPNWestduel.gif St Clemens kerk (15e eeuw) van Charlois.
"In de kerk was ook aanwezig (nu in het historisch museum te Rotterdam) een rouwkas van Cornelis Westduel, (1708-1741) ambachtsheer van Charlois (1731-1741)
Op deze rouwkas waren aanwezig de wapens van zijn kwartieren t.w.:
Westduel: op goud een zwarte hooivork met de tanden naar boven.
Verschoor: (zijn moeder) op goud een zwart molenrad. van Diest: op zilver drie rechterschuin balken van blauw.
Couwenhoven: op goud een rode burcht met zilveren deuren. (wapen van zijn grootmoeder vaderszijde)
de Roij: op zilver 2 toegewende leeuwen van rood boven een schuldvoet van blauw (grootmoeder van moederszijde)"


7414. Pieter Cornelisz Couwenhoven de oudere

schout van Catendrecht

Hoornweg, 1943

7415. Lijsbeth Bastiaensdr

* vd Giessen; Vermaat

broer: Hoornweg, 1943

7416. Joris Evertse Rijdijck

† kort voor 26-6-1660

~Oostvoorne

 1. Evert, ~17-1-1646, gepr. door Jannetje Evers, getuige en peter was Jacobus
 2. Eva, ~28-7-1647, get Dirkje Joris
 3. Maertje, ~2-1-1650, gepr. door Cornelia Everse
 4. Jaco, ~10-11-1651, gepr. door wed Catrijna Jacobs
 5. Pieternella, ~6-4-1654, gepr. door Annetje Cornelis Blaienborg, Neeltje was lidmaat te Oostvoorne c. 1706

  Ons Voorgeslacht '51-60

 6. Leendert, ~26-9-1656, gepr. door Jannetie Everse, tr. Annetie Commers, beide lidmaat Oostvoorne ca 1706

  Ons Voorgeslacht 1951 p.60 e.v.

  1. Joris, Rokanie ~27-12-1676, get. Neeltie Joris
  2. Commer, ged. Rokanie 11-9-1678, get. Neeltie Commers. Volgt Vd
  3. Doen, Oostvoorne ~22-8-1683, get. Macheltie Commers "syns vrouws suste?' Rokanje †25-3-1731, tr Oostvoorne 2-3-1710, zelfde dag als zijn broer, Dignum Jochems van Hulst, jd van Oostvoorne, Rokanie †26-12-1752, aangifte door Joris Rietdiik zijn moeder Dina Jochims van Hulst (9 inderen: Arij, Leendert, Jochem, Jochem, Pieter, Annetje, Joris, Pieter, Klaas)
  4. Annetie, Oostvoorne ~15-11-1685, get. Lysbeth Pieters.
  5. Catharijne, Oostvoorne ~13-7-1688, get. Pieternella ‘syn suster’.
  6. Jacobus, Rokanje ~27-11-1689, "van Oostvoorne, bij vacature aldaar", †Rokanje (aangifte) 1-10-1729, tr Oostvoorne 2-5-1723 Dignum Frederikse Dekker (dochter Aaltje)
  7. Maartje, tr Barent Pieterse Looi
 7. David, ~11-5-1659, "gepr. door Dirckie Jooris, wed van hoer overleden man Evert Davidse Riedijcker", tr Oostvoorne 27-1-1684 Jannetie Witte Langendoen

  Jacob, Oostvoorne ~24-9-1684, get Willempje Claus, tr Oostvoorne 2-4-1719 Jannetje Cornelisse Quak (kinderen: Jannetje, Cornelis)

 8. Jorissie, ~26-6-1660, ,“het kind van Joris Evertse Rijdijck zaliger gepr. door de grootmoeder Dirckie Joris, get Jannetie Evers”, tr Oostvoorne 16-11-1689 Engel Dirkse van den Ban (zij hebben 8 kinderen), hij tr 2. Oostvoorne 5-5-1709 Marietje Jansdr

* Van BoetzelaerGeneratie XIV


14768. Gijsbrecht Willemsz van Leeuwen

*Alphen †Alphen, "landbouwer te Aarlanderveen, koopt in 1588 aan de lagerzijde onder Aarlanderveen een huis en erf dat tot 1777 (6 generaties) in de familie bleef"

Willem

* Van Nood

14816. Cornelis Dircksz

*ca 1550 †ca 1619, bouwman
Hij verkrijgt als gift in 1578 een stuk land in Berkel, [zie ook Ons Voorgeslacht 1987 p. 663], neemt boerderij over van Gangert Cornelisz, althans van zijn stiefzonen Joris, Lenaert en Bastiaen (ten oosten en zuiden van deze boerderij de Strikkade, aan de westzijde de Klapwijkseweg; mogelijk was er in 1578 alleen maar land en gaan boerderij (meer), de boerderij is in 1937 afgebroken, een foto in Klapwijk-De Drudenvoet november 1996 p. 5, met details over de bewoners in de loop der eeuwen, vanaf Engel Cornelisz (1520) en Huijbrecht Engelsz, met wiens weduwe Gangert was gehuwd)).

Zie Klapwijk site voor transcripties van akten e.d., ook voor andere leden van dit geslacht


Cornelis Dircksz is vandaag bekend als stamvader Klapwijk, maar let er op dat alleen Jan en Gerrit zich Clapwijck gaan noemen. Dirck, waarvan D. Klapwijk in 1992 nog moet melden dat hij naar Schipluiden is vertrokken maar dat onbekend is wat er van hem is geworden, heet Van der Eijck en Jacob heet Van Dijck. Een zoon van Gerrit neemt de naam van zijn vrouw over: Horewegh. Omdat in de deelkwartieren Dijkxhoorn zo'n 15 of meer lijnen bij deze Cornelis Dircxz uitmonden, komen al deze varianten op deze website voor.

Een opzienbare recente ontwikkeling is de toevoeging van 4 generaties Hoflant via de moeder van Cornelis Dircksz dankzij onderzoek van H. M. Kuypers en A. Slootweg (2004). Een Schielandse familie Hoflant. Ons Voorgeslacht, no. 563, oktober-november 2004, p. 265-348. Zie daar p. 271, zie daar ook voor de aansluiting Van Dijck en Van der Eijck. Dit parenteel Hoflant geeft talrijke details en uitvoerige bronvermeldingen. De auteurs hebben voor Cornelis Dircxz en zijn nageslacht gebruik kunnen maken van tot nu toe weinig bekend of nog onbekend materiaal uit archiefonderzoek door P. Flippo.

14817. Maritgen Jansdr

†1616 begr Pijnacker

echtpaar dubbelt met 14912 Bol; 21680 Droppert; 16504 Dijkxhoorn; 16856 vdSpek; 16656 vdKooij; 30264 vWoerden

*Pijnacker

 1. Dirck van der Eijck, zie kwartier 8296 Dijkxhoorn (1e huwelijk), zie kwartier 15132 vWoerden (2e huwelijk)
 2. Jan van Clapwijck, zie kwartier 7456 Bol
 3. Adriaen (was zwakzinnig)
 4. Gerrit van Clapwijck
 5. Maertgen tr Pleun Adriaensz, molenaar in Pijnacker, kinderen van zoon Adriaen noemen zich Pijnacker [Ons Voorgeslacht '04 310; Maertje komt in mijn kwartieren niet voor]
 6. Jacob van Dijck, zie kwartier 8328 vdKooij

  Ons Voorgeslacht '04 312

 7. Aeltgen, Schiedam †2-6-1642, otr Delft 14-4-1613 Bouwen Cornelisz Corpershoeck, *ca 1588, van Delft, molenaar te Schiedam [Ons Voorgeslacht '04 319, bronnen zie daar. Geen ouders van Bouwen; Aeltgen komt in mijn kwartieren niet voor]
 8. Fijtgen ws ongehuwd gebleven

* Kuypers en Slootweg 2004, zie daar voor kinderen van Maritgen en Aeltgen

NB: Dit kwartier wijkt af van dat bij W. Paul (1975). Kwartierstaat Clapwijck. Aanvulling op O.V. 1974, blz. 242. Ons Voorgeslacht, 30. Paul heeft nog Cornelis Cornelisz Clapwijck, tr Delft 24-6-1585 Neeltje Gerritsdr

14820. Maerten Symonsz

schepen van Overschie

C. Hoek, Ons Voorgeslacht 1992, p. 500: Maerten Symonsz. Hoorewech (1602: in de Hoogenban): 1601-1606, hij sterft in dit jaar

14821. Jannetje Cornelis Hoorewech

*1579 † 1617, woont op de boerderij Hoorewech aan de Hoorewech (reproductie van tekening van Verheul op de site van Rotterdam en de site Hoorewech), tr 1. ca 1570 Cornelis, zie voor dit huwelijk kwartier 84216/7 vReeven

echtpaar dubbelt met 32916. Dijkxhoorn; 33300 vdKooij; 20156 vdLelie>

kinderen 1e huwelijk van Jannetje met Cornelis

 1. Jacob zie 42108 in kw Van Reeven
 2. Gerrit
 3. Neeltje
 4. Ariaentje

 1. Simon
 2. Aeltje *1587, tr Willem Gerritsz Cruyer *1587 †ca 1648, z.v. Gerrit Willemsz Cruyer, †1630, en Marijtjen Pieters †1625
 3. Maritje, tr Cornelis Rochen

* Hoorewech site

14822. Gerrit Willems Cruyer

†1630

14823. Marijtgen Pieters

†1625

echtpaar dubbelt met 33300 33494 Kooij; 20158 Lelie

 1. Neeltje
 2. mogelijk: Pieter [schepen Overschie, zie C. Hoek, Ons Voorgeslacht 1992, p. 501: "Pieter Gerrits. (1642: Cruyer) in den Hogenban (1632: in de Spaensepolder, 1637 opt slot Spangen): 1631-1639, op 28-5-1642 aangesteld in plaats van de overleden Gillis Gillisz., 1643-1647, 9-4-1654 aangesteld in plaats van de overleden Cornelis Gerritsz Hoornwech en 1655"]

* site Hofland-Poot en Ons Voorgeslacht 1974

14824. Cornelis Japhetsz

(Jaephetsz Jaffitsz) Charlois begr 1638, in Charlois kerkmeester 1590-1592

E. G. Verschoor, “Begravenen in de Hervormde Kerk te Charlois volgens de rekeningen der kerkmeesters, 1583-1662” in Ons Voorgeslacht jrg. 1963, blz. 152-153

"Mogelijk was hij verwant aan Raes Claesen, die in de eerste helft der 17e eeuw te Poortugaal leefde. Raes voerde een identiek wapen (een hooivork) met de familie Westduel."

G. J. Vermaat, ,,Genealogische en andere merkwaardigheden in de hervormde kerk te Poortugaal" in Ons Voorgeslacht jrg. 1964, blz. 124>

Slijkerman p. 33


28 [ nummer verwijst naar een plek buiten de kerk, aangegeven op het kaartje op blz. 6] "Hier leijdt begraven Raes Claessen in Poortugael, is ghestorven den 12en Meij anno .... Wapen: een hooivork.
Het jaartal moet hebben gestaan op een bijbehorende steen, die nu verdwenen is. Op de tekening, indertijd gemaakt door dhr. Van der Poest Clement staat 1604. Dhr. Bloys van Treslong Prins vermeldde 1648. Dit laatste is m.i. niet juist."

J. J. Vervloet (Bewerking) (2008). Begraven in en om de kerk van Poortugaal.. Uitgave: Ons Voorgeslacht. isbn 9789078451037.

Het probleem is dan, dat Raes Claessen, aangenomen dat dit dezelfde persoon is, in 1607 is beleend, zie bij Theunis Koosen leen 55 Putten (C. Hoek, 1972). Daar is ook te vinden dat hij in 1648 is overleden, dan wordt zijn zoon Fob beleend.

"In de tweede generatie wordt voor de eerste maal melding gemaakt van de familienaam. Deze zal ontleend zijn aan het vijfde tiendblok in de polder Charlois: 'den Westduyl,' alwaar de familie grondbezit had."

Ed. G. Verschoor, De rouwkassen in de Hervormde Kerk te Charlois" in Ons Voorgeslacht jrg. 1971, blz. 157-158.

Slijkerman p. 33

14825.* NN Florisdr

† waarschijnlijk voor 1638

Jaephet

* Slijkerman (2013).

gengif/verduin.1962.pdf "Tijdens verbouwingswerkzaamheden in 1961 zijn van onder de vloer van de kerk enkele grafstenen naar boven gekomen w.o. de grafzerk van Wouter Hendricksz. Verduijn en zijn vrouw Lijntgen Eeuwoutsdr. Verschoor.

"Hier leyt begraven Wouter Hendricks Verduijn sterf den XI Julyus anno 1626"
"Hier leyt begraven Lin.e. Ewouts, huisvrouw van Wouter Hendricks sterff den X December anno 1624"
Wapen: 2 boven elkaar geplaatste snoeken;
Helmteken: een vlucht met uitkomende snoek

C. Hoek (1962). Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerk te Charlois. Ons Voorgeslacht , 109-118. Foto: Openbare Werken Rotterdam.

14826. Wouter Hendriksz Verduijn

Charlois *ca 1550 begr 11-7-1626, schepen Charlois, pachter van tienden in Charlois, tr 1. Maertgen Cornelisse Varckenoord

Slijkerman verwijst naar: A. Verduin, ,,Verduijn" in Gens Nostra jrg. 1965, blz. 207 en W. Paul, "Verduijn" in Gens Nostra jrg. 1965, blz. 308

dubbelt met 15008 Bol

 1. Maertgen, *Charlois †1645, tr 1. Lenert Lenerts Smeer, tr 2. Huybert Jansz Ruyter
 2. Nelletgen, *Charlois, † v 1626, tr Willem N.N.
 3. Hendrick, *Charlois, † v 29-7-1626, dochter Maertge tr Dammis Pieters Comys

  Ooms genealogie Verduijn

tr 2.
Graf. Rekenkr. Holland, coornthienden van Charlois:
Wouter Hendricksz. pachter van:
't Vlaminghblock 1573, deel 2533, 't Struijpblock 1574, deel 2534, 't Catendrechtblock 1574, deel 2534, 't Struijpblock 1580, deel 2540, 't Vlaminghblock 1579, deel 2539, 't Catendrechtblock 1587, deel 2547, 't Struijpblock 1588, deel 2558, 't Vlaminghblock 1590, deel 2550.

Lots en Den Boer p. 374 noot

"11-7-1626 Wouter Hendricksz. Verduijn wonende te Charlois, ziek te bed liggende, testeert: Cornelis Woutersz. Verduijn, zijn jongste zoon, zal in eigendom krijgen de hofstede of woning, berg of bergen, boomgaard, schuur enz. met een aantal stukken grond. Hiervoor moet hij aan zijn broers en zusters betalen 5 gouden Carolus gulden en 10.000 gulden." (ONA Rotterdam 147 pag. 72)

Ooms: * genealogie Verduijn. Zie daar, of op de site van het archief van Rotterdam, ook RA Charlois. nr 28 en 13

14827. Lijntgen Ewoutsdr Verschoor

Charlois †10-12-1624, d.v. Eewout Dircksz en Hadewy Aertsd

NB: Lots heeft hier Cornelis als zoon van Lijntgen, Prins en Kapteyn van Maertgen

Slijkerman verwijst naar: E. G. Verschoor (1974). Geslachten Verschoor en Van der Schoor in de omgeving van Charlois. De Nederlandse Leeuw, kolom 306

echtpaar dubbelt met 15008 Bol

"Vuijl, nat, gedureig regen ende docker weder."

Dvid Beck. Haags dagboek. 10-12-1624.

 1. Eewout, tr 1. Neeltje Adriaansdr (3 kinderen), tr 2. Maertge Aryensdr Pors, d.v. Arij Lenerts Pors en Jannetje Bastiaans (8 kinderen) [details zie Ooms genealogie Verduijn]
 2. Clement † v 6-7-1626
 3. Dirck, Ridderkerk †1632, otr Ridderkerk 30-10-1616 Neeltgen Ariensdr Baes, Ridderkerk ~5-10-1582, d.v. Arien Cornelisz Baes en Marijke Aryensdr, tr 2. Ridderkerk 19-5-1634 Leendert Hendricksz in 't Velt, van IJsselmonde

  ~Ridderkerk

  1. Martijnken 22-4-1618, tr Ridderkerk 8-6-1653 Jan Hendriksz in 't Veld
  2. Wouter 5-1-1625, tr Ridderkerk 10-5-1654 Aeghjen Ariensdr, wed v Aert Symonsz
  3. Lijntje 27-6-1627, tr Ridderkerk 2-6-1652 Franc Willemsz van Nes
  4. Cleysien 10-6-1629
  5. Aryaentge 14-7-1630
  6. Aryaentge 21-12-1631, tr Ridderkerk 14-1-1657 Emond Pauwelsz Cranendonck, waard in het Wapen van Rome, zv Pauwel Areinsz Cranendonck alias Romeijn en Teunken Emondsdr van Jonckholdt

   Pauwel kocht in Ridderkerk de herberg 'Het Wapen van Rome', wat ongetwijfeld zijn af en toe gebruikte bijnaam verklaart. Sigmond en Slijkerman (1992). De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400-1700. Rotterdam, in eigen beheer.

 4. Willem, schepen en kerkmeester Charlois, tr 1. Pietertgen Leendertsdr Smitshouck, tr 2. Martgen Cornelisdr Huyser
 5. Cornelis zie 7504 in kw Bol
 6. Maertgen
 7. Elysabeth, tr Pieter Jans de Raet, † v 18-12-1649 [Beijensz p. 41], z.v. Jan Pietersz de Raet en Neeltje Willemsdr
 8. Leytgen, tr Adriaan Lennertsz, smid op Smitshouck, ws †1610 wanneer zijn erfgenamen de smederij verkopen

* Lots en Den Boer

* Slijkerman

14828. Cornelis Commersz Couwenhoven

bouwman op Koudenhoven, dat ligt aan de Lombardse Dijk in Hoogvliet; baljuw, schout en dijkgraaf van Rhoon, schepen van Hoogvliet en van Pernis, in 1565 beleend, tr v 1590

belening: Ons Voorgeslacht 1972 p. 109

Van der Giessen corrigeert in Ons Voorgeslacht 1962 op basis van het testament van Neeltje Cornelis Kouwenhoven een eerdere genealogie in de 'Geslachtsboom Doen Beyens van Driel,' welk laatste stuk omstreden is, zie Vermaat, 1963.

14829. Grietje Pietersdr

"Grietje Pieters, wed. van Cornelis Commersz. Kouwenhoven, geassisteerd met Claas Claasz. Weij, haar voogd in deze, verkoopt huis, erf en bijbehorende landen aan haar zoon Pieter de jonge, onder beding dat zij en haar dochter Neeltje op een kamer mogen blijven wonen, hun hele leven lang."

Pernis ORA 112, 16-6-1645. In Beijensz p. 15, zie daar voor meer details

 1. Pieter de oudere
 2. Leendert
 3. Pieter de jongere, *ca 1604, tr Poortugaal 2-1646 Leentje Japhets Westduel, jd wonende onder het tolhuys te Charlois, d.v. Japhet Cornelis Westduel en Maertje Wouters Verduyn

  1. Jafeth, Hoogvliet †16-11-1720, tr 1. Annetje Centen, tr 2. Charlois 28-1-1694 Lijsbeth Cornelis Westduel, Hoogvliet †31-1-1704, tr 3. Pernis Hadewy Ewouts Verduyn, van Pernis (dochter: Annetje, Pernis ~23-10-1695. 'Zij wordt 20-10-1721 beleend met de leengoederen door het overlijden van haar vader' [Beijnsz p. 141], tr Hoogvliet 1722 Thijs Jacobs Pons, *Rhoon, z.v. Jacob Crijnen Pons en Aalbertje Alberts, zij hebben 9 kinderen (zie Beijnsz p. 141)
  2. Marijtje, tr Bastiaen Jacobs van der Laan, Hoogvliet †22-4-1709, z.v. Jacob Leenderts en Trijntje Bastiaens Droogendijk
  3. Grietje, tr Pernis 29-5-1672 Dirck Hendriks van Driel tr 2. Hilletje Groenendijk

   zie ook J. Mac Lean (1966). De oudere generatiën van de geslachten van Driel te Poortugaal en Rhoon. De Nederlandsche Leeuw, 83, kol. 242

 4. Neeltje, Hoogvliet †1660/1 ongehuwd

  zie Beijensz p. 15

 5. Jannetje, tr Jacob Anens van Es, schout van Rhoon

  1. Cornelis
  2. Rochus
  3. Barber
 6. Maertje, tr Cornelis Jacobs Schipper

  1. Jacob
  2. Cornelis
  3. Pieter
  4. Gerrit
  5. Ariaantje
  6. Maartje
 7. Commertje,woont in 1647 op de Pernisse sluys, tr Gerrit Ole Keyser, † v 12-8-1647

  N.A. Schiedam 757 dd. 12-8-1647

  1. Huybert
  2. Jan
  3. Pieter
  4. Willemtge, tr Maerten Jacobs Groenendijk
  5. Cornelis, tr Jan Cornelis Lantmeter te Heenvliet

* vd Giessen; Vermaat

* Beijensz

14832. Evert Davidsz Riedijcker

† v 11-5-1659
Het wapen Riedijk volgens Rietstap: In zilver een zwarte keper.
"Het hier te behandelen geslacht zal zijn naam ontleend hebben aan de Rietdijk, welke dijk loopt vanaf een punt ongeveer 2 km Z. van het centrum van Oostvoorne, in O.Z.O. richting over een lengte van ruim 2 km en ter plaatse de gemeentegrens vormt tussen Oostvoorne en Rockanje. Aan de N.zijde van deze dijk bevond zich nog in 1801, op ongeveer 425 m vanaf de kruising met de Willemansweg en 800 m voor de volgende kruising met de Dwarsweg of Voorweg, het huis van Leendert Rietdijk."

Van Boetzelaer (1961). Het geslacht Rietdijk Ons Voorgeslacht. p. 69 e.v.

14833. Dirckje Jorisdr

* Van Boetzelaer p. 69Generatie XV


29536. Willem Dircksz van Leeuwen

† v 1548

Gijsbrecht

* Van Nood

29632. Dirck Jansz

29633. Aeltgen Gerritsdr Hoflant

echtpaar dubbelt met 29824 Bol; 43360 Droppert; 33008 Dijkxhoorn; 33312 vdKooij; 60528 vWoerden; 33712 vdSpek

 1. Cornelis
 2. Annetgen
 3. Maritgen
 4. Jacob
 5. Weyntgen

* Kuypers en Slootweg p. 294 , zie daar voor kinderen van kinderen.

29644. Willem Adriaensz Cruyer

29645. Yda Jacobsdr

echtpaar dubbelt met pm; 66600 vdKooij; 40316 vdLelie

Gerrit

site Anthony Hofstee, 11-2007

29648. Japhet Andriesz

Hij boert op een pachthoeve in de 14e houve te Oost-IJsselmonde, is daar laagheemraad van de polder, en waarsman. Gedeeltelijk eigenaar van van de hofstede van Cornelis Woutersz Vinck (schout van Hendrik-Ido-Ambacht), naar aanleiding waarvan heel wat is geprocedeerd voor het Hof van Holland (zie Slijkerman 2013, blz. 122-123). Hij huwt ca. 1545

29649. Sebastiana Cornelisdr

(Sebastiaentgen)

Slijkerman is wel zeker van dit huwelijk, maar schrijft toch dat het opmerkelijk is dat Sebastiaentje nooit is vernoemd. Hij wijst ook op een tweede huwelijk van Japhet, zoals door Van Wimersma Greidanus genoemd, maar deze Gryetgen Jaeften weduwe moet volgens Slijkerman toch echt worden gelezen als Gryetgen Joesten.

29650. Floris Diericxz

(Floris Diericxz Verschoor)

Is er een relatie met 59308 Dirck Eewoutz (Verschoor)?

29651.* Maritgen Cornelisdr

mogelijk: de laatste vrouw van Floris

NN

* Slijkerman (2013).

29652. Hendrick Woutersz

dubbelt met 30016 Bol

 1. Wouter
 2. ws Hendrickje
 3. ws Cornelis

*Verduijn

29654. Eewout Dircksz

De gegevens hier, en van oudere generaties, overgenomen van Ooms 'genealogie Verschoor' op www.
Nog te raadplegen:
N. A. Kosters (2003). Genealogie van het geslacht Verschoor. Sleen. [Heirweg 8, 7841 AP, Sleen]
V. Brandwijk (2003). Kwartierstaat van Jan Vermeij en Jacoba Verschoor. Kwartierstatenboek Prometheus XVIII, p. 386-490.
E. G. Verschoor, (1974): Geslachten Verschoor en Van der Schoor in de omgeving van Charlois. De Ned. Leeuw, jrg. 1974, kolom 306

29655. Hadewy Aertsdr

Gegoed te Charlois, koopt in 1578 en 1582 tienden onder Charlois, tr 2. Aelbrecht Pouwels

echtpaar dubbelt met 30018 Bol

K.J. Slijkerman (2005). Huislieden en arbeiders met een ploeg en paarden te Charlois anno 1660. Ons Voorgeslacht, 194-196. Hij noemt Aert Willems Verschoor "syt ick en cant niet doen", Dirck Aertss Verschoor "syt ick heb meer als genoch te doen ick en cant niet doen", en Aert Dirck Verschoor "syt ick heb de tyt niet." De citaten zijn hun antwoord op de vraag een ploegklus te doen voor de dijkgraaf Visch.

29656. Kommer Beyensz

&dagger v 9-7-1565

29657. Maritge

De leenkamer van Holland geeft over Van Driel en Kouwenhoven gedetailleerde gegevens, door G. J. Vermaat vermeld in 'Het geslacht Couwenhoven en de "Geslachtboom ofte de afkomstelingen van Doen Beyense van Driel," in Ons Voorgeslacht 1963 no. 110.

"Op 21 maart 1368 krijgen de broers Hughe en Willem Waddijns van Zweder van Abcoude, heer van Putten enz., in leen ieder de helft van een drogendijk in Oedenvliet [Hoogvliet, b.w.]. De percelen dijk liggen aan weerszijden van het huis van Hughe Waddijns ,,dat men heet Coudenhove", (leenkamer, inv. 78, fol. 214).
Op 31 december 1434 draagt Willem Hughe Waddijns de beide percelen over aan Hughe Adriaens, die er mee beleend wordt, en weer wordt het huis Coudenhove genoemd ,,daar Willem Hughe placht te wonen", (leenkamer, inv. 78, fol. 271). Later blijkt een deel van de dijk ook deze naam te dragen, want op 31 december 1548 wordt Commer Beyensz. na overdracht door Pieter Wadde beleend met een stuk dijk genaamd Coudenhoven en gelegen in Oedenvliet (=Hoogvliet). 1) Op dezelfde dag draagt Pieter Wadde het tweede perceel dijk, genaamd Coenewarde, over aan Ysbrant Jansz."

leenkamer, inv. 127, cap. Arckel, Putte en Strijen, fol. 20

Putten leen 20 A 1493: 5 à 6 gemet weiland tegenover het Sciedamse veer (1497: een deel van een droge dijk), genaamd Coudehoven.


"31-12-1548: Commer Beyez. na overdracht door Pieter Waddez.
9-7-1565: Cornelis Commersz., onmondig, hulde door zijn broer Ever Thoenisz., na kwijtschelding van wanverzoek en bij dode van zijn vader Commer Beyensz.
27-7-1613: Pieter Cornelisz. bij dode van zijn vader Cornelis Commersz.
20-6-1640: Wouter Pietersz., onmondig, oom: Lenaert Cornelisz. Couwenhoven, bij dode van zijn vader Pieter Cornelisz.
26-2-1648: Wouter Pietersz. doet zelf hulde."

leen 20A p. 118 en het uitgebreide leen 20A op p. 219, Het huis Coudenhoeve, in C. Hoek (1972). Repertorium op de lenen van Putten, gelegen in het land van Poortugaal en in de Riederwaard. Ons Voorgeslacht Nr. 211, p. 109 e.v.

* vd Giessen; Vermaat

* BeijenszGeneratie XVI


59072. Dirck van Leeuwen

landbouwer, leenman van Holland en van de heer van Wassenaar

Willem

* Van Nood

59266. Gerrit Aertsz Hoflant

†ca 1561, heemraadsbode Schieland, baljuw van Bleyswijck en schout te Schiebrouck (Ons Voorgeslacht 1962 p. 42), tr 2. Maritgen Jacobsdr, poorter van Rotterdam, zij tr 2. schoenmaker Jacob Pietersz, tr 1.

59267. Weyntgen? NN

echtpaar dubbelt met pm dubbels; 59650 Bol; 86722 Droppert; 66016 Dijkxhoorn; 67424 vdSpek; 121058 vWoerden; 66626 vdKooij

 1. Claes
 2. NN
 3. Meynsgen
 4. Leendert
 5. Aeltgen
 6. Maertgen
 7. Trijntgen?
 8. Gerrit

* Kuypers en Slootweg 2004, zie daar voor kinderen van kinderen en kinderen uit 2e huwelijk.

Leen 66. 1 morgen land binnen de vrijheid van Rotterdam in Quakernaick, strekkende van de nieuwe vest tot aan de oude vest (1607: buiten de Goudse poort). Belend ten westen: Cornelis van Bruhesen PhIlipsz. (1586: de erfgenamen van Christiaen Carre, 1607: de weduwe van Adriaan Lenertsz. Besemer, 1625: Maria Adryaen Leendert Besemersdochter), ten oosten: Franck Gerijtsz. Zay (1596: Adriaen Lenertsz., 1607: Jan Grijp, 1625: Jan Grijp als man van een dochter van Jan Aertsz. houtcoper).

20-3-1539: Gerijt Aertsz. Hoflandt, na opdracht uit eigen, na koop van Jan- en Gerit van Zoelen, broers, en in ruil voor het leen no. 105.
20-11-1539: Cornelis Pietersz., brouwer te Rotterdam, na overdracht door Gerit Aertsz, Hoflandt.

Leen 105 in Benthysen. Het huis, staande op de landscheiding, met toebehoren, genaamd het Hilhuys. l/. morgen land, gelegen aan het Hilhuys, aan de zijde van Benthuysen. 3 morgen land voor den Hil, tussen Benthuysen en Zegwaert, belend ten noorden: Henrick Claesz. Thol, ten westen: Dirck Claesz. (1539: Dirck Claesz. Schout), en Gherit Hoflandt.
28-1-1537: Gherijt Aertsz. Hoflandt, schout van Sciebrouck, na opdracht uit eigen.
20-3-1539: Gherit Aertsz. Hoflandt, baljuw van Bleyswijck en schout van Schiebrouck, krijgt het leen ten vrij eigen, in ruil voor het leen no. 66.

Hoek, C. (1962). Repertorium op de lenen van Honingen. Ons Voorgeslacht , 33-105


Tenslotte. In de 14e eeuw is in Kralingen 'het Oude Hofland' vermeld, groot 48 morgen. (C. Hoek, Ons Voorgeslacht 1989 p. 438). Hoek geeft hier ook een beschrijving (p. 442) van Leen 61 van Honingen, waarvan de leenmannen geen relatie tot het geslacht Hoflant hebben:
Leen 61. 3 morgen 41/2 hond (1473: 4 morgen) land, genaamd het Hoflandt, (1473: in het Oude land) grenzende aan Hadewijh Vranckendochter (1659: in Achter-Rubroek, 1521: belend ten oosten en westen: de grauwe zusters te Rotterdam en Doe Jansz., ten zuiden: Hoepersland, ten noorden: Stucken en de Hoechkade).

19-2-1551: Geryt Hofflant Aertsz. geeft voor hem, zijn erven en nakomelingen heer Geryt heer van Assendelft, van Eemskerck, ridder, eerste raad van de keizer, presiderende in Hollandt, enz., de hofstede van Foreest, groot omtrent 8 morgen land, elke morgen om 34 ponden groot Vlaams ,,Teynde maet teynde gelde", gelegen binnen der stede vrijheid buiten de Goutse poort, de stedevest met het gasthuis en Goessen de brouwer zz, Meynsgen IJsbrantsdr. met haar kinderen nz, strekkende voor uit de Rotte tot de buurweg toe. Met conditie dat vsz. Geryt Hoflant is gehouden vsz. hofstede en land te leveren vrij van schot, van lot, van thijns, van des keizers bede en van alle andere lasten, uitgezonderd alleen het molen- en morgengeld. Inplaats van waarborg wordt geleverd bij willig decreet van de Hove van Holland op kosten van de heer van Assendelft en bij oppositie tot kosten van Geryt Hofflandt vsz. Voorwaarde is dat Geryt Hofflandt deze hofstede en landen in huur zal houden gedurende 20 jaren achtereenvolgende, ingaande Petri ad cathedram 1551, elke morgen tot 9 kgld. per jaar. Bij expiratie van de huur is Geryt Hofflandt of zijn nakomelingen gehouden het huis en verdere opstallen die in de koop niet zijn begrepen terstond af te breken, zover als zij met de heer van Assendelft of zijn nakomelingen hierover niet accorderen. De boomgaard zal door Hofflandt en zijn nakomelingen in behoorlijke staat gehouden worden.

16-8-1553: Geryt Hoflant Aertsz. gga de edele, vrome here van Assendelff de huizinge en de timmerage met alle aankleve vandien, staande in Croeswijck op het land genaamd Foreest, dat de edele here van Assendelff van vsz. Hoflant gekocht heeft. Hij cedeert alle recht en actie daarop. Vrij en onbelast. Waarborg Claes Hofflant Gerytsz. met hee in de Lombartstraet, Willem Senten zz en mr. Symon Clesi met Willem Bis die scoenmaker nz.

A. M. Verbeek (1989, 1990). Het tweede giftboek van Rotterdam, archiefnr 497. Ons Voorgeslacht, 1989 p. 28, 1990 p. 391

59288. Ary Bastiaensz

59289. Neeltje Theunisdr

echtpaar dubbelt met 133200 vdKooij; 80632 vdLelie

site Anthony Hofstee, 11-2007

59298.* Cornelis Gerritsz

(Cranendonck) (verwantschap is niet bewezen) bouwman in Sandelingenambacht

nog nakijken: C. Sigmond & K. J. Slijkerman (1992). De geslachten Cranendonck in Holland (blz. 109-110). Rotterdam. uitverkocht

* Slijkerman (2013).

59304. Wouter (Wouter Cornelisz?)

Genoemd in de rekeningen van de Rekenkamer der Domeinen van Holland 1526, 1527 en 1528

Ooms, genealogie Verduijn: "Wouter Verduijn wordt genoemd in de rekeningen van de Rekenkamer der Domeinen van Holland in de jaren 1526, 1527 en 1528. In 1542 gebruikt hij een deel "gorssinge" te 's Gravenambacht. Gezien zijn naam en het tijdstip komt hij in aanmerking als de stamvader van het geslacht Verduijn al blijft dit wel een veronderstelling."

dubbelt met 60032 Bol

Hendrick

http://www.zuiderent.ch/kwst/gen15a.htm

WPNVerschoor02.jpg "Blijkens een zegel van d.d. 24 september 1543 gedrukt op een cohier, is het wapen van Dirck Eeuwoutszn. een molenrad met een antieke vlucht als helmteken. Dit wapen werd gevoerd door het geslacht Verschoor uit Charlois" bron: site Ooms genealogie Verschoor

59308. Dirck Eewoutsz

In 1543 genoemd als schepen van Charlois, gebruiker van 22,5 morgen land te Charlois.

Eewout

site Ooms genealogie Verschoor

59312. Beye Doensz

in Poortugaal is hij heemraad (1538), schepen 1543-9, in de 10e penning van 1543 met 9 gemet in Albrandswaard, 6 gemet in Hoogvliet en ca 100 gemet in Poortugaal, tr 2. Neeltje Leenderts, tr 1.

59313. Maritje Claasdr

 1. Pieter

  • Jan
  • Jannetje
  • Maartje
  • Pieter
 2. Adriaan, in de 10e penning van Poortugaal van 1543 met 32 gemet en een huis

  • Geertruid
  • Magdalena
  • Maartje
 3. Doen, poorter van Schiedam (in de Boterstraat), bezit land in Oud- en Noeiuw-Matenesse, in 1560 schepen, tr 1. Annetje Jorisse, d.v. Joris Klaas, schuitvoerder, wed v Dirk Aarts (bij wie zij een dochter Geertje heeft), tr. 2 Neeltje Meesse of Witte

  1e huwelijk

  • Dirk, [Dirk Doens, Schiedam, marktschuitvooerder op Rotterdam, tr 1. Maritge Pieters, Schiedam begr 5-5-1637, tr 2. Trijntge Harmens. Dit kan niet zoon Dirk zijn, onbekend is wie dan wel] Joris
  • Maartje
  • Haasje
  • Grietje

  2e huwelijk

  • Beije
  • Annetje, ws in 1576 vermeld als doopgetuige Mintge Doenen zoon Joris heeft 6 kinderen die zich Beys noemen
 4. Kommer
 5. Klaasje, tr Huijg (Jacobs?)

  • Haasje, tr Cornelis Klaas den Boer (kinderen: Klaas en Huijg)
  • Adriaantje, tr Adriaan (kind: Klaasje)

Beijensz p. 2, 5 , zie daar ook voor het vervolg van het parenteel voor de hier genoemde kinderenGeneratie XVII


118144. Dirck van Lewen

†1442, leenman van Philips van Bourgondië in 1438

Willem

* Van Nood

118532. Aert Claesz Hoflant

†1507, schout Zegwaard, heemraadsbode Schieland
In de Afrekeningen van plaatselijke belastingontvangers te Zegwaart 1504 - 1565 is de schout aan het werk te zien.

Zie de site van oudsoetermeer.nl: Overige bronbewerkingen voor 1600

118533. Meynsgen Claesdr

tr 2. Jan Dircxz

echtpaar dubbelt met pm dubbels; 119300 Bol; 173444 Droppert; 132032 Dijkxhoorn; 134848 vdSpek; 242116 vWoerden; 133252 vdKooij

 1. Claes, bode van de baljuw van Rijnland, heeft een dochter Meynsgen en zoon Aert. Deze Aert, schout van Hilligersberg, Rotteban en Schiebroek, heeft drie zoons, waarvan geen kinderen bekend zijn. Meynsgen geeft via haar zoon de naam Hoflant door, hij is stamvader van een familie Hoflant in Hilligersberg en Berkel, verder niet door Kuypers en Slootweg behandeld.
 2. Gerrit

* Kuypers en Slootweg 2004

Claes heeft bij een uit de hand gelopen borrel bij Adriaen Eewoutsz thuis, in Leiden, de goudsmit Aernt Pietersz met een mes zo toegetakeld dat deze twee vingers van zijn rechterhand moest missen, en zijn vak niet meer kon uitoefenen. De drie heren hadden kennelijk een complexe relatie met elkaar, waarin Adriaen Eewoutsz de schuld in de schoenen kreeg geschoven, en pas na een Leidse proces Claes Hoflant bekende de dader te zijn. Toch probeerde de goudsmit met Adriaen Eewoutsz een financiële regeling te treffen, waartegen de laatste in beroep ging bij de Grote Raad van Mechelen. In de publicatie Leidenaars voor de grote raad 1470-1580 (1981, Gemeentelijke Archiefdienst) zijn enkele stukken juridisch samengevat, en is op p. 21 een transcriptie gegeven van de 'verzoening' met bijbehorende straf tussen de goudsmit en Adriaen Ewoutsz. Kuypers en Slootweg (p. 271) geven genealogische informatie uit vooral de processtukken voor de Grote Raad.

118578. Theunis Koosen

Putten, leen 55: Een huis, berg en werf met bijbehorende avelingen, zich uitstrekkende westwaarts tot 3 voet vanuit de drop van het huis van Hende Beykens, (1435: van het huis van de weduwe en de kinderen, van Gherijt Kozen), oostwaarts tot 10 roeden buiten de voorste deurpost, noordwaarts tot de Eijfelse watering. 10 gemet land, belend ten oost: de kinderen van Jacob Pietersz. (1607: Adriaen Cornelisz.), ten zuiden: Gillijs de Marsman (1607: de heer van Putte) en ten westen: Walraven Pietersz. (1607: de karthuizers buiten Utrecht].

1-5-1384: Arnt van Riede Arntsz. van Riede, te versterven in gelijke delen op zijn zoons Gerijt Coze en Jan van Riede
23-9-1397: Gherijt Coze en Jan van Riede bij dode van hun vader Arnt van Riede
26-8-1409: Coesen Aerntsz. en Jan van Riede, broers met ledige hand
9-9-1435: Dirc Gherijt Kozenz. van Riede bij dode van zijn vader Gherijt Kozen met de helft, de andere helft houdt Jan van Riede
23-2-1455: Koosse Dircxz. bij dode van zijn vader Dirc Gerit Koessens met de helft van het leen
27-4-1467: Koesse Dircxz. van Riede met !edige hand met het hele leen
8-12-1475: Anthoenis Koes Dircxz., onmondig, hulde door Cornelis Ottenz., bij dode van zijn vader Koes Dircxz
3-5-1504: Pieter Theunisz., onmondig, oom: Dieric Koes, bij dode van zijn vader Anthoenis Koes Dircxz.
26-11-1521: Pieter Theunisz. doet zelf hulde
10-8-1554: Theunis Pietersz. bij dode van zijn vader Pieter Theunisz.
4-8-1556: Claes Pietersz. bij dode van zijn broer Anthuenis Pietersz.
6-8-1607: Raes Claesz. bij dode van zijn vader Claes Pietersz.
25-6-1648: Fob Raesz. te Poortugaal bij dode van zijn vader Raes Claesz.

C. Hoek (1972). Repertorium op de lenen van Putten, gelegen in het Land van Poortugaal en in de Riederwaard 1304-1648. Ons Voorgeslacht , 109-148. p. 133.

118579. Iswij NN

echtpaar dubbelt met 266418. vdKooij; 266418. vdLelie

C. Hoek Ons Voorgeslacht 1972 p. 133

site Anthony Hofstee, 11-2007

118616. Eewout Diericx

Vermeld 1513-1516 en in 1524 als koper tienden te Charlois

Dirck* Sigmond, p. 335

118624. Doen Beyensz (de jonge)

"op 28-1-1485 beleend met de leengoederen van zijn vader, schepen van Poortugaal 1491 en 1507, testeert op 6-1-1513, gest. voor 17-12-1515, zn. van Beije Doensz. en Lijsbeth, 1e getr. met Neeltje Wollebrant Jansdr., dr. van Wollebrant Jansz. en Lijsbeth, 2e getr. met Haaske."

Hoek (1992), heeft zijn grootvader Doen als degene die huwt met deze Neeltje Wolbrant Jansdr!

Gorkum ORA 537/210, 13-6-1544: Roelof Pleunen beloofde Francois Doeijensz. te vrijen met een halve boomgaard te Arkel, zoals Francois heeft moeten vrijen Willem Doeijensz. en zijn broer Beije Doeijensz. in Poortugaal in de Baljuwschap van Putten en aan Adriaan Willemsz.

Zie ook J. L. van der Gouw: De blaffaard van de memorielanden van Poortugaal. In J. Belonje e.a. (1972). Hollandse studiën 3. Historische Vereniging voor Zuid-Holland onder de zinspreuk 'Vigilate Deo Confidentes' (77-118). Met o.a. memories gesticht door leden van deze familie, in Poortugaal.

kinderen

uit beide huwelijken? Keijzer, op p. XXXIV, schat in dat Willem en Maartje uit het eerste huwelijk zijn, de andere kinderen uit het tweede huwelijk. Extra probleem is dat Neeltje Wolbrant Jansdr niet de vrouw van deze Doen is, maar van zijn grootvader Doen, volgens Hoek 1992: zij sticht in 1450 een memorie (p. 151)

* Beijens p. 1 e.v.. Zie daar ook voor meer gegevens uit oude archieven, als wel voor het vervolg van het parenteel voor de hier genoemde kinderen

118626. Klaas Hendriksz

118627. Nelle

Maritje

* Beijensz p. 2Generatie XVIII


236288. Willem van Leeuwen

*1370, landbouwer, leenman, tr

236289. Machteld Willem Pietersdr

Dirck

* Van Nood

237064.* Claes Hoflant

in 1463 bode van de dijkgraaf van Schieland

Ons Voorgeslacht 1977 p. 5

dubbelt met * 238600 Bol; * 346888 Droppert; * 264072 Dijkxhoorn; * 484232 vWoerden; * 266504 vdKooij; * 269704 vdSpek * 661896 vdLee

Aert

Kuypers, H. M. en A. Slootweg (2004). Een Schielandse familie Hoflant. Ons Voorgeslacht, no. 563, oktober-november 2004, p. 265-348.
Dit parenteel begint met uitvoerige achtergrondinformatie over diverse geslachten Hofland die dankzij een sleutelstuk uit 1607 toch bij elkaar blijken te horen, over de in genealogische geschriften zeer bekende Cornelis Dirks, stamvader Klapwijk, die via zijn nu bekende moeder aan Hofland blijkt gerelateerd. De gegevens in dit parenteel zijn rijkelijk voorzien van vermelding van bronnen. Het sterretje bij Claes geeft aan dat de auteurs de verwantschap niet bewezen achten, maar hij blijkt wel heel waarschijnlijk te zijn. Dat is kenmerkend voor de grondigheid van deze studie in zijn geheel.
Over Schieland in deze vroege tijden lijkt niet geweldig veel gepubliceerd te zijn. In Zuid-Hollandse Studiën deel IX (1959) heeft D. van Doorn geschreven Over het ontstaan van het hoogheemraadschap Schieland. Zie ook J. L. van der Gouw, (1987). De landscheidingen tussen Delfland, Rijnland en Schieland. Hilversum: Verloren.

237066. Claes Gerritsz Smit

†1519

Ons Voorgeslacht 1962 p. 55, bw

237067. Maritgen

†1537

aantekening: Ons Voorgeslacht 1962 p. 55/6; in Ons Voorgeslacht 1962 p. 55 heet zij Clementia (zie de box hierbeneden), bw

echtpaar dubbelt met 238602 Bol; 346890 Droppert; 264074 Dijkxhoorn; 266506 vdKooij

Meynsgen

* Kuypers en Slootweg 2004 gebruiken hier: GAR, ora Rotterdam inv. nr. 760 fol. 90vo d.d. 25-8-1523

Leen 42. De oostelijke helft van het Baersmeer in Ommerden, en 2 morgen land aan de oostzijde van het meer, aan de westkant in een zate van 8 morgen (1592: de helft van 2 morgen land enz.). Belend aan beide zijden Dirck Geerlofsz., ten noorden: kappelrie land van Zevenhuysen, genaamd de Vinckenkamp (3 592: ten oosten: Ariaen Maertsz.).
30-11-1411: Dirck Geerlofsz., na opdracht uit eigen, ten overstaan van Henrick Ghijsbrechtsz., schout van Hillegersberghe. 11-11-1421: Aernt Dirck Nachtegaelsz., te versterven op zijn dochter Aechte, na overdracht door Dirc Ghijsbrechtsz.
11-11-1440: Aechte Aernt Dircxzoons Nachtegaelsdochter, gehuwd met Ghijsbrecht Jacob Janszoonsz., bij dode van haar vader, te versterven op haar zoon Pieter Ghijsbrechtsz.
6-7-1443: Gherijt smijt Claesz.
28-4-1479: Claes Gerijt smitsz.
25-10-1519: Meyne Claes Geritsdochter, gehuwd met Jan Dircxz. [haar 2e man, bw], bij dode van haar vader Claes Gerijtsz.
13-11-1519: Jacob Adriaensz., na overdracht door Meyne Claes Gerritszoonsdochter, gehuwd met Jan Dircxz.
1-4-1536: Feys Claesz., zwager van- en na overdracht door Jacob Adriaensz.
28-1-1537: Aernt Claes Hoflandt, onmondig, oom: Gerit Arentsz. Hoflandt, schout te Schiebrouck, bij dode van zijn grootmoeder Clementia Claes Geriits Smitszoonsdochter en van zijn vader Claes Aertsz.
24-5-1539: Gerijt Aertsz. Hofland, baljuw te Bleyswijck en schout te Schiebrouck, na overdracht door Feys Claesz.
28-8-1539: Jacob Dircxz. te Ommerden, na overdracht door Gerrit Aertsz. Hoflandt, baljuw te Bleyswijck en schout te Schiebrouck

Leen 43. De westelijke helft van het Baersmeer (1482: Braessenmeer), te Ommerden (1592: en 1/2 morgen land, afgesplitst van het leen no. 42).
Goedewaert Symonsz. van Braessemmeer.
28-7-1476: Symon Govaertsz.
10-9-1482: Dirck Eewoutsz., na overdracht door Symon Govaertsz.
13-11-1519: Meyne Claes Geritsz., gehuwd met Jan Jan Dircxz., bij dode van haar vader Claes Geritsz. en draagt het leen over aan Jacob Adriaensz.
1-4-1535: Jan Jacobsz., na overdracht door zijn vader Jacob Adriaensz.
28-1-1537: Aernt Claes Hoflandt, onmondig, oom: Gerit Aernts Hoflandt, schout te Schiebrouck, bij dode van zijn grootmoeder Clementia Claes Geritsz. smitsdochter, en met kwijtschelding van het wanverzoek door zijn vader Claes Aerntsz.
28-5-1539: Gerit Aertsz. Hoflandt, baljuw te Bleyswijck, schout te Schiebrouck, na overdracht door Jan Jacobsz.
28-8-1539: Jacob Dircxz. te Ommerden, na overdracht door Gerrit Aertsz. Hoflandt, baljuw te Bleyswijck en schout te Schiebrouck.

Hoek, C. (1962). Repertorium op de lenen van Honingen. Ons Voorgeslacht, 1962, 33-105

237156. Koos Dircksz van Riede

†ts 27-4-1467 en 8-12-1475, leenman van de hofstad Putten te Pernis in 1455 en 1467

dubbelt met 532804 vdKooij 322532 vdLelie 328280 vdLee

* Lots 1983 p. 200, 202-205 (zie daar voor details over kinderen etc)

C. Hoek Ons Voorgeslacht 1972 p. 133

237232. Dirck Jacobsz van Schoer

"Schepen van Charlois 1484, vermeld in 1470 als hoge heemraad van de polder Dirk Smeetsland en Meester Arend van der Woudensland (n.b. Charlois)"

Voor vermeldingen, zie Sigmond p. 334

dubbelt met 328272 vdLee

* Sigmond, p. 335 (heeft geen Cornelis)

* Slijkerman 2017, p. 269, en noot 2 noemt bovendien Cornelis (akte met broers Eewout en Cornelis)

237248. Beye Doedijnsz

beleend 11-9-1451, schepen van Poortugaal in 1458 en 1463
Putten leen 63 De dijk langs de molen binnen Portegael. De Zweerdijckese dijk tot aan de Oude Rodense dijk (1641: de Cruysdijk met het huisje dat er op staat).


"8-12-1455: Beijen Doedinsz., te versterven op zijn jongere zoon Doedin
27-4-1467: Beijen Doedijnsz. met ledige hand
28-1-1485: Doeden Beijensz. bij dode van zijn vader Beijen
17-12-1515: Cornelis Doe Beyenz. bij dode van zijn vader Doen Beyez.
7-1-1544: Anthuenis Cornelis Doez. bij dode van zijn vader Cornelid Doe Beyenz.
2-2-1559: Cornelis Anthuenisz., onmondig, oom: Cornelis Cornelis Doensz., bij dode van zijn vader Anthuenis Cornelis Doensz.
1-3-1575: Cornelis Cornelis Doensz. bij dode van zijn broers zoon Cornelis Anthuenisz."

p. 142 C. Hoek (1972). Repertorium op de lenen van Putten, gelegen in het land van Poortugaal en in de Riederwaard. Ons Voorgeslacht Nr. 211, p. 109 e.v.

237249. Lijsbeth

Doen

C. Hoek (1992). Het voorgeslacht van Doen Beyensz., bezitter van de Grote memorielanden te Poortugaal. Ons Voorgeslacht, No. 425, 141-156. [Vijftien bladzijden gegevens uit oude archieven, geanalyseerd]Generatie XIX


472576. Dirc van Lewen

†1393, leenman in 1383, tr

472577. Margriete Robbrecht Schrevelsdr

Willem

* Van Nood

474132. Gerrit smijt Claesz

dubbelt met pm dubbels; * 477204 Bol; * 693780 Droppert; * 528148 Dijkxhoorn; * 539412 vdSpek; * 968468 vWoerden; * 533012 vdKooij

Claes

Ons Voorgeslacht 1962 p. 55 (zie de box bij Claes)

474312. Dirck Gherijt Kozenz van Riede

†ts 1454 en 23-2-1455, leenman van de hofstad Putten te Pernis 9-9-1435

474313. Lijsbet Jap Gillisse alias Lijsbet Coosen

echtpaar dubbelt met 1065608 vdKooij; 645064 vdLelie; 328280 vdLee

* Lots 1983 p. 199

C. Hoek Ons Voorgeslacht 1972 p. 133

aantekening: Mij is niet duidelijk hoe de door Foreest 1957, NL kolom 199, genoemde Van Riedes in dit geslacht passen, of misschien een ander geslacht zijn.

474464. Jacob van Schoer Jansz

Vermoedelijk in Ridderkerk overleden, mogelijk broer van Cornelis Jan Schorenz tresorier van Dordrecht 1478 en 1479, in 1461 waarsman (penningmeester) van polder oud-Reijerwaard [Zuiderent: "Mogelijke verbinding: in 1415 wordt een Dirc van der Schoer vermeld als heemraad van het ambacht Eemde, een dorp dat bij de Sint Elisabethsvloed van 1421 verdronken is]] Voor vermeldingen, zie Sigmond p. 334

474465. Baerten

† v 1632

Dirck

* Sigmond, p. 334

474496. Doen Beyenz

tr 1. Margriet, † 1446, tr 2. Neeltge Wolbrant Jansdr, d.v. Wolbrant Jan Bootsz en Lijsbeth (zij heeft 2 kinderen bij Doen; eind 16e eeuw wordt een nakomeling van haar vermeld: Ysbrant Gerritsz)
Putten leen 64 2 gemet land in Poortegael (1598: in Welhouck aan de Hoffweg), belend ten westen: het kapittel van Gheervliet (1598: Lijsbeth Hemicxdochter) , ten zuiden: Beyen Lemsz. (1452: de erfgenamen van Doede Beyensz., 1598: Jan Jacobsz.), ten noorden en ten oosten: (1598: de Hoffweg).


"1-4-1429: Doedijn Beyenz.
11-9-1452: Beye Doedijnsz. bij dode van zijn vader Doedijn Beyensz.
[verder gelijk aan leen 63]"

p. 142 C. Hoek (1972). Repertorium op de lenen van Putten, gelegen in het land van Poortugaal en in de Riederwaard. Ons Voorgeslacht Nr. 211, p. 109 e.v.

237249. Margriet

† 1446

C. Hoek (1992). Het voorgeslacht van Doen Beyensz., bezitter van de Grote memorielanden te Poortugaal. Ons Voorgeslacht, No. 425, 141-156. [Vijftien bladzijden gegevens uit oude archieven, geanalyseerd]Generatie XX


945152. Willem van Lewen

Als hij de leenvolger 'Willem van Leeuwen' van zijn vader is, dan is hij gehuwd met Badelog, dochter van Arnout Dirks

schildknaap en hoogheemraad van Rhynland van 1360-1370

Dirc

* v Leeuwen en v Leeuwen

Voor transcriptie van Rijnlandse acten uit deze periode zie ook
http://www.oudsoetermeer.nl/bronnen/indexenenzregio1406-1949/oarijnland11.doc.

http://www.oudsoetermeer.nl/bronnen/indexenenzregio1406-1949/oarijnland12.doc.

948624. Gherijdt Cozen Aerntsz

† v 9-12-1435, leenman van de hofstad Putten (samen met broer Jan) 23-9-1397, schepen van Poortugaal, idem van Pernis

948625. Hildegont NN

echtpaar dubbelt met 2131216 vdKooij; 129128 vdLelie; 656560 vdLee

* Lots 1983 p. 198

C. Hoek Ons Voorgeslacht 1972 p. 133

948626. Jan Gillisz

gegoed te Zwaardijk, Poortugaal

948627.* Nele N

echtpaar dubbelt met 2131346. vdKooij; 1290130. vdLelie; 656562. vdLee

Lots en De Boer noemen dit huwelijk als mogelijk

Lijsbeth

* Lots 1983 p. 199

948992. Beye Beyenz

"wordt op 28 maart 1429 vermeld als eigenaar van een perceel land te Poortugaal, waarin 2 gemet ligt, leenroerig aan Putte" (p. 145)

237249. Lijsbet

C. Hoek (1992). Het voorgeslacht van Doen Beyensz., bezitter van de Grote memorielanden te Poortugaal. Ons Voorgeslacht, No. 425, 141-156. [Vijftien bladzijden gegevens uit oude archieven, geanalyseerd]Generatie XXI


1890304. Dirc van Lewen (Dieric, Dideric)

†ws 1339

Op 6 Sept 1323 werd Dieric van Lewen [...] door Graaf Willem III verlijt met tien morgen lands, liggende in het ambacht van Alfen, naast het land van de erfgenamen van den 'here van Zassenem [...], terwijl het aan de noordelijke zijde begrensd was door 'die capelle tote Arlendervene', als onversterfelijk leen.

vLeeuwen en v Leeuwen p. 249

In 1326 verkocht hij aan Screvel Jansz 'ene vrien eijghendom' van 19 morgen land, gelegen in het ambacht van Coudekerk en het ambacht van Outshoorn, welk land daarna door Screvel Janssone aan de Graaf werd opgedragen en in leen terug ontvangen [...].

v Leeuwen en v Leeuwen p. 249

Leen 30. 10 morgen land in Alphen, (1323: west en zuid: erven heer Walewijn van Sassenheim, oost: Floris, bastaard van heer Walewijn van Sassenheim, noord: de kapelrie van Aarlanderveen).
.-.-1281: Gerard Brede vermeld
6-9-1323: Dirk van Leeuwen bij koop na de dood van Didde die Brede van Engelbert, rentmeester van Noord-Holland
17-5-1330: Dirk van Leeuwen ten eigen in ruil voor nr. 38, waarna overdracht aan Dirk Hannenz.

J. C. Kort (1987). Repertorium op de grafelijke lenen in Rijnland. Ons Voorgeslacht 1987 p. 400.
v Leeuwen en v Leeuwen p. 249: Dit land met de woning was gelegen in Alphenerhoorn, waar Dirc woonde.

Leen 37. 15 morgen land in Alphen (1339: in de woning van de leenman in Alpherhoorn, groot 34 morgen, geheel belend, noord: de Rijn, zuid: Jacob Maas, oost: heer Dirk van Brederode, west: de leenman gemeen met zijn moeder; 1605: belend samen met nr. 38 en 7 morgen, roerend van Wassenaar), oost: Nikolaas Willemsz. van Warmond te Leiden met goed, afkomstig van Steven van Heussen, en over de Molenwetering Dirk Jansz. van der Beek C.S., west: Dirk Willemsz. van Leeuwen C.S., strekkend van de Rijn zuid tot Bertout van Assendelft), (1339: waarvan 10 morgen, genaamd Bollaardsweer, noord: de Rijn, zuid: Jan van Sassenheim, west: Floris van den Tol, oost: Arnout Wsbrandsz., geruild voor 10 morgen ten westen van de woning), (1342: zijnde 10 morgen in de woning, waar de leenman in woont, west: de leenman, oost: heer Jan Persijn, en 7 morgen; 1384: bij Dirk Willem Heinenz.; west: de leenman, oost: Willem Heinenz.), (1390: zijnde 15 morgen; 1597: ten noorden van de Rijn; 1563: in de hofstede Leeuwen; 1532: zuid: het leen nr. 38, noord: erven Willem van Leeuwen, oost: Dirk Adriaansz., Nikolaas Florisz. en Hendrik Nikolaasz., west: Paulus Adriaansz.).


17-5-1330: Dirk van Leeuwen behoudt
..-.-1339: Willem van Leeuwen zoals wijlen Dirk van Leeuwen en krijgt 10 morgen ten eigen voor Gerard van Boshuizen, zijn zwager, in ruil voor 10 morgen!
8-12-1342: Lijftocht van Badelog, dochter van Arnout Dirksz., gehuwd met Willem van Leeuwen, op de mindere helft van de westzijde in
..-.-1346: Willem van Leeuwen

J. C. Kort (1987). Repertorium op de grafelijke lenen in Rijnland. Ons Voorgeslacht 1987 p. 403

Leen 38. 10 morgen land met de woning, waar de leenman op woont, in Alphen (1393: in Alpherhoorn; 1342: in hetzelfde weer als nr. 37), noord: de Rijn (1532: de leenman met nr. 37), oost: Erkenraad Boudekins (1342: Willem Erkenradenz.; 1532: Nikolaas Florisz. en Dirk Adriaansz.), zuid: Floris Maasz. (1532: de Rijn), west: heer Dirk van Oudshoorn en de leenman (1532: Paulus Adriaansz.).
17-5-1330: Dirk van Leeuwen bij opdracht in ruil voor nr. 30

J. C. Kort (1987). Repertorium op de grafelijke lenen in Rijnland. Ons Voorgeslacht 1987 p. 403


1897248. Arnt van Riede Arntsz van Riede

leenman van Putten 1-5-1384, † v 23-9-1397

Lots en De Boer citeren een reeks aantal vindplaatsen. o.a. de lenen van Putten, zie daar p. 198

1897249.* NN Dircks Cozen

echtpaar dubbelt met * 4262688. vdKooij; * 2580256. vdLelie; * 1313120. vdLee

Lots en De Boer: "Het is mogelijk, dat Arnt van Riede is gehuwd met een dochter van Dirck Cozen, gelet op het feit dat hij een zoon (Gherijt) Cozen heeft. "

* Lots 1983 p. 197

C. Hoek Ons Voorgeslacht 1972 p. 133

Er zijn ws meerdere geslachten Van Riede, ook bij elkaar in de buurt. Zie bijvoorbeeld: http://www.dhendrikson.nl/genealogie/van_riede.htm

1899984. Beye Ruthgersz

pacht land in Poortugaal, Pernis, Sijkenisse, eigenaar van land in Hoogvliet (Oedenvliet)

C. Hoek (1992). Het voorgeslacht van Doen Beyensz., bezitter van de Grote memorielanden te Poortugaal. Ons Voorgeslacht, No. 425, 141-156. [Vijftien bladzijden gegevens uit oude archieven, geanalyseerd]Generatie XXII


3780608. Willem van Lewen

*1250 †1323, leenman van Floris V
"Willem van Lewen hield V pont gelts uter herfstbeede van Arlendervene in 1281/82 en 1316/17. In de Rekeningen der Grafelijkheid van Holland [Werken Hist. Gen. N.R. no. 21 blz. 66] wordt dit als volgt vermeld: Deze Willem van Lewen kan ongeveer in 1250 geboren zijn, daar hij in 1281 als Leenman wel meerderjarig zal zijn geweest.

v Leeuwen en v Leeuwen (1918), p. 148/9

 1. Dirc
 2. ws Willem, tr Badelog, d.v. Arnout Dirksz, heeft zwager Gerard van Boshuizen.

J. C. Kort (1987). Repertorium op de grafelijke lenen in Rijnland. Ons Voorgeslacht 1987 p. 403 [NB: wijkt af van Van Nood, die huwelijk van Dirc met deze Badelog heeft]

399968. Ruthgeer Diddericsz

"Rutger Didderixsz neemt samen met Jacob Jan van Moerdrecht, Scildman Pietersz. en Hughe Buest Maenkensz. van de heer van Putte op 19 juni 1357 een gors tussen Hoogvliet en Pernis ter bedijking aan. Dit is de polder Rughezand (Roozand) in Pernis."

Hoek, 1992, p. 142

C. Hoek (1992). Het voorgeslacht van Doen Beyensz., bezitter van de Grote memorielanden te Poortugaal. Ons Voorgeslacht, No. 425, 141-156. [Vijftien bladzijden gegevens uit oude archieven, geanalyseerd]Generatie XXIII


799936. Dirck Rutghersz

C. Hoek (1992). Het voorgeslacht van Doen Beyensz., bezitter van de Grote memorielanden te Poortugaal. Ons Voorgeslacht, No. 425, 141-156. [Vijftien bladzijden gegevens uit oude archieven, geanalyseerd]Verdubbelingen


Door de gekozen systematiek met gesplitste kwartierstaten onstaat er een probleem met de afhandelingen van verdubbelende kwartieren. Zodra uit een gezin twee of meer kinderen in de kwartierstaat terecht komen, onstaat er een verdubbelde voorouderlijn.

De gewone werkwijze bij gepubliceerde kwartierstaten is om bij het eerste voorkomen van een verdubbeling het hogere kwartier door te verwijzen naar het lagere kwartier, en de oudere generaties voor dat hogere kwartier niet meer op te nemen.

Bij afgesplitste kwartierstaten waarbij verdubbelingen tussen afsplitsingen optreden, ontstaat het probleem dat bij weglaten van de verdere voorouders van het hogere verdubbelende kwartier, de afgesplitste kwartierstaat een onvolledig beeld zou geven. Ik heb er daarom voor gekozen om bij verdubbelingen tussen afgesplitste kwartierstaten de verdubbelingen ook in de oudere generaties te blijven aangeven. Ik garandeer niet dat aangegeven verdubbelingen altijd de laatste stand van onderzoek weergeven, zie daarvoor altijd de hoofdlijn.

Bij verdubbelingen binnen een deelkwartierstaat zal ik de gewone procedure volgen, en na de eerste keer de dubbele kwartieren niet meer aangeven.

In kwartierstaten met boerenfamilies die sterke onderlinge relaties hebben, kan het aantal verdubbelende kwartieren enorm groot worden. In de Veluwse kwartierstaten is dat evident het geval bij de dominante schoutenfamilie Pannekoek, en de papiermakers Schut en Van Amersfoort. In de Delflandse kwartierstaten is hetzelfde verschijnsel nog sterker aanwezig omdat er over meer generaties gegevens beschikbaar zijn, en er bovendien een sterke druk is om partners te vinden binnen de getalsmatig beperkte stand van welgeboren boeren. De familie Van der Kooij is daar het meest aansprekende voorbeeld van, een voorbeeld dat bovendien heel goed is gedocumenteerd.Bronnen

Hoflant

Kuypers, H. M. en A. Slootweg (2004). Een Schielandse familie Hoflant. Ons Voorgeslacht, no. 563, oktober-november 2004, p. 265-348. Parenteel Hoflant, waarin ook de oudste generaties Klapwijk. Grondige studie, sterk gedocumenteerd.

Hoorewech

Website Familie Hoorewech http://www.hoorewech.nl

Klapwijk

Er zijn op internet meerdere kwartierstaten met Klapwijk.

Klapwijk, D. (1992). Vier eeuwen Klapwijk: De geschiedenis van een Hollands boerengeslacht. eigen uitgave van de auteur (Brielle). De Genealogie Klapwijk in twee delen uit 1990 is waarschijnlijk een eerdere editie van dit werk. Aanvullingen in 'De Drudenvoet,' blad van de Genealogische Vereniging Klapwijk (Maasstraat 3-d, 3016 DB Amsterdam), driemaandelijks vanaf 1992. Dick Klapwijk heeft de genealogische gegevens op zijn website geplaatst http://home.publishnet.nl/~dklapwyk/WC_TOC.htm, helaas lijkt de website niet te worden onderhouden of zijn delen ervan verplaatst; zijn email-adres is dickklap@publishnet.nl.

Van der Kooij

Kooij, M. van der (1947). Geslacht van der Kooij. Oorsprong en stamvader van een oud boerengeslacht. Gens Nostra, 2, 246-291.

Kooij, J. van der (Red.?) (1993). Genealogieën van der Kooij 'herzien.' Stichting Familie Van der Kooij. (Herziening van de uitgave uit 1983, de oudste generaties (vrijwel?) onveranderd)

Kooij, M. van der (1988). Van der Kooij: grepen uit de geschiedenis van een oud boerengeslacht. Voorschoten. Stichting Familie Van der Kooij.

Roosendaal-Schotte, M., en A. Roosendaal (1998). Van Vogelvangh tot Vogelzang. De geschiedenis van de Kooijboerderij en haar bewoners aan de Zuideindseweg bij Delfgauw. Stichting Familie Van der Kooij, secretariaat 070-3977404

Kouwenhoven

Ir. J. A. van der Giessen (1962). Het geslacht Kouwenhoven (Hoogvliet, Pernis en Rhoon). Ons Voorgeslacht, 118-120.

G. J. Vermaat (1963). Het geslacht Couwenhoven en de "geslachtboom ofte de afkomstelingen van Doen Beyense van Driel." Ons Voorgeslacht, 105-114.

J. J. Vervloet en de werkgroep Doen Beijnsz (1989). De parenteel van Doen Beijensz. Rotterdam: de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht" wordt uitgegeven. Ook op de door de Vereniging in 2006 uitgegeven cd-rom II 60 jaar Ons Voorgeslacht.

Aanvullingen en correcties op de parenteel van Doen Beijensz. Ons Voorgeslacht, 1995, 199-205.

Noot over de broers Cornelis Leenderts de jonge en de oude in Ons Voorgeslacht, 1991, p. 440 noot 13 (B. van Dooren. Enige opmerkingen omtrent het geslacht Leeuwenburch).

C. Hoek (1992). Het voorgeslacht van Doen Beyensz., bezitter van de Grote memorielanden te Poortugaal. Ons Voorgeslacht, No. 425, 141-156.

Van Leeuwen

Leeuwen, W. S. G. A. van, en Jac. van Leeuwen (1918). Het geslacht van Leeuwen en zijn leengoederen in het oude Rhynland. De Navorscher, p. 247 - 256 en 298 - 311.

Paans-Van Leeuwen, N., & P. Gruters (1993). Het geslacht van Leeuwen. eigen uitgave (CBG). 274 p. (geslacht in Delfshaven, Scheveningen, Vlaardingen, niet in kwartier Spreij)

Leeuwen, J. C. van (1990). Genealogie Van Leeuwen. Amsterdam. (CBG) (geslacht in Leiden, niet in kwartier Spreij)

A. C. van Nood (1986). Kwartierstaat van Nood van Oostveen. Gens Nostra, 431-447. Geslacht Van Lewen. Hij geeft aan als bron voor dit geslacht Van Leeuwen te hebben gebruikt: W. S. G. A. en Jac. van Leeuwen (1918). Het geslacht van Leeuwen en zijn leengoederen in het oude Rhynland. De Navorscher.

Riet, A. J. J. van 't (1989). Genealogie van de familie Van Leeuwen die zich rond 1760 vestigde te Aarlanderveen. Aarlanderveen, eigen uitgave (CBG). Dit is niet het geslacht Van Leeuwen in kwartier Spreij.

Duijn, W. van (1977). Een geslacht Van Leeuwen. Ons Voorgeslacht, 372-381.

Voor verder onderzoek lijkt het artikel van Verbeek 'Repertorium op de lenen van de hofstad (Oud-) Alkemade te Warmond' in Ons Voorgeslacht 1977 veelbelovend, omdat daar in Leimuiden een reeks Van Leeuwen met de namen Jacob Willems (*ca 1572) en Willem Jacobs (* ca 1600) in voorkomt (p. 279), hoewel deze Willem alleen dochters heeft waarvan de jongste Aegje het leen uiteindelijk overdraagt aan dominee Johannes Tirens, predikant in Rijnsaterwoude. Ws een andere Jacob Matthijsz van Leeuwen (*ca 1594) draagt in 1622 zijn leen in Hazerswoude over aan Wouter Gerritsz van Toledo.
Eveneens in Ons Voorgeslacht 1977 van Duijn 'Een geslacht van Leeuwen.' Zijn generatie Xc is Gerrit Mourijnsz van Leeuwen die in Hazerswoude op 1-9-1669 Maertje Cornelisdr Boeckhoven trouwt; onder de 9 kinderen evenwel geen Jacob of Willem.


Frits van Leeuwen, website Van Leeuwen http://www.xs4all.nl/~leeuwef/

Van der Marel

Marel, A. van der (1990). Geschiedenis van het Zuid-Hollandse geslacht van der Marel afkomstig uit Wateringen. Wassenaar. (CBG)

Bevat buitengwoon uitvoerige weergaven van archivalia.

Van Riede

Ben de Keijzer (zonder datum). Van Riede (van Pendrecht, van IJsselmonde). Hogenda pdf["Genealogie van het geslacht Van Riede. Twee (waarschijnlijk gerelateerde) takken, startend met Dirk I van Riede, vermeld 1216 resp. Aernt van Riede, vermeld 1347. Vervolgens nog een tak die waarschijnlijk niet gerelateerd is aan de eerste 2, beginnend met Gijsbert van Riede, schepen van Woudrichem 1322."]

J. J. F. Lots en H. den Boer (1983). De afstammelingen van Arnt van Riede en de parenteelstaat van Lijsbet Goosen. Ons Voorgeslacht , p. 197-205.

Rietdijk

C. W. L. Baron van Boetzelaer (1961). Het geslacht Rietdijk. Ons Voorgeslacht , 69-79, 81-90, 209-210 aanvullingen en verbeteringen.

Spreij

Dossier Spreij CBG, collectie de Regt.Verduijn

Lots, J. J. F., en H. den Boer (1981). De oudste generaties van het geslacht Verduyn - een voorlopig overzicht. Ons Voorgeslacht, 368-383.

Verschoor

C. Sigmond (1996). De oudste generaties van het geslacht Verschoor op het eiland IJsselmonde. Ons Voorgeslacht , 330-336.

K. J. Slijkerman (2007). Een geslacht Verschoor alias Van der Schoor te Charlois en Cromstrijen in de zestiende- en zeventiende eeuw. Delft: Alvo.

K. J. Slijkerman (2017). Genealogie Verschoor. De nakomelingen van Floris Diercxz. uit Charlois. Ons Voorgeslacht, 72 #700, 269-321.

Verweij

Groot, R. de (1998). Claas Claasse Verweij en zijn nakomelingen. Amstelveen, eigen uitgave (CBG). Locatie is Waveren, geen relatie tot Jan Verweij *Oudshoorn 1715.

Westduel

K. J. Slijkerman (1979). Genealogie van het in 1741 uitgestorven Charloisse geslacht Westduel. Ons Voorgeslacht, 33-37 en 310-313. Zie ook Ons Voorgeslacht 1981 p. 423.

K. J. Slijkerman (2013). De afstamming van het Charloisse geslacht Westduel. Ons Voorgeslacht, 68, 654, 121-135.

Charlois

W. F. de Waal. De ambachtsheerlijkheid en grondheerlijkheid Charlois. Academisch Proefschrift - Leiden 1921. Uitg. A.H. Kruyt - Amsterdam.december 2021 \ contact ben apenstaartje benwilbrink.nl


Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/genealogie/spreij.htm
Voor een samengevatte versie van het kwartier Spreij klik op bovenstaand W3C beeld, vink na de eerste check de optie 'Show Outline' aan en doe de check opnieuw ('Revalidate'). Vergeet niet naar beneden te scrollen om de outline te kunnen zien. Voor een voorbeeld zie een momentopname 8 april 2008 zie hier. Als er nog fouten zijn, kan de samenvatting niet worden gemaakt: mail mij dan.


http://www.benwilbrink.nl/genealogie/info/website.genealogie.bouwen.htm