Kwartierstaat Van den Enk


Dit is een deelkwartier van de kwartierstaat Dijkxhoorn, , de acht op generatie IV gesplitste deelkwartieren zijn:

Dijkxhoorn - - Steeneveld - - van der Hoeven - - van der Lee - - Wilbrink - - van den Enk - - Griffioen - - van Kampen

Het kwartier Van den Enk is op generatie 6 verder gesplitst in
van den Enk gaat hier beneden verder - - Wentink - - Ketel - - KoldenhofDe kwartierstaat is volledig, voorzover een kwartierstaat dat kan zijn, door onderzoek van Ben van den Enk.

foto

Berend Jan van den Enk en Gerritje Ketel 25 jaar getrouwd.
Vlnr boven: Marinus, Gerrit, Jan, Hendrik;
beneden: Eef, Mies, Berend Jan's dochter Tera, de tweeling Marietje en Roelof, Gerritje's dochter Gerritje, Dina, Bernard.
Naast het bakhuus, aan de Traandijk. De boerderij ligt in gebied ontgonnen na sloop van het het laatste natuurwoud van Nederland, het Beekberger Woud, dat nu in oude staat wordt teruggebracht. Het gebied ten oosten van het kanaal bestond in 1861 uit heidevelden, moerassen en het ontoegankelijke woud, behorend tot de Lierdermark. Op horsten en donken woonden mensen in hutjes in extreem armoedige omstandigheden, destijds door dominee Buitendijk summier beschreven (zie G.B. Wolters, herdrukt in Willem Hartgers p. 86 e.v.


Ben van den Enk, erelid van Veluwse Geslachten, heeft uiteraard ook veel aandacht besteed aan de genealogie Van den Enk. Ben stelde er in 1988 een familieboek over samen, dat hij onder familieleden verspreidde, en ruimschoots voorzag van kopieën van akten. Ik stel er een eer in om van zijn werk maximaal gebruik te maken voor de lijn Van den Enk in deze kwartierstaat.

Ben is onverwacht overleden in 2019, een verlies voor zijn neven en nichten, en voor de genealogie van de Veluwe.

Het familieboek Genealogie Van den Enk is overigens ook online beschikbaar op de website van Veluwse Geslachten https://www.veluwsegeslachten.nl/genealogie/bibliotheek-digitaal/genealogie-van-den-enk/

Het geslacht Van den Enk


Inleiding

Het grootste deel van onze familie woont of heeft gewoond in Beekbergen of directe omgeving , een deel is vertrokken naar Rheden en afstammelingen wonen er nu nog.


Dit boekje is het resultaat van jarenlang onderzoek, waarvan ik vind dat dit toch een keer gepubliceerd moet worden.

Dit onderzoek heeft plaats gevonden in zowel het Rijksarchief te Arnhem, het Gemeentearchief Apeldoorn, verder ook gegevens uit het bevolkingsregister en de registers van de burgerlijke stand van de gemeenten Apeldoorn en Rheden.

Na 1850 is het in Apeldoorn niet altijd precies vast te stellen, waar iemand geboren of overleden is, bijvoorbeeld Beekbergen, Loenen of Klarenbeek, in geval van twijfel is de gemeentenaam Apeldoorn aangehouden, hetgeen in officiële stukken altijd juist is. Tot Beekbergen behoorden in het verleden het kerkdorp zelf, de dorpen en buurtschappen : Lieren, Oosterhuizen, Engeland en Ugchelen. De buurtschap Oosterhuizen was voor 1900 een stuk groter als in 1988 ook het gedeelte oostelijk van het kanaal Apeldoorn-Dieren werd hiertoe gerekend, de Hooilanden, na de invoering van de postcode is het postaal ondergebracht bij Klarenbeek.


Naam

De betekenis van Enk of in andere delen van Nederland Es is de bouwgrond rond een (brink)dorp. Wapen
Een wapen is tot op heden niet gevonden.


Apeldoorn, december 1988.


Ben van den EnkKwartierdrager - Probant


13. Evertje van den Enk

Beekbergen *26-11-1920 aan de Molenakker 4, † 12 oktober 2012 op de Loohof, crematie 18 oktober 2012, kort na het overlijden van haar halbroer Evert geboren, is zij vernoemd naar Evert van den Enk, haar al in 1877 overleden opa; horecaonderneemster, tr Apeldoorn 11 maart 1943 (maar gescheiden van tafel en bed 1967) Jan Hendrik Wilbrink, Beekbergen *23-5-1918, Apeldoorn †12-9-1998, ouders zie 24 in kw Wilbrink [tak C/D]]

Eef is geboren op de boerderij aan de Molenvaart in Lieren. Zij behoort nog tot een generatie aan wie het niet gegeven was om ondanks een uitblinkend leervermogen na de lagere school 'door te leren.' Haar oudere broers moesten gewoon aan het werk, moeder vond het oneerlijk wanneer zij wel door zou kunnen leren. Zij heeft in Lieren op de Christelijke lagere school gezeten, hoofdonderwijzer Kamphuis, tot en met de laatste, de zevende, klas. "Het was een leuke tijd voor mij." Ze behoorde daar, met Waander van Beek, tot de uitblinkertjes. Waander was een knappe bol, met Eef in competitie om wie de knapste was.
Na school een reeks dienstjes, o.a. in Uchelen (huize Bijdorp), en in Apeldoorn bij de familie Brusse (hoek Wilhelminapark-Van Hasseltlaan, de villa is gesloopt) waar mevrouw haar leerde koken. In huize Bijdorp kookte mevrouw zelf, daar was het er niet van gekomen, en thuis kookte moeder altijd zodat alleen het schillen van aardappels en het wassen van groenten tot de harde leerschool behoorden, het ging immers om een enorm omvangrijk gezin. Brusse, dat was wat, hij was voorzitter van de Rotary, had in Apeldoorn wat in de melk te brokken. Dan nog enige tijd gekookt etcetera in De Poort van Kleef, het café aan de markt waar pa (Berend Jan) regelmatig een borrel nam. Hoe ging het met de liefde? Op de bruiloft van broer Gerrit met Gerritje Woudenberg begon haar eerste 'verkering' met Jan Willem Woudenberg, broer van Gerritje. Hasn Blom was een knappe jongen, maar tot een relatie kwam het niet (Hans is met zijn vader door de Duitsers opgepakt, beiden zijn door Duitsers vermoord). Jan Wilbrink was een 'goede partij' die je volgens zus Mies zeker niet moest laten lopen. De trouwerij vond plaats vanuit het huis aan het Hazelt, in de kerk van Beekbergen. Na haar trouwen vond de schoonfamilie dat zij daar maar eens een handje moest komen helpen, zo raakte Eef van de regen in de drup, want nu was het onbetaald werk geworden. Dolf en Jet hadden achter hun ijzerwinkel een plek waar ze konden wonen, en waar de kinderen geboren zijn: Ben een oorlogskindje, Jan een bevrijdingskindje.Generatie V


26. Berend Jan van den Enk

Beekbergen *26-9-1868 †'na een kortstondige ziekte, nog geheel onverwachts,' 22-10-1940 , landbouwer, caféhouder, paardenhandelaar, landbouwer, tr 1. Apeldoorn 16-3-1895 Anna Catharina Velthuis, dv Gerrit Jan Velthuis en Woutera van Wilgenburg, Apeldoorn *19-3-1869 Beekbergen †22-11-1904 des voormiddags te negen uur

opgeroepen voor militaire dienst: 27 april 1888. Voor herhalingsoefening: 23 juli 1891.

*Beekbergen

 1. Evert 11-2-1896 †22-7-1920
 2. Woutera 23-3-1898, Oldenzaal †23-5-1988, tr Oldenzaal 25-2-1926 Frederik Willem Reiziger, Oldenzaal *2-7-1900 †19-5-1988, ambtenaar PTT (kinderen Obbe en Annie)
 3. Berend Jan 7-2-1902 †23-11-1905
foto

tr 2. Apeldoorn 22-7-1905

foto

27. Gerritje Ketel

Apeldoorn *5-2-1885, 25-jarige vroedvrouw Johanna Adriana van Ham doet aangifte, Apeldoorn †7-6-1959 13:20 uur ("geen toespraken aan het graf" schreef zij aan Marinus en aan de oudste zoon van Zoetbrood) (bij Berend-Jan begraven op de begraafplaats in Beekbergen: bij ingang meteen links, dan aan het eind). Zij heeft bij haar huwelijk met Berend-Jan al een dochter. De foto is genomen op hun 25-jarig huwelijksfeest in 1930. De tweeling: Marietje en Roelof. foto

Portret door Jan van den Enk

Jan heeft het in de vijftiger jaren geschilderd. [foto van schilderij achter glas, weerspiegeling was niet helemaal weg te werken. ] [origineel (ongeretoucheerd) genfoto/gerritjeketel.jpg 1.2 Mb]

Gerritje Ketel, † 2-4-1990, 85 jaar, heeft zoon Gerrit Ketel, † 9-7-1983 Apeldoorn. Gerrit is ongehuwd gebleven en was meester op de Heuvellaanschool. Gerritje zelf tr Apeldoorn 17-10-1935 Gerrit Antonie Eikendal (Lange Gaart), Beekbergen *21-8-1895 † 29-11-1987, gescheiden v Maria Helena Descende bij wie hij een dochter heeft, paardenkoopman. Zie voor genealogie Eikendal: hier. Uit het huwelijk van Gerritje en Gaart een dochter.

tr 2. Apeldoorn 4-5-1944 Lucas Zoetbrood, Apeldoorn *26-9-1883 †11-9-1969, wedn v Aaltje Hop, zv Hendrik Zoetbrood en Luitje Dibbets, arbeider/voorman papierfabriek.

Er bestaat een oude foto van een nog jonge Gerritje, bij de fotograaf trots op een krukje. Wie kan een digitale opname van die oude foto verzorgen?

Ben van den Enk (1988). Genealogie van de familie Ketel te Apeldoorn.

foto

De boerderij op de Molenberg. Schilderij van Jan van den Enk, hij werkte van een foto en bracht variaties op de werkelijkheid aan (vgl de foto uit 1919, hier beneden) en gaf bijvoorbeeld het zand van het erf een West-Afrikaanse kleur. Het pand is begin 21e eeuw gerenoveerd.


Aan de Molenvaart in Lieren kwamen veel van de 11 kinderen van Gerritje ter wereld. Als het weer zo ver was, kwam mevrouw Boerman van de overkant om te helpen (foto van de Boerman-familie in 'Beekbergen in ansichten, deel 2,' foto 50). De boerderij aan de Molenvaart is door Jan van den Enk geschilderd, het schilderij heeft hij aan Eef geschonken, er staat een reproductie van op deze site.
Berend Jan verhuisde met zijn gezin naar de Traandijk, in het gebied van Het (Beekbergse) Woud, waar bovenstaande huwelijksfoto is genomen. De verkoop van de boerderij aan de Molenvaart had er mogelijk mee te maken dat Tera haar erfdeel opeiste. Het in de 19e eeuw gesloopte Woud wordt nu in zijn oude luister hersteld, ook al snijdt de A50 er dwars doorheen - tankstations De Somp en De Brink liggen midden in het gebied van Het Woud - door de waterstand te verhogen en de opgebrachte cultuurlaag te verwijderen. De wilde planten, in dit gebied nooit afwezig geweest, kunnen dan samen met de ondergeschoffelde oude bomen weer tot oude luister herstellen. Het project is de Beekbergse Poort gedoopt, en is een van de negen verbindingsgebieden voor natuur en wild op de Veluwe, hier om de hoogte van de Veluwe met de IJsel te verbinden.
Voor een beschrijving van het Woud en zijn sloop, met de gebeurtenissen daaromheen, zie het boekje van Van Lohuizen hier in zijn geheel online beschikbaar. Het is de enige studie over de sloop van het Woud.

 • Op de kadastrale kaart van Gelderland Beekbergen 1832 is Het Woud te vinden op blad 4 van de sectie 'Het Woud,' als ca 71 hectare 'opgaande bomen' omgeven door omvangrijk percelen heide en hakhout met enkele stukken weiland erin van de laagste klasse (o.a. percelen 879 en 883), alles behorend aan de geërfdens der Liermark. Aan de zuidzijde stroomt de Beekbergse Beek, aan de oostzijde loopt de Elsbosweg. Het complex De Woudhof ligt pal aan de zuidzijde van wat het opgaande geboomte is geweest, de Traandijk aan de NW-zijde. Ook naar het Westen, op blad 5, nog grote stukken heide, met hakhout aan de Beekbergse Beek; hier snijdt het Apeldoorns Kanaal door het gebied. Pal west van waar nu het Kanaal ligt, vinden we in 1832 de armetierige optrekjes van Jan Boom (948, klasse 11 + 12, landbouwer, ws gehuwd 28-8-1814 met Gerritjen Franken), Jan Steenbreker (956, klasse 11, wever, ws gehuwd met Reinera Brugman), Jan Bouwhuis (975, klasse 9, schoenmaker), Berend Luitjes (981, klass 8, klompenmaker, ws gehuwd met Lubbartha Brinks), Cornelis Driessen (986, schuur en erf, klompenmaker, tr Berendina Jansen van 't Loo) aan de noordoever van de Beek. Ook aan de aan de gemeente Voorst grenzende oostzijde van het gebied, NO van de Elsbosweg, een reeks eenvoudige optrekjes en laagklassige gronden van Muller en cons (klasse 12, waarin Willem Oostman (Oosterman?) woont, ws gehuwd met Gerritje Roemer), Jan Koerte (klasse 9, timmerman), Wichert Wichman (Wigman?) (klasse 9, landbouwer, gehuwd met Maria Hendriks; Wiggert Wigmans tr 2. Voorst 1801 met Maria Grishof), Gerrit Jan Zager (Zagers?) (klasse 8, landbouwer, ws tr 25-4-1828 Gerritje Kruimer), en een aantal huisjes van Hendrik Berends de Groot (klasse 10, 8, en 9, landbouwer, ws gehuwd met Maria Elisabeth Sager, een behoorlijke stoet getrouwde kinderen).
  Ook ten zuiden van de Beekbergse Beek, tegen de Hooiklanden aan, is het armoede. Hier hebben optrekjes: Aart Jacobs Nieuwboer (klasse 11, gepensioneerde), Jan Karssenberg (klasse 12, arbeider), Teunis Groeneveld (klasse 12, arbeider, ws gehuwd met Aaltje Ligt), Hendrik Ruimer (klasse 11, landbouwer, ws 1-6-1814 gehuwd met Gerritjen Scholten), erven Jan Lamberts Ploeg (klasse 10) Bernardus Wolfgangus Krepel (klasse 11, deze koperfabrikant woont zelf ws in Voorst)
  op de bladen 1, 2, 6, 7 en 8 van de sectie Het Woud zijn nog de volgende wioningen vermeld: Jan Berend Knopert/Jan Berends Knoppert (klasse 5, hij is herbergier of tapper, gehuwd met Henderina Openkort) op het vierlandenpunt Apeldoorn-Beekbergen-Wilp-Voorst); Gerrit Willems (mogelijk tapper/landbouwer en gehuwd met Anna Maria Dorothea Vorwald/Voorwals/Wolters; klasse 11, en nog een huisje van deze klasse waarin wed. Jan Groot woont, ws daghuurder gehuwd met Metje Willems); Gerrit Wouters (klasse 12, arbeider, ws gehuwd met Peternella de Winter); Hetger (Hartger?) Broekhuis (klasse 12, daghuurder, mogelijk gehuwd met Aaltje Rouwenhorst); Hendrik Lamers (klasse 12); Peter (Franciscus?) Weijn/Wijn (klasse 12, arbeider, mogelijk klompmaker, gehuwd met Hermijna Janssen van 't Loo)


Circa 1929 had Berend Jan een ernstig ongeluk op de hoek van Traandijk en Woudweg met een luxe paard en wagen, prachtig zwart paard en carpéon, waarbij hij een schedelbasisfractuur opliep. Waarschijnlijk is het paard op hol geslagen, misschien omdat Berend Jan met een slok teveel op en met teveel bravour mende; waarschijnlijk had hij die dag varkens naar de coöperatie gebracht waar ze gewogen etc. en verkocht werden, en had hij een hoop geld op zak, waarmee eerst café Kars aan het kanaal werd aangedaan. Gerritje mocht niet hopen dat hij dat zou overleven, maar hij deed dat desondanks, na operatie door dokter Pineto in het ziekenhuis in Apeldoorn. Het ongeluk was dicht bij huis, Gerritje zag dat het paard zonder wagen aan kwam galopperen bij de boerderij, Berend Jan lag bijna aan de weg. Hij werd naar huis gebracht, waar hij door enkele broers en zwagers uit de buurt lange tijd in bedwang moest worden gehouden, hij wilde maar naar zijn paard toe. Eef en Bernard waren op het moment van het ongeluk op school, ze werden door enkele mensen in de Lierderstraat opgevangen. Met Berend Jan is het niet meer goed gekomen, hij was altijd in de war. Wederom moest hij zijn boerderij van de hand doen, hij liet een huis zetten aan het Haselt 3 in Lieren (dat huis staat er nog). Het werd zijn gewoonte in Apeldoorn in De Poort van Cleef teveel borrels te pakken. In 1940 is hij thuis in de kelder gevallen waarbij hij op slag dood was. Hij moet in de nacht, hij was 's nachts vaak even op, van drie naast elkaar staande deuren, naar kelder, gang en voorkamer, de verkeerde deur hebben genomen.
Gerritje heeft hem bijna twintig jaar overleefd. Op haar sterfbed vertrouwde zij Eef toe: ‘Het is goed geweest, Evertje’ Zeker is dat zij een hard leven heeft gehad, met een autoritaire man zoals in die tijd niet ongewoon. Klagen deed ze niet, maandag marktdag was uitdag, de bloementuin voor de boerderij was haar trots.


foto ca 1919


Gerritje Ketel, in 1920 voor de boerderij op de Molenberg, met al haar kinderen op dat moment Gerrit, Mies, Dina, Bernard (aan de hand van zijn moeder en van Gerritje), Gerritje, Jan, Hendrik, Marinus. (


*Beekbergen

 1. Berendina (Dina), *25-4-1906 †25-3-1988, tr Apeldoorn 16-5-1928 Lammert Peter Dolman, Beekbergen *29-4-1903 †3-1-1981, zv Berend Dolman en Hendrikje van Butzelaar, slager, handelaar
 2. Jan, *19-5-1907, Apeldoorn †28-10-1969, schildersknecht bij Jan Boks aan de Tullekensmolenstraat, vertrekt in 1924 van Traandijk 20 naar Doetinchem, emigreert naar Zuid-West Afrika waar hij als schilder werkt, en een ernstige val van een ladder maakt, tr 1. Borne 3-1-1930 Anna Thecla Maria Walker, Oldemarkt *6-10-1886, †Otjiwarongo (Zuid-West Afrika), tr 2. Otjiwarongo Else Brodman, dv Karl Wilhelm Brodman en Ida Margarete Meye, Swakopmund *24-12-1912 † 10-2-1991 Apeldoorn, Jan heeft geen kinderen
  Jan maakte in zijn vrije tijd vele tekeningen en schilderijen waarvan de meeste stukken naar de familie van 'de koude kant' (Brodman) zijn verdwenen. Enkele belangrijke stukken zijn nog wel in bezit van zijn eigen familie, van Eef en van Ben van den Enk - hieroven afgebeeld de boerderij op de Molenberg, en het portret van zijn moeder Gerritje van den Enk - Ketel. In een historische serie over Apeldoorn (Waanders) is een reproductie in kleur opgenomen van een schildering in Lieren.
 3. Maria, *30-6-1908 †29-7-1908
 4. Marinus, *7-9-1909 †10-12-1973 Beekbergen en daar begraven, arbeider, in 1958 pakhuisknecht bij de Coöperatieve Landbouwvereniging, molenaar, drijvende kracht van Beekbergen's verenigingsleven, o.a. voorzitter van 'Toonkunst,' tr Apeldoorn 12-8-1937 Nennetje (Nellie) Dolman, Beekbergen *5-6-1906, † 3-3-1994 Beekbergen en daar begraven, dv Berend Dolman en Hendrikje van Butzelaar, zij hebben geen kinderen. 'Tante Nellie' wint 'Wie opent de kluis' in 1958 (in Dagblad voor Apeldoorn en Omgeving)
 5. Hendrik, *18-2-1911 †13-12-1978, chauffeur, metaalbewerker, tr Apeldoorn 30-9-1936 Heintje Hendrika Alberta Heuvink, Apeldoorn *1-8-1915 †Apeldoorn 10-7-2003 (met en dienst in de kerk van Beekbergen), dv Hendrik Aalbert Heuvink en Willemina Johanna Groothedde (willemina Johanna Groothedde is dv Willem Groothedde en Johanna Evers. Voor genealogie Groothedde zie de G. Van Binsbergen site http://www.gvanbinsbergen.org/Genealogie/)
 6. Gerrit, *19-4-1912 †7-4-1977, zuivelhandelaar, tr Apeldoorn 27-10-1937 Gerritje Woudenberg, Beekbergen *11-3-1917 †13-12-1982, dv Marinus Adolf Woudenberg en Antje van den Berg
 7. Hermina (Mies), *23-3-1914 †Apeldoorn 25-4-1995, begr Heidehof, winkelierster, tr Apeldoorn 16-4-1936 Willem Grefhorst, Apeldoorn *5-11-1906 †5-5-1977, zv Goossen Constantijn Grefhorst en Jantjen Draaijer, medewerker bedrijf van bouwmaterialen en veeboer. Onderstaane foto: Mies winkelt met haar moeder (of was het omgekeerd?)
 8. foto 1930 Bernard, *23-6-1918, Apeldoorn †17-3-1974, begraven op Heidehof, melkboer, conciërge van de Klimopschool, tuinman, tr Voorst 2-2-1946 Johanna Tonia Reinders, Voorst *13-11-1920, † 13-10-1992, begraven Ugchelen Heidehof, dv Gerrit Reinders en Tonia Beumer

  zoon

  1. Berend Jan, †Hoenderlo 8 november 2019
 9. Evertje, roepnaam Eef, *26-11-1920, zij is genoemd naar haar een paar maanden eerder overleden halfbroer Evert, of beter: naar haar al in 1877 overleden grootvader Evert van den Enk
 10. Roelof, *9-1-1924 aan de Traandijk, †Apeldoorn 1-3-1996, begr Heidehof, bakker, tr Apeldoorn 30-10-1946 Jadwiga (Jatja) Krystyna Czaplicka, Kalish (Polen) *17-7-1925, Apeldoorn † 29-6-1995, dv Wojcieck Czaplicki en Maria Kolton
 11. Maria Johanna (Marie), *9-1-1924 aan de Traandijk (het was bitter koud, de meiden die bij de villa van Krevel in Klarenbeek aan het schaatsen waren moesten onmiddellijk thuiskomen, waar de tweeling ingebakerd achter de kachel lag), †Nijmegen, tr Apeldoorn 6-2-1946 Frans Muller, Vlagtwedde *19-11-1919, †Nijmegen, bouwkundige bij de gemeente Nijmegen

 • Aan Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn.

  Beleefd verzoekt Berend Jan van den Enk, geboren te Beekbergen 26 September 1868 van beroep landbouwer, wonende in de buurtschap Lieren te Beekbergen, Wijk B. No. 62, om verlof voor den verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank, voor gebruik ter plaatse in het beneden-voorlocaal, Z.-W. zijde, gelegen in de Buurtschap Lieren, te Beekbergen, welke een oppervlakte heeft van 24,65 M².
  (...)

  Beekbergen 11 Mei 1980
  t' welk doende
  B J v/d Enk

  [Het verzoek is 20-6-1908 afgewezen, er is niet voldaan aan art 14 "- er is 2,60 M² glas." en de oppervlakte is 23 M², kennelijk te weinig.

 • Apeldoornsche Courant 1909 no. 73. Een en Vijftigste Jaargang. Woensdag 8 September.

  BEEKBERGEN. - Maandagvoormiddag, ruim half elf, brak een hevige brand uit in het huis, bewoond door B. J. v. d. Enk te Lieren. Het vee kon gelukkig gered worden, maar van den inboedel verbrandde het grootste deel, terwijl ook de oogst een prooi der vlammen werd. Door den hevigen wind liet de brand zich zeer ernstig aanzien, te meer, daar het hier een druk bebouwde buurt is, waarvan verscheidene huizen met riet of stroo gedekt zijn. Een plaggenhoop en eenig hout, staande aan de overzijde van den weg en toebehoorende aan Hartgers, vatten mede vlam.
      Met behulp van de brandspuit slaagde men er gelukkig in de uitbreiding van den brand tegen te gaan.
      Naar we vernemen, waren huis en inboedel verzekerd. De oorzaak van den brand is onbekend.
  [Dit moet het huis op de Molenberg geweest zijn, dat na de brand mogelijk geheel is herbouwd]

 • In Waanders 'Ach lieve tijd. Twaalf eeuwen Apeldoorn' staat een foto gemaakt in 1924 bij de roggemiete van Gerrit Gorsseling in Oosterhuizen.
  Staand op de miete: Hanne Gorsseling, Barte Gorsseling-van den Enk, Diene Groeneveld. Zittend: Dina Gorsseling, Herman Gorsseling.
  Op de machine: Gerard Brouwer (staande), Evert Gorsseling, Jan Gorsseling, Tinus Brink. Op de stromiet: Gaart Buitenhuis, Hannes Gorsseling. Bij de motor: Klaas Berends. Voor de dorskast: Marinus van den Enk, Jan van de kamp jr. Achter de dorskast: Hendrik van den Enk (met hark), Reinder Berend de Groot, Evert Jan Gorsseling, Karel van de Kamp (met gavel), Hendrik Brouwer (zittend), Jannes Groeneveld, Gerrit Gorsseling jr (zittend).
  Bij de zakken: Jan van de Kamp sr., Teunis Wilbrink.
  Staande rechts: Gerrit Gorsseling sr, Gaart Hartgers Rzn (leider), Berend van den Enk, Johan Jochems, Hendrik Gorsseling.
  Zittend vooraan: Reinder Muller, Wouter Velthuis.

  De foto is ook afgedrukt in (2009). De geschiedenis van de Dorschvereeniging De Kar en Hooilanden. Belangenvereniging De Kar en de Hooilanden.

 • In een boekje van Willem Hartgers komt een door Hannes van de Mullevoort in dialect geschreven anecdote over de hond van Kloosterboer voor, waarin een oude melkbus van Berend Jan een hoofdrol speelt. Een paar stukken daaruit:

  "Op de hoek van de meulenbarg woonde Beernd van Enk. Beernd was een echte scharrelaar en hie handelen in alles en nog wat. Mar 't was ok een echte Jonasser. Dan worde d' weer 'n bees 'eslach en die werd dan in stukken uut 'eveild in de buurte. Uutponden nuumen ze dat. En bie 't uutbenen van zo'n bees gooien ze de butjes in een oud melkbussien die altid bie de achterdeure stond. Die achterdeure stond altied los en iedereen kon zo mar in en uut lopen."
  En ja hoor. De hond van Kloosterboer had wel trek in een paar botjes, maar kon zijn kop dus niet meer uit de melkbus krijgen. Jan van ome Teunis kreeg het beest in de gaten en riep:
  " 'Kom toch is gauw, doar zit zo'n naar bees achter de schure, hef een melkbusse an de kop."
  Uit de oploop kwam hulp voor het beest:
  Een paar hande pakken de busse en een paar anderen grepen Bernard [zo heette de hond] bie de achterpoten en toen mar trekken. Een ieselijk gehuul klonk van uut de busse, mar Bernard kwam wel vrie."Generatie VI


52. Evert van den Enk

Beekbergen *9-1-1830 †22-3-1877, landbouwer, tr Apeldoorn 21-12-1864 div class='color'>Aktenummer: 82 - Huwelijksdatum: 31-12-1864 - Bruid: Maria Wentink - Bruidegom: Evert van den Enk - Moeder bruid: Teuntje Wemerman - Vader bruid: Berend Wentink - Moeder bruidegom: Willemina Kruimer - Vader bruidegom: Jan van den Enk - Toegangsnummer: 0207 Burgerlijke stand Gelderland, dubbelen - Inventarisnummer: 6593

53. Maria Wentink

klik voor kwartierstaat Wentink

Beekbergen *15-8-1840 Oldenzaal †22-2-1923, tr 2. Apeldoorn 2-2-1878 Harmen Kruimer, zv Harmen Kruimer en Gerberta Mulder, Beekbergen *8-9-1846 Oldenzaal †15-6-1917, boerenknecht, later medewerker bij de spoorwegen, chef bij de NS in Oldenzaal

 1. Willemina, Beekbergen *4-10-1865, Apeldoorn † 4-1-1936, tr Apeldoorn 6-7-1895 Jacob van de Hel, Beekbergen *18-3-1866, Apeldoorn † 10-1-1953, z.v. Evert van de Hel en Maria Stufken
 2. Berend Jan

Ben van den Enk, 1977, p. 125

54. Hendrik Ketel

klik voor kwartierstaat Ketel

Apeldoorn *1-2-1862 †17-3-1929, dagloner, tr 2. Apeldoorn 6-6-1908 Gerritje Westrik, Apeldoorn *8-11-1863 †26-2-1932, dv Lambert Westrik en Katharina Wouters, tr 1. Apeldoorn 15-1-1887, is dan dagloner

55. Gerritdina Aleida Koldenhof

klik voor kwartierstaat Koldenhof

Apeldoorn *27-2-1863, †2-3-1905, geeft bij haar huwelijk geen beroep op of heeft geen beroep, zij heeft een voorkind (Gerritje) dat bij het huwelijk wordt gewettigd
Na haar overlijden kwam de zorg voor de acht kinderen in handen van Gerritje, die daarnaast ook nog een deeltijdbaan had bij een wasfabriek in Uchelen waar ze lopend naartoe ging, vanaf wat nu het Ketelweggetje heet in Oosterhuizen.

Eef van den Enk, mondeling, 16-3-2008

*Beekbergen

Genlias, maar Genlias is weer eens onnauwkeurig

verwantschap: Ben van den Enk, 1977, p. 125Deelkwartieren Wentink, Ketel en Koldenhof zijn afgesplitst


van den Enk - - Wentink - - Ketel - - Koldenhof
Kwartierstaat Van den Enk generatie VII vv


104. Jan Aarts van den Enk

(BS Jan Everts Aarts) Beekbergen *23-7-1799 †30-5-1877, landbouwer, neemt op 6-5-1826 in Apeldoorn de geslachtsnaam van den Enk aan, krijgt op die datum ook bericht dat hij voor zijn nummer 45 niet wordt opgeroepen voor de Nationale Militie (kopie in familieboek Van den Enk achter blz. 17), tr Apeldoorn 19-5-1826 Willemina Kruimer [geldersarchief.nl 004488232_00547.jpg ] verkoopen De Enk’ waar het hier om gaat is een glooiend akkergebied, doorsneden door de weg tussen Beekbergen en Lieren.

Op Delpher zijn berichten in de Apeldoornsche courant te vinden over verkopen in 1872, 1873 en 1877, plus aankondiging van overlijden 9-6-1877.

verkoopen

105. Willemina Kruimer

(BS Willemiena Krumer) Beekbergen *20-5-1797 †10-6-1871
Jan en Willemina tekenen de Acte van Afscheiding en het request van 21-12-1835. Het request verdedigt de Afscheiding en vraagt vrijheid voor en bescherming van de godsdienstoefeningen. De Acte van Afscheiding luidt, volgens een afschrift (op zijn verzoek) gezonden aan de burgemeester van Apeldoorn:

Wij ondergeteekenden, leden der gereformeerde gemeente te Beekbergen, [dit is dus Lier], hebben de eer U Edele bij dezen te doen kennen, dat zij hunne kerkelijke gemeenschap opzeggen, met allen die het zoogenaamd Nederlands Hervormd bestuur, opgericht in 's-Gravenhage in den jare 1816 en 1817, als wettig gezag in de Nederlandsch Hervormde Kerk, erkennen en eerbiedigen en dat zij zich hebben aangesloten aan die Gereformeerden welke zich eenig en alleen houden aan de leerregels en Kerkverordeningen vastgesteld in de Nationale Sijnode van Dordrecht in den jare 1618 en 1619, als zijnde de leer en Kerkelijke verordeningen aldaar vastgesteld, volgens hunne waarachtige overtuiging op Gods Woord gegrond. (= namen van 31 ondertekenaars)
Na een nieuw request aan de koning volgt in 1850 erkenning van de gemeente (KB 28-7-1850, nr 53).
Hoornenborg

*Beekbergen

 1. Jacobjen (Japikjen), *1-11-1827 † 25-6-1914, tr Apeldoorn 20-7-1849 Jochem Pluijm, Beekbergen *1-9-1826 † 10-7-1894, landman, z.v. Egbert Pluijm en Willemina van Amersfoort
 2. Evert , *9-1-1830
 3. Luitje, *3-11-1833 † 1-7-1873, tr Apeldoorn 18-11-1871 Jan Boks, Beekbergen *14-4-1833 † 13-4-1906, landbouwer, z.v. Hendrik Boks en Jude van Amersfoort
 4. Klaas, *24-11-1835 † 12-3-1900, koffiehuishouder bij het station Lieren

Ben van den Enk, 1977, p. 126Generatie VIII


208. Evert Aarts

Beekbergen ~7-5-1747 †19-10-1795, doop karman/landbouwer, neemt in 1812 in Beekbergen de naam aan den Enck aan, akte is echter doorgehaald want niet door Evert ondertekend, tr 1. Beekbergen 31-3-1786, Jenneken Reijnders, Voorst ~11-9-1763 Beekbergen †19-10-1795 (enkele dagen na de geboorte van Aart), dv Reinder Jansen en Hendrika Berends, trouwen tr 2. Beekbergen 7-2-1796 Luitje Lamberts trouwen
"Recht.Archief Hoge en Vrije Heerlijkheid Het Loo, inv.nr.48, fol.1412 vso dd 15-2-1792:Evert Aarts X Jenneken Reinders verklaarden verkoft te hebben en also kragtdezes te cederen en transporteren aan en ten erffelijken behoeve van Berend Beekman en Maria Jochems ongeveer een schepel zaailand, in deze Heerlijkheid Kerspel Beekbergen , buurschap Lieren. OW: de Kop, WW: Evert Jansen, ZW: De Hogeweg NW: het pad, zijnde thiendvrij en allodiaal goed, niet bezwaard voor f 200,-."

kinderen uit 1e huwelijk *Beekbergen
 1. Janna, *7-2-1787 †23-4-1828 tr Beekbergen 22-11-1807 Cornelis Harms Weenk, Loenen ~4-2-1770, zv Herman Gerrits Weenk en Gerritje Gerrits, tr 2. Apeldoorn 2-3-1822 Hendrik Magnifiek, Beekbergen *14-11-1773, z.v. Reinder Hendriks Magnifiek en Fenneken Reinders
 2. Hendrik, *11-3-1788 †30-3-1788
 3. Hendrik, *9-3-1789 †27-4-1791
 4. Aartjen, *29-3-1790 †25-9-1811
 5. Willemtje, *23-4-1791 †25-6-1791
 6. Reintjen, *23-4-1791 †13-5-1791
 7. Hendrikka Aarts, *16-2-1793, tr Loenen 25-6-1818 Hendrik Klomp, Loenen *17-11-1788, zv Jan Klomp en Peetje Zevenhuizen
 8. Reinder, *16-4-1794 †16-9-1811
 9. Aart, *16-10-1795 †2-1-1796

209. Luitje Lamberts

Beekbergen ~10-4-1765 †6-12-1840, tr 1. Beekbergen 13-5-1790, Evert Roeberts, zv Roebert Aalberts en Jenneke Couzijns, Beekbergen ~27-8-1758 †15-7-1795, Luitje en Evert wonen in Lieren (lijst van ingezetenen 1798)

*Beekbergen

 1. Lambert, *15-1-1797 †15-1-1874, landbouwer, tr Apeldoorn 23-4-1826 Grietje Bros, dv Derk Bros en Jannetjen Poelman, Beekbergen *17-11-1795 †6-7-1864. Hij neemt op 6-5-1826 in Apeldoorn de geslachtsnaam van den Enk aan, de Lambert-tak Van den Enk

  Evert van den Enk, Beekbergen *24-3-1827 †3-10-1883, landbouwer, arbeider, tr 1. Apeldoorn 8-10-1852 Teuntje Teunissen, dvTeunis Teunissen en Catharina Put, Apeldoorn *15-3-1833 Beekbergen †23-9-1867, tr 2. Apeldoorn 17-5-1873, Hermina Pluijm, wed v Hendrikus Schuurman, dv Harmen Pluijm en Egbertje Kruimer, Beekbergen *6-4-1828 Apeldoorn †14-9-1917

 2. Jenneken Aarts, *22-5-1798 †7-7-1868, tr Apeldoorn 8-9-1827 Aart Jeths, Beekbergen *8-1-1797, Hall † 17-4-1879, landbouwer, z.v. Rijk Aartsen Jeths en Johanna Toewater
 3. Jan, *23-9-1799, de Jan-tak Van den Enk
 4. Cornelis, *22-4-1802 †29-1-1884, landbouwer, tr Apeldoorn 2-1-1829 Gerritje Wentink, dv Hendrik Wentink en Jantje Gerrits Capel, Loenen *9-2-1800 Beekbergen †19-4-1874. Hij neemt op 6-5-1826 in Apeldoorn de naam van den Enk aan, de Cornelis-tak Van den Enk.

  1. Jantje, Beekbergen *25-11-1829, tr Apeldoorn 9-2-1861 Johannes Hartgers, zv Roelof Jansen Hartgers en Catharina Hamers, Apeldoorn *6-1-1823
  2. Everdina, Beekbergen *6-9-1831 † velp 5-8-1892, tr Apeldoorn 10-12-1852 Steven Capel, zv Ahazueres Capel en Maria Kramer, Apeldoorn *6-10-1825 †18-1-1913, arbeider
  3. Hendrik, Apeldoorn *8-4-1834 Beekbergen †18-6-1834
  4. Hendrika, Beekbergen *15-6-1835, tr Apeldoorn 21-1-1860 Gerrit van de Kamp, zv Hendrik van de Kamp en Hermina Nijhof, Beekbergen *1842
  5. Luitje Johanna, Beekbergen *15-7-1838 Apeldoorn †13-11-1920, tr Apeldoorn 4-6-1864 Leendert Huiskamp, zv Lammert Huiskamp en Janna Kruitbos, Apeldoorn *24-12-1834 †11-2-1908
  6. Derk, Beekbergen *14-7-1840 †14-12-1910, landbouwer, tr Apeldoorn 2-6-1866, Hendrika Luitjes, dv Hendrik Luitjes en Catharina Elisabeth Pol, Apeldoorn *17-12-1844 †25-2-1919
 5. Hendrik, *26-12-1804 †15-3-1875, landbouwer, tr Apeldoorn 17-9-1830 Lubberta Jochems, dv Gerrit Jochems en Maria Mensink, Beekbergen *4-2-1805 †11-11-1888. Hij neemt op 6-5-1826 in Apeldoorn de naam van den Enk aan, de Hendrik-tak Van den Enk.

  1. Everdiena, Apeldoorn *21-11-1830 Beekbergen †4-11-1918, tr 1. Apeldoorn 7-11-1854 Marten Jochems, zv Albert Jochems en Johanna Bosman, Beekbergen *21-1-1826 †23-12-1854, landbouwer, tr 2. Beekbergen 1-12-1855, Jacob Jochems, Beekbergen † 25-1-1857, zv Albert Jochems en Johanna Bosman, Beekbergen *3-1-1830 †25-1-1857 (dochter Jacoba Johanna Alberta Jochems tr Apeldoorn 16-3-1878 Jan Jochems. Voor foto van Jacoba met kinderen Albert, Jacob, Evert en kleindochter Jacoba, zie J. B. Wolters (1981). Beekbergen in oude ansichten deel 2. foto 15, voor de boerderij aan de Lierderstraat
  2. Gerrit, Beekbergen *9-1-1834 Velp †13-7-1884, tr Hendrina Pothoven, Otterlo *1837, Velp †15-3-1896
  3. Hendrik Jan, Beekbergen *18-11-1837 †29-9-1842
  4. Evert, Beekbergen *20-12-1839 †15-1-1917, landbouwer, tr Apeldoorn 22-9-1866 Maria Johanna Brink, dv Willem Brink en Everdina Kruimer, Beekbergen *16-5-1845 †31-3-1890
  5. Maria, Beekbergen *20-2-1844 †19-7-1915, tr Apeldoorn 7-11-1874 Gerrit de Groot, zv Reinder de Groot en Maria Jochems, Beekbergen *7-2-1834 †11-9-1909, landbouwer
  6. Hendrik Jan, Beekbergen *26-8-1847 †28-11-1915, landbouwer, tr Apeldoorn 19-2-1876 Johanna Geertrui Lammers, dv Cris Lammers en Johanna Massink, Beekbergen *28-6-1850 †18-10-1915

verwantschap: Ben van den Enk, 1977, p. 153

210. Klaas Egberts Kruimer

Beekbergen ~15-2-1767 †11-11-1841, landbouwer tr 2. Beekbergen 31-1-1802 Geertjen Harms Brink, Beekbergen ~26-7-1777 †13-6-1858, dv Harmen Gerrits Brink en Everdina Harms

tweede huwelijk

 1. Egbert, *~15/20-6-1802
 2. Everdina, *~27/29-5-1803
 3. Egbert, v5/6-1-1805, ondertekent de Acte van Afscheiding en het request
 4. Harmen, *~2/10-4-1808, ondertekent de Acte van Afscheiding en het request
 5. Gerrit, *~10/14-1-1810
tr 1. Beekbergen 18-12-1796

211. Jacobjen Beekman

Beekbergen ~4-12-1768 †21-3-1800

Ben van den Enk, 1980, Genealogie Beekman, p. 19-20

*~Beekbergen

 1. Wilhelmina, 20/21-5-1797
 2. Cornelia, *~14/17-3-1799

verwantschap: Ben van den Enk, 1977, p. 153

vd Enk en vd Brink 1980, Genealogie Kruimer vv VG p. 7


Kruimer is een oud Beekbergens geslacht, verbonden aan de Kruimer Hoeve, het Cruijmersgoedt, Weterschoten 11, in 1911 afgebrand en herbouwd.

* (Otten p. 142)Generatie IX


416. Aart Hendriks

Beekbergen †15-8-1773, tr Beekbergen 28-2-1740 Janna Everts, beide van Beekbergen trouwen

417. Janna Everts

Beekbergen ~22-2-1719 †11-12-1790
"Blijkens een lijst van ingezetenen van het ambt Apeldoorn, van december 1747 woont het gezin van Aart Hendriks, te Beekbergen, in de buurtschap Lieren, alwaar sommige afstammelingen generaties zullen blijven wonen."


"Rechterlijk Archief Hoge en Vrije Heerlijkheid Het Loo, inv. nr. 44 fol 109 vso dd 16-4-1753. Aart Henrix en Janna Everts Egtel. verclaaren kragt deses voor haar en haar erven aan en ten erfelijken behoeve van Gerrit Harms Brinck en Geertje Cornelis Muller Egtel. ende hare erven te cederen en transporteren een acker saaylandt groot 3 schepel. Oostw. de copers, Westw: de weg, Zuydw. de wed. Sebus Claassen, Noordw: Willem Arents Cruymers kinderen, sulx voor somma van 295 Caroli gulden".

* vd Enk Het geslacht van den Enk

~Beekbergen

 1. Willemtje, ~22-1-1741
 2. Geertjen, ~4-11-1742 tr Otterlo 6-7-1766 Gerrit Jacobs Spekschot, Beekbergen ~8-2-1739 †27-7-1809, zv Jacob Garritsen/Gerrits en Jantjen Jansen Smits, karman, dagloner
 3. Cornelisjen, ~22-11-1744 †14-1-1795, otr/tr Beekbergen 23-2/18-3-1781 Jannes Jansen Deel, jm van Beekbergen
 4. Evert
 5. Hendrikje, ~17-3-1754. Zij is ws identiek met: Hendrikje Aarts, Beekbergen †12-4-1783, jd van Beekbergen, otr/tr 1. Beekbergen 22-3/8-4-1776 Evert Willemsen, wedn v Evertje Everts, van Otterlo, wonend te Beekbergen, otr/tr 2. Beekbergen 5/27-2-1791 Gart Jansen Deel, Beekbergen †19-9-1803, jm van Beekbergen, tr 3. Beekbergen 17-8-1806 Willem Reinders, Beekbergen ~2-9-1742, wedn v Maria Jannissen Wilbrink, zv Reinder Willems en Geertjen Reinders Dekker

verwantschap: Ben van den Enk, 1977, p. 154

De genealogie Aarts Hendriks etcetera in: B. J. van den Enk (1988). Genealogie Van den Enk. Binnen de familie verspreid familieboek, nu ook online beschikbaar op de site van Veluwse Geslachten. En:

* vd Enk Het geslacht van den Enk

418. Lammert Wouters

Loenen ~25-2-1718, Beekbergen †29-4-1778, tr 1. Beekbergen 5-5-1754 Luijtje Willems, dv Willem Cornelissen en Maria Aartsen, Beekbergen ~7-5-1730 †11-7-1763, tr 2. Beekbergen 13-5-1764

419. Janna Jansen Velthuis

Vaassen ~3-7-1735, Beekbergen †29-8-1787

 1. Maria, ~22-8-1756
 2. Geesjen, ~16-7-1758
 3. Wouter, ~13-1-1760
 4. Willem, ~27-9-1761
 5. Hendrik, ~3-7-1763
 6. Luitje
 7. Janna, ~1-1-1767
 8. Hendrik, ~27-11-1768
 9. Hendrik, ~5-4-1770

verwantschap: Ben van den Enk, 1977, p. 154

420. Egbert Claesen Cruimer

[Kruimer]

Beekbergen *1739, Loenen ~11-1739, Beekbergen †4-4-1801, boswaarder van de Lierder- en Speldermark, tr Beekbergen 4-3-1758
De Lierdermark zijn de woeste gronden van de buurschap Lieren

De Speldermark komt niet voor in Otten, maar zal gelijk zijn aan het Spelderholt, een 'kerspelholt. Het Spelder en Lierder Veld was het gebied tussen Beekbergen, Loenen en Hoenderlo, nog in 1843 woeste grond

421. Willemtjen Berends

Beekbergen ~7-3-1734 †29-12-1803

~Beekbergen

 1. Geertje, ~7-5-1758 †9-8-1790, tr Beekbergen 15-3-1783 Teunis Pluim, *Voorst
 2. Neeltje, ~13-4-1750 †5-9-1821, tr Beekbergen 18-5-1783 Cornelis Reinders Muller, Beekbergen ~20-5-1759, zv Reynder Cornelis Muller en Naaltje Teunis
 3. Bartje, ~16-1-1763 †5-6-1763
 4. Klaas
 5. Berend, *22-8-1774, Apeldoorn †15-8-1863, in 1814 molenaar in Noord-Apeldoorn, tr Beekbergen 14-2-1802 Jantjen Harms Brink, Beekbergen ~24-2-1781 † v 1863, dv Harmen Gerrits Brink en Everdina Harms
  kinderen *Apeldoorn
  1. Everdina, *20-11-1802
  2. Geetrui, *18-1-1809 †3-1-1880, tr Gerrit Huigen, Geldermalsen *13-1-1813
  3. Egbert, *15-2-1804
  4. Hermen, *23-8-1805
  5. Willemina, *17-2-1807 †2-2-1836 (zoon Berend Jan, Apeldoorn *20-1-1836)

verwantschap: Ben van den Enk, 1977, p. 154

vd Enk en vd Brink 1980, Genealogie Kruimer vv VG p. 5

422. Peter Beekman

Arnhem *ca 1728, Apeldoorn †9-11-1804, tr 1. Beekbergen 1-5-1756 Jacobjen Berends, dv Berend Aarts en Neeltje Willems, Beekbergen, ~21-8-1735 †12-8-1763, tr 2. Hall 22-11-1767

kinderen 1e huwelijk ~Beekbergen

 1. Rixjen, ~25-12-1756 †6-12-1762
 2. Berend, ~15-1-1758, tr 1. Beekbergen 29-2-1784 Aaltje Brouwer, Beekbergen †12-11-1785, tr 2. Beekbergen 30-4-1786 Maria Jochems
 3. Hendrik, ~6-5-1759 †2-7-1763
 4. Aart, ~20-7-1760 †7-10-1815, tr Beekbergen 13-4-1791 Gerritje Bosmans

  1. Peter, ~20-11-1790
  2. Aalbert, ~8-12-1793
  3. Jacobjen, ~12- 2-1800
  4. Gerrit, ~9-8-1803
 5. Reijnder 13-6-1762 †18- 5-1816, tr Beekbergen 4-4-1790 Maria van Amersvoort, Beekbergen ~1-3-1767 †17-9-1811

  *Beekbergen

  1. Jacob, ~22-12-1791
  2. Peter, ~15-12-1793
  3. Willemina, ~23-5-1796
  4. Cornelia, ~30-3-1798

423. Cornelisje Herms

Hall ~10-4-1735, Beekbergen †5-12-1784

kinderen 2e huwelijk ~Beekbergen

 1. Jacobjen, ~4-12-1768
 2. Rijka, ~27-12-1769
 3. Harmen, ~22-6-1771
 4. Hendrik, *26-3-1773 herbergier, tr Beekbergen 13-4-1796 Jacomijna Capel, dv Hendrik Capel en Eva Aalbers van den Berg, *18-4-1779 Beekbergen

  *Loenen

  1. Peter, ~17-10-1798
  2. Hendrik Beekman, ~23- 2-1799
  3. Eva, ~23-9-1801
  4. Cornelisjen, ~26-3-1803
  5. Jan, ~26-12-1804, †jong
  6. Jan, ~12-11-1805
  7. Jacobje, ~8-3-1808
  8. Hendrik, ~14-1-1810
  9. Bernardine, ~1812

verwantschap: Ben van den Enk, 1977, p. 154

gezinsgegevens: Ben van den Enk, 1980, Genealogie Beekman, p. 19-20

Doopboek 1700-1811.Generatie X


832.* Hendrik Hendriks

Beekbergen , tr Beekbergen

833.* Geertien Lamberts

Beekbergen

De onzekerheid is hier dat de verwantschap niet is bewezen. De naamgeving van de kinderen Aart en Janna wijst evenwel sterk op Hendrik en Geertien als ouders. Dat Annetje een zuster is van Aart is wel bewezen.

 1. Aert , Apeldoorn 7-5-1693
 2. Lambertien, Apeldoorn ~11-12-1698
 3. Janna, Apeldoorn ~24-4-1701
 4. Gerrit, Apeldoorn ~1-7-1703
 5. Jan, Apeldoorn ~21-8-1707
 6. Geertruijd, Apeldoorn ~21-10-1708
 7. Annetje, tr 1. Beekbergen 12-3-1735 Hendrik Jansen Brink, Beekbergen *12-1711 begr 20-7-1737, zv Jan Brink en Maria Jans, tr 2. Beekbergen 5-4-1739 Reijnder Reijnders de Groot, Beekbergen †2-5-1790, zv Reijnder Hendriks en Stientje Cornelissen, dekker

834. Evert Cornelissen

835. Willemtje Aarts

~Beekbergen

 1. Aeltien, ~2-4-1713
 2. Cornelis, ~3-2-1715
 3. Aart, ~10-4-1717
 4. Janna
 5. Hendrik, ~10-8-1721

verwantschap: Ben van den Enk, 1978, p. 8

836. Wolter Lammerts

van Beekbergen, woont in 1716 in boerderij de Modderkolk bij de Molenbeek in Loenen, tr Loenen 12-10-1704

837. Geesjen Bernds (Bärnds)

uit Loenen

~Loenen

 1. Joannes, ~28-8-1707
 2. Lammert, ~20-12-1711
 3. Anneke, ~10-5-1714
 4. Bärndje, ~pinksteren 1716
 5. Lammert
 6. Willem, ~21-7-1720
 7. Henric, ~7-11-1723

verwantschap: Ben van den Enk, 1978, p. 8

838. Jan Hendriks (Pannekoek) Velthuis(en)

† v 1744, tr Vaassen 3-12-1729

839. Jentjen Jansen Hulsman (Janna)

~Vaassen 15-12-1695

~Vaassen

 1. Gerrit, ~11-3-1731
 2. Gerritje, ~23-3-1732
 3. Janna
 4. Hendrik, ~9-11-1738

verwantschap: Ben van den Enk, 1978, p. 8

840. Claes Egberts Cruimer

Beekbergen †31-1-1743, lidmaat van de kerk van Beekbergen in 1731, tr Beekbergen 18-6-1738 onder huwelijksvoorwaarden Rechterlijk Archief Veluwe inv. nr. 947, fol. 518vso en 519 [vd Enk]

841. Geertje Cornelis Muller

ouders zie kwartier 1562. Wilbrink

Beekbergen ~19-1-1716 †4-3-1794, tr 2. ws Beekbergen 1745, Gerrit Hermens Brinck, zie kwartier 780. Wilbrink (tak C/D), zv Hermen Gerrits Brinck en Jantien Willemsen, Beekbergen ~30-3-1713 †20-2-1802

~Beekbergen

 1. Egbert
 2. Cornelis, ~27-8-1741
 3. Klaasje(n), ~15-9-1743

verwantschap: Ben van den Enk, 1978, p. 8

vd Enk en vd Brink 1979, Genealogie Kruimer VG p. 230

Geertje's 2e huwelijk: vd Enk 1980 Brinck Genealogie B, VG p. 166

842. Berend Aarts

Beekbergen †1-1-1775, tr Beekbergen 24-5-1733

* vd Enk 1999

843. Neeltje Willems

Loenen ~23-8-1705, wonende in Engeland

echtpaar dubbelt met 1648 Boks

~Beekbergen

 1. Willemtje
 2. Jacobjen, ~21-8-1735 †12-8-1763, tr Peter Beekman, zv Hendrick Beekman en Rikje Hartgers
 3. Geertjen, ~19-5-1737 †14-1-1775 tr Jacob Lucas Bosman zv Lucas Bosman en Grietje Herms
 4. Aard zie kwartier 824. Boks
 5. Reinder, ~11-2-1741 †30-12-1769
 6. Stijne, ~4-8-1743 †21-8-1765
 7. Jan, ~25-12-1745
  "Op 30-3-1748 krijgen Berend Aarts, gehuwd met Neeltje Willems transport van een vierde part van het herengoed Voortacker in de buurtschap Voshuizen onder Beekbergen na transport door Jan Teunissen gehuwd met Naleken Jacobs. Op 29- 7-1769 krijgt Berend Aarts investiture en oprukking van dit herengoed."

  Zie 730. Voortacker in Herengoederen deel 4. 30-3-1748"Cornelis Jans Sprenkeler, Reijnder Willems ∞ Geertie Reijnders, Hugo van Til ∞ Gertie Willems, Berend Aarts ∞ Neeltie Willems, bekomen transport, ieder van een vierde part, na overdracht door Jan Teunissen ∞ Naleken Jacobs."

  * van den Enk 1999

verwantschap: Ben van den Enk, 1978, p. 8

844. Hendrik Beekman

845. Rikje Hartgers

† v 7-8-1735

 1. Hartger Jan
 2. Jacob, Arnhem ~17-4-1724, Velp †10-1780, knecht van molenaar Gerrit Driessen Oostenrijk (Molen aan het Kaarsenmakersgat), tr Martha Wilbrink, Beekbergen ~26-3-1730, Velp † 20-3-1802, dv Peter Jansen Wilbrink en Truitje Jans Mooy (Peter is z.v. Jan Peters Wilbrink en Jantien Hertgers kwartier 1600/1 in kwartierstaat Wilbrink A)

  ~Velp

  1. Johanna Geertruid, ~4-4-1762
  2. Rikske, ~4-12-1763
  3. Peternella, ~1-12-1765
  4. Hendrik, ~17-5-1767
  5. Gerrit Dries, ~19-3-1769 (genoemd naar Gerrit Dries, de molenaar bij wie Jacob in dienst was, en die hem en zijn vrouw als zijn erfgenamen aanwees)

  site Nikkels, 26-10-2011; Vroon p. 218 geeft geen genealogische informatie, behalve dat Jacob gehuwd is te Velp met Martha Wil(le)brink.

 3. Peter, Arnhem *ca 1728
 4. Aaldert (Allard), tr Voorst 26-12-1757 Berendje Hendricks

  ~Voorst

  1. Marten, ~24-9-1758
  2. Rijkje , ~30-4-1760
  3. Hendrik, ~14-11-1762
  4. Hendersjen, ~15-1-1764
  5. Aaltjen, ~21-4-1765)
 5. mogelijk zijn er ook een of meer dochters, mogelijk Hilletje, zij zou getrouwd kunnen zijn met Evert Jans Wilbrink, kwartier 800 in kwartierstaat Wilbrink A. [b.w., 26-10-2011: er is geen zekerheid over de ouders van Hilletje, vrouw van Evert Wilbrink]

verwantschap: Ben van den Enk, 1978, p. 8

gezinsgegevens: Ben van den Enk, 1980, Genealogie Beekman, p. 19

846. Herman Derks

Hall ~30-4-1699, tr Hall 20-1-1732

847. Fenneken Jansen

Hall ~9-10-1701

~Hall

 1. Metje, ~27-3-1733
 2. Jan, ~21-3-1734
 3. Cornelisje
 4. Jenneke, ~13-1-1737
 5. Janna, ~7-9-1738
 6. Derk, ~20-11-1740
 7. Jenneken, ~7-10-1742
 8. Harmen Lucas, ~3-4-1746

verwantschap: Ben van den Enk, 1978, p. 8Generatie XI


1672. Lammert Wouters

onder Beekbergen

Wolter

Ben van den Enk, 1978, p. 63

1674. Berend Jansen

uit d' Decker in Loenen

Geesjen

Ben van den Enk, 1978, p. 63

1678. Jan Aelbers

† v 8-1707

1679. Judith Jans

tr 2. Vaassen 8-1707 Jan Jansen Hulshof (Hulsman), jm van Oldenzaal

~Vaassen

 1. Albertien, ~13-3-1693
 2. Janna
 3. Berentien 11-9-1698

NB: Janna neemt naam Hulsman van haar stiefvader over

Ben van den Enk, 1978, p. 63: geeft Jan Hulsman ipv Jan Aelbers.

1680. Egbert Claesen Cruimer

† v 1731

1681. Bartje of Beertje Jacobs

lidmaat Beekbergen in 1731
Zij koopt in 1741 samen met haar zoon Claes een herengoed in Oosterhuizen, genaamd Oosterhuijsgoedt, van de erfgenamen van Jurrien Jacobs, zv Jacob Derksen en Hilleken Jurriaens, en Evertje Hugo's van Till voor een bedrag van 600 Caroli gulden

Recht. Arch. Veluwe, inv. nr. 947, fol 478 vso dd 26-4-1741 [vd Enk]

Claes

Ben van den Enk, 1978, p. 63, heeft Beertje Jacobs

vd Enk en vd Brink 1979, Genealogie Kruimer VG p. 229


1682. = 1562. [Wilbrink]     Cornelis Gerrits Muller

1683. = 1563. [Wilbrink]     Johanna Jochems


1686. Willem Willems

1687. Stijntje Reijnders

echtpaar dubbelt met 3298 Boks

Neeltje

1688. Aert Jansen Beekman

"Aart Jansen Beeckman, tr. N.N. Hij is overl. voor 10- 8-1735 (Recht. Arch. Veluwe Inv.no. 947, fol. 293 vso en 294). Verder ook vermeld in een verbaal van de kosten van het Ampt Apeldoorn, kerspel Beekbergen over de jaren 1697 tot 1709. Oud Archief Apeldoorn Inv.no. 21. Wegens verteeringe op de victorien. Kinderen (allen als erfgenaam vermeld in Recht. Arch. Veluwe Inv.no. 947 fol. 293 vso en 294 d.d. 10- 7-1735)"

Ben van den Enk (1980) Genealoge Beekman, Veluwse Geslachten blz. 19

 1. Janna, tr Jan van Heerde
 2. Gerrit, tr Beekbergen 1-8-1727 Annetien Everts, jd. van Halle (kinderen: Aart Gerrits, ~14-4-1729; Evert ~23-12-1731)
 3. Judith (Juda) [ in kwartier wilbrink.a]
 4. Aaltje, tr Lubbert Reijnders
 5. Naleke (Neule), tr. Hendrik Gerrits
 6. Aart, tr 12-4-1739 Hendrikjen Harms
 7. Hendrik

  allen als erfgenaam vermeld in RAV Invno 947 fol 293 vso en 294 dd 10-7-1735.

Genealoge Beekman

 1. Janna, tr Jan van Heerde, beiden † v 10-8-1735
 2. Gerrit Aarts Beeckman, tr Beekbergen 1-8-1727 Annetien Everts, j.d. van Halle

  ~Beekbergen

  1. Aart, ~14-4-1729
  2. Evert, ~23-12-1731
 3. Juda (Judith) Aart Beeckman, tr 25-4-1726 Beekbergen Teunis Hartgers
 4. Aaltje, tr Lubbert Reijnders, † v 10-8-1735.
 5. Naleke (Neule), tr v 1706 Hendrik Gerrids, † v 10-8-1735
 6. Aart, tr 12-4-1739 Beekbergen Hendrikjen Harms
 7. Hendrik

  allen als erfgenaam vermeld in RAV Invno 947 fol 293 vso en 294 dd 10-7-1735.

* Genealogie Beekman

1690. Hartger Jansen

ws genoemd in een willekeur uit 1675, geciteerd onder Claes Kruimer

Rikje

1692. Derk Lucas

uit de Wilderij, tr 1. Hall 22-9-1678 Elsken Jansen (dv Jan Tunisen, op de Kemp), tr 2. Hall 9-3-1690

1693. Metjen Hermens (Wedinck)

Hall ~goede vrijdag 1661

~Hall

 1. Hermen, ~25-6-1682
 2. Lucas, ~25-6-1682
 3. Berntien, ~27-7-1684
 4. Teunisken, ~31-10-1686
 5. Elsken, ~13-9-1688
 6. Enneken, ~14-3-1692
 7. Beerte, ~2-6-1695
 8. Beerntjen, ~2-4-1697
 9. Hermen, ~30-4-1699
 10. Enneken, ~1-5-1701

1694. Jan Beernts

jm van Soeren (Laag Soeren), tr Hall 23-7-1693

1695. Jenneken Hermens

Hall ~11-3-1666, tr 1. Hall 1-5-1689, Jacob Jansen, zv Jan Jacobs

~Hall

 1. Beernt, ~28-5-1694
 2. Jacob, ~1-12-1695
 3. Gerrit, ~5-12-1697
 4. Hermen, ~1-10-1699
 5. Fenneken, ~9-10-1701
 6. Theunis, ~3-11-1703
 7. Jan, ~18-7-1706Generatie XII


3360. Claes Jansen Cruimer

gedeputeerde van de Lierder-en Speldermark in 1666 en 1675, † v 1690, tr v 1651

3361. Gerritje Egberts

† v 1690
Zij krijgen op 23-4-1664 transport van een half herengoed in Oosterhuizen (Beekbergen)

 1. Jan, vermeld in RA Veluwe Invno 336 (1697/1698), tr Aertjen Jacobs (dv Jacob Derksen en Hilleken Jurriaens). Hij wordt ook vermeld in Tynsboek 1706-1748. AR Invno 1368, fol. 13vso, vanaf 1706 tot 1732

  1. Jan, begr Beekbergen 6-1-1737, tr Megteld Jansen Cruimer, dv Jan Gerrits Cruimer en Trijntje Goossens)=, zij is lidmaat van de kerk te Beekbergen in 1731 en woont in de buurtschap Oosterhuizen. Zij worden vermeld in AR Invno 1541 fol 136 en fol 138 (testament) in 1739. Verder vermeld in RA V. Invno 947 fol 448 en 464 (1737). Staten Arch. Kwartier Veluwe Invno 150 fol 32. 2. Een niet nader genoemd kind vermeld in 1697/1698
 2. Egbert
 3. Dries Beekbergen †16-5-1741, tr Grietje Heijmeriks, zij is lidmaat van de kerk te Beekbergen in 1731 en woont 12-1747 in de buurtschap Oosterhuizen. Samen vermeld in RA V. Invno 947, fol 311 dd 28-3-1737. AR Invno 1541 fol 49vso dd 27-6-1717.

  1. Klaas Driesen Cruimer, Beekbergen †14-1-1774, tr Beekbergen 23-11-1721 Geertruijt Egbers Kruijmer, (dv Egbert Reynders en Merretien Willems Cruimer) Beekbergen †5-2-1771. Zij worden als lidmaat van de kerk in Beekbergen in 1731 vermeld als wonende te Oosterhuizen, wonen 12-1747 ook in de buurtschap Oosterhuizen. Verder vermeld in AR. Invno 1544 fol 276 dd 8-1760.
  2. Heijmerik Driessen Cruimer, Beekbergen †9-3-1760, tr Marijntjen Sebes, Beekbergen †23-4-1773. Vermeld in AR Invno 1543 fol 97vso (1748). Zij hadden geen nakomelingen. Hij verklaart op 8-3-1760, dat hij na zijn dood een acker zal schenken aan de armen van Beekbergen, dit is dus 1 dag voor zijn dood
Een willekeur uit 1675, betreffende erfholtrichter Jonker Frans van Appelthoorn: "Op verzoek van den holtrichter om turff voor sijn Ho Ed provisie, omtrent het wout te graven, tot de naeste holtspraeck toe Sijn gecommitteert Gosen Lubberts, Hartger Jansen, Claes Aerents en Claes Cruimer om een gelegen veen aen te wijsen".

Van Lohuizen, 1980 html

verwantschap: Ben van den Enk, 1978, p. 64

vd Enk en vd Brink 1979, Genealogie Kruimer VG p. 227

3362. Jacob Derksen

tr ca 1660

3363. Hilleken Jurriens

 1. Aertjen
 2. Bartjen
 3. Jurrien
 4. Willemtie


3364. = 3124. [Wilbrink]     Gerrit Cornelis Muller

3365. = 3125. [Wilbrink]     Naleke Dercksen

3366. = 3126. [Wilbrink]     Jochem Reynders

3367. = 3127. [Wilbrink]     Willemtjen Jansen Brinck


3380. Jan Hartgers

kerkmeester te Beekbergen 1631-1663, † v 1666, tr v 1644

3381. Rijckjen Aerts

Hartger

3384. Lucas Dercksen

 1. Derk
 2. Harmen zie kwartier 3390. in deze kwartierstaat vdEnk

3386. Harmen Arents

landbouwer op de boerderij Weeinck in Eerbeek, tr Hall 2-9-1660

3387. Anneken Cornelissen

: ~Hall

 1. Mettghen, ~goede vrijdag 1661
 2. Arent, ~24-1-1664
 3. Jan, gedoopt op Haller kermis 1666 (augustus of september)
 4. Jan, ~22-11-1668
 5. Thonisken, ~12-11-1671
 6. Jan, ~20-4-1674
 7. Gerrit, ~10-3-1676
 8. Cornelis, ~13-10-1678

NB. Archiefstukken, dus ook DTB boeken, van Brummen en Eerbeek zijn gescand beschikbaar op www.regionaalarchiefzutphen.nl

3390. Harmen Lucas

vader zie kwartier 3384. in deze kwartierstaat vdEnk

jm van Hall, woont in de Wilderij, tr 2. Hall 2-12-1677, Jenneke Beernts, dv Bernt Jansen,

2e huwelijk

 1. Bartha, ~28-1-1683
 2. Beertien, ~1-6-1684
 3. Anna, ~27-3-1687
 4. Janna, ~20-10-1689
 5. Fenneken, ~27-12-1692
 6. Luytjen, ~14-2-1697
tr 1. Hall 7-2-1664

3391. Fenneken Berens

jd van Eerbeek

doopboek Hall

~ Hall

 1. Janneken ~11-3-1666
 2. Joanna, ~10-4-1670
 3. Fenneken, ~24-2-1673

NB. Archiefstukken, dus ook DTB boeken, van Brummen en Eerbeek zijn gescand beschikbaar op www.regionaalarchiefzutphen.nlGeneratie XIII


6720. Jan Jansen Cruimer

Hij wordt vermeld in AR Invno 1530 fol 111vso, dd 6-11-1634 en C.P.H. 163417. Hij is waarschijnlijk † v 1650, in V.R. 1648/1650 wordt namelijk vermeld de weduwe Jansen Cruimer

Claes

vd Enk en vd Brink 1979, Genealogie Kruimer VG p. 226


6728. = 6248. [Wilbrink]     Cornelis Egberts

6729. = 6249. [Wilbrink]     Geertje Jans

6734. = 6254. [Wilbrink]     Jan Hermsen Brinck


6760. Hartger Jans

*ca 1574, bezit een herengoed in Oosterhuizen

6774. Cornelis Jans

Anneken


6780. = 3384     Lucas DercksenGeneratie XIV


13440. Jan Jans Cruimer

*ca 1559 † na 1623, echter v 1625, vorster van de Lierder-en Speldermark in 1606, weerd in Oosterhuizen
Hij is op 25-2-1612 beleend met de Nije Heese, in juli 1616 verkopen Dries Francke en Gaertke Gerrijtsz aan Jan Cruymer en Huibertje een deel van de Heese voor 1550 Car. gulden. Hij is in tal van processen betrokken geweest, hetzij zelf, hetzij als getuige, o.a. C.P.H. 1608/8, 1607/15, 1609/9, 1612/21. Na overlijden ook nog in C.P.H. 1634/7. Ook wordt hij vermeld in R.A.V. Inv.no. 90 (1623). Verder worden ze samen vermeld in AR Invno 1530 fol lllvso dd 6-11-1634

Van den Enk en Van den Brink 1979-1980 Genealogie Kruimer, VG

13441. Huibertje

*ca 1563, leeft nog in 1634, weerdinne in Oosterhuizen

 1. Trijntje Cruimer *ca 1580, † v 1634 (C.P.H. 1634/7), tr Arnt Claessen, zv Claes Jacobs. Hij wordt vermeld in Tynsregister 1624-1667 (AR Invno 1334 fol 13) evenals zijn vader Claes Jacobs, dit ook ivm. het goed Jolinck. Uit bovenstaand huwelijk worden de volgende kinderen geboren (allen vermeld in C.P.H. 1634/7) : Claes, Jacob, Gerritgen, Lubbe, Drijesken en Cornelis, de laatste is in 1634 onmondig.
 2. Arnt (Aert) Jansen Cruimer, tr Grietgen Jochems. Vermeld in C.P.H. 1634/7 en in AR Invno 1532 fol 459 dd 4-11-1656, waarin Aert Janss verclaart dat indien hij sonder kinderen komt aff te sterven, dat na den huisfrou doot 't voorschreven goet (bedoeld wordt hier Cruimersgoed) sal kommen op den Armen des Kerspels Begbergen.
  Ook vermeld in AR Invno 1530 fol 111vso dd 6-11-1634, en in de Tynsboeken, AR Invno 1334 over de jaren 1666-1667 met betrekking tot het goed Klein Jolinck, en ook nog in AR Invno 1345 in 1679 (Tynsboek Apeldoorn 1667-1686). 3. Drijs Cruimer † v 1627 (dit blijkt uit een bijlage van C.P.H. 1634/7)
 3. Claes Cruimer
 4. Jan

vd Enk en vd Brink 1979, Genealogie Kruimer VG p. 225

Over een Gerrit Cruijmer, ws. de oudst vermelde in tak C (Veluwse Geslachten, 1980. p. 14): "Een verdrag tussen die van Hogen Bourle en die van Ugchelen: Reijnder vander Hell, kapitein als momber over de kinderen van Johan vander Hell enerzijds en Gerrit Cruijmer, voor die van Ugchelen, anderzijds, inzake de schaapsdrift te Buurle, en die velden tussen Buurle en Ugchelen."

Veluwse Geslachten, 2008, 33, nr 4., blz. 5. Beekbergen: Losse aantekeningen. Geen auteur vermeld, waarschijnlijk E. de Jong. De auteur geeft de bron: Archief Hof, invnr. 1328, fol. 22 vso:(19-9-1618)


13468. = 12508. [Wilbrink]     Herman Jansen Brinck

13469. = 12509. [Wilbrink]     Willempje Thonis

13520. Jan Hartgers

13521. Barthe WillemsGeneratie XV


26880. Jan Cruimer

*ca 1510, kerkmeester Beekbergen

Uitvoerige gegevens in * vd Enk en vd Brink

 1. Arnt Jansen Cruimer, *1548 † v 1607, tr 1. Aertken Jacobs (zoon: Arnt), tr 2. v 1607 Arndt Dercksen

  1. Trijne, Trijne Arnts Cruimer, tr. 1. voor 1607, Claes Lambertsz, tr 2. v 1622 Jan Graen, tr 3. v 1626 Elbert Melisz † v 1632
  2. Marrijtje Arnts Cruimer, tr Peter Willems
 2. Jan

vd Enk en vd Brink 1979, Genealogie Kruimer VG p. 224


26936. = 25016. [Wilbrink]     Jan Hermans Brinck

26937. = 25017. [Wilbrink]     Geertjen Gerrits


27040. Hartger Berndts

27041. N. Arnts Kruimersd

JanGeneratie XVI


53872. = 12712. [vAmersfoort]     Herman Jans ten Brinck

53873. = 12713. [vAmersfoort]     Hendrikje Jans


54082. Arndt Kruimer

† voor 1540

Mogelijk ook de vader van 26880 Jan Cruimer, maar de naam Arndt Kruimer komt meer voor, voor het eerst in Beekbergen in 1463, mogelijk in mannelijke lijn met twee generaties verschil. Zie voor details vd Enk en vd Brink 1979 p. 224.

 1. Arndt
 2. Niesse, tr Hendrik Hermans
 3. Wilhelmken, tr Anthony Segers
 4. NN

vd Enk en vd Brink 1979, Genealogie Kruimer VG p. 224Verdubbelingen

Door de gekozen systematiek met gesplitste kwartierstaten onstaat er een probleem met de afhandelingen van verdubbelende kwartieren. Zodra uit een gezien twee of meer kinderen in de kwartierstaat figureren, onstaat er een verdubbelde voorouderlijn.

De gewone werkwijze bij gepubliceerde kwartierstaten is om na bij het eerste voorkomen van een verdubbelingen het hogere kwartier door te verwijzen naar het lagere kwartier, en de oudere generaties voor dat hogere kwartier niet meer op te nemen.

Bij afgesplitste kwartierstaten waarbij verdubbelingen tussen afsplitsingen optreden, ontstaat het probleem dat bij weglaten van de verdere voorouders van het hogere verdubbelende kwartier, de afgesplitste kwartierstaat een onvolledig beeld zou geven. Ik heb er daarom voor gekozen om bij verdubbelingen tussen afgesplitste kwartierstaten de verdubbelingen ook in de oudere generaties te blijven aangeven.

Bij verdubbelingen binnen een deelkwartierstaat zal ik de gewone procedure volgen, en na de eerste keer de dubbele kwartieren niet meer aangeven. Dat was niet mijn aanvankelijke keuze, maar het blijkt al werkendeweg dat ook aangeven van de verdubbelingen binnen afgesplitste deelkwartieren, een hoge belasting op kan leveren. Dat laatste is niet noodzakelijk altijd en overal het geval, maar in de betreffende Delflandse kwartierstaten met boerenfamilies die sterke onderlinge relaties hebben, kan het aantal verdubbelende kwartieren enorm groot worden. Met dergelijke grote aantallen verdubbelingen dreigt ook het overzicht in de oudere generaties een beetje verloren te gaan.Bronnen

Genoemde secundaire bronnen (genealogieën etcetera) geven veeal details over door de betreffende auteur(s) geraadpleegde primaire bronnen (oudrechterlijke archieven, notariële stukken, etcetera). Waar ik websites als bron noem, zijn dit soms gedocumenteerde websites, soms ook niet; in het laatste geval zijn daaruit overgenomen verwantschaps niet meer dan een agenda voor verder onderzoek.
Zie voor uitgebreider historische achtergronden deze pagina.

Beekman

B. J. van den Enk (1980). Genealogie Beekman. Veluwse Geslachten, 19-21.

Jan Beekman (website 19-3-2008). Kwartierstaat Beekman http://members.home.nl/janbeekman/Van den Enk

B. J. van den Enk (1977, 1978). Kwartierstaat Berend Jan van den Enk. Veluwse Geslachten, 1977, 125-126, 153--156; 1978, 8-10, 63-65, 128-129.

B. J. van den Enk (1988). Genealogie Van den Enk. Binnen de familie verspreid familieboek. Online op de zite van Veluwse Geslachten.

B. J. van den Enk (2000). Het geslacht Van den Enk. Veluwse Geslachten, 25, 393-399, vv 2001, 26, 81-93; 2004 #5 blz. 36 'Genealogie Van den Enk (aanvulling op VG 2000 #5 en VG 2001 #2).

Ketel

B. J. van den Enk (1988). Genealogie van de familie Ketel te Apeldoorn. Veluwse Geslachten, 175-183. (de eerste vijf generaties) Zie ook het Familieboek Ketel:

Steinmeier, E. L. (Red.) (1994) Familieboek Ketel. Vorden. (Hierin het Apeldoornse geslacht Ketel p. 204-229)

Kruimer

B. J. van den Enk en T. van den Brink (1979, 1980). Genealogie Kruimer. Veluwse Geslachten, 1979,223-231; 1980 4- [tak A: t/m 1980 p. 13; tak B. 1980 13-14; tak C: 1980, 14-18.

Beekbergen

H. J. Hoornenborg (1994?). Eerbied voor het oude, Open oog voor het nieuwe. Geschiedenis der Gereformeerden in Beekbergen en Lieren 1834-1994. Versierd met honderden bekende familienamen. eigen uitgave?

H. J. Hoornenborg (1993). Beekbergen Nederduitsch Geref. Gemeente Doopboek 1700-1811. Publikatie 182, Veluwse Geslachten.

Apeldoorn

D. Otten (2003). Veldnamen en oude boerderijnamen in de gemeente Apeldoorn. Hilversum: Verloren.

nb: meer dan 10 van de in dit deelkwartier genoemde goederen of boerderijen in Apeldoorn zijn door Otten niet genoemd

overige

B. J. van den Enk (1999). De Boer / Van het Hekke / Voshuijzen / Aarts>. Veluwse Geslachten, 24, 177-179 [253 correctie van een lezer].

Willem Hartgers (2000). Weet je nog van toen? Deel 2. Eigen uitgave, ISBN 90-9014258-4.


verklaring


RAV Rechterlijk Archief Veluwe

RLZ Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap van Zutphen. Het kwartier van Zutphen, 1917.december 2021 \ ben apenstaartje benwilbrink.nl

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/genealogie/enk.htm
Voor een samengevatte versie van de hele kwartierstaat Van den Enk klik op bovenstaand W3C beeld, vink na de eerste check de optie 'Show Outline' aan en doe de check opnieuw ('Revalidate'). Vergeet niet naar beneden te scrollen om de outline te kunnen zien. Voor een voorbeeld zie een momentopname 8 april 2008 zie hier. Als er nog fouten zijn, kan de samenvatting niet worden gemaakt: mail mij dan.


http://www.benwilbrink.nl/genealogie/info/website.genealogie.bouwen.htm