Rekenproject: Publicaties in Educational Studies in Mathematics

Ben Wilbrink

rekendidactiek
    bibliografiebiografie
    relevant empirisch onderzoek
        promotieonderzoek
        in Pedagogische Studiënin Educational Studies in Mathematics
        MORE-onderzoek
    positionering Freudenthal-gr vs overige onderzoekers


26 september 2011 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/EducStMath.htm