Rekenproject: Guided discovery

Ben Wilbrink


psychologie
    psychologie en rekenen
    mentale belastingtransfer
    geleide herontdekking
    psychologie_misvattingen
Waar gaat dit over. Het idee van zelf-ontdekkend leren heeft een enorme aantrekkingskracht op denkers over onderwijs. Er komen extreme opvattingen voor waarin dat zelf ontdekken nogal letterlijk wordt genomen. Meestal gaat het om didactische opvattingen waarin dat zelf-ontdekkend leren wordt begeleid en gestuurd. Dat klinkt als een contradictio in terminis, en volgens mij is het dat ook. Het hele idee is nauw gerelateerd aan het constructivisme en dat behandel ik elders. Op deze pagina gaat het daarom specifiek over dat geleide zelf-ontdekkende leren, uitspraken die daarover zijn gedaan, onderzoek dat daarop is gericht. In de context van reken- en wiskundeonderwijs, maar niet noodzakelijk daartoe beperkt. Een uitstekend overzicht om mee te beginnen is Lee & Anderson (2013) zie hier (helaas alleen het abstract vrij online).
Paul A. Kirschner, John Sweller and Richard E. Clark (2006). Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching. Educational Psychologist, 41, 75-86. pdf


Tessa H. S. Eysink, Ton de Jong, Kirsten Berthold, Bas Kolloffel, Maria Opfermann & Pieter Wouters (2009). Learner performance in multimedia learning arrangements: An analysis across instructional approaches. American Educational Research Journal, 46, 1107-1149. abstract

In studies in which new instructional methods that advocate active processing are compared, methods are often treated as extremes. For instance, in the often quoted paper by Kirschner, Sweller, and Clark (2006), unguided or minimally guided methods are judged against fully guided instruction. We would like to stress that in this article we are not treating approaches as caricatures. Instead, we adopt a more practical stance comparing realistic instructional approaches that were developed in such a way that they could also have been implemented in educational settings. More specifically, in the present article we compare four often used instructional strategies. From the learner’s point of view, they involve: (a) Tell me how it works, (b) show me how it works, (c) let me explain how it works, (d) let me investigate how it works.

( .. )

Advances in computer technology have made it possible to design computer-based learning experiences that involve complex interactions between learners and instructional content (Reiser & Dempsey, 2002). The use of multiple representations in multimedia environments in combination with user interactivity allows the realization of new instructional approaches and their complementary cognitive tools and scaffolds in computer-based learning environments. Careful design of these learning environments can lay the foundation for a comparison of instructional approaches in which content, assessment, and procedure are held constant and in which the role of the teacher is eliminated.

Prachtig omderzoek, waarin vier verschillende psychologische benaderignen met elkaar vergeleken konden worden. Dit artikel geeft in zijn theoretisch kader meteen een kort overzicht van die vier benaderingen, in het citaat al kort aangeduid, met de bijbehorende voorstanders. Met dit artikel in de hand, is het een fluitje van een cent om meteen een goed begin te maken met het afbakenen van een viertal verschillende benaderingen van instructiethoerie. Er zijn er natuurlijk veel meer, daar niet van (zie boeken van Reigeluth die de belangrijkste uit het Engelse taalgebied ruimte geeft).Elizabeth Bonawitz, Patrick Shafto, Hyowon Gweon, Noah D. Goodman, Elizabeth Spelke & Laura Schulz (2011). The double-edged sword of pedagogy: Instruction limits spontaneous exploration and discovery. Cognition, 120, 322-330.

Thus, pedagogy promotes efficient learning but at a cost: children are less likely to perform potentially irrelevant actions but also less likely to discover novel information.Hee Seung Lee & John R. Anderson (2013). Student Learning: What Has Instruction Got to DoWith It? Annual Review of Psychology, 64:445-69. Department of Psychology, Carnegie Mellon University, abstract


Een mooi overzicht. Wat ik erin lees, en waar de auteurs ook wel aanwijzingen voor lijken te geven, is dat ook bij directe instructie de leerlingen nog voor formidabele interpretatieproblemen staan die ze moeten zien op te lossen. Ergo: ook directe instructie laat de leerling heel wat problemen en probleempjes zelf ontdekken/uitzoeken. Dat kan dus fout gaan als de instructeur een star beeld heeft van de directe instructie: als kennis die gladjes naar binnen glijdt, en dan probleemloos moet kunnen worden teruggegeven, ook in iets andere omstandigheden. Zo zit de psychologische wereld van het leren dus niet in elkaar. Aan het andere eind, de leerlingen zoveel mogelijk zelf laten uitvinden, is er het levensgrote risico dat de leerlingen overweldigd worden door de vele problemen die ze dan tegelijk moeten oplossen en waarvan ze mogelijk niet eens weten wanneer ze een goede oplossing hebben bereikt. Ik schrijf dit maar in eigen woorden op, en vermoed dat het de juiste interpretatie is van het overzicht van Lee en Anderson. Het stuk is zonder een goede achtergrond, moeilijk leesbaar en interpreteerbaar. Wie er inderdaad moeite mee heeft, doet er goed aan de genoemde literatuur er daadwerkelijk bij te pakken.Henk G Schmidt, Janke Cohen-Schotanus & Lidia R Arends (2009). Impact of problem-based, active learning on graduation rates for 10 generations of Dutch medical students. abstract & download


Grappig om Tabel 2 eens op te delen naar grote steden (A'dam, R'dam, Utrecht) versus de rest, of Randstad (A'dam, Utrecht, R'dam, Leiden) versus de rest. Ik ga niet mee met de optimistische analyse van de auteurs, behalve in deze zin: dat de PBL-curricula het op deze criteria niet slechter doen dan de overige.

Nog een enkel klein puntje: ik mis de verzekering van de auteurs dat bijvoorbeeld Maastricht niet juist door studenten is gekozen vanwege zijn PBL-opzet. Ook mis ik de vrezekering dat de financiering van de opleiding in Maastricht ongeveer gelijk is aan die van andere opleidingen. Cijfers over student-staf-ratio's zouden ook hebben geholpen.OERde14: Opening Keynote Prof. Dr. Dirk van Damme Twitter announcement by Van Damme of a presentation in Berlin vimeo.com.


tweet by Dirk van Damme with replies by Ben Wilbrink.Frank Levy & Richard J. Murnane (2005). The New Division of Labor: How Computers Are Creating the Next Job Market. info and first chapter


Dirk van Damme used data from this book in his 2014 presentation mentioned above.

15 september 2014 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/guided_discovery.htm