Constructivism Progressivism

Mainly a collection of references to the literature (especially English literature), a collection in disarray that is ;-). Annotations may be in Dutch, especially the older ones, as well as the ones on typical Dutch issues in math education. However, the Netherlands is a great country in exports, and regrettably we have exported our constructivist math education (RME) to the world at large and specifically to OECD’s PISA Math tests. Google Translate will do a poor job of translating these comments, so do not hesitate to ask me to explain issues. Or look for them in the pages of my website.

What this is all about
Many ideas attributed to constructivism really belong to the older and more comprehensive ideology of progressivism. Because contemporary authors are not in the habit to furnish exact sources for these ideas except blanket reference to, for example, John Dewey or Jean Piaget, it is a major problem in critical discourse that concepts like discovery learning typically are presented as self-evident or self-expaining, not as the rhetorical invention of this or that author on pp xx to yy in a named publication. A big surprise, therefore, to read Kieran Egan’s Getting it wrong from the beginning, supplying all those sordid details in a well written small book! I hope to be able to use it as the starting point of my own inventory of the sources of the main progressive misconceptions in education circles.
Nepwetenschap is inspiratiebron nieuwe leren


“Het APS is verder 'in de ban van het gedachtegoed van Parker J. Palmer, mysticus en Quaker, een protestantse sekte, die het onderwijs op spirituele grondslag wil vesten. De APS-website is vergeven van de obscure verwijzingen: edukinestetica, mindmapping, braingym ('door deze bewegingen gaat de energie (weer) stromen tussen beide hersenhelften'). Anything goes bij het APS.


Het nieuwe leren is een grootschalig experiment met Nederlandse schoolkinderen als proefkonijn. Als een echte wetenschapper een proefdier voor onderzoek nodig heeft, is hij een half jaar bezig toestemming te krijgen. Als hij onderzoek met mensen wil doen oordeelt een ethische commissie of het om een wetenschappelijk onderbouwde methode gaat zonder onverantwoorde risico's, en moeten de proefpersonen vooraf instemmen. Maar als het APS op drijfzand gebaseerde methoden op kinderen loslaat is dat geen enkel probleem. Het Ministerie van Onderwijs verwijst veelvuldig naar het APS, dat een dikke vinger in de pap van het onderwijsbeleid heeft. Is de minister bekeerd tot het hartbreinleren? Zij , Maria van der Hoeven,gaf al eerder blijk niet in staat te zijn religie van wetenschap te onderscheiden, dus het zou mij niet meer verbazen.


Het onderwijs uitleveren aan pseudowetenschappelijk denken is gevaarlijk. Resultaten: de educatie van grote groepen jongeren draait in de soep, zij komen van school af zonder vakkennis, ouders die goede scholing willen vluchten in duur privé-onderwijs, tweedeling, werkloosheid en vacatures groeien. Het nieuwe leren is nepwetenschap die de samenleving zwaar kan beschadigen.”

Arjen Rieks, in De Volkskrant 3 oktober 2005hier. Een verdediging van ‘het nieuwe leren’ (constructivisme): hier


Psychologisch of naïef constructivisme?


Binnen de Freudenthal-groep wordt constructivisme opgevat als de gedachte dat leerlingen hun eigen kennis moeten construeren, en daar kunnen we ze dus maar beter een handje bij helpen door ze aan te sporen tot begrip bij alles wat ze doen. Dat is een misvatting. In de psychologie — en die heeft het weer van de filosofie — is het idee dat de hersenen voortdurend bezig zijn zich representaties van de wereld te construeren, op basis van bestaande kennis en nieuwe zintuigindrukken. Let wel: er zit niet een klein ventje in ons hoofd die dat construeren doet, het is een hersenactiviteit. Gelukkig dat onze hersenen zo werken — anders zouden we er ook niet zijn, simpel zat. De psychologische theorie biedt natuurlijk aangrijpingspunten voor wie op zoek is naar didactische methoden voor het rekenonderwijs (Mautone & Mayer, 2001, als eenvoudig voorbeeld?), maar het helpt niet om daarbij stilzwijgend uit te gaan van die homunculus, van dat mannetje in ons hoofd. Dat mannetje bestaat alleen in de constructies van naïeve constructivisten. Tot die laatste groep behoort Ernst von Glasersfeld zeker niet, de kampioen van het radicaal constructivisme. Ik ben wel benieuwd of hij ergens over onderwijs of over rekenonderwijs in het bijzonder heeft gepubliceerd.
Te onderscheiden van het constructivisme, maar daarin toch vaak inbegrepen, is het situationisme of situated learning. Zie voor dit gedachtengoed deze pagina.
Ruben Noorloos Samuel D. Taylor Arthur Bakker Jan Derry (2017). Inferentialism as an alternative to socioconstructivism in mathematics education. Mathematics Education Research Journal open access
Wie zich snel een indruk wil vormen kan wat grasduinen in de eLibrary van de Koninklijke Bibliotheek (wel even lid worden voor een habbekrats). Zoek bijvoorbeeld op "Constructivism in education". Dan komt er heel wat langs. Ik geef een lijstje van auteurs en titels.

Leslie P. Steffe & Terry Wood (Eds) (1990). Transforming Children's Mathematics Education: International Perspectives. Erlbaum. reviewed by John Clement;. [The title already says so: constructivism.] info [als eBook in KB]


Should be interesting for the study of developments in constructivism in the field of math education: 1990, the year of the first edition of the NCTM-Standards.Reg Dennick (2015). Theories of learning. Constructive experience. In David Matheson: An introduction to the study of education (36-63). Routledge. [als eBook in KB]


Deze auteur gaat nogal ruw om met zijn onderwerp, en schuwt zelfs de nodige godwins niet. Schril contrast met het goed verzorgde hoofdstuk door Gert Biesta, in ditzelfde boek, over onderwijsfilofie. Afijn, Dennick is hier bezig een respectabele afkomst voor het onderwijsconstructivisme te construeren, als ik dat zo mag zeggen. Dit hoofdstuk zou wel eens een sleutelpublicatie kunnen zijn, voor de constructivistische opvattingen in het onderwijsveld dan, natuurlijk.Janet Wilde Astington & Janette Pelletier (1996). The language of mind: Its role in teaching and learning In David R. Olson & Nancy Torrance (Eds) (1996). The handbook of education and human development (593-618). Blackwell. isbn 1557864608


Specifically on constructivist theories: p. 609.Pat Flynn, Don Mesibov, Paul Vermette & R. Michael Smith (2004/2013). Applying Standards-Based Constructivism. A Two-Step Guide for Motivating Elementary Students. Taylor & Francis. [als eBook via KB]


Met een handig hoofdstuk ‘How constructivism differs from traditional models: A practical application for teachers, administrators, and students’ (109-150).James R. Stone, III, Corinne Alfeld, Donna Pearson, Morgan Lewis & Susan Jensen (2007). Rigor and Relevance: A Model of Enhanced Math Learning in Career and Technical Education. National Research Center for Career and Technical Education, University of Minnesota. pdf concept
Patricia D. Mautone and Richard E. Mayer (2001). Signaling as a Cognitive Guide in Multimedia Learning. Journal of Educational Psychology, 93, 377-389. pdf


Dit is een onderzoekje waar de auteurs zelf de term ‘constructief leren’ gebruiken, maar dat doen zoals in de cognitieve psychologie past: mental model theorie, mentale modellen zoals bijvoorbeeld leerlingen die niet bewust vormen als waren zij hun eigen homunculus, maar zoals die mentaal worden gevormd in autonome hersenactiviteit. Het gaat hier dus niet om het constructivisme zoals we dat in reform-didactiek tegenkomen. Leerstof gepresenteerd als tekst, als verbale uitleg, of als tekst-met-afbeeldingen. Het gaat over expliciete hints die het construeren van een mental model moeten vergemakkelen. Impliciet is het natuurlijk ook een onderzoek naar de doeltreffendheid van deze drie vormen van presentatie van nieuwe leerstof. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van transfer: toetsopgaven over de stof. Er komen in dit artikel op een interessante manier een aantal problematische concepten bij elkaar: klassikale uitleg (mondelingen presentatie), presentatie met behulp van afbeeldingen, droge tekst, of tekst verrijkt met aanwijzingen. Hoewel de auteurs dat niet zeggen, staat dit gedoe met aanwijzingen in de tekst niet ver af van schematiseren. “Our work is based on the idea that constructivist learning of a scientific explanation depends on the learner's appropriate cognitive activity, not on the learner's behavioral activity per se.”


Constructivisten


Ik heb er behoefte aan om een lijst aan te leggen van auteurs/onderzoekers (wiskundeonderwijs) die zich bekend hebben tot het constructivisme, of daar uitgesproken sympathie voor hebben.


Douglas H. Clements

Zie meten.htm#Barrett_Clements


John Biggs

John Biggs (1996) constructive alignment

Paul Cobb

Cobb, Gresalfi & Hodge (2009) - #Cobb_1994 - #Cobb_Yackel (1996) - #Cobb_Steffe (1983)

Erik de Corte

Erik de Corte (1995) Fostering Cognitive Growth: A Perspective From Research on Mathematics Learning and Instruction; Erik de Corte (1995) Psychologie en reken/wiskundeonderwijs; Erik de Corte 2012) Historical developments in the understanding of learning.

Stanley Erlwanger

“If there ever was a "crucial experiment" in mathematics education, the work of Stanly Erlwanger (1973) would have to qualify. In one ingeneous stroke, Erlwanger was able to falsify the behaviorist movement in the practice of mathematics teaching.”

Steffe & Kieren, 1994 p. 717

Paul Ernest (sociaal constructivisme)

#Ernest_1998 - #Ernest_2010

David GijbelsSofie M. M. Loyens & David Gijbels (2008). Understanding the effects of constructivist learning environments: introducing a multi-directional approach. Instructional Science, 36, 351-357. abstract


Ernst von Glasersfeld

Ernst von Glasersfeld is op 12 november 2010 overleden. Zijn werk is te vinden op zijn website http://www.vonglasersfeld.com/. Video van een lezing in 2001: Constructivisme radical et enseignement. (1 uur)

#Glasersfeld_nd - #Glasersfeld_1981 - #Glasersfeld_1983 - #Glasersfeld_2001

“Von Glasersfeld presented his “radical” interpretation of Piaget’s epistemology to the Jean Piaget Society in Philadelphia in 1975. This presentation, along with the establishment of the Georgia Center for the Study of the Learning and Teaching of Mathematics in the same year, marked a separation of in the 10-year period of the preconstructivist revolution in research. The basic idea of The Georgia Center was to establish a community of researchers in mathematics education working on problems of interest to the community, where the experience of the researcher, conceptual analysis, and social interaction replaced the controlled experiment as “normal science.” No longer did it seem necessary to use the controlled experiment with its emphasis on statistical tests of null hypotheses and empirical generalization to claim that one was working scientifically.”

Steffe & Kieren (1994) p. 720

Thomas Kieren

#Steffe_Kieren (1994)

Richard E. Mayer

Mayer_1992

Noemt zichzelf geen constructivist, hoort ook niet tot de reformisten van het wiskundeonderwijs. Psycholoog die met zijn ideeën de constructivisten een psychologische steun in de rug gaf. Afijn, hij legt het zelf uit in zijn (1992) Cognition and instruction: Their historic meeting within educational psychology. Het boeiende hiervan is dat hij er juist op wordt aangevallen vanuit constructivistische hoek, zoals beschreven in het onmiddellijk erop volgende artikel van Sharon J. Derry hier. Mayer neemt in 2004 stelling tegen ‘zuiver’ ontdekkend leren: Should there be a three-strikes rule against purediscovery learning?.

Bert van Oers

Bert Van Oers & Willem Wardekker (1999): On becoming an authentic learner: Semiotic activity in the early grades, Journal of Curriculum Studies, 31:2, 229-249. abstract

Jean Piaget

Jean Piaget is een constructivist in Kantiaanse zin, geen naïef constructivist. Zijn constructivisme heeft hij ‘genetische kennisleer’ genoemd. Het werk van Jean Piaget stelt mij voor problemen, omdat het vaak wordt genoemd door onderwijsverbeteraars zoals Hans Freudenthal, als bron van inspiratie of juist als iets om zich stevig tegen af te zetten.

Alexander RenklAlexander Renkl (2009). Why constructivists should not talk about constructivist learning environments: a commentary on Loyens and Gijbels (2008). Instructional Science, 37, 495-498. pdf


Martin A. SimonMartin A. Simon (2009). Amidst multiple theories of learning in mathematics education. Journal for Research in Mathematics Education. 477-490. pdf


In dit artikel blijken leertheorien eigenlijk alleen de volgende te zijn: gewoon constructivisme, radicaal constructivisme, sociaal constructivisme, en enactivisme. Simon heeft dus behoorlijk grote constructivistische oogkleppen op. Nog meer nonsens van deze Simon:

Explicating a Mechanism for Martin A. Simon, Ron Tzur, Karen Heinz, Margare Kinzel Conceptual Learning (2004). Elaborating the Construct of ReflectiveAbstraction Constructivist Theory Applied to Instruction: Success or Failure


Design Research on Learning and Thinking in Educational Settings. Enhancing Intellectual Growth and Functioning.

Dit is de titel van een geredigeerd boek (Dai, 2012), dat op het eerste gezicht de indruk maakt volledig constructivistisch te zijn, gericht op 21e-eeuwse flauwekul, en tegelijk geworteld in de cognitieve psychologie. Een wonderlijke mix, zoals ik die ook tegenkwam in het bovengenoemde hoofdstuk van Spiro en DeSchryver. Ik zal nog uit moeten zoeken of, en zo ja hoe en waar, en welke auteurs, constructivistische ideeën uitdragen, en hoe zij die dan onderbouwen. Het lijkt mij een sleutelboek voor de stroming van het cognitivisme in zijn meest wetenschappelijke vorm. Als ik een kritische analyse van het constructivisme maak, zal ik dat mogelijk allereerst moeten doen met dit boek als boegbeeld van het actuele constructivisme. Daarna is behandelen van het constructivisme van Hans Freudenthal en zijn groep een peulenschil. Zie voor de titel en inhoud van dit boek:
Dai, 2012


Leslie P. Steffe

#Steffe_Kieren (1994)

Steffe, L. P., & Cobb, P. (1988). Construction of arithmetical meanings and strategies.Springer-Verlag. [nog niet gezien]

Steffe, L. P., & Thompson, P.W. (2000). Teaching experiment methodology: Underlying principles and essential elements. In R. Lesh & E. Kelley (2000).

R. Lesh & E. Kelley (Eds.) (2000). Handbook of research design in mathematics and science education (pp. 267-306). Erlbaum.

Jan Terwel

Jan Terwel (1999): Constructivism and its implications for curriculum theory and practice, Journal of Curriculum Studies, 31:2, 195-199. abstract

Erna Yackel

#Cobb_Yackel (1996) - #Cobb_Steffe (1983)


Constructivisme

Thomas M. Duffy & David H. Jonassen (Eds.) (1992). Constructivism and the Technology of Instruction: A Conversation. Routledge. [nu ook als eBook in KB] preview
Lyn D. English & Graeme S. Halford (1995). Mathematics Education: Models and Processes. Erlbaum. [nu ook als eBook in KB te leen] preview


Dit is geen constructivistisch boek. Ik moet nog nagaan hoe de auteurs omgaan met het constructivisme, ik vermoed dat zij er sympathiek tegenover staan, maar zelf liever bij het gedachtengoed van mainstream cognitieve psychologie blijven.Jerry Gale & Leslie P. Steffe: Constructivism in education. Erlbaum. [nu ook als eBook in KB] preview
Richard Lesh & Helen M. Doerr (Eds.) (2003). Beyond Constructivism: Models and Modeling Perspectives on Mathematics Problem Solving, Learning, and Teaching. Erlbaum. preview
Clarence W. Joldersma (2011). Ernst von Glasersfeld’s radical constructivism and truth as disclosure. Educational Theory, 61, 275 abstract
Maeghan N. Hennessey< Kelli Higley & Steven R. Chesnut (2012). Persuasive Pedagogy: A New Paradigm for Mathematics Education. Educational Psychology Review, 24, 187-204. abstractmathforum.orgFred A. J. Korthagen (2010).Situated learning theory and the pedagogy of teacher education: Towards an integrative view of teacher behavior and teacher learning. Teaching and Teacher Education, 26, 98-106. abstractDavid Jonassen & Susan Land (Eds.) (2012). Theoretical Foundations of Learning Environments. Routledge. contents


De eerste editie is van 2000. Dit is een bundel met enthousiaste uiteenzettingen over constructivistische leertheorieën. Ik verwacht dat het geen amateurpsychologie is, maar dat tegelijkertijd hier toch sprake is van een ideologische stroming. Het probleem is glashelder zichtbaar in het voorwoord van de redacteuren, waar zij voortdurend een homunculus-psychologie aan het beschrijven zijn: er zit een klein mensje in ons hoofd, die het leren bestuurt, en die het construeren, reflecteren en wat niet al voor zijn rekening neemt. Het is werkelijk verbazingwekkend dat Jonassen en Land hier zo naïef zo zijn.

Hoe het dan wel moet, dat laat Stellan Ohlsson zien in zijn (2011) Deep Learning. Cambridge University Press. Voer nooit een deus-ex-machina, homunculus, or whatever in om slap psychologisch geouwehoer een schijn van deugdelijkheid te geven.

Als mijn verwachting klopt, dan i dit boek een van de betere verdedigingen van het constructivisme, en dan zal ik het als mijn aanvalsdoel kunnen gebruiken.Leslie P. Steffe and Thomas Kieren (1994). Radical Constructivism and Mathematics Education. Journal for Research in Mathematics Education, 25, 711-733. Herdrukt in Thomas P. Carpenter, John A. Dossey & Julie L. Koehler (Ed.) (2004). Classics in Mathematics Education Research (68-83). National Council of Teachers of Mathematics. eerste bladzijde - pdf - pdf
Michael Young (2008). From constructivism to realism in the sociology of the curriculum. Review of Research in Education, 32, Chapter 1. page 1Michael Young (2007). Bringing Knowledge Back In : From Social Constructivism to Social Realism in the Sociology of Education. Routledge. [als eBook in KB] info


Kritisch over constructivisme.John Biggs (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. Higher Education, 32, 347-364. pdfPaul Ernest (1998). Social constructivism as a philosophy of mathematics. Albany, New York: State University of New York Press. [nog niet gezien]Paul Ernest (2010) The scope and limits of critical mathematics education. The Philosophy of Mathematics Education Journal 25. download here

“The vision I want to develop is that subjection to mathematics in schooling from halfway through one’s first decade, to near the end of one’s second decade, and beyond if one chooses, as we in ME have done, shapes, structures and transforms (perhaps even deforms) our identity and spirit. I do not claim that mathematics itself is bad. But the manner in which the mathematical way of seeing things and relating to the world of our experience is integrated into schooling, society and above all the interpersonal and power relations in society results in what I claim is the degradation of the human spirit. This is a contingency, an historical construction, that results from the way that mathematics has been recruited into the masculinized systems thinking (Baron-Cohen, 2003) and separated values (Gilligan, 1982) that dominates western bureaucratic thinking. It also results from the way mathematics serves a culture of having rather than being (Fromm, 1978). ”Jan J. Elshout (2000). Constructivisme (?) en cognitieve psychologie. Pedagogische Studiën, 77, 134-138. pdf hele jaargang 85 Mb of bladeren Beter: 134; 135; 136; 137;Ernst von Glasersfeld (n.d.). An Exposition of Constructivism: Why Some Like it Radical. htmlErik de Corte (1995). Fostering Cognitive Growth: A Perspective From Research on Mathematics Learning and Instruction. Educational Psychologist, Vol. 30 questiaErnst von Glasersfeld (2001). The radical constructivist view of science. Foundations of Science, special issue on "The Impact of Radical Constructivism on Science", edited by A. Riegler, 2001, vol. 6, no. 1-3: 31-43. pdfErnst Von Glasersfeld (1981). An Attentional Model for the Conceptual Construction of Units and Number Journal for Research in Mathematics Education, Vol. 12, 83-94. abstractErnst von Glasersfeld (1983). Learning as constructive activity. In J. C. Bergeron and N. Herscovics (Eds.), Proceedings of the Fifth Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (pp. 41-69). Montreal: University of Montreal. pdfPaul Cobb & Leslie P. Steffe (1983). The Constructivist Researcher as Teacher and Model Builder Journal for Research in Mathematics Education, Vol. 14, 83-94. eerste bladzijdeJere Confrey (). What constructivism implies for teaching. Journal for Research in Mathematics Education. Monograph, Vol. 4, Constructivist Views on the Teaching and Learning of Mathematics. (1990), pp. 107-122+195-210. eerste bladzijde


Dit is een themanummer, inhoud:Noddings, N. (1991). Constructivism in mathematics education (Vol. Monograph, pp. 7-18). National Council of Teachers of Mathematics. [ik heb deze nog niet gezien]abstractYouyan Nie & Shun Lau (2010). Differential relations of constructivist and didactic instruction to students’ cognition, motivation, and achievement. Learning and instruction, 20, 411-423. abstractMark Windschitl (2002). Framing consructivism in practice as the negotiation of dilemmas: An analysis of the conceptual, pedagogical, cultural, and political challenges facing teachers. Review of Educational Research, 72, 131-175. abstract [nog niet gezien]

D. C. Phillips (1995). The good, the bad, and the ugly: The many faces of constructivism. Educational Researcher, 24, no. 7, 5-12. first page [nog niet gezien] [NB: Footnotes to “The many faces of constructivism”, Educational Researcher, 25, 19]Paul Cobb, Melissa Gresalfi & Lynn Liao Hodge (2009). An Interpretive Scheme for Analyzing the Identities That Students Develop in Mathematics Classrooms. Journal for Research in Mathematics Education, 40, 40-68. pdf

Gresalfi is betrokken bij het Modern Prometheus design project, met fantastische ambities voor het leren in schoolse situaties maar dan via games en virtuele werelden.Gresalfi, M.S., Martin, T., Hand, V., & Greeno, J.G. (2008).  Constructing Competence: An Analysis of Student Participation in the Activity Systems of Mathematics Classrooms. Educational Studies in Mathematics, 70, 49-70. pdfPaul Cobb (Guest Ed.) (1994). Learning mathematics: Constructivist and interactionist theories of mathematical development. Educational Studies in Mathematics, 26 #2-3, 105-Paul Cobb & Erna Yackel (1996). Constructivist, emergent, and sociocultural perspectives in the context of developmental research. Educational Psychologist, 31, 175-190. pdf - - abstract

Het is herdrukt in Carpenter, Dossey & Koehler (2004, p. 209-226, met een beschouwing van Janet Bowers op p. 208, helemaal juichend over dit gedachtengoed over ontwikkelingsonderzoek).

Wie in dit artikel bladert, het abstract leest, en ziet dat het nergens gaat over wiskundeonderwijs in eigenlijke zin, begint te begrijpen dat de reformbeweging het reken- en wiskundeonderwijs smoort in goedbedoelde warhoofderij.Thomas P. Carpenter, John A. Dossey & Julie L. Koehler (Ed.) (2004). Classics in Mathematics Education Research. National Council of Teachers of Mathematics. preface en contents

Oké, maar dan wel met nadruk op de reformbeweging. Deels is die nadruk terecht: de beweging heeft immers een enorme impact gehad op het rekenonderwijs, en alleen daarom ook verdienen de protagonisten en hun onderzoek onze aandacht.Phillips, D. C. (1997). Coming to grips with radical constructivism. Science and Education, 6 (1-2), 85-104. [nog niet gezien]

Olssen, M. (1996). Radical constructivism and its failings: Anti-realism and individualism. British Journal of Educational Studies, 44 (3), 275-295.[nog niet gezien]

Fox, R. (2001). Constructivism examined. Oxford Review of Education, 27 (1), 23-35.[nog niet gezien]

Boghossian, P. A. (2006). Fear of knowledge. Oxford: Oxford University Press.[nog niet gezien]

Daniel T. Hickey, Allison L. Moore and James W. Pellegrino (2001). The Motivational and Academic Consequences of Elementary Mathematics Environments: Do Constructivist Innovations and Reforms Make a Difference? American Educational Research Journal, 38, 611-652. abstract

Een juichend rapport over successen van een typisch constructivistisch stuk onderwijs, met complexe context en al. Dat vraagt dus om kritische analyse, want er is in dit geval ook weer niet gekeken naar effecten op lange termijn van een onderwijsmethode die i zijn gheel volgens deze constructivistische principes is ingericht.John R. Anderson, Lynne Reder & Herbert A. Simon (1996). Situated learning and education. Educational Researcher, 25(4), 5-11. http://goo.gl/12hnpDJohn R. Anderson, Lynne Reder & Herbert A. Simon (1997). Situative versus cognitive perspectives: Form versus substance. Educational Researcher, 26(1), 18-21. pdf ophalen


Dit is een rejoinder op een reactie van James Greeno op het voorgaande artikel in Educational Researcher.Anderson, J. R., Reder, L. M. & Simon, H. (1998). Radical constructivism and cognitive psychology. In D. Ravitch (Ed.) Brookings papers on education policy 1998 (227-278). Washington, DC: Brookings Institute Press. pdf [Ook beschikbaar via JSTOR, registratie vereist om free online te kunnen lezen] Een betere versie in pdf : http://goo.gl/6ULfY4Anderson, J. R., Reder, L. M., & Simon, H. A. (2000). Applications and misapplications of cognitive psychology to mathematics education. Texas Educational Review, 1, 29-49. http://goo.gl/VdJp3zHow Much and What Type of Guidance is Optimal for Learning from Instruction? Chapter 9 in S. Tobias & T. M. Duffy (Eds.) Constructivist Theory Applied to Instruction: Success or Failure? (158-183). Routledge, Taylor & Francis. pdf


With questions and answers. See also other publications on the website of cogtech.usc.eduW. Oonk, M. van Zanten & R. Keijzer (2007). Gecijferdheid, vier eeuwen ontwikkeling. Perspectieven voor de opleiding. Panama-Post, 26 #3, 3-18 pdf
T. Nunes, A. D. Schliemann & D. W. Carraher (1993). Street Mathematics and School Mathematics. Cambridge University Press. info, publication Analúcia D. Schliemann; [niet online, niet als eBook in KB]
Egan, K. (2002). Getting it wrong from the beginning: our progressivist inheritance from Herbert Spencer, John Dewey, and Jean Piaget. Yale New Haven: Yale University Press. . isbn 0300094337
Gross, P. R., Levitt, N. & Lewis, M. W. (1996). The flight from science and reason. New York: The New York Academy of Sciences. [nog niet gezien]
Kirschner, P. A., Sweller, J., Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational Psychologist, 41(2), 75-86. pdf
Philips, D. C. (Ed.). (2000). Constructivism in education: opinion and second opinions on controversial issues. Chicago: University of Chicago Press. [nog niet gezien]
Wu, H. (1996). The mathematician and the mathematics education reform. Notices of the American Mathematical Society, 43, 1531-1537. http://math.berkeley.edu/~wu/reform2.pdf[nog niet gezien]
Wu, H. (1997). The mathematics education reform: What is it and why should you care? American Mathematical Monthly, 104, 946-954. http://math.berkeley.edu/~wu/reform3.pdf[nog niet gezien]

Mathematicians' Letter to the Secretary of Education, http://www.mathematicallycorrect.com/riley.htm[nog niet gezien]
Kozloff, M. A. (1998). Constructivism in education: Sophistry for a new age. http://www.uncwil.edu/people/kozloffm/ContraConstructivism.html[nog niet gezien]

Howe, R. (1998). The AMS and mathematics education: The revision of the "NCTM Standards," Notices of the AMS, 45(2), 243-247. http://www.ams.org/notices/199802/howe.pdf[nog niet gezien]

Howe, R. (1998). Reports of AMS Association Resource Group," Notices of the AMS, 45(2), 270-276. http://www.ams.org/notices/199802/comm-amsarg.pdf[nog niet gezien]

Jackson, A. (1997). The math wars: California battles it out over mathematics education reform (part I). Notices of the AMS, 44(6), 695-701. http://www.ams.org/notices/199706/comm-calif.pdf[nog niet gezien]

Jackson, A. (1997). The math wars: California battles it out over mathematics education reform (part II). Notices of the AMS, 44(7), 817-823. http://www.ams.org/notices/199707/comm-calif2.pdf[nog niet gezien]

Onderwijskrant 113 (2000). Constructivisme als leertheorie en constructivistische wiskunde. Themanummer over (contra)constructivisme. Realistisch wiskundeonderwijs: lager peil en constructivistische invloeden. doc

Peter C. Taylor, Barry J. Fraser and Darrell L. Fisher (1997). Monitoring constructivist classroom learning environments. International Journal of Educational Research, Volume 27, Issue 4, 293-302, abstract

Thomas S. Popkewitz (1998). Dewey, Vygotsky, and the Social Administration of the Individual: Constructivist Pedagogy as Systems of Ideas in Historical Spaces. American Educational Research Journal, 35, 535-570. abstract


Joost Lowyck, Jan Elen & Geraldine Clarebout (2004). Instructional conceptions: Analysis from an instructional design perspective. International Journal of Educational Research, Volume 41, 429-444, abstract


Current studies not only show a limited theoretical foundation, the methodology used reveals problems as well. One problem relates to the research instruments. In all reported studies, a specific type of self-report is used, namely interview or questionnaire. This supposes that learners can consciously access and articulate their conceptions.

Alan Lesgold (2004). Contextual requirements for constructivist learning. International Journal of Educational Research, Volume 41, 495-502.

Lesgold is een profeet. Bij hem kunnen we terecht voor de verdediging van het constructivisme.

The history of educational research has been one of movement from studying learning of arbitrary facts to studying the acquisition of complex understandings and competences. It has moved from a basic research stance to an applied research stance. We have even evolved the concept of educational ‘‘change agents’’ to help enculturated new approaches. However, when an approach is radically different and involves complex skills in its application, more is needed. Both the ‘‘why’’ and the ‘‘how to’’ of constructivist approaches need to be enculturated widely into our society. So far, we have made constructivism a term in vogue, but we have not fully completed the enculturation of deep understanding of how it is fostered and why it is important. Until we complete the enculturation task, we need not worry that the constructivist enterprise will run out of work to do.


Links


Anto Constructivist References

other


Appraising constructivism in science and mathematics education M R Matthews (2000) 
Social constructivism,  individual constructivism and the role of computers in mathematics education
E Smith in The Journal of Mathematical Behavior (1998) 
Using technology to integrate constructivism and visualization in mathematics education
I Malabar,  D C Pountney in 2nd International Conference on the Teaching of Mathematics (2002)Kenneth E. Hay & Sasha A. Barab (2001). Constructivism in Practice: A Comparison and Contrast of Apprenticeship and Constructionist Learning Environments. Journal of the Learning Sciences, 10, 281-322. pdf abstract
Daniel T. Hickey (1997): Motivation and contemporary socio-constructivist instructional perspectives, Educational Psychologist, 32:3, 175-193. abstract
Sharon J. Derry (1996): Cognitive schema theory in the constructivist debate, Educational Psychologist, 31:3-4, 163-174 abstract

“This article contrasts cognitive constructivism with several other fbrms of constructivism in the educational research community. It then attempts to represent tlhe range of theoretical approaches within cognitive constructivism, pointing to examples and ]potential educational applications of cognitive constructivist ideas.”Richard S. Prawat (1996): Constructivisms, modern and postmodern, Educational Psychologist, 31:3-4, 215-225 abstractSidney Strauss (1996). Confessions of a born-again constructivist. Educational Psychologist, 31, 15-21 abstractWalter Doyle & Kathy Carter (1996): Educational psychology and the education of teachers: A reaction. Educational Psychologist, 31, 23-28 abstractHENK G. SCHMIDT, HENK T. VAN DER MOLEN, WILCO W. R. TE WINKEL & WYNAND H. F. W. WIJNEN (2009): Constructivist, Problem-Based Learning Does Work: A Meta-Analysis of Curricular Comparisons Involving a Single Medical School, Educational Psychologist, 44:4, 227-249abstractMARGARET E. GREDLER (2009): Hiding in Plain Sight: The Stages of Mastery/Self-Regulation in Vygotsky's Cultural-Historical Theory, Educational Psychologist, 44:1, 1-19abstract
Ola Halldén, Liza Haglund & Helge Strömdahl (2007): Conceptions and Contexts: On the Interpretation of Interview and Observational Data, Educational Psychologist, 42:1, 25-40 abstract
Igor M. Arievitch & Jacques P. P. Haenen (2005): Connecting Sociocultural Theory and Educational Practice: Galperin's Approach, Educational Psychologist, 40:3, 155-165abstract
Päivi Tynjälä (1999). Towards expert knowledge? A comparison between a constructivist and a traditional learning environment in the university. International Journal of Educational Research, 31, 355-442. abstract


De auteur bedoelt hier met ‘constructivisme’ vooral een cognitief-psychologische benadering. Dan gaat het dus niet om het constructivisme zoals dat buiten psychologische kringen wordt gepropageerd. Dit lijkt me een heel nuttige studie om het contrast te verkennen tussen de psychologie waarin constructivisme vanzelfsprekend thuishoort, en onderwijskunde waarin het beleden constructivisme een aanfluiting is van het psychologisch constructivisme.


John Seely Brown, Allan Collins and Paul Duguid (1989). Situated Cognition and the Culture of Learning. Educational Researcher, 18, 32 abstract
Bethany Rittle-Johnson & Jon R. Star (2007). Does Comparing Solution Methods Facilitate Conceptual and Procedural Knowledge? An Experimental Study on Learning to Solve Equations. Journal of Educational Psychology, 99, 561-574. abstract
Journal of Constructivist PsychologyEugénia Ribeiro, Guillem Feixas, ângela Maia, Joana Senra & Gloria Dada (2012): Changes in the Construct Systems of First-Year University Students: Impact on Psychological Symptoms and Problem-Solving Skills, Journal of Constructivist Psychology, 25:2, 170-180 abstract

“Adopting a constructivist perspective (Neimeyer & Mahoney, 1995), we would say that, because it implies the experience of new roles, transition to university constitutes an opportunity for the differentiation and development of the personal meaning system and for the appropriation of new life experiences, entailing the possibility of self-reconstruction toward a greater complexity. However, the disconfirmation of expectations and the perception of discrepancy between the ideal and actual self may be seen as factors of personal invalidation, which may compromise the process of meaning construction of experience, even if it is only temporarily. In this situation, if students perceive themselves as being invalidated in what is central to their personal identity, they may suffer strong emotional disturbances and begin a recursive cycle of self-invalidation (Gardner, Mancini, & Semerari, 1988), which might explain what we commonly refer to as mental disorder.”Brent D. Slife & Frank C. Richardson (2011): The Relativism of Social Constructionism, Journal of Constructivist Psychology, 24:4, 333-339. abstract
Daniel H. Robinson, Joel R. Levin, Leslie O'Ryan & Duane Halbur-Ramseyer (2001). Does Statistical Language Constitute a "Significant" Roadblock to Readers' Interpretations of Research Results?.Journal of Educational Psychology, 93, 646-654. abstract


Het thema van dit onderzoek is van belang voor het thema ‘constructivisme’ omdat constructivisten zich noal eens afzetten tegen empirisch onderzoek waarin statistische methoden worden gebruikt. Onterecht afzetten. Natuurlijk is er heel veel beroerd onderzoek dat meteen met de vuilnisman mee kan, maar dat ligt doorgaans niet aan het gebruik van statistische methoden op zich.Wiebe E. Bijker (1990). Do not despair: there is life after constructivism. Kennis en Methode, XIV, 324-345. pdf


Dit zit in de hoek van de wetenschapsfilosofie, filosofie van de techniek. Als ik Bijker begrijp, zegt hij dat we maar beter de weg van het sociaal-constructivisme kunnen bewandelen, omdat anders het publiek zich af zal keren van technologische ontwikkelingen als toch niet door mensen/politiek te beïnvloeden.Hans Harbers (1995). Constructivisme, epistemologie en maatschappijtheorie: een reactie op Blom. Kennis en Methode, XIX #2, 181-188.
Tannelie Blom (1995). Een constructivistische radicalisering van het sociaal constructivisme. Kennis en Methode, XIX #2, 160-180.


Filosofisch geharrewar, maar dat is wel de achtergrond van het constructivisme zoals we dat in het onderwijsveld tegenkomenHelmut Seiffert (1973). Marxismus und bürgerliche Wissenschaft. C. H. Beck.Michael C. Adorjan (2013 online first). Igniting Constructionist Imaginations: Social Constructionism’s Absence and Potential Contribution to Public Sociology. The American Sociologist, #1, 1-22 preview
Richard E. Mayer (2004). Should there be a three-strikes rule against pure discovery learning? The case for guided methods of instruction. American Psychologist, 59, 14-19. abstract and an online pdf


Not a case for direct instruction, that is? What is Mayer constructing here? See also Robert C. Craig (1956). Directed versus independent discovery of established relations. Journal of Educational Psychology, 47, 223-234 abstact; Jack E. Kittell (1957). An experimental study of the effect of external direction during learning on transfer and retention of principles. Journal of Educational Psychology, 48, 391-405 abstract.Richard E. Mayer (1992). Cognition and Instruction: Their Historic Meeting Within Educational Psychology. Journal of Educational Psychology, 84, 405-412. abstract ]


Mayer is hier woordvoerder van de psychologische romantiek die velen het constructivistische donkerebomenbos in heeft gestuurd (zie de eerste alinea van zijn conclusie) (maar zie ook James (2e citaat)). En natuurlijk voert hij de oude stroman op: drill and practice.Sharon J. Derry (1992). Beyond Symbolic Processing: Expanding Horizons for Educational Psychology. Journal of Educational Psychology, 84, 413-418. abstract


Alweer een propagandist voor reform-denken, op de blazijden van de American Psychologist. Hoe is het mogelijk?Peter Boghossian (2012). Critical Thinking and Constructivism: Mambo Dog Fish to the Banana Patch. Journal of Philosophy of Education, 46, 73-84. abstract
A. Sullivan Palincsar (1998). Social constructivist perspectives on teaching and learning. Annual Review of Psychology, 49, 345-375. abstract & pdf
Terry Wood and Barbara Scott Nelson (Eds) (2001). Beyond classical pedagogy. Teaching elementary school mathematics. Erlbaum. questiaTerry Wood, Paul Cobb and Ema Yackel (1995). Reflections on Learning and Teaching Mathematics in Elementary School. In Jerry Gale and Leslie P. Steffe: Constructivism in education. Erlbaum. questiaPaul Cobb, Kay McClain and Erna Yackel (2000).Symbolizing and Communicating in Mathematics Classrooms: Perspectives on Discourse, Tools, and Instructional Design. Erlbaum. questiaPaul Cobb, Erna Yackel & Terry Wood (1992). A constructivist alternative to the representational view of mind in mathematics education. Journal for Research in Mathematics Education, 23, 2-33. preview & read online


Lees het abstract. Als het abstract de indruk geeft dat dit aantrekkelijk geformuleerde nonsens is: dat is juist. Anderson, Reder & Simon (2000) gaan erop in, in de sectie over constructivisme, claim 2. Dat neemt niet weg dat dit artikel een doorwrochte behandeling geeft van het constructivistische standpunt, tegenover een stroman die met allerlei vrolijke nonsens wordt bekleed. Onder andere dat Carl Bereiter consistent overal Berieter heet. Een sleutelpublicatie. Behoorlijk onleesbaar ook, want het loopt over van gezwollen pseudo-wetenschappelijk taalgebruik, maar dat hoort er nu eenmaal bij.H. Otting (2000). Constructivise als uitgangspunt voor een onderwijsconcept. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 18, 146-161W. Schelfhout (2002). Kritische beschouwingen bij het constructivisme. Naar een evenwichtsmodel voor het verwerven van kennis en competenties. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 20, p. 94-124. info
Wouter Schelfhout, Filip Dochy & Steven Janssens (2002). Opleiden tot constructivistisch onderwijs. Bepalende factoren en succesvolle leeromgevingen in de lerarenopleidingen. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 20, 267-286. info, geen samenvatting


Ik geloof mijn ogen weer eens niet. De stroman wordt in de eerste zin al opgericht. Maar wanhoop niet, de auteurs hebben kritische geluiden opgepikt, en staan nu een gematigd constructivisme voor. Dat moet dan wel als een geloofsartikel worden overgebracht (tweede citaat). Het valt me toch tegen van Filip dat hij zich leent tot het preken van een geloof. Toch zijn de auteurs op de hoogte van de publicaties van Anderson, Reder & Simon. In welke spagaat zitten zij dan? Of zijn zij van mening dat Anderson c.s. alleen tegen radicaal constructivisme bezwaren hebben aangevoerd? De vriendelijke toon waarop Anderson c.s. schrijven, mag toch niet worden geduid als een aanbeveling voor gematigd constructivisme?Elly de Bruijn, Yvonne Leeman en Marianne Overmaat (2006). Authentiek en zelfgestuurd leren in het mbo. Pedagogiek, 26, 45-63. odf


Competentiegericht onderwijs mengt makkelijk met ideeën van het constructivisme en uiteraard vooral die van situated learning. De auteurs hebben een aantal scolen onderzocht op hun wijze van implementeren van CGO. Nuttig voor een idee over de aard en mate waarin nieuwlichterij makkelijk voet krijgt in, in dit geval, het beroepsonderwijs.Wouter Schelfhout, Filip Dochy, Steven Janssens, Katrien Struyven, Sarah Gielen & Eline Sierens (2006). Educating for learning-focused teaching in teacher training: The need to link learning content with practice experiences within an inductive approach. Teaching and Teacher Education, 22, 874-897. abstract [researchgate.net]
Mieke Lunenberg & Fred A.J. Korthagen (2003). Teacher educators and student-directed learning. Teaching and Teacher Education 19, 29-44. [download via researchgate.net]


Sterk constructivistische overtuiging.Wim Gijselaers (2000). Studeren voor Nieuwe geleerden: Over de kunst van het organiseren. Oratie UM doc


Blijkt uiteindelijk te gaan over probleemgestuurd leren PGO, een loot aan de stam van constructivisme/situationisme, en voeg daar de vaardigheden van de 21e eeuw maar aan toe. En hier hebben we dus zon’n spagaat tussen onderwijsgeloof en wetenschappelijk onderzoek: dat probleemgestuurd leren berust op een geloof, maar dat neemt niet weg dat je het vervolgens met redelijk deugdelijke methoden kunt onderzoeken. Wat hebben we dan: nog steeds geloof, of wordt het geloof opgeschaald tot wetenschap, of blijft het hocus pocus? Neutraler geformuleerd: is al dat onderzoek naar PGO niet veel meer dan beschrijvend onderzoek ervan? Ik ben bang dat dat de situatie is.Michel ter Hark (2003). Popper, Otto Selz and the rise of evolutionary epistemology. Cambride University Press [te leen als eBook in de KB] info


Onverwachte dwarsverbindingen: denkpsychologie, probleemoplossen, reformbeweging onderwijs begin 20e eeuw, Popper, wetenschapsmethoden. Interessant kan het worden wanneer hier verbanden blijken tussen probleemoplossen en reform-opvattingen, constructivisme en vaardigheden van de 21e eeuw.Walter Warwick Sawyer (1943/1958??) Wiskunde zonder omslag. Het Spectrum, 203. 222 blz. pocket [Mathematicians Delight, 1943] obituary


In het 'in memoriam' (link hierboven) is te zien dat Sawyer groot belang hecht aan contexten. Ik weet niet on hoeverre zijn didactische opvattingen los staan van didactisch denken elders, laat ik maar even aannemen dat Sawyer authentiek is in zijn denken. Aan wat ik in het ‘In memoriam’ lees, kan ik moeilijk aanstoot nemen: het lijkt me allemaal best zinvol. Zolang onderwisjkundigen dat soort ideeën niet buitenproportioneel opblazen en ondertussen de wiskundige inhoud kwijt raken, is er alleen maar winst voor het onderwisj. Maar het werk van Sawyer moet ook wel in de context van de tijd worden gezien, vermoed ik, een tijd waarin waarschijnlijk inderdaad heel veel abstract onderwijs werd gegeven, zonder gelegenheid om de praktische betekenis ervan te onderzoeken. Ongeveer zoals ik analytische meetkunde kreeg: louter abstract (gymnasium beta). Op zich zie ik in ‘louter abstract’ geen enkel probleem, bij gymnasiaal onderwijs althans.Herbert M. Kliebard (1988). Fads, fashions, and rituals: The instability of curriculum change. In Laurel N. Tanner (Ed.). Critical issues in Curriculum (16-34). NSSE. paywalled
Luis Botella (n.d.). Personal construct psychology, constructivism, and postmodern thought. html


Geheel buiten de sfeer van reken- en wiskundeonderwijs. Nuttig overzicht, zeker voor wat de theorie van Kelly betreft, maar wel door-en-door constructivistisch, anti-wetenschappelijk:Maureen L. Pope & Terence R. Keen (1981). Personal Construct Psychology and Education. Academic Press. isbn 0125615205


Georg Kelly’s personal construct theorySchmid, Jakob Robert Schmid (1936/1976). Le maître-camarade et la pédagogie libertaire. Maspéro. isbn 2707104310


Kan best interessant zijn: extreem ‘nieuw leren’ begin 20e eeuw rond Hamburg, met mogelijke wortels in Rousseau of zelfs veel oudere ideologie
Schmid, Jakob Robert Schmid (1936/1976). Le maître-camarade et la pédagogie libertaire. Maspéro. isbn 2707104310


Extreem nieuw leren begin 20e eeuw, met wortels in Rousseau of zelfs veel oudere ideologieSigel, Irving E, David M. Brodzinsky & Robert M. Golinkoff (Eds) (1981). New directions in Piagetian theory and practice. Erlbaum. isbn 0898590728 questiaJean Piaget (1970). Épistémologie des sciences de l'homme. Idées/Gallimard.

see also here
Adey, Philip, & Michael Shayer (1994). Really raising standards. Cognitive intervention and academic achievement. Routledge. isbn 041510145X (A Piagetian approach! The CASE project, Cognitive Acceleration through Science Education)J. H. C. Moust, P. A. J. Bouhuijs en H. G. Schmidt (1989). Probleemgestuurd leren. Wolters-Noordhoff. isbn 9001786715


Gaat over studievaardigheden voor beginnende studenten.R. A. M. Heijne (2000). Handleiding voor de tutor in probleemgestuurd onderwijs. Bohn Stafleu Van Loghum. isbn 903133586xMarianne van den Hurk (1999). Individual study in problem-based learning. Studies on the relation between individual study and curriculum characteristics. Proefschrift Universiteit Maastricht. isbn 9090131566 pdf online beschikbaar


Promotor Cees van der Vleuten. De auteur plaatst PBL niet in een ideologisch kamp, maar ahw binnen de cognitieve psychologie. Ik weet nog niet of dit proefschrift daar dan mee in overeenstemmng is, ik heb alleen nog maar even naar de uitersten gekeken: begin van de inleiding en slot van de samenvatting. Merk op dat in het volgende citaat de inhoud van het onderwijs kennelijk buiten haakjes is geplaatst, er niet toe lijkt te doen, en dat past niet echt bij de constructivistische ideologie. Ik ben toch wel benieuwd, en kijk in ieder geval even naar hoofdstuk 2 over studietijd en resultaat (zie hierbeneden). Want het zal toch niet waar zijn dat hier weer een correlationele studie wordt gepresenteerd bij een vraagstellen die alleen experimenteel is beantwoorden?Erik de Graaff en Peter A. J. Bouhuijs (eds.) (1993). Implementation of problem-based learning in higher education. Amsterdam: Thesis Publishers. isbn 9051702094
Erik de Graaff & Rob Cowdroy (1997). Theory and Practice of Educational Innovation through Introduction of Problem-Based Learning in Architecture. Int. J. Engng Ed. Vol. 13, No. 3, p. 166±174, 1997 pdfErik de Graaff. Implementation of PBL: piecemeal or all the way? pdf
Erik de Graaff & Rob Cowdroy (1997). Theory and Practice of Educational Innovation through Introduction of Problem-Based Learning in Architecture. Int. J. Engng Ed. Vol. 13, No. 3, p. 166±174, 1997 pdf
Sternberg, Robert K. Sternberg & Richard K. Wagner (eds) (1994). Mind in context. Interactionist perspectives on human intelligence. Cambridge: Cambridge University Press. info
Nico Verloop & Joost Lowyck (Red.) (2003). Onderwijskunde. Een kennisbasis voor professionals. Wolters Noordhoff. isbn 9001545335


Toch weer verbazingwekkend proza, bijvoorbeeld de constructivistische onderwijsideologie van Pieters en Verschaffel in hoofdstuk 6. Natuurlijk, de teksten zijn noodzakelijk oppervlakkig, al wordt wel enige diepgang meegegeven in de boxen. Maar het gaat toch niet aan om de eenzijdige visie van een eigen club gelijkdenkenden te presenteren als zou het de stand van zaken in de wetenschap zijn.David Klahr & Milena Nigam (2004). The equivalence of learning paths in early science instruction: effects of direct instruction and discovery learning. (To appear in Psychological Science, 2004) pdf
Patrick W. Thompson (2013). Constructivism in Mathematics Education. In S. Lerman Encyclopedia of Mathematics Education. SpringerReference (www.springerreference.com). Springer-Verlag Berlin Heidelberg. DOI: 10.1007/SpringerReference_313210 2013-05-10 00:00:07 UTC. pdf


Thompson volgt in het voetspoor van zijn voorgangers, richt stromannen op, keert zich tegen wetenschappelijke onderzoekmethoden, bejubelt het gedachtengoed van het constructivisme.Baker, G. P. Baker & P. M. S. Hacker (1984). Language, sense & nonsense. A critical investigation into modern theories of language. Basil Blackwell. isbn 0631135197


Not meant as such, but it surely must be a refutation of constructivism! Neemt taalwetenschappen (ook Chomsky) op de hak: het zijn pseudo-wetenschappen, dummy! Mogelijk ook een boeiend betoog over wat het is om iets te ‘begrijpen’ (ook een kroonjuweel van het constructivisme, vermoed ik).Alan H. Schoenfeld (2011). How we think: A theory of goal-directed decision making and its educational implications. Routledge. [als eBook in KB] info
Onderwijskrant 113 (September 2000). Constructivisme als leertheorie en constructivistische wiskunde: Themanummer over (contra)constructivisme. Constructivisme : controversiële constructie. Constructivistische Standards en Math Wars. Realistisch wiskundeonderwijs: lager peil en constructivistische invloeden. doc


Heel informatief. De laatste bijdrage is verrassend: over de discussie na de PPON 1997 die liet zien dat rekenvaardigheid was afgenoemn. Dat was dus nog voor de werkelijk dramatische resultaten van PPON 2004!Greg Ashman (2014). How to teach mathematics - Part I web page ; Part II web page


Ashman is critical of constructivist approaches.William W. Cooley & Paul R. Lohnes (1976). Evaluation Research in Education. Irvington Publishers. isbn 0470013982


Chapter 8: Evaluation of the National Follow Through Program. (Nothing about Direct Instruction versus other models, however)Carl Bereiter (1981). A Constructive Look at Follow Through Results. Interchange, Vol. 12, Winter, 1981 web page
Gene V. Glass & Gregory A. Camilli (1981). "Follow Through" evaluation. Via ERIC abstract & pdf of report


This is about FT as a compensatory education experiment. The report does not seem to address the issue of DI versus discovery learning.Ernest R. House, Gene V. Glass, Leslie D. McLean, and Decker F. Walker (1978). No Simple Answer. Critique of the "Follow Through" Evaluation. Educational Leadership, March 1978. pdf
Glenda Anthony & Margaret Walshaw (2009). Effective pedagogy in mathematics. UNESCO/IBE pdf


Thoroughly constructivist: ‘ . . . it describes the kinds of pedagogical approaches that engage learners and lead to desirable outcomes’. ‘ . . . . many students struggle with mathematics and become disaffected as they continually encounter obstacles to engagement’. Situationst talk also: “The principles outlined in this booklet are not stand-alone indicators of best practice: any practice must be understood as nested within a larger network that includes the school, home, community, and wider education system. Teachers will find that some practices are more applicable to their local circumstances than others.’ And romanticism, of course:Corinne (March 2015). Following the Script - Why Use a Commercial DI Program for Maths Education? blog
Doug Holton (April 3, 2015). Evidence for Various Research-based Instructional Strategies: Countering Critiques. blog. With a reply by Greg Ashman.
Louis Alfieri, Patricia J. Brooks, Naomi J. Aldrich & Harriet R. Tenenbaum (2011). Does Discovery-Based Instruction Enhance Learning? Journal of Educational Psychology, 103, 1-18. pdf
Siegfried Enelmann (2015?). Constructivism Versus Students. blog via David Didau @learningspy
Thomas M. Duffy & David H. Jonassen (Eds.) (1992). Constructivism and the Technology of Instruction: A Conversation. Routledge. [nu ook als eBook in KB] preview
Kenneth L. Gergen (2015 3rd). An invitation to social construction. SAGE. UB Leiden: PSYCHO G1.0-147


Terrible extremist obscurantism.Jon Elster (2015). Obscurantism and Academic Freedom. In Akeel Bilgrami & Jonathan R. Cole (Eds.) (2015). Who's afraid of academic freedom? Columbia University Press. isbn 9780231168809 info


Announced in a tweet. One of the interesting references Jon Elster gives:Jon Elster: Tool-box or toy-box? Hard obscurantism in economic modeling. pdf tweet


If only to show how strong debate in eduction might be possible.Kliebard, H. M. (1995). Why history of education? Journal of Educational Research, 88, 194-199.

preview
American Psychological Associaton (the one condoning torture) (2015). Top 20 Principles for Pre-K to 12 Education. webpage
David Gorski (July 27, 2015). Bastions of quackademic medicine: Georgetown University. blog on Science-Based Medicine, Exploring issues & controversies in science and medicine.
Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio, Barry L. Beyerstein (2010). 50 Great Myths of Popular Psychology : Shattering Widespread Misconceptions about Human Behavior. Wiley. [eBook KB] info
Sol Stern (August 11, 2015). The Cheating Goes On New York schools’ latest scandal is rooted in the failures of progressive education. City Journal webpage
Willem Wardekker, Monique Volman & Jan Terwel (2014). Curriculum research in the Netherlands. In W.F. Pinar (Ed.), International Handbook of Curriculum Research. 2nd Edition (pp. 340-350). pdf


Dit lijkt, aan de literatuurlijst te zien, een constructivistisch manifest.Joh Eggleston (Ed.) (1979). Teacher decision making in the classroom. A collection of papers. Routledge & Kegan Paul. isbn 0710001711
Carl Bereiter (1985). Toward a solution of the learning paradox. Review of Educational Research, 55, 201-226

read online free


This is a classic article on constructivism. Use Google Scholar to trace articles citing it.Anton E. Lawson, John R. Staver (1989). Toward a solution of the learning paradox: emergent properties and neurological principles of constructivism. Instructional Science, 18, Issue 3, pp 169-177. preview
Heinz Steinbring (2006). The Construction of New Mathematical Knowledge in Classroom Interaction: An Epistemological Perspective. Mathematics Education Library. Reidel. [eBook in KB]
Linda Darling-Hammond, Jacqueline Ancess & Beverly Falk (1995). Authentic assessment in action. Studies of schools and students at work. New York: Teachers College Press. isbn 0807734381 (cases:Central Park East Secondary School, Hodgson Vocational Technical High School, International High School, P. S. 261, The Bronx New School.)


Ik heb dit boek al twee decennia op de plank, en er nooit goed naar gekeken. Op het eerste gezicht is dit progressivisme: ‘deep learning’ en het begrip authentiek toetsen’ zelf, natuurlijk. Veel portfolio gedoe. Verwijst naar "Apprasing And Recording Student Progress" http://www.archive.org/stream/storyoftheeighty009637mbp/storyoftheeighty009637 & https://archive.org/stream/adventureinameri008196mbp/adventureinameri008196 & http://archive.org/stream/apprasingandreco012268mbp/apprasingandreco012268 By Eugene R. Smith, Ralph W. Tyler and the Evaluation Staff Volume IV Did They Succeed in College? The Follow-up Study of the Graduates of the Thirty SchoolsJ. Kleefstra (1906). De school der toekomst en wat haar in den weg staat. Bussum: C. A. J. van Dishoeck. archive.org


Zie ook Sjoerd Kartsen over Kleefstra, in Didactief, oktober 2015.Anna Sfard (2008).Thinking as communicating: Human development, the growth of discourses, and mathematizing.. Cambridge University Press info.


Psychologically mistaken. Situationism. Pseudoscience.Alan H. Schoenfeld (2015). Summative and Formative Assessments in Mathematics Supporting the Goals of the Common Core Standards. Theory into Practice. abstract & concept text
Steven Watson, Louis Major & Elizabeth Kimber (2016). Teacher change in post-16 mathematics: a multiple case analysis of teachers in the zone of enactment. 13th International Congress on Mathematical Education Hamburg, 24-31 July 2016. pdf [on twitter]


This article relates to the Cambridge Mathematics Education Project (CMEP). This is not what research is supposed to be. I will not follow it up. I will follow Steven Watson on Twitter, however, at least for a short time (a short discussion January 4, 2016, on DBR, design-based research, among some other topics).Gabriel J. Stylianides & Andreas J. Stylianides (2014). The Role of Instructional Engineering in Reducing the Uncertainties of Ambitious Teaching. Cognition and Instruction, 32(4), 374–415. free access


The opening sentence of the article already hints at a constructivist provenance

Steven E. Phelan (2001). What Is Complexity Science, Really? Emergence, 3, 120-136. pdf

On constructivism, really.Stefan Collini (2016). Who are the spongers now? London Review of Books, 38, No. 2, 21 January, 33-37.


Review of Fulfilling Our Potential: Teaching Excellence, Social Mobility and Student Choice. Department for Business, Innovation and Skills, November 2015, ISBN 978 1 4741 2492 8 A department of skills!Steve Bissonnette, Mario Richard, Clermont Gauthier et Carl Bouchard (2010). Quelles sont les stratégies d’enseignement efficaces favorisant les apprentissages fondamentaux auprès des élèves en difficulté de niveau élémentaire? Résultats d’une méga-analyse. researchgate.net
Clermont Gauthier (2008). De bonnes raisons de rélsister à la réforme de l’éducation au Guébec. Education Canadapdf
Anthony Cerqua & Clermont Gauthier (2010). Esprit, es-tu là ? Une analyse du discours de la réforme de l’éducation au Québecinfo [in UB Leiden available online] [I have not yet seen the book]
R. Dekker, P. Herfs, J. Terwel & D. van der Ploeg (1985). Interne differentiatie in heterogene brugklassen bij wiskunde. Een empirisch-exploratief onderzoke naar de realisering en de resultaten van ‘wiskunde voor iedereen’ op een middenschool en een brede scholengemeenschap. Den Haag: Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs S.V.O., Selecta Reeks. Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Utrecht. isbn 9064720614 — Tweede interimrapport van het project ‘Interne Differentiatie wiskundeonderwijs 12-16’ (ID 12-16, SVO 0647) 292 blz pb


Dekker, R. (1995). Learning mathematics in small heterogeneous groups. L’educazione Matematica, 16(1), 9-19.[nog niet gezien]

Rijkje Dekker (1991). Wiskunde leren in kleine heterogene groepen [Dissertatie]. De Lier: Academisch Boeken Centrum.[nog niet gezien]

Het eerste interimrapport is een interne VOU-rapportage (waarschijnlijk identiek aan het rapport dat is opgeleverd aan de opdrachtgever SVO, maar daar is het archief mogelijk verloren gegaan bij de reorganisatie naar NWO (PROO)): Rijkje Dekker, P. Herfs en J.anTerwel (1983). Wiskunde voor iedereen. Interimrapport project Interne Differentiatie Wiskundeonderwijs 12-16. (: over de periode 1-8-1982 tot 1-8-1983 probleemoriënterende fase. 100 blz ????) Utrecht: VOU. [nog niet gezien]

Terwel, J., Herfs, P., Dekker, R., & Akkermans, W. (1988). Implementatie en effecten van interne differentiatie. ’s-Gravenhage: SVO. [nog niet gezien]

Dekker, R. (1990). Wiskunde voor iedereen. Vernieuwing. Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding, 49(5), 15-16.[nog niet gezien]

Dekker, R., Herfs, P., & Terwel, T. (1986). Niveaus in het leerproces als differentiatieprincipe bij het werken in heterogene groepen bij wiskunde. In A. Reints & P. Span (Eds.), Differentiatie in het onderwijs (pp. 131-139). Lisse: Swets & Zeitlinger.[nog niet gezien]

Dekker, R. (1986). Eén context, vijf leerlingen. Euclides, 61(5), 168-177. [nog niet gezien]

Dekker, R., Herfs, P., & Terwel, J. (1985). Contexten en begripsontwikkeling bij wiskunde 12-16. Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen, 3(3), 169-182. [nog niet gezien]

Dekker, R., Herfs, P., & Terwel, J. (1985). Wiskunde voor iedereen: op papier en in actie. In R. Halkes & R.G.M. Wolbert (Eds.), Docent en methode (pp. 88-89). Lisse: Swetz & Zeitlinger. [nog niet gezien]

Dekker, R. (1985). Wiskunde voor allen? Bekijk het maar. Nieuwe Wiskrant, 4(3), 11-12. [nog niet gezien]

Dekker, R., Herfs, P., & Terwel, J. (1985). Groepswerk en klassegesprek voor nieuwe wiskunde essentieel. Didaktief, 15(4), 27-28. [nog niet gezien]

Dekker, R. (1985). Roos, Rik en Jane. Willem Bartjens, 4(2), 77-80.[nog niet gezien]

Dekker, R. (1985). Meisjes samen? Euclides, 60(6), 214-217.[nog niet gezien]

Dekker, R. (1984). José (spreek uit Gòsé). Nieuwe Wiskrant, 4(1), 36-39.[nog niet gezien]

Dekker, R. (1982). Wiskunde en projectonderwijs. Nieuwe Wiskrant, 2(2), 22-28. [nog niet gezien]

Dekker, R. (1982). Wiskunde en heterogeniteit. Nieuwe Wiskrant, 1(4), 43-50.[nog niet gezien]

Het ontwikkelen van ‘wiskunde voor iedereen’ en dus van zeer flexibel en gedifferentieerd wiskundeonderwijs, dat de verschillen tussen kinderen (in intelligentie, levenservaring, taalgebruik, doorzicht, enz.) juist positief exploiteert in plaats van die verschillen als hinderlijk te neutraliseren, is niet eenvoudig gebleken. Sinds een jaar of vier werkt een SLO-projectgroep van zes personen eraan.

Dit onderzoeksverslag legt er op vele plaatsen getuigenis van af dat het niet eenvoudig is. Contexten blijken belemmerend te zijn in plaats van een inzichtsprong op te wekken. Het hanteren van heterogene groepen binnen een normale schoolklas vergt een heel aparte didactische werkvorm, die veel zelfreflectie, voortdurende observatie, veel improvisatievermogen en heel snelle terigkoppelingen tussen waarneming en reactie vraagt.

blz. woord voorafGreg Ashman (Feb. 7, 2016). Six signs that you’re a progressive educator. Filling the pail blog


Nice. Must read.McConney, A., Oliver, M. C., Woods-McConney, A., Schibeci, R., & Maor, D. (2014). Inquiry, engagement, and literacy in science: A retrospective, cross-national analysis using PISA 2006. Science Education, 98(6), 963–980. doi:10.1002/sce.21135 abstract [I have no access]
Paul A. Kirschner & Jeroen van Merriënboer (september 2013). De zelfsturende leerling? VanTwaalfTotAchttien pdf


Pleidooi voor inzet van software-matige ondersteuning van leerlingen. Is dat een goed idee? Het zou zelfredzame burgers opleveren, maar dat ijkt me toch een tikje vergezocht.Hanna Dumont, David Istance & Prancisco Benavides (Eds.) (2010). The neature of learning. Using research to inspire practice. OECD online
Kevin S. Krahenbuhl (2016). Student-centered Education and Constructivism: Challenges, Concerns, and Clarity for Teachers. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas abstract
Magdalene Lampert (1990). When the problem is not the question and the solution is not the answer. Mathematical knowing and teaching. American Educational Research Journal, 27, 29-63. pdf


Obscurantism. Sloppy thinking about mathematics and schooling. This is not research at all. It is an example of situationism as well as of constructivism. Quite a feat!Frank K. Lester, Jr. (Ed.) (2009). Second handbook of research on mathematics teaching and learning. National Council of Teachers of Mathematics. Onbetaalbaar. Waarschijnlijk in zijn geheel een monument van progressivisme/reform, ideologie dus vooral. contents A monument of progressivism/reform, ideology, not science.


10. Culture, Race, Power, and Mathematics Education ... 405 Diversity in Mathematics Education Center for Learning and Teaching 11. The Role of Culture in Teaching and Learning Mathematics ........... 435 Norma G. Presmeg, Illinois State University http://www.kaputcenter.umassd.edu/downloads/symcog/bib/culChapJune05.pdf vIII Part IV: Students and Learning 12. Early Childhood Mathematics Learning .................... 461 Douglas H., Clements & Julie Sarama, University at Buffalo, State University of New York 13. Whole Number Concepts and Operations ................. 557 Lieven Verschaffel, University of Leuven Brian Greer, Portland State University Erik DeCorte, University of Leuven 14. Rational Numbers and Proportional Reasoning: Toward a Theoretical Framework 629 for Research Susan J. Lamon, Marquette University 15. Early Algebra and algebriac reasoning ...………. 669 David W. Carraher, & Analucia D. Schliemann Zie voor literatuur op dit onderwerp: http://www.earlyalgebra.terc.edu/publications.htm 16. Learning and Teaching of Algebra at the Middle School through College Levels: .. 707 Building Meaning for Symbols and Their Manipulation Carolyn Kieran, Université du Québec à Montréal 17. Problem Solving and Modeling ......... 763 Richard Lesh, Indiana University Judith Zawejewski, Illinois Institute of Technology 18. Toward Comprehensive Perspectives on the Learning and Teaching of Proof ......... 805 Guershon Harel, University of California, San Diego Larry Sowder, San Diego State University fc, maar deze volgels van Yackel & Cobb zijn voor mij alleen maar nuttig als voorbeeld van constructivisme 19. The Development of Geometric and Spatial Thinking ...................... 843 Michael T. Battista, Michigan State University 20. Research in Probability: Responding to Classroom Realities ............. 909 Graham A. Jones, Griffi th University, Gold Coast Campus Cynthia W. Langrall, & Edward S. Mooney, Illinois State University 21. Research on Statistics Learning and Reasoning ........ 957 J. Michael Shaughnessy, Portland State University 22. Mathematics Thinking and Learning at Post-secondary Level ........ 1011 Michèle Artigue, Université Paris 7 Carmen Batanero, Universidad de Granada Phillip Kent, University of London Part V: Assessment 23. Keeping Learning on Track: Classroom Assessment and the Regulation of Learning .................... 1051 Dylan Wiliam, Educational Testing Service 24. High Stakes Testing in Mathematics 1099 Linda Dager Wilson fc 25. Large-scale Assessment of Mathematics Education . 1111 Jan DeLange, Freudenthal Institute fc iX Part VI: Issues and Perspectives 26. Issues in Access and Equity in Mathematics Education .................... 1145 Alan J. Bishop & Helen J. Forgasz, Monash University fc 27. Research on Technology in Mathematics Education: The Perspective of Constructs ...................... 1169 Rose Mary Zbiek, M. Kathleen Heid, & Glendon Blume, Pennsylvania State University Thomas P. Dick, Oregon State University 28. Engineering Change in Mathematics Education: Research, Policy, and Practice ... 1209 William F. Tate, Washington University in St. Louis Celia Rousseau, University of Memphis fc 29. Educational Policy Research and Mathematics Education .............. 1247 Joan Ferrini-Mundy & Robert Floden, Michigan State University 30. Mathematics Content Specifi cation in the Age of Assessment ........ 1281 Norman L. Webb, University of Wisconsin, Madison 31. Refl ections on the State and Trends in Research on Mathematics Teaching and Learning: .......... 1293 From Here to Utopia Mogens Niss, Roskilde University-->Greg Ashman (Sept 11, 2015). FAQ - Constructivism. blog
Catherine Twomey Fosnot and Randall Stewart Perry (). Constructivism: A Psychological Theory of Learning. Ch 2 in C. T. Fosnot (Ed.), Constructivism: Theory, perspectives, and practice (pp. 8-33). New York: Teachers College Press pdf
Paavola, Sami; Lipponen, Lasse; Hakkarainen, Kai (2004). Models of Innovative Knowledge Communities and Three Metaphors of Learning / In: Review of educational research; vol. 74, afl. 4, pag. 557-576 (20) / 2004 concept


Constructivism, called knowledge-creation by the authors [see first sentence of the Conclusions section]Adrianus de Kock, Peter Sleegers & Marinus J. M. Voeten (2004). New learning and the classification of learning environments in secondary education. Review of Educational Research, 74, 141-170. abstract en researchgate.net


Obscurantism. Sorry, Marinus. Look, the first page 141:Robert-Jan Simons, Jos van der Linden & Tom Duffy (Eds.) (2000). New Learning. Springer. chapter previews
Robrt-Jan Simons (2000). Towards a constructivistic theory of self-directed learning. In G. A. Straka (Ed.) Conceptions of self-directed learning: Theoretical and conceptional considerations (155–169). Waxmann. download article [I am not sure the article is identical to the book chapter; the title is, however]
Daniel L. Schwartz & John D. Bransford (1998). A time for telling. Cognition and Instruction, 16, 475-522. pdf
Robert A. Reiser & John V. Dempsey (Eds.) (2007 2nd). Trends and issues in instructional design and technology. Pearson. isbn 0131708058 [3rd edition: 2012] [UB Leiden PEDAG STUDIE 143 (2nd edition)]
J. M. C. Nelissen (1998). Representaties in het reken-wiskundeonderwijs. Pedagogische Studiën, 75, 169-183. http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-205430


Pleidooi voor (socio-)constructivisme. Dit lijkt me een prachtig werkstuk voor wie obscurantisme aan Nederlandse universitaire instellingen wil bestuderen. tweet

a name="">Peter C Taylor, Barry J Fraser and Darrell L Fisher (1997). Monitoring constructivist classroom learning environments. International Journal of Educational Research, 27, 293-302. researchgate.net
Learning and Instruction 9 (1999) 257–280 Congruence and friction between learning and teaching Jan D. Vermunt, Nico Verloop
Richard E. Mayer (2004). Should There Be a Three-Strikes Rule Against Pure Discovery Learning? The Case for Guided Methods of Instruction. American Psychologist, 59, 14-19. pdf
Michael A. DeDonno (2015). The influence of IQ on pure discovery and guided discovery learning of a complex real-world task. Learning and Individual Differences
Daniel Alicata a.o. (Eds.) (2016 2nd). Problem-based behavioral science and psychiatry. Springer. info


Immediately returned the book to the library. Trumps PBL. Of course, PBL might be a fine approach with doctors specialising in psychiatry. The risk always being information overflow. I have not yet seen any convincing evidence that PBL is an efficient and effective method of teaching/learning. In some situaions the inefficiencies might be marginal in character, though. Is that the case in specialist training in medicine?

a name="">Peter Godfrey-Smith (1996). Complexity and the function of mind in nature. Cambridge UP. isbn 0521451663


On Spencer, Dewey, constructivismProject-based learning: A review of the literature. Dimitra Kokotsaki, Victoria Menzies, Andy Wiggins (2016). Imprioving Schools, 19. abstract + references
Martin Kozloff (1998). Constructivism in Education: Sophistry for a New Age Martin A. Kozloff May 1998pdf
Evelyn H. Kroesbergen, Johannes E. H. Van Luit and Cora J. M. Maas (2004). Effectiveness of Explicit and Constructivist Mathematics Instruction for Low-Achieving Students in the Netherlands. The Elementary School Journal Vol. 104, No. 3 (Jan., 2004), pp. 233-251 read online
Laura Martin, Katherine Nelson & Ethel Tobach (Eds.) (1995). Sociocultural psychology. Theory and practice of doing and knowing. Cambridge Uiversity Press. isbn 0521462789
Juni, 2017 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/constructivisme.htm http://goo.gl/7C6p9