Rekenproject: Orthopedagogiek

Ben Wilbrink

psychologie
    individuele verschillenontwikkelingspsychologie
    orthopedagiek
        zwakke rekenaars
Zie ook zwakke_rekenaars.htm. Ik heb deze twee thema’ nog niet goed afgebakend. Het thema ‘zwakke rekenaars’ gaat onder andere over remedële rekenprogramma’s, die niet hoeven te berusten op ortho-pedagogisch ondrzoek.


Het belang van orthopedagogiek binnen het rekenprojekt is dat orthopedagogen op een speciale manier in aanraking komen met leerlingen voor wie het aangeboden rekenonderwijs op de een of andere manier niet adequaat is geweest. Dat kan om een scala van redenen zijn: een bijzondere handicap van de betreffende leerling, een leerkracht die niet heeft gezien of niet heeft kunnen zien dat er een probleem aan het groeien was waarvoor bijzondere aandacht geboden was, of een systematisch tekort van de gehanteerde rekenmethode of van de didactiek van de leerkracht. In de beide laatste ligt de crux voor het rekenproject. Hebben orthopedagogen problemen gesignaleerd met bepaalde didactieken en methoden? Hebben ze onderzoek gedaan dat van belang is voor zich op kwaliteit van rekenmethoden?Geary, D. C., Hoard, M. K., Nugent, L., & Bailey, D. H. (2011, September 12). Mathematical Cognition Deficits in Children With Learning Disabilities and Persistent Low Achievement: A Five-Year Prospective Study. Journal of Educational Psychology. Advance online publication. doi: 10.1037/a0025398 abstractTom Braams & Marisca Milikowski (Red.) (2008). De gelukkige rekenklas. Boom.

website BON (31 mei 2011). Werkblog: Wat hebben rekenonderwijs, rekenproblemen en dyscalculie met elkaar? [14] html

E.C.D.M. van Lieshout (5 maart 2010). Enkele lijnen in het onderzoek van basale rekenvaardigheden. Rede uitgesproken ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Orthopedagogiek met betrekking tot onderwijsleerproblemen aan de faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam. pdf24 april 2012 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/orthopedagogiek.htm