De onderwijsgreep #onderwijs2032

coup d’éducation —education overthrow


blog wetenschappelijke onderbouwing ja/nee

blogserie gestart 10 april 2016Dutch education reform ‘Education-2032’ #onderwijs2032 — reform indeed: progressivist pseudo-science


Of course, Dutch education reform is a local affair, most of the debate is therefore in Dutch. Yet the issues at stake are the same as in other countries under the influence of OECD’s educational imperialism. Therefore I will do my best to comment in English.


At issue is the education reform proposal ‘Onderwijs 2032’. The report of the Commission-Schnabel now is available in English translation also pdf.


Call for action of psychologists. For starters: Casper Hulshof, Amber Walraven, Paul Kirschner & myself. I will have to do my homework first: extract from the Dijsselbloem-Committee’s report the criteria Dutch parliament itself would use to assess the soundness of the report of the Onderwijs 2032 Platform. Next will be: read that Platform report and produce an inventory of criticcal points that need our attention. That’ll do for now ;-) Language: will be Dutch, English would make things unnecessarily more complicated.


Commissie-Dijsselbloem
De Commissie-Dijsselbloem benadrukt dat inhoudelijke vernieuwingen wetenschappelijk gevalideerd moeten zijn, en anders eerst in wetenschappelijk begeleide pilots e.d. uitgeprobeerd.

Dan rijst onmiddellijk de vraag of het rapport van het Platform die wetenschappelijke validering omvat. Valt verwijzing naar rapporten van de OECD er onder? En wat houdt die wetenschappelijke validering in: is dat overtuigend ‘bewijs’ dat controversieel geachte zaken wel degelijk wetenschappelijk voldoende onderbouwd zijn? De vragen stellen is ze beantwoorden. Het is duidelijk dat analyse van het rapport van het Platform nodig is op zowel wat controversieel is, als op wat het Platform nalaat op het punt van wetenschappelijke validering.

Hoe breed moet ons sleepnet zijn? Zonder contextuele aspecten buiten te sluiten, gaat het ons om leerprocessen en wat daar direct mee samenhangt. Theorie van het menselijk kapitaal valt daar waarschijnlijk buiten, maar waar het Platform op die theorie een beroep doet als wetenschappelijke validering zullen we ons er mogelijk mee moeten bemoeien. So it goes.

Beleidsreactie op het advies van het Platform Onderwijs2032. 31293-278 23 januari 2016. S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. pdf


Governmental letter; opinion on the report of the Schnabel Committee ‘Education 2032’Advies van het Platform Onderwijs2032. pdf


Report of the Platform committee Education 2032.Ons onderwijs 2032. website


Website of the Bureau/Organization ‘Education 2032’Parliamentary debate March 9, 2016, verbatim report pdf


The verbatim report is of the whole day. The debate on onderwijs2032 started only at 20:20 hour ( appr. 3/5th of the report, here: “Aan de orde is het debat over het advies van het Platform Onderwijs2032.” ) and lasted until after midnight. I will in due time highlight important passages on this place.Recorded livestream of the parliamentary debate on onderwijs2032 March 9, 2016. video


For an impression of the terribly dull kind of parliamentary debate in the netherlands.

It is possible to download the video (1 G). A texted video is available also.Commissie-Dijsselbloem Eindrapport pdf
Platform Onderwijs2032 (23 januari 2016). Ons onderwijs2032 Eindadvies. ophalen


tweet Waar zit ik nu naar te kijken, Montessori, Dalton, all over again? Het studiehuis uitgesmeerd over hele curricula?; tweet Laat vooral tegenspraak horen op dit advies; Wat zeur ik nou, Platform deed precies wat was opgedragen: “2. Het platform heeft tot taak: a. Op basis van een breed maatschappelijk debat tot een gedragen visie op een toekomstgericht curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs kunnen komen.” Niks op basis van wetenschappelijke inzichten. Het probleem ligt dus bij OCW, dat de ‘W’ van wetenschap ziet als iets vh verleden, oude kennis die irrelevant is geworden? tweet Onderwijsgeschiedenis biedt een rijke bron van ervaringen met vernieuwing/manipulatie ;-); tweet Mijn discussielijn: kijk gewoon wat er staat, en dan of het onderbouwd is. r is geen bijzondere wereldkennis/expertise nodig om na te kunnen gaan of beweringen berusten op adequate bronnen. De smoes van “Schnabel’ kan zijn: het gaat om toekomstige ontwikkelingen, die weten we niet. Touché.; tweet Het onderwijsveld ligt nu echt wijd open voor goeroes en dwaallichten (zie ook Tom Bennett, Didaktief).; Het gaat om ons onderwijs. Intellectuele integriteit is dan wel het minste dat we mogen eisen. Doen. Platform inventariseerde meningen (volgens opdracht), bombardeert die tot blauwdruk. Dat klopt niet. =; tweet Kunnen we een peiling houden over de stelling dat de samenvatting vh rapport #onderwijs2032 broddelwerk bevat? Dat bij de presentatie niemand opstond om erop te wijzen dat deze keizer geen kleren aan heeft: oké, alleen Sander Dekker kende rapport al.; tweet In het rapport van het Platform is ongefundeerde kletsika eenvoudig aan te wijzen. tweet Sander Dekker gaat ontwerpen en bouwen. Vooruit met de geit. Niet eerst onderzoeken, meteen leveren. Freudenthal’s aanpak.

Een begin van analyse van het eindrapport, voorafgaand aan het debatje Den Heijer - Schnabel in Buitenhof 10 april 2016: tweet threadAleid Truijens (10 oktober 2015). Kennis zit niet meer in je hersenen. De Volkskrant. web
Ben Wilbrink (2015). Opmerkingen bij het tussenadvies van Platform-Onderwijs2032. webpage


My ‘official’ comments on the preliminary report of the Committee Schnabel.Michaela Horvathova (Consultant Directorate for Education and Skills, OECD) (2015). REVIEW STUDY OECD DUTCH CURRICULUM: '#ONDERWIJS 2032' Paper #1: EVIDENCE ABOUT KNOWLEDGE AND SKILLS FOR WORK AND LEARNING. pdf


Especially the conclusion tweet. It will be interesting to check on the references, 42 in total. A break down:

The alarming thing is: there is not even one serious scientific source mentioned in this list of references. No evidene base whatsoever. Many publications that are not trustworthy at all (conflicts of interest), among them the list OECD-publications (not independent either).Maria Grever (11/03/16). Zonder geschiedenis varen we stuurloos door de wereld. Trouw webpage
AVS OnderwijsCoöperatie VO-raad PO-raad (7 maart 2016). Brief aan Tweede Kamer over Hoofdlijnendebat over het advies van het Platform Onderwijs2032 pdf


Schaamteloze slijmerij. Voor de onderwijssector in het bijzonder is het toch ongelooflijk dat eduquack wint van science.Marc Chavannes (9 maart 2016) Het onderwijs wordt weer verbouwd. En dat is een slecht idee. de Correspondent webpagina
Maarten Huygen (12 maart 2016). Onderwijsvernieuwing? Alweer, zucht iedereen. nrc webpagina
Onderwijsraad (2 oktober 2014). Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem. webpagina
@Onderwijscoop pleit voor tussenfase in proces #Onderwijs2032. (16 maat 2016). brief
Verus (16 maart 2016). Onderwijsplannen moeten voortaan Dijsselbleom-proof zijn. webpagina
Martin Sommer (19 maart 2016). De D66-mens moet nog even wachten. Ook in 2032 is het nog handig te weten dat Kiev dichterbij ligt dan Moskou. column de Volkskarant webpagina
Robert J. Gordon (2016). The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living since the Civil War. Princeton University Press. 784 pp info and Chapter 1 freeDick van der Wateren (30 maart 2016). Onderwijs2032 als nadere professionalisering. verklaring/petitie
Werkgroep Wiskunde voor Morgen (onder voorzitterschap van prof. dr. Koeno Gravemeijer)web
Brief Vereniging Hogescholen, VSNU, MBO-Raad (8 april 2016). pdf
Paul Schabel, Karin den Heijer (10 april 2016). Debat onderwijs2032. Buitenhof. terugzien 37:30
Ben Wilbrink (11 april 2016). Toch interessant te zien hoe het PlatformOnderwijs2032 omgaat met kritiek die man en paard noemttweet
Gert Biesta (6 oktober 2015). Onderwijs moet de leerling meer vormen. Trouw pdfApril 18, 2016 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/onderwijs2032.htm