Kwartierstaat Horst


Dit is een deelkwartierstaat, afgesplitst van de kwartierstaat Dijkxhoorn


Dijkxhoorn - - Steeneveld - - van der Hoeven - - van der Lee - - Wilbrink - - van den Enk - - Griffioen - - van Kampen

De kwartierstaat Van Kampen is op generatie 6 verder gesplitst in
van Kampen - - Horst -- van Biljouw - - Wissink
Via een buitenechtelijk kind van Elsje Jans is de oudste in lijn in generatie XI Hendrik Horst, gehuwd met Cornelisje Jans Dibbes. De oudste generatie is XIV, met de familie Vis in Asperen, waarvan een zoon zich vestigt in Vaassen.
Kwartierdrager - Probant


61. Hermina Horst

Epe *ca 1862, dienstbode, tr Apeldoorn 25-2-1888 Willem van Kampen, Apeldoorn *ca 1859, fabrieksarbeider, dagloner, ouders zie 120 in kw van Kampen

*Apeldoorn

Genlias
Generatie VII


122. Jan Horst

Heerde *ca 1823, Epe † 4-9-1887, papiermakersknecht, landbouwer, papiermaker, tr Epe 20-4-1844, voogd van de bruidegom Jacob van 't Veld; toeziend voogd van de bruidegom Gerrit van 't Veld, getuigen: Jan van ’t Veld, dagloner, 36 jaar; Dirk van Ommen, timmerman, 26 jaar; Johannes Zwarts, kleermaker, 47 jaar; Willem van der Haar, dagloner, 49 jaar. Huwelijkse bijlagen (niet op Family Search):

Family Search, Netherlands, Gelderland Province Civil Registration, Epe, marriages 1843-1846, image 63/64

Genlias

Waarschijnlijk behoren deze voogden tot de familie van Elsje Jans Horst. Gerrit van 't Veld is waarschijnlijk zoon van Cornelia Jans, gehuwd met Jan Roelofs van 't Veld. Deze met Jan gehuwde Cornelia overlijdt 80 jaar oud Wapenveld (gemeente Heerde) 13-5-1851, zij is in Heerde ~22-7-1770, d.v. Jan Hendriks (Horst) en Gergjen Roelofs, zij heeft een zoon Gerrit van 't Veld, *Heerde ca 1805, en een zoon Andries, en een zoon Roelof, en een zoon Jan † 5-8-1869 gehuwd met Klaasje Bosch. Jan Hendriks is bij het huwelijk van zijn zoon Hendrik 'Horst' genoemd. Jacob van 't Veld, Rotterdam † 2-3-1856, zv Egbert Jacobs en Eesje Jans, is waarschijnlijk gehuwd Heerde 6-6-1829 met Geertje Draaijer, dv Klaas Jacobs Draaijer en Aaltje Klaas; Jacob tr 2. Heerde 13-5-1841 Jacoba Tellegen, *Apeldoorn. Al met al levert dit de suggestie op dat Elsje Jans Horst mogelijk of zelfs waarschijnlijk een (veel jongere) zuster is van Cornelia Jans.

aantekening Genlias: Jan Hendriks Horst, † 13-4-1814 Heerde, oud 79 jaar, bij aangifte is zijn partner onbekend, zv Hendrik Horst en Cornelisje Jans. Zoon Hendrik tr Heerde 29-4-1820, 43 jaar oud, Gergjen Berents, *Epe

123. Janna van der Haar

Epe *ca 1824 † 17-2-1916, dienstmeid, landbouwster

*Vaassen

* vd Haar; Genlias
Generatie VIII


244. NN

Zoon Jan is een buitenechtelijk kind, toeziend voogd is Jacob van 't Veld, voogd is Gerrit van ’t Veld, beide zijn in maart 1844 benoemd door de kantonrechter in Elburg, mogelijk niet lang na het overlijden van Elsje. Gerrit van ’t Veld is een zoon van Cornelia, zuster van Elsje.

245. Elsje Jans Horst

Heerde *~24/26-8-1781, Heerde † voor 20-4-1844 (het huwelijk van Jan)

Omdat van Elsje Jans Horst heel weinig bekend is, buiten dat zij een zoon Jan heeft, een vader Jan, en de achternaam Horst voert (of heeft aangenomen), is het niet verantwoord om te gokken op bijvoorbeeld Jan Hendriks Horst en Gregje Roelofs als haar ouders. In de huwelijks bijlagen bij het huwelijk van Jan Horst in Epe horen aanwezig te zijn: geboorteextract van Jan, overlijdensacte (doodextract) van Elsje, en overlijdensacten van ieder van de ouders van Elsje, en een procesverbaal opgemaakt door de plaatsvervangend rechter van het kanton Elburg 19 maart 1844 houdende de aanstelling van voogden (wat suggereert dat Elsje kort voor het huwelijk van haar zoon is overleden). Het overlijden van Elsje moet dan te vinden zijn in Heerde: mogelijk (Genlias) Eesje Jans, † 27-3-1836, 55 jaar, wed v Egbert Jacobs van 't Veld, want het is mogelijk dat een Genlias-vrijwilliger Elsje heeft aangezien voor Eesje, of omgekeerd. En ja hoor: Eesje, *~24/26-8-1781, d.v. Jan Hendriks & Gargjen Roelofs, ongeveer even oud als de Eesje Jans die met Egbert Jacobs van ’t Veld is getrouwd, maar die andere Eesje is d.v. Jan Roelofs en NN. Er is kennelijk een verband tussen de twee 'Eesjes', ofwel een familieverband, ofwel hun ouders woonden bij elkaar in de buurt of waren vrienden. Ik heb hier voldoende houvast aan om tot een mogelijke verwantschap te komen.
Het onderzoek naar Elsje is opvallend lastig: er is in Genlias nauwelijks enig aanknopingspunt te vinden, buiten dan de over zoon Jan aangestelde voogden Van ’t Veld: geen overlijden, geen huwelijk, geen andere kinderen, geen geboorte/doop. Van de vermoedelijk verwante Cornelia Jans Horst is de geboorte/doop gevonden, voordat haar ouders trouwden. Mogelijk hebben die ouders tijdelijk elders gewoond.
In Heerde en omgeving is de naam Horst bekend, mogelijk gekoppeld aan een toponiem, wat het niet makkelijker maakt om verschillende Horsten stevig te relateren.

Jan

246. Willem Jansen van der Haar

Apeldoorn (Beemte) *~19/20-4-1794 Epe † 12-9-1863, dagloner, tr Epe 4-9-1819

Genlias

247. Geertje Ziel

Vaassen ~22-6-1788 † 19-9 1868, dagloonster

Genlias


Willem van der Haar werd tot de Landmilitie geroepen in het jaar 1814.Hij werd als fuselier den 4- 3-1814 bij het 5e bataillon nationale militie ingedeeld.Laatstelijk heeft hij gediend als flankeur ( = verkenner, terzijde van de troep macherend) bij het 2e bataillon 7e infanterie onder leiding van kolonel Broekhoff. Hij heeft bijzondere daden verricht,meegedaan aan veldtochten en verwondingen opgelopen in Frankrijk(1815).
Signalement: Lengte: 5 voet,2 duim(1m 63). aangezicht: rond. voorhoofd: plat. ogen: blauw. neus: plat. mond: ordinair. kin: rond. haar: blond. wenkbrauwen: blond
'Toen hij in 1819 te Epe trouwde met Geertje Ziel, dienstmeid wonende op Schoonbroek onder Apeldoorn,waren de ouders van Geertje Ziel,Jan Derks Ziel en Roelofje Everts Vis niet aanwezig op de trouwdag van hun dochter. Zij hadden via een notariële akte, opgemaakt door Mr. Jan Busgers te Arnhem, hun goedkeuren verleend aan het huwelijk.De reden hiervoor is dat Jan Derks Ziel en zijn vrouw Roelofje Everts Vis met hun overige drie dochters in het tuchthuis van Arnhem achter slot en grendel zaten!
Het waarom is zeker een fraaie geschiedenis! [zie verder bij 494/5.]

voor Van der Haar en de bijzonderheden daarbij: G. van der Haar (1993). Genealogie van het Veluws geslacht 'Van der Haar,' 'Van Essen' 1700-1984. Met supplement-deel. Bilthoven/Utrecht.

*Epe

Genlias
Generatie IX


490. Jan Hendriks Horst

Heerde † 13-4-1814 in huis no 106 onder het dorp Heerde, 79 jaar, weduwnaar (de akte noemt geen partner) ‘zoon van Hendrik Horst en Cornelisjen Jans’, tr 1. Heerde 3-11-1765 Gardina Jans, weduwe (uit dit eerste huwelijk alleen Trijntjen, ~17-5-1767, dv Jan Hendriks en Gerridine Jans), otr/tr 2. Heerde 5/27-10-1771

491. Gergje Roelofs

Geertjen, Gargjen, van Tongeren, *Epe (maar niet in doopboek tot 1730 vermeld), bij haar huwelijk wonend Heerde.

huwelijk: http://www.veluwsegeslachten.nl/pdf/vvg_pub096.pdf

~Heerde

 1. Cornelia, ~22-7-1770 (buitenechtelijk, Jan Hendrik is de vader), Wapenveld (Heerde) † 13-5-1851, 80 jaar, tr Jan Roelofs van 't Veld
  • Gerrit, *Heerde ca 1805, (in 1844 voogd van Jan Horst)
  • Andries
  • Roelof
  • Jan † 5-8-1869, tr Klaasje Bosch.

  kind bij Gergje Roelofs. vvg_pub095.pdf

 2. Roelof, *~7/13-9-1772

  Genlias heeft geen Roelof Horst

 3. Hendrik, *~25-8/1-9-1776, Heerde † 26-12-1825, neemt vermoedelijk in Hattem 1812 de naam Van der Horst aan: Hendrik Jans van der Horst, tr 1. Hermpjen Roelofs, *ca 1768, Heerde † 29-2-1820, d.v. Roelof Jans en Agnis Hendriks, tr 2. Heerde , 43 jaar, 29-4-1820 Gergjen Berents, Epe *ca 1791, d.v. Berent Gerrits en Gergjen Jans.

  uit 1e huwelijk met Hermpje Roelofs

  • Jan, *Heerde ca 1797, † 30-11-1844, arbeider, tr Heerde 26-9-1818 Evertjen Bos, Heerde *ca 1778, d.v. Gerrit Jan Bos en Geesjen Willems (kinderen: Hendrik, † 30-5-1824, 5 jaar; Hendrik, † 14-3-1828, 3 jaar)
  • Dries, *ca 1811, tr Heerde 12-2-1842 Harmpje Roke, Heerde *ca 1803, d.v. Hendrik Egberts Roke en Hendrikje Jacobs (kinderen: Hendrik, † 8-1-1844, 3 dagen)
  • Roelof, Heerde *ca 1800 † 21-12-1853, arbeider, tr Heerde 26-8-1848 Fennigjen Bossenbroek, Epe *ca 1819, arbeidster, d.v. Harmina Bossenbroek

  uit 2e huwelijk met Gergjen Berends

  • Berendina, Heerde *ca 1824, arbeider, tr 1. Gerrit Frederiks, tr 2. Heerde 18-1-1861 Fredrik Regterschot, Heerde *ca 1833, arbeider, z.v. Lambert Regterschot en Aaltje van den Beld.
 4. Elsje, *~24/26-8-1781

  deze naam is ook wel aangezien voor 'Eesje', of afwisselend gebruikt met 'Eesje'

 5. Arris, *~14/14-11-1778

  geen verdere gegevens gevonden

meeste gegevens via Genlias, enkele via Family Search (gefotografeerde huwelijks- en overlijdensacten), en dopten/trouwen Heerde tot 1771, pdf vrij beschikbaar op website Veluwse Geslachten

492. Jan Wijnand van der Haar

Olst ~5-9-1762 † Apeldoorn 14-3-1837, tr Apeldoorn 9-12-1792

493. Hendrika Willemsdr

Apeldoorn ~4-6-1773 Beemte begr 4-3-1808

*Apeldoorn

 1. Willem
 2. Jan, *~26/30-10-1796
 3. Magtelina, *~11/24-2-1799
 4. Willemina, *~19/27-6-1802
 5. Hermen, *~3/10-3-1805
 6. Levenloos, *25-2-1808

* vd Haar

494. Jan Derksz Ziel

Vaassen *ca 1755 Vilvoorde † 6-11-1819, arbeider, tr 1. Henrina Jans, tr 2. Vaassen 5-4-1779 Aartje Lamberts Woudenberg, d.v. Lambert Teunissen Woudenberg en Hestertje Muller, ~Beekbergen 30-11-1755 Vaassen † 26-5-1787, tr 3. Vaassen 7-10-1787

495. Roelofje Evertsdr Vis

Vaassen ~15-1-1769 Vilvoorde †27-3-1821, arbeidster
Zij wonen in 1817 in Epe

 1. Geertje
 2. Dirkje, Vaassen *1789 , breister en daghuurster, woont in 1817 in Epe
 3. Willempje, Vaassen *ca 1791, dienstmeid, woont in 1817 op Het Loo
 4. Jannetje *Apeldoorn ca 1802, spinster, woont in 1817 in Epe

* vd Haar


Hun leven is verwoest door de straf voor diefstal van een brood, om met bisschop Muskens te spreken.

In het register van misdaden en wanbedrijven lezen wij:
1817:
1e Ziel (Jan Derks ), alias Jan Knip, oud 62 jaar, geboren Vaassen, Wonende te Epe,arbeider.
2e Ziel (Jannetje) oud 15 jaar, geboren te Apeldoorn, wonende te Epe, spinster.
3e Ziel (Dirkje) oud 28 jaar,geboren te Vaassen, wonende te Epe,breister en daghuurster.
4e Vis (Roelofje Everts) huisvrouw van beklaagde, oud 53 jaar, geboren te Vaassen, wonende te Epe,arbeidster.
5e Ziel (Willempje) oud 26 jaar, geboren te Vaassen, wonende op het Loo, dienstmeid.

'Vijfde beklaagde diefstal en overige beklaagden medeplichtigheid aan diefstal van montering-rok (=soldatenkledij) twee hemden en een vrouwenmuts ten huize van Jacob Hanekamp onder Vaassen des nachts van 24 op 25 juli 1817 met inklimming'.
'Eerste en derde beklaagden diefstal en de overige beklaagden medeplichtigheid aan diefstal van een jong koebeest uit ene weide onder Twello in augustus 1817.'

'Ordonnance tot aantasting bij lijve d.d. 29-11-1817'
'Vonnis van het hof van assises d.d. 8-4-1818'
1e bektaagde: 'te pronkstelling voor een uur (schandpaal),brandmerk en 10 jaar tuchthuisstraf.'
2e beklaagde: 'gevangenisstraf voor 3 jaar.'
3e beklaagde: 'tuchthuisstraf voor 4 jaar.'
4e beklaagde: 'te pronkstelling voor een half uur en 5 jaar tuchthuisstraf.'
5e beklaagde: 'tuchthuisstraf voor 2 jaar.''

Literatuur o.a.: Drie, R. J. F. van (1991). Gevangen voorouders. Onderzoek in negentiende-eeuwse gevangenisarchieven. Jaarboek CBG, 207-248.
Generatie X


980. Hendrik Horst

In trouwboek Heerde geen huwelijk gevonden (ca 1750) (wel 7-1-1752 Henrik Horst en Willemina Jans, kennelijk een andere Henrik Horst). Kennelijk moet ik verder zoeken in de omgeving van Heerde: Hattem (immers, Wapenveld lijkt de plek waar de familie woont, dat ligt tussen Heerde en Hattem), maar dat levert niet op (DTB Hattem staan op http://www.hattem.nl/

In Family Search de overlijdensacten van zijn kinderen opgezocht: nergens een patroniem vermeld helaas.

http://www.veluwsegeslachten.nl/pdf/vvg_pub096.pdf trouwen Heerde tot 1771:
18-02-1758 Henrik [Jans] Meijer j.m. en Hendrina Horst j.d. beide in Wapenveld. cop. 12 meert. Doopboek: kinderen resp. Jan, Willem, Johanna Getruit, Anna Elijsabet, Hendrikjen, Lambertjen. Het zou kunnen dat de vader van Hendrina Lammert heet, haar moeder Anna. Voor dit echtpaar zie ook Herengoederen 3, #467, 25-8-1760.

http://www.veluwsegeslachten.nl/pdf/vvg_pub095.pdf dopen Heerde tot 1771:
114-1-1702 Marie, dv Jan Henriks Horst en Bartje Henrix
8-7-1708 Fennegje, dv Jan Henriks Berghorst ? en Bartha Henrix [hier zit de suggestie in dat Berghorst en Horst dezelfde familie kunnen zijn?]
20-3-1684 Hendrik, zv Jan Horst en Geertje ......
27-9-1685, Marrie, dv Jan Horst en Geertje Henrix
4-12-1687 NN, kind van Jan Horst en Geertje .....
11-2-1691 Jacob, zv Jan Horst en Bartje Henrix
16-10-1659 Jan, zv Henrick Horst en Anneken Jansen
8-9-1661, Hillichien, dv Henrick Horst en Anneken Jansen
7-2-1717 Annegjen, dv Jacob Jansen Horst en Gerritjen Egbers
1-1-1719 Grietjen, dv Jacob Horst en Gerritjen Egbers
3-1720 Jan, zv Jacob Horst en Gerritjen .....
22-6-1721 Anneije, dv Jacob Jansen Horst
13-12-1722 Berent, zv Jacob Horst
18-6-1724 Egbert, zv Jacob Horst en Gerritje Egbers
13-2-1729 Bertjen, dv Jacob Horst en Gerritje Egbers
1-7-1731 Janna, dv Jacob Horst en Gerritje Egbers
31-7-1740 Dries, zv Willem Lammers Horst en Johanna Driessen Broekhuis (Janna Dries), ook: 3-3-1743 Henrik; 27-2-1746 Willem; 5-2-1749 Lutgert; 8-9-1754 Derkjen; 2-10-1757 Claasjen

Publicatie 99, handelingen kerkeraad 1658 — 1693 & 1705 — 1802, lidmaten 1658 - 1771
http://www.veluwsegeslachten.nl/pdf/vvg_pub099.pdf : Annechien Jans Vrouw van Henrick Horst
Anna Jansz, vrouw van Hendrik Horst
1743: Tot ouderling: Zarris Visscher i.p.v. Holshoff. Tot diaken: Willem Lamberts Horst i.p.v. Anthonij Boeve.
1754: Tot ouderling: Willem Lamberts Horst i.p.v. Jan Wijers Brummelkamp . . . . Naar de classis te Harderwijk: Willem Lamberts Horst.
1731: Fennegje Horst
1756: Hendrina Horst
1760: Bartha Horst Willems, vertrokken met att. na Hattem den 26 Meert 1766

digitaal Heerde:
Jan Henrik Meijer Hendrina Horst doop: 18 3 1759
Willem Henrik Meijer Hendrina Horst doop: 24 8 1760

Johanna Getruit Hendrik Meijer Hendrina Horst doop: 20 2 1763
Anna Elijsabet Hendrik Meijer Hendrina Horst doop: 4 5 1766
Hendrikjen Hendrik Meijer Hendrina Horst doop: 19 11 1769
Lambertjen Hendrik Meijer Hendrina Horst doop: 4 8 1771
Bartjen Aart Henrix Maria Horst doop: 4 4 1738
Bertjen Aart Henriks Maria Horst doop: 13 12 1733
Gerrit Aart Henrix Maria Horst doop: 1 5 1746
Henrik Aart Henrix Maria Horst doop: 28 10 1736
Henrik Aart Henriks Maria Horst doop: 20 2 1735
Henrik Aart Henrix Maria Horst doop: 18 6 1743
Jacob.. Jacob Horst Gerritje Egbers doop: 4 11 1736
Janna.. Jacob Horst Gerritje Egbers doop: 1 7 1731

Herengoederen 3. 395. E e n h e r e n g o e d t o t He e r d e .
01-09-1619 Dercik Gerrits oo Aeltgen Reijners oprukking als erfgenaam van haar moeder Jenneken Dercks, geh. met Reijner Daems.
NB. Nog is uitgesplitst aan Gerrit Visscher een akker van 1 1/2 sch., schietende op de mestvaalt in de Hagen, aan Jan Henricks 1 1/2 spint aan de Moelenbeek, aan Hendrick Gerritsen Horst 1 sch. aan de grote molenwijer, aan Ripperbants erfgenamen 1 sch. achter de Hoornerenk, aan Geerlich Simons 1/2 sch. betimmert met een huis en aan Willem van Coln 3 sch., voorts is er een belasting van 3 ggld. aan Stijne van Heerde.

430. Een herengoed tot Hoorn.
04-11-1607 Rutger Jansen oprukking. (11-10-1613, 11-10-1619, 06-10-1625, 05-10-1631) NB. Ingelost (1613) van Jan Laurenss drie tiendeparten van huis en hof en 2 percelen, idem van Alijt Robertss 8 ggld. Idem van Henrick Gerrits Horst 1 sch. rogge 's jaars, idem van de kerk van Heerde 32 ggld. en idem van Henrick Liefferts 1 akker van 1 sch.

433. Een herengoed tot Hoorn. NB. Enkele malen Thonis Stevens goet genaamd.
26-11-1607 Gaert Jans Custer n.u. Aeltgen Egberts oprukking.
24-02-1612 Willem Hermans n.u. Thijsken Jans investiture en oprukking. Eertijds gehoorde het Steven Janss, welke 6 kinderen had; Jan, den olden, Jan, den jongen, Steven, Hermen, Anna en Thonisken Stevens. Allen overleden zonder nakomelingen m.u.v. Jan Stevens, de jonge, welke een dochter naliet, Thijsken voornoemd.
20-10-1613 Gaert Jansz Coster oprukking. (07-12-1618, 15-10-1624)
13-11-1616 Gaert Jans Custer oo Aeltgen Egberts bekomen overdracht na transport door Willem Hermans oo Thijsken Janss en hun zoon Gerrit Willems, van hun recht in het herengoed.
15-06-1619 Gaerdt Jansz Coster tot Heerde oo Aeltgen Egberts consent voor hun wederzijdse tuchting.
06-09-1630 Aeltgen Egberts, wed. van Gaerdt Janssen oprukking.
29-11-1632 Jan Goertsen Horst investiture en oprukking als erfgenaam van zijn moeder Aeltgen Egberts.
01-01-1641 Gevrijd en tot een tijnsgoed gemaakt.

451. Steertmansgoet.
(..)
27-11-1607 Hendrick Gerrits Horst oprukking.
12-01-1613 Henrick Gerrits oprukking na transport door Gryetgen Lamberts, huisvrouw van Cornelis Everts, als erfgenaam van Gerrit Mathijssen inden Hagen.
23-09-1618 Hendrik Gerrits (Horst) oprukking. (08-11-1624)
NB. Heeft diverse percelen ingelost; het herengoed ligt in 4 zaalweren.
20-05-1628 Gevrijd en tot een tijnsgoed gemaakt

zie ook Herengoederen 4, #511: Jan Lambertsz Horst en Bette Reijners
#593 Lambert Lamberts Horst den olden; Lambert Lambert Horst (kinderen Johan, Gertgen en Jenneken); Jan Lamberts Horst geh Beerntjen Teunissen, hij hefet een zus Geertien; 28-4-1719 Lambert Jansen Horst (heeft broer Hendrick en zus Teunisje
#602 Lohuijserhoff
Jan Lambertsen Horst en Betta Reijnders
#611 Een herengoed tot Dijkhuizen. Op de Horst.
27-5-1620 Dirck Claessen Horst, z.v. Claes Egberts Horst, tr Fenne Willems; Willem Lambertsz Horst
2-11-1635 Claes Dircxsen Horst
26-9-1698 Derk Claessen Horst (zuster Jantien; moder Jurriana Bijsterbos)
#617 Willem Janss goet
2-11-1604 Willem Horst & huisvrouw 17-1-1614 Willem Lamberts Horst geh Kerstgen Jans

4-12-1618 Kerstgen Jans consent voor tuchting van haar man Willem Decemers
20-6-1621 Willem Horst oprukking
29-5-1632 Kersken Jans, weduwe van Willem Lamberts Horst, oprukking
29-5-1632 Willem Willems gehuwd met Geertgen Gerrits oprukking na transport door Kersken jans, weduwe van Willem Lamberts Horst, oprukking
17-8-1637 Geertgen Gerritz, weduwe van Willem Willems, en haar onmondige zoon Lambert Willems, oprukking
14-8-1641 Gevrijd en tot een tijnsgoed gemaakt

#618 De Horst
2-11-1604 Willem Horst geh Kertgen Jans
Willem Decemers op die Horst consent voor de tuchtiging van zijn echtgenote Kerstgen Jans
10-4-1624 Lambert Willems, zv Willem Lamberts Horst
10-4-1624 Kerstgen Jans en haar kinderen Jan Derck, Willem, Jacob, Gerrit, Wichman, Derck, Griete en Mechtelt Willems oprukking na overdracht door hun respectievelijke zoon en broer Lambert Willems
5-3-1641 Decemer Lamberts Haechdoorn geh Mechteltgen Willems oprukking na transport door Kerstgen Jans en haar oudste zoon Jan Willems
18-2-1668 Jan Berndt Hagedoorn geh Jennetien Decemers investiture en oprukking als erfgename van haar ouders, nalatende twee dochters met name: Jannetien (de oudste) en Gerritien Decemers
6-6-1630 Claes Hagedoorn investiture en oprukking

zie ook http://77.250.90.35/Kerkboeken/Heerde/Heerde_Veessen_Vorchten_doop_1650-1811.pdf

Hattem http://www.hattem.nl/hattem/incontact/productie/basis/ic_website_webgen.nsf
Albert; 16 01 1639 Horst, Jan.
nieuwe burgers Hattem:
Horst, Dries van der, 1766 april 15;
Horst, Gerrit, 1615;
Horst, Hendrik van der, 1768;
Horst, Jan ter, 1657;

981. Cornelisje Jans Dibbes

Bij het overlijden van haar zoon Bart 'Kornelisjen Dibbes' genoemd, kennelijk is Dibbes de voornaam van haar grootvader.

Houd er bij verdere naspeuringen rekening mee dat zij als 'Neeltje Jans' in de boeken zou kunnen voorkomen.

aantekening: in Hattem laat Jan Dibbets, gehuwd met Gertjen Beukelaars, kinderen dopen: Claes, 1755; Claas, 1757; Claas, 1763;

aantekeningen
Trouwen Heerde tot 1771:
25-08-1661 Steven Jansen, j.m. soone van Jan Arents ende Jannechien
22-09-1661 Jacobs, dochter van Jacob Dibben
26-01-1668 Dries Dercks, woonende anden Hoebert ende Marritien Dibben
17-02-1720 Hendrik Jans van Emst j.m. en Jennegjen Gijsberts Dibben j.d. beijde in Merklant onder Heerde.cop. 17 meert
27-02-1768 Peter Berents Remeijer j.m. geboortig uijt Wijssel onder Appeldooren thans wonende alhier te Heerde en Egbertjen Dibbetz wede. alhier te Heerde. Getrouwt den 20 meert
08-04-1752 Cornelis Jans j.m. en Trijntje Jans j.d. beide in Wapenveld Cop. 23 dito
03-01-1725 Jan Cornelisse, j.m. van Tongeren won. alhier en Aaltje Aarts j.d. v.d. Vegterie beijde onder Epe
22-10-1729 Jan Cornelis j.m. van Wapenvelt en Anna Aartsen j.d. onder Hattem Cop.13/11 (kinderen ~Heerde: Cornelis, Arent, Swaantjen)

aantekeningen
Dopen Heerde tot 1771:
Egbertjen Dibbets en Dirk Boele: 1-6-1760 Egbertjen, 17-10-1762 Anna Judith; 24-6-1764 Klaas; 20-4-1766 Derkjen. Bijzondere aantekening bij de doop van Derkjen: voor de geboorte van het kindt overleden, bedoeld wordt kennelijk de moeder. Dan volgt een nog merkwaardiger regel: 7-9-1766 Derkjen, Derk Boele de verwer & Jannigjen Willems Koopman (overl. voor de geboorte van het kindt)
Egbertjen Dibbetz & Peter Berents Remeijer: 29-5-1768 Derkjen; 10-12-1769 Frederik Everwijn.

984. Wijnant van der Haar

Twello ~16-12-1714, wonend Terwolde. In 1748 (volkstelling) Wijnant de Grave genoemd. tr 1. Terwolde 2-6-1742 Gergjen Gerrits Neuteboom, jd van Olst, †v 1755 (zie Familieboek p. 23 voor Akte van de momberkamer van Olst), wonend Terwolde (kinderen ~Olst: Maria, Gergjen, Hendrik), tr 2. Olst 28-7-1754

985. Willemken Herms Braakman

Bathmen ~6-3-1726

~Olst

 1. Gergjen, ~6-2-1757
 2. Hermen, ~17-9-1758
 3. Jan
 4. Gerrit (Lubberts), ~5-9-1762

* vd Haar

986. Willem Hendriks

ws Apeldoorn, de lijst van weerbare mannen 1784 noemt als enige in de buurschap Ankeler een Willem Hendriks, oud 40 jaar.

De lijst van alle ingezetenen van 1747 geeft in Broecklandt en Anckeler: Henrick Willemss Vos x Grietje Teuniss, 1 kind; Henrick Winolds Ockenbroeck x Gerritje Renssen, 2 kind; Henrick Bartholds x Jantje Janss, 6 kind; Hendrick Abramss;
In Wenum 1922: Hendrick Willems d'Vos : - 10 - :
In Broeckland 1922: Willem Gerrits d' Vos : - 10 - :
(Cedule van uijtsettinge 's kerspels Apeldoorn kosten over 't beroep van den tegenswoordigen predicant D.us Theodorus van Eijbergen. (anno 1722) VG Publicatie #20)
Doopboek Apeldoorn 1674-1737:
20 jan 1726 Evertien d.v. Hendrik Barthols Buijtenhuis en Jantien Jansen
10 mrt 1728 Barthold z.v. Hendrik Barthols Buijtenhuis
24 mei 1733 Maria d.v. Hendrik Barthols en Jantien Buijtenhuis
29 jan 1936 Martha d.v. Hendrik Barthels (Buitenhuis) en Jentje Jansen
op de naam Vos (daaronder geen Willem Vos):
7 sep 1779 Aaltjen d.v. Evert Vos en Lijsbeth de Goeje
6 feb 1681 Henderick z.v. Evert Gerritsen Vos en Lijsbeth de Goije
10 sep 1682 Jacob z.v. Wijer Jacobs en Hendersjen Vos
23-9-1683 Theunis z.v. Evert Gerritsen Vos en Lijsbet Jansen de Goije
20-5-1688 N.N. kd.v. Evert Vos en Elisabeth de Goie
21 mei 1691 Lijsabeth d.v. Evert Vos en Stijntien Teunis
12 okt 1693 Evert z.v. Evert Vos en Stintien Bee ?
17 jan 1695 Antonij z.v. Evert Vos en Stijntien Theunis
3 jul 1704 Evert Vos z.v. Toonis Rijks en Stijntien Thonis
19 jan 1716 Antoonij z.v. Jan Teunes Vos en N.

987. Jennike Harms

ws Apeldoorn

Hendrika, Apeldoorn ~24-6-1773

* vd Haar

988. Derk Jansen Zijl / Ziel

van Twello, †v 30-12-1758, tr 1. otr Vaassen 10-10-1723, Hendrina Harms, jd van 't Loo,d.v. Hermen Lucas en Lubbertje Lubberts [Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen, Kwartier van Veluwe, p. 251, zie ook p. 250. b.w.] tr 2. otr/tr Vaassen 29-10/14-11-1751

989. Jacobje Gerrits

mogelijk Epe ~13-10-1726, jd van Gortel onder Epe, otr/tr 2. Vaassen 30-12-1758/14-1-1759 Jan Ruimerman, jm *Voorst, zijn nazaten noemen zich Reumerman

niet gedoopt in de hervormde kerk van dorp Epe, 1730 of later

Jan

990. Evert Jansz Vis

Vaassen ~20-2-1746, otr/tr Vaassen 11/30-10-1768. De lijst weerbare mannen Apeldoorn 1784 noemt hem in Noord-Apeldoorn, 37 jaar.

991. Geertje Hermens van Laar

Vaassen ~10-8-1749 †22-12-1786

 1. Roelofjen
 2. Elisabeth Vaassen. ~9-12-1770 †20-5-1771
 3. kind overleden Vaassen 12-12-1786
Generatie XI


1968. Hendrik Gerritsz

Wilp *ca 1680, tr Twello 19-4-1704

1969. Maria Cornelisdr

*Twello ca 1680

~Twello

 1. ?Gerrit, ~3-4-1706
 2. Cornelis Jan, ~13-10-1709
 3. Geertruid, ~13-10-1709
 4. ?Janna, ~1-1-1712
 5. ?Winand
 6. ?Wilhelm, ~14-3-1717

  (?: alleen de vader opgegeven bij de doop, moeder daarom onzeker)

* vd Haar

1970. Hermen Peterssen Braakman

wedn v Janna Lambertsen, in Zuidloo, otr 4-1-1716

1971. Jenneken Willemzen

jd van Oolde. Zij wonen te Bathmen

BJ vd Enk, persoonlijke mededeling

onderzoeken: In 1724 woonde Jan Gerritzen Braakman op de Brake in Oolde (het doopregister telt 16 kinderen van hem) Jan mogelijk een neef van Hermen?>

Van den Enk heeft in VG 2003 een stuk geschreven over een familie Braakman in Bathmen, niet gerelateerd

A. Veldhuis en G. A. van Leeuwen (2011). Kwartierstaat Biesterbos. Veluwse Geslachten, 36, #1, 8-29. Hier een lijn Braakman waarvan de oudste generatie is: 752 Lubbert Aartsen (Braakman), mr papiermaker Loenen en Velp. tr Geertje Lamberts. Zie B.J. van den Enk (1984). Genealogie Braakman. Veluwse Geslachten, 9, 71-81.

Willemken

1976. Jan Gerrits in't Aschvat, of Zijl

† 18-3-1729 "Jan Ziel in het Assenvat", tr 1. Twello 22-1-1686 Geertje Jansz, Twello ~4-11-1660

O, D, T Twello

Epe digitaal heeft Jan Janssen Dijl, tr Vaassen 14-11-1751 Jacobje Garrits

Jan Gerritsz Zijl j.m. s.v. wijlen Gerrit Jansz van Twel wonende op den Teug in de Vlessche met Geertje Jansz j.d. v. Wijlen Jan Hermens op Pothoven onder Twel, wonende tegenwoordig op den n onder Twel, wonende tegenwoordig op den Pel onder Voorst

kinderen 1e huwelijk ~Twello

 1. Gerrit, ~24-12-1686, z.v. Jan Gerrits int Aschvat
 2. Elisasbet, ~14-9-1690, d.v. Gerrits Zijl. [en Geertje Jans], ws Twello † 13-8-1775
otr 3. als wedn v Willemke Tonis te Twello 8-5-1703 Gerritje Jans, d.v. Jan Lamberts, in den Steltenberg (kind: Wilm, Twello ~26-04-1705 [D Twello, z.v. Jan Gerrids Zijl, Twello † 27-8-1776; O Twello]), tr 2.

gezocht: huwelijk van Jan Gerrits Zijl met Willemke Tonis, niet in T Twello

D Wilp: 1681 07.08 kind van Gerrit Hendrix Ziel op Kleijn Zuijdwijck, gen; Lambert Gerrits>

Hij heeft mogelijk een broer Hendrik Zijl op de Teuge

'de Zijl' is ook een stuk grond of een boerderij in Twello/Teuge, waar Roelof woont. Mogelijk is dat de plek waar nu een weg ‘De Ziele’ is, hoewel dat aan de Wilpse kan van Twello is.

1976. Jan Gerrits Zijl (in de Vlesse, Twello?) [verwant?:
Loenen proclamaties 16, 22 en 30 oktober 1698 Albert Toenissen j.s. van Toenis Ambrosius met Geertruida Hendricks Siel j.d. van Hendrick Hendricks Siel

D Twello 1658-1751 onder de naam Zijl, Ziel:

04-11-1660 Geertriij dv Jan Harmes. [tr. 22-01-1686 Jan Gerrits Zijl]
24-12-1686 Gerrit zv Jan Gerrits int Aschvat.
22-01-1688 .....k.v. Jan Hendriks op den Zijl
17-08-1689 Gerrit zv Bouman op de Zijl.
14-09-1690 Elisasbet dv Gerrits Zijl. [en Geertje Jans]
16-11-1690 Evert zv Roelof op de Zijl.
27-09-1691 Gerritjen dv Hendrik Gerrits Zijl op de Teuge
. 26-12-1692 Gerrit zv Roelof op Neulooh Zijl.
06-01-1695 Jan zv Roelof opt Zijl.
27-01-1695 Gerritjen dv Jan Gerrits int Aschvat.
20-12-1696 ..... .v Jan Gerrits int Aschvat.
09-05=1700 Willem zv Jan Gerrits int Aschvat (tweeling).
09-05-1700 Tonis zv Jan Gerrits int Aschvat (tweeling).
06-11-1700 Jan Gerrits zv Wilp.
06-03-1701 Henricus zv Roelof op de Ziel.
17-05-1703 ..... .v Roelof op de Zijl.
24-02-1704 Berentjen dv Jan Gerrids.
26-10-1704 Jan zv Jan Gerrids.
26-04-1705 Wilm zv Jan Gerrids Zijl.
13-09-1705 Janna dv Jan Gerrits op de Grote Weteringe onder Wilp. 06-11-1707 Eliesabet dv Jan Gerrids op de Grote Weteringe onder Wilp.
14-03-1708 Jan zv Jan Gerrids op het Holtschoten.
17-10-1709 Maria dv Jan Gerrits.
26-07-1710 Bernardina dv Jan Gerrits.
13-01-1715 Geertruid dv Jan Gerrids in den Bos.
18-11-1725 Jan zv Jan Gerrits en Jantje Wilms.

Klaas W. van der Molen Zoekt: Harmen Jans van Zijl( Zijll/Siel) die volgens geruchten in ca.1700 vanuit Twello naar Woudenberg komt, daar otr.24/2-1731 tr.18/3-1731, getr. met Gerritje Thone de Bree en daar overlijdt 3/4-1780.

D Twello;
26-07-1663 Harmen zv Gerrit Harmens.
10-07-1664 Harmen zv Henrick.. woonachtig
(bij)heers.. het Hogevonder.
12-04-1666 Harmen zv Aert Harms.
30-03-1690 Hermen kk v Derk Janssen opt Holthuis.
25-06-1693 ..... .v Hermen Jans opt Hartler.
27-06-1697 Hermen zv Tonis Hendrix en Hermken Tonis.
01-05-1712 Henrica dv Harmen in het Velthoentje.
12-08-1714 Jan zv Harmen Janssen.
22-12-1715 Berend Jan zv Harmen Janssen int Velthoe.
26-03-1717 Bernerdina dv Harmen Janssen.

1977. Willemke Tonis

in de Vlesse, ws *v 1658, †v 8-5-1703, mogelijk dochter van Tonis Willems die in Twello op 5-9-1658 dochter Gerritjen laat dopen

De plaatsaanduiding 'in de Vlesse' hoeft niet te slaan op de plaats waar zij woonde ten tjde van haar huwelijk met Jan Gerrits.>

D Twello 05-09-1658 Gerritjen dv Tonis Willems.

~Twello, moeder is mogelijk Willemke Tonis

 1. mogelijk een zoon Jan, Twello † 1-3-1756
 2. Gerritjen, ~27-01-1695 "dv Jan Gerrits int Aschvat."
 3. [onleesbaar], ~20-12-1696 "v Jan Gerrits int Aschvat"
 4. Willem, ~9-5-1700 "zv Jan Gerrits int Aschvat (tweeling).
 5. Tonis, ~9-5-1700 zv Jan Gerrits int Aschvat (tweeling).
 6. Derk, ws *Twello

Opvallend is dat gedurende een groot deel van de 17e eeuw de klachten over 'paepsche superstitiën' te Lunteren aanhouden. Aan de hand van regelmatige klachten over 'opentlijcke afgoderie als tot Lunteren int beginsel Julii waer men Sint Toenis vierde', die bewaard zijn in de acta van de Gelderse synode die zowel te Arnhem als te Harderwijk gehouden werd, en de acta van de Overveluwse classis, kan men zich nog een beeld vormen van de aard en omvang van de Lunterse devotie. Zo geeft dominee Fontanus op 11 augustus 1600 tijdens de synode te kennen dat er te Lunteren, 'als men St. Toenis vierde', een grote menigte volk van alle kanten bijeen was gekomen en dat op die dag 'de kerke geopent' en een 'misse gezongen' was. Temidden van dit volk bevond zich een vrouw uit Twello, Catharina Zijl genaamd, die van toverij werd beschuldigd. De drost van de Veluwe werd door de Synode gelast haar te arresteren. Soortgelijke, maar minder uitvoerige klachten staan vermeld in de synodale acta van 1603 en 1604.

http://www.meertens.knaw.nl/bol/verwerk.php?typ=verering&id=450


1978.* Gerrit Jacobsz

filiatie is absoluut niet bewezen, als zij in Epe is geboren, is dit eigenlijk de enige mogelijkheid

VG-cd-rom Epe dopen 1638-1730 (Daarin niet Gerrit, maar Gerrt!

1979.* Janna Everts

Geen doop van Janna, d.v. Evert, in Epe, wel een 07-10-1694 Jentjen Evert Henderix & Stijne Jansz

Jacobje, mogelijk Epe ~13-10-1726

geen broers of zussen in Epe geboren

1980. Jannes Evertsz Vis

Vaassen †30-1-1764, jm van Vaassen, tr Vaassen 22-11-1744

1981. Roelofje Hendriks Struikelenkamp

jd van Vaassen. Vaassen †5-1-1763

 1. Evert
 2. Henrik, ~Vaassen 19-2-1749

1982. Hermen Gerritsz van Laar

~23-6-1709, van Vaassen, tr 1. , nu wonende onder Epe aan de Emster Engh, Vaassen 1-9-1731 Berentje Lamberts, van Vaassen, tr 2. Vaassen 29-1/14-2-1745

T Vaassen: 1-9-1731 Hermen Gerrits van Laer, van Vaassen, nu wonende onder Epe aan de Emster Engh, en Beerentjen Lamberts jd van Vaassen, nu wonende onder Epe. Confirm. Vaassen.

F. Reurink heeft het volgende, in VG 1995 p. 36: "Een doopinschrijving zonder moedersnaam is die van Hendrik, ged. Vaassen 15-12-1709. Uit het RA Veluwe 913, fol. 241 zal blijken dat hij, evenals zijn broer Hermen en zuster Driesjen, als ouders heeft Lambert van Laar en Aeltjen Hermens." Kijk zorgvuldig naar de doopdata, en concludeer dat Reurink's Herman van Laar een andere persoon is..

T Vaassen: 29 januari 1745 Hermen Gerrits van Laer, wedr. tot Vaassen, en Elisabeth Krul jd mede van Vaassen. Confirm. 14 februari.

1983. Elisabeth Krul

Vaassen ~27-3-1722

Geertje
Generatie XII


3936. Gerrit Gerritsz

† Wilp? v 1704

3937. Janna?

Hendrik

* vd Haar

Alleen zoon Hendrik bekend

3938. Cornelis Willemsz

Maria

3942. Willem Nienhuijs

woonde in Oolde

Jenneken

3952. Gerrit Jansz

[Ziel]

van Twel, † v 22-1686

Van 1710 tot 1720 wordt Cornelis van der Ziel (Epe-Voorst-Apeldoorn, † ca. 1720) genoemd als dijkschrijver. De Jonge, Veluwse Geslachten 33 #1, p. 25

Jan, Twello ~22-1-1686

3956.* Jacob Gerritsz

van Tongeren

Filiatie is absoluut niet bewezen, als hij in Epe is geboren, is dit de enige mogelijkheid

aantekening: er bestaat een tijnsboek Nierssen-Tongeren {Bibliotheekcatalogus van het gemeentearchief van Epe, onderdeel van het Streekarchief Noord - Veluwe), dat misschien aanwijzingen bevat?

VG-cd-rom Epe dopen 1638-1730>

3957.* Neeltjen Willemsdr

aantekeningen:
Als ouders van Jacob zijn er drie mogelijkheden, die ik moet zien uit te sluiten:
21-09-1679 Jacob Gerrit Clompemaker te Lohuijsen & Zevene Frerix [zal wel het beroep aanduiden, misschien niet als achternaam gebruikt][ook: 28-12-1704 Bernardus Gerret Jansen klompemaker & Aertjen Jacobs ] [en: 16-08-1711 Egbert Gerret Jansen te Lohuysen & Marie ..... ; en: 01-10-1714 Albert Gerret Jansen van Lohuysen & Maritjen
Henderix; en: 02-11-1727 Jan Gerret Jansen van Lohuysen & Marritjen Henderix: deze met Marie gehuwde Gerret jansen kan ik dus uitsluiten. ]
25-02-1681 Jacob Gerret Jansen Ruijter [waarachtig een achternaam?][Ook: 12-12-1675 Aeltjen Gerret Jansen Ruyter tot Wissele ][en: 10-10-1686 ..... Gerret Jansen aen den Empsterenck ]
07-05-1682 Jacob Gerret Peters custos & Egbertjen Jacobs Vorstelmans [een custos, en een achternaam, dat moet uit te zoeken zijn] [ook nog een Betjen en een Dijna][Vorstelman is een uitgebreid geslacht in Epe, Lapikas gaat er ver mee terug, zie zijn website]

(te jong) 21-05-1691 Jacob Gerret Henderix verwer & (hemelvaart) Geertjen Herms
(te jong) 04-02-1694 Jacob Gerret Jacobs Vorstelman & Derckjen Fredrix
(veel te jong) 18-05-1713 Jacob Gerret Jacobs & Gerritjen Aerts
(veel te jong) 26-05-1715 Jacob Gerret Jansz clompemaker & Aartjen Jacobs

oudere generatie .....Maar ik zoek helemaal geen Jacobs .... 16-04-1648 Gerrit Jacob Jansen aen den Emsterenk & Lysbeth Lamberts
20-12-1662 Gerrit Jacob Timens & Henrickjen Aerts

Een Neeltje gedoopt als dochter van een Willem, komt in dit doopboek niet voor. Zij zal dus van elders komen. Is er een lidmatenboek waaruit dat kan blijken? VG #170 T en L beginnend bij 1730, dat is dus op het randje. T. #227 1703-1728

Gerret, Epe ~26-3-1705

3960. Evert Leendersz Vis

Asperen ws ~24-3-1680 als Ewout, in 1712 en 1714 koojer, lidmaat Vaassen kerstmis 1709: Evert Leenders op de Endekoy, tr Vaassen juni 1700, jm van Asperen

het belangrijke gegeven van afkomst van Asperen: volgens trouwboek Vaassen, Gelders Archief DTB 672 p. 196 #4

3961. Berentjen Jansdr

jd van Epe

 1. Leendert, Vaassen ~24-12-1702
 2. Stijntien, Vaassen ~24-12-1704, tr 1. Heerde 1-3-1727 Egbert Apols, jm van Hattem, tr 2. Vaassen 10-11-1743 Hendrik Herms Ram/Roep (z.v. Harmen Hendriks en Annetje Jans), ~Apeldoorn 9-1723, lidmaat Vaassen 1744, Epe † 21-10-1781
 3. Janna, otr Vaassen 28-9-1725 Gerrit Jacobs, j.m. van Gortel, onder Epe
 4. Helena, otr Vaassen 10-3-1725 Hendrik Janssen, jm van 't Vaassense Broek
  ~Vaassen
  1. Annetje Hendriks Bils (Anna Bil), ~31-5-1727, otr Heerde 8-11-1758 Jan Hendriks Dulling (kinderen ~Heerde: Hendrik, ~4-3-1759; Leena, ~5-3-1761; Anna, ~27-12-1767)
  2. Beeltje Hendriks Bil (Bilman, Brilman, en in Genlias: Bit), ~29-3-1733 [in de transcriptie van het doopboek: Berentje, vader is Hendrik Gerrits; beide lijken verschrijvingen of transcriptiefouten] † 22-12-1815 ‘Beeltje Hendriks Bil, oud 83 jaar, dagloonster, geboren te Vaassen, huisvrouw van Aalt Harms van Laar, dochter van Hendrik Bil, dagloner, en van Lena Vis. ’, tr 1. Vaassen 22-11-1761 Tijmen Teunisse Poelman, Vaassen ~2-3-1735 † 14-10-1767, z.v. Teunis Teunissen Poelman en Geesje Harms (kinderen ~Vaassen: Hendrina, ~17-3-1762 † 30-4-1762; Hendrik, ~10-6-1764) ‘op attest van Epe hier getrouwt Timen Teunissen Poelman j.m. Beeltje Henriks j.d. beide geb. van Vaassen gewoont hebbende te Epe. ’, tr 2. Vaassen 10-7-1768 Aalt Herms van Laer, van Vaassen, Vaassen † 8-5-1817 (kinderen ~Vaassen: Hermen, ~ 9-4-1769 † 12-7-1806; Janna, ~25-11-1770; doodgeboren 14-3-1773; doodgeboren 22-2-1776; nog twee kinderen doodgeboren of overleden voordat z gedoopt waren: &dagger 4-7-1777 en † 29-8-1780)
  3. Jan Hendriks Bil (Bijl), otr Heerde 7-4-1755 Jennigje de Weert, Veesen ~ 27-11-1729, d.v. Willem Gerrits de Weert en Lutgertien Hendriks Schraet (kinderen ~Veessen: Willem, ~5-10-1755; Lena, ~16-10-1757; Lutgertjen ~27-1-1760, tr Derk Boldewijn; Lena, ~21-3-1762)
  4. Evert, ~8-12-1737 [z.v. Hendrik Jans Bil en Lena Everts]
  5. Evert, ~6-12-1739
  6. Evert, 30-3-1743
  7. Berentjen, ~30-3-1743
  8. Jannetje, ~6-9-1744
  9. Beertje, ~25-12-1749

  met dank aan Gerrit W. Kuijk (25-8-2009), die deze gegevens bijeenbracht uit vooral DTB, en die mij in het bijzonder attendeerde op de naam Beeltje, wat de verwantschap met Belijke van Schaik in Asperen (haar overgrootmoeder) benadrukt.

  Vaassen dopen, gegevens zijn althans summier op de Hattemse site beschikbaar: http://www.hattem.nl/, deze site zit ingewikkeld in elkaar, maar gebruik de zoekfunctie en tik 'vaassen dopen' in.

 5. Johannes
 6. Leendert, Vaassen ~3-8-1714 †15-6-1765, tr Vaassen 7-3-1745 Willemtje Hendriks Haes, jd van Epe, heet in 1752 en 1755 Hoed, Vaassen †24-1-1766. Zij wonen in 1757 in Nijbroek. Hij is lidmaat te Vaassen v 1737, vertrekt daarna naar Doornspijk, komt weer terug in Vaassen voor Pasen 1743 komende uit Doornspijk

  ~Vaassen

  1. Evert, ~12-6-1746
  2. Evert, ~18-2-1748, dagloner, Apeldoorn † 18-10-1829, tr 1. Vaassen 7-2-1768 Anna/Hanna Hendriks Ram, d.v. Hendrik Herms Ram en Stijntje Everts Vis, Epe ~8-8-1745, lidmaat Vaassen Pasen 1764, lidmaat Apeldoorn 28-5-1775, van Vaassen, Apeldoorn † 6-12-1804, tr 2. Apeldoorn 24-6-1810 Jenneken Wielends Berghuis, wed v Teunis Aalberts Groeneveld, d.v. Wilent Hendrix en Harmina Hendrix, Apeldoorn ~4-8-1762 †13-6-1819. Volgens de huwelijksdispensaties in Gelderland Hof 14-1-1767 zijn Evert Leenders Vis en Anna Hendriks Ram, broeder en zusterskinderen
  3. Janna, ~16-11-1749
  4. Berentje, ~29-9-1752
  5. Gerritje, ~12-1-1755
  6. Henrika, ~6-2-1757
  7. Jan, ~3-2-1760

Zie voor Asperen deze * site

3964.* Gerrit van Laar

Vaassen ~16-1-1687, werkt bij zijn vader Wier van Laar op de Hofse molen I, vertrok in 1715 naar Epe

Voorn, p. 509

Albert Veldhuis heeft mogelijk een andere constructie, dat moet ik nog nagaan. In ieder geval heeft Gerco Klopman een andere filiatie: Geerit zou een zoon zijn van Jan Jansen van Laar en Aertien Jansen ter Berk: Gerco Klopman (2011). Kwartierstaat van Evert ’t Hof, geb. Elburg 1980 (deel 4). Veluwse Geslachten, 36, nr 2., 10-30. Kwartier 308/9.

NB: Reurink (1995 in Veluwse Geslachten #1 p. 41 noot 8) meent evenwel dat Wier's jongste zoon Gerrit jong gestorven moet zijn, omdat hij in de talrijke stukken m.b.t. Wier van Laar niet voorkomt

aantekening: de geboorte in 1705 van een Harmen Jans is misschien een aanwijzing datereen naamgenoot Gerrit van Laer in het spel is? Bij deze geboorte is de moeder niet genoemd (nietongebruikelijk, destijds, in Vaasen). Er is inderdaad in Vaassen een oudere Gerrit van Laer, hij laatop 17-11-1689 een zoon Jan ter Bargh dopen. Mogelijk is dit Gerrit Aelberts, op het Laer, die 20-9-1685 een dochter Jantien laat dopen.

3965. Aerwerth Jans

d.v. Jan Gerrits

A. Veldhuis (2011). Kwartierstaat Biesterbos (#326). Veluwse Geslachten, 36 #1. Als zijn Aardje Jans dezelde is als Aerwerth Jans

~Vaassen

 1. Harmen Jans, ~22-11-1705, zoon van Gerrit van Laer
 2. Hermen, ~23-6-1709, zoon van Gerrit van Laer en Aerwerth Jans

D Hervormd Vaassen 1673-1710 op website Hattem

3966. Jan Willemsen Krull

jm van 't Vaessensebroek onder Vaessen, otr Vaassen 1-10-1713

Veluwse Geslachten 1994

3967. Marritjen Hoegen

wed, woont in de Kroon tot Vaassen

 1. Elisabeth , Vaassen 27-3-1722, d.v. Jan Krol en Maria Hoegen
 2. Willemina, ~4-5-1714

T Vaassen 1709-1772

D Hervormd Vaassen 1711-1740 op website Hattem
Generatie XIII


7920.* Leendert Ewoudtsz Vis

De filiatie is niet bewezen, draait ook om de vraag of zoon Ewout dezelfde is als Evert die in Vaassen Berendje Jans trouwt. Omdat er in Vaassen een achterkleindochter voorkomt die Beeltje heet,kennelijk naar haar overgrootmoeder Belijke, maakt dat de verwantschap alweer een stukje aannemelijker. Zie hierboven voor Beeltje.

in de DTB-transcriptie van De Bruin is vader Ewout of Evert in Asperen niet aanwezig.

7921.* Belijke Van Schaik

~Asperen

 1. Fijke, ~6-12-1665
 2. Geertje Goudswaard of Visch, ~10-5-1668, tr Berend Bremer, in het verpondingsregister van 1731 is zij als weduwe genoemd, de laatste 14 jaar van haar leven wordt zij onderhouden door haar schoonzoon.

  • Wubbeke, Asperen ~10-9-1690, get Leendert Vis en zijn dochter Menske Leenderts Vis
  • Dirk, Asperen *1-9-1694, tr Hendrickje van Vuuren

  deze gegevens, ook het naast elkaar gebruiken van deze achternamen: pers meded A. Bremer

 3. Cornelia, ~8-1-1671

 4. Ewout, ~10-12-1673, get Agniet Nathans [nb: Adam en Nathan zijn in Asperen namen die uniek zijn, en die voorkomen in het geslacht Vis of Visser. bw]
 5. Gijsbertje, ~18-10-1676, get Anneke Gerrits van Schaik
 6. Ewoudt [=? Evert], ~24-3-1680, get Hendrikje Vis
 7. Gerrit, ~4-2-1683
 8. Menske Visch / Goudswaard, tr Caspar Holtmeijer.

  deze gegevens, ook het naast elkaar gebruiken van deze achternamen: pers meded A. Bremer, juli 2008

  ws een andere Meensken Visch, *1677, tr Dirck van 't Gelove, Rumpt *1672, niet genoemd in H. de Bruin. [moet ik nog nakijken, Verweij geeft geen ouders van Meensken http://www.home.zonnet.nl/g.degroot/Verweij.rtf Kwartierstaat van Aaltje Cornelia Verweij]

transcriptie en gezinsbeschrijvingen door: H. de Bruin (1970). Dopen 1637-1695, huwelijken 1672-1638, ontvangsten op begraven 1688-1699, lidmaten 1625-1631 en 1654-1698, quohier van verpondingen over alle huijsen ende erven in de steede van Asperen. Boxmeer, eigen uitgave. Aanwezig: CBG, en N.A. bijzondere Toegangen #24.

Zie ook R. H. C. van Maanen (1998/9). Begraven personen in de kerk en op het kerkhof van de Nederlandse Hervormde gemeente te Asperen 1675-1699, resp. 1640-1674. Ons Voorgeslacht, 1998, 347-359; 1999, 186-205.

aantekeningen:
18-10-1699 Cornelis Janss Visser
19-7-1699 kind van de weduwe van Adam Nathans Visser
20-2-1694 echtgenote van Pieter Gerits Visser
31-1-1694 echtgenote van Cornelis Hanss Visser
5-1-1694 Leyntie Vis
29-8-1693 Hans Cornelis Visser
21-6-1693 kind van Leendert Vissen Swager Berent
17-12-1692 echtgenote van hans gerrits Visser
17-9-1692 kind van Pieter Gerrits Visser
..-..-1690 kind van Berent ..... getrouwd aan Leendert Vischer zijn dochter
..-3-1690 kind van Jorden Adamss
..-..-1688 moeder van Adam Nathans
17-3-1688 kind van Adam Nathans
..-..-1688 kind van de wed v Jan Hans Visser
18-10-1686 kind van Jasper Cornelis Visser
12-9-1686 dochter van Cornelis Hans Visser
24-1-1684 kind van Joorden Adams
..-..-1682 Joorde Adamss
25-7-1681 Jan Hans Visser
28-6-1680 kind van Adam Vis
10-5-1679 kind van Adam Vis
..-3-1678 kind van Adam Vis
5-1-1677 kind van Leendert Eeuwitss
6-1-1677 Nathan Corneliss Vis
13-11-1676 echtgenote van Jan Hansen Vischer
27-8-1673 Hendrick Adams
..-..-1672 Adam Jordenss
..-..-1669 wed v Hans Jansse
13-5-1640 Wessel Adamss ter Hoornbeurch


7928. Wier Lambertsz van Laar

in 1683 papiermaker in Vaassen op de Hofse molen I, 'op een moole aan de Hegge,' gepacht van Van Isendoorn à Blois op de Cannenburgh, hij koopt een aantal keren onroerend goed in de omgeving, tr Heerde 24-4/5-6-1670 (zij vertrokken naar Epe v1675, in 1680 genoemd als lidmaten te Vaassen)

Op Paesken 1670 den 1 april: op het dorp: Wiert Lamberts, D. en sijn vrouw. met attest van Deventer, vertrocken op Eepe. Lidmaten Heerde VG #99

A. Veldhuis (2011). Kwartierstaat Biesterbos (#648). Veluwse Geslachten, 36 #1.: zv Lambert Janssen van Laar, ws van Deventer, en NN Wijers?

In dopen Heerde VG #96:
06-02-1659 Wier Jan Wiers Albertien Jacobs
22-03-1661 Jan Jan Wijers Albertien Jacobs

T Vaassen:
15 maart 1710 Johannes van Laar, weduwnaar tot Vaassen, en Elisabeth Janssen Luijtjens jd tot Beekbergen. Bevestigd tot Beekbergen 4 april (Johannes is voor 1717 overleden)
13-12-1710 Wilhelmus van Laar jm en Geertruy Ledeboers jd, beiden tot Vaassen. Bevestigd tot Vaassen.
13 maart 1722 Theunis van Laar, weduwnaar, en Jantjen Beerends weduwe, beiden wonende in het Vaassense Broek onder Vaassen.
1 oktober 1715 Willem Gerrits van Laer jm van het Vassense Broek en Aaltjen Hermens jd van Nijbroek. Bevestigd te Nijbroek.
8 janauri 1726 Gerrit Meijntsen Scheur jm van Bunschoten, en Dreesjen Lamberts van Laar jd van 't Vaassense Broek. Beiden woonachtig tot Nunspeet. Confirm. Vaassen.
4 maart 1729 Lubbert Jans wedr. in 't Vaasense Broek, en Jannitjen Gerrits van Laer jd mede van 't Vaassense Broek, nu wonende tot Barneveld. Confirm. Vaassen.
18 februari 1730 Jan Gerrits van Laer, wedr. , en Rikjen Jacobs jd beiden wonende onder Vaassen.
1 september 1731 Hermen Gerrits van Laer, van Vaassen, nu wonende onder Epe aan de Emster Engh, en Beerentjen Lamberts jd van Vaassen, nu wonende onder Epe. Confirm. Vaassen.
4 mei 1732 Teunis Hendriks van Laer, wedr. en Jannitjen Hermens jd beiden onder Vaassen. confirm. Vaassen.
23 mei 1733 Willem Langen, soldaat in 't regiment van de Hr. Generaal Majoor de Bearne, en Lubberta van Laer, beiden geboortig van Vaassen.
11 oktober 1733 Johannes van Laer jm, en Odilia Koerts jd, beiden te Vaasen. Confirm. Vaassen.
17 december 1735 Hendrik Lamberts van Laer jm onder Vaassen, en Grietjen Jants Houtsager, weduwe, gewoond hebbende op 't Loo onder Apeldoorn, nu te Vaassen. Confirm. Vaassen. Dit echtpaar komt voor als kwartier 148/9 in Gerco Klopman (2013). Kwartierstaat van Gerrit Herman Nijhof te Vaassen. Veluwse Geslachten, jaargang 38 nr. 4, 4-41. Verdere lijn: 296 Lambert Hendriks van Laar, 592 Hendrik Lamberts van Laar, 1184 Lambert Jansen van Laar, ws van Deventer
20 april 1736 Jan ter Birk van Laer, weduwnaar in 't Vaassensebroek onder Vaassen, en Evertjen Arents Kers, weduwe te Vaassen.
17 september 1739 Jan Drees vand. Laan, wedr. wonende op 't Laer onder Vaassen, en Hendrikje Hendriks, weduwe op de Kiefkamp onder Epe.
24 juli 1740 Hendrik Willemse jm van Voorthuizen, en Geurtje Gerrits van Laer jd van Vaassen. Confirm. 21 augustus.
20 december 1744 lambert Jurjaens jm gebortig van Nijbroek, thans wonende tot Twello, en Aeltje Willems van Laer jd van Vaassen, thans in Twello woonachtig.

7929. Lubbertjen Jans Werfhof

van Deventer, Deventer ~26-2-1643

A. Veldhuis (2011). Kwartierstaat Biesterbos (#649). Veluwse Geslachten, 36 #1.

Aantekening. Albert Berents van Werrenshof tr Deventer 8-4-1632 Sara Maria Gier, d Anthoni Gier (of Geir). Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde BETREFFENDE GERHARD TER BORCH, ROBERT VAN VOERST, PIETER VAN ANRAEDT, ALEIJDA WOLFSEN, DERCK HARMNSTEIJN en HENRICK TER BRUGGEN, BENEVENS aanteekeningen omtrent hanne familieleden. Dr. M. E. HOÜCK. http://www.archive.org/stream/verslagenenmede01gescgoog/verslagenenmede01gescgoog_djvu.txt

W. H. Dingeldein: De goederen van het Stift Weerselo. VORG, Verslagen en mededeelingen 66 (1951) 11 Mb pdf “Als toehoorend onder het Stift Weerselo worden opgegeven: In de marke DuIder : de volle erven Walkotte, Groothuys, Steendijck, Nije Weeme, Olde Weeme, Nijhoff, Esscherman, Overesch, Hollinck, Oesterwijck, DaggeI, Meylinck, Deterinck, Marschinek, Overbecke.
de halve erven Werrenshoff, Nijhuys, Monninckkinck, AIberinck, Wolffert, Broeckhuys, Molleman, Loekotte, Buerkamp, Willichuys.”

Het probleem is nu dat Slicher van Bath: Mensch en land in de middeleeuwen. Bijdragen tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland, blz. 223 in Deel II, voor de marke Dulder in het kerspel Oldenzaal middeleeuwse (tot ca 1500) huizen en erven noemt waarvan er maar enkele overeenkomen met de bovenstaande weerselo-lijst: Woltkote, Overesschinc, Hoykinchof, Oesterwijc, Monikinck. NB: Onder Deventer noemt Slicher van Bath geen huis of erf Werrenshof.

 1. Lambert, Heerde ~2-7-1671, papierfactor, tr Vaassen 6-1707 Judith Alida Ledeboer, van Vaassen, ws ~Almelo, d.v. Johannes Henricus Ledeboer, predikant, en Susanna van Loo

  1. Johannes Henrikus, Vaassen ~24-12-1707, † jong
  2. Johannes Hendericus, Epe ~25-11-1708
  3. ws Wilhelmus, Vaassen ~13-6-1706
  4. ws Arnoldus, Vaassen ~17-4-1712
  5. ws Gerhardus, papierfactor in Amsterdam

   aantekening uit D Hervormd Vaassen 1710-1740: Dirkjen; 25 06 1713, d.v. Lambert van Laer en Aeltjen Harms

 2. Joannes, Vaassen ~14-2-1675 † ca 1716, tr 1. Vaassen 28-6-1705 Aertien Hulshof, wed v Joannes Warners Veenhysen, d.v. Roelof Aerssen en Marie Jochems, [T Vaassen] otr Vaassen 15-3-1710 "Johannes van Laar, weduwnaar tot Vaassen, en Elisabeth Janssen Luijtjens jd tot Beekbergen. Bevestigd tot Beekbergen 4 april." Zij is d.v. Jan Henrix en Hester Holtius (Hester is d.v. Johannes Holtius en Elisabeth Carels Boekelmans), zij tr 2. Vaassen 4-1717 Wolter Janssen Muller, papiermaker.

  1. Willem
  2. Jannes, Vaassen ~8-1-1708, otr Vaassen 11-10-1733 Odilia Koerts, d.v. Jan Koerts
  3. Hendrikus, ~13-4-1716, z.v. Jannes van Laer en Elisabeth Luijtjes
 3. Fennetien, Vaassen ~26-8-1677
 4. Wilhelmus, Vaassen ~6-5-1683, papiermaker, zet op beide (Hofse) molens de zaken van zijn vader voort, en belegt eveneens de winsten in onroerend goed in de directe omgeving, tr Vaassen [T Vaassen] 13-12-1710 " Wilhelmus van Laar jm en Geertruy Ledeboers jd, beiden tot Vaassen. Bevestigd tot Vaassen." Zij is ~Nijkerk 3-12-1691, d.v. Johannes Hendricus Ledeboer, en Susanna van Loo, zij tr 2. Vaassen 8-5-1731 Jan Langen, papiermaker, van Heerde.
  In 1727 ook een zaak tegen Heijmen Henrixen wegens het 'bedecktelick sackpistolen souden gedraegen ende deselve op Willem van Laar en Jacob ten Pesel soude getrocken hebben.' Heijmen voerde aan dat hij geen pistolen draagt maar 'een vuurslagh om een pijp taback aan te steecken.' De wederpartij zei dat hij 'van alderhande instrument voorsien is.' Heijmen werd veroordeeld tot een boete van 10 Heeren ponden.
  Geciteerd uit (zie daar ook voor de vindplaats in ora kwartier van Veluwe):
  Anja Tanke Oosterbroek (2005). Genealogie Oosterbroek. In VG, #1, p. 9.

  ~Vaassen

  1. Jan Hendrik, 22-4-1713
  2. Lubbertjen, 21-1-1716, otr Vaassen 23-5-1733 Willem Langen
  3. Susanna, 30-1-1718
  4. Wijer, ~Vaassen 15-3-1720, † jong
  5. Judith Aleijda, 15-2-1730
 5. Gerrit, Vaassen ~16-1-1687

Voor de oudste generaties van dit geslacht Van Laar zie Reurink (1995), en Voorn (1985)..

Wier en Lubbertjen trouwen in Heerde. Het is niet onmogelijk dat er een Heerdense familie Van Laar is, waar Wier toe behoort. E. de Jong noemt Johan van Laer, gehuwd met Elysabeth Swart, hun zoon Egbert huwt Lucia van Dompseler. We hebben het dan over de 15e, begin 16e eeuw (Veluwse Geslachten, 2007, 32 nr 4 sep/okt p. 57, p. 58)

D Hervormd Vaassen 1673-170 op website Hattem
Generatie XIV


15840. Ewoudt Vis

niet aanwezig in DTB Asperen

Er is nog een snipper informatie over dopen aanwezig: 1625-1626, en lidmaten 1625-1631, aanwezig op fiche bij het CBG

Vis: OV 1999

J. J. Vervloet (1968). Oud Archief Asperen 1154, anno 1632. Ons Voorgeslacht, 193-200. Quohier van de verpondinge over alle de huiisen ende erven, staende ende gelegen binnen de steede van Asperen bij forme van redres gestelt ende gemaekt bij de taxateur.

Leendert

Over Asperen ook: van Buchel.

15842.* Gerrit Cornelisse Van Schaik

lidmaat Asperen 11-1660, van Den Haag

filiatie niet bewezen

15843.* Hilleke Stevens

ook lidmaat Asperen 11-1660, van Den Haag

filiatie niet bewezen

ws *Den Haag

 1. ws Belike
 2. ws Cornelia Gerrits van Schaik, lidmaat 22-12-1667, tr Jan Pieters van Maurick [van Mourik, b.w.]

  ~Asperen

  1. Pieter, ~24-1-1675, get Anna Gerrits van Schaick
  2. Gerrit, ~7-10-1676, idem
  3. Gerrit, ~1-1-1678
  4. Gerrit, ~2-3-1679, get Cornelis - - en Neeltje van Maurick (syn broer en syn suster)
  5. Dirck, ~9-6-1680, Anna Gerrits van Schaick
  6. Dirck, ~9-11-1681, idem
  7. Dirck, ~7-2-1683, idem
  8. Gerrit, ~23-7-1684, idem
  9. Gerrit, ~16-9-1685, idem
  10. Lysbeth, ~1-1-1687, get Aerdt Boon, Neelke van Maurick
  11. Gerrit, ~19-2-1688, get Anna Gerrits van Schaick
  12. Gerrit, ~1-5-1689, get Adam Nathans Vis en Anna Gerrits van Schaick (syn hvr)
  13. Gerrit, ~11-2-1691, idem
  14. Hilleke, ~3-1-1695, Anna Gerrits van Schaick

   Deze reeks van geboorten en jong overlijden, makkelijk de meest dramatische in de kwartierstaat Dijkxhoorn, is indicatief voor de buitengewone armoede waarin Asperen in de tweede helft van de 17e eeuw is vervallen, met een sterk teruggelopen bevolking, pest-epidemieëen, overstromingen, onderwaterzetting en bezetting in het rampjaar 1672

   G. Kouwenhoven en J. Leerdam (1983). Asperen, een blik in het verleden. Asperen.

 3. Anna Gerrits van Schaik, lidmaat 22-12-1667, tr Adam Nathans Visch, hij is lidmaat 12-4-1675 en begraven 15-11-1693
 4. Cornelis Gerrits van Schaik, get bij doop van Cornelis, z.v. Adam Nathans Visch en Anna Gerrits van Schaik

15856. Lambert

 1. Wier
 2. mogelijk Willem van Laer, tr Vaassen 7-3-1675 Evertien Jans, van Apeldoorn

  ~Vaassen

  1. Saertien, ~16-4-1676
  2. Abraham, ~27-10-1678
  3. Willemina, ~16-1-1681

15858. Jan Jacobs van Werrenshof

Het Stift van Weersel was rondom 1600 eigenaar van het erve Werrenshoff. In Deventer komt de naam Werrenshoff voor bij een huwelijk in 1632 van Albert Bernts van Werrenshoff en circa 1640 is daar ook een  Jan Jacobs van Werrenshoff.

Van het Stift Weerselo bestaat uit die periode een register van pachtbrieven, waarvan er zes voor het erf Wernshof. De pachtbrieven zijn afkomstig uit een legger van 1528-1638, deel van het Ridderschapsarchief toegangsnr. 4.1.1, inventaris nr. 628. aanwezig in het HCO.

pers. meded. van Albert Veldhuis, 19-12-2014

15859. Janneken Luiccas

Uit de pachtbrieven maak ik op dat Jenneken Luiccas waarschijnlijk een dochter is van Lucasz ten Wernshove; in 1609 wordt de hof door Luikes van der Cronen en Jenneken van den Wernshave voor het leven gepacht van het Stift Weerselo. In 1614 hertrouwt Luikesz thon Weenscheve met Roeleffken Esschinck, en zij wonen op het erf Weenscheve voor hun leven. In 1915 hertrouwt Lucasz ten Wernshove met Fenne Roelvinck van Valte, en voor hun leven wonen zij op het erf Wernshove. Het leven duurt in die tijd soms maar kort.

Jenneken van den Wernshave zou de moeder van Jenneken Luiccas kunnen zijn. Jenneken van den Wernshave is waarschijnlijk een dochter van Johan ten Feernshaeve; aan deze Johan ten Wernshaeve met zijn echtgenote Goefken ten Keesz vermeieren Albert van Scheven, de priorissa en gezamenlijke jufferen van Werssello op 18 december 1562 het erf geheeten het Weenshoef, gelegen in het kerspel Weersello en gericht Oldenzall, in de buurschap Dulre (geen termijn genoemd). Op 2 september 1568: “ Anna van Hovell, vrouwe en gemeen convent van het stift Werslo keuren goed dat Johan ten Feernshaeve weder mag huwen met Swennen Gerdinck en mogen wonen op haar erf ten Wernshaeve 18 jaar lang. [Archief Ridderschap, inv.nr. 628, fol. 46v.]”

Waarschijnlijk dezelfde Johan is in 1550 op de Wernshof gekomen:

Albert van Scheven, priorin en gemeen convent to Werseloe keuren goed dat Johan Rutinges, haar eigen horige, zal mogen rijden tot Gesen ton Wernsehave op ons erf, geheeten dat Wernsehoeff, en dit mag gebruiken 10 jaar lang.

Gegheven in den jaer na Christus' ghebuert dusent vijffhundert unde vijfftich, up dach Lebuini na Joannis ten mijdden sommer.

Archief Ridderschap, inv.nr. 628, fol. 19 en 19v

pers. meded. Albert Veldhuis, 19 december 2014, die op zijn beurt deze gegevens heeft toegestuurd gekregen.

Lubbertjen

A. Veldhuis (2011). Kwartierstaat Biesterbos (#649). Veluwse Geslachten, 36 #1.Bronnen

Genoemde secundaire bronnen (genealogieën etcetera) geven veeal details over door de betreffende auteur(s) geraadpleegde primaire bronnen (oudrechterlijke archieven, notariële stukken, etcetera). Waar ik websites als bron noem, zijn dit soms gedocumenteerde websites, soms ook niet; in het laatste geval zijn daaruit overgenomen filiaties niet meer dan een agenda voor verder onderzoek.
Van Essen

G. van der Haar (1983). Geneaogie van het Veluws geslacht 'Van der Haar', 'Van Essen' 1700-1984. Bilthoven. (CBG) 309 p. index.

Van Laar

F. Reurink (1995). Genealogie Wijer (Wier) Lamber(t)s van Laar. Veluwse Geslachten, #1, p. 34-43.

Heerde 1658-1771

P. Leising en A. Pieke (1987). Heerde handelingen kerkeraad 1658-1693 en 1705-1802. Lidmaten 1658-1771. Veluwse Geslachten Publicatie 99 http://www.veluwsegeslachten.nl/pdf/vvg_pub099.pdf

Asperen 1584

Bart Ibelings (2010). Tijnsboek van Asperen uit 1584. Ons Voorgeslacht, 81-87. [Dit is veel te vroeg om verbinding te kunnen maken met de lijnen in Asperen in deze kwartierstaat]

papiermolens

Voorn, H. (1985). De papiermolens in de provincie Gelderland alsmede in Overijssel en Limburg. De geschiedenis der Nederlandse papierindustrie, deel 3. Met medewerking van Johanna Hollestelle en G.D. Cornelissen de Beer. Stichting voor het Onderzoek van de Geschiedenis der Nederlandse Papierindustrie. Haarlem: Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken.

25 december 2014 \ ben apenstaartje benwilbrink.nl

Valid HTML 4.01!      http://www.benwilbrink.nl/genealogie/horst.htm
Voor een samengevatte versie van het kwartier Bosman klik op bovenstaand W3C beeld, vink na de eerste check de optie 'Show Outline' aan en doe de check opnieuw ('Revalidate'). Vergeet niet naar beneden te scrollen om de outline te kunnen zien. Voor een voorbeeld zie een momentopname hier. Als er nog fouten zijn, kan de samenvatting niet worden gemaakt: mail mij dan.


http://www.benwilbrink.nl/genealogie/info/website.genealogie.bouwen.htm