Kwartierstaat Van Amersfoort


Dit is een deelkwartier van de kwartierstaat Dijkxhoorn, de acht op generatie IV gesplitste deelkwartieren zijn:

Dijkxhoorn - - Steeneveld - - van der Hoeven - - van der Lee - - Wilbrink - - van den Enk - - Griffioen - - van Kampen

Het kwartier Wilbrink is op generatie 7 verder gesplitst in
Wilbrink (Tak C/D) - - van Amersfoort - - Wilbrink (Tak A) - - Boks


De Veluwse familie Van Amersfoort zit in de 17e en 18e eeuw diep in de papiermakerij. De afkomst van stamvader Jan van Amersfoort is niet bekend, al suggereert de naam wel een plaats van afkomst. T. van den Brink (1977) ziet verwantschap met de Utrechtse familie van dezelfde naam. In een transportacte van 11-5-1695 komt de achternaam voor bij de kinderen van Jan Jans.

"Deze transportacte leverde tevens het bewijs dat de Veluwse familie Van Amersfoort verwant is aan het Utrechtse geslacht van Amersfoort. De nagelaten kinderen van Jan Jansen van Amersfoort 'den ouden', overleden te Beekbergen, (...), erfgenamen van hun oom Jan Jansen van Amersfoort, in leven weesmeester te Utrecht, verkopen in 1695 het huis Eiland Malta, gelegen aan de Westzijde van de Lange Nieuwstraat tegenover het oude vleeshuis te Utrecht aan Anthony van Rijn.

G.A. Utrecht 'Transporten oude eigenaars 1694-1715.'"

Inclusief bron geciteerd uit: * T. van den Brink, 1977, p. 13-14.
Kwartierdrager - Probant


foto Het Winkeltje van ca 1949


49. Lubberta van Amersfoort (Lubbertje, Bartje)

Beekbergen *18-12-1848, winkelierster, tr Apeldoorn 1-5-1875 Jan Hendrik Wilbrink, Beekbergen 25-2-1841 † 11-4-1920, landbouwer, ouders zie 96 in kw Wilbrink [tak C/D]Foto van Bartje van Amersfoort met kinderen. In ieder geval met baby (Reintje?): Aaltje, voor haar zittend Berta?. Berend heeft de hand op de schouder van Johanna. Rechts: Albert. Staand naast Berend: Dolf. Ik mis Johannes, maar zou hij er in postuniform bij staan? De twee vrouwen links zijn kennelijk echtgenotes: Jet Jacobi vermoed ik uiterst links, naast haar waarschijnlijk de vrouw van Johannes: Johanna van Kralingen. Als Aaltje op de foto staat, dan ook haar man Jan, waarschijnlijk uiterst links.

Met dank aan Bertha voor de mogelijkheid om deze en andere foto’s te scannen. De gebruikte foto is een kopie van het origineel: wanneer iemand die nog in bezit heeft, zou ik daar graag een scan van maken.

Van Jan en Bartje (Bartje dan met uitzondering van de hier afgebeelde familiefoto) zijn mij geen foto's of andere documenten bekend. Zo kort geleden, en al zo ver weg in de vergetelheid. Een persoonlijke herinnering van de plaatselijke historicus J. B. Wolters is wel bekend: zie zijn artikel over 'Het Winkeltje.'. Dat winkeltje was gevestigd in een ws anderhalve eeuw oude boerderij, op het oog dwars op de Dorpsstraat staand en zodoende mede beeldbepalend voor het centrum van Beekbergen. Vanwege zijn dwarse karakter gesloopt in 1956. In dezelfde boerderij woonde ook Cornelis Wilbrink met zijn gezin, vandaar de twee deuren.

bertha7screenshot1890.gif

*Beekbergen

 1. Berend, *8-1-1875 † 14-12-1975
 2. Adolf, *2-7-1876 † 3-3-1877
 3. Johannes, *5-3-1880, tr Johanna van Krevelingen

  1. Jannie
  2. Bep
  3. Rien, tr Jan Rietveld, wedn
  4. Ko
 4. Albert, *5-3-1880 † ca 1950, vrijgezel, had samen met zijn jongere broer Dolf een ijzerwinkel, hij woonde bij Dolf en Jet; leed aan een heupziekte
 5. Berend zie 24. in kw Wilbrink [tak C/D]
 6. Aaltje 18-4-1886, tr Apeldoorn 14-8-1913 Jan Muller, z.v. Willem Muller en Reintje Boks, *Beekbergen 30-12-1884

  1. Willem
  2. kind, † jong
  3. Berta
  4. Reintje
  5. Jan
 7. Adolf, *13-11-1891, rijwielhersteller, tr Jenneke Maria Jacobi (Jet), Apeldoorn * ca 1891, d.v. Lambertus Jacobi en Jacoba Busser

  1. Luup, Beekbergen 25-12-1922, tr Loosdrecht 27-5-1955 Bertus, Loosdrecht *26-01-1922 † 1977, z.v. Berthus Jansen en Cornelia Philumena Aarts, zij zijn eigenaar geweest van het Palinghuis aan de oud-Loosdrechtsedijk
  2. Jaap, tr MarthaGeneratie VII


98. Adolf van Amersfoort

Beekbergen ~10-10-1806 tr Apeldoorn 3-1-1840

99. Aaltje Stufken

Beekbergen *~17/22-9-1811 † 2-11-1887, papiermaakster op de Ruitersmolen I. Adolf en Aaltje wonen in de buurt van Het Hoogeland aan wat nu de Van Limburg Stirumweg heet

zie Wolters Het winkeltje.

*Beekbergen

 1. Willem, *3-12-1840
 2. Elias, *19-6-1842 † 14-3-1844
 3. Jacob, *27-7-1844 † 6-8-1844
 4. Elias, *31-8-1845
 5. Lubberta
 6. Jacobje, *13-11-1851

B. J. van den Enk. Genealogie Van Amersfoort, niet gepubliceerd

http://www.janstufken.demon.nl/kwartierstaat_rutgerstufken.htmGeneratie VIII


196. Willem van Amersfoort

Beekbergen ~17-11-1780 † 17-10-1831, in 1819 dagloner, tr Beekbergen 9-8-1802

197. Lubbertjen Jacobs

Beekbergen ~20-6-1776 † 16-3-1844

*Beekbergen

 1. Janna, *27-11-1802 † 26-5-1867 tr Jacob Willems van de Hel
 2. Gerritje, *14-2-1805 tr Willem Aards Bresser
 3. Adolph
 4. Jacobjen, *29-11-1808 tr Teunis Teunissen Nijeboer, mobiel schutter, boerenknecht
 5. Hendrik, *11-1-1812, landbouwer, tr 1. Janna Meijerink, d.v. Gerrit Meijerink en Egbertjen Harms Brink, tr 2. Geertrui Hissink, wed v Johannes Bitter, † Beekbergen 21-9-1874
 6. NN B., *2-1-1819 levenloos geboren [Genlias]

  1. Willemina
  2. Gerrit
  3. Willem
  4. Bertha
  5. Gerharda Hendrika
  6. Gerrit Hendrik, molenaar/li>

* B. J. van den Enk

198. Elias Stufken (Steufken)

Beekbergen ~16-9-1770 † 4-4-1833, de erven Elias bezitten in 1842 10 hectare land in kadastrale secties ABF en L, tr Beekbergen 26-2-1804

199. Jacobjen Janssen Capel (Jaapsjen)

Beekbergen *9-3-1789 † 13-7-1847

*Beekbergen

 1. Jan Hendrik, *5-1-1805 † 21-7-1805 (ziekte benauwdheid in de borst)
 2. Jan, *ca 1806, tr Apeldoorn 19-5-1848 Johanna Pluim, d.v. Egbert Pluim en Willemina van Amersfoort, in 1842 eigenaar/bewoner van klasse 6 huis en erf in Engeland

  1. Elias, † jong
  2. Willemina, tr Hendrik Rouwenhorst
  3. Elias, landbouwer, tr Johanna Jacoba Stufken, d.v. Roebert Stufken en Grietje van de Hel [voor dit neef-nicht huwelijk moet een ontheffing zijn verleend, niet vermeld door Ten Beeke]
  4. Jacobjen, tr Jan Pluim
 3. Hendrik Willem, *1809, Lieren † 2-3-1893, akkerbouwer, tr Jantje Weenk
 4. Aaltje, *17-9-1811
 5. Berend, *18-4-1814 † Apeldoorn 11-3-1897, landbouwer, tr Aaltje Pluim, B. *8-7-1819, d.v. Egbert Pluim, karreman, en Willemina van Amersfoort

  1. Elias, tr Voorst Hendrika Denekamp (2 kinderen)
  2. Willemina, † jong
  3. Egbert, landbouwer ongehuwd
  4. Willem, † jong
  5. Willem, slager landbouwer ongehuwd
  6. Jacobus, † jong
  7. Jacob, † jong
 6. Rutger, *7-3-1817, tr 1. Grietje Reinders van de Trappe, tr 2. Jantjen Pluim

  kinderen uit 1e huwelijk

  1. Elias, † jong
  2. Reinder, tr Hendrika Luberdina Dijkgraaf
  3. Jacob, † jong
 7. kinderen uit 2e huwelijk

  1. Egbert, tr Catharina Elisabeth Schut (7 kinderen)
  2. Willemina Jacoba, † jong
  3. Jacoba Willemina, † jong
  4. Elias, tr Martha Jacoba van het Loo (2 kinderen)
  5. Willemina Jacoba, † jong
 8. Roebert, *30-7-1820, tr Apeldoorn 8-4-1853 Grietje van de Hel, d.v. Jacob Willem van de Hel en Janna van Amersfoort

  1. Elias landbouwer ongehuwd
  2. Jacobus, † jong
  3. Johanna Jacoba, tr Elias Stufken, z.v. Jan Stufken en Johanna Pluim
  4. Jacoba Johanna, tr Teunis van de Trappe z.v. Willem van de Trappe en Geertje Pluim
  5. Jan, tr Nennetje Brink (9 kinderen)
 9. Maria, *20-10-1823, Lieren † 29-4-1895, tr Evert van de Hel, Beekbergen *15-9-1825 † 15-7-1869, akkerbouwer, z.v. Harmen Evers van de Hel en Geertruida Meijerink

  1. Harmen, tr Jenneken van de Hel (kinderen: Maria, Gerard, Evert)
  2. Elias, tr Alberta Johanna van Zee (zoon Marinus)
  3. Geertruida, tr 1. Beltman (zoon: Gerrit Hendrik), tr 2. Reinier Jochems
  4. Jacob, tr Willemina van den Enk
  5. Everdina
 10. Jan Hendrik 8-10-1826, Lieren † 7-1-1904 akkerbouwerGeneratie IX


392. Adolf van Amersfoort

Beekbergen ~4-12-1760 † 2-1-1796, tr Beekbergen 5-9-1779

393. Gerritjen Willems

Beekbergen ~5-11-1758 † 17-2-1820

*Beekbergen

 1. Hendrikjen, *14-11-1779 † 9-3-1837, tr Beekbergen 9-1-1803, Willem Derx van Otterlo, z.v. Derk/Dirk van Otterlo en Jannetje Wessels, Harderwijk ~9-12-1768 Beekbergen † 7-7-1835
 2. Willem, *17-11-1780
 3. Willemtjen, 15-3-1782 † 15-2-1823

  1. Jacobjen [Is zij getrouwd met Teuis Nijboer??]
  2. Aaltjen
 4. Marten, *30-4-1783 † 30-7-1783
 5. Marten, *5-12-1784, korenmolenaar in Noord-Apeldoorn 1816-1818, in 1841 nog steeds molenaar † Apeldoorn 24-1-1858 tr Apeldoorn 22-6-1811 Johanna Hermans Smit, d.v. Harmen Jansen Smit en Maria Hendriks, *Beekbergen 25-10-1792

  1. Adolf, 24-3-1812 [in Genlias, maar klopt dat wel?
  2. Maria, 22-3-1814
  3. Hermiena A. 4-11-1816
  4. Gerritjen A. 11-3-1819
  5. Jan A. 4-12-1820
  6. Janna
  7. Marinus
  8. Teunisje
  9. Alberdina
  10. Willem
 6. Derk 28-3-1786
 7. Jacob 1-11-1787 † 17-6-1788
 8. Jacobjen 2-3-1789 tr Beekbergen 4-9-1808, Zweer Everts Zandbergen, dagloner, z.v. Evert Hendriks en Geerijen Jansen, *Beekbergen 10-3-1775, † Beekbergen 8-6-1846

  1. Adolf B. 19-3-1814 Fenneken A. 21-10-1819
 9. Jan, *26-1-1790 † 29-5-1790
 10. Janna, *19-5-1791 † 16-5-1793
 11. Gerrit, *9-9-1792, fuselier in het 28 Cohorte Nationale Garde, 4e Compagnie, † in het militair Hospitaal in Leiden op 16-9-1812 (akte 30 overlijdensregister Beekbergen)
 12. Evert, *9-9-1792 † 4-11-1792
 13. Janna, *23-1-1794 † 13-6-1794
 14. Janna, *25-10-1795, tr Apeldoorn 25-11-1831, Hessel Hulleman, z.v. Goossen Jansen en Judith Hessels, *Apeldoorn (Hoog Soeren) 2-6 1795

* B. J. van den Enk

394. Jacob Willems

(826), Beekbergen ~15-10-1730, tr Beekbergen 29-4-1764

395. Johanna Gerrits Meijerink

Beekbergen ~29-10-1741

echtpaar dubbelt met 826 Boks

 1. Lubbertjen
 2. Gerritje, zie kwartier 413 Boks

vdEnk: Meijerink

396. Jan Hendrik Stoefgen

Werden a/d Ruhr *ca 1730, Beekbergen † 23-11-1804, bakker in Engeland (Beekbergen), otr/tr 2. Beekbergen 4/21-9-1777 Willemina Jansen, *Terwolde, Beekbergen † 16-7-1784, otr Beekbergen 07-02-1761 tr 1. Beekbergen 7-2-1761
1804 november den 23d is Jan Hendrik Stufken laatst wednar van Willemina Jansen onverwagt in een flaauwte dood gebleven oud 73 jaaren nalatende kinderen volgens aangeven van Cornelis Magnifiek den 29 d de agterm begraven 1/2 sch kog doodlaken)

397. Maria van Beek

~Voorst 15-1-1736 † Beekbergen 10-02-1776

~Beekbergen

 1. Rutger, ~17-1-1762, A'dam † 1-10-1813, tr Amsterdam Dirkje Hulsbergen ~1765 † A'dam 22-12-1826
  • 1783 den 8 april op eigen belijdenis aangenoomen Rutger Stufken met attest na Arnhem 21 may 1784 [Lidmatenboek Beekbergen]

  • Rutger Stufken van Beekbergen 19 nov 1785 vertrokken naar Amsterdam

   Lidmatenboek Arnhem (AK 8d fol.83, Ten Beeke)

  1. Jan Hendrik, ~A'dam 1801 † Arnhem 10-5-1881, tr Zuilichem 14-5-1830 Clasina Jacoba Carlier *1807, Leiden †12-9-1849 (9 kinderen)
  2. Geertruy Maria, A'dam ~1803 † 5-1-1873 tr A'dam 9-12-1825 Hendrik Jan Veldwijk ~1802 † A'dam 30-4-1869, predikant te Meteren (2 kinderen)
  3. Maria Wilhelmina
   (de kinderen zijn in 1819 erfgenamen van Hendrik Willem)
 2. Hendrika, ~8-1-1764 † 16-5-1850, tr Beekbergen 1791 Jannes Mulder, Vaassen *1760 [NB: Hendrika niet in Ter Beeke]

  Beekbergen

  1. Jan Hendrik, *17-1-1792, tr Adriana Herrenberg *Apeldoorn 1789
  2. Hendrik Willem, ~12-8-1793
  3. Gerrit, ~2-2-1795
 3. Roebert, ~1-12-1765 † 16-1-1767

  NB: deze Roebert niet in Ter Beeke

 4. Roebert, ~4-10-1767 † A'dam 24-10-1806, koekebakker, eigenaar koekebakkerswinkel, tr A'dm 1801 Maria Wilhelmina Reynders, zij krijgt in 1819 legaat uit de erfenis van Hendrik Willem, zij tr 2. Gerrit van Eerden
  • 1786 den 16 may op eigen belijdenis aangenomen Roebert Stufken vertrokken met attest na Amstedam den 20 maart 1787

   Lidmatenboek Beekbergen

 5. Elias, ~15-10-1769 † 21-10-1769
 6. Elias, ~16-9-1770
 7. Jan, landman, *8-7-1774 † 29-04-1831, erft 1819 van Hendrik Willem, woonde in boerderij 'de Vos' Engelanderholt in Beekbergen, tr Beekbergen 14-7-1805 Reintje Capel, Beekbergen *15-11-1784 † 24-10-1835, d.v. Jan Capel en Aaltje Reinders Woudenberg
  • Registratie van de ingezetenen uit 't Karspel Beekbergen gedaan den 10 en 27 sept 1798 Het 4de jaar der Bataafsche vrijheid
   Beekbergen buurschap Engeland blz 88
   Jan Hendrik Stufken 68 jr bakker wednr met 5 kinderen contribuabel
   Jan Stufken 27 jr bakker bij zijn vader ongehuwd onwillig [OAA invnr 349 Ten Beeke]

  *Beekbergen

  1. Maria, *17-6-1806
  2. Jan Hendrik, *24-12-1807 † 22-4-1824, schaapherder
  3. Berend, *19-12-1810
  4. Maria Willemijna, *29-8-1812, tr Apeldoorn 29-11-1832 Kornelis Hoegen, *Beekbergen 2-3-1809, z.v. Wouter Hoegen en Maria Peppelenbusch, boerenknecht (zoon: Jan)
  5. Aaltjen, *14-7-1815, vertrekt 1836 naar Zutphen
  6. Rutgertjen Roeberta, *25-11-1821
  7. Jantjen, *9-2-1823

vdEnk geeft nog een reeks vermeldingen in archieven van Jan

* ter Beeke

398. Jan Capel

Beekbergen 16-10-1740 † 5-9-1788, papiermolenaar Ruitersmolen I, Jan erfde de Ruitersmolen van zijn ouders. Naast de molen had Jan ook wat land in zijn bezit, en 4 koeien, tr 1. juli 1775 Aardina Sprenkeler, dr van Cornelis Jans Sprenkelaar en Jenneken [Everts Sprenkelaar? klopt dat wel?], Beekbergen 7-6-1744 † 5-1777 (kind Berend, ~24-3-1777), tr 2. Beekbergen
“De uitvoerige inventaris, die in juni 1789 van de boedel werd opgesteld, noemt aan onroerend goed behalve de papiermolen een aantal percelen land. Er waren vier koeien en het nodige landbouwgereedschap; huisraad en kleding getuigden van een zekere welstand. De vierbaksmolen was van de normale bescheiden omvang: één kuip, twee paar vormen en één post vilten. Ongeveer 700 riem papier lag gereed. De schlden — hoofdzakelijk aan Gijsbert Middelburg te Deventer voor lompen — bedroegen ruim 1000 gld.”

Voorn, 1985, p. 442

399. Aaltje Reinders Woudenberg

Beekbergen ~23-1-1752 † 21-7-1827, tr 2. juli 1789 Berend Derk Boks, van Loenen. Zoon Derk is in 1808 partner in in zijn vader’s bedrijf B. Boks & Zoon, tr 1823 Johanna Brouwer, tr 2. 6-1837 Aaltje Ruimerman. Derk richt de Ruitermolen in als korenmolen, na 1862 beheerd door zijn zoon Jacobus Willem

Voorn, 1985, p. 442

Dirk Beerents Box wedn v Janna Hendrikse, tr 16-1-1752 Loenen met Geertjen Frederikx, jd van Beekbergen. Derk Box en Geertje Freriks Brinkmans dopen 29-12-1754 zoon Berend in Loenen; den 17 okt. 1767 ingetekend in Loenen Joost Egtberts wedn. Rijntjen Alberts met Geertruij Freriks wed. van Dirk Boks;

*Beekbergen

 1. Berend, *17-3-1780
 2. Reinder, *5-7-1781
 3. Jacobjen
 4. Reintjen, *16-11-1784
 5. Zwaantje, *15-9-1786
 6. Jantjen, *9-3-1789

DTB

Voorn, 1985, p. 442Generatie X


784. Hendrik Jans van Amersfoort

Beekbergen ~1-2-1722 † 12-4-1766, tr Beekbergen 19-10-1749

785. Willempje Adolphs Ikmans

Beekbergen ~23-10-1729 Lieren † 9-10-1811

echtpaar dubbelt met 814 Wilbrink (tak A); 820 Boks

~Beekbergen

 1. Jan, ~24-1-1751, zie kwartier 410 Boks
 2. Jacobje, ~13-8-1752
 3. Jacobje, ~2-12-1753 † 6-4-1783, tr Beekbergen 5-5-1782 Reinder Harms, jm van Beekbergen
 4. Adolph Ickmans, ~16-11-1755
 5. Geertjen, ~26-6-1757
 6. Adolf, ~25-6-1758 † jong
 7. Adolph, ~4-5-1760
 8. Geertje, ~12-11-1761, zie kwartier 407 Wilbrink (tak A)
 9. Luitje, ~20-11-1763 † 15-6-1823, tr Apeldoorn 28-4-1790 Hendrik Gerrits Bosch
 10. Hendrik, ~14-9-1766
  Overleden Beekbergen 1-2-1767 een kind van wijlen Hendrik van Amersvoort en Willemina Ykman.

* Van den Brink 1977, p. 13 e.v.

* B. J. van den Enk

786. Willem Cornelissen

*Beekbergen, tr 1. Beekbergen 30-1-1729 Maria Aarts, *Beekbergen, tr 2. Beekbergen 15-10-1757

787. Mechtelt Jansen

Gerritjen

* vd Enk: v Amerfoort

788. Willem Michels

tr Beekbergen 3-10-1716

mogelijk een zus Megteltjen Michels is getrouwd geweest met Jan Klaassen, te Beekbergen; hij hertrouwt 1738 Beekbergen Geertjen Everts, jd van Beekbergen, onlangs gewoond hebbende in Loenen, met attestatie van Loenen

789. Lubbertje Aarts

Beekbergen † 22-10-1770

echtpaar dubbelt met 1652 Boks

790. Gerrit Jansen Meijerink

(1654), ca 1697 † Beekbergen 5-2-1764, tr Beekbergen 19-4-1740

791. Catrina Jansen Bloemink

(1655), Beekbergen ~12-10-1715 † 18-11-1770

vd Enk: Bloemink

echtpaar dubbelt met 1654 Boks

~Beekbergen

 1. Johanna
 2. Luitje, ~22-12-1743, lidmaat 26-l1769, tr Beekbergen 6-3-1768 Hermen Jansen Kop, z.v. Jannes Kop en Teunisje Herms, *Apeldoorn, mr papiermaker op 't Voorslop, † 1782
 3. Jan, ~6-3-1746, lidmaat 3-4-1783, tr Beekbergen (als Jan Gerrits Meijer) Johanna Reijnders, jd van Apeldoorn, gewoond hebbende te 's-Gravenhage, met attestatie van 's-Gravenhage

  1. Catharina, ~14-2-1783
  2. Reintjen, ~22-6-1785
  3. Gerritjen, ~8-12-1787
 4. Derkje, ~22-2-1750

* vd Enk: Meijerink

792. Jan Rutger Stoefgen

Werden ad Ruhr ca 1700-1760, tr 2. NN

NB: Het rechterlijk archief van de heerlijkheid Het Loo is geheel ontsloten en digitaal raadpleegbaar. Dat moet ik dus nog doen. Het zal heel wat nieuwe gegevens opleveren, voor Stufken zijn dat al een handvol akten. https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/archief/rechterlijk-archief-in-coda

 1. Sophia Catharina, tr Johannes Koksholt, aan 't Stufken bij Werden aan de Roer (twee door Ten Beeke niet met name genoemde kinderen zijn in 1819 erfgenamen van oom Hendrik Willem, hun moeder is dan overleden)
Ene Hendrik Willem, *Velbert, lidmaat Beekbergen 1755, overlijdt in Amsterdam op 13-2-1819 en laat bij een testament f 39.803,04 na aan de kinderen 3, 4, 5 en 6 (hun moeder is dan overleden). Er staat echter niet in vermeld waar het testament is, ws in Amsterdam. [mededeling van Ben van den Enk, 8-2003].
Kleurenfoto's van de boerderij van Stufken aan de Engelanderweg, voor de afbraak in 1976 genomen, zijn aanwezig in CBG: collectie Hoegen titel: Kwartierstaat Theunis Woudenberg, *1943.

tr 1.

793. Anna Elisabeth Plucker

"Evangelisch, Schwelm, Westfalen, Preussen. 15-03-1690 gedoopt Anna Elisabeth Plucker vader: Casper Plucker." (Bron: stamboom onderzoek A. Ter Beeke). [via https://www.genealogieonline.nl/stamboom-stufken/I119.php]

 1. Jan Hendrik
 2. Catharina Margaretha, tr Christoffel Lange, woont in Velbert (kinderen: a. ? b. ? c. ? d. ?; zij zijn in 1819 erfgenaam van hun oom Hendrik Willem i.p.v. hun overleden moeder [Ter Beeke geeft geen namen van de vier kinderen])
 3. Henrich Wilhelm, *Velbert, † Amsterdam 13-2-1819. Hij laat bij zijn overlijden Fl. 39.803,04 na. Volgens testament zijn daarvan zijn neven en nichten erfgenaam.
 4. Catharina Elisabeth, *Werden a. Ruhr, tr Beekbergen, Garderen 24-1-1766 Evert Peters Veldhuijs, Apeldoorn ~31-5-1739, z.v. Peter Everts en Berendina Hendrix.
  Lidmatenboek Beekbergen: Anno 1759 den 2 juli Catharina Elisabeth Stoefgen met attestatie van Felbert met attestatie na Garderen Trouwboek Beekbergen: 1766 24 januari Evert Peeters soon van Peeter Evertsen Berendina Hendriks jm geboortig van Apeldoorn thans woonende op 't Zol onder Garderen en Catharina Elisabeth Stufgen jd van Jan Rutger Stufgen en Anna Elisabeth Plucker geboortig van Werden aan de Rhoer laatst gewoond hebbend onder Garderen thans woonende alhier met attestatie naar Garderen.

  1. Peter, Garderen ~9-8-1767, Apeldoorn † 15-4-1842, tr Jannetjen van Dijk, hij voert de familienaam 'Veldhuis', zie verder genealogie 'Familie Veldhuis'
  2. Annigjen Elijzabeth, Garderen ~ 13-11-1766 (1819 erfgenaam van oom Hendrik Willem, wordt dan echter Anna Velthuijs genoemd)
  3. Rutger, Meerveld (Garderen), *4-1-1772, Orden (Apeldoorn) † 8-11-1773
  4. Rutger, *Apeldoorn 1-1-1774, Orden (Apeldoorn) † 7-8-1774

* ter Beeke p. 2

794. Robbert van Beek

Voorst ~2-5-1696 † 27-11-1722, holtrichter Lierdermark, beleend met 1/2 erve Hilderinck 27 november 1722, tr Voorst 9-5-1726

795. Hendrica Mulder (Hendrijne)

Wilp ~28-10-1703
Mogelijk een (klein)zoon? “Heer Hendriks goed: Robbert van Beek en vr, 9 1/3 morgen zandland, drieling”

Lijst of cedulle van het ampt van Voorst, vervattende de huysen, persoonen &c. daar in sig bevindende, opgemaakt agtervolgens en op den voet van het placaat des quartiers van Veluwen in dato den 1749. gearresteert. RAG, Archief Staten van de Veluwe (0008), invnr. 304. Bewerkingen gemaakt door L.J. Keunen te Wageningen. http://de-wit.net/bronbewerkingen.htm

kind van Evert Henrix Muller en Wilmken Rutgers, Ehel. won. in Bergel op den Oversten IJssulsgoed, gen; Henrica. Ten doop gehouden door de Meuij van het kind Teuntjen Mullers

Maria

796. Berend Hendriks Capel

ouders zie kwartier 852 Wentink

Loenen, Beekbergen † 11-6-1778, papiermaker op De Liere en Ruitersmolen I, molenaar op de Gasthuismolen, holtrichter Lierder-en Speldermark, tr Beekbergen 19-4-1733

797. Jacobjen Jansen Schut (Japikjen)

Loenen *8-1709, Beekbergen † 3-1781, wed v Adolf Egberts Ickman zie kwartier 1571
Het paar schenkt in 1777 een tweetal in 1968 nog aanwezige fraaie koperen kronen aan de kerk van Beekbergen, Gerrit Hermsn Brink en Geertjen Cornelis Muller schenken een derde kroon, foto daarvan in Ummels..

Hardonk (p. 19 Koornmullenaers etc. )

H. A. M. Ummels (2008) In en rond de kerk van Beekbergen. Lieren: Logocreations. isbn 9789090233659 — 64 blz. brochure. p. 24

~Beekbergen

 1. Jenneken, ~17-1-1734
 2. Luitjen, ~24-7-1735
 3. Adolf, ~10-2-1737
 4. Hendrik, ~25-1-1739, tr Beekbergen 15-6-1777 Eva Aalberts van den Berg, Beekbergen ~4-4-1756 † 4-5-1782
 5. Jan
 6. Willem, ~20-5-1742
 7. Elisabeth, ~15-3-1744
 8. Jan Aards, ~25-12-1748

verwantschap Hendrik: * vd Enk 2004, #166 #332/3

798. Reinder Lamberts Woudenberg

Beekbergen? *ts 1701-1715, landbouwer, † v 20-6-1758, tr 1. Beekbergen 16-4-1743 Berendje Willems, *Beekbergen, † v 1750, d.v. Willem Michels en Lubbertje Aarts, tr 2. Beekbergen 28-1-1750

799. Swaantje Willems

Nijbroek ~26-3-1717 Beekbergen † 21-10-1782, tr 2. Beekbergen 2-6-1758 Derk Jansen Looijs, timmerman, Beekbergen † 10-10-1763, z.v. Jan Hendrik Lois en Bartjen Hendriks Schermaat

Aartje

* WoudenbergGeneratie XI


1568. Jan Hendriks van Amersfoort

† v 1736, tr v 1718

Als erfgenaam verkoopt Jan in januari 1734 de Ruitermolen 2, een vierbaksmolen, voor 5500 gulden aan de pachter, Willem Jansen Beekhuis en Annetje Elisabet Abrahams Westenenck.

1569. Geertje Gerrits Muller

ouders zie kwartier 3124. Wilbrink (tak A)

† v 1734

Voorn, 444

echtpaar dubbelt: 1628 Wilbrink (tak A); 1640 Boks

~Beekbergen

 1. Johanna, ~27-3-1718 † 23-10-1786, tr Beekbergen 23-2-1744 Claas Willems Kruimer, ~Beekbergen 15-3-1714 † 31-3-1766, lidmaat Beekbergen op Paassen 1740, z.v. Willem Arnts Cruimer en Annetje Jans van de Pol
  kinderen ~Beekbergen
  1. Geertje, ~30-10-1746
  2. Anna, ~12-1748
 2. Hendrik, ~1-2-1722
 3. Gerrit, ~7-5-1724
 4. Gerrit, ~24-12-1727

DTB

* Van den Brink 1977, p. 13 e.v.

* B. J. van den Enk

1570. Adolf Egberts Ickman

molenaar op de Gasthuismolen te Beekbergen, tr Beekbergen 5-1727

1571. Jacobje Jansen Schut

ouders zie kwartier 1594. vAmersfoort

Loenen ~8-1706 † Beekbergen † 15-3-1781, tr 2. Berend Hendriks Capel zie 796, molenaar op de Gasthuismolen, holtrichter Lierder-en Speldermark, † Beekbergen 11-6-1778

echtpaar dubbelt met 1630 Wilbrink (tak A); 1642 Boks

Willempje

1580. Jan Willems Meijerink

ouders zie kwartier 1552. Wilbrink (tak C/D)

*ca 1667, Apeldoorn †/begr 16/22-4-1743, mr papiermaker o/d Brouwersmolen, in 1710 eigenaar, tr

1581. Drieken Dries

wed van Teunis Jacobs Sevenhuysen

echtpaar dubbelt met 3308 Boks

 1. Gerrit
 2. Grietje
 3. Maria

  als broer en zusters vermeld in akte R.A.V. Inv.nr. 506

* vd Enk: Meijerink


1582. Jan Jansen Bloemink

schoenmaker, † v 1770, tr 2. Beekbergen 15-12-1740, Elisabeth Everts, wed van Aelbert Wessels, d.v. Evert Jansen en Betje Theunisz, *Deelen, ~Otterlo 13-4-1691, † Beekbergen 3-6-1770, tr 1. v 1714

1583. Luitje Holtius

begr Beekbergen 27-11-1737

echtpaar dubbelt met 3310 Boks

 1. Willem, Beekbergen †3-1-1782, tr Johanna Aalbers Groeneveld (d.v. Aelbert Wessels en Elisabeth Everts), † Beekbergen 14-8-1783

  1. Elisabeth, Beekbergen ~7-2-1751 † 20-10-1774
  2. Aalbert (Albert) Bloemink, Beekbergen ~9-12-1753, landbouwer, † Beekbergen 14-3-1817, tr 1. Beekbergen 10-5-1778, Gerritje Bros, d.v. Gerhardus Ambrosius Bros en Jenneken Roelofs, ~Beekbergen 17-11-1754, † Beekbergen 30-11-1791, tr 2. Beekbergen 26-5-1793, Riksjen Jansen van Laar, d.v. Jan Jansen van Laar en Geertje Gerrits, ~Vaassen 24-5-1770, † Beekbergen 1804
 2. Karel, Beekbergen ~8-8-1714, tr Loenen 21-12-1738, Megteld Willems, jd d.v. Willem Jansen, heet in 1750 Box

  1. Jan Bloemink, Loenen ~20-12-1739
  2. Luijtjen, Loenen ~11-12-1740
  3. Willem, Loenen ~14-1-1742
  4. Luijtje Holtius, ~20-10-1743, † v 28-12-1790, tr Loenen 23-6-1776, Aalbert Noiijen, wedn. van Aaltje van Maanen
  5. Hendersjen, Loenen ~29-8-1745, tr 1. Loenen 22-4-1770, Frank van Heelsum, z.v. Jan Jansen en Willemyna Everts, Heelsum ~30-3-1738, belijdenis Hall 20-9-1757, papiermaker, ca 1770-1781 mede-eigenaar van de Onderste Schoonmansmolen; in 1767 koopt hij nog 1/9 part in deze molen; in 1770 is hij snuifmolenaar op de Kleine Slatsmolen in Loenen, † Loenen ca. 1786, tr 2. Loenen 31-10-1790, Lubbertus Cornelissen, z.v. Cornelis Lubberts en Catharina Krijgsman, 11-9-1759, dorpsbakker op de Burggraaf in Loenen
  6. Jan, ~6-1-1748
  7. Gerrit, ~18-1-1750
  8. Peter, ~14-1-1753
  9. Aaltje, ~4-1-1756
 3. Catharijna
 4. Jan, Beekbergen ~25-10-1716
 5. Jan, Beekbergen ~10-1720

o.a. * T. van den Brink 1977

1588. Jan Everts van Beek

*ca 1645 † 27-11-1722, kerkmeester te Voorst, beleend juli 1683 met 1/2 goed Hilderinck

Ik heb die belening nog niet kunnen vinden, in het Register van de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen komt het goed niet voor. De herengoederen op de Veluwe, deel 4, noemt 'een herengoed tot Appen' maar dat is het niet. Mogelijk is Gerrit Wessels Groothedde beleend met de andere helft: "Gerrit wordt op 31-07-1720 "beleent met de helft van het erve ende leengoet Hilderinck, in den kerspel van Voorst, buerschap Appen gelegen", dit na opdracht van zijn zwager Herman Everts Muller." uit http://www.gvanbinsbergen.org/Genealogie/HTu4-2-ct.html

27-6-1715 Jan van Beek gehuwd met Hendersken Brinck approbatie voor een verpanding aan Hendrik Bessem gehuwd met Geertruyd van Been van een akker liggende op de Veltcamp (O + W + Z - Hendrick Jansen, N - Vrije land) en een akker op de Veltcamp (Z+W+O aan de Grave en N - aan het Vhen) alsmede een halve Pootbrink.

De Jonge, Van den Enk en Van Scherrenburg (1995). De herengoederen op de Veluwe, deel 4, p. 756. Uitgave Veluwse Geslachten.

1589. Hendersken Brinck

 1. Maria zie site van Beek: VI.12
 2. Robbert
 3. Teunisjen

  zie site van Beek: VI.16

verwantschap: vd Enk 1980 p. 164

1590. Evert Henrix Mulder

won. in Bergel op den Oversten IJssulsgoed (Wilp).

Het spoor loopt hier dood. Maar zie Dolman, Begraafboek Wilp VG: "Evert Everts Muller Brouwer en Karkmeester in Wilp beheerde ook al de Kerkelijke goederen, zijn vader was waarschijnlijk Evert Hendriksen (Muller), wordt in 1636 genoemd als Kerkmeester bij de beroeping van de predikant Eylardus Daminus."
Zie ook VG Kwartierstatenboek V Kwartierstaat Dirk en Johanna Schoonman: Fenneken Hendriks Muller, otr Voorst 7-8-1694 Jan Teunis Brouwers, Voorst ~ 8-5-1670 Empe † 4-6-1742, wedn v Janne Brink

Muller, zie ook Wilbrink, een ander geslacht? 3124 Gerrit Cornelis Muller, 6248 Cornelis Egberts (Muller), in 1626 molenaar op de Gasthuismolen.

1591. Wilmken Rutgers

echtpaar dubbelt met 4044 Wissink

aantekening: Jan Rutgers, tr 22-8-1710 Geesje Aelberts, wed v Hermannus Pauls Splinter op den Krommendijk onder Winsheim [Windesheim?]

 1. Hendrica, Wilp ~28-10-1703
 2. Hendrina, Wilp ~2-10-1707
 3. Maria, Wilp ~10-8-1710
 4. Rutger Harms, *Wilp Twello ~1-11-1711, zie kwartier 2022. Wissink

  NB: Een geval waarin een patroniem niet lijkt te kloppen

D Wilp


1592. = 852. [Wentink]     Hendrik Peters Capel

1593. = 853. [Wentink]     Elisabeth Spekking


1594. Jan Aarts Jochems Schut

papiermaker op Altena [Voorn 387, 388, 399, 422, 423, 444], tr v 1706
Jan-Aart erft de molen ca 1715, Daniel volgt hem daar op

1595. Luitje Hendriks van Amersfoort

begr Beekbergen 20-11-1734

echtpaar dubbelt met 3142 dit kw vAmersfoort; 3262 Wilbrink (tak A); 3286 Boks

*Beekbergen, behalve Jacobje

 1. Jacobje, tr 1. Berend Hendriks Capel zie 797, tr 2 Adolf Egberts Ickman zie 1571 (1631, 1643)
 2. Daniel 1708 † 22-5-1790, tr Harderwijk 27-4-1737 Janna Westenenk

  ~Beekbergen

  1. Hilletje, 15-2-1733 † 15-4-1795, tr Beekbergen 11-5-1755 Arend Daniels Schut (zie VI b), Beekbergen ~4-9-1707 † 26-1-1781, papiermaker. b. Aleijda, ~26-9-1734 † 5-2-1795. c. Luitjen ~4-3-1736 † 1-12-1821, tr 20-5-1759 Abraham Willems Beekhuijs, z.v. Willem Janss Beeckhuijs en Anna Elisabeth Abrahams Westenenk, Beekbergen ~15- 3-1739 † 11-3-1798. d. Hendrikka 29-12-1737. e. Jan Aards ~4-10-1739 † 2-5-1788. f. Jochem ~5-3-1741 † 1-2-1743)
 3. Jenneke, *1709, begr Heelsum 9-2-1757, tr Beekbergen 30-3-1731 Albert Hendriks, jager op den Doornweert
 4. Geertjen, *1711 † 7-5-1787, tr Beekbergen 5-1731 Willem Jans Luitjes, z.v. Jannes Jansen, † v 9-6-1759
 5. Jacob, ~13-1-1715
 6. Johannes, ~16-8-1716
 7. Derk, ~25-11-1719
 8. Hilletje, ~7-1-1725
 9. Willempje, ~26-5-1726

DTB

* Voorn

verwantschap: * vd Enk 2004, #333 #666/7

1596. Lambert Reiners

*ws Beekbergen v 1680, † v 1715, otr Voorst 3-10-1700, tr Beekbergen

1597. Maria Jansen Woudenberg

Voorst ~27-3-1681, † Beekbergen? na 1729, tr 2. Beekbergen 29-11-1715 Teunis Jansen Eggink, *ws Hengelo (Gld), Beekbergen? † na 1722

Reinder, *Beekbergen

* Woudenberg

1598. Willem Hummen

*ws Nijbroek, pachter op Groot Drieënhuizen, † Driehuizen (Apeldoorn) 2-4-1756, tr 2. Beekbergen 12-11-1730 Gerritien Jansen, Apeldoorn ~27-10-1698, † Apeldoorn 9-4-1757, tr 1. Nijbroek 6-3-1717

1599. Aaltje Jurriens

*ws Nijbroek v 1700, † ws Ugchelen ts 1725/30

Swaantje, Nijbroek ~26-3-1717

* WoudenbergGeneratie XII


3136. Hendrik Jansen van Amersfoort

† Beekbergen 8-1-1733, bezit de Ruitermolen 2 (zijn broer Klaas is eigenaar van Ruitermolen 1, zoals ze bij Voorn heten), diaken te Beekbergen, tr

* T. van den Brink, 1977

"De tweede Ruitermolen werd omstreeks 1693 gebouwd en kwam omstreeks 1704 uit de nalatenschap van Jan Jansen van Amersfoort aan zijn zoon Hendrik, gehuwd met Hilletje Dercx. In 1729 of eerder heeft hij zijn molen verpacht aan Willem Jansen, die zich later Willem Jansen Beeckhuys noemde. In januari 1734 hebben de erfgenamen van Hendrik Jansen van Amersfoort en zijn vrouw (...) de vierbaksmolen voor 5500 gulden verkocht aan hun pachter."
"In oktober 1864 is de molen afgebrand en niet meer opgebouwd."

* Voorn, p. 440, 441, 444, 445

3137. Hilletje Dircks

Hendrick Janssen van Amersfoort en zijn echtgenote Hilletien Derckxs krijgen op 29-6-1695 oprukking van een herengoed te Voshuizen (Beekbergen) na transport door Hendrick Gerritsen. Zij krijgen hier weer oprukking van op 22-6-1720.
Op 12-3-1740 is er weer oprukking van dit goed voor Jan Hendricks van Amersfoort, zijn zuster en zijn zusters kinderen

* vd Enk: v. Amersfoort ongepubliceerd

echtpaar dubbelt met 3190 6286 dit kw vAmersfoort; 3256 6526 13050 Wilbrink (tak A); 3280, 6574 Boks

 1. Jan
 2. Luitje, zie 1594. in deze kwartierstaat vAmersfoort
 3. Aaltje, tr v 1715 Cornelis Willemsen Brouwer, [NB: géén zoon van Willem Brouwer en Luytje Gijsberts, mogelijk wel familie, zie Voorn 440], wedn van Driesje Lubberts
  Willem Brouwer koopt in 1737 voor 6280 gulden de Ruytermolen 1 van Jan Gerrit van Amersfoort, komt in financiële problemen en moet zijn bezittingen afstaan aan zijn borgen Cornelis Willemsen Brouwer, Zeger Cornelis Brouwer (ook bekend als eigenaar van het Posthuis op Het Loo en van herengoed Ritsbergen), en Jacob Gerrits Timmerman, die de molen verpachten aan Berend en Jan Oosterhof

  Voorn 441

  kinderen ~Beekbergen
  1. Hendrik, ~15-3-1715
  2. Willem, ~27-6-1716
  3. Jacob, ~14-9-1720
  4. Derk, ~8-2-1719
  5. Petrus, ~25-2-1722
  6. Hilletje, ~26-1-1726

  Niet verwarren: in Loenen komt voor het echtpaar Hendrik Jansen van Amisfoort en Maria Rutgers. Zij laten aldaar dopen Bernt 30-5-1697 en Hester 12-6-1701. [vd Enk, ongepubliceerd]

* T. van den Brink 1977

* vd Enk: v. Amersfoort

* Voorn, p. 440, 441, 444

een zoon Reinder tekent 29-3-1720 in Loenen in voor een huwelijk met met Jenneken Garrits, d.v. wijlen Garrit Jans. bw


3138. = 3124. [Wilbrink]     Gerrit Cornelis Muller

3138. = 3125. [Wilbrink]     Naleke Dercksen


3140. Egbert Alofs IJckman

otr Loenen 1-3-1696 tr Ruurlo
Egbert Alofs Yckman, van Loenen jongman soon van salige Alof Yckman van Doesburg met Engeletta van Asbeeck, j.d. van Berend van Asbeeck tot Ruerloo. Attestatie gegeven na Ruerloo (Ruurlo).
trouwboek Loenen

3141. Engeletta van Asbeeck

echtpaar dubbelt: 3260 Wilbrink (tak A); 3284 Boks

Adolf


3142. = 1594.     Jan Aarts Jochems Schut

3143. = 1595.     Luitje Hendriks van Amersfoort

3160. = 1552. [Wilbrink]     Willem Cornelis Meijerink

3161. = 1553. [Wilbrink]     Wendeltje Gerrits (van Munster)


3164. Jan Bloemink

Bloemink komt ook voor in Zelhem en Hengelo (Gld), zie bv http://home.planet.nl/~olaus/genealogie/hz010475.htm. Het doopboek van Zelhem heeft mei 1694 Hendrick, z.v. Reijnt Bloeminck

dubbelt met 6620 Boks

 1. Jan zie 1582
 2. Jacob Jansen Bloemink, schoenmaker, j.m.. van Beekbergen, tr. Beekbergen 10-9-1718, Aaltien Peters Terwel (d.v. Peter Henricks ter Well en Marijtjen Goossens), ~Wilp 2-1-1698

  1. Peternela, ~27-8-1719
  2. Gerrit, ~27-4-1721
  3. Henricus, ~6-6-1723
  4. Wilm, ~27-5-1725
  5. Aleida, ~9-10-1729
  6. Janna, ~23-9-1731
  7. Jan, ~31-10-1734)
 3. Hermanus, tr Johanna Jansen

  1. Berend (Barend), ~11-1714, ~27-1-1715, † 14-2-1797, tr Beekbergen 1-11-1742, Christina Hartmans, j.d. van Bronsraad onder Gulik, † 211-1787
  2. Willem, ~19-12-1716
  3. Bertien, ~10-9-1719
  4. Derk, ~13-7-1721 † 10-7-1796, tr Beekbergen 14-12-1755, Wilmina Hendriks, jd v Apeldoorn
  5. Gerritien, ~27-6-1723
 4. Aaltien, tr Beekbergen 22-11-1716 Lambert Jansen Muller (z.v. Jan Gerrits Muller en Hendrikje Gerrits), ~Apeldoorn 14-3-1686
 5. Hendrikjen † Beekbergen 6-9-1762

* vd Enk: Bloemink

3166. Carel Holtius

3167. Grietje Jansen van Amersfoort

ouders zie kwartier 6272. in deze kwartierstaat vAmersfoort

echtpaar dubbelt met 6622 Boks

* T. van den Brink 1977

3176. Evert Jans van Beek

kerkmeester van Voorst (1671), boerrichter in Voorst en Noord Empe

3177. Tonisken Reyners

Jan

verwantschap: * vd Enk (1980) p. 164

3178. Robbert Cornelis Brinck

*Beekbergen † v 1678, Vorster Lieder-en Speuldermark voor buurtschap Oosterhuizen (1650-1666)

3179. Geertje Buijtenhuis

 1. Jan Roeberts, † v 1735, tr Naaltien Reijnders.

  1. Egbert
  2. Roebert, tr Beekbergen 7- 3-1721 Jacomijna Heijmerix van Til, d.v. Heijmerik Hoegen van Til en Willemtjen Jansen, † v 1744
  3. Jan, tr v 1708 Maria Jans (Hendriks)
  4. Lisien, tr Willem Kindt.
  5. Maria, tr 7-4-1719 Beekbergen Hendrik Folkers, jm van Angerlo
  6. Reiner, tr 14-10-1724 Beekbergen Johanna Alberts)
 2. Hendersken

* vd Enk (1980)


3184. = 1704. [Wentink]     Peter Hendricks

3185. = 1705. [Wentink]     Tönisken Hendricks

3186. = 1706. [Wentink]     Bernt Speckink

3187. = 1707. [Wentink]     Jenneken Sweersen Ruhoff


3188. Jochem Daniels Schut

ouders zie kwartier 3108. Wilbrink (tak C/D)

† v 1716, Mr. Papiermaker/eigenaar van de Oude Molen te Ugchelen. tr v 1706 NN

dubbelt met 6284 dit kw vAmersfoort; 6524 Wilbrink (tak A); 6572 Boks

Jan Aarts

verwantschap: * vd Enk 2004, #666 #1332/3


3190. = 3136.     Hendrik Jansen van Amersfoort

3191. = 3137.     Hilletje Dircks


3192. Reiner Lamberts

ws Beekbergen *v 1660

Lambert, ws *Beekbergen

* Woudenberg

3194. Jan Hendrix Woudenberg

† 1715, weert in 'De Beer' te Voorst, tr 2. Voorst 26-3-1702 Reintje Claesen van Schoten, ~Voorst 6-12-1674, † v 1735, d.v. Claes Reints van Schoten en Hermke Jacobs, tr 1. v 1687

3195. Tonisken Lucas

† ws Voorst ts 2-1699 en 1702

Maria, Voorst ~27-3-1681

* Woudenberg

3196. Humme Gerrits

† ws Nijbroek na 1717, schepen/burgemeester Nijbroek, tr 2 Nijbroek 16-11-1715 Theunisje Barthels, *ws Apeldoorn, † ws Nijbroek na 1715; tr 1. ws Nijbroek voor 1700

3197. Swaentje Jansen

* ws Nijbroek? v 1665, † ws Nijbroek ts 1686/1715

Willem, ws *Nijbroek

* Woudenberg

3198. Jurrien Hendrix

† ws Nijbroek na 1717, tr ws Nijbroek v 1700

Guus J. Borger, Frits H. Horsten en Ton F. M. Reichgelt: De cope-ontginning Nijbroek, in Vereniging Gelre (2000). Bijdragen en Mededelingen Deel XCI.. (blz. 78-102).

Bekend is natuurlijk het proefschrift van Van der linden over de cope-ontginning in het Hollands-Utrechtse veengebied. De cope-ontginning van Nijbroek is de enige andere cope-ontginning waarover goede gegevens bekend zijn. De uitgifte vindt plaats in 1328 (oorkonde van 25 apri, Nijmegen), aan twee projectontwikkelaars :-) Het gaat om het gebied tussen de Groote Wetering en de Terwoldse Wetering, met ten Zuiden de Kadijk en ten Noorden de Vloeddijk. De nog bestaande hoeve Steunenberg dateert ws uit die tijd, althans de naam Sthoenenburch.

3199. Zwaantje Jans

Aaltje, ws *Nijbroek

* WoudenbergGeneratie XIII


6272. Jan Jans van Amersfoort

*1620 † 1704 tr voor 1651, heeft een gelijknamige broer? in de Utrechtse familie Van Amersfoort (zie begin van deze kwartierstaat)

* Van den Brink 1977, p. 13

6273. Luitje Jacobs

echtpaar dubbelt met 6334, dit kw vAmersfoort; 6380 Wilbrink (tak A); 6560 Boks

Jan Jansen van Amersfoort, papiermaker, in 1648 eigenaar en gebruiker van één van de Ruiter(s)molens te Beekbergen.
Jan Jansse van Amersfoordt, mede als vader van zijn kinderen bij zaliger Luijtien Jacobs, krijgt op 17-6-1665 approbatie van een verpanding van het herengoed Ten Brink in Engeland aan Mr. Daniel Jacobs Schudt, papiermaker en Geertje Jansse, van twee stukken hooiland, het een groot 3 schepel, alsmede het 115 deel van een derdendeel, afgetrokken het 1/8 part van het gehele derdendeel, in de Lierdermark en dan nog het 115 deel van een vierendeel in de Speldermark, afgetrokken het 118 deel. Idem het 115 deel van een gerechtigheit welk Willem Willemsse heeft in de Bruggelermark tot zijn herengoed in Engeland en tot slot een 112 morgen in het Beekbergse hooiland.
Zij kopen op 17-7-1654 drie vierde part van "seecker heerengoed in den Ampte van Apeldoorn te Begbergen in de buirschap Engelandt gelegen gent. "Arnt Custersgoed" van Nicolaas Jansz. van Ede. Het resterende vierde part was eigendom van de dochter van Zal. Diederick van Essen. (Arch. Rekenkamer, inv. 1532, d.d. 17-7-1654).
Op 27-6-1655 krijgen Jan Janss van Amersfoort en zijn echtgenote Luijtgen Jacops transport na overdracht door Dorothea van Essen van het 1/4 part van het herengoed, dat zij van haar vader Derck van Essen geërfd had.
Op 13-5-1662 krijgt Jan Jans van Amersfoort oprukking van 3/4 part.
Op 15-5-1671 krijgen Jan Jansen van Amersfoort en zijn huisvrouw oprukking voor 3/4 part. Dit krijgt Johan Jansen van Amersfoort weer op 2-3-1678.
Daarna krijgen op 19-3-1712 Gerrit Henrix Koeckoek gehuwd met Geertien Jans oprukking van dit herengoed. Dit krijgen ze ook weer op 11-3-1718.
Op 6-7-1759 is het herengoed in bezit bij Jan van Amersfoort, deze transporteert het op 26-8-1763 aan Dr. Nicolaas van Westenenck.

* B. J. van den Enk ongepubliceerd

6-2-1668, akkoord over betaling wegens koop van huis aan de oostzyde van de Oude Gracht. Tweede (verkopende) partij: Henrick Aertss Storm anders van Sgravesande. Bijzonderheden: “huis op 180601647 gekocht van Gerrit Aertss Storm, Cornelis Aertss Storm en Jan van Amersfoort, echtgenoot van Neeltgen Aerts Storm, allen overleden niet gepasseerd en doorgehaald.” [inventarisnummer U048a003] zie hier

 1. Hendrik
 2. Jacobje, † v 11-5-1695, tr Barneveld 28-10-1683 Jan Hendriks Collert, molenaar te Barneveld

  dochter

  1. Luitje, tr Barneveld 10-4-1707 Kornelis Rijksen van Otterlo
 3. Claes, Mr. papiermaker op de ruitermolen 1 [Voorn, p. 440] in Beekbergen, koopt in 1722 samen met Heymerik Hugen van Till de Achterste Molen te Loenen (Voorn p. 470), tr 1. Wijsse Arnts Cruimer, d.v. Arnt Claes Cruijmer, † v 1708, tr 2. v 16-1-1708 Cornelia Jansen Cruimer, d.v. Jan Gerrits Cruimer en Trijntje Goossens.

  T. van den Brink 1977 (2e huwelijk), vd Enk ongepubl.

  Voorn p. 470 heeft Cornelisje Gerrits Cruymer! T. van den Brink, 1977, heeft "Cornelia Jansen ook wel genoemd Cnelissie Kouwers." Welke is juist?

  1. Jan Gerrit, † v 1747, tr Beekbergen 9-7-1728 Johanna Herms Brinck, d.v. Hermen Brinck en Megtelt Gerrits, zij woonden in Lieren (kinderen ~Beekbergen: Claes, 15-5-1729; Stijntje, 11-6-1730; Harmen, 11-12-1731 † 23-4-1795, tr Beekbergen 28-10-1770 Metjen Teunissen, d.v. Teunis Jansen Telman en Engbertje Herms; Gerrit, 30-8-1733; Megtelt, ged. Apeldoorn 21-8-1735, overl. Wijk bij Duurstede 18-12-1823, tr. Wijk bij Duurstede 2-2-1769, Lambertus Veldpaap, wedn v Maria van der Toll, Wijk bij Duurstede begr 6-3-1803 (in het middelpad van de kerk) [vdE ongepubl]; Cornelia, 29-2-1737; Hendrik, 29-2-1737; Derk, 9-3-1739; Derk, 4-9-1740; Gerrit Jan, 17-1-1743; Overleden te Beekbergen 7-3-1739 en 11-7-1741 een kind van Jan Gerrit(s) van Amersfoort)
   "Bij magescheid van 14 september 1729 kreeg Jan Gerrit van Amersfoort 3/4 minus 1/10 part van de papiermolen, die reeds door hem werd bewoond en gebruikt. De innocente jan Claesen kreeg het resterende 1/4 plus 1/10 part. Jan Gerrit moest zijn mede-erfgenamen uitkopen met 1540 gld. voor zijn broer Jacob en 1500 gld. voor zijn zuster Luytje, in drie termijnen te betalen."
   "... Jan Gerrit van Amersfoort had samen met Jan Claessen de Ruitermolen geëfd, maar nadat hij deze in 1737 had verkocht, was Jan Gerrit samen met Heymerik van Til pachter van de Achterste Molen."

   Voorn p. 440-1, 470, geeft daar veel meer informatie.

  2. Jan, innocent (zwakzinnig), † Beekbergen 8-4-1766
  3. Gerrit, Beekbergen ~1708
  4. Jacob Claesen van Amersfoort, papiermaker op de Agterste Molen in Loenen, tr Beekbergen 22-8-1722 Johanna Heijmerix van Till, Beekbergen ~10-4-1704 † 19-1-1775, d.v. Heijmerik Hugen van Till (met Jan van Amersfoort mede-eigenaar van de Achterste Molen) en Willemtjen Jansen. Jacob erft in 1729 samen met zwakzinnige broer Jan de Achterste Molen. (kinderen ~Loenen: Cornelia, 29-8-1723; Claes, 10-2-1726, tr 1. Beekbergen 13-11-1757 Hendrika Harms, j.d. van Hengelo, † in de kraam 17-11-1763, tr 2. Willempje Aarts, d.v. Aart Hartgers en Maria Willems, Beekbergen ~5-5-1743 † 30-12-1790; Willemke, 13-7-1727; Jacobje, 10-10-1728; Stijntje, 28-5-1730; onleesbaar dochter 19-8-1731; vv kinderen ~Loenen: Cornelia, 25-5-1733, tr Beekbergen 3-1754 Jan Willems Beekhuis, Beekbergen ~4-11-1732 † 4-4-1790, z.v. Willem Jansen Beekhuis en Anna Elisabeth Abrahams Westenenk, papiermaker op en eigenaar van de Ruitermolen 2 [Voorn, p. 444]; Heymerik, 16-10-1735 † 7-4-1779; Hendrik, 18-4-1737 † 2-2-1782; Jan, 27-2-1739, tr 1. Kootwijk 22-8-1779 Maria Aarts, Beekbergen † 8-4-1780, tr 2. Beekbergen 9-2-1783 Alberdina Reinders, jd van Apeldoorn, † Beekbergen 14-10-1783; Jacob, 13-12-1744; Overleden te Beekbergen 26-7-1742 een kind van Jacob van Amersfoort)
  5. Luitje, † Beekbergen 12-7-1742, tr 1. Beekbergen 1715 Jacob Stevens van Otterlo, z.v. Steven Jansen van Otterlo en Jacomina Jansen Westenenk, koster te Beekbergen, † Beekbergen ca 1732, tr 2. Beekbergen 6-11-1732 Hendrik Ruyvekamp/Reuvekamp, z.v. Jan Hendriks, op de Reuvekamp en Geesken Henriks zie 4038 in kw Wissink, ~Twello 9-5-1706, koster en schoolmeester te Beekbergen, † v 1759 (kinderen uit deze huwelijken ~Beekbergen: Johanna, 20-1-1720; Megtelijna, 23-10-1721; Steven, 24-8-1723; Johanna, 17-12-1725; Megtelijna, 18-2-1728; Jacob, 17-2-1732; Gesina, 17-1-1734; Cornelia, 7-10-1736; Johannes, 22-1-1741)
  6. Stijntje, tr ca 1706, Daniel Jansen Schut, z.v. Jan Daniels Schut en Tijsjen Lamberts, papiermaker te Ugchelen (kinderne ~Beekbergen: Arent Klaas, 1707; Wijsje, ?? ; Geertje, 30-9-1712; Stijntje, 30-9-1712; Jan, 25-10-1716; Tijsjen, 23-11-1719; Johanna, 22-3-1722; Jacobje, 29-9-1724)
 4. Grietje
 5. Geertje tr Beekbergen 21-9-1694, met huwelijksdispensatie van het Hof in Arnhem als broeder en zusterskinderen, Hendrik Gerrits Koekkoek (z.v. Gerrit Hendricks Koekkoek en Geertjen Jansen van Amersfoort) NB: hier klopt iets niet, de kinderen zijn geruime tijd voorafgaand aan dit huwelijk georen. Ik heb dit nog niet kunnen natrekken in mijn gebruikte bronnen.

  1. Hendrick
  2. Johanna, ~Apeldoorn 31-8-1684
  3. Jan, ~Apeldoorn 3-4-1687
 6. Elsje † v 1702, tr 1. ca 1674 Theunis Peters, mr. papiermaker te Wissel (Epe), † v 9-5-1688 (akte Utrecht), tr 2. Epe 1697 Daniel Warners Boekelman, z.v. Warner Jansen (Veenhuysen) en Anna van Holten (Holtius), ~ Vaassen 15-7-1676, mr. papiermaker op één van de Wisselse molens te Epe, vertrekt in 1705 naar één der Kwadenoordse molens in Renkum, † Renkum

  T. van den Brink, 1977 heeft iets heel anders bij deze Elsje: er is een huwelijk van Lambert Janss (van Amersfoort) met Elsje Janss (Van Amersfoort), en één van deze twee is een kind van Jans Jans (Van Amersfoort). Zie voor Elsje ook Voorn, p. 489, 490, 492, waaruit de gegevens over de huwelijken van Elsje afkomstig zijn. Voorn zegt niets over ouders van Elsje. In Voorn komt geen Lambert van Amersfoort voor. De Utrechtse akte uit 1688 bevestigt het huwelijk met Teunis Peters.

procuratie 9-5-1688, tot het innen van de huur van huizen te Amersfoort en Utrecht. Notaris: R. van Vechoven. Medeërfgenamen Jan Janss van Amersfoort, oom:[inventarisnummer U066a005] zie hier
21-11-1696 ovedracht van een oblligatie ten laste van staten van Utrecht, Erven Jan Janss van Amersfoort. Overdragers: . [verwijzing naar procuratie 30-7-1693 voor het gerecht van Apeldoorn] [inventarisnummer U066a006] zie hier
26-1-1689 acceptatie voogdijschap over Geertje Jans van Amersfoort. [verwijzing naar codicil d.d. 24-2-1688 voor notaris R. van Vechoven] [inventarisnummer U066a005] zie hier

* Van den Brink 1977, p. 13 e.v.

B. van den Enk, ongepubliceerd

* Voorn

Amersfoort site

6280. Alof IJckman

van Doesburg, † voor 1696

dubbelt met 6520 Wilbrink (tak A); 6568 Boks

Egbert


6276. = 6248. [Wilbrink]     Cornelis Egberts

6277. = 6249. [Wilbrink]     Geertje Jans


6282. Beerent van Asbeeck

tot Ruurlo, otr Lochem 23-8-1668

6283. Berentjen Moijdermans

van Lochem, otr Lochem 23-8-1668 "Berent Asbeeck, s. van Wolter van Asbeeck van Ruerloo, En Berentjen Moijdermans d. van Joost Moijderman van Lochum"

echtpaar dubbelt met 6520 Wilbrink (tak A); 6570 Boks

Engeletta


6284. = 3188.     Jochem Daniels Schut

6286. = 3136.     Hendrik Jansen van Amersfoort

6287. = 3137.     Hilletje Dircks

6322. = 3106. [Wilbrink]     Gerrit Jansen

6323. = 3107. [Wilbrink]     Reijntien Dercksen


6332. Johannes Holtius

*ws Beekbergen, Beekbergen † 1669, studeerde aan de hogeschool van Franeker bij Guilielmus Amsius, predikant te Beekbergen 1623-1669, tr 1. ca 1624 Anneke Willems Brouwer, d.v. Willem Brouwer en Luytje Arndts.

kinderen 1e huwelijk

tr 2.
De familie Holtius voert in zilver een verkorte, doorgebogen roode dwarsbalk. Helm met rood-zilveren wrong en dito dekkleeden. Helmteeken: een zilveren vlucht. Erratum 1905 kolom 22: Voor de wapenbeschrijving Lans leze men : in goud (in plaats van in zilver) twee schuingekruiste zwarte tournooilansen, enz.

Regt, 1904, NL

"Den 1 Juli 1620 koopt hij van Mr. Derrick Schutt en diens eohtgenoote Beelfgen van Holt hun huis, gelegen in de Rijnstraat te Arnhem tegenover 'die Moriaen' voor de som van f 2000.-, een rozenobel voor B. v. H. en l½ molder rogge. Misschien behoorde deze Belia van Holt tot de naaste familie van den predikant."

Regt, 1904, NL, kolom 228 noot 1

6333. Elisabeth Carels Boekelmans (Bockelmans)

echtpaar dubbelt met 13244 Boks

Gens Nostra. BOECKELMANS (XXXI (1976) p.70) Elisabeth Carels Boeckelmans lijkt mij een dr. te zijn van Carolus Bockelman, predikant te Wijhe, overl. 1641, zn. v. Henricus B., pred. te Diepholz, Hamm (Westfalen), Leens (Gr.), Seuwert (Gr.) en Ruinen, overl. ald. 1603, en N. Römeling, kleinzn. v. Henricus B., pred. te Jacobidrebbe bij Diepholz, overl. 1553, resp. v. Patroclus Römeling, pred. te Diepholz, overl, 1571. Ik verwijs naar: Die Pastorenfamilie Bockelman aus Drebbe (Grafschaft Diepholz) in Norddeutsche Familienkunde, Jg. 12, Heft 3, juli-sept. 1963, pp. 203 vgl. [inzender:] Drs. 0. D. J. ROEMELING, Hardegarijp (F.) [bron: Gens Nostr 1976 p. 216, genoemd door T. van den Brink 1979]] Johannes is 1617 of 1618 in Franeker ingeschreven: Johannes Holtzius, Geldrus, Theol.

Zie voor Holtius, zijn rol in Beekbergen en elders, en bronnen voor zijn geslacht van Holt/Holtius: T. van den Brink (1797). In en om de kerk en de pastorie van Beekbergen. Veluwse Geslachten, 4e jaargang, 198-212.

kinderen uit 2e huwelijk

Van den Brink: Kwartierstaat Van den Brink in het Kwartierstatenboek VG p. 5-24

W. M. C. Regt (1904). Genealogie der familie Holtius. De Nederlandsche Leeuw, kolom 226, 263, 293; errata en addenda 1905 kolom 22


6334. = 6272.     Jan Jans van Amersfoort

6335. = 6273.     Luitje Jacobs


6356. Cornelis Hermans Brinck

ws *1575 † v 1642

genoemd in 1609 in stuk nr 9 van het Civiele hof in Beekbergen, De Jonge, VG 2003 nr 5 p. 37

6357. Marrijken Bernts

Maria Bernts

 1. Robbert
 2. Herman, † v 1-10-1661, onderschout van Beekbergen, tr Willempje Thonis
  kinderen
  1. Hendrick
  2. Tonis, tr Geertje Aarts (zoon Hermen, kerkmeester Beekbergen van 1655 tot ca. 1710, tr Aertien Tymens)
  3. Josijn, † v 1673, tr Jan Jacobs Pannekoek
  4. Jan
 3. Cornelis
 4. Ermgard, tr Jan Gerrits Muller

* vd Enk (1980) p. 164

6358. Jan Jans Buijtenhuijs

*ca 1570 † o voor 1631, testeert 18-9-1629, landbouwer op Buijtenhuijs, kerkmeester Apeldoorn (1599), gegoed in Wormen, Hoogsoerderbos en Noord Apeldoorn, holtrigter van het Hoog Soerderbos in 1628, in Noord-Apeldoorn beleend met een halve ten Have 14-9-1594, draagt leen over op 10-2-1621, tr

6359. Trijntjen Freriks

† na 20-4-1636

echtpaar dubbelt met 13860 Ketel

 1. Gaert Reinder (Rijck) zie kwartier 6930. Ketel
 2. Stijnjte, tr Lambert Henrix, zij wonen in de Vlessche
 3. Megteld, vermeld 1629
 4. Tonissie, vermeld 1629
 5. Crijt, vermeld 1629
 6. Aeltie, vermeld 1629
 7. Geertje, , vermeld 1629
 8. Merritien, vermeld 1629
 9. Frerick, Borne † 1691, schrijft zich 5-5-1644 in als student te Deventer, in 1648 vicaris van St. Anna-vicarie Apeldoorn, in Borne predikant van 1649 tot 1691, tr Deventer 10-11-1649 Hendricksken Gerrits Westenenghe, d.v. Gerrit Hendriks Westenenghe en Wichmoet Aerts van Asselt [Nederlands Patriciaat, jaargang 28]

E. de Jonge (1976). Het geslacht Buitenhuis. Veluwse Geslachten, 1 nr 4, 130-136.

Geertje: * vd Enk (1980) p. 164


6372. = 3412. [Wentink]     Jan "in den Starinck"

6374. = 3414. [Wentink]     Swier Ruhoff

6375. = 3415. [Wentink]     Gertjen Stockhoerne

6376. = 3108. [Wilbrink]     Daniel Jacobsen Schut

6377. = 3109. [Wilbrink]     Geertje Jansen


6388. Henrick Jans Woudenberg

in 1659 weert in Voorst, † verm Voorst na 1690, tr Voorst? voor 1658

6389. Jacobjen

Jan

* Woudenberg

6394. Jan Arentsen

*voor 1630, schepen in Nijbroek, † Nijbroek?, tr

6395. Geertjen Everts

*voor 1630, † Nijbroek? v 7-1686

Swaentje

* WoudenbergGeneratie XIV


12544. Jan van Amersfoort

Jan van Amersfoort komt waarschijnlijk van Utrecht, zie * T. van den Brink 1977 (geciteerd bovenaan deze kwartierstaat).

Aantekening: In het trouwboek van Jutphaas (Bewerker: Mevr. G.W. Brouwer-Verheijen 1994. pdf op hogenda.nl): Jan Jansen van Amersfoort en Maria Steijgers, wed. van Christiaen Gerritsen, tr. mei of juni 1639 met att. v. Utrecht. Met dank aan Frank van Amelsfort voor deze info 22-5-2011.

Volgens * Voorn p. 440 is er weinig over Jan van Amersfoort bekend. Hij is voor het eerst genoemd in het verpondingskohier van 1648-1650, hij is dan in de buurschap Engeland genoemd als "eigenaar en gebruiker van huis en papiermolen van vier bakken, op een halve schepel grond van de erfgenamen van de mark, tegen een jaarpacht van 40 gld." De molen heet dan waarschijnlijk nog niet Ruitermolen.


Koopt in 1638 of 1639 [daar is gaan akte van bekend, de verkoop is bekend, wie koopt blijkt pas uit het verpondingskohier van 1648-1650, zie hierboven. bw] de papiermolen Ruitersmolen te Beekbergen. De molen is in 1985 gerestaureerd en is sindsdien te bezoeken. Word donateur.
Een jongere zoon die eveneens Jan heet, is binnenvader in het weeshuis van Utrecht. Zie T. vd Brink (bovenaan deze kwartierstaat vermeld) en een codicil van 20 februari 1680 zie hier in Utrecht. [pdf betaald en opgehaald amersfoort_1680_codicil] De tekst is zo beroerd gescand dat ze voor mij onleesbaar is. Het gaat hier waarschijnlijk om een legaat dat door het weeshuis in ontvangst genomen wordt, er komt dus geen falilie Van Amersfoort aan te pas.
“Jan Jansz van Amersfoort, als koper van huis op de noordhoek van 't Patervaatsteegje, wz Lange Nieuwstraat, van de erven Peeter Vuystinck en Christina de Prins, in leven echtelieden ” zie hier, notaris A. Houtman
Deze jongere Jan Jansen van Amersfoort was gehuwd met Neeltje Adriaens Storm. 11-7-1683 schenking, “Elsjen Peters, enige erfgename van dochter , Eva Henricks Storm, die voor een derdepart erfgename , was van Neeltje Adriaens Storm, in leven geh. met Jan Janssen van Amersfoort” zie hier
akte d.d. 25-2-1646, Utrecht, inventarisnummer U031a002, zie hier. Liquidatie ten aanzien van de door ieder betaal lasten en schulden, erven van Aeltgen de Veth, Eerste partij: Cornelis Aertss Storm, coperslager, Gerrit Aerts Storm, broer, Neeltgen Adriaens Storm, zuster, gehuwd met Jan Janss van Amersfoort, coperslager.

dubbelt met 12668 deze kwartierstaat vAmersfoort; 13024 Wilbrink (tak A); 13120 Boks

Jan

aantekening. Bert Blommers, 16 mei op soc_nederlanse_adel: “Hendrik van Amersfoort moet voordat hij in 1224 getrouwd blijkt met Rixa (van Bosinchem) al een eerder huwelijk hebben gehad. Zijn zoon Wouter komt al in 1238 voor in relatie tot goederen van Amelis uten Weerde. Mogelijk is Wouter daarbij als erfgenaam van zijn moeder, die dan een Wulvense 'uten Weerde' moet zijn geweest, waarschijnlijk een zuster van heer Amelis. De namen Wouter en Gijsbrecht voor Hendrik oudste zonen komen zo beschouwd dus uit de hoek der Van Wulvens, waaruit ook heer Amelis (van Amelisweerd) is voortgekomen.”

aantekening. Monumenta Van Buchel pag. 116 (fol. 61v) zie hier: “Op St. Thomas in 1523 is Jan van Amersfoort hier begraven, door de zorg van zijn vriend Anton Buser, scholaster, in de hoop dat de welwillende aarde . . . ”

Doopboek Lochem heeft ook een familie Van Amersfoort:
04-8-1595 Anthonij van Ammesfoirths dochter ELYZABETH.
05-9-1596 Goesen Berndtzoens soen een Soldaet liggende onder Capyteyn Albert Koennerssen, BERNDT genoemt. dye gevaders Caspar vliegens und Carll wussens [of ?: wassens], und Agnete van Amsforth.
24-4-1597 gedoept Johan van Eps Dochter ESSELE genoempt. gevaders Ryck van Amesforth, Heyle mullers und Effse t'oenhuyss.
06.08.1597 gedoept Johan van Amessforths soene DERCK genampt, liggende by Meyster Johan kock.

In 1575 (zeer waarschijnlijk) Claes Jans van Amersfoort genoemd als dijkpander. De Jonge, Veluwse Geslachten 33 #1, p. 26


12564. Wolter van Asbeeck

van Ruurlo

dubbelt met 13044 Wilbrink (tak A); 13140 Boks

Beerent

12566. Joost Moijderman

van Lochem

dubbelt met 13046 Wilbrink (tak A); 13142 Boks

D. Lochem digitaal:
"31.05.1668 Herman Brabender in Loch. sijn s. HERMAN get. Derc. Moijderman, Jan Rerinc, Neesken Rerincs. "
28.03.1680 Jurrien Moijderman in Lochem sijn d. GERHARDINA get. de vader selfs en Jenneken Hans.
19.12.1684 Jorrien Moiderman uijt Lochum sijn sone JOOST get. de vader selve.
07.04.1682 Jurrien Moijderman in Lochem sijn d. GERHARDINA get. de vader voors.
02.10.1686 Jurrien Moiderman uijt Lochum sijn sone JOOST get. de vader selve.
29.12.1686 Peter van Eps uijt Lochum sijn dochter ALEIDA get. Willem Moiderman.
15.09.1688 Willem Moiderman uijt Lochum sijn sone WILLEM get. de vader selve.
24.10.1691 Berendt Esselinck uijt Berchum sijn dochter JENNEKEN get. Jan Esselinck, vrouw Moidermans, Dercksken te Wesselshuijs.
25.11.1691 Willem Moiderman uijt Lochum sijn dochter STIENTIEN get. die vader voors. en Swaentien de Wolff.
31.01.1694 Willem Moiderman uijt Lochum sijn sone DERCK get. die vader voornt.
31.03.1695 Willem Moiderman uijt Lochem sijn sone GERRIT get. die vader voornt.

D Lochem: 24.08.1595 Johan Moeydermans Soene ARNDT.

< Berentjen


12664. Adriaan van Holt

† Beekbergen 22-5-1617, daar pastoor en later predikant

12665. Klaaske Janssonius

echtpaar dubbelt met 26488 Boks

Adriaan is mogelijk dezelfde persoon als Arnt Jacobone ten Holt, die in 1611 van Godert Zegers, de vroegere pastoor van Beekbergen en de kerkmeesters Nijel ten Have en Johan Lubbertsone, in erfpacht krijgt een hofstede in het dorp van Beekbergen. Deze hofstede was aan de ene kant gelegen naast 'die heylige kerke toe Begbergen ende aen andere sijt Hendrick Johansone'

* Van den Brink

Regt, 1904, NL k. 228

12666. Carolus Bockelman

† 1641, predikant te Wijhe

12667. Catharina Jansen

zie Gens Nostra 1976 p 216

echtpaar dubbelt: 26490 Boks

Elisabeth


12668. = 12544.     Jan van Amersfoort


12712. Herman Jans ten Brinck

Herman ten Brinck (zijn vader is alleen bekend van het patroniem Jans), *ca 1541 † ts 1583/92, kerkmeester van Beekbergen 1575-1580, woont in 1576 in Oosterhuizen

12713. Hendrikje Jans

echtpaar dubbelt met * 50032 Wilbrink (tak C/D); * 51728 Wilbrink (tak A); * 52656 Boks; * 53872 vdEnk

 1. Jan zie kwartier 25016. Wilbrink (tak C/D)

  deze verwantschap:

  Herengoederen 4, blz. 708, zie box bij 3127. Willemtjen Jansen Brinck

 2. Peter
 3. Cornelis
 4. ws Wilhelmken zie kwartier 25937. Wilbrink (tak A)

* vd Enk (1980) p. 163

verwantschap Jan: * vd Enk 2004, #5512 #11024/5

'Deze familie behoort tot de oudste geslachten van Beekbergen, die vermeld wordt met een geslachtsnaam. De naam Brinck komt reeds in 1463 in Beekbergen voor, vermeld wordt dan Jan op ten Brinck. (...) Vaak worden er personen met de naam Brinck vermeld die niet of nog niet te plaatsen zijn. Bij de gesworene forsters van de Lierderen Speldermark in 1606 worden vermeld Jan Brinck den Olde en Jan Brinck den Jongen. Ook in 1631 is er nog sprake van Jan Brinck den Jongen, hij is mogelijk identiek aan [3e generatie] Jan Hermans Brinck. In 1642 wordt bij de vorsters voor de buurtschap Oosterhuizen vermeld Gerrit Brinck, in 1650 wordt voor Oosterhuizen vermeld Robert Brinck, mogelijk zijn ze broers.'

* vd Enk (1980). I Jan ten Brinck]

de Riddere (nd) geeft enkele vindplaatsen op deze naam, o.a.
Heinrich Brinck ontvangt in 1399 het leen te Brinck in de omgeving van Hengelo (Gld?), RA Arnhem, Leenaktenboeken, Kwartier van Zutphen p. 334 anno 1339
De naamlijst van het Harderwijkse gilde St Georges vermeldt als oudste Brinck: Lambert 1439, Claes 1443, Aelt 1453 etc. (De Wapenheraut 1897)
Geert Brinck vermeld in Oldenzaal 1472 (De Navorscher 1879)
Ernst Brinck was eerste secretaris van het Nederlandse Consulaat in Constantinopel en daarna burgemeester van Harderwijk, een artikel over hem in dezelfde jaargang 1879 van De Navorscher p. 43-48; F. A. van Rappard (1868) heeft over hem een boek geschreven
In Duitsland komt de naam meermalen voor, zie de Riddere
H. Kronenbergh en Jonkheer H. Roel geven de genealogie van het geslacht Ten Brinck in Deventer, in de Nederlandse Leeuw (de Riddere geeft geen jaartal)]


12714. Beernt Lamberts

Marrijken

12716. Jan Gerrits ten Buytenhuys

*ca 1560, † na 1602, landbouwer en vorster in de Wormingermark, geërfde van de Veluwe, gegoed in de Wormingermark en Ordermark, woont op Buitenhuis

12717. Geertgen Rijcksdr

† 1594

echtpaar dubbelt met 27720 Ketel

 1. Jan
 2. Hendrik, in 1648 gegoed in het Broekland, tr NN. Jans, d.v. Jan Everts en Trijne N.
 3. Gerrit, tr NN. Gerrits Muller, d.v. Gerrit Lamberts Muller

* de Jonge (1976)

12718. Frerick Reinders

kerkmeester van Apeldoorn in 1599

dubbelt met 27722 Ketel

Trijntjen

E. de Jonge (1976). Het geslacht Buitenhuis. Veluwse Geslachten, 1 nr 4, 130-136.


12752. = 6216. [Wilbrink]     Jacop Jacops (van Ugchelen)

12753. = 6217. [Wilbrink]     Jenneken ReijndersGeneratie XV


25328.* Jacobus van Holt

echtpaar dubbelt met 52576 Boks

En in het familiearchief berusten nog thans twee oude charters, betreffende de opdracht van zaadland, gelegen op Arnhemmer-eng. Daaruit blijkt, dat Bartolt can Holthuyxen "Ao 1497 des dijnxdachs opt octaue van onse lieve vrouwendach Assupcion" zes molder zaadland had gekocht van Derick Sluyter en Grijt, sijn echte wijff.

Ao 1509, ,des dijnxdachs op Sinte Odulphus dach transporteert genoemde Bartolt van Holthuysen drie molder van genoemd zaadland op Baert Gaymans en zijne zonen, en op dezen transportbrief staat in margine, dat Jacob van Holts kinderen later recht hebben verkregen op 5 schepel van bovengemeld zaadland.

Regt, 1904, k. 228

kind

Regt, 1904 NL k. 227: deze verwantschap is 'niet geheel fictie.'

25330. Johannes Jansonius (Jan Jans)

boek- en plaatdrukker te Arnhem, eigenaar van een papiermolen te Apeldoorn, hij vestigde Klein Hattem in 1613, otr als jm van 's-Hertogenbosch te Arnhem 13-9-1584

25331. Merry Jans

van de Kraan te Arnhem

echtpaar dubbelt met 52578 Boks

25332. Henricus Bockelman

predikant te Diepholz, Hamm (Westfr.), Leens (Gr.) Seuwert (Fr.) en Ruinen (Dr.), † Ruinen 1603

25333. N. Römeling

echtpaar dubbelt met 52580 Boks

Carolus

25428. Lambert Muller

tr 2. Jenne Weynen

* Van den Brink

Beernt

25432. Gerrit Jans ten Buytenhuys

*ca 1531, landbouwer in de Wormingermark, vorster

25433. Geertgen Rijcks

zij is de schoonmoeder van de gelijknamige Geertgen Rijcks

echtpaar dubbelt met 55440 Ketel

in de Wormingermark en legt als zodanig een getuigenis af met betrekking tot de Wormingermark. Is vermeld in de korentelling van 1566 te Wenum (Veluwse Geslachten 27e jaargang nr 3 p. 44)

 1. Jan
 2. Hendrick, † v 22-7-1626, stamvader van de Wenummer tak Buitenhuis, in 1594 vermeld als buur van de Wenummermark, 27-6-1610 beleend (Proosdij van Deventer) met een boerderij, tr Merrie Gerrits, d.v. Gerrit van de Horst en Hille Roelof Ottendr, de laatsten zijn 27-2-1562 beleend met het goed Wenum
  kinderen (vermeld 22-7-1626)
  1. Gerrit, beleend 22-7-1626, verpondingsregister vermeld 1648, testeert op 22-2-1656, tr Hendrickien Hessels, d.v. Hessel Hendricks (kinderen: Hessel, Thijsien, Hendrik. Voor hun kinderen: zie De Jonge 1976)
  2. Jan
  3. Isaac
  4. NN Hendrickdr
 3. Gerrit, pachter op het Homoetsgoed (1628), tr Jenneken Goossens [is dit in later onderzoek anders gebleken? bw]

* de Jonge (1976)

25434. Rijck Bartolts

† v 13-3-1570, landbouwer in de Wenumermark

25435. Griete Wijchmans

† Apeldoorn 13-03-1570
Het heerengoet Collartserve, na 1608 Collartsgoed, buurtschap Noord-Apeldoorn, kerspel Apeldoorn (Herengoederen pag. 688): 13-3-1570 Griete Wijchmans, weduwe van Rijck Bartolts, afdracht en oprukking

echtpaar dubbelt met 55442 Ketel

 1. Wijchman
 2. Geertgen


25504. = 12432. [Wilbrink]     Jacob Marcus/Lucas

25505. = 12433. [Wilbrink]     Geertgen Dircks Schut(ten)

25506. = 12434. [Wilbrink]     Reijnder Reijnders

25507. = 12435. [Wilbrink]     Merry ArndtsGeneratie XVI


50656. Arien van Holt

Als oudste monument der familie werd door Ds. Nicolaas Holtius beschouwd : een graf in de Groote Kerk te Arnhem, Zuiderkruis no. 22, - bij hem in eigendom bezeten. Dat graf werd gedekt door een zerk, waarop was afgebeeld een kruis, ondersteund door een dwarsbalk en gestut door twee steunsels, die met den dwarsbalk en den opstand hoeken van 450 vormden. Als opschrift las men om dit kruis het volgende: "Den 13 dach Novembr. begr. Arien van Holt, obiit". en "Den 19 dach maert Walburch Qaymans". Het familiearchief Holtius bevat hieromtrent de volgende aanteekeningen: Arien van Holt, begraven in de Groote Kerk te Arnhem, huwt Walburch Gaymans, dochter van Hendrik Gaymans van Amstel, secretaris en geheimraad van den laatsten hertog van Gelderland, Willem van Cleve.

Regt, 1904, NL k. 227

50657. Walburch Gaymans

begr in de Grote- of St Eusebiuskerk Arnhem

echtpaar dubbelt met 105952 Boks

Jacobus

50660. Jan de Brouwer

's-Hertogenbosch

dubbelt met 105956 Boks

Johannes

50662. Jan Egberts

van de Kraan te Arnhem

dubbelt met 105958 Boks

Merry

50664. Henricus Bockelman

† Jacobidrebbe bij Diepholz, predikant aldaar

dubbelt met 105960 Boks

Henricus

50666. Patrocus Römeling

*Borgelen 1481, predikant te Diepholz, † 1571, tr 2. Lucke Funcke, tr 1.

50667. Anna Droeps

echtpaar dubbelt met 105962 Boks

NN

50864. Jan Evertsen to Buytenhuys

† na 1553, als buur vermeld in 1505, in 1507 en 1531 vermeld als vorster en gezworene van de Wormermark, in 1526 in de Veetelling van de Veluwe. Heeft een conflict met andere geërfden over betaling van seemsgeld over het door zijn vader gekochte heideveld.

echtpaar dubbelt met 110880 Ketel

 1. Gerrit
 2. Evert, vermeld in Tynsregister van Apeldoorn
  kinderen
  1. Nale
  2. Jan, vermodelijk zoon Evert. De laatste is gegoed in de Wormingermark, zijn zoon Gerrit is in 1688 genoemd als geërfde in de Wormingermark

* de Jonge (1976)


51010. = 24866. [Wilbrink]     Derrick Schut(ten)

51014. = 24870. [Wilbrink]     Arnt JacobsGeneratie XVII


101314. Hendrik Gaymans van Amstel

secretaris en geheimraad van de laatste hertog van Gelre Willem van Cleve. In de werken van A. A. Gaymans over de familie Gaymans in Arnhem komt deze Hendrik, of zijn dochter Walburch, niet voor. Dat is opmerkelijk, A. A. Gaymans (manuscripten bij CBG) heeft vele bronnen benut en de uitgebreide familie Gaymans in Arnhem in de 15e, 16e en 17e eeuw daarmee gedocumenteerd. De naam Walburch komt maar één keer voor, en is waarschijnlijk niet uniek voor de familie Gaymans (die wel de Walburgkerk in Arnhem begiftigde). Het kan dus zijn dat Hendrik Gaymans van Amstel niet uit Arnhem komt; A.A. Gaymans noemt evenmin een Van Amstel in zijn genealogie.

Voor Gaymans, zie ook Ned. Patriciaat 1948, 34, 131-145 (eerder: 1914, 5, 136-143) [dit moet ik nog opslaan, b.w.]

aantekening: nog opzoeken CBG: Gaymans, A.A., Aantekeningen uit archieven, acten en registers te Arnhem, 's Gravenhage, Rotterdam enz. betreffende de familie Gaymans., Uitgave: [eigen uitgave], [s.l.] [s.d.], 79 p. Ook: Gaymans, A.A. Genealogie der familie Gaymans. [Manuscript, in bezit van het CBG; geschreven na de eerste genealogie Gaymans in Nederlands Patriciaat 1913 meen ik]

aantekening: KWARTIERSTAAT POSTMA door Ir. J.J. Duivenvoorden Eerder gepubliceerd in Kwartierstatenboek IX (1989), een uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus 105.344 GADEMANS, Johan, vermeld Arnhem 1424, tinsgenoot Hof van Angeren, huwt: 105.345 VAN SILVOLDE, Catharina.
210.688 GADEMANS, Gaert, won. Arnhem 1427.
210.690 VAN SILVOLDE, Lubbert, huwt:
210.691 BUDELMACHER, Alijt.

dubbelt met 211906 Boks

Walburch

101728. Evert to Buytenhuiss

*ca 1450, † tussen 1492 en 1505, landbouwer op het proosdijgoed Buitenhuis, een boerderij in de Wormingermark, verneld in de Schildschatting van 1492
"Zij kochten in 1486 van de geërfden van Wormen een stuk heideveld, gelegen naast de Wormyner Crussche tegen betaling van '12 stuivers en ´én vierdeel olie 's jaars.'"

De Jonge, 1976, p. 130

101729. Mette Everts then Berge (Megteld)

† na 1505

Jan

* de Jonge (1976)


102028. = 49740. [Wilbrink]     Jacob Arnts

102029. = 49741. [Wilbrink]     HilleVerdubbelingen


Door de gekozen systematiek met gesplitste kwartierstaten onstaat er een probleem met de afhandelingen van verdubbelende kwartieren. Zodra uit een gezin twee of meer kinderen in de kwartierstaat terecht komen, onstaat er een verdubbelde voorouderlijn.

De gewone werkwijze bij gepubliceerde kwartierstaten is om bij het eerste voorkomen van een verdubbeling het hogere kwartier door te verwijzen naar het lagere kwartier, en de oudere generaties voor dat hogere kwartier niet meer op te nemen.

Bij afgesplitste kwartierstaten waarbij verdubbelingen tussen afsplitsingen optreden, ontstaat het probleem dat bij weglaten van de verdere voorouders van het hogere verdubbelende kwartier, de afgesplitste kwartierstaat een onvolledig beeld zou geven. Ik heb er daarom voor gekozen om bij verdubbelingen tussen afgesplitste kwartierstaten de verdubbelingen ook in de oudere generaties te blijven aangeven.

Bij verdubbelingen binnen een deelkwartierstaat zal ik de gewone procedure volgen, en na de eerste keer de dubbele kwartieren niet meer aangeven.

In kwartierstaten met boerenfamilies die sterke onderlinge relaties hebben, kan het aantal verdubbelende kwartieren enorm groot worden. In de Veluwse kwartierstaten is dat evident het geval bij de dominante schoutenfamilie Pannekoek, en de papiermakers Schut en Van Amersfoort. In de Delflandse kwartierstaten is hetzelfde verschijnsel nog sterker aanwezig omdat er over meer generaties gegevens beschikbaar zijn, en er bovendien een sterke druk is om partners te vinden binnen de getalsmatif beperkte stand van welgeboren boeren. De familie Van der Kooij is daar het meest aansprekende voorbeeld van, een voorbeeld dat bovendien heel goed is gedocumenteerd.Bronnen

Genoemde secundaire bronnen (genealogieën etcetera) geven veeal details over door de betreffende auteur(s) geraadpleegde primaire bronnen (oudrechterlijke archieven, notariële stukken, etcetera). Waar ik websites als bron noem, zijn dit soms gedocumenteerde websites, soms ook niet; in het laatste geval zijn daaruit overgenomen filiaties niet meer dan een agenda voor verder onderzoek.
Van Amersfoort

T. van den Brink (1977). Genealogie Van Amersfoort. Veluwse Geslachten, 2, 13-18.

Enk, B. J. van den (niet gedateerd). Genealogie Van Amersfoort. niet gepubliceerd. [Een belangrijk deel hiervan is hierboven opgenomen]

Amelsfort. Families van Amersfoort zie site van Frank van Amelsfort's website. Een (andere?) goed gedocumenteerde site op de naam Van Amelsfort is (gevonden 14-12-2005) http://home.planet.nl/~amels098/index.html


Van Amersfoort, ridders Utrecht

Ben de Keijzer (2011). De borgen voor Gijsbert van Amstel en Herman van Woerden. Onderzoek naar borgstellingen in de middeleeuwen. Uitgave: Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’. In de 13e eeuw een riddermatig geslacht Van Amersfoort (nee, geen verbinding met de waarschijnlijk uit Utrecht afkomstige Jan van Amersfoort, begin 17e eeuw: daar zitten nog wel even drie eeuwen tussen!)Van Amelsvoort

B. W. van Schijndel (1954). De voorouders van de Bosschen historieschilder Quirinus van Amelsvoort. De Navorscher, 95, 167-171.Bloemink

Enk, B. J. van den (1977, 1984, 1990, 1991, 1998). Genealogie Bloemink. Veluwse Geslachten, p. 65.

De Boer

Enk, B. J. van den (199?). De Boer/Van het Hekke/Voshuyzen/Aarts Veluwse Geslachten.

Brink - Brinck

Enk, B. J. van den (1980). Het geslacht Brinck. Veluwse Geslachten, 163-166.

Riddere, E. de (). Genealogie de la famille Brinck. (Tire a part des Notices Genealogiques Inedites ou Rectificatives fascicule No. 2) (CBG) 16 p.Van den Brink

Van den Brink: Kwartierstaat Van den Brink in het Kwartierstatenboek VG p. 5-24

Buitenhuis

E. de Jonge (1976). Het geslacht Buitenhuis. Veluwse Geslachten, 1 nr 4, 130-136.

Holtius - Ten Holt

W. M. C. Regt (1904). Genealogie der familie Holtius. De Nederlandsche Leeuw, kolom 226, 263, 293; errata en addenda 1905 kolom 22.

Brink, T. van den (1979). In en om de kerk en de pastorie van Beekbergen. Veluwse Geslachten, 4e jaargang, p. 198-212.

Jonge, E. de (2004, 2005). Genealogie Ten Holt(h)e. Veluwse Geslachten, 2004 #1, 55-63. [Vooral Epe. Geen aangetoonde relatie tot de Beekbergense Ten Holte] Veluwse Geslachten, 2005 #1, 32-33.

Born, Peter van den (2004). Ten Holte. Veluwse Geslachten, #4, 29-43. [Vooral Epe. Geen aangetoonde relatie tot de Beekbergense Ten Holte]

Meijerink

Enk, B. J. van den (1981). Genealogie Meijerink. Veluwse Geslachten, 18-23.

Muller

Enk, B. J. van den (1980). Fragment genealogie Muller. Veluwse Geslachten 229-232. Aanvulling en verbetering: VG, 1981 p. 47.

Schut

Enk, B. J. van den (1984). Genealogie Schut. Veluwse Geslachten, 310 e.v.. Jonge, E. de (?). Derrick Schutte in Zutphen; Vader van Geertje? Veluwse Geslachten p. 195.

Stufken

Beeke, A. ter (ongedateerd) Genealogie van de familie Stufken. De afstammelingen van Jan Rutger Stufken ca 1700-1760 in Werden aan de Ruhr. De Apeldoornse en Amsterdamse takken. (Almelo, niet gepubliceerd)

Woudenberg

Woudenberg, Theun (1989) Kwartierstaat Woudenberg. Veluwse Geslachten, 1989, 281-292; 1990, 32-45; 1991, 218-225. Ook in: Kwartierstatenboek deel V (1998). Uitgave: Veluwse Geslachten, ook op cd-rom: Kwartierstatenboeken.    

overige

Enk, B. J. van den (2004). Kwartierstaat Hans Weijenberg. Veluwse Geslachten, 29 #4, 44-55.Voorn

Voorn, H. (1985). De papiermolens in de provincie Gelderland alsmede in Overijssel en Limburg. De geschiedenis der Nederlandse papierindustrie, deel 3. Met medewerking van Johanna Hollestelle en G. D. Cornelissen de Beer. Stichting voor het Onderzoek van de Geschiedenis der Nederlandse Papierindustrie. Haarlem: Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken.december 2021 \ ben apenstaartje benwilbrink.nl

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/genealogie/amersfoort.htm
Voor een samengevatte versie van de hele kwartierstaat Van Amersfoort klik op bovenstaand W3C beeld, vink na de eerste check de optie 'Show Outline' aan en doe de check opnieuw ('Revalidate'). Vergeet niet naar beneden te scrollen om de outline te kunnen zien. Voor een voorbeeld zie een momentopname 8 april 2008 zie hier. Als er nog fouten zijn, kan de samenvatting niet worden gemaakt: mail mij dan.


http://www.benwilbrink.nl/genealogie/info/website.genealogie.bouwen.htm