Documenten math context problems, f.e. ‘busproblems’’

Ben Wilbrink

rekenproject thuis
rekendidactiek
    ’functioneel rekenen’‘mechanistisch’‘realistisch’
        trucjes
    ‘handig’ rekenenhoofdrekenenschattend rekenenkolomrekenen
    contexten
    reflecteren
    rekenmachine

Lieven Verschaffel (1998). Vaardig oplossen van contextgebonden wiskundeproblemen in de bovenbouw van de basisschool. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 242-260. pdf van hele jaargangSanne Schaap, Pauline Vos, Ton Ellermeijer en Martin Goedhart (2011). De vertaalslag van een situatie naar een wiskundige formule; een studie naar vraagstellingen en leerlingprestaties op het centraal examen wiskunde B1. Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen, 28, 3-31. model, tekstbegrip-->

Stuart Katz, Richard L. Marsh, Christopher Johnson, and Erika Pohl (2001). Answering Quasi-Randomized Reading Items Without the Passages on the SAT-I. Journal of Educational Psychology, 98, 182-197. abstract


Hoe maken leerlingen eigenlijk gebruik van aangeboden contexten? Daar geeft oa onderzoek van Lieven Verschaffel (onderzoek naar word problems) antwoord op. In dit onderzoek gaat het om iets anders: leerlingen kunnen vragen ook vaak goed beantwoorden wanneer ze de bijbehorende context niet tot hun beschikking hebben. Dat is nog iets anders dan dat de context wel beschikbaar is maar niet of nauwelijks wordt gelezen. Ik vind het experiment met weglaten van contexten wel een interessante mogelijkheid om de kwaliteit van toetsvragen op voorhand te onderzoeken. In ieder geval hoop ik in dit artikel aanwijzingen te vinden voor out of the box denkende onderzoekers die met het probleem van contexten bezig zijn geweest.Perkins, D. N., & Salomon, G. (1989). Are cognitive skills context-bound? Educational Researcher, february 16-25.Bert van Oers (2004). From context to contextualization. Learning and Instruction. 8, 473-488. pdf


An army bus holds 36 soldiers. If 1128 soldiers are being bussed to their training site, how many buses are needed?
Marian Hickendorff & Jan Janssen (2009). Het LOVS rekenen-wiskunde van het Cito - de invloed van contexten in groep 3, 4 en 5. In M. van Zanten (red.). Leren van evalueren, de lerende in beeld bij reken-wiskundeonderwijs (131-138. Universiteit Utrecht, Freudenthal Instituut. pdf
Jeanette Lubbers & Jan Muthert (1991). Cijferen of ontcijferen. Wiskunde A of tekstverklaring? Euclides, 66, 275-284. pdf
Don Metz (2015). Understanding contextual teaching in mathematics. The MERN Journal, 7, 54-60.Ayesha Ahmed & Alastair Pollitt (). Improving the quality of contextualized questions: an experimental investigation of focus. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice. [full-text requested] abstract
E. Gillard, W. van Dooren & L. Verschaffel (2009). Dual process-theorieën toegepast op het (leren) oplossen van wiskundige problemen. Pedagogische Studiën, 86, 385-400. Op de website zijn een aantal nummers niet beschikbaar voor download, waaronder 86-5 en 86-6, Ook 87-1. Dat is vervelend.

Gaat over heuristische/intuïtieve vs analytische redeneerpatronen. —

Ellen en Kim lopen rondjes op een piste. Ze lopen even snel, maar Ellen startte later. Wanneer Ellen 5 rondjes gelopen heeft, heeft Kim er 15 gelopen. Wanneer Ellen 30 rondjes gelopen heeft, hoeveel heeft Kim er dan gelopen?

[zie ook http://www.fisme.science.uu.nl/nwd/nwd2010/handouts/VanDooren_werkmateriaal.pdf en Wim van Dooren, Dirk de Bock en Lieven Verschaffel Intuïties en intuïtieve regels: Interpretatiekader voor fouten van leerlingen? Nieuwe Wiskrant 24-2/december 2004 28-31 pdf In deze laatste publicatie ook een heel aardig probleempje, in figuur 1, het ladderprobleem: er staan een ladder schuin tegen een muur, hij glijdt weg. de vraag is: welke baan beschrijft het mddelpunt van de ladder? — Wason selectietaak.


Monica Wijers, Vincent Jonker & Sieb Kemme (2004). Authentieke contexten in het vmbo. Verslag van een onderzoek. Euclides, 79, 308-13. #7

23 juli 2016 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/gedocumenteerde_contextopgaven.htm