Kennis

Ben Wilbrink

kennisBen Wilbrink (18 januari). Kennis. webpage      > lerencreativiteitprobleemoplossen
            > psychologie
                  > wetenschapsopvattingKennis is een voorwaarde voor leren, creativiteit, probleemoplossen en wat niet al. Wat kennis is, of wat het is om kennis te hebben, is een psychologische vraag. Mijn referentie is voorlopig het recente boek van Stellan Ohlsson (2011) Deep Learning.


Stellan Ohlsson (2011). Deep learning. How the mind overrides experience. Cambridge University Press. zie ook hier


Er heersen in de samenleving diepe misverstanden over het belang van het beschikken over kennis in de huidige informatie-maatschappij. Het diepste misverstand — hoe ver kan homo sapiens zinken — is dat kennis niet iets is dat je hoeft te hebben, maar iets dat je altijd kunt opzoeken. Of een interessant klinkende variant: het gaat er niet om dat je behoorlijke kennis hebt van een bepaald vak, maar dat je kunt denken zoals in dat vak gebruikelijk. Nietwaar? Wiskunde als menselijke activiteit (Hans Freudenthal, 1968), waarbij over de decennia heen in de Freudenthal-groep de gedachte heeft postgevat dat rekenen als vaardigheid — ‘cijferen’ — van ondergeschikt belang is, in extreme opvattingen zelfs van geen belang. Onder druk van de empirische bewijslast van elders (PPON 2004) en het maatschappelijk debat over de tekorten in basale rekenvaardigheden, komt de Freudenthal-groep daarop stapje voor stapje terug. Nu nog de royale erkenning dat Nederland jarenlang door de groep is misleid. Hans Freudenthal (1968). Why to teach mathematics so as to be useful. Educational Studies in Mathematics, 1 3-8. eerste paginaDoug Lemov (February 2017). How Knowledge Powers Reading. Educational Leadership, 74, #5, 10-16. open access
Daniel Willingham (2006, Spring). How knowledge helps. American Educator blog
Timothy Rasinski, Nancy Padak and Joanna Newton (February 2017). The Roots of Comprehension. Studying Latin and Greek word origins makes vocabulary instruction resonate. Educational Leadership, 74, #5, 41-45. open access
Jeremy Fantl (2012). Knowledge how. Sanford Encyclpedia of Philosophy open access
Books b E. D. Hirsch, Jr., of course.
Doug Lemov (December 20, 2016). My favorite mistake: knowledge problems and skill problems. (tags:inference, Knowledge, main idea, mistake, reading) blog


4 januari 2019 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/kennis.htm