Het ontwerp van de vragen in de
Nationale Wetenschapsquiz 1995


Ben WilbrinkDeze analyse van het ontwerp van de vragen in de Wetenschapsquiz is een demonstratie die hoort bij Toetsvragen ontwerpen, een herziening-in-uitvoering van Aula 809, in 1983 verschenen als Toetsvragen schrijven. Deze herziening is hier al beschikbaar.

De reden om juist de Wetenschapsquiz te kiezen is dat in zekere zin deze quiz een voorbeeldfunctie vervult, zoals de betrokkenheid van NWO zelf al aangeeft. Als de Wetenschapsquiz maar een rommeltje is - waar het op dit moment wel op lijkt - is dat het verkeerde signaal naar leraren, inspecteurs, en uitgevers van studieboeken. Overigens krijgen ook de Nationale Geschiedenis Quiz en de Nationale Rekentoets dezelfde analytische behandeling, om dezelfde reden. Voor links naar de betreffende pagina's: zie het einde van deze pagina.


De Wetenschapsquiz is een quiz, geen toets. Toch zal ik de vragen behandelen alsof ze toetsvragen zijn.

Ik ben geen specialist op alle in de vragen aangesneden vakgebieden, toch zal ik ongeremd commentaar geven, daarbij ongetwijfeld een aantal vakinhoudelijke bokken schietend. Doe ik het niet goed, laat dat weten.

Het is niet de bedoeling - anders dan oppervlakkig - de aangesneden onderwerpen wetenschappelijk te behandelen, dat wordt al voortreffelijk gedaan in NRC's 'Alledaagse wetenschap' van Karel Knip. (bijv. Wetenschap is overal ; vrijgegeven columns html vanaf februari 1998


De Nationale Wetenschapsquiz 1995


De vragen en antwoorden op de NWO site.


De keuzevragen hebben telkens drie alternatieven. Het is een heel goede ontwerpbeslissing om geen vierde alternatief te gebruiken. Verklaar waarom dat zo is.


Ik kies voor de analyse van het ontwerp van de vragen in deze quiz een ander format: ik stel vragen aan de lezer over verschillende zaken die bij een gegeven vraag kunnen spelen. Aan de lezer de opgave om antwoorden te geven. Mijn eigen antwoorden zijn in de broncode te vinden als tekst die niet op de html-pagina verschijnt.


1. Ongeveer 98% van het DNA van chimpansees is gelijk aan dat van de mens. Wat is toch uitgesloten tussen chimpansee en mens?

  1. Humor.
  2. Een succesvolle bloedtransfusie.
  3. Orgaantransplantatie.


Alternatief a) is een buitenbeentje. In de regel wijst zo'n alternatief op een kwaliteitsgebrek. Wat zou hier het kwaliteitsgebrek kunnen zijn?

Geef commentaar op het het gebruiken van ‘succesvolle’ in alternatief b., maar niet in c.

De deelnemer die b. of c. aanstreept, zou dat antwoord moeten kunnen verklaren, anders is het immers maar een gok. Welke verklaring zou dat kunnen zijn?

1.


1.


1.


1.


1.


1.


1.


1.


1.


1.


1.


1.


1.


1.


1.


1.


1.


1.


1.


1.


1.


1.


1.


1.Literatuur


Ben Wilbrink (1983/2009) Toetsvragen schrijven / Toetsvragen ontwerpen. Oorspronkelijke uitgave als Aula 809, het Spectrum pdf 1.4Mb. Herziening in 2006, hoofdstuksgewijs hoofdstuk 1 etc. Zie Toetsvragen ontwerpen 2006 voor verwijzingen naar de literatuur, voor veel titels zijn daar online bronnen gegeven.Zie ook de bespreking van de ontwerpkwaliteit van de vragen in de Nationale Wetenschapsquiz 1994, 1995, 2005, 2006, 2007.


Zie ook de bespreking van de ontwerpkwaliteit van de vragen in De Grote Geschiedenis Quiz 2006 (site).


Zie ook de bespreking van de ontwerpkwaliteit van de vragen in de Nationale Rekentoets 2006, 2007.


links


NWO site met de vragen van de Wetenschapsquiz vanaf 1994.


NWO site met de vragen van de Wetenschapsquiz Junior vanaf 1994.


VPRO site voor de Wetenschapsquiz.


6 maart 2009 \ contact ben apenstaartje benwilbrink.nl

Valid HTML 4.01!       http://www.benwilbrink.nl/projecten/