Rekenproject: Pabo

Ben Wilbrink

rekenproject thuis
rekendidactiek
    ontwikkelingen in het rekenonderwijs
        pabo
        historisch: rekendidactiekhistorisch: rekenopgaven
        van HieleFreudenthalTreffers
        reform (internationaal)


Fred Goffree & Huub Jansen (1975). Professor Freudenthal op de Pedagogische Academie. In Freudenthal 100, 114-122. pdf


In het Voorwoord zetten de redacteuren het verkrijgen van routine en het leren van algoritmen veel te dicht bij elkaar. De meeste stukken zijn overgenomen uit Wiskobas Bulletin. Verbijsterend (maar overbekend) voorbeeld van 29124 gedeeld door 36 op blz. 129-130.Huub Jansen, Jan Keijnemans & Fred Goffree (Red.) (1975). Algoritmiek Instituut voor de ontwikkeling van het Wiskunde-Onderwijs.


In het Voorwoord zetten de redacteuren het verkrijgen van routine en het leren van algoritmen veel te dicht bij elkaar. De meeste stukken zijn overgenomen uit Wiskobas Bulletin. Verbijsterend (maar overbekend) voorbeeld van 29124 gedeeld door 36 op blz. 144-145.Huub Jansen, Fred Goffree (Red.) (1977). Algoritmiek Instituut voor de ontwikkeling van het Wiskunde-Onderwijs.
Jan Keijnemans, Huub Jansen & Fred Goffree (Red.) (1976). Tellen. Wiskunde & didactiek in de onderwijzersopleiding. Instituut voor de ontwikkeling van het Wiskunde-Onderwijs.


De substantiële stukken zijn overgenomen uit Wiskobas Bulletin.Fred Goffree (Red.) (1977). Kijken, doen, denken en zien. Analyse van wiskundig-dedaktisch werk door P.1-studenten. Wiskunde & didactiek in de onderwijzersopleiding. Instituut voor de ontwikkeling van het Wiskunde-Onderwijs.
Fred Goffree, Huub Jansen & Jan Keijnemans (Red.) (1977). Kijken, doen, denken en zien. Wiskunde & didactiek in de onderwijzersopleiding. Instituut voor de ontwikkeling van het Wiskunde-Onderwijs.
Huub Jansen & Fred Goffree (Red) (1979). Wiskundeonderwijs. Reken maar! Wiskunde & didactiek in de onderwijzersopleiding. Instituut voor de ontwikkeling van het Wiskunde-Onderwijs.