Rekenproject: Public relations

Ben Wilbrink

wetenschapsopvattingdebat
    observeren
    drogredenensectarismenapraten — public relations — Wiskrant
    constructivismegeen empirisch onderzoek doenontwikkelingsonderzoek
Stelling 1. Misschien de grootste PR-stunt van de Freudenthal-groep: onderwijsontwikkeling ontwikkelingsonderzoek noemen. Dat is misleiding, zodra op basis van die nieuwe semantiek wetenschappelijke lauweren worden binnengehaald.


De wetenschappelijke zeden en gewoonten staan het niet toe om, anders dan door de vruchten van het eigen onderzoek te publiceren, reclame te maken voor de eigen zaak of ideologie. Dat is zo enorm vanzelfsprekend, dat ik zo geen literatuur weet die deze ethiek helder onder woorden brengt. Afijn, denk maar aan het nog niet zo geweldig lang geleden afgeschafte verbod voor bereopsbeoefenaars zoals dokters en advocaten om zichzelf aan te prijzen anders dan met een uithangbord.

Uit deze stilzwijgende norm volgt onmiddellijk dat het niet zo kan zijn dat collega’ die andere wetenschappelijke opvattingen hebben, door het slijk worden gehaald of anderszins respectloos behandeld. Het kan dus niet zo zijn dat rekendidactici die zich houden bij gewoon rekenonderwijs, worden weggezet als voorstanders van mechanistisch rekenen. Enzovoort.

De instrumenten voor een en ander liggen voor de hand: waar mogelijk geestverwanten inschakelen (bijvoorbeeld bij promotieonderzoek), eigen tijdschriften in de markt zetten in plaats van te publiceren in algemene tijdschriften, meegaan met modieuze trends van de tijd (met internet altijd bij de hand, is feitenkennis niet meer nodig), autoriteit inzetten in plaats bewezen doelmatigheid (een eminent wiskundige laten oreren over psychologie en didactiek, en ondertussen geen empirisch toetsend onderzoek doen).
A. Treffers (1978). Wiskobas doelgericht. Een metode van doelbeschrijving van het wiskundeonderwijs volgens wiskobas.

En dat mag dan ook wel wat kosten. OCW financierde het IOWO. Dat is allemaal niet ongewoon, waar het disseminatie van wetenschappelijke kennis en inzichten betreft. Maar in het geval van het IOWO gaat het niet om wetenschappelijke kennis, maar om een persoonlijke filosofie van Hans Feudenthal die verbonden is geraakt met het werk van de wiskobas-groep die nog zonder HF op veelbescheidener theoretische basis bezig was om het rekenonderwijs te behoeden voor een aantal in de zesiger jaren vigerende hypes, waaronder de New Math.13 september 2011 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/pr.htm