Excuus, de quiz van 2013 heb ik niet meer geannoteerd, Diederik Jekel zou dat als een belediging hebben opgevat en dat wilde ik niet op mijn geweten hebben ;-)

Ben Wilbrink

Zie ook de bespreking van de ontwerpkwaliteit van de vragen in de Nationale Wetenschapsquiz 1994, 1995, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.


Zie ook de bespreking van de ontwerpkwaliteit van de vragen in De Grote Geschiedenis Quiz 2006 (site). En ggq ’07, ggq ’08, ggq ’09, ggq ’10.


Zie ook de bespreking van de ontwerpkwaliteit van de vragen in de Nationale Rekentoets 2006, 2007.


november 2015 \ contact ben apenstaartje benwilbrink.nl

Valid HTML 4.01!       http://www.benwilbrink.nl/projecten/wetenschapsquiz2012.htm