Situationisme


rekenproject thuis
wetenschapsopvattingdebat
    observeren
    drogredenensectarismenapratenpublic relationsWiskrant
    constructivismesituationismegeen empirisch onderzoek doenontwikkelingsonderzoek
        constructivisten Spiro & DeSchryver
Situationisme en situated learning
Te onderscheiden van het situationisme is het constructionisme; de meeste constructivisten hebben overigens ook het gedachtengoed van het situationisme omarmd, zodat het constructionisme merkwaardigerwijs ook het situationisme is gaan omvatten. Zie voor het constructivistisch gedachtengoed deze pagina.


Ben Wilbrink (2014 in druk). Al die teksten in onze eindexamens, waar komt dat fenomeen toch vandaan? Kan Sander Dekker precies 75 L zand in een kruiwagen scheppen? Van Twaalf Tot Achttien, laatste concept.


Van deze tekst (van het tweede concept) is ook een versie met een uitvoerig notenapparaat gemaakt zie hier die is ingediend bij de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs (Tweede Kamer) op 10 januari 2014. De commissie heeft het debat (Algemeen Overleg, AO) met de staatssecretaris over de referentieniveaus en de rekentoetsen heropend, gehoord de inbreng in het rondetafelgesprek van 4 december 2013 over de rekentoetsen.
Zie ook de uitvoerige behandeling van het situationisme in deze webpagina, waarvan een vroege versie is ingediend als position paper voor het hierboven genoemde rondetafelgesprek op 4 dember 2013.


Op deze webpagina is, wat het situationisme betreft, mijn eerste confrontatie met dit gedachtengoed te vinden. Een en ander leidde tot het artikel voor 12-18. Het voornemen is om een technischer (psychologischer) artikel over deze thematiek te schrijven voor Examens, Tijdschrift voor de Toetspraktijk, samen met Paul Kirschner. Een afbakening van de inhoud moet ik nog maken. In de aanloop daarnaartoe leek het me nuttig om beschikbaar/vindbaar materiaal op deze webpagina over situationisme bij elkaar te brengen.Anne Watson and Peter Winbourne (Eds) (2008). New directions for situated cognition in mathematics education. Springer. Mathematics Education Library. infoSerious business/psychology: apprenticeship instruction


Aan de andere kant van de schutting zijn psychologen en andere wetenschappers natuurlijk gewoon bezig om greep te krijgen op tal van zaken waar situationisten op hun eigen manier mee omgaan. Om maar eens iets te noemen: psychologisch onderzoek naar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (als onderscheiden van meer op macro-ontwikkelingen gericht sociologisch en economisch onderzoek van arbeidsmarkten en hoe onderwij daarop aansluit). Zeg er donder op dat belangrijke inzichten uit het veld van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt ook relevantie hebben voor bredere vragen over de relatie tussen vorming in het onderwijs en deelname aan de samenleving later.


Sherrie P. Gott: Apprenticeship instruction for real-world tasks: The coordination of procedures, mental models, and strategies. In Ernst Z. Rothkopf (Ed) (1988). Review of research in education volume 15—1988-89 (97-170). Washington, D.C.: American Educational Research Association. abstract [leden van de KB kunnen via JSTOR het hoofdstuk digitaal binnenhalen]


Sections:James W. Stigler and Ruth Baranes (1988). Culture and mathematics learning. In Ernst Z. Rothkopf: Review of Research in Education volume 15 (253-306). Washington, D.C.: American Educational Research Association. abstract [pdf voor leden van de KB op te halen via JSTOR]Situationisten


Ik heb er behoefte aan om een lijst aan te leggen van auteurs/onderzoekers (wiskundeonderwijs) die zich bekend hebben tot het situationisme, of daar uitgesproken sympathie voor hebben. En van de geestelijke moeders en vaders van dit gedachtengoed, uiteraard.


Fred A. J. Korthagen

Zie zijn artikel uit 2010 hierbeneden. Voor een lijst met zijn publicaties zie hier.


Situationisme

Stellan Ohlsson (2011). Deep Learning. How the Mind Overrides Experience. Cambridge University Press. front matter


Ohlsson behandelt kort het situationisme (p. 26-28). Ik moet zijn bronnen nog natrekken. Heel zijn boek is uiteraard een weerlegging van het situationisme als valide psychologie (er zitten natuurlijk juiste elementen in, maar niet waar het gaat om het verklaren van psychologische processen (the mind in het Engels).Fred A. J. Korthagen (2010).Situated learning theory and the pedagogy of teacher education: Towards an integrative view of teacher behavior and teacher learning. Teaching and Teacher Education, 26, 98-106. abstractDavid Jonassen & Susan Land (Eds.) (2012). Theoretical Foundations of Learning Environments. Routledge. contents


De eerste editie is van 2000. Dit is een bundel met enthousiaste uiteenzettingen over constructivistische leertheorieën. Ik verwacht dat het geen amateurpsychologie is, maar dat tegelijkertijd hier toch sprake is van een ideologische stroming. Het probleem is glashelder zichtbaar in het voorwoord van de redacteuren, waar zij voortdurend een homunculus-psychologie aan het beschrijven zijn: er zit een klein mensje in ons hoofd, die het leren bestuurt, en die het construeren, reflecteren en wat niet al voor zijn rekening neemt. Het is werkelijk verbazingwekkend dat Jonassen en Land hier zo naïef zo zijn.

Hoe het dan wel moet, dat laat Stellan Ohlsson zien in zijn (2011) Deep Learning. Cambridge University Press. Voer nooit een deus-ex-machina, homunculus, or whatever in om slap psychologisch geouwehoer een schijn van deugdelijkheid te geven.

Als mijn verwachting klopt, dan i dit boek een van de betere verdedigingen van het constructivisme, en dan zal ik het als mijn aanvalsdoel kunnen gebruiken.Leslie P. Steffe and Thomas Kieren (1994). Radical Constructivism and Mathematics Education. Journal for Research in Mathematics Education, 25, 711-733. Herdrukt in Thomas P. Carpenter, John A. Dossey & Julie L. Koehler (Ed.) (2004). Classics in Mathematics Education Research (68-83). National Council of Teachers of Mathematics. eerste bladzijde - pdf - pdf
Paul Ernest (1998). Social constructivism as a philosophy of mathematics. Albany, New York: State University of New York Press. [nog niet gezien]Ernst von Glasersfeld (n.d.). An Exposition of Constructivism: Why Some Like it Radical. htmlErik de Corte (1995). Fostering Cognitive Growth: A Perspective From Research on Mathematics Learning and Instruction. Educational Psychologist, Vol. 30 questiaErnst von Glasersfeld (2001). The radical constructivist view of science. Foundations of Science, special issue on "The Impact of Radical Constructivism on Science", edited by A. Riegler, 2001, vol. 6, no. 1-3: 31-43. pdfErnst Von Glasersfeld (1981). An Attentional Model for the Conceptual Construction of Units and Number Journal for Research in Mathematics Education, Vol. 12, 83-94. abstractErnst von Glasersfeld (1983). Learning as constructive activity. In J. C. Bergeron and N. Herscovics (Eds.), Proceedings of the Fifth Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (pp. 41-69). Montreal: University of Montreal. pdfPaul Cobb & Leslie P. Steffe (1983). The Constructivist Researcher as Teacher and Model Builder Journal for Research in Mathematics Education, Vol. 14, 83-94. eerste bladzijdeJere Confrey (). What constructivism implies for teaching. Journal for Research in Mathematics Education. Monograph, Vol. 4, Constructivist Views on the Teaching and Learning of Mathematics. (1990), pp. 107-122+195-210. eerste bladzijde


Dit is een themanummer, inhoud:Noddings, N. (1991). Constructivism in mathematics education (Vol. Monograph, pp. 7-18). National Council of Teachers of Mathematics. [ik heb deze nog niet gezien] target='_blank'>abstractYouyan Nie & Shun Lau (2010). Differential relations of constructivist and didactic instruction to students’ cognition, motivation, and achievement. Learning and instruction, 20, 411-423. abstractMark Windschitl (2002). Framing consructivism in practice as the negotiation of dilemmas: An analysis of the conceptual, pedagogical, cultural, and political challenges facing teachers. Review of Educational Research, 72, 131-175. abstract [nog niet gezien]

Adrianus de Kock, Peter Sleegers & Marinus J. M. Voeten (2004). New learning and the classification of learning environments in secondary education. Review of Educational Research, 74, 141-170. abstract [nog niet gezien]

D. C. Phillips (1995). The good, the bad, and the ugly: The many faces of constructivism. Educational Researcher, 24, no. 7, 5-12. first page [nog niet gezien] [NB: Footnotes to “The many faces of constructivism”, Educational Researcher, 25, 19]Paul Cobb, Melissa Gresalfi & Lynn Liao Hodge (2009). An Interpretive Scheme for Analyzing the Identities That Students Develop in Mathematics Classrooms. Journal for Research in Mathematics Education, 40, 40-68. pdf

Gresalfi is betrokken bij het Modern Prometheus design project, met fantastische ambities voor het leren in schoolse situaties maar dan via games en virtuele werelden.Gresalfi, M.S., Martin, T., Hand, V., & Greeno, J.G. (2008).  Constructing Competence: An Analysis of Student Participation in the Activity Systems of Mathematics Classrooms. Educational Studies in Mathematics, 70, 49-70. pdfGreeno, J. G. Greeno (1998). The situativity of knowing, learning, and research. American Psychologist, 53, 5-26. pdfPaul Cobb (Guest Ed.) (1994). Learning mathematics: Constructivist and interactionist theories of mathematical development. Educational Studies in Mathematics, 26 #2-3, 105-Paul Cobb & Erna Yackel (1996). Constructivist, emergent, and sociocultural perspectives in the context of developmental research. Educational Psychologist, 31, 175-190. pdf - - abstract

Het is herdrukt in Carpenter, Dossey & Koehler (2004, p. 209-226, met een beschouwing van Janet Bowers op p. 208, helemaal juichend over dit gedachtengoed over ontwikkelingsonderzoek).

Wie in dit artikel bladert, het abstract leest, en ziet dat het nergens gaat over wiskundeonderwijs in eigenlijke zin, begint te begrijpen dat de reformbeweging het reken- en wiskundeonderwijs smoort in goedbedoelde warhoofderij.Thomas P. Carpenter, John A. Dossey & Julie L. Koehler (Ed.) (2004). Classics in Mathematics Education Research. National Council of Teachers of Mathematics. preface en contents

Oké, maar dan wel met nadruk op de reformbeweging. Deels is die nadruk terecht: de beweging heeft immers een enorme impact gehad op het rekenonderwijs, en alleen daarom ook verdienen de protagonisten en hun onderzoek onze aandacht.Daniel T. Hickey, Allison L. Moore and James W. Pellegrino (2001). The Motivational and Academic Consequences of Elementary Mathematics Environments: Do Constructivist Innovations and Reforms Make a Difference? American Educational Research Journal, 38, 611-652. abstract

Een juichend rapport over successen van een typisch constructivistisch stuk onderwijs, met complexe context en al. Dat vraagt dus om kritische analyse, want er is in dit geval ook weer niet gekeken naar effecten op lange termijn van een onderwijsmethode die in zijn geheel volgens deze constructivistische principes is ingericht.John R. Anderson, Lynne Reder & Herbert A. Simon (1996). Situated learning and education. Educational Researcher, 25(4), 5-11. http://goo.gl/12hnpDJohn R. Anderson, Lynne Reder & Herbert A. Simon (1997). Situative versus cognitive perspectives: Form versus substance. Educational Researcher, 26(1), 18-21. pdf ophalen


Dit is een rejoinder op een reactie van James Greeno op het voorgaande artikel in Educational Researcher.Anderson, J. R., Reder, L. M. & Simon, H. (1998). Radical constructivism and cognitive psychology. In D. Ravitch (Ed.) Brookings papers on education policy 1998 (227-278). Washington, DC: Brookings Institute Press. [Ook beschikbaar via JSTOR, registratie vereist om free online te kunnen lezen] Als pdfAnderson, J. R., Reder, L. M., & Simon, H. A. (2000). Applications and misapplications of cognitive psychology to mathematics education. Texas Educational Review, 1, 29-49. http://goo.gl/VdJp3zT. Nunes, A. D. Schliemann & D. W. Carraher (1993). Street Mathematics and School Mathematics. Cambridge University Press. 0521388139 [niet online, niet als eBook in KB]Kirschner, P. A., Sweller, J., Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational Psychologist, 41(2), 75-86. http://www.cogtech.usc.edu/publications/kirschner_Sweller_Clark.pdfWu, H. (1996). The mathematician and the mathematics education reform. Notices of the American Mathematical Society, 43, 1531-1537. http://math.berkeley.edu/~wu/reform2.pdf [nog niet gezien]

Wu, H. (1997). The mathematics education reform: What is it and why should you care? American Mathematical Monthly, 104, 946-954. http://math.berkeley.edu/~wu/reform3.pdf [nog niet gezien]

Mathematicians' Letter to the Secretary of Education, http://www.mathematicallycorrect.com/riley.htm [nog niet gezien]Peter C. Taylor, Barry J. Fraser and Darrell L. Fisher (1997). Monitoring constructivist classroom learning environments. International Journal of Educational Research, Volume 27, Issue 4, 293-302, abstractJoost Lowyck, Jan Elen & Geraldine Clarebout (2004). Instructional conceptions: Analysis from an instructional design perspective. International Journal of Educational Research, Volume 41, 429-444, abstract


Current studies not only show a limited theoretical foundation, the methodology used reveals problems as well. One problem relates to the research instruments. In all reported studies, a specific type of self-report is used, namely interview or questionnaire. This supposes that learners can consciously access and articulate their conceptions.Alan Lesgold (2004). Contextual requirements for constructivist learning. International Journal of Educational Research, Volume 41, 495-502.

Lesgold is een profeet. Bij hem kunnen we terecht voor de verdediging van het constructivisme. Ongelooflijk.

The history of educational research has been one of movement from studying learning of arbitrary facts to studying the acquisition of complex understandings and competences. It has moved from a basic research stance to an applied research stance. We have even evolved the concept of educational ‘change agents’ to help enculturated new approaches. However, when an approach is radically different and involves complex skills in its application, more is needed. Both the ‘why’ and the ‘how to’ of constructivist approaches need to be enculturated widely into our society. So far, we have made constructivism a term in vogue, but we have not fully completed the enculturation of deep understanding of how it is fostered and why it is important. Until we complete the enculturation task, we need not worry that the constructivist enterprise will run out of work to do.Kenneth E. Hay & Sasha A. Barab (2001). Constructivism in Practice: A Comparison and Contrast of Apprenticeship and Constructionist Learning Environments. Journal of the Learning Sciences, 10, 281-322. pdf abstract
Daniel T. Hickey (1997): Motivation and contemporary socio-constructivist instructional perspectives, Educational Psychologist, 32:3, 175-193. abstractJohn Seely Brown, Allan Collins and Paul Duguid (1989). Situated Cognition and the Culture of Learning. Educational Researcher, 18, 32 abstract
Anne Watson and Peter Winbourne (Eds) (2008). New directions for situated cognition in mathematics education. Springer. Mathematics Education Library. Publisher page, contents, sample pagesJo Boaler (2000). Exploring situated insights into research and learning. Journal for Research in Mathematics Education, 39, 113-119. previewJean Lave (1992). Word problems: A microcosm of theories of learning. In P. Light & G. Butterworth (Eds.), Context and cognition: Ways of learning and knowing (pp. 74-92). Harvester Wheatsheaf. preview
Jean Lave (1997). The Culture of Acquisition and the Practice of Understanding. In D. Kirshner & J. A. Whitson (Eds.), Situated Cognition: Social, Semiotic and Psychological Perspectives (pp. 17-36). Erlbaum. preview

There is considerable interest, currently, in situated learning, embodied knowledge, and the mutual constitution of the person and the lived-in world. The math-learning research community, which certainly claims a stake in debates about crucial forms of thinking and knowing, has begun to explore apprenticeship learning, or "the new cognitive apprenticeship." By this they mean that it might be possible to learn math by doing what mathematicians do, by engaging in the structure-finding activities and mathematical argumentation typical of good mathematical practice (e.g., Brown, Collins, & Newman, in press report pdf; Schoenfeld, 1985).

Alan H. Schoenfeld (1985). Mathematical problem solving. Academic Press.D. Kirshner & J. A. Whitson (Eds.), Situated Cognition: Social, Semiotic and Psychological Perspectives. Erlbaum. [nog niet geleend] preview, contents [Probably constructivist from cover to cover]Payette Nicolas (2008). Beyond the Brain: Embodied, Situated and Distributed Cognition. Cambridge Scholars Publishing. [e-Book KB]Etienne Wenger (1988/1998). Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. [nog niet geleend]
Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Learning as situated peripheral participation. Cambridge University Press.
Etienne Wenger, Richard A. MacDermott & William M. Snyder (2002). Cultivating communities of practice. Harvard Business School Press.
Brent Davis & Dennis J. Sumara (1997). Cognition, Complexity, and Teacher Education. Harvard Educational Review, 67, 105-125. abstract
E. Roelofs en J. Visser (2001). Leeromgevingen volgens ouders en leraren: voorkeuren en realisatie. Pedagogische Studiën, 78, 151- . samenvattingen 2001


Redelijk omvangrijk vragenlijstonderzoek; theoretisch kader schetst de constructivistische overtuiging in de polder.John M. Levine & Lauren B. Resnick (1993). Social foundations of cognition. Annual Review of Psychology, 44, abstract
Gloria Dall'Alba & Jörgen Sandberg (2006). Unveiling professional development: A critical review of stage models. Review of Educational Research, 76, 383-412. abstract & read online free [pdf nog ophalen via KB JStor]


Dit is situatisme, situated learning. Ik kom het toevallig tegen. en het verbaast me toch wel dat zo’n artikel is geaccepteerd voor dit prestigieuze tijdschrift. In het verleden heb ik kletsverhalen altijd meteen terzijde gelegd, maar nu ik de laatste jaren ben gaan zien hoe het onderwijs naar de barrebiezen wordt geholpen door constructivistische kletspraat, moet ik publicaties zoals deze toch serieuzer nemen. Niet omdat er enige wetenschappelijke verdienste in schuilt (die is er niet), maar vanwege de verloedering van de psychologie zelf die deze pseudo-wetenschap in eigen gelederen kennelijk tolereert.Wim Van Dooren, Lieven Verschaffel, Brian Greer, and Dirk De Bock (2006). Modelling for Life: Developing Adaptive Expertise in Mathematical Modelling From an Early age. In Lieven Verschaffel, Filip Dochy, Monique Boekaerts and Stella Vosniadou (Eds) (2006). Instructional psychology: Past, present, and future trends. Sixteen essays in honour of Erik de Corte. Elsevier. info


The article is a fine exposition of situationist ideology.E. de Corte, B. Greer & L. Verschaffel (1996/2004). Mathematics teaching and learning. In David C. Berliner & Robert C. Calfee (Eds.): Handbook of Educational Psychology. Macmillan (491-549). [als eBook in KB]Werner Blum & Mogens Niss (1991). Applied mathematical problem solving, modelling, applications, and links to other subjects - State, trends, and issues in mathematics education. Educational Studies in Mathematics, 22, 37-68
Philip Robbins & Murat Aydede (Eds.) (2009). The Cambridge Handbook of Situated Cognition. Cambridge University Press. info


Dat het een handboek van Cambridge UP is, zegt op zich niet alles over het wetenschappelijk karakter, ik ben dus benieuwd. In de inhoudsopgave herken ik alleen James Greeno, die zich heeft ontwikkeld als een situationist en als zodanig ook in discussie is gegaan met Anderson, Reder & Simon. Ik zal de diverse hoofdstukken bekijken, in ieder geval is dat nuttig voor een overzicht dat niet meteen al is gekleurd door een wiskundeoorlog.Wendy Smits (2005). The quality of apprenticeship training. Conflicting interests of firms and apprentices. proefschrift Maastricht pdf


Belangrijke waarschuwing tegen naïviteit: het is in het belang van leerlingen om generieke kennis en vaardigheden op te doen, en dat is bepaald anders dan het belang van bedrijven die juist niet willen investeren in generieke kennis en vaardighedne, maar in bedrijfsspecifieke kennis en varadigheden met een arbeidsmarktwaarde die navenant gering is.Situational judgment test research: Informing the debate on practical intelligence theory. McDaniel, Michael A.; Whetzel, Deborah L. Intelligence, Vol 33(5), Sep-Oct 2005, 515-525. doi: 10.1016/j.intell.2005.02.001 abstract and pdf


Dit heeft niet met situationisme te maken, maar gewoon met personeelsselectie. Het artikel laat zien hoe contextopgaven al bijna een eeuw gebruikt worden in personeelsselectie, althans in de VS, en dan vooral voor de strijdkrachten. Zijn deze situatietests wezenlijk verschillend van de contextopgaven zoals die in de rekentoetsen voor de eindexamens zijn te vinden? Er hoeft niet te worden gerekend, maar dat is geen wezenlijk verschil, al was het maar omdat in de rekentoets er evenmin hoeft te worden gerekend: dat mag op de rekenmachine.

Waar McDaniel cs vooral kijken naar persoonlijkheidskenmerken die samenhangen met item- en testscores, gaat het bij de rekentoets ook om een scala van kenmerken die met intelligentie hebben te maken: concentratie/afleidbaarheid, capaciteit van het kortetermijngeheugen, voorstellingsvermogen, taalvermogen, ruimtelijk inzicht, snel en nauwkeurig werken.\ Alonso H. Vera & Herbert A. Simon (1993). Situated action: A symbolic interpretation. Cognitive Science, 17, 7-48. get free access pdf
James G. Greeno & Joyce L. Moore (1993). Situativity and symbols: Response to Vera and Simon. Cognitive Science, 17, 49-59. pdf
Stellan Ohlsson (2011). Deep Learning: How the Mind Overrides Experience. Cambridge University Press. zie ook hier
James G. Greeno, Joyce L. Moore & David R. Smith (1993). Transfer of situated learning. In Douglas K. Detterman & Robert J. Sternberg: Transfer on trial: Intelligence, cognition, and instruction (pp. 99-167). Westport, CT, US: Ablex Publishing. abstract
Carl Bereiter (1997). Situated cognition and how to overcome it. In D. Kirshner & J. A. Whitson (Eds.), Situated cognition: Social, semiotic, and psychological perspectives (pp. 281-300). Erlbaum. pdfJames G. Greeno (1998). The situaivity of knowing, learning, and research. American Psychologist, 53, 5-26. [ik heb geen pdf] abstract
Jeroen Onstenk (1997). Lerend leren werken. Brede vakbekwaamheid en de integratie van leren, werken en innoveren. Eburon. Proefschrift KUN.


Jeroen maakte in het SCO Kohnstamm Instituut deel uit van een andere onderzoekgroep; ik heb zijn werk aan deze brede beroepsvaardigheden destijds niet inhoudelijk gevolgd, al voelde ik er wel enige behoefte toe omdat ik voortdurend maar niet begreep waar het precies over ging. Met de wijsheid van nu, zou ik het proefschrift eens opnieuw door willen nemen. Als ik het goed heb begrepen, wordt Jeroen wel naar voren geschoven als initiator van competentie-gericht onderwijs; hoewel niet helemaal onbegrijpelijk, lijkt mij dat sterk overdreven. Aanhangers van het CGO zullen best wel steun hebben gezocht in het werk van Jeroen, maar daar is hij ongetwijfeld niet altijd ook zelf bij geweest. Ik meen dat Jeroen zich er onlangs eens expliciet over heeft uitgelaten, maar heb ik dar dan ook aantekening van gemaakt?Eric Arnau, Anna Estany, Rafael González del Solar & Thomas Sturm (2016). The extended cognition thesis: Its significance for the philosophy of (cognitive) science. Philosophical Psychologyabstract (still open access?)
Gert Biesta (2015). Het prachtige risico van onderwijs. Uitgeverij Phronese. isbn 978949090120108 besproken door Dick van de Wateren


Hoofdstuk 2, over communicatie. Grijpt eerst terug op Dewey (1958), met een leeg begrip ‘communicatie’, want losgekoppeld van specifieke inhouden. Ik geloof het eigenlijk niet, ben geneigd er Dewey opna te gaan lezen, maar dat kost me teveel tijd (heb de tekst waarschijnlijk wel op de plank staan, dat dan weer wel).

“Als het zo is dat betekenis alleen maar bestaat in sociale praktijken dan volgt daaruit dat betekenis alleen kan worden ge(re)presenteerd in en door middel van sociale praktijken. Voor het onderwijs betekent dit onder andere dat vragen over het curriculum moeten worden benaderd in termen van de representatie van praktijken binnen de muren de muren van de school en niet in termen van de representatie van formele abstracties van deze praktijken. Dit betekent bijvoorbeeld dat wiskundeonderwijs de praktijk van mathematiseren de school in zou moeten brengen en het de leerlingen mogelijk zou moeten maken om daaraan deel te nemen, net als, bijvoorbeeld, geschiedsonderwijs de leerlingen aan de slag zou moeten laten gaan met de praktijk van het historiseren.”

Biesta (2015) Het prachtige risico van onderwijs. blz. 52

zie ook https://twitter.com/benwilbrink/status/565986930043932672L. N. H. Bunt (1964). Verslag van de "International Working Session on New Methods in the Teaching of Mathematics" van de O.E.S.O. Euclides Maandblad voor de Didactiek van de Wiskunde, 39e jaargang 1963/1964, X - 15 juli 1964, pp 289-302 tweet
Steven Bakker en Dolf Witte (mei 1993). Levensechte examens. Didaktief, 11-13.


Niet online beschikbaar, ook niet in webarchief Didaktief (vanaf 2003 pas). Pikant stuk: de auters zijn Cito-medewerkers.Margus Pedaste, Mario Mäeots, Leo A. Siiman, Ton de Jong, Siswa A.N. van Riesen, Ellen T. Kamp, Constantinos C. Manoli, Zacharias C. Zacharia & Eleftheria Tsourlidaki (2015). Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. Review Article. Educational Research Review, 14, 47-61. open-access
Jo Boaler (2002). Experiencing School Mathematics. Revised and expanded edition. Erlbaum.
Zimmer, Gerhard: Michael Knoll: Dewey, Kilpatrick und "progressive" Erziehung. Kritische Studien zur Projektpädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2011, 372 S. [Rezension] - In: Zeitschrift für Pädagogik 58 (2012) 2, S. 280-282 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-105485open access
Andrzej Sokolowski (2015). The Effects of Mathematical Modelling on Students’ Achievement-Meta-Analysis of Research. The IAFOR Journal of Education Volume III - Issue I - Winter 2015 pdf
Jean Lave (1988). Cognition in Practice. Mind, Mathematics and Culture in Everyday Life. Cambridge University Press. [constructivism] info
Barbara Rogoff & Jean Lave (Eds.) (1984). Everyday Cognition: Its Development in Social Context. Harvard University Press.


Dit is hilarisch. Het boek beschrijft onderzoeken naar het ‘rekenen’ in dagelijkse contexten. The real world, zal ik maar zeggen. Iedere claim van voorstanders van realistisch rekenen op school en in examens, moeten hier met kop en kont middenin worden gedrukt. Sommigen kennen overigens de publicaties van Jean Lave wel degelijk, dus ik moet goed nagaan hoe voorstanders van realistisch rekenen deze onderzoeken duiden.
december 2021 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/situationisme.htm http://goo.gl/OJiTAJ