Rekenproject: Meten

Ben Wilbrink


rekendidactiek
    algoritmen
    getalbegrip
    basale rekenvaardigheden‘cijferen’
    optellenaftrekkenvermenigvuldigendelenbreuken — meten
    meetkundealgebra en rekenen
    materialen
Ik heb nog nauwelijks aandacht besteed aan dit thema. Anderen hebben dat wel gedaan, natuurlijk. Zie bijvoorbeeld deze webpagina van de Universiteit Gent over ‘metend rekenen’, een term die meteen al aangeeft dat er verschillen van opvatting zijn over wat meetkunde en wat meten behelst, voor het rekenonderwijs althans. In Vlaandern ligt dat dan weer anders dan in Nederland. Zie o.a. ook de (een beetje willekeurig overkomende) bronnenlijst.abstract
abstract
Hsin-Mei E. Huang & Klaus G. Witz (2011). Developing children’s conceptual understanding of area measurement: A curriculum and teaching experiment. Learning and Instruction, 21, 1-13. abstractStephen K. Reed (2006). Does unit analysis help students construct equations? Cognition and Instruction, 24, 341-366. abstract, pdfJeffrey E. Barrett, Julie Sarama, Douglas H. Clements, Craig Cullen, Jenni McCool, Chepina Witkowski-Rumsey, and David Klanderman (2012). Evaluating and Improving a Learning Trajectory for Linear Measurement in Elementary Grades 2 and 3: A Longitudinal Study. Mathematical Thinking and Learning, 14, 28-54. abstract
Jeffrey E. Barnett & Douglas H. Clements (2003). Quantifying Path Length: Fourth-Grade Children’s Developing Abstractions for Linear Measurement Cognition and Instruction, 21, 475-520. abstract


uit het abstract: This article describes how children build increasingly abstract knowledge of linear measurement, emphasizing ways they relate space and number. Assessments indicate children struggle to understand measurement, especially concepts related to complex paths as in perimeter tasks. This article draws on developmental accounts of children’s knowledge of measurement to describe the coordination of cognitive processes as a progression through increasingly abstract layers of strategy (Clements, 2003; Lehrer, 2003) within a constructivist perspective (Steffe & Cobb, 1988; Steffe & Thompson, 2000).

Kortom: Barrett and Clements hebben een theoretisch uitgangspunt dat het omngekeerde is van dat van Stellan Ohlsson: dat leren zou beginnen met concrete voorbeelden met op basis daarvan te ontwikkene abstracties, in plaats van dat het begint met abstracties, die daarna verbijzonderd worden naar specifieke situaties. Een en ander dan ook nog constructivistisch onderzoeken moet wel leiden tot stapels misvattingen. Kan ik dat ook laten zien?Stephen K. Reed (2006). Does unit analysis help students construct equations? Cognition and Instruction, 24, 341-346. abstract


12 augustus 2013 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/meten.htm