Loten bij toelating tot scholen (voortgezet onderwijs)


Ben WilbrinkEnglish summary of the use of lottery methods in the Dutch secondary schools admissions situation


In the Netherlands schools offering a classical studies curriculum—categorial gymnasia—might not have enough places available to admit all qualified applicants. In exceptional cases the same problem regards other schools offering secondary education also. In many (most?) cases the schools then use a lottery procedure to decide who is to rejected. Rejected applicants may be placed on a waiting list, in some cases. In most cases rejected applicants will be able to get admission to other schools, not being categorial gymnasia, yet offering also a gymnasium tract.


Note the phrase qualified applicants; the general rule is that a school admissions committee decides on the question whether a particular applicant not automatically being qualified, is to be regarded as qualified or not. The automatic rule prescribes what the advice of the primary school on the appropriate level for this pupil should be, as well as another 'objective' piece of information on the pupil's capabilities, more often than not turning out to be the score on the Cito test at the end of primary education (it should be at least at a specified level, for example 545).


The general characteristic of these lottery procedures is that they are not meritocratic in the sense that lottery chances are not weighted by known qualifications such as the score on the Cito test. Other characteristics that return in most lottery procedures

Some schools also exempt children of alumni from the lottery. In some cases children from outside the direct catching area of the school are restricted in participating in the lotteries in a partical municipal area (such as the municipality of Utrecht).


There does not seem to be much discussion on the appropriateness of these admissions procedures using lotteries in case of scarcity of available places. The reason for this absence of debate probably is the inconvenience and injustice experienced from other procedures used some years ago, such as waiting lists being determined by (very, very early) date of application, or literally the place in the long waiting rows at the designated time of earliest possible application at the school office. What definitely is at issue, though, is whether or not to build more capacity or allow school boards to do so: it is up to the local authorities to decide on such matters.

For the Dutch system of secondary education see Wiki [in English]

See on this topic also what is happening elsewhere in the world:


Ben Saunders (2008). The equality of lotteries. Philosophy, 83, 359-372.

Martin Wainwright (March 1, 2007). The logic of pure luck. Guardian Unlimited. html

DFES (2003/2007/2008). (New) School admissions code of practice. pdf. The 2007 code pdf. The New code (has yet to pass Parliament?) html

Peter Stone (2008). What can lotteries do for education?’ Theory and Research in Education, 6, 267-282. [abstract here / article pdf available, not for free] Julie Henry (Feb 20, 2009). Lottery systems for school admissions: an analysis. Telegraph.co.ukhtml

Or search twitter.com "lottery admissions"2001


Monique de Heer (21-6-2001). De loterij van de schoolkeuze. Trouw html


2005


Regionale BOVO procedure 2006-2007. Google cache html


2006


RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK school voor Voortgezet Onderwijs Barlaeus Gymnasium (vaststelling inspectierapport: 2-2-2006). "Het Barlaeus Gymnasium is de afgelopen twee jaren volledig vernieuwd en uitgebreid, zonder dat dit ten koste is gegaan van de traditionele sfeer. Het aantal leerlingen is fors gestegen van 720 in 2003 naar 800 in 2004. Als gevolg van de grote belangstelling voor het gymnasium heeft het Barlaeus, evenals andere scholen, moeten loten met in achtneming van de zgn. kernprocedure met betrekking tot toelating van leerlingen vanuit het basisonderwijs binnen de gemeente Amsterdam. Tegen de achtergrond van een grootstedelijke en multiculturele omgeving streeft de school ernaar een afspiegeling te zijn van de Amsterdamse bevolkingssamenstelling. Dit is echter nog niet zichtbaar. Het aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor faciliteiten op basis van de regeling culturele minderheden is zeer gering."

Maaike Bos (25-4-2007). Run op de gymnasia leidt tot kansspel. Intermediair site

Barlaeus MR notulen (17-10-2005) html

The Education and Inspections Act 2006 html, and the School Admissions Code 2008html


2007


Pieter Nieuwland College site

Utrechts Stedelijk Gymnasium. Overaanmelding en loting site

Christelijk Gymnasium Sorghvliet. site

Canisius College site

Johan de Witt-Gymnasium site

Kernprocedure. Amsterdam: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Afdeling Onderwijs pdf en pdf

Stichting Schooladvisecentrum. Utrecht. Protocol handelswijze bij overaanmelding 2008 - 2009 html

Vossius Gymnasium. pdf

kandinsky College html

Hermann Wesselink College html

Willem Lodewijk Gymnasium html

VVD Amsterdam (). Aboutaleb spreidt witte leerlingen. html

Herbert W. Marsh, Ulrich Trautwein, Oliver Lüdtke, Jürgen Baumert and Olaf Köller (2007). The Big-Fish-Little-Pond Effect: Persistent Negative Effects of Selective High Schools on Self-Concept After Graduation. American Educational Research Journal, 44, 631-669.2008

Haarlem 2008


In Haarlem brlijkt er voorjaar 2008 plotsklaps een onvoorzien groot gat te zijn tussen aanmeldingen voor een gymnasium of gymnasiale opleiding en het beschikbare aantal plaatsen. Hieronder enkele overpeinzingen waar ouders mogelijk iets aan hebben, niet om te bereiken wat ze dolgraag willen, maar om beter te begrijpen wat er aan de hand is.


Nood breekt wet. Waar niet is verliest de keizer zijn recht. Als de school te klein is om de toestroom van leerlingen te herbergen, dan is er een probleem. Als het bestuur en de directie al het redelijke hebben gedaan om problemen te voorzien en gepaste maatregelen te nemen, dan houdt het wat de school betreft een beetje op. Dan is er vervolgens de gemeente, die in veel gevallen ook als schoolbestuur optreedt, of op afstand een dikke vinger in de pap houdt.


Zoals uit bovenstaand overzicht op te maken, speelt tot nu toe eigenlijk alleen de toelating tot een specifiek categoriaal gymnasium waar het om plaatsgebrek gaat. Dat betekent dat leerlingen met de capaciteiten en de drive voor een gymnasiale opleiding altijd elders ook terecht kunnen. Hoe dat op dit moment in Haarlem ligt, dat kan ik niet overzien, maar het tekort schijnt daar wel stevig te zijn.


Hoe het juridisch ligt wanneer je zoon of dochter via loting uitgesloten wordt van toelating tot school A of B, dat weet ik niet, ik ben geen jurist. Maar mijn eerste hunch is dat het bij loting niet anders ligt dan bij een wie-eerst-komt-eerst-maalt procedure, en dat is nu juist een procedure die buitengewoon onaangenaam is voor alle betrokkenen.


De sleutel tot een juridische analyse is waarschijnlijk 1) de beleidsvrijheid van de afzonderlijke schoolbesturen, resp. van de gemeente, en 2) wat er wettelijk is geregeld over beschikbaar stellen van onderwijs dat passend is voor de betreffende leerling. Voor mijn part tot en met internationale verdragen toe, maar daar lijkt me het gedrang bij de poort van het categoriale gymnasium nu ook weer niet ernstig genoeg voor.


Het gaat er de dringers om een streepje voor te krijgen op anderen, niet? Om het behalen van positionele voordelen, zouden sociologen zeggen. Ik heb niet het gevoelen dat hier sprake is van groot onrecht. Ik ken het soort problematiek van tamelijk nabij, zij het uit een ver verleden: in 1956 heb ik zelf toelatingsexamen gedaan in de vorm van een proefklas en testjes. Ik kan u verzekeren dat die selectie een slagveld-aanblik opleverde: de helft van de kandidaten, merendeels uit de gegoede burgerij van Apeldoorn, werd afgewezen. OK, tegenwoordig gaat dat natuurlijk met het hakmes van de Cito Basistoets, een toets die voor dat specifieke gebruik nooit bedoeld is geweest en in feite ook niet zo mag worden gebruikt (op dit doosje past vast wel een juridisch dekseltje: een school die een bepaalde score op de citotoets als grens hanteert, zonder meer, gaat in de fout).


Dat voor de toelating uitzonderingen worden gemaakt voor bijzondere gevallen, dat kun je niet tegenhouden. Wanneer er al een broertje of zusje op die school zit, is dat ook niet onredelijk. Kinderen van personeel voorrang geven is heel oneigenlijk, en dus niet zo fraai. Kinderen van buiten de gemeente of regio anders behandelen is ook niet op voorhand altijd onrechtvaardig.


We hebben hier te maken met een moeilijke onderwijsmarkt. Helemaal vrijlaten is geen optie omdat het om publiek bekostigd onderwijs gaat, daar mag je om goede redenen dus best grenzen aan stellen. Helemaal dichtregelen is ook geen geweldig idee, omdat leerlingen (en hun ouders) best iets te kiezen mogen hebben, zeker wanneer dat ook om intellectuele uitdagingen gaat. Een dilemma. Misschien wordt het tijd om eens te gaan sleutelen aan een onderwijsstelsel waarin zulke belangrijke beslissingen al zo vroeg, op twaalfjarige leeftijd, gemaakt moeten worden, maar dat is iets van heel lange adem (post-Dijsselbloem, zeg maar).


Als onderwijsonderzoeker moet ik zeggen dat het maatschappelijk gezien, en voor alle leerlingen in het VO, geen goede ontwikkeling is dat een deel van de leerlingen zich afzondert in eigen elitaire scholen. Sterker nog: voor de gymnasiasten zelf blijkt het ook geen goede zaak, hun levensvreugde wordt er zeker niet door vergroot, en ze leveren geen betere prestaties dan ze overigens in gewoom vwo zouden hebben gedaan. Ik heb onlangs nog een onderzoek daarover langs zien komen (Marsh e.a. 2007), zie voor een (Engels) uittreksel hier: http://aer.sagepub.com/cgi/content/abstract/44/3/631.


De beste kansen voor actiebereide ouders lijken me te liggen in actie om de capaciteit uitgebreid te krijgen. Als gemeenteraadslid zou ik daar vermoedelijk mordicus tegen zijn, maar dat is een lastige positie, ik weet het.


De Volkskrant 10 mei 2008: Rechtszaak om plek op het gymnasium.

The Education and Inspections Act 2006 html, and The School Admissions Code 2008html


2009


Charlotte Huisman (5 februari 2009). 'Dwang nodig bij schoolkeuze' >De Volkskrant, p. 1.

Linda Welther (2009). Loten voor het gymnasium? Didaktief, 39 nr. 1-2, p. 19.

Aleid Truijens (17 maart 2009). De run op gymnasia in betere buurten. De Volkskrant, p. 9.

in de VS is een beweging gaande om onafhankelijke scholen op te richten (independent schools, charter schools). Toelating tot die scholen gebeurt door loten (altijd? In Newark wel). Zie The Economist http://www.economist.com/world/unitedstates/displaystory.cfm?story_id=13832483

Birger Menke (9 juni 2009). Schüler-Lotto fürs Gymnasium. Berliner Schulstreit. Der Spiegel Online. html


2010


Frederik Weeda (31 januari 2010). Nu al stressen voor loting van droomschool. NRC Handelsblad, p. 3.

Hans van Wetering (4 maart 2010). Paranoïde gedachten bij de keus van een gymnasium. NRC Handelsblad Opninie p. 9

Friederike Weeda (4 maart 2010). Ouders eisen plaats op bij scholen A'dam. NRC Handelsblad, p. 7.

Conall Boyle (2010). Lotteries for education. Origins, Experiences, Lessons. Imprint Academic. isbn 9781845402105 paperback


2011


Nieuwsuur 12 februari 2011.


Frederiek Weeda (12 februari 2011). Vaker loting voor middelbare school. nrc html

Frederiek Weeda (12 maart 2011). Loten is lijden voor leerling. nrc, p. 11


2012


Pieter Gautier (2 november 2012). Het matchen van leerlingen en scholen in Amsterdam. blog op de website van Economisch Statistische Berichten.


2013


Geen ongeborenen meer op wachtlijst basisschool. siteJeanine Daems (9 maart 2013). Over schoolkeuze en toewijzing. De Volkskrant wetenschapsbijlage V9 De Wiskundemeisjes leggen het nog één keer uit.Michiel Couzy (2 maart 2013). Eerlijker loten voor middelbare scholen. Het Parool website.


De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van Amsterdam heeft economen Pieter Gautier en Hessel Oosterbeek opdracht gegeven om te onderzoeken of er een beter plaatsingssysteem mogelijk is dan het huidige.


2015


Monique de Haan Pieter A. Gautier Hessel Oosterbeek Bas van der Klaauw (June 2015). The Performance of School Assignment Mechanisms in Practice. Discussion Paper No. 9118, IZA (Institute for the Study of Labor, Bonn). pdf


Bas van der Klaauw (met Pieter Gautier en Hessel Oosterbeek) (5 november 2015). Amstedamse scholen grijpen de macht. Economisch Statistische Berichten blog


Links


Kleroterion Forum ‘When a lottery is the right way to share, select, decide’, page on school choice (lottery) html


Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam site. Een prima initiatief, al ben ik het er compleet mee oneens dat de de oplossing van het probleem alleen op het bordje van de overheid/gemeente wordt gelegd. Ouders maken elkaar gek met die schoolkeuze, scholen zelf doen er niets aan om de gekte te keren want het is mooie reclame voor de eigen instelling, toch?

November 5, 2015 \ contact ben apenstaartje benwilbrink.nl freelance advies ontwikkeling onderzoek

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/loten_scholen.htm