Rekenproject: Manipulatives, visualizations

Ben Wilbrink


rekenproject thuis
psychologie
    wiskundig denken
        human activity: wiskunde als menselijke activiteit
        abstraheren
        model opstellen

rekenproject thuis
rekendidactiek
    algoritmen
    getalbegrip
    basale rekenvaardigheden‘cijferen’
    optellenaftrekkenvermenigvuldigendelenbreukenmeten
    meetkundealgebra en rekenenkans (en combinaties)
    materialen
    woordproblemen
Zie ook de pagina over abstraheren: manipulatives.htm
Dit is een wat vreemd en eigenlijk heel breed thema, dat dus overloopt in allerlei andere nauw of deels verwante thema’s.. Bijvoorbeeld: telramen liggen erg voor de hand in het rekenonderwijs, en kunnen dan komen in de vorm van echte telramen om mee te werken, of in de vorm van afbeeldingen van telramen met een bepaalde positie. Dat correspondeert aan manipulatives en visualizations. Ik gebruik de Engelse termen, om het zoek in de literatuur te vergemakkelijken (want dat is knap lastig op dit onderwerp). Afbeeldingen, plaatjes: lesboeken lopen ervan over, en ze zadelen de leerlingen dus op met ingewikkelde situaties waarin zowel tekst als afbeeldingen worden aangeboden. Ik ben op zoek naar cognitief-psychologisch onderzoek dat deze complexe situaties dekt, en mogelijk uit heel andere hoek komt (voorbeeld: Pouw en De Nooijer, 2014). Om de analogie nog iets scherper neer te zetten: op telramen kun je leerlingen zien tellen, op plaatjes kun je ze de plaatjes met de ogen zien aftasten (in het psychologisch laboratorium kun je dat letterlijk doen).
David H. Uttal, Kathryn V. Scudder & Judy S. DeLoache (1997). Manipulatives as symbols: A new perspective on the use of concrete objects to teach mathematics. Journal of Applied Developmental Psychology, 18, 37-54. pdfJody Sherman & Jeffrey Bisanz (2009). Equivalence in Symbolic and Nonsymbolic Contexts: Benefits of Solving Problems With Manipulatives Journal of Educational Psychology, 101, 88-100. abstractWim T. J. L. Pouw, Jacqueline A. de Nooijer, Tamara van Gog, Rolf A. Zwaan & Fred Paas (2014). Toward a more embedded/extended perspective on the cognitive function of gestures. Frontiers in Psychology; Cognitive Science doi: 10.3389/fpsyg.2014.00359 full text
Martha Carr & Natalia Alexeev (2011). Fluency, accuracy, and gender predict developmental trajectories of arithmetic strategies. Journal of Educational Psychology, 103, 617-631.Anna Sfard & Kay McClain (2002). Analyzing tools: Perspectives on the role of designed artifacts in mathematics learning. The Journal of the Learning Sciences, 11, 153-161. abstract. I am afraid this constructivist ideology.

Kay McClain (2002). Guest Editor's Introduction: Appendix: The Object and the Context: What Our Data Are and Where They Come From. The Journal of the Learning Sciences, 11, 163-185. abstract

Analúcia D. Schliemann (2002). Representational tools and mathematical understanding. The Journal of the Learning Sciences, 11, 301-317. abstract

Anna Sfard (2002). The interplay of intimations and implementations: Generating new discourse with new symbolic tools. The Journal of the Learning Sciences, 11, 319-357. abstract. Situationist pseudoscience, probably.

Bert van Oers (2002). Fruits of polyphony: A commentary on a multiperspective analysis of mathematical discourse. The Journal of the Learning Sciences, 11, 359-363. abstract

Objecten, blokkenMitchel Resnick, Fred Martin, Robert Berg, Rick Borovoy, Vanessa Colella, Kwin Kramer, Brian Silverman (1998). Digital Manipulatives: New Toys to Think With. To be published in the proceedings of the CHI '98 conference. (MIT Media Laboratory) htmlNishida, T. K. (2008). The use of manipu­latives to support children’s acqui­sition of abstract math concepts. Unpublished thesis, University of Virginia, Charlottesville, VA. [nog niet gevonden; genoemd in Siegler e.a. 2010]Wierts, Johanna Wierts van Coehoorn-Stout (1907). De kindertuin. Handleiding bij de ontwikkeling van het kind van 3 tot 7 jaar, volgens de methode van Fröbel. Uitgave van H. Wierts van Coehoorn. eerste editieP. G. Anand & S. M. Ross (1987). Using computer-assisted instruction to personalize arithmetic materials for elementary school children. Journal of Educational Psychology, 79, 72–78.

Relaties en structuren
Scott R. Hinze, David N. Rapp, Vickie M. Williamson, Mary Jane Shultz, Ghislain Deslongchamps & Kenneth C. Williamson (2013). Beyond ball-and-stick: Students' processing of novel STEM visualizations. Learning and Instruction, 26, 12-21. abstract


Dit gaat over visuele modellen voor moleculen. Het heeft mijn aandacht nodig omdat hier een dikke analogie ligt met bijvoorbeeld het gebruik van de bus-metafoor in het aanvankelijk rekenonderwijs.Jonathan R. Rein & Arthur B. Markman (2010). Assessing the concreteness of relational representation. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 36, 1452-1465. pdf


Telramen


Websites met games en andere manipuleerbare dingen


http://www.mathplayground.com/

http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html

http://nlvm.usu.edu/en/nav/grade_g_2.html

http://www.ct4me.net/math_manipulatives.htm

http://www.glencoe.com/sites/common_assets/mathematics/ebook_assets/vmf/VMF-Interface.htmlJennifer A. Kaminski (2006). The effects of concreteness on learning, transfer, and representation of mathematical concepts. Dissertation. abstract zie hier voor download pdfJennifer A. Kaminski, Vladimir M. Sloutsky, Andrew F. Heckler (2008). The Advantage of Abstract Examples in Learning Math. Science 25 apr 08, pp 454-455 pdf zie ook deze draad van Willem SmitJennifer A. Kaminski and Vladimir M. Sloutsky (2012). Representation and Transfer of Abstract Mathematical Concepts in Adolescence and Young Adulthood. In Valerie F. Reyna, Sandra B. Chapman, Michael R. Dougherty & Jere Confrey (Eds.) (2012). The adolescent brain. Learning, reasoning, and decision making (67-94). American Psychological Association.


Ik verwerk de laatste jaren zo verschrikkelijk veel informatie dat ik wel eens vergeten ben dat ik iets al eens eerder uitvoerig heb gezien. Dat is het geval met het werk van Kaminski, dat in 2008 voor veel beroering zorgde op de stelling dat leren van abstract naar concreet beter gaat dan andersom. De Bock c.s. hebben een replicatie-onderzoek gedaan waarin zij tot heel andere resultaten komen. Ik heb destijds een mailwisseling met De Bock gehad, waar ik in 2013 maar eens op terug moet komen, nu ik met het boek van Stellan Ohlsson meer informatie bij de hand heb over leerprocessen in het algemeen: van abstracte regels naar steeds meer verbijzonderde regels (conrete situaties), en leren als iets dat per definitie transfer is want altijd in (iets) nieuwe situaties. Wow.Kristen P. Blair and Daniel L. Schwartz (2012). A Value of Concrete Learning Materials in Adolescence. In Valerie F. Reyna, Sandra B. Chapman, Michael R. Dougherty & Jere Confrey (Eds.) (2012). The adolescent brain. Learning, reasoning, and decision making (95-122). American Psychological Association. geen abstract online beschikbaar?Tufte, E. R. (1983). The visual display of quantitative information. 
Tufte, E. R. (1990). Envisioning information. 
Tufte, E. R. (1997). Visual explanations: Images and quantities, evidence and
narrative. 
Cheshire, CT: Graphics Press.
abstract

Ik heb deze prachtige boeken al wel eens bewonderd toen Scheltema, Holkema en Vermeulen nog een prachtige beokwinkel aan het Koningsplein hadden. Ik moet hier nog wel eens werk van gaan maken, denk ik.Lida Johana Uribe-Flórez (2009). Teacher Variables and Student Mathematics Learning Related to Manipulative Use . Dissertation. pdf
Manipulatives – Why They Can Hinder Learning and What You Can Do About It. Learning Scientists. webpage
Daniel Willingham (2017). Do Manipulatives Help Students Learn? Ask the Cognitive Scientist blog


Rich list of references too!abstract
abstract
Sept 26, 2017 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/manipulatives.htm http://goo.gl/7gKMv