Bevalt de stijl van de pagina niet? Kies dan een andere stijl in uw browser. In Firefox: View - Page StyleTopografie


Asperen

J. van Leerdam en G. Kouwenhoven (1983). Asperen, een blik in het verleden. Asperen.
Geen genealogische gegevens in dit boek. In 1788 is Adam Vis burgemeester, zal wel tot het oude geslacht Vis horen (Van der Horst kwartier). In Ons Voorgeslacht de huwelijksinschrijvingen 1622-1638.

Jan de Beyer (15 augustus 1750). De Heukelomsche Poort tot Asperen, op Leerdam ziend. Gewassen oostindische inkttekening, 11x21 cm. "Naar deze tekening zijn door Caspar Philips (...) en Hendrik Spilman (,,) etsen gemaakt." Afgebeeld in 'Honderd tekeningen van oude meesters,' uit de gezamenlijke collecties van kunsthandel Beets & Fontein, Zoelen, en Th. Laurentius, Zaltbommel. Catalogus 16, 1978, nr. 13.

R.H.C. van Maanen (1999). Begraven personen in de kerk en op het kerkhof van de Nederlands Hervormde gemeente te Asperen 1640 1674. Ons voorgeslacht, 186-205.

Epe

W. J. van Liere en G. G. L. Steur (1955). Een bodemkartering van de gemeente Epe en een bodemkundige verkenning van een deel van de gemeente Heerde. Deel XVI van De bodemkartering van Nederland Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Directie van de landbouw. 88 blz. tekst brochure, 5 losse kaarten

Heerde

W. J. van Liere en G. G. L. Steur (1955). Een bodemkartering van de gemeente Epe en een bodemkundige verkenning van een deel van de gemeente Heerde. Deel XVI van De bodemkartering van Nederland Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Directie van de landbouw. 88 blz. tekst brochure, 5 losse kaarten

Schieland

H. F. Wessels: Het turfsteken en slagturven in vroeger eeuwen. In D. van Doorn, J. A. Jaeger, W. A. H. crol en H. F. Wessels (1973/1984). Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van het Hoogheemraadschap van Schieland. Rotterdam: C. Hartog, Jr. (p. 145-156)

Voorburg

J. G. J. van Booma (1991). Dit is 't memoriboec van Voirburch. Het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566. Hilversum: Verloren.

Veluwe

C. A. van Kalveen (1965). Het polderdistrict Veluwe in de Middeleeuwen. In Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap, deel 79. Groningen: Wolters. 219-334.

Termen genealogie etceteraalgemeenjuridische termen


Hugo de Groot (1631/1952) Inleiding tot de Hollandsche rechts-geleerdheid. Uitgegeven op initiatief van de door F. Dovring te Lund teruggevonden verbeteringen, aanvullingen en opmerkingen van Grotius, voorzien van verwijzingen naar Grotius' andere geschriften, van aantekeningen en van bijlagen door H. F. W. D. Fischer. Leiden: Universitaire Pers Leiden. tweede uitgave 1965.

Hugo de Groot (1631/1910). Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid, beschreven bij Hugo de Groot. Met aantekeningen van Mr. S. J. Fockema Andreæ. Tweede, vermeerderde uitgave 1910. Deel I (tekst), deel II (aantekeningen). Arnhem: S. Gouda Quint.
sociaal-wetenschappelijke termen


A. M. van der Woude: Het gebruik van begrippen ontleend aan de sociale wetenschappen bij het analyseren van economische en sociale verschijnselen in het verleden (AAG Bijdragen 18, 1973, 3-22). Ook in P. A. M. Geurts en F. A. M. Messing (Red.) (1979). Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis. I en II. Den Haag: Martinus Nijhoff.


termen


demografie

A. M. van der Woude: De historische demografie in de ontwikkeling van de geschiedwetenschap (uitgebreidere versie van TvG 82, 1969, 184-205), in P. A. M. Geurts en F. A. M. Messing (Red.) (1979). Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis. I en II. Den Haag: Martinus Nijhoff.

dijk - onderhoud

D. van Doorn: Schielands Hoge Zeedijk; Het onderhoud van de dijk. In D. van Doorn, J. A. Jaeger, W. A. H. crol en H. F. Wessels (1973/1984). Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van het Hoogheemraadschap van Schieland. Rotterdam: C. Hartog, Jr.

hoogheemraadschap

H. F. Wessels: Het turfsteken en slagturven in vroeger eeuwen. In D. van Doorn, J. A. Jaeger, W. A. H. crol en H. F. Wessels (1973/1984). Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van het Hoogheemraadschap van Schieland. Rotterdam: C. Hartog, Jr. (p. 145-156)

memorie memorieboek memorieregister

J. G. J. van Booma (1991). Dit is 't memoriboec van Voirburch. Het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566. Hilversum: Verloren.

turf - turfsteken - slagturven

H. F. Wessels: Het turfsteken en slagturven in vroeger eeuwen. In D. van Doorn, J. A. Jaeger, W. A. H. crol en H. F. Wessels (1973/1984). Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van het Hoogheemraadschap van Schieland. Rotterdam: C. Hartog, Jr. (p. 145-156)

1 november 2007 \ contact ben apenstaartje benwilbrink.nl


Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/genealogie/info/termen.htm