Kwartierstaat De Boode


Dit is een deelkwartierstaat van de kwartierstaat Dijkxhoorn, de acht op generatie IV gesplitste deelkwartierstaten zijn:

Dijkxhoorn - - Steeneveld - - van der Hoeven - - van der Lee - - Wilbrink - - van den Enk - - Griffioen - - van Kampen
De deelkwartierstaat Dijkxhoorn is op zijn beurt op generatie VI verder gesplitst naar:
Dijkxhoorn - - van Geest - - de Boode - - Lok - - van der Kooij - - van der Spek
Deze deelkwartierstaat is nog onvolledig onderzocht: er zijn vele korte lijnen, en enkele bijzonder lange. De Bo(o)de komt even niet verder dan Capelle aan de IJssel in de 18e eeuw, maar zal waarschijnlijk zijn stamvader vinden in Jaarsveld een eeuw eerder.

Deze kwartierstaat, evenals dat van Van Reeven, voert langs genealogische lijnen terug naar Hollandse adel in de 13e en 14e eeuw, zoals Willem I van Egmond, en het patriciaat in een Hollandse stad in diezelfde periode: Leiden.

Opmerkelijk is dat over die oude Hollandse adel niet zo gek veel bekend is, behalve over hun vechtlust en politieke kuiperijen. Een prachtig boek van Antheun Janse, Ridderschap in Holland, portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen voorziet in die leemte, en schetst van deze adel het dagelijks leven, hun opgang en neergang, en relaties tot andere groeperingen in de samenleving. Bedenk daarbij dat rond 1400 de totale bevolking van Holland niet meer dan 200.000 mensen is, kinderen en ouden van dagen inbegrepen, waarvan zo'n 30% dan in de nog kleine steden woont. Iedereen kent iedereen, tot welke maatschappelijke laag je ook behoort.

Hoe het in zo'n Hollandse stad eraan toeging is voor die oudste Hollandse stad, Leiden, beschreven door F. J. W. van Kan in zijn proefschrift 'Sleutels tot de macht. De ontwikkeling van het Leidse patriciaat tot 1420.' Dat hij Leiden tot onderwerp van zijn studie heeft gekozen komt mooi uit, en nog beter is dat hij een prachtig databestand heeft opgebouwd van archiefmateriaal gerelateerd aan families, en dat via uitgever Verloren en ook rechtstreeks op internet beschikbaar heeft gesteld.

Over de band van de bezittende klasse, de enige die archivalia heeft nagelaten, is ook wel het nodige te ontdekken over het dagelijks leven van poorters en bouwlieden (boeren) uit die tijd. De onvermijdelijke mobiliteit tussen sociale lagen zorgde er ook toen trouwens voor dat geslachten niet eens en voor al en voor 100% tot de maatschappelijke bovenlaag hoorden.Kwartierdrager - Probant


34. Johannes de Boode

Wateringen *4-1-1849 scan 232 van 495, Naaldwijk † 21-10-1918, tr Maasland 12-5-1876 Maria Lok trouwakte scan bijlagen

ouders zie 70 in kw Lok

scan: wiewaswie.nl

*Naaldwijk

Genlias

De nummering is bepaald door die van het kwartier Dijkxhoorn: kleinkinderen hebben nummer 1. Een zelfstandige nummering voor deze kwartierstaat is te krijgen door overal te delen door 34, en de rest op te tellen bij de geheelde uitkomst. Bijvoorbeeld 139. Koosje van den Berg zou dan 139/34 = 4 rest 3 wordt 4 + 3 = 7. Koosje van den Berg zijn.Generatie VII


68. Cornelis de Bode

Hillegersberg *27-2-1816, arbeider, won gemeente Wateringen (waar dan ook zijn ouders wonen), &dagger 7-9-1859 Hof van Delft, tr Maasland 20-5-1848

trouwen: wiewaswie.nl scan akte

Hillegersberg *27-02-1816 Cornelis de Bode, zv Johannes de Bode en Cornelia Schenk. DSR

69. Grietje van Duijn

Margaretha van Duijn, Maasland *26-9-1821, Naaldwijk † 9-3-1904, dienstbode, won Monster

Naaldwijk †9-3-1904 Grietje van Duijn, dv Jan van Duijn en Koosie van den Berg, gehuwd geweest met Cornelis de Boode, geb. Maasland 26-9-1821, oud 82 jaar wiewaswie.nl

 1. Johannes, Wateringen *4-1-1849 [genoemd naar de vader van Cornelis]
 2. Jan [genoemd naar de vader van Grietje], Hof van Delft *ca 1850, tr Maassluis 27-9-1877 Hendrika Smith, *Maassluis, dv Hendrik Smith en Janna Clazina Koppij
 3. Cornelia, Hof van Delft *1852, tr Maasland 8-11-1872 Johannes Smith, *Hof van Delft, zv Hendrik Smith en Janna Clazina Koppij
 4. Cornelis, Maasland *25-2-1860 † 22-7-1861

doop Cornelis: DSR

Genlias [de gegevens van Genlias sporen niet met die van de Maaslandse film van huwelijken in het NA, moet ik nog nazoeken]Generatie VIII


136. Johannes Ewouts de Bode

van Capelle op d'IJssel, wonende Hillegersberg, bij overlijden veenarbeider van beroep, † 26-10-1830 oud 70 jaar Hof van Delft [scan van akte beschikbaar, vermeldt ouders Ewoud de Boode en Maria Kerkhof], tr Hillegersberg 10-10-1802

Trouwen;Bruidegom: Johannes de Bode jongeman van Capelle op d\' IJssel wonend: Hillegersberg;Bruid: Cornelia Schenk jongedochter van Hillegersberg wonend: Hillegersberg;Plaats: Hillegersberg;Datum trouwen: 10-10-1802;Datum ondertrouw: 24-09-1802;Opmerkingen: onvermogend; zijnde van de Gereformeerde Religie;DIGITAAL; (Inschrijving Trouwen 150439 / DTB Hillegersberg Ambachtstrouw) DSR

Het patroniem van Johannes is ook vermeld in een akte van indemniteit te Capelle (NA Nadere Toegangen 69, C. C. J. Lans: Akten van indemniteit van Capelle aan den IJssel, 1687-1811 [ORA Capelle a.d. IJssel inv nrs 535 ev in GA Rotterdam])

137. Cornelia Schenk

d.v. Martinus Schenk en Immetje den Houter (beiden geboren in Zevenhuizen). Het is behoorlijk zoeken geweest naar de ouders van Cornelia, uiteindelijk gaf haar akte van overlijden zekerheid. Dank zij wiewaswie.nl.

~Hilligersberg (gereformeerd)

 1. Maria, *~26-7/14-8-1803, get "de Moeder zelve", tr 10-3-1831 Hof van Delft met Cornelius Bakkers, *Wateringen, z.v. Theodorus Bakkers en Maria van Marwe.

  Dopen;Dopeling: Maria de Boode;Vader: Johannes de Boode;Moeder: Cornelia Schenk;Plaats: Hillegersberg;Datum doop: 14-08-1803;Geboortedatum: 26-07-1803;Opmerkingen: getuige: de Moeder Zelve;DIGITAAL; (Inschrijving Dopen 360806 / DTB Hillegersberg Doop gereformeerd) DSR

 2. Jacob, *~5-2/9-3-1806, get "de Moeder zelve"
 3. Martinus, *~10/24-4-1808, get "de Moeder zelve"
 4. Johannes, *15-3-1813, geen get genoemd, † 16-11-1813
 5. Cornelis, Hilligersberg *27-2-1816

  Hillegersberg *27-02-1816 Cornelis de Bode, zv Johannes de Bode en Cornelia Schenk. DSR

 6. Leenderd, *21-3-1822 †19-6-1822 Hof van Delft. Interessante akte: de aangifte die aan die van Johannes voorafgaat is van de aangifte van de geboorte van Catharina, d.v. Arij van der Wilk 22 jaar oud en Elizabeth Schenk 27 jaar oud, wonend op hetzelfde adres No. 114. Wie is deze Elizabeth: geboren Hillegersberg, ouders Willem Jansz Schenk en Pietertie Pietersdr van den Berg trouwen Hillegersberg 4-3-1781; in 1819 te Hillegersberg aangifte geboorte Huibrecht van der Wilk? Een jonge zuster van Cornelia (niet waarschijnlijk)? Cornelia heet hier 49 jaar oud, zou dus ca 1775 geboren moeten zijn. geboorteakte

  DS Delft

DSR

bij de dopen is getuige de moeder zelve, wat erop wijst dat er mogelijk geen familie in de buurt woont

138. Jan van Duijn

*De Lier *ca 1788, tr Wateringen 7/25-5-1817

Genlias

139. Koosje van den Berg

Koosie van den Berg, Wateringen ~30-6-1792

[W2 p.37]

*Maasland

 1. Arend, *9-7-1819, tr Maasland 19-5-1865 Magdalena de Bruin, *Monster, dv Abram de Bruin en Heintje Binnendijk, wed v Arij Antonie Schmieman
 2. Grietje, *26-9-1821

  Naaldwijk †9-3-1904 Grietje van Duijn, dv Jan van Duijn en Koosie van den Berg, gehuwd geweest met Cornelis de Boode, geb. Maasland 26-9-1821, oud 82 jaar wiewaswie.nl

 3. Pieternelletje, *28-10-1824
 4. Arij, *9-3-1827
 5. Jacob, *25-12-1829, tr De Lier 28-7-1855 Elizabet Oosterloo, De Lier *ca 1834, dv Hermanus Oosterloo en Adriaantje Bouwmeester
 6. Willem, *9-4-1833

film NA voor ouders van Jan en Koosje

GenliasGeneratie IX


272. Ewout Jans de Boden

van

Eeuwout Jansz Bode jongeman van Krimpen op de Lek;Bruid: Maria Pieters Kerkhof jongedochter van Kralingen;Plaats: Kralingen;Datum trouwen: 30-03-1760;Datum ondertrouw: 07-03-1760;DIGITAAL; (Inschrijving Trouwen 134165 / DTB Kralingen Trouw gereformeerd) DSR

273. Marie Pieters Kerkhoff

Dopen;Dopeling: Pieter Zuithoorn;Vader: Maerten Ariensz Zuithoorn;Moeder: Ariaantje Pieters Kerkhof;Getuige: Maria Kerkhof;Plaats: Kralingen;Datum doop: 11-12-1763;DIGITAAL; (Inschrijving Dopen 260095 / DTB Kralingen Doop gereformeerd) DSR

Dopen;Dopeling: Maria Lans;Vader: Jan Lans;Moeder: Klaesje Pieters Kerkhof;Getuige: Maria Kerkhof;Plaats: Kralingen;Datum doop: 11-03-1764;DIGITAAL; (Inschrijving Dopen 259330 / DTB Kralingen Doop gereformeerd) DSR

~Capelle aan den IJssel

 1. Joannis 15-8-1762
 2. Willem 13-1-1765

  NA.

Verwantschap is bewezen bij akte van overlijden van Joannis † 26-10-1830 oud 70 jaar Hof van Delft, scan daarvan beschikbaar.

De voornaam Ewout suggereert sterk dat tot de voorouders of tenminste dit geslacht De Bode behoort:
Hermen Ewouts De Boode, Lopik † 6-5-1700, jm van Jaarsveld, burgemeester te Lopik, lidmaat Jaarsveld in 1675, tr 1. L. 1-5-1664 Jannigje Reyersse Goedhart, tr 2. L. 17-9-1666 Hanna Barents Tucker, otr 3. Goudriaan 2-7-1679 Willempje Qurynen de Hoog, Goudriaan ~22-9-1647, d.v. Crijn Teunisz, ws schepen en waarsman van Goudriaan, en Aartje Jans (x Meerkerk 22-12-1633) (kind bij Willempje oa? Neeltje).
Hermen is z.v. Ewout Jansz, jm van Jaarsveld, tr J. 9-4-1637 Anneke Hermansdr, won IJsselstein, wed v Lambert Jansz
L. M. van der Hoeven (1991). 'Van Woudenberg.' In L. A. F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en L. M. van der Hoeven (Red). Kwartierstatenboek Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Lopikerwaard en Vijfherenlanden. (p. 209). Rotterdam.
Dezelfde gegevens gebruikt door De Raad (1996). Kwartierstaat De Raad - Streithorst. Prometheus XIII, 398-462.

Voor schepenen te Lopik trouwen oktober 1638 Tonis Ewoutsz, jm. in Lopick, Anneken Ghijsberts, jd. uit Benschop. [W. Wijnaendts van Resandt (1966). Huwelijken voor schepenen te Lopik 1619-1641. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 20, 1966, 268-269.


Mogelijk is deze Ewout Jans zv Jan Claes Bode, van Schoonhoven?, en Arientgen Ariens Rietveld.
Mogelijk heeft Herman Ewouts Bode een zoon Jan Ewouts Bode, die weer een zoon Pieter heeft, Krimpen aan de Lek *1696. (internet, gezien 6-2008: http://stamboom-boden.com/, op deze pagina's knalt mijn Safari er onmiddellijk uit, maar Firefox houdt dapper stand: de pagina's van deze website hebben earth Google ingebakken, erg mooi, maar tamelijk overbodig (en riskant, dus). Geen reclame voor Aldfaer.)

Jan Jans (de) Bode (tr in Jaarsveld in 1641) en een gelijknamige zoon komen voor in de Kwartierstaat van Mevrouw L. Baerts-Oskam, Ons Voorgeslacht, 2005, waarvan nu twee delen zijn gepubliceerd (een derde deel is niet beloofd, en voorzover ik weet nooit verschenen, zodat kwartier 1023 het laatste kwartier is ..... ):
kwartier 186: Jan Jansz Bode *Jaarsveld ca 1685, Jaarsveld † 1762, tr Teuntje jans Coppelaar
kwartier 372: Jan Jansz Bode, Jaarsveld *ca 1645
kwartier 744: Jan Jansz de Bode, geboren en wonend te Jaarsveld, tr 1. Jaarsveld Pietertje Jansdr van Zijll. [Over deze Pietertje en haar voorouders: zie discussie juni 2008 http://groups.yahoo.com/group/soc_nederlandse_adel/]

Een kwartierstaat die eveneens in Jaarsveld uitkomt op www [niet meer beschikbaar 2-2008], van Astrid Benneker. Gegevens op de site van Benneker:
Jan Jans (de) Bode, z.v. Jan Claes Boden en Arientgen Ariens Rietveld, tr 1. Gijsbertge Frans (kinderen: Marijke, Catrijn, Grietgen), tr 2. Pietertge Jans van Zijl (kinderen: Cornelis( tr 1. Deliaantje Aalderts van Tricht, kinderen Aalbert, Joost, Willem; tr 2. Willemtje Ariens Vinck, kinderen: Pietertje,Jannigje, Arij, Grietje; van geen van de broers zijn kinderen vermeld), Jan (2 huwelijken, geen kinderen vermeld))
Ewout Jans Bode, z.v. Jan Claes Bode en Arientgen Ariens Rietveld, tr Anneken Hermans van Ceulen, kinderen: Harmen, Jan, Neeltje, Emmichjen. (in de gegevens geen kinderen van Jan of Harmen vermeld)
Jan Claes Bode *ca 1580 Schoonhoven, tr 1. Arientgen Ariens Rietveld (kinderen Jan, Grietge, Claesken, Willem, Ewout), tr 2. Anneken Cornelis (kinderen: Willem, Thomas, Pieter, Hendrik, Harmen).

aantekeningen (Bron: http://home.planet.nl/~ingwe004/Namenlijst-div-en-a-b.htm#B):
Bode, Aantje Hermens ,de, geboren Lopik -, overleden Lopik , begraven Lopik 15 februari 1755, vader Hermen Ewouts ,de Bode, moeder Willempje Quirijnen ,de Hoog, trouwt Lopik 3 mei 1716 Johan Cornelis ,van Woudenberg , geboren Ameide -, gedoopt Ameide 27 mei 1683, overleden Lopik , begraven Lopik 7 december 1761, vader Cornelis Ariens ,van Woudenberg, moeder Heiltje Jans Ottolander, kinderen: Hermanus ,van Woudenberg, Heiltje ,van Woudenberg, Kornelis ,van Woudenberg, Jan ,van Woudenberg, Willemijntje ,van Woudenberg, Kornelia ,van Woudenberg

Bode, Hermen Ewouts ,de, geboren Jaarsveld -, overleden ? 6 mei 1700, vader Ewout Jans, moeder Anneke Hermens, trouwt Goudriaan 6 juli 1679 Willempje Quirijnen ,de Hoog , geboren Goudriaan -, overleden ? , kinderen: Neeltje Hermens , de Boode, Aantje Hermens ,de Bode

Bode, Jan Jans ,de, trouwt Lidewij Hortensius , geboren ? -, overleden Jaarsveld , vader Abraham Hortensius, moeder Marrigje Claes ,den Uijl

Bode, Marrigje Janse,de, geboren Jaarsveld -, overleden Jaarsveld , begraven Jaarsveld 26 februari 1790, trouwt Jaarsveld - Claas Cornelis ,den Uijl , geboren Jaarsveld -, overleden Jaarsveld 9 februari 1774, vader Cornelis Claes ,den Uijl, moeder Belichje Florens ,van Nieuwkerck(en), kinderen: Cornelis ,den Uijl, Maarten ,den Uijl, Jan ,den Uijl, Beligje ,den Uijl, Theuntje ,den Uijl, Fijgje ,den Uijl, Bastiaan ,den Uijl
Bron: http://home.planet.nl/~ingwe004/Namenlijst-div-en-a-b.htm#B

Een onwaarschijnlijke koppeling, maar ik vermeld hem toch maar, is dat de naam 'De Bode' verwant is aan 'De Both,' en dat de naamdragers ook iets met elkaar kunnen hebben. Surf dan naar de site [niet meer beschikbaar? 2-2008] 'genealogie_both': "Onderzoek naar de familienaam (de) Bod/t/h, van André Both. Alleen al interessant door de talrijke middeleeuwse acten waarvan de transcripties op de site staan. Met dank aan André die mij op deze mogelijke relatie wees, ook al omdat in een Zierikzeese tak de naam Ewout pregnant aanwezig is. Maar dat laatste lijkt me een aardig toeval waar geen diepere betekenis in schuilt.


Zie ookL. M. van der Hoeven (2012). Toch nog Both gevangen? (aanvullingen en correcties op OV 50 (20120), 89-120). Ons Voorgeslacht, 67, juli 2012, 302-305.

274. Martinus Schenk

tr 2. Hillegersberg 26-8-1804 Jaapje den Hollander, wed Dirk van Eijk (Martinus overlijdt korte tijd later), tr 1 Hillegersberg 15-2-1775

Trouwen;Bruidegom: Martinus Schenk jongeman van Zeevenhuijze wonend: Hillegersberg;Bruid: Jannetje Fransdr den Houter jongedochter van Zeevenhuijzen wonend: Hillegersberg;Plaats: Hillegersberg;Datum trouwen: 15-02-1775;Datum ondertrouw: 27-01-1775;DIGITAAL; (Inschrijving Trouwen 153787 / DTB Hillegersberg Trouw gereformeerd)

Zevenhuizen ~14-4-1754, Hillegersberg begr 29-9-1804, tr 1. Jaapje den Hollander, tr 2. Hillegersberg 15-2-1775 met Jannigje Fransdr den Houter, Zevenhuizen ~28-12-1753 †1804 [R'dam inv. 6 begraven kerk] (Cornelia 1778, Jan 1779, Marijtje 1786, Cornelis 1789, Arie 1791, Aagje 1793, Paulus 1797)

www stamboom De Visser, checken dus.
Hij zou zoon zijn van Paulus Jansz Schenk Zevenhuizen ~5-1-1716 en Aagje Eldertsdr van Vliet.
Aagje Eldertsdr van Vliet, d.v. Eldert Cornelisz van Vliet en Jannetje Ariens van Veen ~2-3-1689 (gehuwd Nieuwerkerk 20-3-1712)
Eldert Cornelisz van Vliet, z.v. Cornelis Eldertsz van Vliet (1636-1698) en Maartje Jansdr Gorisneel (Zevenhuizen †1-2-1717)
Paulus Jansz Schenk z.v. Johannes Paulusz Schenk †1733 en Jannetje Cornelisse Conijn †1759 (gehuwd Overschie 13-1-1709) (ook: Leendert, Leender, Neeltje, Neeltje, Neeltje, Maritje, Wilm, Wilm, Maarten, Jan, Arij)
Jannetje Cornelisse Conijn is d.v. Cornelis Leenderts Conijn (Zevenhuizen *1636 †15-5-1698) en Marijtje Ariens Slobbe (ook: leendert, krijntje, Annetje) (Corneli tr 2. Maartje Jansdr Stolk)
Marijtje Ariens Slobbe is d.v. Maarten Ariens Slobbe Cornelis Leenderts Conijn is z.v. Cornelis Leendertsz (de oude) Conijn Zevenhuizen †25-7-1729 Johannes Paulusz Schenk z.v. Paulus Jansz Schenk (1661-1735) en Heyltje Lourisdr Lelyvelt (~1665, d.v. Louris Pieters Lelyvelt en Neeltje Jans) (ook: Johannes, Jan, Mareitje, Johannes)
Pauls Jansz Schenk z.v. Jan Jansz Schenk en Maartje Jobsdr gehuw Zoetermeer 28-1-1652 (ook: Jan, Annetje, Tijsje, Meinsge, Meinsge, Gerrit, Jaapje, Fijtje)br> Jan Jansz Schenk z.v. Jan Jorisz Schenk en Meijnsge Pouwelsdr †1658
Jan Jorisz Schenk z.v. Joris Jansz Schenk en Maertge Jansdr (ook: Aldert, Arij)

van Zevenhuizen

275. Jannetje Fransdr den Houter

Emmitje den Outer, Immetje den Houter, van Zevenhuizen. ws Hillegersberg ~20-3-1757 gedoopt als Ingetie den Outer, d.v. Frans den Outer en Cornelia Craan.

Dopen;Dopeling: Ingetie den Outer;Vader: Frans den Outer;Moeder: Cornelia Craan;Getuige: Maria den Outer;Plaats: Hillegersberg;Datum doop: 20-03-1757;DIGITAAL; (Inschrijving Dopen 365363 / DTB Hillegersberg Doop gereformeerd)

DSR: getuige Emmetje den Houter bij doop in Hillegersberg 15-12-1771 van Cornelia van Leeuwen, d.v. Melt van Leeuwen en Barber den Houter; idem H'berg 21-12-1771 Frans, z.v. Arij den Houter en Anna Verzijde; idem H'berg 17-7-1791 doop Arie, z.v. Klaas Diederik en Maria van Vliet; idem H. brg 1-1-1792 doop Cristiaan. z.v. Christiaan Rupke en Neeltje den Outer; idem 13-1-1793 doop Leendert Rupke; als Jannetje den Outer getuige bij doop Hillegersberg 8-12-1793 van Frans, z.v. Jacob den Outer en Lijsbet Dirkzwager; idem 15-6-1794 bij doop Jan Ripke; idem H'berg 11-12-1796 doop Cornelia, d.v. Dirk van Yperen en Cornelia den Outer

~Hillegersberg

 1. Cornelia, Hillegersberg ~17-5-1778, get Annetje den Houter

  Dopen;Dopeling: Cornelia Schenk;Vader: Martinus Schenk;Moeder: Immetje den Houter;Getuige: Annetje den Houter;Plaats: Hillegersberg;Datum doop: 17-05-1778;DIGITAAL; (Inschrijving Dopen 366318 / DTB Hillegersberg Doop gereformeerd)

  Het jaar 1778 klopt niet met latere opgaven van haar leeftijd: zij zou 1774 of 1775 geboren moeten zijn.

 2. Jan, ~15-8-1779, get Antje den Houter
 3. Marijtje, *Bergschenhoek, Hillegersberg ~3-9-1786, get Janna den Houter, tr Hillegersberg 23-8-1832 Leonardus van Lind, z.v. Wessel van Lind en Grietje van der Goes; zij is 46 jaar, hij is 32 jaar.
 4. Arie, *Hillegersberg *6-3-1791 ~13-3-1791, get Neeltje Dieksman, tr Ouderkerk aan den IJssel 20-9-1825 Teuntje Noomen, Berkenwoude *18-1-1798, d.v.Willem Cornelisz Noomen & Neeltje Aardsz Noomen [sic]
 5. Aagje, *Hillegersberg ~10-2-1793, get Lijsbet Dirkzwager
 6. 27-12-1797 kind begraven
 7. Paulus, Hillegersberg 24-9-1797, get Neeltje den Outer
 8. Frans, *Nieuwerkerk op d'IJssel, tr Berkel en Rodenrijs 16-4-1817 Teuntje Zuiddam, *Berkel, d.v. Daniel Zuiddam en Lena Gravestein

  wiewaswie

DSR

276. Teunis Arisse van Duijn

De Lier ~24-10-1762 [L1 p. 80], Sint Maartensregt † 12-5-1848 [www Sikkema Family Tree, gezien 3-2009], tr 2. Kaatje Huibregts van der Lugt (kinderen ~De Lier: Jannetje 20-2-1803, Teunis 4-3-1804, Teunis 23-8-1807), tr 3. Kaatje Huibregts v.d. Lugt, otr 1. Maasland 9-4-1784, tr 1. De Lier 26-4-1784 [G Ml 2 p. 181]

277. Grietje Jansse van Dop

~De Lier

 1. Neeltje, ~15-8-1784
 2. Ary, ~10-7-1785
 3. Jan, ~21-1-1787
 4. Cornelis, ~ 29-3-1789, tr Gerritje Verhoog, De Lier † 25-12-1837

  www kwartierstaat van Mario Adriaan Vermeer, gezien 3-2009

 5. Leendert, ~ 27-6-1790, Maasland † 25-1-1842, tr Anna Bregman (o.a.? dochter: Trijntje)

  www uwpassieonline.nl, gezien 3-2009

 6. Dirkje, ~ 4-11-1792, De Lier † 24-12-1821, tr Jacob Bijl, Maasland ~13-6-1784, Vlaardinger-Ambacht † 25-11-1843, zv Willem Bijl en Jaapje van de Kooij (zoon Willem, Maasland *1815)

  www website van Jacqueline Hofland-Poot, gezien 3-2009

 7. Trijntje, ~ 14-12-1794
 8. Willemijntje, ~ 15-10-1797
 9. Willem, ~ 15-12-1799

film NA, geeft ouders van Jan: Theunis en Grietje

verwantschap: Genlias

278. Arend van den Berg

's-Gravenzande ~20-11-1761 [ik kan deze datum niet verifiëren], Naaldwijk † 2-10-1845 [NB: in overlijdensakte vermeld dat hij geboren is in 's-Gravenzande 12-9-1762 [maar niet terug te vinden in dopen te 's-Gravende—katholiek gedoopt?], geen ouders vermeld, wiewaswie.nl] jm van 's-Gravenzande tr Wateringen 26-7-1789 NA [daar alleen vermeld dat hij te 's-Gravenzande is geboren, geen patroniem, geen ouders, geen geboortedatum]

[W4 p. 109] zij wonen 1817 in Schipluiden

nog verder zoeken. Kwartierstaat Biemond levert geen hit op.

In deze streken is de naam 'Van den Berg' een aanwijzing dat voorouders mogelijk in Hilligersberg woonden.

Jacqueline Poot 2014 geeft geen ouders van Arend

279. Petronella Biemond

Pieternella Biemond (Petronella Biemont), Monster. Wateringen ~15-5-1768

Jacqueline Poot 2014

~Wateringen

 1. Jan, ~20-9-1989, get Jacoba [Kraalbeek??], tr Schipluiden 2-3-1816 Hilletje Boers, dv Alexander Boers en Wijve Abrahamse Dop

  wiewaswie.nl 2014

 2. Koosje, ~30-6-1792, peet Petronella Biemont [daarmee zal de moeder van de moeder van Koosie wel zijn bedoeld, b.w.]
 3. Jacoba, *ca 1793, Maasland † 19-4-1872, tr Jan van Duijn
 4. Wijntje, *~ 12/15-5-1796
 5. Arie, *~ 25-9/1-10-1797, tr Schipluiden 30-6-1825 Trijntje Lugtigheid, dv Bruijn Lugtigheid en Maartje van der Beukel
 6. Dirk, *~ 20/23-2-1800
 7. Antje, *~ 10/17-4-1803, Vlaardinger-Ambacht † 17-8-1836, tr Vlaardingerambacht 16-3-1832 Willem Pieters Dijkshoorn, zv Pieter Willems Dijkshoorn en Antje van den Berg, wedn v Ariaantje Willems van der Spek

  Jacqueline Poot

 8. Johanna, *~ 20/27-7-1806, Naaldwijk † 31-7-1891, tr Willem Kas [NB: wiewaswie.nl vermeld 27-7-1804 als haar geboortedatum, en leeftijd 87 jaar bij overlijden]
 9. Piet, 21/26-2-1809, Naaldwijk † 26-9-1873, tr Schipluiden 16-11-1832 Neeltje van der Mark, † Naaldwijk 11-7-1841, dv Arij van der Mark en Elizabeth Troost; tr 2 Schipluiden 16-6-1843 Elizabeth Westmaas, dv Cornelis Westmaas en Ingetje van Leeuwen [NB: wiewaswie.nl geeft als geboortedatum van Piet of Pieter 3-2-1809]

film NA, geeft ouders van Koosje: Arend en Pieternelle

verwantschap: Genlias [Genlias heeft Konstje van den Berg ipv Koosje, en Piemond ipv Biemond, foutjes]Generatie X


546. Pieter Kerkhof

Pieter Jansz of Jacobsz Kerkhof jm won Hilligersberg otr 6-1-1734 tr 31-1-1734 Kralingen -

DSR DTB Kralingen Trouw gereformeerd Bruidegom: Pieter Jacobsz Kerkhof jongeman wonend: Hillegersberg Bruid: Maghdalena Vermey jongedochter wonend: Kralingen Plaats: Kralingen Datum trouwen: 31-01-1734 Datum ondertrouw: 06-01-1734 Opmerkingen: trouw met attestatie.

547. Magdalena Jansdr Vermeij

jd won Kralingen

info: DTB Kralingen Doop gereformeerd Dopeling: Maggeltje Vader: Jan Huygensz Vermey Moeder: Maartje Jans Slobbe Getuige: Jannetje Jans Slobbe Plaats: Kralingen Datum doop: 17-02-1709 Opmerkingen: getuige: Jannetje Jans (Slobbe)

 1. Maria, *Kralingen Hilligersberg ~3-7-1735, get Jannetje Jans Vermey

  DSR Dopen;Dopeling: Marya Kerkhof;Vader: Pieter Jansz Kerkhof;Moeder: Maggeltje Jans Vermey;Getuige: Jannetje Jans Vermey;Plaats: Kralingen;Datum doop: 03-07-1735;Opmerkingen: kind: gedoopt te Hillegersberg.;DIGITAAL; (Inschrijving Dopen 259086 / DTB Kralingen Doop gereformeerd)

 2. Geertje, Kralingen ~19-8-1736, get Geertje Teunis Schaap
 3. Jacob, Kralingen ~23-10-1740, get Lena Jans van Stralen
 4. Anna, Kralingen ~19-12-1742, get Neeltje Jans Vermey
 5. Jacob, Kralingen ~14-2-1751, get Marytje Kools

552. Ary Teunisse van Duyn

*De Lier ~18-10-1716, tr 1. De Lier 21-4-1748 Annetje Leendertse Besemer, *De Lier ~2-3-1727, Maasland † /begr 5/9-8-1760, d.v. Leendert Cornelis Besemer en Trijntje Louwen Suijtgeest

kinderen 1e huwelijk ~De Lier

 1. Trijntje, ~23-11-1749 tr DeL. 14-4-1775 Leendert Jans Zuidgeest, DeL. 31-1-1734, z.v. Jan Joostz Zuidgeest en Maria Leendertse Kaare
 2. Leendert, ~ 8-7-1751
 3. Ariaantje, ~ 8-7-1753
 4. Leendert, ~ 27-2-1757 tr DeL. 27-4-1783 Aaltje Jacobs Buijs, DeL. ~2-2-1755, d.v. Jacob Pieters Buijs en Grietje Willemse de Ouden
 5. Elizabeth, Schipluiden ~3-8-1760

Jan Bezemer's homepage, in 2010 niet meer online

Over Besemer zie ook Slijkerman, OV 2009 jrg. 64, 281-290, en 2010 jrg 65, 588-592.

tr 2. Maasland 9-10-1761

G Ml 2 p. 84; gaarder geeft geen patroniem

553. Neeltje Philips Biemont

Wateringen ~12-02-1730, De Lier begr 29-7-1789

oa?

NA, nog verder zoeken

554. Jan Willemsz van Dop

's-Gravenzande ~22-7-1731, † 7-1-1786, otr De Lier 17-4-1761

www kwartierstaat van Mario Adriaan Vermeer, gezien 3-2009

mogelijk zijn broer: Abraham Willems, Naaldwijk ~23-9-1736, tr 's-Gravenzande 1-5-1763 Catrina Arentse Bogerd, Monster ~23-11-1738. Abraham is zv Willem Pieters van Dop, Naaldwijk ~29-8-1692, tr Naaldwijk, als wedn v Grietje Jacobse van Heusden, huwelijk naaldwijk 7-5-1724) Hilletje Abramse Westerlee, 's-Gravenzande ~2-8-1716 [www kwartierstaat van Johan Bezemer, gezien 3-2009]

555. Dirkje Cornelisse van den Doole

De Lier ~30-12-1736, Sint Maartensregt † 23-2-1818

Grietje

Eering site

http://home.kabelfoon.nl/~mvermeer/vermeer.htm#BM686

558. Jacob Pieters Biemondt

Wateringen *8-11-1716 †31-8-1768, tr Monster 3-2-1753

559. Pieternella Jans van Vliet

Naaldwijk *11-3-1725, Wateringen † 2-12-1794

Petronella van Vlietis getuige bij de doop juni 1989 van Petronella, dv Johannes Katenberg en Geertruij Biemond

~Wateringen

 1. Johannes, ~ 28-11-1756
 2. Jaapje, ~ 9-9-1759
 3. Jaapje, ~ 5-7-1761 † 10-3-1814, tr Jan van Buytene, zv Willem van Buytene en Peternella van der Moor

  J.C. Wolters en C.A. van Buytene (1966). Van Buytene. Ons Voorgeslacht, 21 #5

 4. Pieternella, ~ 15-5-1768

NA

J.C. Wolters en C.A. van Buytene (1966). Van Buytene. Ons Voorgeslacht, 21. #10, 11Generatie XI


1094.* Jan Huygensz Vermey

† Kralingen 20-9-1725, jm van Nieuwerkerk tr 1. Kralingen 18-8-1686 met attestatie Ariaantje Jans de Bot, (Anna ~6-10-1686; Maartje, 21-7-1688; Marytje, 21-1-1691; Neeltje, 22-1-1693 [tr Leendert Berckel]; Huyg, 17-3-1697 [tr Marytje Isaaks Jongenengel] ), arbeider, tr 2. Kralingen 17-4-1701

DTB Kralingen Trouw gereformeerd Bruidegom: Jan Huygensz Vermey jongeman van Nieuwerkerk Bruid: Ariaantje Jans jongedochter van Kralingen Plaats: Kralingen Datum trouwen: 18-08-1686 Opmerkingen: met attestatie.

DTB Kralingen Trouw gereformeerd Bruidegom: Jan Huygensz Vermeywed.Ariaantje Jans wonend: Kralingen Bruid: Maartje Jans jongedochter wonend: Kralingen Plaats: Kralingen Datum trouwen: 17-04-1701

1095.* Maartje Jans Slobbe

 1. Jannetje, Kralingen ~25-12-1701, tr Pieter Pietersz Vuyk
 2. Jan, Kralingen ~6-5-1703, tr Trijntje Teunis Jongligt
 3. Cornelis, Kralingen 22-3-1705
 4. Maggeltje Kralingen ~17-2-1709
 5. Cornelia, Kralingen 29-4-1711, get Jannetje Jans (Slobbe)

De verwantschap (is dit de Magdalena die trout met Pieter Kerkhof?) is aannemelijk maar niet bewezen. DSR DTB Kralingen Doop gereformeerd Dopeling: Maggeltje Vader: Jan Huygensz Vermey Moeder: Maartje Jans Slobbe Getuige: Jannetje Jans Slobbe Plaats: Kralingen Datum doop: 17-02-1709 Opmerkingen: getuige: Jannetje Jans (Slobbe)

1104.* Teunis Claasz van Duijn

tr De Lier 20-10-1710

1105.* Trijntje Ariensdr van Dijk

aantekeningen: Kandidaat vaderschap: Ary Adams van Dijck komt voor in de parochieschreven van de Lier (K. F. van Dijk (1982), Ons Voorgeslacht, 37, p. 446), de jaren 1685-1695/7, 1704-1708/9. Claas Jacobs van Duyn, 1688-1713/15.

~De Lier

 1. Claas, ~31-5-1711
 2. Lijsbet, ~16-7-1713
 3. Marijtje, ~28-4-1715
 4. Arij, ~18-10-1716
 5. Jacomijntje, ~18-9-1718
 6. Trijntje, ~2-6-1721
 7. Jacob, ~26-9-1723
 8. Adam, ~19-5-1726
 9. Teunis, ~8-5-1729

NA, nog verder zoeken

http://stamboom-boden.com/getperson.php?personID=I1083890010&tree=1

1106. Philip Pietersz Biemond

ouders zie kwartier 1116. in deze kwartierstaat dBoode

Wateringen *4-7-1706, tr Wateringen 31-8-1727

NL-HaNA, Districtklappers Dopen, 3.04.18.01, inv.nr. 518

1107. Aaltje Pieterse Verhoorn

Wateringen ~22-5-1707

NL-HaNA, Districtklappers Dopen, 3.04.18.01, inv.nr. 518

 1. Aaltje, Wateringen, *8-8-1728
 2. Neeltje, ~12-2-1730
 3. Annetje, Wateringen 30-12-1731
 4. Pieter, Naaldwijk ~1-11-1733, tr Quintsheul 17-11-1762 Adriaantje Jans de Vroom, Overschie ~13-2-1735 (9 kinderen, zie bron)

* Biemond-site

1110. Cornelis Gerritsz van den Doole

~21-12-1704, won Hoogblokland, tr De Lier 18-5-1732

1111. Neeltje Pieterse de Jong

~De Lier

 1. Gerrit, ~19-4-1733, get Kaatje van Bekum, De Lier † 5-10-1761
 2. Annetje, ~13-2-1735, get Annetje Cornelis Hoogwerf, Maasland † 4-2-1824, tr De Lier 4-5-1760 Abraham Jacobsz Bregman, De Lier ~28-10-1731, Maaland † 26-4-1802

  ~De Lier

  1. Neeltje, ~4-1-1761
  2. Neetje, ~7-11-1762
  3. Jacob, ~16-3-1766
  4. Cornelis, 3-9-1767
  5. Elisabeth, ~10-12-1769
  6. Gerrit, ~20-12-1772
  7. Pieter, ~3-12-1775
 3. Dirkje, ~30-12-1736, get Klaartje Gerritsdr van den Dool
 4. Jaapje, ~2-8-1739, get Klaartje van Beekum, Maasland † 27-12-1822, tr De Lier 9-10-1767 Willem Pietersz de Bruijn
 5. Pieter, ~17-12-1741, get Annetje Hoogwerf, Loosduinen † 1817, tr Vlaardingen 30-4-1775 Trijntje van den Berg, Vlaardingen ~2-4-1747
 6. Jacob, ~23-2-1744, get Annetje Cornelis Hoogwerf, Delfgauw &dagger 31-3-1816, tr Maasland 1773 Trijntje van der Spek, Maasland ~27-7-1749, † 10-3-1809
 7. Teunis, ~31-3-1748, get Lijsbet van Bekum, De Lier † 9-2-1830, bouwman, tr De Lier 9-4-1775 Jannetje Huigsdr van Woerden, De Lier ~16-10-1752 get Jannetje Joris van der Valk, De Lier † 16-3-1834, dv Huygh Gerritsz van Woerden en Jannetje IJsbrandsdr Koole, zie kwartierstaat vWoerden #944

  ~Maasland

  1. Neeltje, ~9-3-1777
  2. Jannetje, ~20-9-1778
  3. Cornelis, ~4-5-1780
  4. Jaapje, ~5-8-1781
  5. Cornelis, ~21-4-1783
  6. Huigh, ~18-1-1789
  7. Gerrit, ~18-8-1793
  8. Gerrit, ~6-8-1797
 8. Leendert, ~30-5-1751, get Meijnsje de Jong, Maasland † 15-1-1830, tr Maasland 27-4-1783 Antje van der Hoeven, Vlaardingerambacht ~27-9-1761
 9. Klaartje, *22-9-1754, get Elisabet van Bekum, † 22-9-1754
 10. Cornelia, ~14-3-1756, get Jacobus van Adrichem en Elizabet van Beeke, tr Maasland 26-4-1778 Abraham van der Spek, *Hof van Delft en won Ruiven

Eering site

http://home.kabelfoon.nl/~mvermeer/vermeer.htm#BM686

1116. Pieter Philipsz Biemond

Pieter Biemont, De Lier ~18-6-1684, tr Wateringen 16-8-1705

1117. Aaltje van Bourgondiën

Wateringen ~24-4-1678, W. begr 22-2-1749

~Wateringen

 1. Philips, ~4-7-1706
 2. Annetje, ~26-2-1708
 3. Jacob, Naaldwijk ~24-11-1709
 4. Jacob, Naaldwijk ~29-10-1713
 5. Jacob, Wateringen ~8-11-1716

verwantschappen: NL-HaNA, Districtklappers Dopen, 3.04.18.01, inv.nr. 518

C. Rodenburg Biemondt, OV p. 221 Ons Voorgeslacht 1964 p. 18 (Vragen en Antwoorden)

* Biemond-site

J.C. Wolters en C.A. van Buytene (1966). Van Buytene. Ons Voorgeslacht, 21. #20,21

1118. Jan Cornelisz van Vliet

tr Naaldwijk 13-6-1706 (beide wonen N.)

1119. Geertruij Borre

Naaldwijk †17-4-1762

J.C. Wolters en C.A. van Buytene (1966). Van Buytene. Ons Voorgeslacht, 21. #22,23

~Naaldwijk

 1. Cornelia, ~23-2-1716
 2. Pieternella, Naaldwijk ~11-3-1725 [W1 p. 50]

aantekening: NA nog nakijken of er eerder kinderen zijn gedoopt

NA

Biemond site

In trouwboek Naaldwijk komt een huwelijk van Jan van Vliet met Neeltje Pieters van Sweth voor, 24-8-1727, waarin hij als j.m. is aangeduid. Het is dus onzeker of j.m. onjuist is toegevoegd, en anders waar deze Jan dan vandaan zou moeten komen (er is geen patroniem vermeld). Kinderen uit dit huwelijk: Cornelis 9-11-1727; Jaapje 24-4-1729; Anna 29-4-1731; Pieter 1-11-1733; Maria 6-2-1735). Hopelijk bij een van de geboorten wel een patroniem?

J.C. Wolters en C.A. van Buytene (1966). Van Buytene. Ons Voorgeslacht, 21. #22,23Generatie XII


2208. Claes Jacobsz van Duyn

Delft ~16-6-1657, get Hendrick Michiels, Jacomijntje Claes en Grietje Claes, begr De Lier 23-7-1713, kuiper, genoemd in de parochieschreven van De Lier van 1688-1713/5, otr/tr Delft/De Lier 28-10/12-11-1684

2209. Maria Theunisdr Stuling

Delft Nieuwe Kerk ~26-3-1662, De Lier begr 11-4-1749, tr 2. Arend Rosentree

getuigen, 2e huwelijk: met dank aan E. Rollema, 5-12-2011

is deze Arend Rosentree een zoon van haar stiefvader Arent Roosentre?

echtpaar dubbelt met 2246 Lok

DSD

 1. Maria, Delft ~18-9-1685, get Willem Jacobse van Duijn, Maria Claas, Cathrijntje Stoffels
 2. Theunis, Delft ~4-3-1687, get Jacob Janse Stuijlingh, Neeltje jans, Elsje Jacobs
 3. Jacob, De Lier ~9-1-1689, tr L. 10-5-1716 Neeltje Gerritse de Bruyn, L. ~20-5-1691
 4. Ariaantje, zie kwartier 1123. in kwartierstaat Lok

DSD

* dossier Van Duyn

2210. Arij Adams van Dijck

aantekening: In de al genoemde parochieschreven van de Lier komen drie Adam van Dijck's voor, er is keuze genoeg.

aantekening: dezelfde? tr Maartje Adr Koning

aantekening: Dezelfde? tr 4-3-1703 Annetje Jaspers van Diest], tr 13-6-1688 [Eering]

2211. Lijsbeth Wouters van der Val

Trijntje

Eering

http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/stamboom_gezin.php?kid=153


2212. = 1116.     Pieter Philips Biemond

2213. = 1117.     Aaltje van Bourgondiën


2214. Pieter Abrahamsz Verhoorn

tr 1. Gretie Wouters Overvoorde, tr 2. Wateringen 17/28-3-1700 ‘bijde wonagtig tot Watering’

NL-HaNA, DTB Wateringen, 3.04.16.156, inv.nr. 4 [p. 49]

2215. Neeltje Pieterse Schoonhoven

~Wateringen

 1. Abraham, ~27-6-1703
 2. Abraham, ~ 21-2-1704
 3. Aaltje, ~ 22-5-1707

Arij, Hendrik, maar niet Neeltje: Nationaal Archief, Den Haag, Collectie districtsklappers op de doopboeken in de provincie Zuid-Holland, nummer toegang 3.04.18.01, inventarisnummer 518

2220. Gerrits Cornelisz van den Dool

*Meerkerk, † 6-5-1729 Hoog Blokland

2221. Dirkje Teunisdr

Cornelis , ~21-12-1704

Eering site gezien 3-2009

2232. Philip Cornelisz Biemondt

De Lier ~23-11-1642 † 29-4-1702, in de parochieschreven van De Lier genoemd van 1669 tot 1701, tr De Lier 12-10-1667

2233. Neeltje Willemsdr Smit

De Lier ~15-9-1647, Wateringen begr 27-12-1741

Ook: J.C. Wolters en C.A. van Buytene (1966). Van Buytene. Ons Voorgeslacht, 21. #40,41

echtpaar dubbelt met 5260 vReeven

~De Lier

 1. Leendert, ~17-8-1669, Naaldwijk † 19-11-1729, tr 1. De Lier 16-6-1694 Annetje Jans de Groot, De Lier *ca 1674 † 1694-95, tr 2. De Lier 13-11-1695 Jannetje Arends van der Lely, Hondertland *12-7-1671, d.v. Arendt Dircks van der Lely en Immetje Abrahams Westerlee
 2. Jan, zie kwartier 2630 in kwartierstaat vReeven, 6-3-1682 † 1738, tr De Lier 25-4-1706 Catharina Pieterse Oostmeer, *1683, † 1749, d.v. Pieter Jacobs Noordermeer en Jannetje Jacobs van Stenevelt
 3. Neeltje, 30-12-1674 † 6-7-1751, tr 6-9-1699 Cornelis Ariens van der Meer
 4. Pieter

  C. Rodenburg Biemondt, OV p. 221 Ons Voorgeslacht 1964 p. 18 (Vragen en Antwoorden)

  * Biemond site   http://home.planet.nl/~hvdspek/ [broken link? 9-2008] vd Spek site

2234. Jacob Dirksz van Bourgondiën

Naaldwijk ~8-12-1652, † v1683, tr 2. Neeltje Cleas van der Voort, tr 1. v1673

2235. Annetje Jacobsdr van der Chijs

Aaltje

* Biemond-site

J.C. Wolters en C.A. van Buytene (1966). Van Buytene. Ons Voorgeslacht, 21. #42,43

2236.* Cornelis Arendse van Vliet

jm tr Naaldwijk 18-5-1664 (beide wonen N.) [verwantschap nog niet onderzocht]

2237.* Susanna Jansdr de Roo?

Jan

NA N8 p.17

2238.* Pieter Jansz Borre

jm wonende binnen 's-Gravezande, tr Naaldwijk 15-2-1671 [verwantschap niet bewezen]

2239.* Maritgen Willemsdr van der Elst?

jd wonend alhier (N.)

J. H. Brakke (1972), Ons Voorgeslacht p. 79: "Willem Jansz van der Elst begraven Naaldwijk 12 juli 1661. Volgens akte recht. arch. Honsholredijk 12 januari 1655 is de boedel van wijlen Leendert Pietersz 't Hert schuldig aan Willem Jansz van der Elst,waard in Torenburch, de soms van elf gulden voor verteerde kosten."

aantekening: [blauwe boekje p. 17] [In Reeven komt een oudere Van der Borre in Delft voor]

 1. ws Willem, tr Naaldwijk 3-5-1699 Grietje van de Mast (beide N.)

  1. Marijtje, ~ 19-1-1700
  2. Hermanus, ~ 2-3-1703
  3. Jannetje, ~21-8-1705
  4. Francina, ~ 13-8-1708
  5. Geertruid, ~ 3-8-1710
  6. Haasje, ~ 1-1-1713
  7. Willem, ~ 14-10-1714
 2. Geertruij

NA N8 p.17Generatie XIII


4416. Jacob Willemsz van Duyn

Delft Oude Kerk ~13-5-1629 (inv. nr. 8 fol. 68: Oude kerk-doopgetuigen: Quirijn Jans, Aeltgen Ariaens en Annetgen Willems), plateelbakker, tr 25-8-1652 (inv. nr. 127)

4417. Maria Claesdr van Outgeld

Delft Oude Kerk ~11-12-1633, minnemoeder weeshuis, Delft begr. 12-4-1717 Nieuwe Kerk, tr 2. Delft Nieuwe Kerk 6-2-1669 (inv. nr. 73 Nieuwe Kerk) Adriaen Adriaensz. Den Negge (De Egger). Weeskamerarchief nr. 10 fol. 109 d.d. 8-1-1669.

echtpaar dubbelt met * 4492. Lok

Klaas

voor dit kwartier: met dank aan E. Rollema, 5-12-2011

4418. Theunis Jans Stuling

(Thonis Jansz Stulingh) Delft ~1-12-1630 † v 10-4-1671, kuiper in de Kruisstraat, tr Delft 26-4/11-5-1659, jm wonend Kruisstratt, kuiper [drie scans op DSD: DTB Delft inv. 22 , folio 45; DTB Delft inv. 72 , folio 61v; DTB Delft inv. 128 , folio 62v]

4419. Maria Jans van der Meer

† na 10-4-1671, bij trouwen als jd wonend Hippolytusbuurt, tr 2. Leiden 10-4-1671 Arent Rosentree

aantekening: De vereniging Ons Voorgeslacht brengt op 17 mei 2008 een cd-rom uit met uitvoerige gegevens over geslachten Van der Meer in Delfland, uit het nagelaten archief van A. M. Verbeek: Opstellen en opstellingen betreffende naamdragers Van der Meer en Vermeer, hoofdzakeljk in Schieland en Delfland, of elders daarmee verbonden, lopende van de 15e tot en met de 17e eeuw als regel met in enkele gevallen uitlopende tot de eerste kwart van de 18e eeuw. De cd-rom is voor niet-leden voor € 12,50 te bestellen via de website van Ons Voorgeslacht.

aantekening: Niet te vinden bij Verbeek (cd-rom Vermeer Van der Meer, OV), geen Theunis Jans Stuling voor in de index. Maria Jans: 46 (tr dominee Johannes Costerus, Delft), 50 (een veel jongere Maria, geen gegevens), 52 (Delft ~10-10-1621), 67 (?), 71 (tr Costerus), 82 en 88 en 103 (gehuwd met Michiel Claes (Bontebal?))

Maria Jans, Delff, wed. v. Tonis Jansz Stuylingh, otr Leiden 24-3-1671 NH Arent Roosentre, Nieuwe Levendael, wedn v. Catharina Baeljen http://www.archiefleiden.nl/home/collecties/personen/zoek-op-personen/q/persoon_achternaam_t_1/roosentre.

echtpaar dubbelt met 4494 Lok

[Theunis is mogelijk naar Wieringen vertrokken, waar later de naam 'Van der Meer á Stuling voorkomt]

* dossier Van Duyn

4422. Michiel Wouters van der Val

aantekening: Jan Wouterse van der Val tr 13-8-1645 Neeltje Cdr
Wouter Janse van der Val tr Aeltje Tyssen (Eering)

aantekening: i kwartierstaat Schoemaker 4943. Leentge Huigs van der Val van Naaldwijk

4423. Claesje Abrams Luchtigheyt

http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/stamboom_gezin.php?kid=153

4428. Abraham Jansz Verhoorn

Sersganten. Abraham Jansz. Verhooren, 1 hellebaert

A. van der Tuijn (bewerking op Hogenda). Monsterrollen van de weerbare mannen in de Hollandse dorpen 1652-1653 Wateringen. Nationaal Archief inventarisnummer 1355 Staten van Holland 1572-1795.

Pieter

met dank aan Wilco van der Knaap, juli 2011, per email

4430. Pieter Danielsz van Schoonhoven

tr De Lier 16-1-1658

4431. Aaltje van den Bosch

~22-2-1637

Neeltje

met dank aan Wilco van der Knaap, juli 2011, per email

4440. Cornelis Gerritsz van den Dool

*Meerkerk, otr Meerkerk 22-10-1648

4441. Claertje Leendertsdr

*Nieuw-Leckerland, Noordeloos † 10-5-1700

Gerrit

Eering site gezien 3-2009

4442. Teunis Dircksz

4443. Heijltje Lauwrensdr

Dirkje

Eering site gezien 3-2009

4464. Cornelis Willemsz Beaumont

Cornelis Bemondt [bij J.C. Wolters en C.A. van Buytene (1966). Van Buytene. Ons Voorgeslacht, 21. #20,21], De Lier † 19-10-1697 [klopt dit wel? b.w.], ambachtsbewaarder De Lier, gezworene 't Woudt 1645, in de parochischreven van De Lier genoemd van 1629 tot 1667/8

4465. Neeltje Philips Rodenburgh

*De Lier, De L. † 1677

echtpaar dubbelt met 10520 vReeven; 10846 Droppert

~De Lier

 1. Willem, ~18-11-1629
 2. Leendert
 3. Maertje, ~9-5-1632 begr 21-5-1632
 4. Annetje zie kwartier 5422. Droppert, otr/tr De Lier 7/21-2-1666 Jan van Sweth
 5. Philips, ~23-11-1642
 6. Maartje *ca 1652, ws get bij doop van Leendert Jans van Swet, De Lier 6-1-1679, z.v. Jan en zus Annetje, tr 1. Overschie 7-9-1681 Frans Arentse Cuipers, schipper, tr 2. Delfshaven 26-10-1698 Pieter Pieters de Lange, tr 3. Delfshaven 11-10-1705 Cornelis Gerrits Vermeulen
 7. Maria, ~26-12-1646, tr 't Woudt 2-8-1666 Cornelis Leenderts Rodenburg

  dit huwelijk niet op de Biemond-site genoemd

C. Rodenburg Biemondt, OV p. 221 Ons Voorgeslacht 1964 p. 18 (Vragen en Antwoorden) * Biemond-site, gezien 15-7-2012

4466. Willem Leendertsz Smit

De Lier begr 10-2-1688, meester smid, tr De Lier 18-12-1639

4467. Jannetje Leendertsdr Holierhoek

† 1677/8

echtpaar dubbelt met * 10522. vReeven

Neeltje De Lier ~15-9-1647

C. Rodenburg Biemondt, OV p. 221 Ons Voorgeslacht 1964 p. 18 (Vragen en Antwoorden)

* Biemond-site, gezien 15-7-2012Generatie XIV


8832. Willem Jansz van Duyn

alias nachtwercker, cuijper aan de Geerweg, Delft †/begr 19/24-1-1647, tr 1. Delft 19-7-1620 Sara Ritsers (inv. nrs. 124 gerecht en 5 Ned. Duits Geref.), Delft begr 3-11-1624; tr 3. Delft 8-8-1632 Pietertge Leendertsdr, wed v Frans Heijdricksz, Delft † 21-10-1646; otr/tr 2. Delft 1/16-2-1625 (inv. nrs. 124 gerecht en nr. 6 Ned. Duits  Geref.)

8833. Deliana Jacobsdr

(Adriana Jacobsdr) vermoedelijk begr Delft 1-3-1632

echtpaar dubbelt met lok.htm

Jacob

voor dit kwartier: met dank aan E. Rollema, 5-12-2011

8834. Claes Cornelisz van Outgeld

, afkomstig van Berckel, Delft † 31-8-1650, tr Delft 24-9-1628

8835. Burgje Michielsdr

Delft begr 24-9-1628

echtpaar dubbelt met lok.htm

Maria

voor dit kwartier: met dank aan E. Rollema, 5-12-2011

8836. Jan Lambrechts Stuling

Delft *ca 1590 † Nieuwe Kerk 5-12-1671, tr Delft 10-11-1624
"Al den dag droevig duijster ende ongenuechl[ijck] oock zuer ende windig weder."

David Beck. Haags dagboek. 10-11-1624

8837. Maartje Theunis van der Sijden

Delft begr Nieuwe Kerk 29-4-1670

echtpaar dubbelt met 8988 Lok

~Delft

 1. Catharina, begr 10-5-1696, woont op het Bagijnhof Delft
 2. Jacob ~1-1-1628 onder de naam Sparwou, begr 24-9-1694, opsiender op de Moole bij de oostpoort, Crabbenmeester van de 'crabbens' voor de Claupoort, tr Delft 1-6-1653 Neeltgen Jans (van Bressius), Delft ~27-1-1628 begr 15-11-1699, d.v. Jan Jacobs Bressus en Elske Wouters

  kinderen ~Delft

  1. Jannetje 22-2-1658
  2. Elsge 22-2-1658 † 18-3-1743, otr Rocus Cornelius Kunst, begr Delft 27-9-1717
  3. Neeltje 26-1-1659, tr Sibold Louis
  4. Anthonij 12-5-1661 begr 13-6-1710, otr Delft Annetje Philips van der mast, Delft ~22-12-1672 begr 18-1-1711, dv. Philip Michiels van der Mast en Trijntje jans
  5. Jannetje 6-11-1661 begr 16-1-1705 otr Delft 29-5-1683 Gerrit Reiniers Schollaert, Delft begr 4-2-1720
  6. Maria 25-3-1662, tr Delft 8-1-1701 Jacob Weisman
  7. Wouter 28-4-1669, otr Delft 28-11-1693 Annetje Gerrits van Nieuwkoop, van Rotterdam, Delft begr 15-4-1703 (kinderen Neeltje, Gerrit en Jacobus)
 3. Gerritge 25-1-1632
 4. Jannetge 15-1-1634
 5. Theunis
 6. Lambrecht 7-11-1638
 7. Janneken 21-7-641

* dossier Van Duyn

*Ritsema: 'Stuling'

8860. Daniel Danielsz van Schoonhoven

begr Naaldwijk ca 1676

Pieter

met dank aan Wilco van der Knaap, juli 2011, per email

8862. Jan Dircksz (van den Bosch)

Hofstad Groeneveld. ’t Woudt. Leen 7. Een werf, groot 1 hond, in de heerlijkheid van Groenevelt en in de parochie van ’t Wout, belend ten westen de Lijerweg, ten noorden: de broeders van Sint Jeronimus (1641: Jan Dircksz. Coppert), ten oosten en zuiden: Pieter Claesz. (1641: Jan Dircksz. Coppert).


20-12-1510: Cornelis Jansz.

..-.-1...: Lijsbeth Cornelisdochter, onmondig, bij dode van haar vader Cornelis Jansz.

..-.-1...: Ariaen Cornelisdochter verzuimt het leen te verheffen na dode van haar zuster Lijsbeth Cornelisdochter, gehuwd met Jan Ariaensz. te Wateringen (1464, fol. 42).

6-11-1555: Pieter Willemsz. te Burgersdijck in de ban van Maeslant, nadat het leen bij wanverzoek was verbeurd.

9-6-1562: Dirck Pietersz. te Naeltwijck bij dode van zijn vader Pieter Willemsz. en draagt het leen over aan Boen Dircxz. wonende in Burgersdijck op de hofstad van wijlen Pieter Willemsz. voornoemd.

..-.-1594: Dirck Boensz. bij dode van zijn vader Boen Dircxz.

25-6-1637: Jan Dircxz. bij dode van zijn vader Dirck Boonsz.

27-9-1641: Dirck Jansz., onmondig, voogd Cornelis Dircxz., bij dode van zijn vader Jan Dircksz.

..-11-1683: Dirck Jansz., onmondig, voogd Cornelis Dircksz., bij dode van zijn vader Jan Dircxz. (1470).

21-7-1693: Margareta van den Bosch, oud 11 jaar, hulde door Gerardus Waereman, volgens procuratie verleden d.d. 18-7-1693 door Margareta Thierens, weduwe van Johan van den Bosch in den Hage, bij dode van haar vader Johan van den Bosch.

23-11-1706: Margareta van den Bosch, gehuwd met Adriaen Boreel, kapitein ter zee dezer lande, hulde door Wouter Horeman in den Hage ( . . . ).

C. Hoek & Th. van Straalen (1973). Repertorium op de lenen van de hofstad Groeneveld in ’t Woudt, 1342-1718. Ons Voorgeslacht, 28. Hogenda.

8863. Leentje Cornelis van der Hoeven

met dank aan Wilco van der Knaap, juli 2011, per email

8880. Gerrit Cornelisz

8881. Geertje NN

Cornelis

Eering site gezien 3-2009

8928. Willem Gerritsz Beaumont

*Den Hoorn, De Lier † 1628, 't Woudt begr 1628, gezworene Woutharnas en Groeneveld 1615, in de parochieschreven van de Lier genoemd van (1624) tot 1628 tr

8929. Maritge Cornelis van der Burch

*1580 , † ca 1644

echtpaar dubbelt met 21040 vReeven; 21692 Droppert

C. B. van der Burch, Nederlandse Leeuw 1970 k. 227-9

Cornelis

vd Burch

8930. Philip Leendertsz Rodenburgh

*ca 1577, De Lier begr 1634, bouwman, genoemd in de parochieschreven van de Lier van (1624) tot 1635, zijn weduwe Maritgen Jans van 1636 tot 1664, tr 1. NN [Den Boer, 1993 OV p. 427], tr 3. Vlaardingen 8-8-1614 Maartje Jans Hoochstad [Den Boer, 1993, heeft Maartje Jans], De Lier begr 1678/9, d.v. Jan Symons Hoogstadt

kinderen 3e huwelijk

 1. IJsbrand, *1631 † v 1-5-1706, schepen van Maasland, genoemd in de parochieschreven van De Lier van 1657/9 tot 1679 en zijn wed Neeltje Teunis van 1680 tot 1700/1, tr Delft 17-11-1660 Neeltje Teunis van Dijk, *De Lier begr 14-9-1703, d.v. Teunis Adams van Dijk en Maartje Arents

  Noordam, Ons Voorgeslacht 1964 p. 166]

 2. Belitje, De Lier ~19-1-1631, tr De Lier 22-1-1653 Pieter Pieters Koole

  * Biemond-site

tr 2. Vlaardingen 11-5-1603

8931. Maertgen Pietersdr Holy

*Kouwenhoven, † v 8-8-1614

echtpaar dubbelt met 21042 vReeven; 21694 Droppert

NB: Rodenburg (Ons Voorgeslacht 1964 p. 18) noemt Maartje Jans Hoogstad als moeder van Neeltje, maar noemt Maartje Pieters Holy in het geheel niet. Noordam (Ons Voorgeslacht 1968 p. 116) heeft Marietje Jans Hoogstad als moeder van Neeltje. Hoewel latere gepubliceerde bronnen het verschil met de publicaties van Rodenburg en Noordam niet noemen, neem ik voorshands aan dat de latere bronnen juist zijn. Neeltje moet dan voor 1615 zijn geboren, haar oudste genoemde zoon Philips wordt in 1642 geboren, zij heeft dan waarschijnlijk al tenminste een zoon Willem gebaard.

 1. Leendert, Honderdland † 1662, tr 1. Trijntje Pieters, tr 2. De Lier 3-2-1641 Pietertje Jans van Velde (ws zoon Ary, tr Neeltje Vrancks Inhouck, d.v. Vranck Oliviers Inhouck en Lijsbeth Maertens Sprockenburg

  Biemond www

  2e huwelijk van Leendert: P. Rothstege (1975). Aanvulling kwartierstaat Hartog. Ons Voorgeslacht, p. 243-4.

 2. Neeltje
 3. Jaepje, tr Aryen Claesz
 4. NN

den Boer (1993) p. 427: HolyGeneratie XV


17664. Jan Crijnensz Nachtwercker

Delft begr 13-3-1632 (wonende als seepsopman aan de Geerwech), aartwercker, nachtwercker, seepsopman, Delft otr 29-3-1586 (GA Delft inv. nr. 123: echtelieden wonende aan de Geerwech)

17665. Aeltgen Arijensdr

Delft †/begr 6/8-9-163 (Oude kerk inv. nr. 38: wed. Jan Crijnen, seepsopman)

echtpaar dubbelt met lok.htm

Willem

voor dit kwartier: met dank aan E. Rollema, 5-12-2011

17668. Cornelis Jacobsz

Berkel † na 1-1-1617

17669. Trijntge Jansdr

Berkel † na 1-1-1617

echtpaar dubbelt met lok.htm

Maria

voor dit kwartier: met dank aan E. Rollema, 5-12-2011

17672. Lambrecht Cornelisz Stuyling

begr Lambrecht Cornelisz Stuling Oude Kerk 29-12-1631, zwaardveger, otr Delft 15-2-1586, woont Verwersdijck

In de literatuur en op internet (o.a. bij Ritsema) worden vaak als ouders genoemd: Cornelis Andriesz Stuyling en Maertge Cornelisdr. De heer Rollema heeft mij erop attent gemaakt [26-2-2016] dat voor die verwantschap geen bewijsmateriaal bestaat; Lambrecht Cornelisz. Stulingh is volgens de ondertrouw geboren in Antwerpen.

17673. Magdaleentgen Cornelisdr

echtpaar dubbelt met 17976 Lok

~Delft

 1. Cornelis, *ca 1587, Recife (Brazilië) † 10-1648 (in dienst van de West Indische Compagnie), in 1627 lid van het gilde van kunstschilders te Delft, in 1636 notaris te Delfshaven, tr Delft 25-10-1616 Cornelia Bartholomeus van Rijpervelt, d.v. Bartholomeus Eewouds van Rijpervelt, hoyckmaker te Delft

  kinderen ~Delft

  1. Abraham, op zee † v 6-11-1649 (in dienst van de Oost Indische Compagnie)
  2. Samuel, notaris te Delft, tr Maria Cardinaels (5 kinderen)
  3. Sijmon, Delft ~18-12-1616, 24-1-1634 in Leiden ingeschreven bij de Hogeschool, op 18-12-1637 in de theologie
  4. Magdaleentje, otr 1. Delft 12-2-1650 Hendrick Areins Stamme, otr 2. 2-2-1664 Jan Simons Grassenburgh

   de eerder hier vermelde doopdatum Delft ~13-12-1618 is die van een andere Magdaleentje, met dank aan F. Rollema voor de correctie. De afkomst van dee foutive doopdatum is ofwel het dossier Van Duyn, ofwel Ritsema, tenzij ik hem zelf uit de duim heb gezogen (dat zou een enorme toevalstreffer zijn). De Magdaleentje op die datum gedoopt is d.v. Thijs Cornelisz en Maartgen Lourisdr.

 2. Jan
 3. Abraham, kunstschilder (in 1626 lid no 79 in het Meesterboke van het St. Lucasgilde) (geen schilderijen bekend, tr Delft 24-5-1626 Maritge Huijbrechts van den Bosch, in 1936 vanuit Enkhuizen vertrokken naar Indië

  ~Delft

  1. Huijbrecht, ~11-5-1627
  2. Cornelis, ~ 2-8-1634

  aantekening, met dank aan E. Rollema, ook voor de reis naar Indië: een kind van Abram Stulin begr Oude Kerk 14-10-1636

 4. Willemtje † v1636
 5. Aernoud, gehuwd met NN

  ~Delft

  1. Lambrecht
  2. Adriaen
  3. Jacob

* dossier Van Duyn

*Ritsema: 'Stuling'

17724. Dirck Boensz van den Bosch

(van den Bosch) leenman van hofstad Groeneveld, tr De Lier 26-5-1585

17725. Leuntge Maartens Coppert

De Lier † 29-7-1651

echtpaar dubbelt met kwartier * 60842 in kwartierstaat Van Woerden

* Trapper, en Noordam, D. J. (1974). Families Molenwerf en Van Adrichem te Naaldwijk e.o. Ons Voorgeslacht, 189-197. (p. 192: van den Bos)

met dank aan Wilco van der Knaap, juli 2011, per email

17726. Cornelis Leenderts

ouders zie kwartier 20154 in kwartierstaat Van der Lelie

(van der Houff), bouwman, bezit ca 42 morgenland in de Molenweer, Duifpolder bij Maasland, ambachtsbewaarder van Dorp, tr

17727. Maerthge Adriaens van Overgauw

ouders zie kwartier 16770 in kwartierstaat Van der Spek

Leentje

met dank aan Wilco van der Knaap, juli 2011, per email

17856. Gerrit Symonsz Beaumont

*ca 1530/40, in leven 30-3-1576 [vd Burch 1971 p. 228], tr 26-5-1559

dubbelt met 42080 vReeven; 43384 Droppert

bron: Kwartierstaat De Hek - Van Oosterhoud

Er is geen relatie tot het geslacht Van Beaumont in Dordrecht, zie C. Sigmond (2006). De oudste generaties van het geslacht (van) Beaumont in Dordrecht. Ons Voorgeslacht, 94-104.

17857. NN

Noordam (1968) schrijft wel dat Gerrit Symons 26-5-1559 trouwt met Pietertje Brasser, maar het ORA geeft een heel andere naam aan haar partner: "fo. B11 26-5-1559: Govert Pietersz. Beemondt, heeft een broer Adriaen Pieters met wie hij land bezit buiten de Koepoort van Delft, maakt huw.vw. met Pietertge Willems de Brassers dr., vergeselschapt van haar vader Willem Pietersz. Brasser. " O. A. van der Meer (1971). Ons Voorgeslacht, p. 293.

Dus moet Gerrit Symons, op waarschijnlijk een andere dag dan door Noordam vermeld, met iemand anders zijn getrouwd. Van de Burch (1971), Ons Voorgeslacht p. 229 kan geen naam geven, het blijft dus N.N.

in Jaarboek 1956 Ons Voorgeslacht een ws verwante lijn Brasser die begint met Jacob Willemsz, 16-5-1587 beleend met 1,5 morgen land in Maasland na overdracht door Jacob Claes op Hoochstadt (Repertorium op de lenen van Matenesse 1344-1798). Is Jacob een broer van Pietertje? bw

Willem

vd Burch 1971 p. 228

Noordam 1968 p. 119, heeft Gerrit Pietersz Beaumont en Pietertje Willems Brasser als ouders van Willem

17858. Cornelis Jacobsz van der Burch

"geb. 1552 † 1598, leenman te Egmond en Warmond [OV 167, 130], brouwer in- en eigenaar van brouwerij "de Beugel" te Delft, † ws Delft vóór 10-2-1598."

17859. Alida Willemsdr van den Heuvel

Delft † ws na 1630

echtpaar dubbelt met 42082 vReeven; 43386 Droppert

 1. Jacob, *1580, tr Delft 3-2-1617 Maria Joosten van IJlem, wed v Pieter Cornelis Cool (dochter Susanna is ongehuwd overleden)
 2. Claes, † v 1645, tr Emmerentina van Teylingen, † v 1659
  • Dirck
  • Cornelis
  • Jacob, bouwman, woont aan de Langendijk in Delft
  • Claes, overlijdt ongehuwd, woont buiten de Haagse Poort van Delft
  • Annetge
  • Leentge, tr Cors Cornelsi van de Post, woont Oosteinde te Delft
 3. Willem, conducteur ordinaris van 's-Lands Magazijn te Delft, begr Delft OK 19-6-1643, tr Delft 8-8-1610 Margaretha Cornelis van der Meer, *27-11-1581 begr OK 19-9-1637, dv Cornelis Adriaans van der Meer "veertigraad 1581, '82, '83, '96; schepen 1594; thesaurier 1595; (later) meermalen weesmr.; regent van het weeshuis 1601; burgemeester 1609 te Delft" en Cornelia Maartens Storm van 's-Gravesande (zij hebben zeven kinderen, C.B. van der Burch behoort tot hun nageslacht) [zie ook Verbeek cd-rom Vermeer Van der Meer, OV)
 4. Marritge
 5. Annetge, tr 1. Delft 20-3-1605 Philips Pieters van Hueren (Hurn), "dienaer des godlicken woordt opt Wout" tr 2. Delft 4-9-1616 Gillis Huygens "dienaer des godlicken woords in het Oude Gasthuis te Delft"
 6. Grietie, ongehuwd † juni 1644
 7. Machteld, *1589, otr Rijswijk 1-9-1611 Adriaan Leenderts van Winden (van der Wint), *ca 1588 Rijswijk † 4-3-1671, woont op de Noorthoorn in Rijswijk

  vd Krogt http://www.vanderkrogt.net/kwartierstaat/g13.html#6422

C. B. van der Burch, Nederlandse Leeuw 1970 k. 227-9: geboorte Cornelis 1552 is bekend van een vermelding op een schilderij; het echtpaar heeft 18 kinderen, waarvan er zeven bekend zijn

vd Burch 1971 OV p. 229

aantekening; kijk ook nog eens naar vd Krogt: kw Van Gent in Prom VII p. 60 [Hogenda]


17860. = 16624. [Dijkxhoorn]     Leendert Philips Rodenburg

17861. = 16625. [Dijkxhoorn]     Belia Adriaans Trapper


17862. Pieter Willemsz Holy

ouders zie kwartier 33372. vdKooij

† v 11-6-1617, Heiligegeestmeester Vlaardingerambacht 1595, beleend in 1591, leenman van Wassenaar en Matenesse, krijgt 14-11-1591 woning en landen van zijn vader, 30-12-1609 poorter van Vlaardingen

17863. NN

wed v Arent NN

echtpaar dubbelt met 42086 vReeven; 43390 Droppert

 1. Maertgen
 2. Cornelis, † v1-12-1652, bouwman aan de Kethelweg in Vlaar-dingerambacht, woont op het Steenhuis, tr Vlaardingen 11-1-1615 Maertge Cornelisdr, *ca. 1561 † v 7-1-1653; geen kinderen
 3. Meynsgen tr 1. Vlaardingen 10-8-1614 Cornelis Jacobs Schipper, wedn † v 18-2-1623, tr 2. Vlaardingen 28-12-1623 Elias de Vlieger (1 kind)

  kinderen uit 1e huwelijk

  1. Maritge, *ca 1616
  2. Trijntgen, *ca 1618 † 9-1629
  3. Sara, *ca 1620
 4. Annetge, † v 2-3-1609, tr. Vlaardingen 27-5-1607 Thonis Cornelis Fouser (zie OV '83 p. 254)

  1. Annetge Thonis, *1609, tr Vlaardingen 12-12-1638 Aryen Aryens Rodenburg
 5. Brechgen, † v 25-10-1631, tr Pieter Engels Lantwijck, schuitvoerder, z.v. Engel Jacobs en Baertge

  1. Maertgen, otr Vlaardingen 1-5-1633 Abram Pleunen, wedn, † v 2-1-1643
  2. Annetgen

  * den Boer: Holy , zie daar voor vele archiefstukkenGeneratie XVI


35346. Cornelis NN

35347. Maritgen Jansdr

† v 31-3-1602

echtpaar dubbelt met 35954 Lok

Hans Jacobs (1998). Het Sparwoudefonds en zijn stichtster. Oud Rhenen, 17, nr. 2 (mei), p. 5-19. pdf

* dossier Van Duyn

*Ritsema: 'Stuling'

35448. Boen Dircks

leenman van de hofstad Groeneveld, woont in 1562 op in Burgersdijk op de hofstad van wijlen Pieter Willems

aantekening: op www: z.v. Dirk Cornelisz, die in Capelle a/d IJssel is overleden.

aantekening: de vraag is dus: is er een familierelatie met deze Pieter Willems? Boen krijgt het leen overgedragen door Dirck Pietersz, die in het leen zijn vader Pieter Willems was opgevolgd (9-6-1562)

35449. Marijcke Pieter Meeuszdr

leenvrouwe van Holland te Maasland

aantekening: op www: zij is eerder gehuwd geweest met Pieter Willems

Maasland, grafelijk leen 29 A De noordelijke helft van 10 morgen land, belend ten westen: Philips Aerntsz.


31-10-1547: Pieter Meeusz. na overdracht door Huge van Groenewege Jansz.

24-6-1567: Marijken Pieter Meeusdochter, gehuwd met Boen Dircxz., bij dode van haar vader Pieter Meeus

15-12-1571: Franck Dircxz., wonende in de Lier, zwager van - en na overdracht door Marijken Pieter Meeuszoonsdochter, gehuwd met Boen Dircxz.

22-6-1585: Pieter Vranckenz., wonende in de Lier, bij dode van zijn vader Vranck Dircxz.

11-4-1605: Cornelis Jorisz. na overdracht door Pieter Vranckenz.

C. Hoek (1970). Repertorium op de grafelijke lenen in Maasland, 1258-1648. Ons Voorgeslacht, 25, Hogenda (aantekening: daarin ook een Cornelisz Meeusz die leen 36A overdraagt aan zijn broer Pieter Meeusz)(aantekening: leen 29 is een eeuw eerder in handen van Van Cranenburch!)

echtpaar dubbelt met kwartier * 121684 in kwartierstaat Van Woerden

Dirck

met dank aan Wilco van der Knaap, juli 2011, per email

35450. Maerten Cornelisz Copper

burgemeester ’s-Gravenzande

aantekening: www: z.v. Cornelis Willemz Coppert

aantekeningen:
voor Coppert zie nog in Ons Voorgeslacht:
Coppert, Coppert 1962: 140-141, 202-203, 308; 1963: 36-39, 222; 1969: 84; n.a.v. vraag 1961: 154-155
Nogmaals de familie Coppert te Rotterdam door C. Hoek, 1971: 51-54; aanv. 1971: 317-318; 1973: 64
Het geslacht Koppert (Coppert) te Schiedam door A.F. Koppert-van den Berg 1998: 53-64
De oudst gevonden generaties van het geslacht Coppert beginnende te Vlaardingerambacht door A.F. Koppert-van den Berg 2000: 413-445
De oudst bekende generaties van het boerengeslacht Coppert, te beginnen in Maasland door A.F. Koppert-van den Berg 2003: 1-32, 37-58

35451. Grietje Beijers van der Meer

tr 2. Jan Claesz van der Burch, tr 3. Jan Dircksz Storm

echtpaar dubbelt met kwartier * 121686 in kwartierstaat Van Woerden

Leuntge

met dank aan Wilco van der Knaap, juli 2011, per email


35452. = 20154. [vdLelie]     Leendert Gerritsz van der Houven

35452. = 20155. [vdLelie]     Maria Jansdr van Ruijven van Clapwijk

35454. = 16770. [vdSpek]     Adriaan Harmensz van Overgauw

35455. = 16771. [vdSpek]     Geertje Jacobsdr Vrancken


35712. Symon Pietersz

"aangeslagen in de 10e penning te Wateringen 1545-'62 voor 23 morgen."

dubbelt met 84160 Reeven; 86768 Droppert

Gerrit

vd Burch 1971,Ons Voorgeslacht p. 229

35716. Jacob Cornelisz van den Burgh

Delft † 21-1-1570, brouwer

35717. Marritge Mattheusdr van Berendrecht

† 1570

echtpaar dubbelt met 84164 Reeven; 86772 Droppert

NB: C. B. van der Burch, OV 1971, heeft hier Joostdr; gezien onderstaand stuk, in OV 1978, is dat niet juist

29-9-1563: Cornelis Jacobsz. te Delft bij dode van zijn grootvader Matheeus van Berendrecht, volgens octrooi d.d. 17-2-1553 en testament d.d. 18-12-1559, waarin hij bepaalt dat zijn leengoederen zullen verdeeld worden onder de 7 kinderen van wijlen zijn dochter Marijtge van Berendrecht gehuwd geweest met Jacob Cornelis van der Burch, brouwer te Delft, n.l. Cornelis, Jan, Huych, Philips, Katarina, Stijntge en Marijtge. Cornelis zal als oudste twee achtste parten, de andere elk een achtste part krijgen. Het testament bevindt zich op 27-6-1579 op de weeskamer te Delft (F, f 87 en G, f 90)

C. Hoek (1979). De leenkamers van de heren van Wassenaar. Ons Voorgeslacht 1978 p. 565

 1. Cornelis
 2. Jan
 3. Huych
 4. Philips
 5. Katarina
 6. Stijntge
 7. Marijtge, tr Pieter Cornelis van der Meer

  C. Hoek, tekst in bovenstaande box

verwantschap Cornelis: vd Burch 1971 OV p. 229

35718. Willem Thielemansz van den Heuvel

"binnenhavenmr. 1545, veertigraad in de vroedschap 1548, schepen 1548, '49, '55, '56, '58 en brouwer te Delft, obit Delft 16 okt. 1558, begr. ald. (Oude K.) (Van B. no. 215)."

35719. Anna Jan Apersdr van Melisdijck

echtpaar dubbelt met 84166 vReeven; 86774 Droppert

Aleyd

* vd Burch 1971 OV p. 229, zie ook Nederlandse Leeuw 97, 228


35722. = 33250. [Dijkxhoorn]     Adriaen Claes Gillis Trapper

35723. = 33251. [Dijkxhoorn]     Maritgen Jacobs


[nog inwerken, ouders van Willem en Brechtgen zijn bekend:]

35724. = 33372. in kwartierstat van der Kooij     Willem Adriaans Couwenhoven (Holy)

35725. = 33373. in kwartierstat van der Kooij     Brechtgen Huybrechts (van der Meer?)

35724. Willem Ariensz Holy

*ca 1513 Vlaardingen † 9-1609, heer van Holy, schout van Vlaardingerambacht, verkoopt in 1568 bijna 40 morgen land aan Claes Jans Vercroft (zie transcriptie van de akte in vd Krogt 1999, OV p. 131), tr 1. Jenneke Corsdr,
NB: dubbelt 35724

 1. Mariken, † v 20-9-1588, tr Arien Aertsz, vermeld 23- 1-1568, † v 29-7-1585 (kinderen Jan, Liedewij en Neeltgen)
 2. Neeltgen † v 10-9-1588, tr Huygen N.N. (kinderen Cornelis, Neeltgen, Brechtgen)
tr 3. v 12-9-1588 Nelletgen Gerrits (Brouck) d.v. Gherijt Costijnsz (zie 80696 in kw Van der Lelie) en Pietertgen Jans [OV 1991 p. 134]. zij tr 1. v 1571 Adriaen Joris en tr 2. Aryen Stevensz, tr 2.

35725. Brechtgen Huybrechtsdr

echtpaar dubbelt met 70796 deze kwartierstaat dBoode; 84172 vReeven; Droppert

 1. Adriaen zie kooij.htm#16686, (Arien) † v 9-2-1596, tr 1. Grietgen Aerntsdr, † v 9-12-1583, wed v Andries Comelisz, tr 2. De Lier 22-1-1587 Leentgen Cornelisdr, † v 24-3-1638, zij tr 2. Vlaardingen 1-1597 Jan Willems van der Meer, † na 15-12-1638

  kinderen 1e huwelijk

  1. Brechgen
  2. Maritgen, † v 5-4-1607, tr. Ploen Jans (kinderen Grietgen, Liedewij
  3. Adriaentgen, tr v 5-4-1607 Huybrecht Willems Hoypoort, woont Delft. In 1587 hebben zij zes kinderen, waarvan drie † v 9-2-1596(Couwenhoven) Delft Oude Kerk 8-3-1624, woont in de Hoijpoort aan de Geerweg, huisvrouw van Huijbrecht Willems. archiefnummer 0014 inventarisnummer 00037 type Doop, Trouw en Begraaf Registers Akte pagina 74v type Begraafakte]

  kinderen 2e huwelijk

  1. Grietgen, *ca 12-1588,, tr Aryen Aryens van Rhijn
  2. Willem Aryens Holy (Couwenhoven), *ca 1590, jm van Vlaardingerambacht (1632), woont Kethel 1n 15-12-1638, † v 22-5-1653, tr/otr Kethel 20-3-1632 Jaepgen Arentsdr, jd van Harrewijn in Gelderland
  3. Meynsgen, *ca 1592 † v 24-3-1638, tr ca 1612 Dirck Cornelis Goutappel, wedn v Trijntge Jorisdr, afk. van Schipluiden, Hodenpijl † 25-8-1639 (negen kinderen)
  4. Cornelis Aryens Holy (Couwenhoven), *ca 1593
  5. Adriaentgen, *ca 3-1596 na het overlijden van de vader, tr Adriaen Joppen Hodenpijl
 2. Willem, Spijkenisse † 10-1623, tr 1. v 5-2-1603 Maritge Adriaensdr, wed v Jacob Vrancken, tr 2. Grietgen Leendertsdr, wed v Arien N.N. (Braet), † v 16-8-1609, tr 3. Schiedam 21-8-1611 Elisabeth Rogiersdr, (geen kinderen)
  • OV p. 427: OV 1965, blz. 46. Grafstenen in Spijkenisse: Het wapen van Willem Willems Holy: Gevierendeeld I: een kruis, II: zeven merletten zoomsgewijs, rechts boven vergezeld van een vrijkwartier, III: een linker schuinbalk beladen met sterren, waartegen links een leeuw klimt, IV: 3 harten of plompebladeren 2, 1. Helmteken: een vlucht.

 3. Pieter
 4. Jenneken (Jannetgen), tr Joris Claes van Dijck, † v 5-10-1609, woont Suytmaeslant.

  1. Claes (zoonWillem)
  2. Symon, woont Maasland Zuidbuurt
  3. Ida
 5. Trijntgen, † v 23-10-1602, tr 1. Pieter Crijns Verhoorn, † v 8-2-1589, z.v. Crijn Dircks Verhoorn, tr 2. Gerrit Leenderts (op den Brouck)

  kinderen 1e huwelijk

  1. Bastiaentje *ca. 1575, tr Barent Baltens Laersma (kinderen Willem en Trijntge)
  2. Brechgen, *ca. 1578 † v 24-3-1604, tr Cors Adriaens Hoochmoet, z.v. Arent Burgerts (dochter Neeltgen)
  3. Joris *ca 1581 † v 5-10-1609.
  4. Mensgen *ca 1583 † v 5-10-1609
  5. Matgen *ca. 1585 † v 5-10-1609
  6. Pieter *ca. 1589 † v 5-10-1609

  kinderen 2e huwelijk

  1. Adriaen
  2. Liedewij, tr v 18-11-1613 Jasper Jansz
  3. Maritgen, tr v 18-11-1613 Engel Comelisz
 6. Huybrecht, † v 5-10-1609, tr NN

  1. Brechtgen, tr Claes Jacobsz, woont 's-Gravenzande
  2. Maritgen, tr Jan Aryens in de Noordkethel, † v 5-10-1609
 7. Meynsgen, † v 8-6-1583, tr Arien Cornelis Jongh-knecht, z.v. Cornelis Cornelis Knecht en Pietertgen Cornelisdr

  1. Cornelis Aryens Jonghknecht, 3 jaar oud in 1583, leenman van Wassenaar en Matenesse (1610), koopman te Amsterdam en Enkhuizen
  2. Mensge, † v 5-10-1609, 1/2 jaar oud in 1583
 8. Baertgen, tr Lenert Joris van Alphen, † v 5-10-1609

  1. Joris, woont Schiedam
  2. Cornelis, woont in de Doelen in het land van Beveren
   Dorothea
  3. Brechgen

Den Boer 1993, zie daar voor teksten uit archieven over HolyGeneratie XVII


70688.* Andries Gerritsz Stuijlinck (Stuyling)

Delft † 1545, ridder, 1527 getijdenmeester, kerkmeester Nieuwe Kerk Delft in 1532, 1531 geeft geld voor een laken, 1544 idem voor een orgel, pontgaerder, moutmaecker [de verwantschap is niet bewezen]

Ritsema haalt hier uit niet nader genoemde bron aan (mogelijk een medewerker van het gemeente-archief van Delft): "Of zij behoorden tot een riddermatig geslacht dan wel dat bij ‘ridder’ moet worden gedacht aan een kerkelijk praedicaat, is nog niet vastgesteld kunnen worden." Antheun Janse noemt geen Stuijlinck als ridder.

70689.* Trijntge Jans Camerling

† 25-4-1551, ws zus van Michiel Jansz Camerling (een burgemeester van Delft)

dubbelt met 71904 Lok

goudsmeden Delft

*Ritsema: 'Stuling'

70694. Jan Heynric Jansz

*ca 1477 † 17-8-1552, goudsmit, veertigraad, staalmeester, zevengetijdenmeester en Heiligegeestmeester van de Oude Kerk, deken en gezworene van het Goud- en Zilversmedengilde, tr 1. Maritgen Bartholomeusdr van Tetterode, Delft † ca 1520 (kinderen: Henrick Jansz, priester; Adriaen Jansz (zijn kinderen noemen zich Tetrode), tr 2. Leiden 21-8-1524 Willemtgen Willemsdr, *Schiedam, d.v. Willem Florysz (uit een Schiedamse familie van magistraten) en Pietertgen Adriaensdr (zij heeft een grootmoeder in Delft: Machteld Jacobsdr) (kinderen: Clara Jansdr van Sparwoude, zie ook hier, begr Oude Kerk Delft , zie Van Beresteyn p. 23 voor beschrijving van de epitaaf, tr Arent van der Meer; Willem Jansz, priester)

Everardus Johannes Rollema heeft een prachtige webpagina over Clara van Sparwoude hier.

70695. NN

De moeder van Maritgen, een buitenechtelijke dochter Jan, is onbekend.

deze correctie aangebracht sept 2009 op basis van Hans Jacobs (1998). Het Sparwoudefonds en zijn stichtster. Oud Rhenen, 17, nr. 2 (mei), p. 5-19. pdf (hierin ook aandacht voor de voorouders van Clara, dus ook die van haar vader)

echtpaar dubbelt met 71910 Lok

Maritgen

Vlis Ingrid van der, Sparwoude, Clara Jansdr. van, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Sparwoude [06/10/2011] Publicaties in De Navorscher en De Nederlandse Leeuw

Hans Jacobs (1998). Het Sparwoudefonds en zijn stichtster. Oud Rhenen, 17, nr. 2 (mei), p. 5-19. pdf (hierin ook aandacht voor de voorouders van Clara)

J. F. Jacobs (1961). Het voorgeslacht van Clara van Sparwoude. De Nederlandsche Leeuw, k. 201-211, 239-254.

* dossier Van Duyn

Uit het huwelijk met Willemje Willemsdr: Clara Jans van Sparwoude, gehuwd met Arent Franckens van der Meer, secretaris van de stad Delft, zoon van Francken Pieters van der Meer, schout van Delft, en Clara Jans van Berendrecht. Clara stichtte bij testament het Clara van Sparwoudefonds voor de opleiding van dominees en voor behoeftige nakomelingen van haar zusters. Nakomelingen zouden bij hun huwelijk honderd gulden krijgen, en in eventuele behoeftige omstandigheden steun krijgen. Aan die verplichting kon het fonds uiteindelijk niet meer voldoen, door de enorme schare van nakomelingen, zodat het in 1924 door de Staat is opgeheven

Nederlandse Staatscourant 1-12-1924). Haar testament: De Navorscher, 1954/5, blad 50-67.

Hans Jacobs (1998). Het Sparwoudefonds en zijn stichtster. Oud Rhenen, 17, nr. 2 (mei), p. 5-19. pdf

70902. Beijer Huijbrechtsz van der Meer

† voor 20-5-1539, woont op huis Ter Meer, beleend 28-10-1519

Te ’s-Gravenhage leen 84 hof van Wassenaar De woning die op de werf staat met 7 morgen land (1367: de woning te Cranenburch, 1724: ook genaamd Sint Maertenses woning, in zijn geheel 45 morgen groot, ten dele in Zegbroeck gelegen, 1607: in het ambacht Eyckenduynen), (..).


25-7-1499: Hubrecht van der Meer na overdracht door jonkvrouwe Lijsbet Engelbrechtsdochter met haar voogd Jan Claesz.

27-7-1514: Aernt Hubrechtsz. van der Meer bij dode van zijn vader Hubrecht van der Meer

28-10-1519: Beyer Hubrechtsz. van der Meer bij dode van zijn broer Arent Hubrechtsz. van der Meer

20-5-1539: Hubrecht Beyersz. van der Meer, onmondig, stiefvader: Gillis Pietersz., bij dode van zijn vader Beyer Hubrechtsz.

3-2-1540: Arendt van Duvenvoirde na overdracht door Jan Enghelsz., wonende op de Weschen, en Henrick van Veen te Wassenair, als voogden - en Gillis Pietersz. als stiefvader van Huybrecht Beyersz. van der Meer.

9-2-1540: Heynrich Gysbrechtsz. van Veen te Wassenair, oud ongeveer 60 jaar en Jan Enghelsz. te ter Heyde, oud 52 jaar, verklaren dat toen Arent Huybrechtsz. van der Meer ongeveer 20 jaar geleden stierf, diens broer Beyer Hubrechtsz. van der Meer o.a. de volgende leengoederen heeft gekocht en betaald: de woning van Cranenburgh met 7 morgen land, een paar zwanen in Wyndaelre meer en een tiende in Haechambacht

3-6-1555: Arent Arentsz. van der Meer, advocaat voor het Hof van Hollandt, in zijn jeugd meestal buiten Holland ter schole geweest zijnde, bij dode van zijn vader Arent Huybrechtsz. van der Meer na verzuim en doet op 21-5-1556 afstand van zijn rechten op het leen (..) Huybrecht Pietersz. van der Meer liet bij zijn dood twee zoons na, Arent en Beyer. De eerste overleed op 28-10-1518, waarna in maart 1519 diens zoon Arent is geboren. Beyer had het leen echter al voor hem zelf verzocht op 28-10-1519, wiens zoon hem opvolgde).

C. Hoek (1978, 1986). De leenkamer van de hof te Wassenaar, 1226-1744. Ons Voorgeslacht, 33 & 41. Hogenda.

70903. Jorisgen Adriaans

ouders zie kwartier 45102 vdHoevent

† ts 22-3-1578 en 20-2-1580, beleend bij Lek en Polanen (zie tekst bij 180412 in kw vdHoeven), tr 2. v 20-5-1539 Gillis Pietersz, zie voor dit huwelijk kwartier 45102 in kwartiertaat Van der Hoeven.

echtpaar dubbelt met kwartier * 243374 in kwartierstaat Van Woerden

met dank aan Wilco van der Knaap, juli 2011, per email


70904. = 40308. [vdLelie]     Gerrit Cornelisz Dircxs

70905. = 40309. [vdLelie]     Adriana Meesdr

70906. = 40310. [vdLelie]     Jan Dirk Sijmons van Ruijven

70907. = 40311. [vdLelie]     Grietje Claes van Clapwijck


71424. Pieter Symonsz

"huurt land van de kerk te Wateringen ca 1500"

dubbelt met 168320 vReeven; 173536 Droppert

Sijmon

vd Burch 1971,Ons Voorgeslacht p. 229 (gebruikt voor de lijn Biemond gegevens ter beschikking gesteld door de heer Kam te Bussum)

voor verder onderzoek Biemond, zie ook http://ourworld.compuserve.com/homepages/pbmvw/ksbi.htm met een kwartierstaat Biemond, waarin geen Jannetje, maar mogelijk wel haar ouders worden genoemd]

CBG heeft alleen twee dossiers op naam Biemond

* A.J.J. Bol-Sluurman (2009). De geschiedenis van de familie Biemond. De stamvader van deze familie is bovengenoemde Pieter Symonsz. [het is een uitgave in eigen beheer, in gelimiteerde oplage. Bestelling moesten 21-11-2009 zijn ontvangen. Anneke Bol heeft (januari 2011) een herdruk in voorbereiding. Email van de auteur: abol apenstaart wanadoo.nl]

71432. Cornelis Huyghen van der Burch

† Delft v 1525, raadslid en schepen van Delft, Heilige Geestmeester, z.v. Huygh Dirck Huygensznz [vd Krogt], tr Delft 16-10-1547

71433. Engeltje NN

aantekening: [vd Krogt:] mogelijk d.v. Matheus Jans (van Velzen) en Duyf Harmans (Vge)

echtpaar dubbelt met 168328 vReeven; 173544 Droppert

Jacob

* vd Spek site

* vd Krogt

71434. Mattheus Jans van Berendrecht

† 20-2-1587, tr Leiden 9-4-1513

De burgemeesters van Leyden erkennen verhuurd te hebben aan Mattheeus van Berendrecht een huis aan de Bredestraat naast het stadhuis, vroeger bewoond door den secretaris Jacob Deyman, voor 25 Carolus gulden per jaar. De huur wordt gesloten voor 3¼ jaar, behoudens eerdere opzegging door de stad. 1560 Juli 18. Inv.vr. 753

Gaat het inderdaad om deze Mattheus? Regest 1929 in J. C. Overvoorde en J. W. Verburgt (1937). Archief der secretarie van de stad Leiden 1253-1575. Inventaris en regesten. Leiden: J. J. Groen en Zoon.

15-11-1546: Vrouwe Elisabeth Croesinck, gehuwd met heer Roeloff van Dongen, bij dode van haar moeder vrouwe Hillegont van Alcmade, vrouwe van Benthuysen (E, f 81)
21-8-1549: Mathijs van Berendrecht bij dode van zijn nicht vrouwe Elysabeth Croesincks, gehuwd met heer Roeloff van Dongen (E, f 95).

C. Hoek (1979). De leenkamers van de heren van Wassenaar. Ons Voorgeslacht 1978 p. 565

71435. Margriet Cornelis van Delft

echtpaar dubbelt met 168330 vReeven; 173546 Droppert

Marritge

C. Hoek, tekst in box bij 35716.

* vd Spek site

* vd Krogt site

71436. Thielman Cornelisz van den Heuvel

brouwer te Delft, begr (Oude Kerk, vB no 396) 2-10-1536

71437. Aleijd Dircksdr van Rodenrijs

Delft † /begr (Oude Kerk, vB no 396) 15/19-11-1535

echtpaar dubbelt met 168332 vReeven; 173548 Droppert

Willem

* vd Burch 1971 OV p. 229

71438. Jan Aper van Melisdyck

Delft † 11-1-1555, begr. Oude Kerk bij zijn vrouw, binnenhavenmeester 1515-19, thesaurier 1520 en 1533, burgemeester diverse malen 1522-1545, weesmeester idem 1541-1549

C.B. van der Burch OV, 1971, 229, zie ook O.V. nr. 167, 130.

71439. Christijn (Styntje) Claesdr van Dyck

† 11-10-1551, begr in de Oude Kerk

echtpaar dubbelt met 168334 vReeven; 173550 Droppert

NL XXVI 264

Hoffman 1908 k. 264

C.B. van der Burch: OV, 1971, 229 (verwijst naar Hoffman)


71444. = 66500. [Dijkxhoorn]     Claes GillisGeneratie XVIII


141376. Gerrit van Stuijlinck

Delft † 1500 begr Nieuwe Kerk, ridder , kerkmeester

het ridderschap is niet vermeld in Antheun Janse 'Ridderschap'

Ritsema maakt nog melding van Gerrit Schuling, in 1439 schout van Utrecht, en eventuele afstamming uit Stühlinghausen in Westfalen of Stühlingen in Würtenberg

dubbelt met * 143808. Lok

oa?

 1. Andries
 2. mogelijk: Adriaen, in 1544 pachter van de visserij te Krommenie

  Ritsema verwijst hier naar Belonje: Waterschap Kennemerland

*Ritsema: 'Stuling'

141398. Heynric Jansz

Delft † ca 1512, goudsmit, tr 1476

141399. Claertgen Gerytsdr van Spaerwoude

† ca 1531, tr 2. Claes Heinricxz

echtpaar dubbelt met * 143820. Lok

J. F. Jacobs, Het voorgeslacht van Clara van Sparwoude, NL, 78 (1961), 254; 81 (1964), 357, genoemd in De Ridder-Symoens, Illmer en Ridderikhoff , 1978, p. 229 bij Floris Cornelis van der Burch. Jacobs, 1961 k. 239 e.v. toont zegel van Heynric Jans

voor mogelijk een andere tak (tenzij gemeenschappelijke voorouders aantoonbaar blijken): J. F. Jacobs en M. Thierry de Bye Dólleman: Het familiekroniekje van Ysbrant van Spaernwoude Gerytsz. (1432-1509). In Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 18, 1964. (81-116).

Jan

verwantschap: J. F. Jacobs, Het voorgeslacht van Clara van Sparwoude, NL, 78 (1961) (k. 201-211, 239-256). k. 206, 239; 81 (1964), (k. 344-358) k. 357

* dossier Van Duyn

141804. Huijbrecht Pietersz van der Meer

† voor of op 27-7-1514, beleend 25-7-1499 na overdracht door Elizabeth van Cranenburch; op 4 november 1512 door keizer Maximiliaan I tot edelman van het Heilige Roomsche Rijk verheven (dit mooie bericht is niet bewezen). Overleden 1512/14 en begraven in de Eikenduinen bij Den Haag.

Volgens de grafzerk in Eikenduinen van Huijbert Pietersz van der Meer is hij de zoon van Pieter Arentsz. van der Meer en Liedewij Jacobs de Wilt van Bleiswijk. Maar sommigen (zie Navorscher van 1897, blz 467) vermoeden hierin bedrog en beweren dat de grafzerk bedrog in steen is! Volgens de heer Slijkerman is de kwestie anno 2011 nog steeds onbeslist.
Everarrdus Rollema wijst mij erop (5-12-2011) dat zowel Van der Helm (kwartierstaat Van der Helm, Hogenda) als Jacobs (Kwartierstaat Jacobs-Schumacher, www) menen geen ouders van Hubrecht Pieters van der Meer te kunnen aanwijzen. Ik concludeer dan dat er geen sprake is van onzekerheid over een verwantschap die eigenlijk niet anders kan zijn dan dit vermoeden, maar van een onzekerheid die een onwaarschijnlijke verwantschap zeker niet minder onwaarschijnlijk maakt.
De verdere lijn, zoals die waarschijnlijk in meerdere gepubliceerde kwartierstaten is te vinden, zal ik hier dus achterwege laten. Ik zal hier nog de publicaties noemen die, in tenegstelling die van bijvoorbeeld Van der Helm, de verwantschap kennelijk sterk genoeg vinden om erop door te gaan, tot Kareld de Grote aan toe.

141805. Margriete Arents

Margriete is geen Van der Hoeven, zoals eerder in deze kwartierstaat vermeld.

echtpaar dubbelt met kwartier * 486748 in kwartierstaat Van Woerden

 1. 1. Marie Huybrechtsdr. VAN DER MEER [3235], wonende Voerenbroeck Wassenaar , zij compareert Wassenaar, 22-12-1550, overl. Wassenaar tussen 18-12-1550 en 24-4-1563 (Kw.st. van Zijl), tr. [1255] Heynrich Gijsbregtsz. VAN VEEN< [3234], geb. 1480, ambachtsbewaarder Wassenaar in 1514 (op 9 febr. 1540 oud omtrent 60 jaar), overl. Wassenaar tussen 1541 en 18-9-1542. Heynrich van Veen bezat land te Voorschoten, op 22-11-1520 beleend met 5 morgen land van de Heer van Wassenaar

  met dank aan E. Rollema, 5-12-2011

 2. Arent, † 28-10-1518, tr Maritge (beleend 29-5-1552 met leen 52 hofstad Hontshol, bij dode van haar broer Jan Vos Dircks, zij tr 2. Dirk Jacobsz), beleend 27-7-1514, zoon Arent *3-1519 (dus na de dood van zijn vader) is advocaat voor het Hof van Hollandt, hij was bij de dood van zijn vader in het buitenland, hij doet 21-5-1556 afstand van zijn rechten op het leen (na verzuim); beleend 13-6-1555 met leen 111 te ’s-Gravenhage hof van Wassenaar bij overdracht door zijn neef Gheryt Adriaens van der Meer te Beverwijck bij dode van zijn neef meester Claes Gans Jansz (“De helft van de tienden (1658: de koren-, smal- en lammertienden) van Sceveninghe en de helft van de tienden van Slobosch (1534: Sleebosch, 1658: het noordblok of Slebosch, 1437: te Eykenduynen).”)
 3. Jan Vos, procureur voor het Hof van Hollandt, beleend 18-11-1560 na overlijden van zijn broer Arent van der Meer met leen 111 van hof Wassenaar, beleend 16-7-1561 met leen 52 hofstad Hontshol bij overlijden van zijn broer meester Arent van der Meer.
 4. Beijer

aantekening: Is er een Pieter Hubrechts van der Meer? Iemand van die naam is beleend 4-7-1514 met leen 45 hofstad Hontshol, draagt het 2-3-1531 deels (leen 45A) over aan Cornelis Doensz; zoon Joost volgt hem op in leen 45B 29-10-1539; Joost heeft een broer Sijmon]

C. Hoek (1978, 1986). De leenkamer van de hof te Wassenaar, 1226-1744. Ons Voorgeslacht, 33 & 41 leen 84. Hogenda.

keizer Maximiliaan: met dank aan Wilco van der Knaap, juli 2011, per email


141806. = 90206. [vdHoeven]     Adriaan Yewijnsz

141807. = 90207. [vdHoeven]     Maritgen NN

141810. = 80618. [vdLelie]     Mees Willemsz

141811. = 80619. [vdLelie]     Maritgen


142868. Jan Mattheusz van Berendrecht

tr 2. Duyve Dirks van Leyden, tr 1.

De Man (1915) geeft voor Jan, generatie IV:
IV Jan van Berendrecht Matheusz, ws *ca 1450, † na 15-11-1496, vermoedelijk voor 1498, tr 1. V8-8-1485 NN Claes Bouwens Fijck, *?, † v 1495, tr 2. Na 27-2-1495 Duyve Dirck Aelbrechtsdochter, d.v. Dirc Aelbrechts (v Leyden?) en Belia Heerman?, *?, † 19-6-1527.
(Hetgeen Ferwerda, Genealogie van Leeuwen van Leyden, vermeldt omtrent de Emma v. Leyden geh. Met Jan van Berendrecht, baljuw van Rijnland, is foutief.)
Bijzonderheden omtrent deze Jan Matheus van Berendrecht zijn mij niet bekend. Hij was gegoed in Voirhout (archieven gasthuizen Reg. 786).

Uit het eerste huwelijk: Jan van Berendrecht (volgt V)
Uit het eerste of tweede huwelijk: Matheus van Berendrecht Jansz, deze komt in 1523, '25, '31 en '33 voor onder de welgeboren mannen van Rijnland (Simon v Leeuwen, Costumen enz. van Rijnland bladz. 74verso, 157, 164, 260 en 276).
Hij zal vermoedelijk omstreeks 1563 overleden zijn, blijkens een notitie bij Ryckhuysen. Genealogische Aanteekeningen Dl. V. Kort extract rekening kerkmeesters fol. 35verso 22 februari 1563. Testament Matheus Jans van Berendrecht.

V Jan van Berendrecht Jansz, *ws ca1475/80, † 1536/7, tr v1511 Aechte Claesdochter, d.v. Claes Jan Claessz, schepen en burgemeester van Leiden, en van Pieternelle Barthoutsdochter van Bakenesse, *v1481, † ts St Ursula 1526 en 30-4-1527. Waagmeester Leiden (1502, 1504), schepen St. Jacoby 1510/11, '11/'12, '12/6-10-1513, St. Jacoby 1514/5, baljuw van Rijnland 1523-1536.

Kinderen:
Jan (volgt VI); Claes (volgt Vibis); Adriane, tr Hubert de Jonge.

J. P. de Man (1915). Eenige genealogische en heraldische aanteekeningen betreffende de familie van Berendrecht. De Nederlandsche Leeuw, 1915, 98-108, 133-141

De volgende akte, via Joran Vandenberg soc ned adel 1 januari 2018, wijst erop dat Matheus van Berendrecht zoon is van Duyve Matheus. Kan de aanduiding ‘zijn moeder’ zijn gebruikt in de betekenis van stiefmoeder? Zie ook een antwoord van Frans van Angevaare.

50. 9-4-1513.
Matheus van Berendrecht Jansz. en Margriete Cornelisdr.
Aanbreng man: al de goederen die hem zijn aangekomen na overlijden van Jan van Berendrecht, zijn vader; 3 morgen land in Warmond in gebruik bij Lyclaes Gherytsz.; op 't clooster van de Jacobinessen op Rapenburg 51⁄2 Rijnse guldens erfpacht per jaar en elke 10 jaar betaling van de dubbele pacht; op Lijsbet Jan Aernts weduwe huis en erf, hetwelk nu toebehoort Symon Buytewech, in de Nonnensteeg 31 plakken per jaar met de houde; op Duyve Matheus, zijn moeder, huis en erf in de Nonnensteeg 5 plakken per jaar met de houde; een raam op de Kijfhoef op de 5e streek, belast met 9 plakken per jaar met de houde; zijn moeder zal hem nog uitkeren als vaders versterf 47 pond groot.

Aanbreng vrouw: door Alijt Cornelis Jansz. weduwe, haar moeder, 500 Rijnse guldens als haar vaders versterf. Daar Matheus zeer jong van jaren is zullen 2 van zijn naaste vrunden en 2 van de naaste vrunden van Margrieta na 6 jaar bekijken of hij zijn huishouden goed geregeerd heeft; zo ja, dan ontvangt hij nog van Alijt Cornelis Jansz. weduwe 200 gulden.

INDEX HUWELIJKSE VOORWAARDEN, Rechterlijk Archief inv.nr. 76 B.


Frans van Angevaare, 2 januari 2018 [soc ned adel]:


Jordan


You are  correct in assuming that Matheus' mother is mentioned in the document but as Duye Matheus - that patronym cannot be correct. 

Most occurences you'll find on the internet of this family will be based on an article in the 1915 edition of De Nederlandsche Leeuw. There it is stated that Jan Matheusz van Berendrecht was first married (before 04-08-1485) to a daughter of Claes Bouwensz Fijck; and then to Duyve Dirck Aelbrechtsdr (after 27-02-1495).

The author mentions a son Jan from the first marriage, and a son Matheus from either the first or second marriage. 

At first glance the marriage contract between Matheus and Margriet Cornelisdr seems to confirm that Matheus is from the second marriage. However, we always have to be careful with this because it is not al all uncommon that a stepmother/stepfather is just called mother or father in documents of that time.


What is  relevant in this case is that there is a special provision made in the marriage contract because Matheus was "so very young af age". One became an adult at the age of 25, and it certainly doesn't look like that he would have been 23 or 24. As he was to be under guardianship for another 6 years, this .seems to indicate that was only 18 or so, and his year of birth circa 1495.

As Jan van Brendrecht en Duye Dirck Aelbrechts will have married between 1495 and 1498, I'd say that Matheus was indeed from the second marriage.


A scan of the original marriage contract you may find here: https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/inventaris/memorixscan/eadid/0508/inventarisnr/76B-1/afbeelding/NL-LdnRAL_AR_508_76B-1_0073


Regards, Frans

142869.* NN Claes Bouwensdr Fijch

wed v Heyman Floris van Boschhuysen

echtpaar dubbelt met 336660 vReeven; 347092 Droppert

Vd Krogt en vd Spek geven de verwantschap voor Duyve zonder voorbehoud. Jan Clavaux (pers. meded. 28-8-2005) wijst op gegevens die het onwaarschijnlijk maken dat Duyve de moeder van Mattheus is. De laatste trouwt in 1513, en het tweede huwelijk van Jan is ws ca 1495 (De Man, 1915, NL).
De Man geeft aan dat Matheus uit het eerste of tweede huwelijk is. Zijn onzekerheid komt waarschijnlijk hieruit voort dat hij geen indicatie over de leeftijd van Matheus heeft, hij kent niet zijn huwelijk in 1513. Ik weet overigens nog niet wat de bron voor die huwelijksdatum is.
Voor het moment staat de plaats in deze kwartierstaat van de omvangrijke reeks van Duyve en haar voorouders dus tussen haakjes, met uitzondering van de verdubbeling bij Ver Lizebetten op Dirk Zoet. Ik zal tzt. de uitgewerkte reeks voor Duyve uit de kwartierstaat halen, maar wel beschikbaar houden op deze site.


 1. Jan, waagmeester (1502, 1504), schepen Leiden, vanaf 1523 tot zijn dood baljuw en dijkgraaf van Rijnland, zijn schoonvader is Claes Jan Claes zoon (niet vermeld als Van Poelgeest, voerde wel dat wapen).

  1. Jan *v 1513 † na 1582, tr Margriete van Boshuysen *1506
  2. Claes (1514-1569), tr Livine Suys
  3. Adriana, tr Hubert de jonge
  4. Pieternella, tr Cornelis Beest van Heemskerk

  De Man 1915.

  Er is een schilderij ca 1537 met kennelijk een vader met drie zoons en een moeder met vier dochters, in het bezit van New York Historical Society, waarvan (door Pelinck?, gebruik makend van de gegevens van De man, 1915) is achterhaald wie er op staan afgebeeld: Jan van Berendrecht (1475/80 - 1536/7) en Aecht Claes Jans [van Poelgeest] (1480 - kort v 30-4-1527) met hun kinderen (p. 101, afbeelding to. p. 101). Een jongetje en twee meisjes ws jong overleden kinderen
  De kwartieren van de man zijn: in blauw drie zilveren pompeblaren (Fijck), in zilver een zwarte klimmende gekroonde leeuw (Van der Woude), en schuin geschaakt van zwart en goud (Oudendijck). (Voor Aechte ook zo'n beschrijving, hier niet overgenomen)

  E. Pelinck. Drie Hollandse memorietafels uit de 16e eeuw en hun stichters (Boshuysen, Berendrecht en Booth). Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 1959, 99-104.

 2. Mattheus

* vd Spek site

vd Krogt site

142870. Cornelis Jans van Delf

Leiden † ts 10-11-1501 en 9-8-1505, drapenier

142871. Alijdt Ghijsbrechts (Alijtgen Ghijsbrecht Jan Wittenzndr)

Leiden † ts 1-11-1535 en 9-2-1536

echtpaar dubbelt met 336662 vReeven; 347094 Droppert

* Van Duijn 1986

Margiet: vd Krogt site

Zie ook J. F. Jacobs kwartierstaat #36450/1. Bij Jacobs uit dit kwartier: Geertruydt en Andries Huygens

142876. Aper Amelisz van Melisdijck

142877. Ericje Daniëlsdr Cosyn (Colijn)

echtpaar dubbelt met 336668 vReeven; 347100 Droppert

* Hoffman 1908 k. 264

* C.B. van der Burch: OV, 1971, 229 (verwijst naar Hoffman)


142888. = 133000. [Dijkxhoorn]     Gielis PietersGeneratie XIX


282798. Geryt van Spaerwoude

† v 1487

NL 1964 k. 345-8. Onbekend is tot welke tak van de Van Spaarnwoude’s deze Gerrit behoorde, Jacobs reduceert vier mogelijke kandidaten tot twee, waarover beschikbaar archiefmateriaal geen verder uitsluitsel kan geven (in 1964).

282798. NN

† na 1487, tr 2. Claes Heynricxz.

NL 1964 k. 345

echtpaar dubbelt met * 143820. 287640 Lok

verwantschap: J. F. Jacobs, Het voorgeslacht van Clara van Sparwoude, NL, 78 (1961) (k. 201-211, 239-256). k. 206, 239; 81 (1964), (k. 344-358) k. 357

* dossier Van Duyn


283612. = 180412. [vdHoeven]     Yewijn Ysbrantsz

283613. = 180413. [vdHoeven]     Maritgen NN

283620. = 161236. [vdLelie]     Willem Heynricxz


285736. Matheus Jan Willemsz van Berendrecht

tr v 1450

285737. Adriana Jansdr van der Woude

echtpaar dubbelt met 673320 vReeven; 694184 Droppert

Jan

* Kort NL 1998 356 dochter van IXc

* vd Spek site  

* http://www.vanderkrogt.net/kwartierstaat/g16-19.html#102760

285742.* Ghijsbrecht Jan Witgensz

Leiden † ts 14-1-1494 en 16-3-1496, drapenier, heiligegeestmeester Leiden

285743.* Catharina Geryts Vinckendr

Leiden † na 9-8-1505

echtpaar dubbelt met 673326 vReeven; 694190 Droppert

Alijd

* Van Duijn 1986

Zie ook J. F. Jacobs kwartierstaat

285752. Amelis van Melisdyck

Wapen In goud eene meermin zwemmende op water, houdende in de opgeheven linker hand een klaverblad van groen in de rechterhand het schild rustende op 't water een wapenschild van zilver met drie klaverbladen van groen. Het wapen komt ook wel voor alleen van zilver met drieklaverbladen van groen (v. d. Lely [archief Delft]).

Hoffman 1908, k. 264: "Onderstaande genealogie is ontnomen aan een manuscript geslachtslijst van ouden datum vermeerderd met eenige aanteekeningen uit van der Lely [archief Delft] en uit genealogische tijdschriften. Voor aanvullingen of verbeteringen houd ik mij aanbevolen."

C.B. van der Burch: OV, 1971, 229 (verwijst naar Hoffman)

285754. Daniël Gerritsz Colyn

schepen van Delft

285755. Gerritaeghten Barthoutsdr Nagel van Voorhout

echtpaar dubbelt met 673338 vReeven; 654202 Droppert

Erickgen

site Peter van der Krogt


285776. = 266000.[Dijkxhoorn]     Pieter GielisGeneratie XX567240. = 322472. [vdLelie]     Heynrick Jan Willemsz


571472. Jan Willem IJsbrandsz (van Berendrecht)

† v 14-8-1430 [C. Hoek 'Wassenaar'], schepen Leiden 1397, 1407, 1414, burgemeester Leiden 1415, welgeborene te Alphen 1399, te Oudshoorn 1405, pachter van de Leidse wol- en velleaccijns 19-2/16-4-1399

571473. Badeloghe Dircksdr (die Bruun?)

† ts 1437 en 27-1-1440

echtpaar dubbelt met 1 346 640 vReeven, 1 388 368 Droppert

* Kan: Leids patriciaat

De Man 'Van Berendrecht', 99-100

571474. Jan van den Woude of Johan van Alkemade van der Woude

† Delft 3-1449

571475. Machteld Willem Rengers (of: van de Maelstede)

tr 1. Willem Boshuysen (zoon: Willem)

Ons Voorgeslacht 1979 p. 141, zie bij ouders van Machteld

echtpaar dubbelt met 1 346 642 vReeven; 1 388 370 Droppert

Adriana

* Kort Nederlandse Leeuw 1998 355 IXc

* vd Krogt site

571484.* Jan Ghijsbrechtsz Witgens

† na 22-6-1462, drapenier

571485.* Alijd Gerytsdr

echtpaar dubbelt met 1 346 652 Reeven, 1 388 380 Droppert

Gijsbrecht

* Van Duijn 1986

zie ook Hans Jacobs: http://www.jacobs-schumacher.eu/XVII-.pdf #145804/5

571486.* Geryt Gerytsz Vinck

† ts 13-5-1447 en 8-2-1452, begraven met memorie in de Pieterskerk, evenals zijn vrouw

571487.* Baertraet (Baerte)

† ts 15-9-1455 en 27-7-1480, begraven met memorie in de Pieterskerk, woonde op de Nieuwe Rijn (in 1455)

echtpaar dubbelt met 1 346 654 vReeven; 1 388 382 Droppert

Catharina

* Van Duijn 1986

Jacobs: http://www.jacobs-schumacher.eu/XVII-.pdf #145806/7

571510. Barthout Pieters Nagel van Voorhout

571511. Pieternella Ruaarts

noemt zich later 'van Berckenrode,' naar haar tweede man, z.v. Gerrit Jans van Berckenrode en Catharina van Schoten

echtpaar dubbelt 1 346 678 vReeven; 1 308 404 Droppert

Gerritaeghten

site vd Krogt


571552. = 532000. [Dijkxhoorn]     GielisGeneratie XXI1 134 480. = 644944. [vdLelie]     Willem Heynricxz


1 142 944. Willem IJsbrandsz

† 1390 tijdens pelgrimsreis naar Rome

1 142 945. Geertruud

echtpaar dubbelt met 2 693 280 vReeven; 1 776 736 Droppert

* Kan: Leids patriciaat

1 142 946.* Dirk (die Bruun)

[verwantschap is niet zeker] † 20-4-1396, Heilge-Geestmeester Leiden 1371, schepen Leiden 1374, 1381, 1382

dubbelt met 2 693 282 vReeven; 1 776 738 Droppert

* Kan: Leids patriciaat

1 142 948. Jan Florisz van den Woude van Alkemade

† v 6-3-1418, hoogheemraad van Rijnland, tr 1. Katharina van Valkenisse (zoon Simon van der Woude van wie bekend is dat hij als kwartierwapens voerde Alcmade, Woude, Boeckhorst en Verburch), tr 2. ca 1390

1 142 949. Aleyd van de Boekhorst

*ca 1370, † v 1426. De afkomst van Aleyd — Van de Boekhorst en Van der Burch — is bekend uit wapens op grafstenen, zie Angevaare 2014 p. 105-108: De afkomst van Aleid.

echtpaar dubbelt met 2 693 284 vReeven; 1 776 740 Droppert

Frans Angevaare 2014, blz. 120

Kort Nederlandse Leeuw 1998, 345 ev VIIIb

Frans Angevaare soc_nederlandse_adel 15-12-2002 #1805 (en erop volgende discussie #2174, #9718)

1 142 950. Willem Rengersz

echtpaar dubbelt met 2 693 286 vReeven; 1 776 742 Droppert

Machteld

136. De erfenis van jonkvrouw Agatha in Stollaarsdijk en, de westtiende van Spijkenisse (13. . : 6 lijn).
. .-.-13. . : Willem Bettenz., als leenman vermeld 1341, 3 fo. 52v-53.
. .-~1361: Opdracht door Wive, Trise, Lietwi, dochters van Agatha, Alyaen, hun broer, Willem Bettenz., Katelijne en Wive, dochters van Oda, die dochter van Agatha was, 64 fo. 18v.
. .-.-13. .: Nikolaas Boudijns te den Brie1 voor Renger Willems, zijn zwager, 63 fo. 6.
. .-.-13. .: Renger Willem Bettenz., 64 fo. 18v.
. :.-13. . : Renger Willems, 64 fo. 8.
25-11-1405: Willem Rengers zoals zijn vader, 64 fo. 8.
19-8-1409: Willem Rengers, 64 fo. 8.
1-5-1420: Willem Rengers, 1 fo. 235v-236, 65 fo.
5. Het leen 136 gesplitst in 136A en 136B.

136A. De helft van het leen,.
31-12-1420: Willem van Boshuizen voor Machteld, dochter van Willem Rengers, zijn vrouw, bij dode van haar vader, 65 fo. 5.
. .-.-14..: Jan van Woude, vermeld 1437. 66 fo. 2.
26-6-1439: Machteld en Jan van Woude haar man, ten eigen behalve de tienden, 1 fo. 148~.
13-8-1455: Willem van Boshuizen Willems bij dode van Machteld, zijn moeder, 6,7 fo. 15.
23-1-1471: Willem van Boshuizen bij overdracht door Willem van Boshuizen de oude, zijn vader, LRK 118 c. Arkel fo. 8.
. .-.-1472: Willem van Boshuizen Willems, baljuw van Woerden, (...)

J. C. Kort (1979). Repertorium op de lenen van de hofstede Putten 1229-1650. Ons Voorgeslacht, p.141-2

1 142 968. Ghijsbrecht Wit (die Witte)

† ts 1420 en 1-5-1426, poorter op 5-12-1388, drapenier 'van Waddinxveen'

1 142 969. Margriete NN

† na 1440

echtpaar dubbelt met 2 265 272l deze kwartierstaat dBoode; 2 693 304l vReeven; 2 776 760. Droppert

Jan

* Van Duijn 1986

Zie ook J. F. Jacobs kartiestaat #291608/9

1 142 970.* Geryt Meynaertsz

† ts 1408 en 22-2-1413

1 142 971.* Geertruyt NN

memorie in de St. Pieterskerk, mogelijk d.v. Gouaert en Griete

echtpaar dubbelt met 2 693 306. vReeven; 2 776 762. Droppert

Alijd

* Van Duijn 1986

Zie ook J. F. Jacobs kwartierstaat #291610/11

1 142 972. Geryt Jacobs Vincken

† na 20-1-1420 inschrijving als student te Keulen 20-12-1395, te Heidelberg 20-12-1397

dubbelt met 2 693 308 vReeven; 1 776 764 Droppert

Geryt

* Van Duijn 1986

vd Krogt site

* Kan: Leids patriciaat, zie daar de talrijke details en bronvermeldingen

Zie ook J. F. Jacobs kwartierstaat #291612

1 143 020. Pieter Vrancken van Voorhout

1 143 021. Gerritaeghte Barthouts Nagel

echtpaar dubbelt met 2 693 356 vReeven; 2 616 808 Droppert

Barthout

pers. meded. 26-3-2005 Peter Boersma - ouders van Gerrit Aegte: pers. meded. 28-8-2005 Jan ClavauxGeneratie XXII


2 285 888. IJsbrand Boudijns

† v4-4-1379

dubbelt met 5 386 568 vReeven, 3 553 472 Droppert

Hoek 'Rept. Poelgeest

* Kan: Leids patriciaat

2 285 890. Pieter Floris

2 285 891. Hillegond

echtpaar dubbelt met 5 586 570 vReeven; 3 553 474 Droppert

Geertruud

* Kan: Leids patriciaat

2 285 892. Pieter Buytewech

† na 1357

dubbelt met 5 386 564 vReeven, 3 553 476 Droppert

* Kan: Leids patriciaat

2 285 896. Floris Florisz van Alkemade

2 285 897. Ada van der Woude

echtpaar dubbelt met 5 586 568 vReeven; 3 553 480 Droppert

* Kort NL 1998 386 VIIb

2 285 898. Jan (I) Florisz van der Boechhorst

*ca 1305, ridder, in 1339 leenman van Egmond, in 1344 beleend te 's-Gravenhage

Zie de uitvoerige aantekening van vd Krogt

2 285 899. Machteld (van der Burch)

aantekening Frans Aangevaare [soc_nederlandse_adel 15 oktober 2009]: over de kwartierwapens op de grafzerk van Jan van de Boeckhorst en Lijsbeth van Alkemade in de Noordwijkse Jeroenskerk: de grootmoeder van moederskant van Jan is een Van der Burch

echtpaar dubbelt met 11 173 138 vReeven; Droppert. Dit is foutief, moet nog verbeterd naar 5 086 569 vReeven

Frans Angevaare 2014, blz. 105-106, 107-108, 120

vd Krogt site [zijn bron: Kwartierstaat van Gent Prometheus VII, zie Hogenda]

2 285 900. Renger Willemsz

dubbelt met 5 586 572 vReeven; 3 553 484 Droppert

Willem

Ons Voorgeslacht 1979-141

2 285 942.* Govaert

m

2 285 943.* Griete

† na 28-9-1409

[nog opwaarderen: 1 bij ptellen, verdubbelen, in andere kartierstaten inwerken] echtpaar dubbelt met 2 693 306. vReeven; 2 776 762. Droppert

Geertruyt

J. F. Jacobs kwartierstaat #583222/3

2 285 944. Jacob Reymbrants Vinckenz

† ts 20-7-1392 en 27-6-1393, Heilige-Geestmeester 1381, 1382, schepen 1386, korenkoper, handelaar in leisteen, "Jacob splitst in 1389 de vicarie, gesticht door zijn grootvader Gey veren Bobburghen in 2 vicarieën" [v Duijn]

2 285 945. Margriet

† na 1410, begraven en memorie in de St Pieterskerk, bezat land in Voorschoten en Oegstgeest

echtpaar dubbelt met 5 386 616 vReeven; 3 553 528 Droppert

* Kan: Leids patriciaat, zie daar de talrijke details en bronvermeldingen

Zie ook J. F. Jacobs kwartierstaat #583224/5

2 286 040. Vranck Michielsz van Voorhout

2 286 041. Bertha van Uytenhage

echtpaar dubbelt met 5 386 712 vReeven; 5 233 616 Droppert

Pieter

vd Krogt site, zijn bron is Kwartierstaat van Gent in Prometheus VII

2 286 042. Barthout Nagel

2 286 043. Russent Robrechts

Gerrit Aegten

pers. meded. 28-8-2005 Jan ClavauxGeneratie XXIII


4 571 784. Daniel die Bruun

schepen Leiden 1335

4 571 785. Ermtruid

mogelijk d.v. Pieter Butenwegh

echtpaar dubbelt met 11 173 144 vReeven; 7 106 952 Droppert

 1. Dirk, † ma 23-7-1361, schepen Leiden 1339, 1342, 1343, zijn zwager is Huge Gibenneve, handelde in 1344 in varkens
 2. Pieter
 3. Katrine, tr Jan die Backer
 4. Alijd, tr ws Dirk van Leeuwen

* Kan: Leids patriciaat

4 571 792. jonge Floris van Alkemade

tr 1. NN, tr 2. Katharina, d.v. Nikolaas Magnus

dubbelt met 11 173 134 vReeven, 7 106 956 Droppert

Floris

Kort NL 1998 385 VIb

4 571 794. Jacob van der Woude

4 571 795. Elisabeth van Zuylen van Anholt

[ouders Van Zuylen-Van Anholt en Ripperbant]

echtpaar dubbelt met 11173136 vReeven; Droppert

vd Krogt site

4 571 796. Floris van de Boekhorst

vermeld 1303-1338

Frans Angevaare 2014, blz. 63

dubbelt met vReeven; Droppert

* Antheun Janse, p. 249, 250 (genealogie van Floris), 434

4 571 800. Willem Bettenz

als leenman vermeld 1341

dubbelt met 11 173 144 vReeven; Droppert

Renger

Ons Voorgeslacht 1979 141

4 571 888. Reymbrant Vincke Geyenz (alias Vincke Geyenz)

† na 30-11-1361, schepen Leiden 1361, schepen en Heilige-Geestmeester Leiden 1351, 1353, tr 1. v28-3-1359 Machteld, zij brengt land bij het huis Rodenburch in Zoeterwoude in, tr 2. ws 1373 Lisebet

dubbelt met 10 773 232 vReeven; Droppert

* Kan: Leids patriciaat, zie daar de talrijke details en bronvermeldingen

* Van Duijn 1986

Zie ook J. F. Jacobs kwartierstaat #1166448

4 572 080.* Michiel Hendricksz van Voorhout

4 572 081.* Anna Heermans

echtpaar dubbelt met 10 773 424 vReeven; 10 467 232 Droppert

Vranck

*vd Krogt site

4 572 084. Gerrit Nagel

4 572 085. Aechte

echtpaar dubbelt met 10 773 428 vReeven; 10 467 236 Droppert

Barthout

pers. meded. 28-8-2005 Jan Clavaux

4 572 086. Robbrecht Gerritsz, Margrieten

4 572 087. Alijt

echtpaar dubbelt met 10 773 430 vReeven; 10 467 238 Droppert

Russent

pers. meded. 28-8-2005 Jan ClavauxGeneratie XXIV


9 143 584. Floris van Alkemade

dubbelt met 22346268 vReeven; pm Droppert

Floris

Kort NL 1998 385 Vb

Vlist: Cronesteyn

9 143 588. Jacob van den Woude

† 1302, ridder in 1278, huis in Warmond, ambachtsheer van Warmond en Esselikerwoude, borg voor Amstel in 1285 en Woerden in 1288

9 143 589. Sophia van Egmond

echtpaar dubbelt met 22 346 272 vReeven; pm Droppert

Janse 'Ridderschap'

Over Jacob van de woude en verwanten, zie * Ben de Keijzer (2011) blz. 17 e.v.

9 143 592. Boudewijn van Noordwijk

Zijn huwelijk met Aleid is bekend uit een charter van Floris V van 1-2-1270. Kreeg in 1252 een leen van 110 morgen van graaf Willem II. Hij koopt 25-1-1273 de heerlijkheid Vrije en Lage Boekhorst (het huis te Boekhorst) als erfelijk leen van Floris V

Angevaare 2014 blz. 63

www vd Krogt, gezien 6-200

Op 1 februari 1270 geeft Floris V aan Boudewijn van Noordwijk tienden te Zoetermeer in pand tot betaling van 200 pond Hollands als bruidsschat voor Aleid dochter van Otto van Holland ex-bisschop van Utrecht.

J. G. Kruisheer (1971). De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299. Deel II.. Hollandse Studiën. 2-II. Historische Vereniging voor Zuid-Holland. regest #433.

9 143 593. Aleid van Holland

tr 1. Willem van Montfoort, bij wie zij dochters Aleid en Odilia heeft, Willem sneuvelt 1256

Angevaare 2014 blz. 63

B. F. van Wallene (2004). De Van Randerodes van Montfoort. Een verkenning van een duistere periode in de geschiedenis van het Montfoortse burggraafschap, 122-1281. De Nederlandse Leeuw, k. 1-35, i.h.b. kolom 12-14

NB: Dit veronderstelde eerdere huwelijk van Aleid is een doorwrochte constructie van Van Wallene, waar ook wel argumenten tegen zijn in te brengen. Waarschijnlijk is hierover het laatste woord nog niet geschreven. In de lijst soc_nederlandse_adel is er openlijke twijfel aan de juistheid van dit artikel, enzijn eerdere versie: B. F. van Wallene en A. A. Manten (1998). Van Randerodes van Montfoort en het Kocjengen-Montfoortsgerecht. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 13, 140-152, 193-202.

echtpaar dubbelt met vReeven; Droppert

verwantschap: *Antheun Janse 431 (v Noordwijk)

Ik moet gegevens in Angevaare 2014 nog bestuderen: Boudewijn van Noordwijk, blz. 63, A IIId

9 142 776. Geye (veren) Gobburgenz

*ca 1275 † na 1325 [Ke 493 f 87v], sticht samen met zijn vrouw Kerstine, St. Pietersvicarie in St. Pieterskerk

daarvoor genoemde bronnen: Ke 1428, Van Mieris, Beschryving, III 884, Ke 325

9 142 777. Kerstine

begr en memorie Pieterskerk

echtpaar dubbelt met 21 546 464 vReeven; Droppert

* Kan: Leids patriciaat, zie daar de talrijke details en bronvermeldingen

* Van Duijn 1986 .

Zie ook J. F. Jacobs kwartierstaat #2332896/7

9 144 174. Dirc Zoet ver Lizebettenz

"Dirck Zoet ver Lizabettenz. wan (1) Alijt Robbrechts, (2) Claes van den Hoeve, (3) Gherijt van Monster, ende (4) Haedwi Dirc Engels. [mogelijk Dirc Lisebettenz., wiens vrouw vermeld is in 1325; Ons Voorgeslacht 1978, blz. 585]"

Peter van de Krogt (1994). De grafboeken van de Oude Kerk te Delft (14e-16e eeuw) (4). Repertorium van de eigenaars van de graven met transcriptie van de parentelen van Ver Lizebette en anderen (ca. 1395) (vervolg op Ons Voorgeslacht jrg. 1994, blz. 348). Ons Voorgeslacht 373-392. zie p. 381.

9 144 175.* NN

Zijn vrouw, volgens de mogelijkheid door Peter van de Krogt geopperd (zie box hierboven) zou dan Hildegont Aernt Ludolfzoonsdochter zijn.
Voorschoten leen 345 Van Wassenaar. 4 morgen land in de Noortbroec bij de woning te Rosenburch, genaamd de Coetekamp.


28-10-1325: Machtelt, zuster van Hughe Nanne en gehuwd met Willem Naghel, na overdracht door Hildegont Aernt Ludolfzoonsdochter, gehuwd met Dirc Lisebettenz., bij kinderloos overlijden te versterven op Ghisebrecht van Rosenburch Jansz. van Rosenburch.

C. Hoek. De leenkamers van de heren van Wassenaar (vervolg van O.V., 1978, blz. 557). Ons Voorgeslacht, Nr. 279. p. 585

dubbelt Bosman; 46144596 vdHoeven

vd Krogt, zie boxGeneratie XXV


18 287 168. Dirk van Alkemade

18 287 169. Aleid

ws d.v. Hendrik van de Lek

echtpaar dubbelt met 40692528 vReeven; Droppert

Floris

* Kort NL 1997 255 IV

18 287 176. Jacob van den Woude

[Antheun Janse heeft deze Jacob niet] [Er is een ander geslacht Van den Woude, ene Hughe die in 1281 in Ockenberghe in Rijswijk land in leen houdt (dossier Van der Woude, CBG, stukken van M. van der Kooi)]

18 287 177. (Sophia van Teylingen)

tr 1. Gijsbert III van Amstel (uit dit huwelijk: Gijsbert IV van Amstel, tr (Berta) van Woerden; Willem ; Arnoud). Deze Sophia komt niet in de bronnen voor maar moet er in de analyse van Ben de Keijzer zijn. Zij is d.v. Willem van Teylingen (Willem II) (12-5-1244) (broer van Dirk I van Brederode (1205-1236), z.v. Willem van Teylingen (Willem I) (1174, 1198-1203).

echtpaar dubbelt met 40 692 552 vReeven; Droppert

Jacob

* Keijzer (2011) p. 19 geeft een constructie voor Sophia van Teylingen, voor haar is dus geen direct bewijs.

vd Krogt site

De naam Jacobswoude is afkomstig van het gelijknamige verdwenen dorp. In de geschiedschrijving komt Jacobswoude voor het eerst voor in het jaar 823. Men denkt dat toen ambachtsheer Jacob van den Woude het gebied in leen kreeg van Lodewijk de Vrome. Rondom het oorspronkelijk dorp werd het veen afgegraven, waardoor het in het midden 18e eeuw als een eiland in het water lag van de latere Vierambachtspolder. Hierdoor raakte Jacobswoude in verval. De bewoners verhuisden naar Woubrugge.

site Jacobswoude in wikipedia (fantasierijk)>

18 287 178. Gerard van Egmond

† 1242, tr 1. Beatrix van Haarlem (zoon Heer Willem van Egmond, z.v. Beatrix, ridder 1278, Raad van Floris V vanaf 1272 en Jan I in 1297, tr Ada (kinderen: Gerard; Heilwijf, tr Hendrik, burggraaf van Leiden)), tr 2.

18 287 179. Mabilia

* De Keijzer (2011) p. 18 bovenaan noemt Mabilia de moder van Sophia.

dubbelt met 40692556 vReeven; Droppert

* Janse 'Ridderschap'

Voor de genealogie Van Egmond zie ook http://groups.yahoo.com/group/soc_nederlandse_adel/message/2011

"Beste medespeurders,


De familie Van Egmond is reeds vaak ter sprake gekomen maar nog steeds lijkt het er op dat nog lang niet alles een goede plaats heeft gevonden. Het hierna volgende zegt voldoende.


A.W.E. DEK, Genealogie der heren en graven van Egmond (1958), blz.10-11:


Gerard van Egmond (vermeld vanaf 1229), + 25-12-1242,

Huwde (1) Beatrix van Haarlem,

Huwde (2) Mabilia, + 20-4-1262.

Zoon uit 1


Willem II van Egmond (onmondig 1248), + 20-3-1304,

huwde Ada N., + 20-1-1297.

Zoon


Gerard van Egmond (vermeld vanaf 1283), + 18-5-1300,

huwde Elisabeth van Stienen (lees Strijen), + 16-12-1297.

Zonen


1. Willem III van Egmond (vermeld 1304-1312).

2. Claes van Egmond (vermeld 1303-1305), huwde wellicht Elisabeth van Heemskerk,

hieruit Lijsbeth van Egmond.


Laatstgenoemde Lijsbeth/Lizebetthen van Egmond is uit andere bronnen bekend zijnde gehuwd met heer Zweder van Vianen met hieruit een dochter (de oudste) Heilewijf die in de loop van 1326 huwde met Willem van Vianen.


https://groups.yahoo.com/neo/groups/soc_nederlandse_adel/conversations/messages/10946

http://resources.huygens.knaw.nl/registershollandsegrafelijkheid/oorkonde/UT_090

http://resources.huygens.knaw.nl/registershollandsegrafelijkheid/oorkonde/ZH_263

In het Oorkondenboek van Holland en Zeeland (1866) van L.Ph.C. van den Bergh staat achterin enkele bladzijden met het Necrologium van Egmond (zie blz.332-335).


https://books.google.nl/books?id=tJ5BAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


Onder het jaar 1297 vinden we:

Anno 1297 Ada uxor domini Wilhelmi ob. XX die Januari, que legavit unam libram annuam ad caritatem.

Anno eodem Elizabeth de Strenen ob. uxor Wilhemi de Egmonda, filii domini Gherardi, in ecclesia Egmundensi sepulta est.


Hier vinden we dus dat Elisabeth van Strijen gehuwd was met Willem van Egmond de zoon van heer Gerard van Egmond. Omdat van Claes van Egmond - middels het wapenbord van zijn kleindochter - bekend is dat zijn moeder een Van Strijen was, moet hij dus een generatie hoger in de stamboom van Egmond geplaatst worden. De Ada die als vrouw aan Willem II van Egmond gegeven wordt dient derhalve elders geplaatst worden.


DEK schetst dus een verkeerd plaatje."

Hans Vogels, 3 januari 2018 soc_nederlands

18 285 552. Heyn Philips

*ca 1245, broer van Arnoud Phillips van Leyden

aantekening. Zie voor dit geslacht: Leverland, 'Philips van Leyden', Leupen, Filips van Leiden, m.n. 37 e.v. en Jacobs, 'Rembrandt verwant met Philips van Leyden'

aantekening. tr. Gobburg. Is hij de Hein Philips die 1326-30 in de ontginning Boschuysen voorkomt met 2 morgen 4 gaard land? (Ke. 493 f. 87v.).

18 285 553. Gobburgh

echtpaar dubbelt met 36244416 deze kwartierstaat dBoode; * 43 092 928. vReeven; * 44 428 224. Droppert

* Kan: Leids patriciaat

* Van Duijn 1986

Zie ook J. F. Jacobs kwartierstaat #4665792/3

18 285 555. (ver) Pieternelle Maes

vermeld 1312, zij is overleden v 5-1-1335

dubbelt met * 43 092 930 vReeven; * 44 428 226. Droppert

Kerstine

* Kan: Leids patriciaat, toegevoegd databestand op www

Zie ook J. F. Jacobs kwartierstaat #4665795

18 287 184. Willem van Noordwijk

heer van Noordwijkerhout

Angevaare blz. 19

echtpaar dubbelt met pm vReeven; pm Droppert

* Antheun Janse 249 e.v., 431-2

Zie nu vooral de grondige studie van Frans Angevaare (2014) [ik moet dat materiaal nog bestuderen: blz 19 A IIb. Willem is zoon van Hugo (I) van Noordwijk; de moeder van Hugo is een Van Teijlingen. Willem is gehuwd met een dochter van Boudewijn van Haarlem ]

18 287 186. Otto

† 3-4-1249, in 1245 bisschop van Utrecht

dubbelt met pm vReeven; Droppert

J. G. Kruisheer (1971). De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299. Deel II.. Hollandse Studiën. 2-II. Historische Vereniging voor Zuid-Holland. regest #433. [zie de box bij Aleid]

E. H. P. Cordfunke (1987). Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis. De Walburg Pers. (p. 82)

18 288 348. Dirk Bokel

ridder, vermeld 1273 - 22-9-1290, tr 1. NN, tr 2.

1e huwelijk: Gens Nostra blz. 522, nr. 3.717.836.

18 288 349. Ver Lizebette (die Woitte)

Talrijke gegevens over haar kinderen zijn bekend uit het 'parenteel Ver Lizebetten', waarvan Peter van de Krogt een transcriptie heeft verzorgd in Ons Voorgeslacht 1994 deel 4 p. 377 e.v.: Peter van de Krogt (1994). De grafboeken van de Oude Kerk te Delft (14e-16e eeuw) (4). Repertorium van de eigenaars van de graven met transcriptie van de parentelen van Ver Lizebette en anderen (ca. 1395) (vervolg op Ons Voorgeslacht jrg. 1994, blz. 348). Ons Voorgeslacht 373-392. zie p. 377 en volgende.

18-11-1311: Schepenen en raadsmannen van Delf oorkonden dat heer Jan, proost van Coninxvelt, koopt van ver Lisabetthe ver Hadewiendochter, en haar zoons Isebrande ver Lisabetthenz. en Jan die Witte en van hun zwager Evert Otziers 11 morgen 4 hond land in Hadewienhoeve in de Vriënban, strekkende met het westeinde aan de Kercsloot en met het oosteinde aan de Delfgaweghersloot, te meten vanaf de noordwal van dit land en niet de noordsloot mee te meten. Indien het groter blijkt te zijn, moet 12 pond per morgen worden bijbetaald, Willem Aelbrechts heeft afstand gedaan van het recht van nakoop. Borg: Costijn ver Lisabetthenz., die zal bijbetalen als het land kleiner mocht blijken te zijn en indien iemand 'anders nakooprechten zou uitoefenen,. zal hij aan de koper 12 pond per morgen plus 50 pond terugbetalen. Tevens zal hij de erop rustende last van 3 % sc. per jaar en alle eventuele andere lasten op andere goederen overbrengen (Koningsveld, inv.nr. 82).

C. Hoek (1987). Acten betr. Schieland en Oost-Delfland. Ons Voorgeslacht, p. 632

v Zijl Zuid-Hollandse genealogieën p. 197

vd Krogt 1994 p. 177 e.v.

huwelijk Dirc: Jan Clavaux pers. meded. 28-8-2005

1420170: Dit waren Claes Touwen kinderen oude vader en Duyst Heynis en Huych Groot en ook Aeriaen de platijnmakers kinderen hun 'alre' oude vader (MtP).

P. C. J. van der Krogt (1994). De grafboeken van de Oude Kerk te Delft (14e-16e eeuw)(4). Repertorium van de eigenaars van de graven met transcriptie van de parentelen van Ver Lizebette en anderen (ca. 1395). Ons Voorgeslacht, p. 377 e.v.Generatie XXVI


36 574 336. NN

36 574 337. NN

tr 2. Wouter van Meerwijk

echtpaar dubbelt met 72504064 81385056 Reeven, pm Droppert

 1. Dirk
 2. Gerard

* Kort NL 1997 254 III

36 574 356. Willem I van Egmond

† 17-5-1234

36 574 357. Badeloch

† 27-4-1244

echtpaar dubbelt met 72 504 084 deze kwartierstaat dBoode; 81 385 112 vReeven; pm Droppert

Gerard

* Dek

36 574 368. Hugo I van Noordwijk

dubbelt met pm vReeven; pm Droppert

 1. Gerard
 2. Willem
 3. NN

Angevaare blz. 19, met op p. 18 een hypothetisch schema van voorouders van Hugo. Hypothetisch dus, ‘wel erg hypothetisch’ zoals Angevaare het zelf aanduidt.

36 574 370. Willem I graaf van Holland

kruistocht naar Damiate, een onneembare vesting die dankzij zijn inzicht zou zijn veroverd; tijdens zijn afwezigheid was Boudewijn van Bentheim regent, tr 2. Maria van Brabant, wed v keizer Otto IV. De grafzerk van Willem I en Aleid is ingemetseld in de muur van het koor van de huidige kerk van Rijnsburg. Tr 1. Staveren 1197

Zie vooral ook: A. Janse (2001). Graaf Willem I van Holland (1203-1222): ridderschap en machtspolitiek. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. 116, 141-161.

Zie ook B. K. S. Dijkstra (1979). Graven en gravinnen van het Hollandse Huis. Onderzoek van de stoffelijke resten opgegraven op het terrein van de voormalige abdijkerk te Rijnsburg in 1949 en 1951. De Walburg Pers. O.a. p. 136-7 de schedels van Henric van Gelre, Aleid van Gelre, Symon of Godfried met de Bult, Floris de Zwarte, Robert Florisbroer, Aleidis, nr 106 (niet verwant), Willem I, Floris V, Floris, broer van Willem I of Dirk VII, Petronella, Willem, broer van Floris IV en Ada Baldwinus, broer van Willem I, Floris IV, Ada, Jan I. Ook reconstructie van de moorden op Floris de Zwarte, Floris IV en Floris V, en de dood van Jan I (Hfdst. VI)

36 574 371. Aleid van Gelre

Adelheid, † 4-2-1218, begr 12-2-1218 abdij Rijnsburg bij haar broer Hendrik. “Adelheid was de grootmoeder van tegenkoning Willem van Holland (1247-1256), haar zoon Otto van Holland († 3 april 1249) werd bisschop van Utrecht (1234-1249).” [Jahn & Van Winter, p. 35]

Jens Lieven (2008). Adel, Herrschaft und Memoria : Studien zur Erinnerungskultur der Grafen von Kleve und Geldern im Hochmittelalter (1020 - 1250). Schriften der Heresbach-Stiftung Kalkar #15. (gebaseerd op dissertatie). Stammtafel op p. 234-5, waarvoor Lieven steunt op R. G. Jahn (2001). Die Genealogie der Vögte, Grafen und Herzogöge von Geldern. In J. Stinner & K.-H. Tekath: Gelre — Geldern — Gelderland. Geschichte und Kultur des Herzogtums Geldern. Geldern. (p. 31 e.v., vat de genealogieën door Merckens en Schilfgaarde samen). Düsseldorf. NB: Dat hoofdstuk is herzien in de Nederlanse uitgave van 2--3: Jahn & Van Winter, zie hierbeneden.

Ralf G. Jahn & Johanna Maria van Winter 2003). De genealogie van de graven en hertogen van Gelre. In M. Evers, W. Th. M. Frijhoff, G. Nijsten, B. Thissen, G. H. A. Venner & J. M. van Winter: Het Hertogdom Gelre. Geschiedenis, kunst en cultuur tussen Maas, Rijn en IJssel (33-47). Uitgeverij Matrijs.

Cordfunke verwijst voor een beschrijving van dit romantische huwelijk naar E. A. Hattinga van ’t Sant en F. W. N. Hugenholtz (1985). Romantiek in Gelre. Wilhelmus Procurator en de verloving van graaf Willem I van Holland. In Van Buuren: Tussentijds p. 138-146. Utrecht.

dubbelt met pm vReeven; Droppert

 1. Ricardis, sticht Koningsveld (abdij bij Delft), daar begr 3-1-1262
 2. Ada, abdis Rijnsburg, daar begr 1258 voor het hoogaltaar
 3. Floris IV, graaf van Holland, *24-6-1210, † 19-7-1234 bij een steekspel, begr abdij Rijnsburg, tr Mathilde van Brabant
  • Aleida van Holland, tr Jan van Avesnes (Jan van Avesnes, in 1280 graaf van Henegouwen, 1299 graaf van Holland en Zeeland, tr Filippina van Luxemburg (zoon Willem III, graaf van Holland en Zeeland 1304-1337 en (Willem I) graaf van Henegouwen)
  • Gwijde van Avesnes, bisschop van Utrecht (bastaard Aleyd, tr Otto van Asperen)

   C. L. Verkerk: Baljuw Bernd van den Dorenwerde en zijn domicilie in Amstelland. In achtentachtigste jaarboek van het Genootschap Amstelodamum anno MCMXCVI. (16-43)

 4. Otto
 5. Willem, † 30-8-1238 bij een steekspel, begr abdij Rijnsburg

E. H. P. Cordfunke (1987). Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis. De Walburg Pers. (p. 81 e.v. ‘Aleid van Gelre’)

36 576 698. NN

36 576 699. Ver Hadewie

Lizebette

* vd Krogt 1994 p. 377 e.v.Generatie XXVII


73 148 672. Dirk van Alkemade

dubbelt met 162770112 vReeven; Droppert

NN

* Kort NL 1997 254 II

73 148 712. 'Kwade' Wouter heer van Egmond

† 17-5-1234

73 148 713. Mabilia

echtpaar dubbelt met *40692554. vReeven; *162770216. vReeven; * 177711328. Droppert

 1. Willem
 2. Wouter, † v1223
 3. Gerard, † 24-2-1217, stamvader van de heren van Egmond van Merenstein, in 1248 ridder genoemd, zoon Wouter † 1223, kinderen van Wouter: Lubbert, Arnold, Nicolaas, Wouter, Menso

  Hans Vogels, message 1219: broers, geen zonen, van Wouter

* Dek

Voor de genealogie Van Egmond, met correcties op Dek, zie ook http://groups.yahoo.com/group/soc_nederlandse_adel/message/2191

73 148 740. Floris III graaf van Holland

†1-8-1190 aan dysenterie tijdens de Derde Kruistocht met keizer Frederik Barbarossa (die een paar maanden eerder was verdronken) (zie over Otto III en Willem I in die Derde Kruistocht: Antheun Janse, 2000); hij tr ws bij dezelfde gelegenheid waarbij de kerk van Vlaardingen is teruggegeven aan de abdij van Egmond, 28-8-1162.

de verdere lijn is nog niet uitgewerkt, maar wel te vinden in de kwartierstaat Bronckhorst 168.

ook: p. 412 in A. Janse (2001). Graaf Willem I van Holland (1203-1222): ridderschap en machtspolitiek. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. 116, 141-161.

73 148 741. Ada van Schotland

prinses van Schotland, † 11-1-????, na 1206, kreeg als huwelijksgift het Schotse graafschap Ross, Abt Wibold van Egmond is in Schotland de hand van Ada gaan vragen, de zuster van koning Malcolm IV, d.v. Henry graaf van Huntingdon (bij Cambridge) † v 1153, z.v. Schots konig David I † 1153. Klopt dit allemaal wel? Janse, p. 142: zijis zuster van de Schotse koning Willem de Leeuw (1165-1214). Ja, het klopt, Malcolm en Willem zijn broers.

dubbelt met pm vReeven; Droppert

 1. Dirk VII van Holland, Dordrecht † 4-11-1203, tr Aleidis van Kleef, dv Dirk IV van Kleef en Aleidis van Sulzbach (dochter Ada van Holland, tr Lodewijk van Loon)

 2. Hendrik?
 3. Floris, Middelburg † 30-11-1210, kort kanselier van de koning van Schotland, domproost Utrecht 1198-1204, in de Loonse oorlog samen met Willem aan de verliezende kant, na zijn afzetting in 1204 monnik in Middelburg.
 4. Willem
 5. Ada, tr 1176 Otto I graaf van Brandenburg
 6. Sophia?
 7. Margaretha van Holland, tr Lisse 1182 Dirk V van Kleef, zv Dirk IV van Kleef en Aleidis van Sulzbach
 8. Elisabeth, † jong
 9. Agnes † 22-4-1228, vanaf 1186 abdis Rijnsburg
 10. Boudewijn, † 19-7-1204 Rijnsburg begr

Zie vooral ook: A. Janse (2001). Graaf Willem I van Holland (1203-1222): ridderschap en machtspolitiek. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. 116, 141-161.

aantekening Cordfunke 1987 p. 70: In de Egmondse annalen is Hadewich genoemd, maar zij is een dochter van Floris II volgens Bruch (Jaarboek 1963 Haerlem, p. 94-95)

aantekening Cordfunke 1987 p. 70: een door Beke genoemde zoon Robert is ws de broer van Floris III

Johanna Maria van Winter (1996). De landsheren van de noordelijke gewesten: de bisschop van Utrecht en de graven van Gelre, Kleef en Bentheim. In D. E. H. de Boer, E. H. P. Cordfunke en H. Sarfatij: Wi Florens .... . De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuw (p. 55-67). Uitgeverij Matrijs. Zie het schema op p. 57: de verwantschap van Floris V met de vorsten van de omringende landen. O.a. de lijn van Dirk VI naar Floris V.

E. H. P. Cordfunke (1987). Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis. De Walburg Pers. (p. 81 e.v. ‘Aleid van Gelre’)

Jens Lieven (2008). Adel, Herrschaft und Memoria : Studien zur Erinnerungskultur der Grafen von Kleve und Geldern im Hochmittelalter (1020 - 1250). Schriften der Heresbach-Stiftung Kalkar #15. (gebaseerd op dissertatie). Stammtafel op p. 237, waarvoor Lieven steunt op D. Kastner (1972). Die Territorialpolitik der Grafen von Kleve. Düsseldorf.

73 148 742. Otto I graaf van Gelre

† 30-4-1207, tr ca 1185

73 148 743. Ricardis van Scheyern-Wittelsbach

*1173, Roermond † 21-9-1231

ws d.v. Otto I van Wittelsbach en Agnes van Loon; Otto z.v. Otto IV van Scheyern-Wittelsbach en Heilika van Langenfeld; Agnes d.v. Lodewijk I van Loon

Dit wacht nog op verdere uitwerking

dubbelt met pm vReeven; Droppert

* Lieven (2008) p. 235

* Jahn & van Winter

E. H. P. Cordfunke (1987). Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis. De Walburg Pers. (p. 81 e.v. ‘Aleid van Gelre’)

73 153 398. IJsbrant van der Made

ridder in 1260, tr 1. Hadewig van Marlant Bartholomeusdr, † ca 1250 (uit dit huwelijk Bartholomeus van der Made, ridder 1261-1287, kinderen: ridder Willem, Dirk, woonde de hofstede Van de Made bij Delft [Antheun Janse p. 431], stichter van de oude kerk in Delft) [vd Krogt noemt als bron voor deze verwantschap Van Wimersma Greidanus]
De vraag dient nu gesteld, waar het middelpunt van deze gansche grondheerlijke organisatie, de vroonhof zelf, te zoeken is. (...) Het eenige aanknopingspunt, dat ons mogelijk in staat stelt den vroonhof te localiseeren, biedt het latere klooster Koningsveld. (...) Mogelijk was dus het pas gestichte convent eerder in één der gebouwen van den vroonhof ondergebracht, en heeft het eerst in 1277 een eigen tehuis gekregen.
Waar is nu die voorlopige behuizing in den vroonhof te zoeken? In het jaar 1299 verhuurde het klooster een molen, dien het bezat, staande "in Ghoetslant van Conincsvelt toter Made" [De Fremery, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, Supplement, nr 328] Allicht zal men een molen ten behoeve van de nonnen dicht in de nabijheid hunner woning gebouwd hebben. Misschien was nu, toen de abdij verhuisde, deze molen op het 'Godsland' (een uitdrukking die op één lijn staat met ons woord 'Godshuis') blijven staan. Het convent verhuurde hem onder beding van kosteloos malen van het meel, benoodigd voor de kloosterlingen.
De Made (d.i. hooiland, waar gemaaid wordt), waaraan dit 'Godsland' grensde, was het land tussen de Oude Delf en de madesloot, vlak ten Zuidwesten van de latere stad. De Madelanden met daarin gelegen, stellig vrij aanzienlijke woning waren omstreeks 1280 een grafelijk leen. [Zie: Het oude register van grave Florens, uitg. d. S. Muller Hz., in: Bijdr. en Meded. van het Hist. Genootschap, dl. 22, 1901, blz. 188: "Bartholomaeus de Made (heeft in leen) den tiende van Delf metter gigte van der kerken; .... sine woninghe ende dat lant tusscen die Delf ende den Maesscloet (stellig te lezen: Maesloet, d.i. Madesloot) ..." In 1331 beleende graaf Willem III Dieric van der Made met "al dat goed, dat hare Willem van der made, sijn broeder, van ons ter lene helt in sinen lesten live, uytgenomen die ghifte van der keke te Delf ...", Alg. Rijksarchief, register EL 2 (Leenkamer, inv. nr. 2) fo. 68 vo; daaronder staat: "Nota. Om dat de grave an him ghehouden hevet de manne, die van der hofstat van der made verlient waren, zo zijn die manne van der Made in dit boek in enre cedele steken". Deze leenroerigheid bestond nog in 1615; zie Van Bleyswijck, blz. 103.] bezeten door Bartholomaeus van der Made. Deze was een vooraanstaande figuur in het dertiende-eeuwsche Delft, stichter van de Oude Kerk, die aanvankelijk aan zijn naamheilige, St. Bartholomaeus, gewijd was. Het schijnt zeer wel mogelijk, ofschoon ik de juisheid van deze hypothese niet met stukken bewijzen kan, dat hij het ambt van villicus of hofrechter bekleedde. Men zou dan verder kunnen aannemen, dat de genoemde Madelanden oorspronkelijk de terra indominicate, de rechtstreeks tot den vroonhof behoorende gronden uitgemaakt hebben, die door den villicus aanvankelijk ambtshalve beheerd werden en later, toen dit ambt erfelijk was geworden, als leen in het bezit van zijn geslacht bleven.
(...) de vroonhof lag ongeveer ter plaatse van het tegenwoordige station.

J. F. Niermeyer (1944). Delft en Delfland. Hun oorsprong en vroegste geschiedenis.Leiden: Templum Salomonis.

tr 2. NN

Ver Hadewie

* vd Krogt 1994 p. 377 e.v.Generatie XXVIII


14 6297 344. Dirk van Alkemade

dubbelt met * 325540224. vReeven; * 355422592. Droppert

Dirk

Kort 1997 254 I

146 297 480. Dirk VI

146 297 481. Sophia van Reineck

Overleed in Jeruzalem, 1176.

 1. Floris [oudste zoon]

  Zie vooral ook: p. 146-7 in A. Janse (2001). Graaf Willem I van Holland (1203-1222): ridderschap en machtspolitiek. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. 116, 141-161.

146 297 482. Hendrik van Schotland

prins van Schotland, graaf van Huntingdon

146 297 482. Ada de Warenne

d.v. Willem de Warenne, graaf van Surrey

dubbelt met pm vReeven; Droppert

 1. Ada
 2. Malcolm, koning van Schotland van 1153-1165
 3. Willem, koning van Schotland van 1165-1214
 4. David, Yardley &dagger 17-6-1219, tr 26-8-1190 Maud de Kevilioc, d.v. Hugh de Kevilioc, graaf van Chester
 5. Margaretha, tr 1. hertog Conan IV van Bretagne, tr 2. Humphrey de Bohun

wiki

146 297 484. Hendrik I graaf van Gelre

† 1182, tr ca 1135 Agnes van Arnstein.
De verdere lijn is hier niet uitgewerkt, maar te vinden in de kwartierstaat Bronckhorst 722.

P. C. Boeren (1938). De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen. Van Aelst. Op blz. 8 de stamboom van de Flamenses. Althans: zoals Boeren die construeert. Want er zijn onzekerheden legio, en latere historici komen tot een andere opstelling. Zie ook:

M. Evers, W. Th. M. Frijhoff, G. Nijsten, B. Thissen, G. H. A. Venner & J. M. van Winter (Red.) (2003). Het Hertogdom Gelre. Geschiedenis, kunst en cultuur tussen Maas, Rijn en IJssel. Uitgeverij Matrijs.

verdere lijn:
Gerard van Wassenberg tr Irmgard van Zutphen;
Gerard I van Gelder, tr 2. Clementia van Poitou;
Gerard II Flamens;
Gerard I Flamens

146 297 485. Agnes van Arnstein

Dit wacht nog op verdere uitwerking. Geen ouders bekend? Volgens Lindemans zou haar vader Lodewijk II van Arnstein zijn. Dan weet Henk Verdonk er meer van, maar kennelijk kan hij deze Agnes van Arnstein niet plaatsen (p. 317):

Zie het recente: Henk Verdonk (2012). Alzey - Zutphen. Een onderzoek naar het rijksleen te Alzey van de graven van Zutphen. Sdu Uitgevers, Den Haag. ISBN: 9789012390729 bestand

dubbelt met pm vReeven; Droppert

* Lieven (2008) p. 235

E. H. P. Cordfunke (1987). Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis. De Walburg Pers. (p. 81 e.v. ‘Aleid van Gelre’)

146 297 486. Otto I hertog van Beieren

*1117, Pfullendorf (Baden) † 11-7-1183, Otto I van Wittelsbach, sinds 1180 hertog van Beieren; steun en toeverlaat van keizer Frederik Barbarossa

Otto I In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 24, Duncker & Humblot, Leipzig 1887, 643-646.

Wiki Bayern

Wiki Scheyern/Wittelsbach Otto ws z.v. Otto IV van Scheyern-Wittelsbach en Heilika van Langenfeld of Lengenfeld?; Agnes ws d.v. Lodewijk I van Loon en Agnes van Metz

Dit wacht nog op verdere uitwerking

146 297 487. Agnes van Loon

† 26-3-1191, d.v. Ludwig II von Loon en Reineck burggraven van Mainz.

Wiki Bayern

Wiki nl

dubbelt met pm vReeven; Droppert

verwantschap: * Jahn & van Winter p. 34 VII-2

kinderen (niet niet gecontroleerd) (er zijn twee dochters Heilika):

Wiki nl (ws overgenomen van Wiki de, Nohburg moet Vohburg zijn.Generatie XXIX


David van Schotland

292 594 964. David van Schotland

Dabid mac Mail Choluim, koning van Schotland van 1124 tot 1153, David de Heilige, begr in de abdij van Dunfermline

292 594 965. Mathilde van Huntingdon

wiki

dubbelt met pm vReeven; Droppert

Hendrik

wiki, daar staat ook de afbeelding. Engelse wiki is uitvoeriger

292 594 972. Otto V von Scheyern

wiki Otto_V._von_Scheyern

Otto I In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 24, Duncker & Humblot, Leipzig 1887, 643-646.

Wiki Bayern

Wiki Scheyern/Wittelsbach

292 594 973. Heilika von Lengenfeld

† 14-9-1170

wiki

dubbelt met pm vReeven; Droppert

wikiGeneratie XXX


Malcolm III van Schotland

585 189 928. Malcolm III van Schotland

Máel Coluim mac Donnchada, ‘Canmore,’ koning van Schotland van 1058 tot 1093, Alnwick † 13-11-1093 (gesneuveld in een hinderlaag door Robert de Mowdray, graaf van Northumbria), doodt koning Macbeth (dezelfde, zeker) in 1057 en zijn zoon koning Lulach de Gek in 1958, tr 1. Ingebjorg Finnsdotter (zoons: Duncan, volgde hem op als koning Duncan II van Schotland; Donald; Malcolm), zij tr 1. Thorfinn Sigurdsson, graaf van Orkney

zie ook de Engelse

wiki

585 189 929. Margaretha van Schotland

† 11-1093, enkele dagen nadat Malcolm sneuvelde, in Edinburgh Castle; in 1249 heilig verklaard

wiki en de Engelse

wiki

dubbelt met pm vReeven; Droppert

585 189 928. Waltheof van Northampton

graaf van Northampton.

wiki

Ik werk deze lijn niet verder uit, dat is niet geweldig zinvol meer. Zie de box voor oudere generaties. In volgende kwartieren zal ik op deze wijze ook verdere lijnen kortsluiten. Voor details over kort genoemde personen en geslachten: zie Lindemans (1982), of andere ter plekke genoemde bronnen.

I. Ursus

II. Shratlingus

III. Ulfius

IV. Biorn

V. Siweard Digera, † 1055, tr Aelfflade van Nothumberland (Waltheot; Sybille, tr Duncan I, koning van Schotland

VI. Waltheot, graafvan Huntingdon in 1070, graaf van Northumberland in 1072, graaf van Northampton in 1065, tr 1070 Judith van Lens, d.v. Lambert, heer van Lens, graaf van Aumale, en Aelis van Conteville

Leo Lindemans (1982). Voorouders in de middeleeuwen. Deurne: Moderne Instructie Methoden NV. Lindemans gebruikt W. H. Turton (1928). The Plantagenet ancestry. En Eberhard Winkhaus (1950). Ahnen zu Karl den Grossen und Widukind.

dubbelt met pm vReeven; Droppert

Mathilde (Maud)

wiki, daar staat ook de afbeelding

585189944. Ekkehardt I. von Scheyern

wiki Otto_V._von_Scheyern

585189945. Richgard von Krain-Orlamünde

† 14-9-1170

wiki

dubbelt met pm vReeven; Droppert

585189946. Friedrich III. von Pettendorf-Lengenfeld-Hopfenohe

z.v. Isingardis, d.v. Friedrich I, en Ruotger von Veltheim; broer Rudgar von Veltheim is aartsbisschop van Maagdenburg. Friedrich I tr Sigena von Leinungen, d.v. Graf Goswin dem Älteren, erfvrouwe von Morungen en Gatersleven, wed v Gaugraf Wiprecht I von Groitsch (uit dat huwelijk: Wiprecht von Groitzsch)

wiki

wiki Herren_von_Pettendorf

585189947.* Heilika von Swaben

† 14-9-1170. Deze duiding is volgens sommigen niet zeker. In ieder geval is zij dochter van Friedrich von Swaben en Agnes von Waiblingen, en daarmee is zij nicht van keizer Heinrich IV

wiki

wiki

dubbelt met pm vReeven; DroppertGeneratie XXXI


1 170 379 856. Duncan I van Schotland

&dagger 1040 gesneuveld bij Pitgaveny bij Elgin

1 170 379 857.* Sybille

d.v. Siweard Digera, † 1055, en Aelfflade van Nothumberland

Leo Lindemans (1982). Voorouders in de middeleeuwen. Deurne. Zie de box bij Waltheof van Northampton

dubbelt met pm vReeven; Droppert

 1. Malcolm
 2. Donald, koning van 1093-1094, en 1094-1097

wiki

1 170 379 858. Eduard Aetheling

Eduard de Banneling, Edinburgh † 16-11-1093

1 170 379 859. Agatha

dubbelt met pm vReeven; Droppert

 1. Edgar Aetheling van Engeland, in 1066 weliswaar uitgeroepen tot koning van Engeland, maar niet gekroond: hij moest zijn troon afgeven aan Willem de Veroveraar.
 2. Margaretha
 3. Christina

wikiGeneratie XXXII


2 340 759 712. Crinan van Atholl (the Thane) van Dunkeld

† 1045, abt van Dunkeld, z.v. Duncan en NN van de Eilanden (the Isles)

2 340 759 713. Bethóc van Schotland

dubbelt met pm vReeven; Droppert

 1. Duncan
 2. Walred van Schotland, tr Aldgitha van Northumberland (dochter NN, tr Edgar Aetheling, koning van Engeland)

Leo Lindemans (1982). Voorouders in de middeleeuwen. Deurne.

wiki

2 340 759 716. Edmund II van Engeland

† 30-11-1016


Edmund Ironside - MS Royal 14 B VI


wikipedia

Christopher Brooke (1963) The Saxon and Norman Kings. Batsford. isbn 0713415347 [p. 200 genealogical table Wessex, see boode.htm#2340759716] [This table has the same series as Lindemans below; names spelled somewhat differently, however]

koningen van Engeland

I. Cerdik, koningvan Wessex 496-534

II. Ceorda

III. Cynrik, edelman in Wessex 534-561, koningvan de Westsaksen

IV. Cealwin

V. Guthwin

VI.* Guthwolf

VII.* Ceobald

VIII.* Conrad, onderkoning in Wessex

IX.* Inghild

X.* Eoppa

XI. Eaba

XII. Eahlmund, koning van Kent 786-801

XIII. Ecgberth, koning van Wessex, van Kent, van Engeland, tr Raedburh

XIV. Aethelwulf, koning van Kent, van Wessex, van Engeland, tr Osburh, d.v. Oslak, huis der Jutten

XV. Aelfred (the Great), koning van Engeland, tr 868 Alswitha van Gaini, d.v. Aethelred Mucil, graaf van Gaini, en Eadburh van Mercië (zie Lindemans voor acht ouderegeneraties koningenvan Mercië)

XVI. Eadward I, koning van Engeland, † 924, tr Eadgifu, d.v. Sighelm, graaf van Kent

XVII. Eadmund, † 946, tr Aelfgifu, heilige

XVIII. Eadgar, † 975, tr 964 Aelfthrid, d.v. Ordgar, hertog van Devonshire

XIX. Aethelred II, † 1016, tr 985 Aelflede, dochter of kleindochtervan graaf Thored

XX. Eadmund II (Ironside), † 1016, tr 1015 Aeldgitha, d.v. Mocar en mogelijk Aedgitha

Leo Lindemans (1982). Voorouders in de middeleeuwen. Deurne. Lindemans gebruikt Eberhard Winkhaus (1950). Ahnen zu Karl den Grossen und Widukind.

2 340 759 717. Aeldgitha

d.v. Mocar en mogelijk Aedgitha

dubbelt met pm vReeven; Droppert

Eduard

Leo Lindemans (1982). Voorouders in de middeleeuwen. Deurne.

wiki

wiki

Stepan I

2 340 759 718. Stefanus I van Hongarije (de Heilige)

† 1038, wordt in 1000 de eerste koning van Hongarije, z.v. grootprins van de Magyaren Géza (Geisa) en Sarolt, d.v. Gyula van Transylvanië, kleinzoon van Tuhutum; Stefanus is in 1083 door paus Gregorius VII heilig verklaard (evenals zijn zoon Emmerik), zijn verjaardag is een nationale feestdag in Hongarije

vorsten van Hongarije

I. Oegyck, in 819 vorst der Hongaren in Azië, tr Emese, d.v. Hetmadgyar Oenedöbel

II. Almos

III. Arpad, † 907

IV. Zoltan, † 949, tr NN, d.v. Mareth, vorst van Bihar

V. Taksony, † 972, tr 947 NN van Koemanië (zonen Geise; Michael, koepan van Samogy, regent in Polen, tr zijn schoonzuster Aleid van Polen)

VI. Geisa, † 997, tr 973 Adelheid van Polen (kinderen: Vajk (gedoopt: Stefanus, de eerste koning van Hongarije); Jutte, tr de latere koning Boleslaw I van Polen; Margaretha, tr de latere tsaar Gavril Radomir van Roemenië. Maria, tr Otto Orseolo, dogevan Venetië; Gizella, tr de latere koning Samuel Abavan Hongarije)

Leo Lindemans (1982). Voorouders in de middeleeuwen. Deurne, p. 72. Lindemans gebruikt Eberhard Winkhaus (1950). Ahnen zu Karl den Grossen und Widukind.

wiki

wiki:

hertogen van Polen

I. Piast, † 861

II. Ziemovit, † 892

III. Leszek IV, † 913

IV. Ziemomislav, † 964, tr Gorka (kinderen: Adelheid, tr Geisa; Mieczyslav, † 992, tr Dombrovska van Bohemen (Boleslav, tr Juditta van Hongarije; Sigrid, tr Erik koning van Zweden))

Leo Lindemans (1982). Voorouders in de middeleeuwen. Deurne, p. 112

2 340 759 719. Gisela van Beieren

dubbelt met pm vReeven; Droppert

 1. Emmerik
 2. Otto
 3. Bernard
 4. Agatha
 5. Hedwig, tr Sigefroid, Comte Mosellan, graaf van Luxemburg (stamvader van de graven van Luxemburg) (haar dochter: de heilige Cunigunda van Luxemburg)

  John Allyne Gade (1951). Luxemburg in the Middle Ages. Brill.

wiki, daar staat ook de afbeelding

wiki: GézaGeneratie XXXIII


4 681 519 426. Malcolm II van Schotland

† 25-11-1034, koning vanaf 1005, in datjaar doodde hij koning Kenneth III, slag van Monzievaird

dubbelt met pm vReeven; Droppert

 1. Bethóc
 2. Donada, mogelijk is zij de moeder van Macbeth.

wiki

4 681 519 438. Hendrik II van Beieren

(der Zänker), hertog van Beieren, † 955

Saksen

I. Bruno I, tr NN d.v. Dietrich van de Asseburg, hoofdman van de Oostfalen

II. Berno, graaf in Saksen, tr Hasala van Enger (=Westfalen)

III. Bruno II, graafin Saksen, tr Oda

IV. Liudolf, hertog in Saksen, † 866, tr Oda, van Thüringen (Weimar)

V. Otto, hertog van Saksen, tr Hadwig van de Noordmark (Babenberg) (dochter Baba tr Heinrich van Babenberg)

VI. Heinrich (der Vogler), hertog van Saksen, Duits koning en Rooms keizer in 919, koning van Lotharingen, tr 906 Hatheburg, d.v. Erwin, graaf in Merseburg, tr 2. Mechtild van Hamaland (Westfalen) (uit dit huwelijk o.a. Heinrich)

VII. Heinrich, tr Juditta van Beieren, d.v. Arnulf I (der Böse), hertog van Beieren, en Juditta van Sëlichgau). Arnulf is z.v. Luitpold, markgraaf in Karinthië en Oost-Beieren, en Kunegund, d.v. Berchtold, paltsgraaf van Zwaben en Gisla van Duitsland (zie Lindemans, Karolinger: Gisla is d.v. Ludwig II (der Deutsche), koning van de Oost-Franken, en Emma van Altdorf (Welf))

VIII. Heinrich II.

Leo Lindemans (1982). Voorouders in de middeleeuwen. Deurne. p. 120

4 681 519 439. Gisela van Hoogbourgondië

Leo Lindemans (1982). Voorouders in de middeleeuwen. Deurne. Verwijst naar Welf, tak van Hoogboergondië, maar daar vermeldt Lindemans geen Gisela.

dubbelt met pm vReeven; Droppert

 1. Bruno van Beieren, bisschop van Augsburg, † 1029, tr Christine van de Oostmark (dochter Agathe, tr ca 1035 Edward van Engeland, † 1057)
 2. GiselaGeneratie XXXIV


9 363 138 852. Kenneth II van Schotland

koning van Schotland

I. Fergun I, koning van de Schotten

II. Dongart I, koning van de Schotten, † ca 505

III. Goranus, † ca 560

IV. Aidan, † ca 606

V. Eochaid I, † ca 629

VI. Donald I, † 642

VII. Dongart II, † 673

VIII. Eochaid II

IX. Eochaid III, † 733

X. Aodh I, † 778

XI. Eochaid IV, koning van de Schotten, † 781, tr Urgusia, d.v. Ungust, koning van de Picten

XII. Alpin, † 841

XIII. Kenneth I Mac Alpin, koning van Argyll 841-843 en van Schotland in 843, † 858

XIV AODH (Whitefoot), koning van Schotland van 877-878 (zijn broer Constantin I was koning van Schotland van 863-877)

XV. Donald IV, koning van Strathelyde in 900

XVI. Malcolm I Mac Donald, koningvan Schotland in 943, † 954

XVII. Kenneth II, koning van Schotland in 971, † 995, tr. NN van Leinster

Leo Lindemans (1982). Voorouders in de middeleeuwen. Deurne: Moderne Instructie Methoden NV. Lindemans gebruikt W. H. Turton (1928). The Plantagenet ancestry. En Eberhard Winkhaus (1950). Ahnen zu Karl den Grossen und Widukind.

dubbelt met pm vReeven; Droppert

Malcolm

wikiVerdubbelingen


Door de gekozen systematiek met gesplitste kwartierstaten onstaat er een probleem met de afhandelingen van verdubbelende kwartieren. Zodra uit een gezin twee of meer kinderen in de kwartierstaat terecht komen, onstaat er een verdubbelde voorouderlijn.

De gewone werkwijze bij gepubliceerde kwartierstaten is om bij het eerste voorkomen van een verdubbeling het hogere kwartier door te verwijzen naar het lagere kwartier, en de oudere generaties voor dat hogere kwartier niet meer op te nemen.

Bij afgesplitste kwartierstaten waarbij verdubbelingen tussen afsplitsingen optreden, ontstaat het probleem dat bij weglaten van de verdere voorouders van het hogere verdubbelende kwartier, de afgesplitste kwartierstaat een onvolledig beeld zou geven. Ik heb er daarom voor gekozen om bij verdubbelingen tussen afgesplitste kwartierstaten de verdubbelingen ook in de oudere generaties te blijven aangeven.

Bij verdubbelingen binnen een deelkwartierstaat zal ik de gewone procedure volgen, en na de eerste keer de dubbele kwartieren niet meer aangeven.

In kwartierstaten met boerenfamilies die sterke onderlinge relaties hebben, kan het aantal verdubbelende kwartieren enorm groot worden. In de Veluwse kwartierstaten is dat evident het geval bij de dominante schoutenfamilie Pannekoek, en de papiermakers Schut en Van Amersfoort. In de Delflandse kwartierstaten is hetzelfde verschijnsel nog sterker aanwezig omdat er over meer generaties gegevens beschikbaar zijn, en er bovendien een sterke druk is om partners te vinden binnen de getalsmatig beperkte stand van welgeboren boeren. De familie Van der Kooij is daar het meest aansprekende voorbeeld van, een voorbeeld dat bovendien heel goed is gedocumenteerd.


BronnenVan Alkemade

J. C. Kort (1997/8). Van Alkemade 1200-1782. Nederlandsche Leeuw (de 3e aflevering in 1998, 343-360, betreft de tak van Jan van den Woude, z.v. Floris en Ada)
J. C. Kort en L. J. Malherbe (2003). Van Alkemade 1200-1782. V. (Tak Leeuwestein). De Nederlandsche Leeuw, kolom 164-179.

Berendrecht

J.P. de Man Berendrecht, enige genealogische en heraldische aanteekeningen betreffende de familie Berendrecht te Leiden van ca. 1390 tot ca. 1661. De Nederlandsche Leeuw, 1915, 98-108, 133-141. (CBG overdruk?, zoek)

E, Pelinck. Drie Hollandse memorietafels uit de 16e eeuw en hun stichters (Boshuysen, Berendrecht en Booth).JaarboekCentraal bureau voor Genealogie, 1959, 99-104.

(artikel De Nederlandsche Leeuw 1965: Clara Jans van Berendrecht, ws. de gegevens van De Man 1915). wapen biemond

Biemond

A. J. J. Bol-Sluurman (2009). De geschiedenis van de familie Biemond. Eigen uitgave. [Ik heb dit boek nog niet ingezien, maar 71424. Pieter Symonsz is de stamvader van deze familie] [het is een uitgave in eigen beheer, in gelimiteerde oplage. Bestelling moesten 21-11-2009 zijn ontvangen. Anneke Bol heeft (januari 2011) een herdruk in voorbereiding. Email van de auteur: abol apenstaart wanadoo.nl] [meer info op de ngv.nl site] [de afbeelding staat op de ngv-site]

Kwartierstaat van Adriana Anna Biemond.

Zie ook de kwartierstaat van Henk http://home.planet.nl/~hvdspek/ [broken link? 9-2008] voor de oudere generaties.

Van de Boekhorst

Frans Angevaare (2014). Rechtsprekers & schuinsmarcheerders. De geschiedenis van het geslacht Van Noordwijk & Van de Boekhorst. In eigen beheer uitgegeven. isbn 9789462548824 info verkrijgbaarheid

Antheun Janse (2001). Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen. Hilversum: Verloren.

Boode

Een niet verwant geslacht Boode is genealogisch beschreven door
Buma, B. J., et le Jonkheer D. W. Sickinge (1964). Johan Frederick Boode et ses descendants. Nederlandse Leeuw, 156 e.v.

E. Porsul (2001). Genealogie van de familie De Boo/Bode. Den Haag, eigen uitgave. De stamvader in Polsbroek, veel in Bergambacht, Lekkerkerk, geen Ewout, is ander geslacht.

Dossier Bode (CBG NL Kwartierstaten). Geslacht met M. Bode, Antwerpen *1545 als stamvader, hij tr Sophia Pelgrom. Ander geslacht. Meerdere dossiers Bode bieden geen aansluiting.

Van der Burch

C. B. van der Burch (1971). Kwartierstaat Troost/Sonneveld aanvullingen Ons Voorgeslacht, 228-229. Een iets eerdere publicatie in Nederlandsche leeuw 1970, 87, kolom 227-229.

P.C.J. van der Krogt en C. Hoek (1988). Stamreeks Van der Burch ('t Woudt - Delft). Hollandse Stam- en Naamreeksen 1988, 35-62

C. Hoek (1988). Eind vijftiende-eeuws landbezit van het later Van der Burch genaamde Delftse geslacht. Ons Voorgeslacht, 354-355.

Van Duyn

dossier Van Duyn (Westland) (CBG), auteur E. A. van Duyn, 's-Gravenhage. Met stukken betreffende het Sparwoudefonds: Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant Woensdag 29 December 1926, no. 253.

Van Egmond

Dek, A. W. E. (1958). Genealogie der Heren en graven van Egmond.[eigen uitgave]

Van Gelder

Jens Lieven (2008). Adel, Herrschaft und Memoria : Studien zur Erinnerungskultur der Grafen von Kleve und Geldern im Hochmittelalter (1020 - 1250). Schriften der Heresbach-Stiftung Kalkar #15. (gebaseerd op dissertatie).

Ralf G. Jahn & Johanna Maria van Winter 2003). De genealogie van de graven en hertogen van Gelre. In M. Evers, W. Th. M. Frijhoff, G. Nijsten, B. Thissen, G. H. A. Venner & J. M. van Winter: Het Hertogdom Gelre. Geschiedenis, kunst en cultuur tussen Maas, Rijn en IJssel (33-47). Uitgeverij Matrijs.

Holy

Boer, L. H. den (1993). Holy (Vlaardingerambacht, Vlaardingen, Zouteveen, Kethel en Spijkenisse). Ons Voorgeslacht, 48, #443, 417-438.

Jongeneel

Ouweneel, W. J. (1999). Twee maal twee zusterfamilies: Ouweneel en Jongeneel. Ons Voorgeslacht, no. 504, 209-223. [zie daar voor de details, ook voor de vindplaatsen] [De heer Jongeneel heeft mij laten weten niet meer achter de gegevens in zijn 1999 te staan: "Voor een sterk gecorrigeerde en bijgewerkte versie verwijs ik u naar mijn boek 'Ouweneel en Jongeneel' (eigen uitgave 2005).Bij mij te verkrijgen na overmaking van 38 euro (incl. portokosten) op rek. 45.65.81.014 t.n.v. W.J. Ouweneel, Huis ter Heide."]

Ouweneel, W. J. (2004). Een Zuid-Hollandse familie Jongeneel in Harderwijk. Veluwse Geslachten, #5, 56-59.

Van Melisdyck

W. J. Hoffman J. Jzn. (1908). Bijdrage tot eene genealogie van het geslacht van Melisdyck. Nederlandsche Leeuw, jaargang 26, kolom 264-266.

De Keijzer

M. C. de Keijzer (1985). Kwartierstaat van Martinus Cornelis de Keijzer. Ons Voorgeslacht, #354, 525-561.

Cronesteyn

Vlist, Ed van der (2004). Cronesteyn. Van broekland tot polderpark. Leidsche Historische Reeks nr 17. isbn 9059970179.

Van Noordwijk

Frans Angevaare (2014). Rechtsprekers & schuinsmarcheerders. De geschiedenis van het geslacht Van Noordwijk & Van de Boekhorst. In eigen beheer uitgegeven. isbn 9789462548824 info verkrijgbaarheid

Sparwoude

A. Bijl Mz. (1954). De erfgenamen van Clara van Sparwoude. De Navorscher, 95, 50-67.

J. F. Jacobs (1961). Het voorgeslacht van Clara van Sparwoude. De Nederlandsche Leeuw, jg. 78 (1961), kol. 201-211 http://www.jacobs-schumacher.eu/CVSVGV2C.pdf1-211, 239-256, jg. 81 (1964), kol. 344-358. Nog door Jacobs toe te voegen bijlagen hier: pdf

Hans Jacobs (1998). Het Sparwoudefonds en zijn stichtster. Oud Rhenen, 17, nr. 2 (mei), p. 5-19 pdf

A. J. v.d. Pol (2005). Clara Jans van Sparwoude. Veluwse Geslachten, 30 #2, 57-63.

Stuling

Ritsema, P. J. (z.d.) Het Delftse geslacht Stuling. getypt manuscript (CBG).

Stuijling

Stolk, J. W. (2014 2e druk) Delft gezien door de ogen van het Delftse geslacht Stuijling. Brave New Books. info en zie website. [Ik heb dit boek nog niet gezien]

Trapper

J. J. F. Lots (1989). Trapper.Ons Voorgeslacht, 44, 161-169.

J. J. F. Lots (1993). Duyvesteyn en Trapper.Ons Voorgeslacht, 272-3.

Uterlyere

Hoek, C. (1981). Het geslacht Uterlyere. In 'Uit Liers verleden' deel II (p. 50-70, 191-192).

Ver Lizebetten

P. C. J. van der Krogt (1994). De grafboeken van de Oude Kerk te Delft (14e-16e eeuw)(4). Repertorium van de eigenaars van de graven met transcriptie van de parentelen van Ver Lizebette en anderen (ca. 1395). Ons Voorgeslacht, p. 377 e.v.

Frans Angevaare (2014). Rechtsprekers & schuinsmarcheerders. De geschiedenis van het geslacht Van Noordwijk & Van de Boekhorst. In eigen beheer uitgegeven. isbn 9789462548824 info verkrijgbaarheid

C. Hoek (1994). Het riddermatige geslacht Van der Duyn uit Zevenhuizen. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, deel 48, p. 47-87.

D. J. Noordam (1968). Kwartierstaat Troost/Sonneveld Ons Voorgeslacht, 48-54, 105-121. Ook: Ruitenberg OV 1969 p. 15-15 (aanvulling), en vd Burch (zie hierboven).

Spek, Henk van der (www) geeft een http://home.planet.nl/~hvdspek/ [broken link? 9-2008] kwartierstaat Van der Spek.

W. van Duijn (1986). De kwartierstaat van Elisabeth van Swanenburgh. In B. de Keijzer: Zuidhollandse Genealogieën. Rotterdam: Ons Voorgeslacht, p. 1-9

W. J. M. van Gent Kwartier van Gent. Prometheus VII, 7-79.

Janse, Antheun (2000). Graaf Willem I van Holland (1203-1222): ridderschap en machtspolitiek. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. 116, 141-161.

Janse, Antheun (2001). Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen. Hilversum: Verloren. Janse, Antheun (2000).

Kan, F. J. W. van (1988). Sleutels tot de macht. De ontwikkeling van het Leidse patriciaat tot 1420.Hilversum: Verloren.
Van Kan heeft een uitgebreid bestand van personen en hun relaties, bezit etc opgebouwd, dat op de site van Verloren kan worden opgehaald, of op een eigen? site direct geraadpleegd. NB: Het bestand wordt niet bijgehouden, zodat het bijvoorbeeld voor het geslacht Van Alkemade niet de door Kort geheel nieuw onderzochte genealogie heeft. Zie ook Brand (1995).

Brand, Hanno (1996). Over macht en overwicht. Stedelijke elites in Leiden (1420-1510). Leuven-Apeldoorn.Ben de Keijzer (2011). De borgen voor Gijsbert van Amstel en Herman van Woerden. Onderzoek naar borgstellingen in de middeleeuwen. Uitgave: Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’.

Leo Lindemans (1982). Voorouders in de middeleeuwen. Deurne.

Zijl, Th. P. van (1986). 'Neef van de leenheer': Van Leyden - Heerman - Van Swieten. Ons Voorgeslacht: Zuidhollandse genealogieën, p. 196-202.

Zijl, Th. P. van (1989). Kwartierstaat Van Zijl / Van Gaalen. Ons Voorgeslacht, 129-142, 193-202, 321-353, 417-437, 481-502; 1990: 41-57; verb. en aanv. 205-210; aanv. 1997: 513-514

Freek Lugt (2012). Het ontstaan van Leiden. Over de burggraaf, de ontginning, de opwas, het stadsrecht. Leiden: Primavera Pers. isbn 9789059971264

Leiden

Vereniging Jan van Hout site met heel veel gegevens, transcripties, etcetera.

Berry Feith en Michel van Gent Leidenaars uit 1581: namen en vermogens website lijkt niet meer beschikbaar te zijn.


december 2021 \ contact ben apenstaartje benwilbrink.nl

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/genealogie/boode.htm
Voor een samengevatte versie van het kwartier De Boode klik op bovenstaand W3C beeld, vink na de eerste check de optie 'Show Outline' aan en doe de check opnieuw ('Revalidate'). Vergeet niet naar beneden te scrollen om de outline te kunnen zien. Voor een voorbeeld zie een momentopname 8 april 2008 zie hier. Als er nog fouten zijn, kan de samenvatting niet worden gemaakt: mail mij dan.


http://www.benwilbrink.nl/genealogie/info/website.genealogie.bouwen.htm