Kwartierstaat Van der Lelie


Dit is een deelkwartierstaat van de kwartierstaat Dijkxhoorn, de acht op generatie IV afgesplitste deelkwartierstaten zijn:

Dijkxhoorn - - Steeneveld - - van der Hoeven - - van der Lee - - Wilbrink - - van den Enk - - Griffioen - - van Kampen

Op zijn beurt is de kwartierstaat Steeneveld op generatie VI verder gesplitst naar:
Steeneveld/Waltman - - Schoemaker - - van der LelieKwartierdrager - Probant


gengif/lelieneeltje.jpg

39. Neeltje van der Lelie

Loosduinen *6-12-1833 † 30-5-1882, tr 1. Loosduinen 13-10-1861 Antonie van Spronsen, tr 2. Loosduinen 1-11-1868 Arij Schoemaker,

ouders zie kwartier 76. Schoemaker, Leiden *18-11-1843, tuinder

Sophia zie 19 in kw Steeneveld

Foto: met dank aan Ken BrightGeneratie VII


78. Arie van der Lelie

(Genlias ook: Arie van der Lelij) *2-3-1800 in het Nieuwland, 's-Gravenzande ~ 9-3-1800, get Magtelt Berkhout, bouwman, Loosduinen † 19-9-1886, tr Monster 1-5-1831

79. Sophia van Eendenburg

Monster *15-5-1800, † 25-12-1855

*Loosduinen

 1. Neeltje, *6-12-1833
 2. Izabelle, *7-2-1835, Naaldwijk † 21-3-1917, tr Loosduinen Leendert van Staalduynen, zv Leendert van Staalduinen en Adriana de Bruin (kinderen *Naaldwijk: Leendert 16-2-1862; Sophia Adriana *6-1-1865, † 4-1-1875 (hersenontsteking)
 3. Adriana, *6-6-1836, tr 1. Loosduinen 22-4-1866 Arie Elibertus van der Gaag, zv Arie Elibertus van der Gaag en Catharina Zietman, tr 2. Loosduinen 11-9-1889 Gerrit van Holst, *Gouderak, zv Wouter van Holst en Elizabeth Rijkaart
 4. Simon, *11-6-1837, tr ’s-Gravenzande 27-4-1866 Jannetje Zonneveld, dv Joris Zonneveld en Gerritje Zonneveld
 5. Arend, 14-10-1938 † 16-2-1861

Genlias

Peter Eering's groene boompjeGeneratie VIII


156. Arend Arijze van der Lelij

*Vrijenban Delft ~11-3-1763, get Wijve van Eenenburg, woont 1794 Oranjepolder, otr 's-Gravenzande 19-1-1794, tr De Lier

157. Neeltje Gerritsdr Berkhout

De Lier *

*'s-Gravenzande

DSD en Genlias

Peter Eering's groene boompje

158. Simon van Eendenburg

Monster ~17-1-1773 † 30-12-1837

159. IJzabella van Sigmont

(Genlias: Izabella Zegmond, IJzabella van Egmond, Isabella Zigmond) Monster ~18-9-1774 † 18-5-1840

~Monster o.a.?

 1. Daam, 5-4-1778, timmerman, tr Monster Jozijna van den Bos, Monster ~10-2-1782
 2. Jan, *~12/17-12-1797, tr Monster 15-8-1824 Trijntje de Bruijn, dv Jan de Bruin en Antje Langelaan
 3. Lourens, *10-3-1799, tr Monster, 9-4-1820 Maria Cornelisse van Spronsen, dv Cornelis Pietersz van Spronsen en Willemina van Gaalen
 4. Sophia, *15-5-1800
 5. Neeltje, *11-6-1806, tr Monster 12-10-1834 Arie van den Akker, zv Johannes van den Akker en Maria Visser
 6. Geertje, ’s-Gravenzande *7-2-1806 † 31-1-1843, tr Monster 25-5-1833 Martinus van der Graaf, zv Arij van der Graaf en Arijaantje Monna

Genlias

Daam: Noordam 1968, p. 46Generatie IX312. Arij Pietersz van der Lelij

† v 24-3-1763 (geboorte van zijn zoon Arij), tr Delft 19-4-1760 (beiden woonden Zuideinde buiten de Ketelpoort)

313. Angenietje Ariensdr Boogert

(Niesje Arentsdr Boogaart, Angenietje van den Boogaart) tr 2. Delft 24-9/9-10-1763 Hermanus van der Schans, Delft begr 7-7-1806 (kinderen ~Delft: Cornelia 21-4-1765, Wijve 20-4-1766 † 30-3-1797 (tr Delft 23-5-1789 Arij Qualm (getuigen bij de doop van kinderen oa.a Jeffie Qualm, Niessie Aerssee Boogert), Machiel 14-1-1768, Dirk 5-3-1769 (get Klaasje Boogert, kan ik haar vinden?), Arij 5-5-1771, Simon 16-8-1772 † 19-7-1813, Johanna 15-1-1775 (tr Simon Rossteeg, want bij geboorte van hun dochter Lijntje is Niesje Boogaart getuige) (Kennelijk een andere Johana van der Schans tr Delft 3-5-1807 Delft Cornelis de Hoog)

aantekeningen: in DSD geen overlijden gevonden;
Voor de ouders van Niesje ook maar eens in Maasland kijken.
In Delft mogelijke ouders: Arij Theunisz Bogaert/Boogert (van Gorcum) en Ariaantje Jans van Dijk, tr Delft 8-9-1736, zij laten zoon Teunis dopen te Delft 25-8-1743; Meijndert, Delft 18-4-1745. 9-8-1727 wordt Petronella van Groenendijk, huisvrouw van Adriaen Boogaert, begraven Oude Kerk van Delft. Adriaen Boogaerd van Beloispenning, wedn v Petronella van Groenendijk, Meester van Delfland, tr Delft 12-6-1728 Elisabeth Adriana Backer, wonend te Amsterdam. 10-1-1733 tr Delft Adriaan Nicolaasz Boogaert van Belois. jongeman, met Hester van Rooijen, wed v Pieter de Laspaul. Adriaan Boogaert van Beloijs begraven Delft 15-5-1743 (Oude Kerk), zijn weduwe tr Delft 12-6-1745 Jacob Bisdom, van Rotterdam. Adrianus van den Boogaert en Anna Maria Hertogh laten in Delft 2-3-1763 dochter Aletta dopen, get Joannes van den Boogaert; 26-11-1751 Henricus, 18-7-1756 Simon, 20-6-1758 Joannes. Delft begr 22-11-1769 (Oude Kerk) Adriaan Boogaert.

kinderen ~Delft

 1. Willemina, 15-2-1761, get Catrina Pieterse van der Lelij
 2. Arend, 11-3-1762, get Wijve van Eenenburg
 3. Arij, Delft ~24-3-1763, get Jacob Steenevelt, Catrina van der Lelij, ("vader is overleden")

DSD

314. Gerrit Symensz Berkhout

tr Maasland 10-4-1760

315. Neeltje Ariensdr Dijkshoorn

~De Lier

 1. Symon 15-3-1761
 2. Ary 7-1765
 3. Neeltje 8-2-1767
 4. Arij 1-5-1768
 5. Neeltje
 6. Magteld 10-5-1772, tr 21-10-1796 Arend Cornelis van der Knijf

NA

316. Huijbregt van Eendenburg

tr Monster 2-2-1772

317. Fijtje van der Hout

Monster ~4-6-1747

~Monster

 1. Simon
 2. Jan, ~24-3-1774
 3. Doe, ~15-10-1775

Genlias (overlijden Simon)

* Noordam 1968, p. 46

NA

318. Adolf Sigmont

(Genlias: Adolf Zigmond) 's-Gravenzande *20-1-1736, tr Monster 29-4-1764

319. Geertje van den Eijck

(Genlias: van der IJek) < class='changed'>genealogieonline heeft ouders Isaack van der Eijk & Magtelt van der Wegt.
Leendert van der Eijk (tr 1. Lijsbeth Cornelis van der Kooij) & Geertje Tielendr Kouwenhoven; Jan van der Wegt & Neeltje van Dijk.
Isaack van der Eijk & Hilletje van der Meer; Tieleman Cornelisz Couwenhoven & Neeltje Andriesdr Moerman (dv Andries Willemsz Moerman); Arent van der Wegt (zv Jan van der Wegt & Jopjen) & Machtelt van Dijck;
Dirck van der Eijck (zv Cornelis en Maritgen; Cornelsis is zv Dirck & Aeltgen Hoflant; Aeltgen is dv Gerrit Hoflant, zv Aert Hoflant & Meynsgen) & Neeltgen; Cornelis Jorisz van der Meer zv Joris Cornelisz van der Meer & Rusgen Dircksdr) & Soetgen Pouwelsdr van Dijck (dv Pouwel van Dijck & Jannetje Thou van der Burch); Jacob van Dijck & Sara Vergoude (dv Cornelis Vergoude & Lijntje) [ik heb dit niet helemaal vervolgd, zie verder genealogieonline, zoals Adriaen Corsz van Dijkck & Hilletje Jcobsdr; Jan Arent Touwensz van der Burch & Neeltgen van Vliet)]

~Monster

 1. Aagje, ~16-2-1765, tr Jillis Ariesz Burger (zoon Adolph tr Monster 25-9-1814 Maria de Bruin, dv Cornelis de Bruin en Lijpje van Onselen)
 2. Magdalena, ~26-1-1766 (is zij dezelfde als Matje Zigmond, die gehuwd is met Ewout van der Hoeven?)
 3. Arentje, ~ 26-9-1767 (is zij de Arentje van Zigmond die getrouwd is met Dirk Middelburg?)
 4. Isaak, ~ 11-12-1768
 5. Lourens, ~ 21-1-1770
 6. Neeltje, ~ 14-1-1771
 7. Neeltje, ~ 4-7-1773
 8. Isabel, ~ 18-9-1774,

Genlias (overlijden Isabella Zigmond)

NAGeneratie X624. Pieter Jansz van der Lelij

Maasland ~28-2-1694

625. Willemtje Ariensdr de Bruin

geen huwelijk vermeld in district VIII, noch in Delft

 1. Arij, Schipluiden ~2-9-1725
 2. Caatje/Catrina Pieters van der Lelie, Delft begr 12-3-1796, tr Leendert Jacobs Steeneveld, z.v. Jacob Cornelis Steeneveld en Jaepie Leenderts Post, zie 2304 in kwartier Steeneveld
 3. mogelijk Leena Pieters, geboren onder Woutharnas [Eering], tr 1. Delft 22-4-1780 Leendert Leenderts Langelaan, tr 2. Delft 7-5-1786 Cornelis Arijensz van Deijk, tr 3. Delft 31-1-1796 Cornelis Gerritsz van Rijn, jm, ws uit geen van deze huwelijken kinderen
 4. Ariaantje, Delft ~8-8-1728, get Trijntje Cornelis van der Gaag (moeder van Pieter van der Lelij) [haar ouders met patroniem genoemd: Pieter Jansz van der Lelij en Willemtje Ariens de Bruin], mogelijk is zij in Delft † 29-4-1796 in het gasthuis, otr/tr Delft/Pijnacker 25-11/10-12-1752 Frans van der Hoeven, van Delft, z.v. Jan Crijne van der Hoeven en Engeltie Boelaar

  ~Delft

  1. Johannis (Jan), ~30-8-1753, get Catrina van der Hoeven, † Delft 17-1-1817, tr Heindrina Heins (Heijmst) (kinderen: Frans, Delft ~22-8-1784, tr Maria van Elswijck; Jacobus, Delft ~30-3-1798)
  2. Willemina, ~11-12-1755, get Catrina van der Lelij, † Delft 18-4-1822, tr Jacobus Veruit
  3. Jacobus, ~11-12-1757, get Engeltje Boelaart, Delft † 22-5-1815 ws ongehuwd
  4. Pieter, ~31-1-1760, get Kaatje van der Lelij
  5. Neeltje, ~18-7-1762, get Maria van der Lelij
  6. Arij, ~6-8-1765, get Marija van der Lelij
  7. Pieter, ~16-10-1766, get Catrina van der Lelij, Delft † 8-6-1817, tr Delft 17-3-1798 Neeltje van der Slim, Delft † 10-11-1844, d.v. Jan van der Slim en Guurtje Broekhuysen (kinderen: Frans, Delft ~30-10-1798, tr Hendrina van Straten; Adrieana, Delft ~1-6-1802; Neeltje en Corneliea Fransiena, Delft ~10-12-1811, tr Jacob Sterk Wijdenes, tr 2. Jacobus Kluit)
  8. Arij, ~31-5-1771, get Willemijna van der Hoeven
 5. Maria, ws: jd afkomstig uit Schipluijden won. Pijnacker otr/tr Pijnacker 21-10/6-11-1746 Jacob van der Hoof, jm afkomstig uit Rijswijk

DSD, Arij is geboren in S, 1 p. 55 2-9-1725

628. Simon Jacobsz Berkhout

Vlaardingen ~25-9-1695, De Lier begr 5-6-1764, bouwman tr Kethel, otr Schipluiden 27-4-1721

629. Neeltje Huijbregtsdr Poot

Kethel ~21-10-1696 's-Gravenzande begr 16-4-1779

 1. Gerrit
 2. Jacob, Schipluiden 8-2-1722
 3. Neeltje, Schipluiden 26-3-1724

kwartiergegevens: Noordam 1992. #312/3

NA

630. Arij Jacobsz Dijkshoorn

's-Gravenzande ~26-2-1696 Naaldwijk begr 6-11-1767, kerkmeester Maasland 1730/1, tr Maasland 23-4-1724

631. Machteld Pleunen van der Kooij

Maasland ~30-8-1699 Rijswijk †13-2-1782

echtpaar dubbelt met 1356 Droppert

~Maasland

 1. Pleun zie kwartier 678. Droppert
 2. Leentje, tr Maasland 27-12-1750 Dirk Pieters van Vliet, Maasland ~22-1-1710, z.v. Pieter Dirks van Vliet and Ariaantje Isaakse van de Bosch

  ~Maasland

  1. Pieter, ~5-9-1751
  2. Magteld, ~25-2-1753, † 12-1792, otr De Lier 30-10-1772 Jacob Ariens Verboon, Delft ~19-11-1752, z.v. Arij Pietersz Verboon en Maartje Jans Akkersdijk (kinderen ~Schipluiden, De Lier & ’t Woudt: Maria; Leentje; riaantje; Dirkje; Pieternelltje; Pieternelletje; Jaapje; Ari; Arie; Dirk; Pieter; Jan)
  3. Ariaantje, ~13-10-1754
  4. Jannetje, ~16-11-1755
  5. Pieter, ~21-11-1756
  6. Arendje, ~27-4-1760, tr Schipluiden 9-10-1781 Jan Arisz Verboon, Delft ~18-10-1750, z.v. Arij Pietersz Verboon en Maartje Jans Akkersdijk
  7. Arij, ~2-10-1763
 3. Jacob, ~ 4-9-1729
 4. Trijntje, ~ 15-101730, tr Cornelis van der Herm
 5. Neeltje, ~ 15-3-1732,
 6. Arend, ~ 17-10-1734
 7. Jannetje, ~ 27-10-1737
 8. Marijtje, ~ 15-11-1739 Pijnacker begr 8-3-1799, tr Frans Rodenburg, *ca 1743, Pijnacker †5-12-1813, z.v. Dirk Rodenburg and Kaatje Hasart

  • Machteltje
  • IJsbrand
  • †ongedoopt

NA

Jack Dijkxhoorn

632. Simon Eendenburg

Monster ~4-3-1703, tr Monster 26-8-1731

633. Maria Leendertsdr Touw

*Loosduinen, lidmaat 's-Gravenzande 1723, 1723 naar Monster; tr 1. 's-Gravenzande 2-5-1723 Huibregt van Velsen

Huijbregt

* Noordam 1968, p. 49

634. Jan van der Hout

Monster ~18-9-1718, tr Monster 8-11-1744

635. Elisabeth van Os

Monster ~14-1-1725

Noordam 1968, p. 49

636. Lourens Adolfsz Sigmont

tr 1. 's-Gravenzande 4-5-1727 Maria Huijbers van de Vaart, van Hondsholredijk (kinderen ~'s-Gravenzande: Maria Louise 9-11-1727, Neeltje 9-1-1729, Arentje 8-10-1730, Engeltje 21-2-1732, Huijbregt 1-8-1734), tr 3. 's-Gravenzande 1-7-1742 Trijntje Jans Sigmond (van Oosten) (kinderen ~'s-Gravenzande: Neeltje 17-3-1743, Neeltje 16-5-1744, Neeltje 16-5-1745, Kors 5-2-1747, Arentje 23-6-1748), tr 2. 's-Gravenzande 20-1-1737

637. Aagje van Middelburg

Monster ~28-7-1706

NA>


Generatie XI1248. Jan Ariense van der Lelij

geen doop van hem bekend in Maasland, Maasland † 13-2-1743, tr Maasland 10-10-1683 [ML A transcriptie van trouwboek waarvan het origineel in bezit is van de kerkeraad]

huwelijk: genoemd in klapper dopen (verwijzend naar ML a p. 16, maar dat lijkt een bron die niet digitaal beschikbaar is op de site van het NA???)). Kinderen daarin genoemd: Neeltje ~31-5-1696; Neeltje ~ 26-5-1697; Maritje ~21-6-1699; Maritje, ~1-8-1700; Maritje, ~25-6-1702

ouders: Eering’s groene boompje

Een andere persoon: Jan Aerentsz Lely, tr Maassluis 26-6-1667 Maertge, dv Cornelis Cornelisz Maen (de Oude), die zoon is van Cornelis Meesz in dit kwartier (genealogie Maan, door J. Maan, Zuid-Hollandse Stam- en Naamreeksen, 1986)

1249. Trijntje Cornelisse van der Gaegh

Trijntje is bij haar huwelijk ‘jd. w.am. M.’ en is dus niet met attestatie van elders gehuwd. Waarschijnlijk is ze dan geboren in Maasland, Maar de Trijntje die gedoopt wordt op 9-10-1650, is d.v. Maerten Dirkse van der Gaegh, niet van een Cornelis.

aantekening: Maasland 2A index dopen, NA:
Annitje van der Gaagh, 9 februari 1642
Arij van der Gaagh 10 februari 1649
Trijntje van der Gaagh 9 oktober 1650, dv van Maerte Dirkse van der Gaegh
Ariaantje van der Gaagh 3 dember 1656
Grietje van der Gaagh 13 november 1660
Thijs van der Gaagh 28 maart 1677
Pieter van der Gaagh 18 juni 1679
Dirk van der Gaagh 12 december 1688
Jan van der Gaagh 13 oktober 1690
Neeltje van der Gaegh, 28 november 1694

aantekening: klapper NA district VIII: mogelijk een zus van Trijntje: Ludeweij Cornelisse vd Gaegh tr Maasland 27-11-1695 (ML A p. 24); www: Ludeweij, Maasland † 18-10-1737, dv Cornelis van der Gaach en Neeltje Cornelisdr, tr Maasland 27-11-1695 Philip Pietersz van der Oest, zv Pieter Ariensz van der Oest en Maertje Hendrixsdr Sprenckhuijsen

aantekening: klapper NA district VIII: mogelijk een broer van Trijntje: Cornelis Cornelisz van der Gaag, Maasland † 21-4-1740, tr Maasland 25-10-1693 Neeltje Abrahams van Velden. Neeltje: Maasland ~31-3-1697; Abraham ~21-12-1698; Abraham ~9-4-1700; Lijsbeth ~10-6-1703; Willempje ~6-9-1705

aantekening www: Cornelis Cornelisse van der Gaagh, *Loosduinen, tr Maertie Samuels van Egmont 11-11-1657 in Loosduinen, dochter Trijntie (Catharina) Loosduinen ~18-8-1658

aantekening: klapper NA district VIII: mogelijk een broer van Trijntje: Maarten Cornelisz van der Gaagh, tr Maasland 6-8-1694 Neeltje Jacobs Rodenburg. In doopboek alleen Cornelis, ~22-5-1695

aantekening: klapper NA district VIII: Jacob Jansz vd Gaag tr Maasland 25-4-1707 (ML A p. 29)
Arij Jansen vd Gaegh tr Maasland 11-5-1698 (ML A p. 26)
Aaltie Cornelis vd Gaag tr ’s-Gravenzande 11-12-1707
Cornelis Cornelisse vd Gaag tr Schipluiden 26-6-1701 (S1 p. 234)
Cornelis vd Gaagh, jm van Monster, tr Monster 6-4-1710 Neeltje vd ?? (jd van Monster) (M2 p. 89; S1 p. 238)

aantekening: A. Dijkshoorn: Lidmaten van Maasland (1643, 1663) met lijsten van ouderlingen en diakenen (1640-1717). Ons Voorgslacht, 50, 1995. Hogenda. Uit de lidmatenlijst 1663):
Huijbregt Corsz. (van der Gaegh)
Jooris Tijsz. van der Gaegh, ende [gest.] (diaken) N.N. sijn hvr. (gestorven 1671
Diaken 1711: Cornelis Cornelisz. van der Gaagh

~Maasland

 1. Arij, ~31-12-1684

  NB: alleen zijn vader vermeld, ook nog zonder achternaam: Jan Ariense, dus rotsvast is dit niet

 2. Pieter , ~28-2-1694
 3. Neeltje, ~31-5-1696
 4. Neeltje, ~ 26-5-1697
 5. Maritje, ~21-6-1699
 6. Maritje, ~1-8-1700
 7. Maritje, ~25-6-1702

Doop: doopboek Maasland, p. 74 beeldbank NA (doorbladeren).

1256. Jacob Pietersz Berkhout

Vlaardingen begr 5-1701, tr 1. Vlaardingen Lijsbeth Cornelisde Braeckel, tr 2. Vlaardingen

1257. Neeltje Simonsdr Maarlevelt

*Vlaardingerwoud, Kethel ~6-10-1658, Vlaardingen † v 5-1701

Simon

* Noordam 1992. #624/5

1258. Huibrecht Huibrechtsz Poot

Kethel ~3-4-1667 begr 1737, tr Kethel 14-2-1694

1259. Ariaantje Simonsdr van Noort

Overschie ~21-11-1677 Kethel begr 30-9-1758

~Kethel

 1. Trijntje ~1694
 2. Neeltje, ~1696
 3. Maartje, ~1698
 4. Symon, ~1701 †1766
 5. Hilletje, ~1704
 6. Huibrecht, ~1705 †1705

kwartiergegevens: Noordam 1992. #626/7

Kwartierstaat van Adriana Anna Biemond 11-2007 home.hetnet.nl/~pboersma/

site Hofland-Poot

1260. Jacob Arijensz Dijkshoorn

Naaldwijk ~4-8-1669, 's-Gravenzande begr 8-4-1735, bouwman schepen en gasthuismeester Zandambacht, gezworene en molenmeester polder Het Nieuwland, tr 's-Gravanzande 23-5-1695

1261. Leentje Gerritsdr van der Struis

*Zandambacht Vlaardingen begr 6-8-1731

echtpaar dubbelt met 2712 Droppert; 2808 Middendorp

~’s-Gravenzande

 1. Arij, ~23-6-1697
 2. Jacob, ~28-1-1699
 3. Anna, ~7-2-1700
 4. Neeltje, ~26-2-1702
 5. Pieter, ~24-6-1703
 6. Pieter, ~26-11-1704
 7. Jacob, ~28-3-1706, zie kwartier 1404. Middendorp
 8. Gerrit, ~20-4-1710
 9. Gerrit, ~21-2-1712
 10. Arent, ~27-8-1713
 11. Maria, ~24-11-1715

kwartiergegevens: Noordam 1992. #628/9

kinderen: kwartierstaat Hogedoorn - Van Baarle, gezien 6-2009

1262. Pleun Jacobsz van der Kooij

Delft ~23-1-1659 Maasland †31-3-1733, bouwman diaken ouderling en zetter Maasland, welgeboren man van Delfland, tr Schipluiden 29-4-1685

1263. Trijntge Ariensdr van der Polder

Naaldwijk ~23-4-1664 Maasland † (impost) 3-4-1727

echtpaar dubbelt met 2714 Droppert

~Maasland

 1. Arie, ~23-6-1686
 2. Jacob, ~23-5-1688, Schipluiden † 11-1-1780
 3. Gabriël, ~1-2-1690
 4. Annetje, ~14-3-1691 † 30-12-1775
 5. Jannetje, ~23-11-1692
 6. Marijtje, ~20-5-1694 † 20-8-1742
 7. Machteld, ~11-12-1695
 8. Neeltje, ~16-1-1697 † 18-7-1727
 9. Machteld, Maasland ~30-8-1699

kwartiergegevens: * Noordam 1992. #458/9

* publicaties vd Kooij

kinderen: kwartierstaat Hogedoorn - Van Baarle, gezien 6-2009

1264. Claus Simonsz van Eendenburg

tr Monster 9-3-1698

1265. Lijsbeth van Duin

tr 1. Monster 11-5-1692 Philip van der Hoeven

Simon

* Noordam

1268. Dirk Jansz van der Hout

Monster ~1-2-1693 [M2-7], Monster † 6-1760, schipper, tr 2. 's-Gravenzande 19-4-1722 Neeltje Teunis van Beenen, tr 3. Monster 16-10-1729 Sara Jcdr de Jong [Eering], tr 4. Naaldwijk 30-10-1746 Antie Dop (van der Dorp), tr 1. Maasland 25-10-1716

1269. Lijsbeth Ariensdr Opstal

Maasland ~5-3-1698

echtpaar dubbelt met 1454 Bosman

site Eering < class='bron'> D. J. Noordam (1968). Kwartierstaat Troost/Sonneveld. Ons Voorgeslacht, 41-52, 93- >

1270. Hendrik van Os

Monster ~10-3-1697, tr 1. Naaldwijk 31-1-1717 Grietie van Valk, tr 3. Claasje Willems de Bloot, d.v. Willem Adriaens de Bloot en Claasje Pieterse Vergaag, hij is zoon van Adriaen Willems de Bloot en Claesge Jans van Velde, hij is z.v. Willem Jans de Blooijs en Maartge Corsen Korte, tr 2. Monster 6-8-1719

1271. Fijtje Dirksdr van den Enden

Maasland ~28-4-1697

Elisabeth

Noordam 1968

1272. Adolph Arentsz Sigmont

tr 2.? 's-Gravenzande 29-1-1695 Maartje Louwen van Staelduinen (kind: Maartje, 's-Gravenzande 2-6-1697), d.v. Louweris Pieters van Staalduinen en Maartje Jans Goutappel, zij tr 2. 's-Gravenzande 10-11-1715 Cornelis Cornelis Holierhoek, z.v. Cornelis Corstiaans Holierhoek en Willempje Cornelis Hoogwerf

site schelling

Lourens

NA

1274. Cornelis Middelburg

tr Monster 17-4-1689

1275. Kniertje Cornelisdr van den Boom

~Monster na 1694

 1. Pieter, ~ 6-2-1695
 2. Maria, ~ 6-10-1697
 3. Gerrit, ~ 25-4-1701
 4. Maria, ~ 16-9-1703
 5. Aafje, ~ 28-7-1706,
 6. Kniertje 7-5-1739

NAGeneratie XII2496. Adriaan Cornelisse van der Lelij

Eering's groene boompje heeft een Pieter van der Lelij, ~28-2-1694, zonder verdere gegevens, z.v. Jan Adriaans van der Lely en Trijntje Cornelis van der Gaag (zijn 1e vrouw: Maartje Cornelis Maan, maar dat kan niet juist zijn want Maartje tr 2. Cornelis van Bodegom), Jan is z.v. Adriaan van der Lely en Aaltje Jans van Wijn, Adriaan is z.v. Cornelis van der Lely † 1633

aantekening: Maasland 2A index dopen, NA:
Willem Lelij 1 februari 1643
Leentje Lelij 24 juli 1644
Trijntje Lelij 20 augustus 1645
Arij Lelij 3 maart 1647
Joris van der Lelij 7 maart 1649
Maartje van der Lelij 7 augustus 1650
Maartje van der Lelij 15 januari 1653
Cornelis van der Lelij 8 februari 1654
Pieter Lelij 19 oktober 1656
Leentje van der Lelij 10 februari 1658
Arent Lelij 19 juni 1661
Dirk van der Lelij 30 mei 1677
Dirk van der Lelij 11 januari 1679
Claesje van der Lelij 26 september 1683
Martijntje van der Lelij 16 december 1683
Maertje van der Lelij 2 augustus 1687 dv Corn. Ariense van der Lelij
Aefje van der Lelij 17 januari 1691
Simon Lelij 17 augustus 1692 zv Pieter Simonse Lely.
Pieter van der Lelij 28 februari 1994

aantekening: 15-4-1663 trouwen De Lier "Cornelis Cornelisse de Lelij, J.M. in de Lier, ende Grietge Cente van den Brant, wede van Willem Samuelsz van Eghmont, woonende tot Naeldwijck. Hebben attestatie gelicht op den 29e dito om tot Naeldwijck te trouwen." Ons Voorgeslacht 1948 p. 3

aantekening: " ... Nelletgen Pietersdr. van der Lely, j.d. van Maasland, koopvrouw, overl. Maassluis 9 mei 1671, dr. van Pieter Cornelisz. van der Lely, setter van Maasland en Maertgen Jansdr. Nelletgen Pietersdr. ..." Ons Voorgeslacht, 1983, p. 216

aantekening: A. Dijkshoorn: Lidmaten van Maasland (1643, 1663) met lijsten van ouderlinen en diakenen (1640-1717). Ons Voorgslacht, 50, 1995. Hogenda. Uit de lidmatenlijst 1663):
Arie Ariensz. van der Lelij, j.m.
Jannetje Sijbrandsdr. weduwe van (Dirk v.d. Lely) (overl. 1669 wonende Oostgaagh)
Arien van der Lelije j.m. schoen-macker
Mart Jansdr., hvr. van Arie Lelie
Pauwels Cornelisz. van der Lelij (overl. 12 febr. 1700) Corte Buurt
Diaken 1654: Jan Pietersz. van der Lelij

2497. Aaltje Jans van Wijn

 1. Jan

verwantschap: Eering’s groene boompje

In de index op de dopen van Maasland, NA ML 2A, komt geen doop van Jan voor (dus na, ik meen, 1640).

2512. Pieter Pietersz Berkhout

otr (gerecht) Vlaardingen 14-4-1646

2513. Maartje Cornelisdr

Jacob

* Noordam 1992. #1248/9

2514. Simon Pietersz Maarlevelt (Romein)

*Spaland, Kethel begr 7-1-1693, bouwman en schepen Spaland, schepen Vlaardingerambacht, otr Vlaardingen 13-10-1657

Sijmen Pietersz. Marrelevelt j.m. geass. met Pieter Pietersz. Romeijn zijn broeder & Trijntje Meesdr. j.d. geass. met Alewijn Cornelisz. Maen haar oom, beide wonende in Vlaardingerambacht.

Vlaardingen, ondertrouw. Hogenda

2515. Trijntje Mesendr Maan

*Vlaardingerwoud † v 18-6-1715

Neeltje

* Noordam 1992. #1250/1

2516. Huibrecht Pietersz Poot

*ca 1610, Kethel †ca 1-1692, bouwman, tr 1. Kethel 29-12-1635 Neeltje Pieters (kinderen ~Kethel: Sijtje 1637, Cornelis 1638, Pietertje 1641, Pieter 1642, Trijntje 1644 †1679), tr 2. Overschie 14-10-1645

2517. Neeltje Harmensdr Koeckoeck

Kethel begr 21-1-1696

echtpaar dubbelt met 3734 Bol

~Kethel

 1. Pieter, ~ 1646 Schipluiden †1672
 2. Neeltje, ~ 1647 †1700
 3. Pieter, ~ 1650 †1731
 4. Sijtje, ~ 1651 †1707
 5. Harmen, ~ 1655 †1712
 6. Cornelis, *14-4-1657, Kethel ~22-4-1657 †1739, tr Trijntje Walingsdr Groenheijde, d.v. Waling Bastaensz. Groenheyde, bouwman aan de Oostzijde van de Schie onder Abstrecht, en Claesje Jacobsdr Overgauw
  Vader van de dichter Huibrecht Cornelisz Poot. De laatste schreef ‘Geboortezang aen mynen vader Kornelis Poot, Verjaert den XIV der Grasmaent.’ In dat gedicht nog meer bijzonderheden over het leven van Cornelis. Ook voor zijn vrouw is er zo’n gedicht: ‘Nagedachten over het afsterven mijner moeder Katharina Groenheide. Voorgevallen den xx. der Herfstmaent MDCCIX.’ De Ridder wijst erop dat vele gelegenheidsgedichten van Poot (en andere dichters) interessante genealogische gegevens bevatten over de bezongen personen, echtparen, enzovoort.

  D. Van Baalen (1951) Kwartierstaat van Huibregt Cornelisz. Poot. Gens Nostra, 1952, 1-2. En P. de Ridder. Enige aanvullingen op de kwartierstaat van Huibrecht Cornelisz. Poot. Gens Nostra 1095, 42. Beide artt. afgedrukt in N. A. Hamerss, M. J. van 't Kruis & R. F. Vulsma (Red.) (1979). Bij ons in de familie. Genealogische en heraldische bloemlezing uit Gens Nostra 1945-1970. NGV. 156-158.

 7. Heynrich, ~ 1659 Maasland 1721 Maarten, ~ 1661
 8. Pietertje, zie kwartier 1867. Bol
 9. Huibrecht, ~1667

verwantschap: D. van Baalen, Kwartierstaat van Huibregt Cornelisz. Poot. Gens Nostra, 1952, 1-2, herdrukt in Bij ons in de familie 156-7

kwartiergegevens: Noordam 1992. #1253/4

website van Jacqueline Hofland-Poot

2518. Simon Jansz van Noort of van Dor

*Schie, † Hof van Delft, bouwman schepen Hof van Delft, tr Overschie 6-11-1661

2519. Neeltje Gerritsdr Starrenburg

Overschie ~4-9-1639, †Hogenban, Overschie begr 25-10-1732

~Overschie

 1. Hilletje, ~14-5-1662
 2. Ariaantje, ~2-12-1663, get Belie Jans
 3. Ariaantje , ~23-11-1664, get Belie jans
 4. Neeltje, ~31-10-1666
 5. Jan, ~22-12-1668, get Belie jans
 6. Jan, ~5-11-1673, get Belie jans
 7. Gerrit, ~14-6-1676, get Gerrit Dirks Starrenburch en Maertie Gerrits
 8. Maartje, ~21-11-1677, get Maertie Gerrits, Kethel † 30-9-1758, otr Delft 31-3-1708 Pieter Cornelisse Maerlevelt/Romeijn, tr 2. Overschie 8-3-1739 Leendert Harmens Overgauw

  kinderen Pieters Romeyn

  1. Cornelis, Schiedam ~3-6-1708
  2. Hilletje, Schiedam, ~18-9-1712, tr Overschie 2-2-1735 Eldert Maartens Bree, Bleskensgraaf ~28-3-1706, burgemeester van Kethel, z.v. Maarten Elderts Bree en Lena Jillis
  3. Neeltje, Overschie ~27-2-1715 get Neeltje Gerredts Sterrenbergh &8-4-1791, tr Overschie 23-3-1738 Jan Claes van der Sman, z.v. Claas Ariens van der Sman en Maria Dirks de Bruijn
  4. Sijmentje, Overschie ~2-10-1718, get Neeltje Gerrits Sterrenburg
  5. Johanna, Overschie ~1722

kwartiergegevens: Noordam 1992. #1254/5

Kwartierstaat van Adriana Anna Biemond 11-2007 home.hetnet.nl/~pboersma/

2520. Adriaan Arentsz Dijcxhoorn

ouders zie kwartier 4096 Dijkxhoorn

*'t Woud, Naaldwijk †ts 1685-1700, bouwman in de Vlietpolder, welgeboren man van Naaldwijk, schepen en kapitein van de artillerie Naaldwijk, tr Rijswijk 26-10-1659

2521. Neeltje Pietersdr Heemskerck

Naaldwijk *~10/12-4-1637 †ts 26-11-1704 en 25-6-1710

echtpaar dubbelt met 5424 Droppert; 5616 Middendorp

kwartiergegevens: Noordam 1992. #1256/7

2522. Gerrit Jansz van der Struis

Maasland ~24-5-1645, Zandambacht † na 1697

2523. Annetje Jacobsdr Groen

Zandambacht † na 1697

echtpaar dubbelt met 5426 Droppert; 5618 Middendorp

Leentje

kwartiergegevens: Noordam 1992. #1258

2524. Jacob Gabriëlsz van der Kooij

Delft ~27-5-1628, bouwman te Papsouw, tr 't Woud 27-12-1649

2525. Annetgen Arentsdr Dijkshoorn

ouders zie kwartier 4096. Dijkxhoorn

't Woud ~18-4-1627 Kethel begr 9-9-1683

echtpaar dubbelt met 4160 vdKooij

Het Woud leen 153 A. 4 morgen op het Woud, noord: Pieter en, Arnout Blasius (1680: Willem Dijkshoorn) , west (1656: Elisabeth en Pieter Blasius; 1680: Wilem en Pieter Dijkshoornl.
13-6-1643: Arnout Blasius van Dijkshoorn bij overdracht door Pieter zijn broer.
20-2-1656: Elisabeth Adriaansd., weduwe van Arnout Blasius, wonend in het Woud.
6-1-1681: Jacob Gabrielsz. van der Koy voor Annetje Adriaans Dijkshoorn, zijn vrouw, bij dode van Elisabeth Adriaansd., zijn schoonmoeder.
3-6-1690: Gabriel Jacobsz. van der Koy, oud 24 jaar maar wegens huwelijk meerderjarig, wonend in het Woud, bij dode van Annetje Adriaans Dijkshoorn, zijn moeder.
18-11-1735: Simon Gabrielsz. van der Koy voor Annetje Simons Hoorweg, zijn moeder, bij dode van Gabriel Jacobsz. van der Koy, haar man.
12-3-1760: Jacob van der Koy, oud 39(!) jaar, bij dode van Annetje Simons Hoorweg, zijn moeder.
13-6-1765: Gabriel van der Koy, oud 34 jaar, bij dode van Jacob, zijn vader.
25-2-1791: Gabriel Jacobsz van der Koy, 573 fo. 290.

J. C. Kort (1980). Repertorium op de lenen van de hofstede Warmond, 1316-1799. Ons Voorgeslacht, #301, 651-770, p. 761, zie daar voor de vindplaatsen

 1. Machtelt Delft ~8-11-1651
 2. Pleun, Delft ~23-1-1659, get Grabel Pleunen en Aeltje Aryens, scan op DSD in te zien “Pleunis, vader Jacob Grabels van der Kooy, moeder Annetje Aryens, getuigen Grabel Pleunis Aeltje Aryens <Arij zie 2084 in kw Van der Kooij
 3. Gabriël, Delft ~4-4-1668, zie 2056 in kw Dijkxhoorn
 4. Arent, ongehuwd, 't Woud †29-3/3-4-1709, welgeboren man van het Delftland

M vd Kooij 1947; publicaties vd Kooij

2526. Arij Pietersz van de Polder

†v 18-11-1679

2527. Maertje Ariensdr Mostert

Zouteveen †v 3-7-1697

echtpaar dubbelt met 5430 Droppert

Trijntge, Naaldwijk ~1664

website Hofland Poot

2528. Simon Arentsz van Eendenburg

†v 18-4-1702

2529. Annetie Clasendr van der Marck

†v 18-4-1702, tr 2. Pauwels Jans Vaarlee [De naam Van der Marck komt ook voor in Berkel, zie Peter van de Krogt: Berkel: Familiegeld 1680. Ons Voorgeslacht, 2007, p. 48]

Claus

* Noordam 1968

2536. Jan Cornelisz van der Hout

*19-3-1651, tr Monster 19-8-1679

2537. Lijsbeth Frankendr van Adrichem

Mogelijk is zij in Monster geboren, er is geen doop van haar bekend: er ontbreekt een bladzijde voor 30-7-1673 tot 16-12-1674, zij is getuige bij de doop van haar neven Joost en Dirck Joostens van Adrichem

OV 2000 p. 127

getuige: Parenteel van Gerrit van Adrichem

echtpaar dubbelt met 2908/11 Bosman

Dirk

* Noordam OV 1968 p. 103

2538. Arij Willemsz Opstal

*28-8-1667, woont Orangepolder, tr 2.'s-Gravenzande 5-12-1686 Maartje Cornelisse Zuijthoorn [Zuidhoorn], wed woont in Vlaardingen, tr 1. Maasland 16-8-1692

2539. Annetie Ariensdr van der Graaf

echtpaar dubbelt met 2910/11 Bosman

Maasland ~23-9-1674, † na 25-12-1723

Lijsbeth

* Noordam OV 1968 p. 103

site Eering

2540. Gijsbert van Os

tr Monster 29-4-1696

2541. Annetie Andriesdr Sonderwijck

Hendrik

* Noordam OV 1968 p. 103

2542. Dirk Jansz van den Enden

tr Maasland 29-12-1686

2543. Lijsbeth Mesendr Leeuwenschilt

tr 1. NN

Fijtje

* Noordam OV 1968 p. 103

2544. Arent Adolfsz Sigmont

andere spellingen: Sijgmont, Segmont, Sigmond, Cigmont

Ouders mogelijk Adolf Maartens Sigmont en Neeltje Jans van Westmal, zie DS Delft, broer Maarten, broer Hendericus, tante Korsje. In Delft gedoopt 23-10-1659: Adolf, z.v. Jan Adolfse van Sigmont en Maria Isaackx Robijn (zij tr 2. Delft 1-2-1665 Jan Willemsz Terrier), get Maerten Adolfsz, Cleartje Jans, Barbar Jacobs; dit zal familie zijn. De huisvrouw van Maerten Adolffsz Sigmond, Klaertge Jans, Delft begr 13-11-1671, Maerten zelf begr 16-12-1671.

OV 2004 p. 297: Maertgen Adolfs Sigmont, van 's-Gravenzande, De Lier begr 9-10-1703, wed v David Pieters Seeman [NA, ona De Lier inv. nr. 5311 fol. 160 d.d. 19-12-1684], tr De Lier 24-12-1684 Leendert Leenderts Hoogendam, De Lier begr 1-12-1699. Deze Leendert Leendert Hoogendam is eerder gehuwd geweest, zie Ons Voorgeslacht 1948 p. 3

Martinus Adolfs Sigmont, Delft ~26-3-1673, daar begr 21-8-1712, tr Delft Jannetie Claes van Grassenburgh, Delft ~10-11-1669, daar begr 11-7-1755 (dochter Neeltie Delft ~29-3-1703, dochter Johanna Delft ~24-7-1704, get o.a. Klara Adolfs Sigmond, zoon Nijcolaas, Delft ~11-12-1705, get Lenaart Clasen Grasenburg, Philepina Andriesz Larop, Maria Jans Westmaal)[DSD, en http://www.geocities.com/windt029/kwartierstaat.html]

2545. Trijntje Corsendr Braver

Adolph

website Schelling

2548. Arijen Ariensz Middelburg

*Monster, tr 1. Magdaleentje Gerrits, tr 2. Monster 8-11-1654 [M1-98] Lijsbeth Jans, jd van Naaldwijk (dochter maria *18-3-1657 [ M1-18]), tr 3. Geertje NN (zoon Adriaen Az, Monster *27-1-1664 [M1-3]), tr 4. Monster 10401663 [M1-118]

2549. Maertje Cornelisdr

 1. Cornelis
 2. Leuntje az, Monster *10-7-1667 [M1-43]
 3. Pieter Az, Monster *28-10-1668

Eering siteGeneratie XIII5024. Pieter Jacobsz Berkhout

Vlaardingen † v 31-5-1649

NB: Pieter neemt de achternaam van zijn vrouw over.

5025. Aaltje Gerritsdr

Vlaardingen † v 31-5-1649

Pieter

* Noordam 1992. #2496/7

5028. Pieter Pietersz Maarlevelt (Romein)

Spaland † v17-3-1656, tr v 19-1-1625

5029. Maartje Pietersdr

Kethel † na 4-4-1668

Simon

* Noordam 1992. #2500/1

5030. Mees Cornelisz Maan

Vlaardingerambacht † 1658, bouwman, tr 1. Trijntje Jansdr, otr 2. Vlaardingen 13-4-1636, tr 2. Hilligersberg 12-4-1636 Maertge Jacobs, wed v Claes Ariensz

5031. NN

* Noordam 1992. #2502/3

J. Maan, Stamreeks Maan, in: Zuidhollandse stam- en naamreeksen, (Rotterdam, 1986), blz. 149-155.

Noordam wijkt hier af van de gegevens in J. Maan (1986). Stamreeks Maan. In Hollandse stam- en naamreeksen, p. 150 I.1. J. Maan heeft: tr 1. Geertje Thijsdr, tr 2. Maertge Jacobs, wed. van Claes Ariensz, dit is niet in overeenstemming met huwelijk van Mees met Maertge: Hiiligersberg 12-4-1636, DSR

5032. Pieter Pietersz Poot

*ca 1577, Kethel †v 10-1641 begr Spaland, bouwman en schepen in Spaland, tr Vlaardingen, beleend 11-12-1628 met 1 morgen land in Kethel

Ons Voorgeslacht, 1972, p. 247, zie ook 246 [vd Vorm en de Heij verwijzen abusievelijk naar p. 212]

Ons Voorgeslacht 1980 Kwartierstaat van der Tas>

5033. Martijntgen Cornelisdr Verhouck

*ca 1580, Spaland † ts 12-2-1650 en 7-5-1653

dubbelt met 7468 Bol 8314 Dijkxhoorn

 1. Lijsbeth, tr Schiedam 15-6-1635 Willem Cornelis Bijl, hij tr 2. Kethel 12-6-1678 Annetje Cornelisdr, *Honselaarsdijk
 2. Cornelis, *1608 †1655, bouwman in de Korte Buurt te Maasland, tr 1. Jopjen Jopjesdr, tr 2. Arjaantje Andries Cleywegh
 3. Huibrecht, *1610
 4. Neeltje, zie kwartier 4157. Dijkxhoorn, Kethel *1615 Vlaardingen †1692, tr Leendert Jacobs Roodenburg, Naaldwijk ~13-1-1611, zoon Willem *1643 †1725
 5. Diewertje, *1616 Schipluiden †1674, tr Kethel 4-12-1644 Joris Cornelis Suiderend, *Maasland, Schipluiden † 20-9-1682, z.v. Cornelis Willems Suiderent (Zuiderent)

  lidmaat Maasland: Cornelis Willemsz. Suijder-end. Ons Voorgeslacht, 1995, p. 326

 6. Annetje, *1618, tr 1. Jan Jans op de Vaert, *'s-Gravenzande, zeeman, tr. 2. Jan Pieters, zeeman
 7. Simon, *1620 Schipluiden †1680
 8. Dirk, Kethel *1622 †1682, otr Kethel 14-7-1647 [vBaalen] tr Vlaardingen 10-8-1647 Maartje Jacobs

verwantschap, en kinderen: D. van Baalen, Kwartierstaat van Huibregt Cornelisz. Poot. Gens Nostra, 1952, 1-2, herdrukt in Bij ons in de familie 156-7

site Hofland-Poot

Diewertje: Ons Voorgeslacht 1980 Kwartierstaat van der Tas>

vd Vorm en de Heij

5034. Harmen Cornelisz Koeckoeck

Schieveen † ts 17-5-1648 en 7-10-1648, bouwman

dubbelt met 7470 Bol

Neeltje

verwantschap: D. van Baalen, Kwartierstaat van Huibregt Cornelisz. Poot. Gens Nostra, 1952, 1-2, herdrukt in Bij ons in de familie 156-7

Prins, zie bronnen in kwartier Bol

site Hofland-Poot

5036. Jan Simonsz van Noort

ws Delft begr 21-11-1668, bouwman, in 1657 molenaar Hoge polder Abtswoude, gezworene Hof van Delft, tr Delft 8-5-1619

5037. Ariaantje Wiggertsdr

Kethel † 8-1680

In Kethel en Spaland vermeld 1580: Wigger Symonsz (De Hargpolder van de 100° penning anno 1580); Sijmonsz. Wigger (Hargpolder)

Simon , *Schie

* Noordam 1992. #2508/9

Kwartierstaat van Adriana Anna Biemond 11-2007 home.hetnet.nl/~pboersma/

5038. Gerrit Dirksz Starrenburgh

*Overschie, Oud Mathenesse † v 16-10-1677, schepen in Oud-Matenesse, ambachtsbewaarder molenmeester van de Spaanse Polder, ambachtsbewaarder, tr Overschie 11-4-1638

Ons Voorgeslacht 1984 p. 96: mogelijk z.v. Dirc Antonisz Starrenburg *ca 156 en Hilletje van der Hoeve (zie: Gens Nostra 1979, blz. 238)(zie 33070 in kw Dijkxhoorn; Antonis Jacobs Starrenburg, *ca. 1530; Jacob Ariens opt Starrenburg *ca. 1500 en Ariaentje Jans

* Noordam 1992. #2510/1

5039. Maartje Simonsdr Horewegh

ouders zie kwartier 7410. Spreij

Overschie † na 24-2-1663

~Overschie

 1. Neeltje , ~4-9-1639
 2. Maartje, ~30-10-1644, Overschie begr 13-6-1701, tr Overschie 19-2-1668 Claas Jans van Schie, Overschie ~12-10-1636, z.v. Jan Pouwelse van Schie en Lidewij Claes, tr 2. Overschie 26-12-1680 Michiel Janse van Dorp, otr 3. Overschie 4-9-1700 Arent Gerrits Duijvensteijn

  kinderen 1e huwelijk ~Overschie

  1. Jannetje, ~15-7-1668
  2. Jan, ~7-12-1670
  3. Liedewij, ~22-4-1674
  4. Maartje, ~9-5-1677
  5. Gerrit, ~9-4-1679

  kinderen 2e huwelijk ~Overschie

  1. Jan, ~12-9-1681
  2. Gerrit, ~15-4-1686
 3. Dirk, ~3-10-1649
 4. Sijmon
 5. Hilletje

kwartiergegevens: Noordam 1992. #2510/1

Website Familie Hoorewech http://www.hoorewech.nl

details Maartje: Kwartierstaat van Adriana Anna Biemond 11-2007 home.hetnet.nl/~pboersma/


5040. = 4096. [Dijkxhoorn]     Arent Blasius Dijkshoorn

5041. = 4097. [Dijkxhoorn]     Elisabeth Adriaens de Zeeuw


5042. Pieter Philipsz Heemskerck

Naaldwijk *10-1609, beleend hofstad van de watering 21-6-1632 en draagt het 22-4-1638 over aan leenheer Frederick Henrick, prins van Orangien (zie bij kwartier dijkxhoorn.htm#32772beleend te Naaldwijk 26-1-1643, tr Vlaardingen 25-4-1632
Naaldwijk leen 12: 5½ hond land, belend ten oosten: de weduwe van Claes Claes Bloemenz., ten zuiden: Gerrit Florisz. en Ysbrant Olyslager, ten westen: een banwatering van Naeldwijck en ten noorden: het kind van Floris van Foreest.
(...)
2-8-1476: Claes Pietersz.
.-.-.: Willem Meesz. na zijn broer meester Maertijn.
28-4-1526: Jan Willem Bertelmeesz. na zijn vader Willem Meesz.
1-7-1546: Willem Korsz. na overdracht door Jan Willemsz.
13-5-1568: Korstiaen Willemsz., brouwer te Delft, bij dode van zijn vader Willem Korsz.
18-2-1577: Lucas Korstiaensz., onmondig, oom: Jan Willemsz. te Naeldwijck, bij dode van zijn vader Korstiaen Willemsz.
13-6-1596: Jan Tou Aertsz. na overdracht door Jacob d'Assigny als curator van de desolaten boedel van Lucas Korstiaensz.
19-9-1596: Arent Tou Jansz. bij dode van zijn vader Jan Tou Aertsz.
18-9-1630: Willem Jansz. Touw bij dode van zijn broer Arent Tou Jansz.
14-1-1639: Jan Willemsz. Touw bij dode van zijn vader Willem Jansz. Touw.
26-1-1643: Pieter Philipsz. Heemskerck na overdracht door Jan Willemsz. Touw.
12-7-1660: Philips Pietersz. Heemskerck bij dode van zijn vader Pieter Philipsz. Heemskerck en draagt het leen over aan Maria Denoys.

C. Hoek (1972). Repertorium op de lenen van de hofstad te Hontshol. Ons Voorgeslacht, 1972, p. 161

5043. Neeltgen Willemsdr Tou van der Burch

ouders zie kwartier 8216 Dijkxhoorn

Vlaardingerambacht †1615

echtpaar dubbelt met 10850 Droppert; 11234 Middendorp

Neeltje

kwartiergegevens: Noordam 1992. #2514/5

5044. Jan Gerritsz van der Struis

Maasland † v 13-12-1654, otr Vlaardingen 7-9-1638

5044. Stijntje Leendertsdr

*Honselersdijk, Maasland † na 1663, tr 2. ca 1653 Jan Areinsz van der Weg

echtpaar dubbelt met 10852 Droppert; 11236 Middendorp

Gerrit

kwartiergegevens: Noordam 1992. #2516/7

5046. Jacob Groen

dubbelt met 10852 Droppert; 11236 Middendorp

 1. ws Maertje, otr Maasland 23-11-1669 Jacob Keenderts van der Eijk, wedn v Willemien Abrams Marckenburch
 2. Annetje

site Schelling-Beekenkamp

5048. Gabriël Pleunensz van der Kooij

Delfgauw *ca 1598, Delft begr 6-1-1668 (Nieuwe Kerk), bouwman op de Carthuiserwoning buiten de Waterslootsepoort, onder de jurisdictie van Vrijenban en molenaar van de Hogepolder van Papsouw, woont in Delft, tr Delft 21-1-1624

Zie ook Westlandse molens

"redl[ijck] weder, doch stofregende des naermiddags."

David Beck. Haags dagboek.

5049. Machelt Claesdr Langelaan

Pijnacker *ca 1600 Delft begr 5-8-1643 (Nieuwe Kerk)

echtpaar dubbelt met 8320 8368 Kooij; 10856 Droppert

~Delft

 1. Jacob ~1-3-1626 †v 5-1628
 2. Jacob
 3. Cornelis ~25-8-1630, zie kwartier 4206. vdSpek
 4. Arie ~12-12-1632, tr 1. Pijnacker 9-2-1659 Pietergen Cornelis van der Zijl, tr 2. ca 1670 Elisabeth Gerrits van Berkel
 5. Pleun ~10-2-1636, tr Maasland 11-8-1664 Marijtje Pieters Maarlevelt, wed v Jan Jacobs
 6. Annetgen ~25-4-1639 begr 6-10-1647

M vd Kooij 1947; publicaties vd Kooij


5050. = 5040. = 4096. [Dijkxhoorn]     Arent Blasius Dijkshoorn

5051. = 5041. = 4097. [Dijkxhoorn]     Elisabeth Adriaens de Zeeuw


5056. Arijen Joostensz van Eendenburg (van der Heide)

†v 15-5-1689

Simon

* Noordam

5072. Cornelis Gerritsz van der Hout

5073. Annetje NN

echtpaar dubbelt met 5816 Bosman

Jan

site Eering

5074. Frank Arentsz van Adrichem

*Monster, 's-Gravenhage ~2-1-1635, †ts 7-5-1698/2-2-1700, schepen van Monster 1684-1689, pacht in 1689 boerderij De Hoogwerff in Monster, tr 2. Monster 10-1-1694 (een half jaar na het overlijden van zijn eerste echtgenote) Anna Jans van Heyde [sic], huwelijkse voorwaarden 13-1-1693 te 's-Gravenhage: Anna Jans van Velden, wed v 1. Adriaen Jans van Adrichem (huwelijk Delft 21-11-1635, *Honselersdijk) z.v. Jan Pieters van Adrichem en Neeltje Joris,

zie ook: Parenteel van Jacob Dircxz van Dijck VII-s]

wed v 2. Cornelis Willems Hoogwerff (wednr van Geertje Louwe), wonende tot Monster, Monster begr 25-5-1694 (4 maanden na haar huwelijk) "Annetje Jans van Velden, huysvrouw van Vranck Arents van Adrichem", otr Monster (Franck Arents, j.m. van Monster geboortig en wonende tot Wateringen) 27-2-1656

schepen: D. G. E. Middelburg (1956). Korte mededeling n.a.v. Welgeboren mannen en schepenen in Monster (1956, LXXIII, kol. 282 e.v.). Middelburg geeft namen van schepenen in de Transporten van Onroerende Goederen (RA C-XV).

Deze Franck van Adrichem is een raadsel. Over zijn ouders doen verschillende versies de ronde, geen van alle behoorlijk onderbouwd. Noordam geeft in 1968 geen ouders, maar het is toch interessant te zien in welk 'gezelschap' deze Franck zich bevindt in Noordam's kwartierstaat Troost: bekende Delflandse boerenfamilies. Beudeker heeft in OV 2000 aandacht gevraagd voor de onbekende filiatie van deze Franck, en geeft een mogelijke filiatie aan: "Ik vermoed dat hij in relatie staat tot Machteld Franke van Dijck van Adrichem (dochter van Franck Gerrits van Dijck van Adrichem en Lysbeth Jans)."
Het zijn zeker ook archivale problemen die hier een rol spelen: de geboorte van Lijsbeth is mogelijk onbekend door een ontbrekende bladzijde in het doopboek van Monster, de naam van de tweede echtgenote van Franck wordt verkeerd genoteerd bij dat huwelijk, er is een zakelijke maar geen familiale relatie tot Joris van Adrichem in Den Haag, als Franck een zoon is van genoemde Machteld, dan wordt hij op 30-1-1680 niet genoemd bij de acht ervende kinderen. Beudeker doet een oproep om te proberen Franck te 'identificeren.'

Er is een website voor families Van Adrichem: http://home.wanadoo.nl/cvadelft/kwartierstaten.htm, met vier genealogieën Van Adrichem. In de Genealogie van Vranck Gerritzn. (van Adrichem) wordt zonder duidelijke bewijsvoering Frank Arents van Adrichem opgevoerd als zoon van Machteld Franke van Dijck van Adrichem, zoals ook het vermoeden van Beudeker is. De vermelding dat Frank zich 'Van Adrichem' noemt naar zijn grootvader komt niet uit een primaire bron, is dus een hoopvolle gedachte maar zeker geen bewijs. Deze website verwijst niet naar de door Beudeker (2000) gesignaleerde problemen. De voor Frank opgevoerde lijst kinderen komt niet helemaal overeen met die van Beudeker (beide lijsten bevatten enkele namen die niet op de andere lijst staan), maar dat kan te maken hebben met de afzonderlijke genealogie voor Van Dijck Van Adrichem (waartoe Lijsbeth behoort).

In voorafgaande versies van dit kwartier Van der Lelie had ik om redenen die mij nu geheel duister zijn verondersteld dat het patroniem van Frank mogelijk Cornelisz. moet zijn, en had daar een verdere lijn voor gegeven. Met excuus voor zoveel naiviteit heb ik die rare kronkel op 11 augustus 2007 verwijderd.

H. C. Beudeker (2000). Franck Arents van Adrichem. Ons Voorgeslacht, 125-127.

Parenteel van Gerrit van Adrichem site

De heer Beudeker heeft mij laten weten (oktober 2007) dat hij met Barjesteh van Waalwijk van Doorn in het derde kwartierstatenboek van de Nederlandse Leeuw als vermoedelijke ouders van Franck aanwijst: Arij Jaspersz. Smit, alias van der Smede en van Mechteld Francke van Dijck van Adrichem [ik moet dit zelf nog naslaan, b.w.].


5075. Ariaentje Jansdr van der Heyde

j.d. mede geboortig van Monster en nu wonende tot Wateringen, *1633, Monster begr 12-7-1693 "Areyaantje Jans van Heyde, huysvrouw van Vranck Arents van Adrichem."

echtpaar dubbelt met 5818 Bosman

~Monster

H. C. Beudeker (2000). Franck Arents van Adrichem. Ons Voorgeslacht, 125-127.

* Noordam OV 1968 p. 110 (Noordam geeft alleen aan dat Frank gehuwd is met Annetje, maar geeft haar geen kwartiernummer: of zij de moeder van Lijsbeth is, is hem dus onbekend)

fam v Adrichem site : Lijsbeth, noch Frank Arents zijn op deze familiesite te vinden.

5076. Willem Arendsz Opstal

Naaldwijk ~27-6-1621, bouwman, lidmaat Naaldwijk dorp 1645, heemraad Oranjepolder 1-4-1665

5077. Lijsbeth Dirksdr van der Moor

†na 1680, lidmaat Naaldwiik dorp 1645

echtpaar dubbelt met 5820 Bosman

Arij

* Noordam 1968 p. 111

5078. Arij Leendertsz van der Graaf

†ts 1696/1710, tr v 23-9-1674

5079. Ariaantie Jansdr van Bergen

†ts 21-12-1710/13-4-1715, tr 2. Maasland 21-12-1710 Simon Jacobs Oostermeer

echtpaar dubbelt met 5822 Bosman

Annetie

* Noordam OV 1968 p. 111

5082. Andries Philipsz Sonderwijck

†v 24-10-1703

Mogelijk zoon van Philip Jansz Sonderwijck 1606-1661 en Annetje Andriesdr 1611-1656, getrouwd te Naaldwijk voor 1631, kinderen: Lijsbeth, Andries, Jannetje, Willemijntje. [Genealogie Brederoo genealogieonline]

5083. Marietje Jillisdr Noordergraaf

*Monster 1633, begraven Monster 16-4-1694 DTB M 4a. Staten van ontvangst van begraven en beluiden (Monster, gereformeerd), fol. 47:
Inschrijving van begraven, 16 april 1694 Marijtje Gillis
weduwe van Anderies Sonderwijk
een eijgen graff, geluijt drie posen 3-12-0

https://www.genealogieonline.nl/test-brederoo/I2938434.php#bronnen

genealogieonline, moet nog gecontroleerd:

 1. Jillis *1660
 2. Philps *1661
 3. Philps *1663
 4. Marijtje 1668
 5. Jillis §672
 6. Annetie 1672-1714

  * Noordam 1968 p. 111

  overige kinderen: genealogieonline, moet nog gecontroleerd

5086. Mees Jansz Leeuwenschilt

†ca 1705

Lijsbeth

* Noordam 1968 p. 111Generatie XIV10050. Gerrit Hendriksz Berkhout

Aaltje

* Noordam 1992. #4994/5

10056. Pieter Pietersz Couck

Monsterambacht † v 8-11-1601

10057. Michieltje Pietersdr

Monsterambacht † na 30-4-1607, tr 2 (huwelijkse voorwaarden) Delft 8-11-1601 Dirk Maartensz van der Gaag, zij heeft een zuster Maartje, kwartier 4887 in Noordam-Van Rees, die tr v 5-1579 Gerrit Willemsz Cruijer, Overschie † 15-11-1630, schepen Hogenbanm ambachtsbewaarden Spaanse Polder, kerkmeester Overschie

Pieter

* Noordam 1992. #5000/1

10058. Pieter Corsen van der Waal

Vlaardngen † na 27-10-1633

10059. Trijntje Leendertsdr

Vlaardingen † na 27-10-1633

Maartje

* Noordam 1992. #5002/3

10060. Cornelis Meesz

‘bijgenaempt ‘t manneken in de Maan, otr 2. Vlaardingerambacht 6-8-1667 Trijntje Cornelisdr, wed v Cornelis Dircx Punt’ bouman, schepen Zouteveen, hij heeft als handmerk een halve maan, tr 1586

Aantekening: kleinzoon Sijmon Alewijnse Maen voerde het volgende wapen: in blauw een gewende zilveren gezichtswassenaar. Kennelijk is een gezichtswassenaar een afbeelding van een wassende maan? Het wapen is geregistreerd op verzoek van Jacob Maan, 11 november 2010. Voor de afbeelding zie Ons Voorgeslacht, 66, 2011, 65.

Cornelis Meesz blijkt tot de familie Trapper te behoren, de lijn gaat dus toch nog een paar generaties verder, zie J. J. F. Lots (2007) Trapper, voorouders van het geslacht Maan (een aanvulling op de genealogie) Ons Voorgeslacht, 62e jaargang, #593, 263-266.

10061. Neeltje Alewijnsdr

Vlaardingen † na 20-9-1633

echtpaar dubbelt met * 16472 Dijkxhoorn; * 30584 vWoerden; 16760 vdKooij

J. Maan, Stamreeks Maan, in: Zuidhollandse stam- en naamreeksen, (Rotterdam, 1986), blz. 149-155. I

* Noordam 1992. #5004/5

10064. Pieter Pietersz Poot

†v 24-7-1560, bouwman in Vlaardingerambacht, tr ca 1576

10065. Lijsbeth Huybrechtsdr

†v 22-7-1611, waardin in de 'Bleskensgraaf' in Kethel [haar broer Symon is 24-7-1580 voogd over de kinderen], zij tr 2. 1581 Huibrecht Vincents van Adrichem (zoon Huibrecht, oom Jan Vincents is 23-4-1582 voogd), tr 4. Cornelis Harpertsz, tr 4. Dirk Peurman [NB: v.d. Vorm en De Heij: Dirk Peurman is ook wel als haar eerste man genoemd, Cornelis Harperts tr v. 18-3-1609 met haar, en is ws het laatste van haar huwelijken]

echtpaar dubbelt met 14936 Bol; 16628 Dijkxhoorn

 1. Pieter *1577
 2. Neeltje *1579, tr Heijndrick Jacobsz, * 's-Graveland, herbergier in de Valk (Vlaard)

verwantschap: D. van Baalen, Kwartierstaat van Huibregt Cornelisz. Poot. Gens Nostra, 1952, 1-2, herdrukt in Bij ons in de familie 156-7

p. 190 vd Vorm en de Heij

site Hofland-Poot, zie daar voor alles over dit geslacht

Van der Vorm en de Heij wijzen erop dat eerdere publicaties (Prometheus B p. 69 en XVI p. 193, OV 1980 p. 427) op andere details niet met elkaar kloppen.


10066. = 8310. [Dijkxhoorn]     Cornelis Crijnen (Verhouck) (alias de Zeeuw)


10067. = 8311. [Dijkxhoorn]     Diewertje Cornelis


10072. Simon Lourisz

† na 1607, welgeboren man van Delfland [* Lots, p. 110-111], gezworene Vrijenban, bouwman Vockestaert, Vrijenban

10073. Lysbeth Lourisdr

Vrijenban † v 1608

10076. Dirk Anthonisz Starrenburgh

Overschie *1561 †1640, bouwman ambachtsbewaarder molenmeester Spaanse polder, kerkmeester Heilige Geestmeester Overschie, tr 1. Annetje Wiggertsdr, otr 2. Delft 31-8-1597

10077. Hilletje Lenaertsdr van der Houven

 1. Anthonis † v 12-12-1625, tr Neeltgen Pieterdr (zij laten na aan hun weeskind (en de voorkinderen van Neeltje, o.a. Pieter Sijmonsz): Eerst het huis en erve staande en gelegen in het dorp van Overschie in de poorterie der stad Delft daar in zij overleden zijn.). Het weeskind is Annetgen Thonisdr, tr Pijeter Gillisz

  zie Teun van der Vorm, transcripties ORA Overschie, o.a. : 1603-1646_ora_overschie_inv_434.pdf Hogenda.nl

 2. Gerrit, *Overschie
 3. Ariaantje, tr Overschie Symon Floris, scheepmaker in Overschie
 4. Jan

* Noordam 1992. #5.020/1 #5.621

Kwartierstaat van Adriana Anna Biemond 11-2007 home.hetnet.nl/~pboersma/


10078. = 7410. [Spreij]     Simon Maartens Hoorewech

10079. = 7411. [Spreij]     Neeltje Gerrits Cruyer

10080. = 8192. [Dijkxhoorn]     Blasius Pieters Dijkxhoorn

10081. = 8193. [Dijkxhoorn]     Neeltgen IJsbrants Heemskerck

10082. = 8194. [Dijkxhoorn]     Adriaen Adriaens de Zeeuw

10083. = 8195. [Dijkxhoorn]     Maritje Adriaans


10084. Philip IJsbrantsz Heemskerck

Hondsholredijk *ca 1567 Naaldwijk begr 29-9-1633, Heilige Geestmeester in Naaldwijk, tr Naaldwijk 3-5-1592

10085. Neeltgen Pietersdr Dijxshoorn

Naaldwijk begr 19-7-1636

echtpaar dubbelt met 21700 43436 Droppert; 22468 Middendorp

oa?

Ons Voorgeslacht


10086. = 8216. [Dijkxhoorn]     Willem Jans Tou van der Burg

10087. = 8217. [Dijkxhoorn]     Annetje Gerrits Brouck


10096. Pleun Michielsz van der Kooij

ouders zie kwartier 16590. Dijkxhoorn

Overschie *ca 1557 Delft †28-10/1-11-1644, bouwman en kooiker op de "de Kooijwoning" in de Zuidpolder van Delfgauw. Overleden in het huis van zijn schoonzoon, Pieter Maertens van Ruijven, aan de Brabantse Turfmarkt (naest de huisinge Van de Spiegell) te Delft, gezworene (1587-1633) en ambachtsbewaarder (1607-1620) van Hof van Delft, en gezworene van "Zuidpolder" (1617), tr Delft 13-10-1584

10097. Neeltgen Claesdr (van Thol)

Delft *ca 1561 Delfgauw begr ca 30-9-1606, wed v Jacob Gerrits (dochter Lusia, tr ca 1601 Gerrit Adriaens in Wateringen)

echtpaar dubbelt met 16448 16532 Dijkxhoorn; 16640 16720 16736 vdKooij; 21712 Droppert; 22200 Middendorp

*Delfgauw

 1. Jacob zie kwartier 8266. Dijkxhoorn
 2. Maritgen zie kwartier 9911. Schoemaker
 3. Willemken *ca 1589, tr 1. Delft 20-2-1609 Jacob Joppen van Berckel, bouwman, schout van Delfshaven (zie OV 1971 p. 27, ook voor hun kinderen), †ca 1630, in 1633 heeft zij 22 morgen en 3 hont land in huur in Beukelsdijk, tr 2. Overschie 17-6-1640 Jan Jacobs Schie (Verschie), bouwman en schout van Beukelsdijk, z.v. Jacob Gerrits Schie (Verschie) (bouwman) en Jannetje-Floris huwelijkse voorwaarden 24 mei 1640 (N.A. Delft nr. 1668)
 4. Abraham zie kwartier 10324. vdLee
 5. Claesgen Delfgauw *ca 1593, tr 1-1618 Joris Jans Suijtmaeslandt, bouwman, hij heeft in 1633 in Ackersdijck 24 morgen land in eigendom en 8 morgen in huur
 6. Isaäck *ca 1595, begr Delft 3-7-1671, bouwman, woonde te Delft op een boerderij binnen de stad, aan de oostkant van de Oosteinde tegenover de Broekhuislaan, tr Delft 3-2-1621 Jannetgen Ingens Bruijn, Delft †26-1-1679, geen kinderen
 7. Aefgen *ca 1596, Delft *10-3-1679, tr Delft 31-10-1621 Pieter Maertens van Ruijven, bouwman, wonende te Delft, †29 -5-1676, begr Pijnacker 2-6-1676
 8. Gabriël

M vd Kooij 1947; M vd Kooij 1988 p. 53

10098. Claes Cornelisz Langelaen

*ca 1568, (het Noordeinde van) Pijnacker † 1644, tr 1. Machtelt Maertens van Ruyven, d.v. Maerten Jans en Weyntgen Arentsdr

In dezelfde tijd is er eveneens een Claes Cornelisz aan de Laan, genoemd in een akte van 26 september 1600 (en eveneens in akte van 5 mei 1617, waarin vermeld dat hij 22 oktober 1616 is overleden; opsomming van erfgenamen) waarbij Claes Cornelisz Langelaen als gezworene is betrokken. Bron: p. 382 Ons Voorgeslacht 2014. Th. P. van Zijl †: Charters in het parochie-archief St. Johannes de Doper te Pijnacker 1551-1633. (publicatie van een manuscript uit 1969).

kinderen uit 1e huwelijk
 • Grietje, tr Pieter Cornelisz "in de Zuidbuurt bij de dam in Maasland"
 • Weijntge, tr Delft 7-2-1616 Claes Arentsz van der Linden, "jm. won. Binnenwatersloot, koperslager aan de Haverbrug tot Delft"

  (ook het overlijden van Claes) J. J. F. Lots (2014). Het voor- en nageslacht van Symon Dirsz. uit Pijnacker. Een parenteel van ca. 1360 tot ca. 1700. Ons Voorgeslacht, 69, #664, 94- 130. (zie blz. 112 VIIm)

tr 2.

10099. Annetgen Aryensdr

van Pijnacker, Claes en Annetgen wonen op ’t Noorteynde

echtpaar dubbelt met 16450 Dijkxhoorn; 16642 vdKooij; 21714 Droppert; 22202 Middendorp

~Pijnacker

 1. Jan, tr Marijtje Jacobs van der Kooij, Delfgauw *ca 1617, d.v. Jacob Pleunen van der Kooy en Hilletgen Joosten van der Hoeff
  Den 3 february [1641] is een kint gedoopt Annetgen gebooren van Jan Claesz Langelaen ende Maertgen Jacobsdr stont tot getuygen Claes Cornelisz Langelaen ende Machtelt Claesdr "

  Dopen gereformeerde gemeente Pijnacker 1612-1695, transcr. Loek van Asperen, www 23-11-2007

  “Jan Claesz. Langelaen verklaart 30 december 1639 voor schout en gezworenen van Pijnacker dat Claes Cornelisz. Langelaen, zijn vader, aangenomen heeft van de voogden van het nagelaten weeskind van zaliger Maritge Claesdr., gewonnen bij Bruijn Cornelisz. Valckenburgh, het kind te onderhouden in ‘cost cleederen ende andere noodelicke behouften’ tot de leeftijd van 18 jaar.”

  * Lots, 2014, p. 112; bron van Lots: GAD, weeskamer Delft inv. nr. 2965 charter 5760

 2. Maritge, tr Delft 10-2-1630 Bruyn Corneliszoon Valckenburg [DSD], hij tr 2. Ariaantje Franken Noorderman, en hij tr 3. Delft 18-7-1657 Jannetje Cornelia van der Breems
 3. Machelt
 4. Claesgen 0-3-1614 [? zo vermeld in DSD]
 5. Trijntgen 29-10-1623
  Op ten 29e october een kindt gedoopt van Claes Corneliss Langelaen XE "Claes Corneliss Langelaen" ende Annittgen Arijens XE "Annittgen Arijens" in ’t Noorteynde ende is genaempt Trijntgen

  Dopen gereformeerde gemeente Pijnacker 1612-1695, transcr. Loek van Asperen, www 23-11-2007

 6. Claesien
  Noch [7-2-1644] is een kint gedoopt Claesien gebooren van Jan Claesz Langelaen ende Maertgen Jacobsz woonende in ’t Noorteynden stont tot getuygen Neeltgen Jans dochter

  Dopen gereformeerde gemeente Pijnacker 1612-1695, transcr. Loek van Asperen, www 23-11-2007

  Dopen gereformeerde gemeente Pijnacker 1612-1695, transcr. Loek van Asperen, www 23-11-2007

CBG dossier Langelaan, anonieme aantekeningen

DSD

10150. Jan Claasz Heijde

10151. Annetje Dirksdr Brincxs

Monster begr 12-7-1693

echtpaar dubbelt met 11638 Bosman

Ariaantje

H. C. Beudeker (2000). Franck Arents van Adrichem. Ons Voorgeslacht, 125-127.

fam v Adrichem site.

10152. Arend Willemsz Opstal

ouders zie 10240. vdLee

lidmaat Naaldwijk buiten 1645, tr Naaldwijk 26-1-1620, Naaldwijk begr 30-8-1688

begraven: J. H. Brakke (1972), Ons Voorgeslacht, p. 79

12-8-2007. Ik heb heel lang over het hoofd gezien, omdat Noordam dat in 1968 niet vermoedde, dat Arend natuurlijk een zoon is van Willem Maartens van der Lee! in, u raadt het al, het kwartier Van der Lee. Waarom 'natuurlijk'? Omdat het bekend is dat zoon Arend zich 'Opstal' noemt. Ik moet de verdere dubbelingen in dit kwartier Van der Lelie nog inwerken.

Arent Willemsz int Opstal voorss gebruijckt westaende voorgaende partijen twe margen genaemt de Groote ende Kleijne Baet liggende langs den Opstalwech.

Kaartboek van Naaldwijk, transcriptie Bosharst, 13-9-2007

10153. Maartie Jacobsdr

lidmaat Naaldwijk buiten 1645

echtpaar dubbelt met 11640 Bosman

* Noordam OV 1968 p. 116 site Eering

10154. Dirk Jacobsz van der Moor

†'s-Gravenzande

10155. Neeltie Corsen

†na 4-6-1675, lidmaat 's-Gravenzande stad 14-1-1668

echtpaar dubbelt met 11642 Bosman

Lijsbeth

* Noordam OV 1968 p. 116

10158. Jan Corsen van Bergen

echtpaar dubbelt met 11646 Bosman

Ariaantie

* Noordam OV 1968 p. 116

10172. Gillis Noordergraaf

1605-1636, tr Delft 11-4-1626

genealogieonline, moet nog gecontroleerd:

10173. Jannetje van den Burch

1605-1678

genealogieonline, moet nog gecontroleerd:

Via Hogenda vind ik geen Gillis en Jannetje, laat staan hun ouders.

10172. Jan Mesen

10173. Maartie Pietersdr

†1673

Mees

* Noordam OV 1968 p. 116Generatie XV20112. Pieter Florisz Couck

Monster † ca 1602

20113.* Meinsje Jansdr

* Noordam 1992. #10000 = #8556/7

20116. Cors Cornelisz

Vlaardingerambacht † ts 10-7-1604 en 24-12-1611, tr 1. NN tr 2.

20117. Maritje Leendertsdr

Vlaardingerambacht † v 2-1591

oa?

* Noordam 1992. #10004/5 = #5514/5

20118. Leendert Maartensz

Vlaardingerambacht † na 12-3-1594

20119.* Leuntje Schrevelsdr

Trijntje

* Noordam 1992. #10006/7

20120. Mees Thonisz

† v 7-5-1574, tr

20121. Marritje Jansdr

wede van Cornelis Steffensz., bij wie zij 4 kinderen heeft: Lenert, Vranck, Claesgen en Maritgen

echtpaar dubbelt met * 32944 Dijkxhoorn; * 61168 vWoerden; 33520 vdKooij

J. J. F. Lots (2007) Trapper, voorouders van het geslacht Maan (een aanvulling op de genealogie) Ons Voorgeslacht, 62e jaargang, #593, 263-266.

20122. Alewijn Jacobsz

Zouteveen † na 1593, zijn vader is vermoedelijk Jacob Alewijns, ws † 1534

20123.* Marijtje Florisdr

† v 1580, tr 1. Arie Ariensz jonge Smit

Neeltje

* Noordam 1992. #10010/1

20128. Pieter Pietersz Poot

bouwman in Vlaardinger-Ambacht en Kethel [vermeld in 10e penning van 1555]

Pieter

op www Kwartierstaat Jacqueline Poot

20152. Anthony Jacobsz Starrenburgh

In Overschie kerkmeester 1549-1584, en Heilige Geestmeester 1560-1581

OV 2007 p. 294 heeft Dirck Anthonisz (van) Starrenburch, *ca 1560: "Dirck ontleende zijn familienaam aan de hofstede Starrenburch in het ambacht Hogenban (halverwege Overschie en Schiedam) die zijn vader [Thonis Jacobsz. op Starrenburch, gehuwd met Marijtgen Arent Dircxzdr.] en grootvader in pacht hadden van de heren van Duvenvoorde"

20153. Marijtgen Arent Dircxzdr

Dirk

van der Hoeven, van der Hoeven en van der Hoeven (2007). Ons Voorgeslacht, p. 295-298. p. 294

20154. Leendert Gerritsz van der Houven

Hof van Delft +ts25-9/26-10-1608, bouwman, gezworene en ambachtsbewaarder van Hof van Delft, collecteur van de verpondingen, tr 1 Hillegond Clasen [Overgauw], zie voor dit huwelijk 33070/1 in kw Dijkxhoorn

kinderen

 1. Belijtgen zie 16534 in kw Dijkxhoorn
 2. Machteld, tr Vranck Harperts van Cralingen, z.v. Harper Jans
 3. Gerrit, tr Leentgen Cornelis Langelaen, d.v. Cornelis Jans Langelaan en Grietgen Jans, zie 20196 in dit kw (vijf kinderen)
tr 2

20155. Maria Jansdr van Ruijven van Clapwijk

echtpaar dubbelt met 33070 Dijkxhoorn (2e huwelijk van Leendert) 88384 Middendorp; 169408 Reeven

van der Hoeven, van der Hoeven en van der Hoeven (2007). Ons Voorgeslacht, p. 295-298 (ook over huis 'De Witte Ram' waar Margaretha woont, en waar Blasius bij intrekt)


20156. = 14820. [Spreij]     Maerten Symons

20157. = 14821. [Spreij]     Annetje Cornelis Hoorewech

20158. = 14822. [Spreij]     Gerrit Willems Cruyer

20159. = 14823. [Spreij]     Marijtgen Pieters

20160. = 16384. [Dijkxhoorn]     Pieter Cornelis (op Dijcxhoorn)

20161. = 16385. [Dijkxhoorn]     Apolonia Arends

20162. = 16386. [Dijkxhoorn]     IJsbrant Philips Heemskerck

20163. = 16387. [Dijkxhoorn]     Maritgen Pieters Cap

20164. = 16388. [Dijkxhoorn]     Aryen Willems Seeuw

20168. = 20162. = 16386. [Dijkxhoorn]     IJsbrant Philips Heemskerck

20169. = 20163. = 16387. [Dijkxhoorn]     Maritgen Pieters Cap

20170. = 20160. = 16384. [Dijkxhoorn]     Pieter Cornelis (op Dijcxhoorn)

20171. = 20161. = 16385. [Dijkxhoorn]     Apolonia Arends

20172. = 16432. [Dijkxhoorn]     Jan Arents Thou van der Burch

20173. = 16433. [Dijkxhoorn]     Neeltgen Willem Corssen van der Vliet

20174. = 16434. [Dijkxhoorn]     Gerrit Jans Brouck

20175. = 16435. [Dijkxhoorn]     Lijsbet Leenderts

20192. = 16590. [Dijkxhoorn]     Michiel Harmens

20193. = 16591. [Dijkxhoorn]     Aefgen Grabels


20194. Claes Henrickxz van Thol

welgeboren man te Benthuizen, taxateur van de 10e penning van Benthuizen 1558, bezit Land in Benthuizen en Zegwaard, o.a. bezig met slagturven
Tquoyer vanden thienden penninck van Benthuysen inden jaer 1558 getaxeert ende geestimeert by den taxateurs daer toe geordoneert als Adriaen Melisz., Cornelis Ewoutsz., Claes Dircxsz., Claes Henricxs van Tol ende Cornelis Alewyns

Dat oosteynde vant Dorp:
Claes Heynricxs van Tol zyn huys geestimeert voer 4 gld. den 10den penninck 8 st.
Idem eygen ende bruycker 6 m. 0,5 h. onder die moelen weijlant ende noch 1,5 m. 0,5 h. inde corte weren dor weylant geestimeert voer 10 gld. den 10den penninck 20 st.
Idem eygen ende bruycker 3 m. 1 h. slachturf landt eensdeels onder die moelen eensdeels inden Hem sterile.

Dat Dorp:
Henrick van Tol Claes zyn huys geestimeert voer 6 gld. den 10den penninck 12 st.

Benthuizen 10e penning 1558 (NA, Staten van Holland < 1572 inv. 903)

http://www.oudsoetermeer.nl/bronnen/indexenenzregio1406-1949/

Waarschijnlijk oudere leden van dit geslacht:
De dijkgraaf klaagt over Claes Tol, baeliu te Benthuizen. Claes ging met sijn achtinge uut. Onderzocht zal worden in hoeverre het een zaak aangaande Rijnland of het baljuwschap Rijnland is. Claes onderwerpt zich aan de uitspraak van de hoogheemraden. [Leiden, Sint-Jansschouw 1482]
De dijkgraaf klaagt over Gerijt Claeszoon van Tol, omdat hij in de Hogeveense vaart gezeild heeft en eist een derdedeel van 10 [pond] boete, volgens de 163e keur. [Sint-Jansschouw 1519] [klein kansje dat dit een zoon van Claes Henrickxz is, valt verder te onderzoeken]

Sloof, J. H. M. (1999). De oudste bestuursregisters van het Hoogheemraadschap van Rijnland (1444-1520). Regesten van de handelingen van dijkgraaf en hoogheemraden (p. 199, p. 424). Leiden: Hoogheemraadschap van Rijnland.

20195. Aechtgen Claesdr

Benthuizen †v 9-1-1600

echtpaar dubbelt met 33066 Dijkxhoorn; 33282 Kooij 43426/7 Droppert

 1. Heyndrick
 2. Neeltgen
 3. Marijtgen, tr Claes Joris (Rustensloot)
 4. Catharina, tr Cornelis Adriaens Timmer, timmerman in Zegwaard
 5. Pieter, bode van Benthuizen 1598-1600, later van Zoetermeer, tr. (Jonge) Maertje Dirck Jansdr, wed won. in 't dorp van Zoetermeer
 6. Swaentgen

  M vd Kooij 1988 p. 49
  http://www.oudsoetermeer.nl

20196. Cornelis Jansz Langelaen

*ca 1530 †na 2-6-1578, gebruiker van 30 morgen land in Pijnacker (= ca 24 hectare)

20197. Grietgen Jansdr

†ts 30-9-1591 en 20-5-1596

echtpaar dubbelt met 33476 33444 vdKooij; 32900 Dijkxhoorn; 39630 Schoemaker

Vels

CBG dossier Langelaan, anonieme aantekeningen

T. van der Vorm (2005). Begravenen te Berkel uit de kerkrekeningen 1583-1611. Ons Voorgeslacht, 60-65. In 1584: "Ende van Cornelis Langelaens wijffs graff: 2 L."

20198. Aryen Michielsz

20199. Aryaentgen Philipsdr

echtpaar dubbelt met 32900 Dijkxhoorn; 33286 vdKooij; 89926 Middendorp

Annetgen

CBG dossier Langelaan

anonieme aantekeningen

DSD

20302.* Dirks Jansz Graeuw

De onzekerheid is dat er geen doop van Annetje bekend is, mogelijkis zij rond 1971 in Monster gedoopt, voor ongeveer dat jaar ontbreekt een bladzijde in het doopboek [OV 2000 p. 127]

20303.* Annetje Cornelisdr Krijgsman

echtpaar dubbelt met 11638 Bosman

Peter Eering's groene boompje.


20304. = 10240. [vdLee]     Willem Maartens van der Lee

20305. = 10241. [vdLee]     Jannetje Dirks

20308. Jacob van der Moor

voorlopig alleen bekend via zijn kinderen
Nr. 60 d.d. 13-06-1658.

Arent van Leeuwen en Johannes van Vliet schepenen van Naaldwijk.

Willem Jacobsz. Dom weduwnaar Trijntje Jans wonende dorp Naaldwijk, ziek van lichaam, maakt zijn testament. Als universeel erfgenaam stelt hij Jan Jansz. van der Valck en Pieter Jansz. van der Valck, zonen van de voorn. Trijntje Jansdr. zijn overleden huisvrouw, in echt gewonnen bij Jan Pietersz. Groen. Zij moeten na zijn overlijden uitkeren aan de Heilige Geest, de somme van f 25. Mitsgaders aan Pieter Jacobsz. van der Moor, zijn testateurs broeder de somme van 300, verwekt bij Neeltgen Corssen, tezamen f 300. Nog aan de kinderen van Neeltje Jacobs van der Moor zijn overleden zuster, verwekt bij Frans Jansz. van Rijn, tezamen de somme van f 300. Aan de kinderen van Dirck Jacobsz. van der Moor, zijn overleden broeder, verwekt bij Neeltgen Corssen, tezamen f 300. Aan de kinderen van Neeltje Jacobs van der Moor zijn overleden zuster, verwekt bij Frans Jansz. van Rijn, tezamen f 300. Aan Trijntje Jans, dochter van de voorn. Jan Jansz. van der Valck, in echt verwekt bij Arijaentje Gillis van der Ruijp, gelijke f 300, wanneer het kind 18 jaar geworden is. Nog aan Haesje Jacobs zijn testateurs dienstmaagd f 100. Als voogd over Trijntje Jans, dochter van de voorn. Jan Jansz. van der Valck, benoemt hij Pieter Jansz. van der Valck, met uitsluiting van de weeskamer.

Anthonius van der Tuin (bewerking). Rechterlijk Archief Naaldwijk inv.nr. 39 pdf

dubbelt met 23284 Bosman

Zie de boxGeneratie XVI40232. Cornelis Corstijnsz

Vlaardingen † v18-5-1525

40232. Adriaantje Corsen

echtpaar dubbelt met 86548 Droppert

Cors

* Noordam 1992. #11028/9

40234. Leendert Jansz

Vlaardingerwoud † v 1569

40235. Rusje Cornelisdr

Vlaardingerwoud † na 1569

echtpaar dubbelt met 86550 Droppert

Maritje

* Noordam 1992. #11030/1

40240. Anthonis Gillisz

† v 1555

40241. NN

echtpaar dubbelt met * 65888 Dijkxhoorn; * 122336 vWoerden; 67040 vdKooij

J. J. F. Lots (2007) Trapper, voorouders van het geslacht Maan (een aanvulling op de genealogie) Ons Voorgeslacht, 62e jaargang, #593, 263-266.

40304. Jacob Ariensz

woont op Sterrenburg

40305. Adriaantje Jansdr

mogelijk Oud-Mathenesse † 8-2-1539, tr 2. Michiel Jaspersz

Anthony

* Noordam 1992. #20.080/1

40308. Gerrit Cornelisz Dircxs

† v 23-11-1562, welgeboren man (want zoon Gillis is genoemd als welgeboren man, b.w.), koopt land in Vlaardingerambacht 2-11-1532, tr 2. Neelken Maerts, zij tr 2. Jacob Jans Cock, z.v. Jan Florijs Cock, schout van Zoetermeer, en Jannetgen Gijsbrechts, tr 1.

Deze Jacob Jans Cock is in jarenlange procedure verwikkeld met zijn stiefkinderen over twee morgen land, zie ook C. Hoek

40309. Adriana Meesdr

echtpaar dubbelt met 90114 90190 vdHoeven ; 93794 Bosman; 66140 Dijkxhoorn; 79244 Schoemaker; 338816 Reeven; 167768 Middendorp

 1. Rusgen *ca 1515/20, zie 45057 in kw Van der Hoeven
 2. Meeus Gerritsz van der Houff, waard in de herberg 'Het Hemelrijck' in Vlaardingen, tr Maertgen Jacobs (dochter Ariaentge, † v 16-6-1603, geen kinderen
 3. Gillis, welgeboren man, beleend van Hontshol (na overdracht) op 10-6-1589, leen gaat na zijn dood over op Maritge, die het leen overdraagt aan Cornelis jans op Zouteveen [Ons Voorgeslacht 1972 p. 244], tr 1. Oude Aechtgen Allerts, † na 9-3-1576, d.v. Allert Cornelis, welgeboren man en schepen van Hodenpijl, tr 2. v 26-7-1587 Maritge Adriaens Bruijse, † v 5-5-1620, d.v. Adriaen jacobs Bruijser en NN, wed. v Pieter Willemsz. aenden Oudendijck
  Lek en Polanen

  C. Hoek (1982). Repertorium op de lenen van de Lek en Polanen gelegen in Delfland, Schieland, op het eiland IJsselmonde en in de Lek (13e eeuw-1650). Ons Voorgeslacht, p. 161-162

 4. Liedewij, † v 1570, tr 1. Maasland Pieter Frans, tr 2. v 1556 Jan Jans Rodenburch, hij tr 2. Neeltgen Jans [Vercroft], zij tr 2. Jan Huijgen en 3. Cornelis Willems
  kinderen 1e huwelijk
  • Lijsbeth
  • Ariaentge
  • Jan
  • Gerrit
 5. Lenert
 6. Pieter Gerijts Thol alias van der Hooff, Schiedam begr 24-8-1604, welgeboren man, schout van Overschie van 1580 tot 1590, heeft een zoon Gerrit, die ook kinderen heeft waarvan verder geen gegevens bekend zijn.

Van der Hoeven, Van der Hoeven en Van der Hoeven, 2007 p. 271

40310. Jan Dirk Sijmons van Ruijven

aantekening: ik heb dit echtpaar nog niet proberen te traceren

40311. Grietje Claes van Clapwijck

dubbelt met 90116 90192 vdHoeven ; 93796 Bosman; 66142 Dijkxhoorn; 79246 Schoemaker; 338818 Reeven; 167770 Middendorp; 70906 Boode

Maria

Van der Hoeven, Van der Hoeven en Van der Hoeven, 2007, Ons Voorgeslacht


40316. = 29644. [Spreij]     Willem Adriaans Cruyer

40317. = 29645. [Spreij]     Yda Jacobs

40324. = 32772. [Dijkxhoorn]     Philips Arents Heemskerck

40325. = 32773. [Dijkxhoorn]     Anna IJsbrands

40326. = 32774. [Dijkxhoorn]     Pieter Dircks Cap

40344. = 32864. [Dijkxhoorn]     Arent Jans Thou van der Burch

40345. = 32865. [Dijkxhoorn]     Leentgen Pieters (de Backer)

40346. = 32866. [Dijkxhoorn]     Willem Corssen van der Vliet

40347. = 32867. [Dijkxhoorn]     Pietertgen Adams

40348. = 32868. [Dijkxhoorn]     Jan Gerrits Brouck

40349. = 32869. [Dijkxhoorn]     Anna Jansd

40350. = 32870. [Dijkxhoorn]     Lenaert

40351. = 32871. [Dijkxhoorn]     Erckge Jans

40384. = 33180. [Dijkxhoorn]     Harmen Dirkxs

40385. = 33181. [Dijkxhoorn]     Maritgen Jacobs

40386. = 33182. [Dijkxhoorn]     Gabriël Adriaens


40388. Hendrick Claesz van Tol

vermeld ambachtsrekeningen Benthuizen als:

hulp bij de Rijndijk 1520, welgeborene Rijnland 1524, 1532, landeigenaar te Zegwaard (1531, 1543) en Benthuizen (1543), vermeld 10e penning Zegwaard 1543, 1557, 1562, overl. na 1562

dubbelt met 65796 Dijkxhoorn; 66564 vdKooij; 43426 Droppert

 1. Claes
 2. Adriaen, vermeld 10e penning Zegwaard 1562, vermeld morgenboek Zegwaard 1580, won. Benthuizen 1593/94, overl. na 1594. Hieruit nageslacht te Zoetermeer, o.a. Jan Adriaens van Tol, doopgetuige voor het kind van Claes Heyndricks Van Tol
 3. Gerrit

pers. meded. Edwin van Voskuilen

http://www.oudsoetermeer.nl

40392. Jan Langelaen

40393. Marritgen Jan Jans

echtpaar dubbelt met 65800 Dijkxhoorn; 66568 vdKooij; 86856 Droppert; 67304 vdSpek; 88808 Middendorp

 1. Cornelis
 2. Adriaen, huurde land in het Noordeinde van Berkel van zijn moeder, in 1557 taxateur van de 10e penning, tr Maritge Jacobsdr, d.v. Jacob Dircks en Jutge Wiggers

  zie van der Krogt (1992) voor andere kinderen van Jacob en Jutge

  1. Sijmon, woont in het Noordeinde van Berkel, 10 kinderen, begraaft in 1600 en 1610, en ws in 1601 en 1607 een kind (OV 2005 p. 62, p. 64: in 1608 begraven een dochter van Sijmon Adriaens Wever, is dit Langelaan?)
  2. Pieter, tr Maritgen Cornelis (alias Vrancken), 7 kinderen, begraaft in 1601 een kind (OV 2005 p. 62)
  3. Cornelis, tr Aechgen Adruaens [Decker], 7 kinderen
  4. Maritge, tr 1. Adriaen Cornelis Spit, tr 2. Floris Lenaerts Wassenaer, 5 kinderen uit 1e huwelijk
  5. Jacobtge, tr Frans Adriaens Berckel(aer)
  6. Aryaentgen

  Voor veel meer gegevens over Adriaen zie zijn parenteel op p. 194 e.v. in de bron: P. C. J. van der Krogt (1992). Franciscus Verburch alias Uytenbrouck (1616-1708), Cornelis Verburch alias Decker alias Langelaen (1623-1693) en hun familie. Ons Voorgeslacht, 181-218

40604. Jan Cz

40605. Rookgen Rochusdr

echtpaar dubbelt met 11638 23278 46556 Bosman

Dirk

Peter Eering's groene boompje.

40606. Sent Centsz Schipper

40607. Meijnsge Crijgsman

echtpaar dubbelt met 11640 23280 46558 Bosman

kind

Peter Eering's groene boompje.


40608. = 20480.[vdLee]     Maarten Willemsz

40609. = 20481.[vdLee]     Maritje JansGeneratie XVII80618. Mees Willemsz

Mees heeft een volle neef Mees Cornelis (zoons: Pieter en Adriaan)
Grote Raad van Mechelen: Beroepen uit Holland, dossier 711
97. ca. 1565: Verklaring dat het convent van Konincsveld zijn deel van de Joffer Aechten woning ontvangen heeft van jonkvrouwe Catharina Muys, priorin aldaar. Gerrit Cornelisz. ontving het land ten noorden ervan als huwelijksgift van Mees Willemsz., schout te Vlaerdingen, bij zijn eerste huwelijk, toen hij met diens dochter trouwde, en kocht later 5 morgen 1 hond 15 roede land van Cornelis Costijnsz. als nazaat van Mees Willemsz., de laatse had dit gekocht van Floris Claesz., schout van Vlaerdingerambacht. Mees Willemsz. was oom van de eerste vrouw van Gerrit Kerstansz. en ook van Floris Claesz., die vroeger de 5 morgen 1 hond 15 roede bezat (...).
Jan Cornelisz., die het land in pacht hield, was gehuwd met een zuster van Gerrit Kerstantsz.(...).
Gerrit Kerstansz. volgt omstreeks 1512 Jan Cornelisz. als pachter op tot aan zijn dood omstreeks 1549 (inv. nr. 1, v 28).
De tweede vrouw van Gerrit Kerstansz. overleeft hem en hertrouwt met Cornelis Huygensz. (...).

C. Hoek (1990). Acten betreffende Vlaardingen in diverse archieven (vervolg op O.V. 1984, blz. 122-1.59, 161-188 en 258-266). Ons Voorgeslacht, 425 e.v. p. 446.

Grote Raad van Mechelen: Beroepen uit Holland, dossier 711
99. ca. 1564: Verklaringen dat:
Gerrit Kerstantsz., die pachter van Koningsveld was, een dochter Nelle had, die gehuwd was met Willem Adriaensz. Holy, schout van Vlaerdingen, en een zoon Adriaen Gerritsz. Slecht, conventiaal te Syon.
Gerrit Korstantsz. heeft een broer Jan Korstansz., die omtrent Rotterdam woont.
Pietertgen Symonsdochter woont op de Hoghe Woning, waar Willem Adriaensz. Holy, schout van Vlaerdinger ambacht, vierschaar houdt, zij tapt bier.
Heyndrick Jorisz. attesteert.
Mees Gerritsz., oud omstreeks 42 jaar, attesteert ten behoeve van Jacob Jansz., hij is de zoon van Gerrit Cornelisz., die voor deze het land in en ten noorden van de Joffer Aechtenwoning bezat, en wiens weduwe trouwde met genoemde Cock, die na haar dood haar kinderen in 1547 uitkocht.
Jan Gerritsz., oud 29 jaar, heeft als stiefvader Cornelis Hughenz.
Pieter Meesz. is een broer van de vrouw van Gerrit Cornelisz., zijn moeder heette Maritgen, die hertrouwde met Cornelis Kerstantsz., die een broer was van Gerrit Kerstantsz., eertijds pachter van Conincxvelt, Pieter Meesz. is een broer van Willem Meesz., die e& zoon is van Mees Willemsz.
Pieter Mees Cornelisz. attesteert, hij was een broer van Adriaen Meesz., hun vader was Mees Cornelisz. Deze Mees Cornelisz. en Mees Willemsz. zijn de kinderen van 2 broers of zusters (inv. nr. 1, x).

C. Hoek (1990). Acten betreffende Vlaardingen in diverse archieven (vervolg op O.V. 1984, blz. 122-1.59, 161-188 en 258-266). Ons Voorgeslacht, 425 e.v. p. 447.

hofstad van den Wateringe: In Vlaardingen leen 30: 4 morgen land in een kamp genaamd de negen morgen in het gerecht van de Zouteveen, belend ten zuiden: Joseph Dircxz., ten noorden: een kamp genaamd Tremenlant, strekkentde van de Lichtvoetsvairt tot een kamp genaamd de zes morgen.
25- 9-1377: Jacob Dircxz., te versterven op zijn neef Willem Heynricxz.
30-10-1410: Willem Heynricxz.
7- 3-1415: Heynrick Jan Willemsz. bij dode van zijn vader Willem Heynricxz.
5- 6-1444: Willem Heynrick Jansz. bij dode van zijn vader Heynrick.
4- 6-1469: Mees Willemsz.
21- 1-1516: Gillis Meesz.
25- 6-1520: Cornelis Meesz. na zijn broer Gillis Meesz. . ..-...-1539: Meester Jasper van Hogelandt, raadsheer in den Haeghe, na overdracht door Cornelis Meesz.

C. Hoek (1966). Repertorium op de lenen van de hofstad Van den Wateringe. Ons Voorgeslacht, 481 e.v. p. 506

Hodenpijl leen 27 in Vlaardingen: 2 morgen land in een woning, (1460: van 8½ morgen), welke aan Heynrick Jan Willemsz. met zijn kinderen toebehoort. Belend ten oosten: de Groeneweg, ten zuiden: Jan Coppijnsz., ten westen: Bertelmeeus Bijdage (1698: Claes de Vlieger), ten noorden: Joseph Dircxz. (1698: de erfgenamen van Lambert d’Overschie).
,-.-_: Willem Henricxz. (vermeld 25-1-1401). [noot 15: Nassau Domeinarchief, inv. nr. 6.535, folio 371v.]
8-5-1434: Heynrick Jan Willemsz.
14-11-1434: Katrijn Heynrick Jansdr., voogd: Heriont Jacobsz.
18-12-1460: Meeus Willemsz. te Maasland, bij dode van zijn vader Willem Henricxz.
4-3-1485: Adriaen Baeck na overdracht door Meeus Willemsz.
30-4-1486: Ghijsbrecht Pietersz., na koop van de graaf van Holland, aan wien het verstorven was bij dode van Adriaen Baeck. daar deze zowel van vaders- als moederszijde een bastaard was.
9-7-1499: Mees Willemsz., zoon van Willem Heynricxz.
16-5-1516: Gillis Meesz., bij dode van zijn vader Mees Willemsz.
22-5-1522: Cornelis Meesz., bij dode van zijn broer Gillis Meesz.

J. H. Brakke en C. Hoek (1965). Repertorium op de lenen van Hodenpijl. Ons Voorgeslacht, -260 p. 237

80619. Maritgen

tr 2. Cornelis Kerstantsz, ofwel Ouwe Neel Costijns, broer van Gheryt Costijns (zie hier beneden), en z.v. Costijn NN in kwartierstaat Dijkxhoorn

H. den Boer (1991). Brouck te Vlaardingen deel A en B. Ons Voorgeslacht, 125-139.

echtpaar dubbelt met 187590 Bosman; 180230 vdHoeven; 132282 Dijkxhoorn; 158490 Schoemaker; 335536 Middendorp; 677634 vReeven; Boode 141810

o.a.?


80632. = 59288. [Spreij]     Ary Bastiaens

80633. = 59289. [Spreij]     Neeltje Theunis

80648. = 65544. [Dijkxhoorn]     Arent Gerrits

80688. = 65728. [Dijkxhoorn]     Jan Arents Tou van der Burch

80689. = 65729. [Dijkxhoorn]     Lijsbeth

80692. = 65732. [Dijkxhoorn]     Kerstant (Cors) Jacobs (van der Vliet)

80693. = 65733. [Dijkxhoorn]     Machteld Bartholomeus van Dorp

80696. = 65736. [Dijkxhoorn]     Gherijt Costijns

80697. = 65737. [Dijkxhoorn]     Pietertgen Jans (Broeck?)


80776. Claes Tol

baljuw van Benthuizen

dubbelt met * 131592 Dijkxhoorn; * 133128. vdKooij; * 134600. vdSpek; * 173704. Droppert; * 158472. Schoemaker; * 165192. vdLee; * 166216. tHart; * 177608. Middendorp


De dijkgraaf klaagt over Claes Tol, baeliu te Benthuizen. Claes ging met sijn achtinge uut [= in beraad]. Onderzocht zal worden in hoeverre het een zaak aangaande Rijnland of het baljuwschap Rijnland is. Claes onderwerpt zich aan de uitspraak van de hoogheemraden. [Leiden, Sint-Jansschouw 1482]
De dijkgraaf klaagt over Gerijt Claeszoon van Tol, omdat hij in de Hogeveense vaart gezeild heeft en eist een derdedeel van 10 [pond] boete, volgens de 163e keur. [Sint-Jansschouw 1519] [klein kansje dat dit een zoon van Claes Henrickxz is, valt verder te onderzoeken]

Sloof, J. H. M. (1999). De oudste bestuursregisters van het Hoogheemraadschap van Rijnland (1444-1520). Regesten van de handelingen van dijkgraaf en hoogheemraden (p. 199, p. 424). Leiden: Hoogheemraadschap van Rijnland.

 1. Aelwijn, *1475/76, baljuw en schout van Benthuizen 1514, 1523, welgeborene van Rijnland 1525, vermeld morgenboek Zegwaard 1531
 2. Hendrick
 3. Gerrit, vermeld Benthuizen 5 juli 1519, had verveenland onder Zegwaard gedolven 1521, met zijn broer Hendrick over en weer borg in verband met vervenen van land te Zegwaard 1524, landeigenaar Benthuizen 1543

  pers. meded. Edwin van Voskuilen

http://www.oudsoetermeer.nl

Omdat Claes een welgeboren man is, is het hoogst waarschijnlijk dat hij behoort tot het oude Koudekerkse geslacht Van Tol. Zie bijv. D. van Tol (1999). Het huis Tol te Koudekerk en zijn bewoners (ca. 1275-1977), en Leids Jaarboekje 1911 en 1957. Verder te onderzoeken.

81208. NN

81209. Trijntje Pauwelsdr

echtpaar dubbelt met 11638 Bosman

Jan

Peter Eering's groene boompje.

81214. Harmen Jansz Crijgsman

81215. Fijtge Willemsdr Coucx

echtpaar dubbelt met 11638 Bosman

Peter Eering's groene boompje.Generatie XVIII161236. Willem Heynricxz

dubbelt met 375180 Bosman; 360460 vdHoeven; 264564 Dijkxhoorn; 316980 Schoemaker; 671072 Middendorp; 1355268 vReeven; 283620 Boode

zie de geciteerde teksten bij 80618


161266. = 118578. [Spreij]     Theunis Koosen

161267. = 118579. [Spreij]     Iswij NN

161296. = 131088. [Dijkxhoorn]     Gerrit Aernts

161376. = 131456. [Dijkxhoorn]     Arent Jans Touwen

161377. = 131457. [Dijkxhoorn]     Lijsbeth

161384.* = 131464. [Dijkxhoorn]     Jacob Kerstants van der Vliet

161385. = 131465. [Dijkxhoorn]     Machteld

161386. = 131466. [Dijkxhoorn]     Bartholomeus Henricks van Dorp

161387. = 131467. [Dijkxhoorn]     Baertgen

161392. = 161392. [Dijkxhoorn]     Costijn NN

161394. = 161394. [Dijkxhoorn]     Jan Broeck


162430. Willem Pieters Coucx

dubbelt met 186238 Bosman

Peter Eering's groene boompje.Generatie XIX322472. Heynrick Jan Willemsz

dubbelt met 720920 vdHoeven;529128 Dijkhoorn; 633960 Schoemaker; 750360 Bosman; 1342144 Middendorp; 2710536 vReeven; 567240 Boode

zoon NN,

zie de geciteerde teksten bij 80618


322532. = 237156. [Spreij]     Koos Dircksz van Riede

322592. = 262176. [Dijkxhoorn]     Aernt Aernts

322752. = 262912. [Dijkxhoorn]     Jan Arents Touwen

322768.* = 262928. [Dijkxhoorn]     Kerstant Jans

322772. = 262932. [Dijkxhoorn]     Henrick Bertelmees

323232. = 262176. [Dijkxhoorn]     Aernt Aernts


Generatie XX644944. Willem Heynricxz

vermeld 25-1-1401

dubbelt met * 5767360. vdHoeven; * 671076. Middendorp; * 5421072. vReeven; *1058256. Dijkxhoorn; * 1267920. Schoemaker; * 1500720. Bosman; * 283620. Boode

zoon

zie de geciteerde teksten bij 80618


645064. = 474312. [Spreij]     Dirck Gherijt Kozenz van Riede

645065. = 474313. [Spreij]     Lijsbet Jap Gillisse alias Lijsbet Coosen

645184. = 524352. [Dijkxhoorn]     Aernt van Dijck Gerrits

645504. = 525824. [Dijkxhoorn]     Arent Touwe Claes Touwens

645505. = 262913. [Dijkxhoorn]     NN (Griete Floris?)

645536. = 525856. [Dijkxhoorn]     Jan Kerstants

645544. = 525864. [Dijkxhoorn]     Bertelmees Tymans

646464. = 524352. [Dijkxhoorn]     Aernt van Dijck Gerrits


Generatie XXI1290128. = 948624. [Spreij]     Gherijdt Cozen Aernts

1290129. = 948625. [Spreij]     Hildegont NN

1290130. = 948626. [Spreij]     Jan Gillis

1290131.* = 948627. [Spreij]     Nele N

1290368. = 1048704. [Dijkxhoorn]     Gerrit Jans

1291008. = 1051648. [Dijkxhoorn]     Claes Toude Aernts

1291008.* = 1051649. [Dijkxhoorn]     Ane

1291072. = 1051712. [Dijkxhoorn]     Kerstant Copparts

1291088. = 1051728. [Dijkxhoorn]     Tyman Bertolomeus

1291089. = 1051729. [Dijkxhoorn]     Katelijn

1292928. = 1048704. [Dijkxhoorn]     Gerrit Jans


Generatie XXII2580256. = 1897248. [Spreij]     Arnt van Riede Arntsz van Riede

2580257.* = 1897249. [Spreij]     NN Dircks Cozen

2582016. = 2103296. [Dijkxhoorn]     Aernt Toude

2582144. = 2103424. [Dijkxhoorn]     Coppaert Meynsens

2582145. = 2103424. [Dijkxhoorn]     LijsbethVerdubbelingen

Door de gekozen systematiek met gesplitste kwartierstaten onstaat er een probleem met de afhandelingen van verdubbelende kwartieren. Zodra uit een gezin twee of meer kinderen in de kwartierstaat terecht komen, onstaat er een verdubbelde voorouderlijn.

De gewone werkwijze bij gepubliceerde kwartierstaten is om bij het eerste voorkomen van een verdubbeling het hogere kwartier door te verwijzen naar het lagere kwartier, en de oudere generaties voor dat hogere kwartier niet meer op te nemen.

Bij afgesplitste kwartierstaten waarbij verdubbelingen tussen afsplitsingen optreden, ontstaat het probleem dat bij weglaten van de verdere voorouders van het hogere verdubbelende kwartier, de afgesplitste kwartierstaat een onvolledig beeld zou geven. Ik heb er daarom voor gekozen om bij verdubbelingen tussen afgesplitste kwartierstaten de verdubbelingen ook in de oudere generaties te blijven aangeven.

Bij verdubbelingen binnen een deelkwartierstaat zal ik de gewone procedure volgen, en na de eerste keer de dubbele kwartieren niet meer aangeven.

In kwartierstaten met boerenfamilies die sterke onderlinge relaties hebben, kan het aantal verdubbelende kwartieren enorm groot worden. In de Veluwse kwartierstaten is dat evident het geval bij de dominante schoutenfamilie Pannekoek, en de papiermakers Schut en Van Amersfoort. In de Delflandse kwartierstaten is hetzelfde verschijnsel nog sterker aanwezig omdat er over meer generaties gegevens beschikbaar zijn, en er bovendien een sterke druk is om partners te vinden binnen de getalsmatif beperkte stand van welgeboren boeren. De familie Van der Kooij is daar het meest aansprekende voorbeeld van, een voorbeeld dat bovendien heel goed is gedocumenteerd.


Bronnen


Genoemde secundaire bronnen (genealogieën etcetera) geven veeal details over door de betreffende auteur(s) geraadpleegde primaire bronnen (oudrechterlijke archieven, notariële stukken, etcetera). Waar ik websites als bron noem, zijn dit soms gedocumenteerde websites, soms ook niet; in het laatste geval zijn daaruit overgenomen filiaties niet meer dan een agenda voor verder onderzoek.Van Adrichem

H. C. Beudeker (2000). Franck Arents van Adrichem. Ons Voorgeslacht, 125-127.

Website voor families Van Adrichem: http://home.wanadoo.nl/cvadelft/kwartierstaten.htm, met vier genealogieën Van Adrichem.

Brouck

Boer , H. den (1991). Brouck te Vlaardingen deel A en B. Ons Voorgeslacht 125-139.

A.M. Verbeek (1986). Van Vorenbroeck en Vorenbroeck gezegd Broeck. In Zuid-Hollandse genealogieën. Ons Voorgeslacht.

C. Hoek (1993). Een oud heraldisch probleem: Het wapen van het Vlaardingse geslacht Brouck. Ons Voorgeslacht, nr 437, 48, 117-140.

Goudappel

Goudappel, C. D. (1983). Genealogische en historische encyclopedie van Delft. Delft, Prometheus. (CBG)

Groenheide

Heemskerk, J. (1986) . Het Delflandse geslacht Groenheyde. Ons Voorgeslacht, 41, 636-670.

Van der Hoeven

Elly van der Hoeven, Albert van der Hoeven en Pieter van der Hoeven (2007). Van der Hoeven. Het nageslacht van Gerrit Cornelis Dircxz. Ons Voorgeslacht, 61, # 594, 269-324.

Van der Kooij

Kooij, M. van der (1947). Geslacht van der Kooij. Oorsprong en stamvader van een oud boerengeslacht. Gens Nostra, 2, 246-291.

Kooij, J. van der (Red.?) (1993). Genealogieën van der Kooij 'herzien.'

Kooij, M. van der (1988). Van der Kooij: grepen uit de geschiedenis van een oud boerengeslacht. Voorschoten. Stichting Familie Van der Kooij.

Roosendaal-Schotte, M., en A. Roosendaal (1998). Van Vogelvangh tot Vogelzang. De geschiedenis van de Kooijboerderij en haar bewoners aan de Zuideindseweg bij Delfgauw. Stichting Familie Van der Kooij.

Kooij, M van der (ongedateerd). Oudst bekende voorouders. Ingevoegd in dossier Van der Woude, CBG, in het CBG. Typescript door M. v.d. Kooij

Van der Lelie

J.W. van der Lely en P.S. van der Lely (1940 & 1968). Van der Lely. Nederlands Patriciaat, 1940, 196-210; 1968, 71-87.

Van Tol

D. van Tol (1999). Het huis Tol te Koudekerk en zijn bewoners (ca. 1277-1977).

D. van Tol (1994). Tol, Heer Nicolaas Tol, Hendrick Reiniersz.z., stichter van de vicarie van St. Jacob de Meerdere, apostel. 229-252; 1995: 453-457.

W. van Duijn (1995). Heer Claes Tol en zijn verwanten. Ons Voorgeslacht, 127-133.

D. van Tol (1969). Wapendiploma en oorsprong van de naam van het huis Tol te Koudekerk. Leids Jaarboekje.

D. van Tol (1994). De gevelstenen van het Huis Tol te Koudekerk. Leids jaarboekje.

J. J. F. Lots (2007) Trapper, voorouders van het geslacht Maan (een aanvulling op de genealogie) Ons Voorgeslacht, 62e jaargang, #593, 263-266.

Van der Woude

Hoek, C. (1970). Oudheidkundig bodemonderzoek te Rotterdam en omgeving in 1969. Rotterdams Jaarboekje, 97 e.v.

overige

Brakke, J. H., en C. Hoek (1965). Repertorium op de lenen van Hodenpijl. Ons Voorgeslacht, p. 221-260.

Vorm, T. van der, en J. G. de Heij (2004). Kwartierstaat Bijl x van der Werf. Ons Voorgeslacht, 59, 181-198.

Noordam, D. J. (1968). Troost, Kwartierstaat Troost-Sonneveld door D.J. Noordam [probant H.J. Troost, geb. 1901 ]. Ons Voorgeslacht, 1968: 41-52, 93-104, 105-121; aanv. en verb. 1969: 15-16, 71-78.

D. J. Noordam (1992). Kwartierstaat Noordam-Van Rees. In Kwartierstatenboek XI. Prometheus.

J. J. F. Lots (2014). Het voor- en nageslacht van Symon Dirsz. uit Pijnacker. Een parenteel van ca. 1360 tot ca. 1700. Ons Voorgeslacht, 69, #664, 94- 130.

Vels-Heijn, N. (1987) . Kwartierstaat Vels Heijn - van der Eijk. Zeist, eigen uitgave. (CBG) . O.a.: Van der Sar, De Hoog, Langelaan.november 2022 \ contact ben apenstaartje benwilbrink.nl


Valid HTML 4.01!       http://www.benwilbrink.nl/genealogie/lelie.htm
Voor een samengevatte versie van de deelkwartierstaat Van der Lelie klik op bovenstaand W3C beeld, vink na de eerste check de optie 'Show Outline' aan en doe de check opnieuw ('Revalidate'). Vergeet niet naar beneden te scrollen om de outline te kunnen zien. Voor een voorbeeld van deelkwartier Dijkxhoorn zie hier. Als er nog fouten zijn, kan de samenvatting niet worden gemaakt: mail mij dan.


http://www.benwilbrink.nl/genealogie/info/website.genealogie.bouwen.htm