Bevalt de stijl van de pagina niet? Kies dan een andere stijl in uw browser. In Firefox: View - Page StyleKwartierstaat Bronckhorst


Dirck Gijsbertsz de bastaard van Bronckhorst

Deze is van een drietal mogelijkheden de meest waarschijnlijke grootvader van Dirck Claes, maar er is geen direct bewijs voor. Hij is *v 1357, in 1374 genoemd bij het beleg van Kampen, in 1375 knaap bij de Zutfense landvrede, reist in 1377 naar Putten (onbekend of dit op de Veluwe of in Zuid-Holland is)

“Verdrag tussche de Bronkhorster en de Heeckerensche partij over een aan te nemen onzijdigheid in het land van Zutphen, het gebied van Elten, de heerlijkheden Berg, Borculo, Bredevoort, Wisch en Anholt, de Hetter en het gericht Ulft.
Onderteekend o.a. door 1e Willen h. v. Bronchorst, ridder; 5e Gisebert h. van Borculo knaap; 9e Ghisebrecht v. Bronchorst, ridder; 18e Wyllem v. Bronchorst, knaap; 111e Herman van Bronchorst knaap en 143e Dyrc bastert van Bronchorst, knaap (hij was de broeder van den Heer v. Bronchorst) 2 Febr. 1375 (Gelre IV blz. 177)”

J. D. Wagner (1915). Gysbert van Bronckhorst. De Nederlandsche Leeuw, kolom 359 e.v.

“(24 junij) 1381 Everd van Steenre verklaard dat Gerijd van Elze hem verkocht heeft het goed en erve, genaamd to Apeldorn, waar Walraven van Baer dat wederdeijl van toebehoort, gelegen te Woert Reden, in het kerspel van Reden, waarvoor hij in gereed geld heeft betaalt 90 oelde guldene scilde en verder acht dagen voor st. Marten aanstaande nog 142 oelde scilde zal betalen; ten overstaan van Dijderic van Bronchorst, bastaard, Dijderic van Heerde, Clawes ten Beempte en Pilgrijm Aertszoen, als borgen.


Op perkament, met uithangende zegels in groen was van den kooper en borgen, uitgenomen dat van Clawes ten Beempte.”

De Inventaris van het Oud Archief van het kasteel Middachten werd in 1896 uitgegeven. Bewerkt door P.N.V. Doorninck
No. 19. Sente Johannes dach baptisten to middesomer

Met dank aan Wilco van der Knaap voor de bron: in google.books. Zie ook in het Gelders Archief de tekst

Claes

J. L. F. 't Hoen (2003). De vroege Hollandse van Bronckhorsten, deel 3. Thoentertijd, jaargang 26, #52, p. 17Generatie I


slot bronckhorst

afbeelding kasteel Bronkhorst in 1731: Wiki

1. Gijsbrecht van Bronckhorst (Gijsbert V)

in 1328 Heer van Bronckhorst, in 1351 Heer van Batenburg, tr v1344 Catharina van Leefdael, †13-4-1361, dv Rogier, Heer van Oirschot en Hilvarenbeek, en Agnes van Kleef.
“Heer GYSBERT, Heer van Bronckhorst; volgens de deeling van 1328. zal hij Bronckhorst hebben. — Hij Ridder en Raed van Hertog REYNALD is getuige bij de Privilegien van Harderwyk 1348. (Schrabbert Hard.). Hij ontset den Bisschop van Utrecht JAN van Arckel, en brandt Goor af, door den Hertog van Gelre en den Graaf van Holland geholpen; (Monen Deventer) Heer van Bronckhorst en van Batenburg 1351. (Orig. mihi.). Hij sterft 1356. Zijne vrouw was CATHARINA van Leefdael, dochter van Heer ROGIER van Leefdael, Heer van Oorschot en Beeck, en van AGNES Gravin van Cleef, die hem veele Goederen in Braband ten Huwelijk bragt. Zij is 1361. gestorven.”

* W. A. van Spaen (1801). Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland. Deel I p. 285-288 online

Catharina van Leefdael: zie ook Ph. J. van Dael http://www.kareldegrote.nl/Reeks38_Van_Leefdael_Tussenreeks.html

kinderen uit dit huwelijk

 1. Willem, tr 11-1365 Cunigonda van Meurs, dv Frederik graaf van Meurs (kinderen: Gijsbert † 1409,, heer van Bronckhorst, via zijn neef Gijsbert van Bronckhorst en Henrike van Dodingwerde werd hij heer van Borculo, Frederik, Catharina, Beatrix). Zie voor deze lijn verder Van Schilfgaarde k. 72 e.v.
 2. Bate, † na 1-2-1383, kanunnik, abdes van Metelen
 3. Gijsbert, †1401, Heer van Borculo, ambtman van Twenthe, tr 2-1360 Henrica (van Dodinkweerde [niet bij Schwennicke]), †v1397, Vrouwe van Borculo, dv Gijsbert, geen kinderen (buitenechtelijke kinderen uit relatie met NN : Johann Vockinck, Hendrik, Gerard tr Elsken [Schwennicke noemt HRRLegitimation Neurenberg 3-5-1401])
 4. Johan, mogelijk is hij de Johanes de Bronchorst, kanunnik in Keulen, in 1368 proost van St. Pieter in Utrecht
 5. Elisabeth, †v1403, tr 1360 Alard Heer van Buren en Beusichem, ridder, zv Alard Heer van Buren en Mabelia van Cats (o.a.? dochter Elisabeth, tr Johan van Vianen, heer van Beverweerde, zv Sweder van Vianen en Mechteld van Zuylen [kareldegrote.nl reeks 174 #22 Blancke; bron: NL 1975 p. 132)
 6. Rogier, Heer van Hilvarenbeek, domheer te Keulen 1381-1419 (kinderen uit relatie met een non: Johann, Boudewijn, Johan; met NN: Hendrik)
 7. dochter, tr Hendrik II van Wisch
 8. Dirk, †ts 1406 en 27-9-1407, Heer van Batenburg in 1364, in 1377 ridder, in 1378 raad van de Hertog, tr 8-1362 Elisabeth van Ufenhove, dv Johan en N. van Herlaer, wed v Walraven Berkhout gend. Berlaer, Heer van Helmond en Keerbergen (zoon Gijsbert van Bronckhorst, tr Margriet van Ghemen, erfdochter van Herman en Herburga van Zuylen-Anholt). Zie voor deze lijn verder" Van Schilfgaarde k. 75 e.v. Van Hans Vogels ontving ik (9 mei 2014) de volgende informatie:
  • Elizabeth Uten Hove, dochter van Jan Uten Hove van Vilvoorde (haar zogenaamde moeder Van Herlaer is niet meer dan een onbewezen gis, HV).

   Elizabeth stierf in 1406, waarschijnlijk tussen 28 januari en 29 september.

   Ze huwde (ca.1350 HV) met Walraven van Berlaar, telg van de zijtak Berthout-Berlaar. Zijn grootvader Jan II Berthout alias van Berlaar (+ voor 1329) was de laatste van de zijtak die zich daadwerkelijk nog Berthout noemde.

   HV (eigen onderzoek).

   Godfried Croenen, Familie en Macht. De Familie Berthout en de Brabantse Adel, Leuven 2003 (hij laat N. van Herlaer weg).

Schwennicke, XVIII Tabel 41 De heren van Bronckhorst in Bronkhorst en Batenburg

Catharina van Leefdael, zie ook http://www.kareldegrote.nl/Reeks60_Deurvorst_III.html

NN

Een relatie buiten zijn huwelijk.

S. M. Thoen (1980). Thoen van Bronckhorst. Thoentertijd, 3, #1, 2-6. S. M. Thoen verwijst hiervoor naar * Van Spaen (1801).

"Behalve deeze kinderen [bij Catharina van Leefdael] heeft hij eenige bastaarden nagelaten, als Hendrik die met zijne broeders, Heer Willem en Heer Derck, de Huwelijksche Voorwaarden van Willem Hertog van Gelre en Catharine van Beijeren bezegelt 1377. Hij is een gezwooren Drost in den lande van Zutphen 1386 (Bronckh. Arch.). Derck die met eenige anderen Quitancie aan Pelgrim en Herberen van Putten gebroeders geeft 1377 (Elb. Arch.). Engelbrecht, die de Heeren van Bronckhorst tegen Deventer helpt 1394 (Dumbar l.c.)." [Deze tekst loopt niet over van duidelijkheid: de bastaardzonen zijn kennelijk Hendrik, Derck en Engelbrecht. De 'broers' zijn kennelijk de halfbroers. Bij latere auteurs die hierop teruggrijpen is Hendrik opgevat als dezelfde persoon als Derck, maar die vrijheid lijkt Van Spaen niet toe te laten. b.w.]

* Van Spaen, 1801, deel I, p. 288

Dirck

J. L. F. 't Hoen (2003). De vroege Hollandse van Bronckhorsten, deel 3. Thoentertijd, jaargang 26, #52, p. 17

Van Schilfgaarde (1957) De Nederlandsche Leeuw kolom 71/2 VII

Van Schilfgaarde steunt sterk op * Van Spaen (1801)Generatie II


2. Willem van Bronckhorst

Hasselt &dagger 25-9-1328

Kwiatkowski p. 38

“Heer Willem, Heer van Bronckhorst en Batenburg; alleen Heer van Batenburg genoemd, houdt hij de zijde van Reynald oudsten zoon van Gelre, tegen den Vader, en staat voor Otto, Heer van Buuren 1317. Wordt van den Keizer beleend met Batenburg, en het Recht van Tol en Munt 1317. Heer van Bronchorst, is getuige van Diederick Graaf van Cleef, als die zweert, dat hij Heusden van Braband te Leen houdt 1318. Raad en getuige van Jonkheer Reynald van Gelre, bij de bevestiging van de Privilegien van Zutphen, en staat voor Frederick, Heer van den Berg 1324 (Pontanus). Ridder, Raad van Graaf Reynald, en bezegelt met hem den Landbrief van 't Nybroek 1328 (Hof. Arch.). Hij sneuvelt bij Hasselt tegens de Luykenaars 1328. Zijn vrouw was Johanna Vrouw van Batenburg, zij weduwe, en door Graaf Reynald van Gelre genoemd, einde Edele Vrouw unse nichte Vrouw Johanna van Bronckhorst und van Batenburg; maakt eene deeling tusschen haare kinderen, ten overstaan van den Graaf van Gelre, van Heer Johan van Bronckhorst, Proost van Aldenmunster te Utrecht, van Heer Johan, Heer te Baer, van Heer Wolter, Heer van Keppel, Ridders, van Hendrik van Wisch en van Everhard van Ulft, Knaapen 1328 (Orig. Mihi.). De kinderen uit dit Huwelijk gesproten, zijn a. Gysbert, die volgt. b. Diederick, die bij de deeling van 1328. na zijn Moeders dood, Batenburg zal hebben; hij is jong en ongetrouwd gestorven, c. Baldewyn, zal volgens die deeling door zijne Moeder onderhouden worden, zoo lang hij leedig blijft; Heer Baldewyn, van Batenburg genoemd, in dienst van Hertog Reynold van Gelre, sneuvelt in den slag van Hamont tegen de Luikenaars, 1344 (Pontanus)”

* Van Spaen, 1801, Deel I, p. 285-288

3. Johanna van Batenburg

&dagger 28-11-1351, erfdochter van Dietrich en Margarete van Batenburg

Kwiatkowski p. 38, zij verwijst naar C. A. Hiebendaal (1923). Eenige bijzonderheden betreffende het slot te Batenburg. BMG 26, 165-182, zie p. 168

B. de Keijzer en H. J. Vermeulen (2008). Het adellijk geslacht Van Batenburg. De Nederlandsche Leeuw, 125, #2, blz. 29-42

Vermeulen (2006) De Nederlandsche Leeuw kolom 351

Van Schilfgaarde (1957) De Nederlandsche Leeuw kolom 71/2 VI

Van Schilfgaarde steunt sterk op * Van Spaen (1801)Generatie III


4. Gijsbert IV van Bronckhorst

"Heer Gysbert, Heer van Bronckhorst, nog geen Ridder, wordt genoemd 1287. 1300, 1304. Ridder, is getuige toen Reinald Graaf van Gelre de Veluwe Leen maakt van 't sticht Utrecht 1311. (Pontanus). Getuige van denzelven bij de Privilegien aan Arnhem 1312 (Arnh. Arch). Staat over 't verdrag tusschen Reynald Graaf van Gelre, en den Heer van Cuylenburg 1312. (Voet p. 22). Hij wordt Heer van Redichem gesteld — Vermoedelijk leefde Hij nog 1317. dewijl zijn zoon alleen Heer van Batenburg genoemd wordt. Wegens zijne Vrouw weet men niets met zekerheid te melden; maar zijne kinderen zijn a. Willem, die volgt. b. Johannes de Bronckhorst, die verkeerdlijk bij Drakenborg gezegd wordt, zoon te zijn van Johan, Heer van Bronckhorst, en van de Erfdochter van Anholt; Proost van St. Salvator te Utrecht, 1315. 1316. Hij is tot Bisschop van Utrecht, tot twee malen toe verkoren, eerst na den dood van Jakob van Oudshoorn in 1322, en naderhand na den dood van Johan van Diest; maar hij heeft niet tot het gerust bezit konnen geraaken; hij was tegenwoordig bij de verdeeling die zijn broeders Weduwe, tusschen haare kinderen deed 1328 (Origin. Mihi.). Hij is gestorven 26 junij 1346. en begraven in een Capelle van de St. Salvators kerk, die hij gesticht had (Drakenb. p. 95). c. Ludgard of Ermgard, door bemiddeling van haaren oom den Bisschop van Bremen, versprooken aan Christiaan Graaf van Oldenburg en Delmenhorst, en getrouwd 1315. — d. Elisabeth Abdisse van ter Hunnep. 1340. (Dumbar Devent.). — Zommigen stellen ook een Gysbert, die gezegd wordt broeder tot Bronckhorst, en in dienst van den Graaf van Holland gekomen te zijn, en dat van hem, het geslacht van Bronckhorst in Holland zou afstammen. Men kan daar over S. van Leeuwen, zijn Batavia Illustrata [ https://archive.org/details/ned-kbn-all-00002667-001 ]nazien, hoewel daar veel op te zeggen valt."

* Van Spaen, 1801, Deel I, p. 283-285

5. Elisabeth van Steinfurt

na overlijden van Gijsbert is zij abdis van het klooster Ter Hunnepe

Vermeulen (2006) De Nederlandsche Leeuw kolom 227-8, 351

Van Schilfgaarde (1957) De Nederlandsche Leeuw kolom 68, 71 V

6. Dirk VI Heer van Batenburg

7. Mechteld (van Kuyc?)

Van Mechteld is alleen bekend dat zij en Dirk dochters genaamd Johanna en Richarda hebben. De Keijzer en Vermeulen (2008, p. 37-38) beredeneren dan, op vooronderstelling dat Mechteld een dochter is van Jan I van Kuyc en Jutta van Nassau, dat er nog drie oudere dochters geweest zullen zijn die respectievelijk Elizabeth, Jutta en Mechteld zullen hebben geheten. Richarda zou dan vernoemd zijn naar Richarda van Scheyern, moeder van Jutta van Nassau. Johanna zou vernoemd moeten zijn naar de moeder van Elisabeth van Elsloo, waarvan de naam niet bekend is, maar die in deze constructie Johanna zou hebben geheten. Dit klinkt allemaal niet geweldig sterk, en het hangt op de vooronderstelling dat Mechteld een Van Kuyc zou zijn. Deze vooronderstelling berust op de analyse van een ingewikkelde goederentransactie bij gelegenheid van de intrede van Richarda in het klooster te Elten, een transactie waarbij Jan I van Cuyk als leenheer is betrokken. Deze goederen zijn waarschijnlijk bij gelegenheid van een huwelijk overgegaan van Van Kuyc naar Van Batenburg en als leen aan Van Kuyc opgedragen. Dat zou het huwelijk van Dirk II van Batenburg met een Van Kuyc geweest kunnen zijn. Op grond van de analyse van de naamgeving van de dochters van Dirk VI en Mechteld, vinden De Keijzer en Vermeulen het aannemelijk dat het betreffende huwelijk dat van Dirk VI en Mechteld is. "De weinig voorkomende voornaam Richarda versterkt de aaname dat Mechteld een Van Kuyc is en dat de goederen te Haren door haar, bij haar huwelijk met Dirk VI, zijn ingebracht."


Dat Mechteld een Van Kuyc zou kunnen zijn, vinden De Keijzer en Vermeulen, 2008, p. 37-38 'versterkt aannemelijk'. Coldewey, in zijn studie over het geslacht Van Kuyc, vermeldt geen Mechteld. De moeilijkheid is nu: is het vermoeden van De Keijzer en Vermeulen sterk genoeg om in deze kwartierstaat met de verwantschap verder te gaan? De auteurs vinden kennelijk van wel, anders zouden zij niet zo prominent een genealogisch schema (p. 42) hebben opgesteld. De kantekeningen die ik hierbij wil maken zijn de volgende

veronderstelde en bekende dochters

 1. mogelijk Elisabeth
 2. mogelijk Jutta
 3. mogelijk Mechteld
 4. Johanna
 5. Richarda, kanunnik te Elten

De Keijzer en Vermeulen (2008) De Nederlandsche Leeuw, 125 blz. 29-42.

Vermeulen (2006) De Nederlandsche Leeuw kolom 351

Eur. Stammtafeln XVIII Tabel 41 de heren van Bronvkhorst in Bronkhorst en Batenburg

Van Schilfgaarde (1957) De Nederlandsche Leeuw kolom 71

van Cuyk: De Nederlandsche Leeuw 2008 [moet ik nog zien]Generatie IV


8. Willem II van Bronckhorst

Heer van Reckheim, vir nobilis de Bronckhorst 1261, idem et Redekem 1264


"Heer Willem van Bronckhorst, Ridder—Getuige van Graaf Otto van Gelre 1265 (Bond. l. c.). Vir Nobilis et Consiliarius van Graaf Reynald van Gelre 1271. — Leeft nog 1276 (Pontanus) Heer Willem van Bronckhorst Ridder en Heer van Rechem gaf tot onze fundatie de Kerk van Rechem 11 Kalend. Septemb. zonder jaartal (Necr. Rechem) Zijne Vrouw is onbekend, maar hij liet na a. Gysbert, die volgt. b. Floris, Bisschop van Bremen na zijnen Oom 1296. en stierf 1306. Nog wordt gemeld Floris van Bronckhorst, die eene dochter naliet getrouwd met Hendrik Graaf van Holstein Schauwenburg die 1310 stierf (Rittershuysen Geneal.)."

* Van Spaen, 1801, Deel I, p. 281-2

9. Ermgard van Randerode

Vermeulen (2006) De Nederlandsche Leeuw kolom 351

Van Schilfgaarde (1957) De Nederlandsche Leeuw kolom 68 IV

10. Boudewijn van Steinfurt

Balduin II von Steinfurt, Heer van Steinfurt, verwerft 1279 Freigrafschaft Laer, 1309 stadhouder Hochstift Münster, tr ca 1260

* Engel, 1985 (regesten: Balduin: 599, 697, 740 (verkoop delen van de heerlijkheid Bredevoort), 861, 913 (Simon zur Lippe), 914 (Simon zur Lippe), 1045 (verkoopt twee hoven in Slochteren)).


"Hoven van den heer van Steinfurt: Crummenhoff (1316); Wolterdinchoff (1280); Berenbroeck (1316); Hengelo (Oldenzaal) (1374); Ahof (1281); Bardinchof (1281); Honhof (1281); Winterswick (1284).

B. H. Slicher van Bath (1943). Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland. deel I Van Gorcum. p. 305. (De opgegeven jaartallen geven de eerste vermelding van de hof aan.)

11. Elisabeth zur Lippe

† na 21-10-1316

* Engel, 1985 (regest 861). Elizabeth is een zuster van Hedwig zur Lippe, gehuwd met graaf Otto III van Ravensberg.

Eur. Stammtafeln VIII Tabel 82 de heren van Steinfurt

Vermeulen (2006) De Nederlandsche Leeuw kolom 231-2, 351

[nog onderzoeken] [van Schilgaarde 1957, k. 71, heeft Ludolf als vader van Elisabeth van Steinfurt]

kareldegrote.nl Reeks 174 #17 Blancke [verwijst naar: Europ. Stammtaf. NF VIII, 81, 82; Höting, Ingeborg: Studien zur Geschichte der Herrschaft Steinfurt: vornehmlich um 1500 - Münster, 1985] [1.4.1284, Der Edle Baldewin von Steinfurt verkauft mit seiner Gemahlin die Hälfte des Schlosses Bredervoort nebst mehreren anderen benachbarten Besitzungen an den Bischof Everhard und das Hochstift Münster. Vrouw: Elisabeth; kinderen: Ludolphus, Lisa, Elisabeth en Lutgardis (Westfällisch Urkunde Buch III, nr. 1243).]

12. Gerard, Heer van Batenburg

†1291, tr 1. Mabelia (dochters: Margaretha, †1299, tr Rudolf de Cock; Mabilia, abdis te Elten), tr 2.

13. Elisabeth van Elsloo

De Keijzer en Vermeulen (2008) De Nederlandsche Leeuw, 125 blz. 29-42.Generatie V


16. Gijsbert van Bronckhorst (Gijsbrecht III)

ridder, Heer van Radekeym 1230
"Gysbert van Bronckhorst, ruilt goederen met 't Klooster Bethlehem 1230. Getuige van Bisschop Willeboldus van Utrecht 1231. (Dumbar Deventer). Nobilis Homo, getuige van Graaf Otto van Gelre bij de Privilegien aan Harderwijk gegeven 1231. Bezweert met denzelve de Privilegien aan Arnhem 1233. (Bondam l.c.). Zijne Vrouw is geweest, volgens zommigen, Cunegonde van Ahuis, en volgens anderen, Cunegonde dochter van Graaf Mauritz van Oldenburg. Zijne kinderen, zijn a. Willem, die volgt. b. Gysbert met zijnen broeder gemeld 1261. Verkoozen Bisschop van Bremen 1275. en stierf 1296. c. Oda die trouwde met Johan Schellaert Heer van Nideren."

* Van Spaen, 1801, Deel I, p. 281-2 [books.google]

17. Cunigonda van Oldenburg

wed v NN van Ahaus

Schwennicke, NF I.3 Tabel 276

Vermeulen (2006) De Nederlandsche Leeuw kolom 351

Schwennicke, NF I.3 Tabel 276

Van Schilfgaarde (1957) De Nederlandsche Leeuw kolom 67-68

18. Lodewijk van Randerode

heer van Liedberg, ws ook wel Lodewijk van Boxtel genoemd, † 1279

19. Jutta

Vermeulen (2006) De Nederlandsche Leeuw kolom 229-230, 351

J. Coenen (2004). Baanderheren, boeren & burgers. Een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en Gemonde. p. 27 Aeneas. Zie deze titel ook op books.google.nl (zeer uitvoerig, o.a. over Randerath, Van Randerode)

20. Ludolf III van Steinfurt

Heer te Steinfurt

aantekening: Lindemans p. 125 heeft een generatieverschuiving in Ludolfen: “Ludolf IV, heer te Steinfurt, 1230-65. — × Lise van Bentheim (= Holland), 1244-70.” Lindemans baseert zich op Winkhaus (1950)

21. Elisabeth van Bentheim-Van Holland

huwelijk: Guido van Benthem http://members.chello.nl/~g.vbenthem/Stamreeks2.htm

Schwennicke VIII, Tabel 812 de graven van Bentheim, Tabel 82 de heren van Steinfurt

kareldegrote.nl Reeks 174 #16 Blancke [verwijst naar: Europ. Stammtaf. NF VIII, 81; Höting, Ingeborg: Studien zur Geschichte der Herrschaft Steinfurt: vornehmlich um 1500 - Münster, 1985]

22. Bernhard III aan de Lippe

Heer van Lippe, tr mogelijk 2. Sophie van Ravensberg
tr 1.

* Engel, 1985 (Bernard III in regsten: 356, 360, 367, 379, 390, 422, 436, 472, 506, 512, 516, 522, 523, 530, 548, 550, 561, 654, 821) (Sophie van Arnsberg in regesten: 561, 653) (Sophie van Ravensberg, in regesten: 436, 530, 550, 561). Engel ziet bewijs in regest 561 (een bijstandsverdrag tussen o.a. graaf Godfried van Ansberg en zijn stiefzoon Bernard [III] aan de Lippe en diens zoon Bernard) dat Bernard III met een dochter van Godfried van Arnsberg gehuwd is geweest. In regest 530 van 1258 is Bernard's vrouw: Sophie gravin van Ravensberg. Engel verwijst naar een regest in 1240 waarin Bernard's echtgenote Sophie zegelt met een zegel dat afwijkt van dat van Sophie van Ravensberg [ik kan dat regest in het door Engel bewerkte regestenboek niet terugvinden, wel een regest 653 in 1275 waarin Sophie van Arnsberg oorkondt! Ik kan dit niet volgen. Is de datum van oorkonden anders dan 1275???]

Gustav Engel plaatst mij voor grote problemen. In afwijking van Schwennicke heeft hij een tweede huwelijk van Bernard III met Sophia van Ravensberg, waaruit drie dochters Agnes, Adelheid en Sophie. Een groter probleem is dat Engel de zusters Hedwig en Elisabeth in zijn Index rangschikt onder de kinderen van Bernard IV, zij zouden dan Simon I als broer hebben. Maar Schwennicke geeft een andere Elisabeth als zuster van Simon I, wat de constuctie van Engel lijkt uit te sluiten. Ik denk dat ik de opstelling moet kiezen dat Hedwig en Elisabeth dochters zijn van Bernard III, Schwennicke volgend.

Schwennicke (2000), NF I.3 Tabel 335 De heren aan de Lippe 1123-1410; noemt alleen een huwelijk, voor 4-5-1240 met Sophia van Arnsberg, † na 3-6-1285, d.v. graaf Godfried II. "Bernard III, 1230 majorenn 1256 d Ä, 1221 † .XII 1264/.I 1265, ∞ vor 4-5-1240 Sophia v Arnsberg †nach 3.VI 1285 T v Gf Gottfried II.

aantekening. Wat het eerste huwelijk van ‘Bernard III’ met gravin Sophie van Cuijk-Arnsberg betreft: Coldewey, p. 28 e.v., gaat uitvoerig in op de broers Herman I van Kuyc en Godfried van Kuyc, graaf van Arnsberg. Deze Godfried is gehuwd met Jutta (Juditha, Ida) erfdochter van Arnsberg (d.v. Frederik I). Lindemans voert Jutta en Ida als twee zusters op, dat is kennelijk onjuist. Coldewey geeft geen details over de Godfried van Arnsberg (ex Kuyc) die in 1226 wordt vermeld (zie p. 52). kennelijk is dit Godfried II.

23. Sophie van Arnsberg

gravin Sofie van Cuijck-Amsberg (en von Rietberg), d.v. Godfried II van Arnsberg en Elisabeth, z.v. Hendrik I graaf van Arnsberg en van Rietberg, sticht klooster Wedinghausen, tr Ermengarde, z.v. Godfried I van Kuyc, ca 1130 graaf van Arnsberg, tr Ida van Arnsberg, erfdochter van het graafschap Arnsberg, weduwe van Godfried II graaf van Cappenberg, d.v. graaf Frederik de Strijbare

verdere lijn: Schwennicke, VIII Tabel 37 De graven van Arnsberg 2e stam uit het huis van de heren van Kuyc

* Engel, 1985 (regesten:861).

Engel spreekt n.a.v. regest 861 over de zusters Hedwig en Elizabeth. Dat zou betekenen dat Elizabeth dochter is van Sophie van Arnsberg, niet van Sophie van Ravensberg. Daar lijkt ook de waarschijnlijke datum 1260 van het huwelijk van Elizabeth met Boudewijn op te wijzen. In 1240 zegelt Sophie van Arnsberg nog. Ik zoek het uit, want Engel baseert zich ook op Schwennicke, VIII. In zijn index .

huwelijk: Europ. Stammtafel, Schwennicke, VIII Tabel 37 de graven van Arnsberg, tweede tak uit het huis van de heren van Kuyc

Schwennicke, NF I.3 Tabel 335 de heren van Lippe

24. Dirk IV van Batenburg

vermeld 1233-1247

De Keijzer en Vermeulen, 2008, p. 32: "De generatie na Dirk IV en Floris wordt aangevoerd door Gerard. Hij komt vanaf 1247 tot 1291 in de oorkonden voor, de eerste keer samen met Floris. Er is hierbij echter geen sprake van een vader/zoon-relatie. De naam Floris komt verder in het geslacht Van Batenburg niet meer voor en de opvolger van Gerard heet Dirk. Dit leidt tot de conclusie dat edelheer Gerard, heer van Batenburg, ridder, vrijwel zeker een zoon van edelheer Dirk IV van Batenburg is."

De Keijzer en Vermeulen (2008) De Nederlandsche Leeuw, 125 blz. 29-42. Bijlage I p. 40

26. Arnold (III) van Elsloo

heer van Elsloo, † 1296

27. Ida

Vermeulen (2006) De Nederlandsche Leeuw kolom 225-6

De Keijzer en Vermeulen (2008) De Nederlandsche Leeuw, 125 blz. 29-42. p. 42

Europ. Stammtafel, Schwennicke, XXVIII, Tabel 111 De heren van Elsloo en de heren van Stein aan de Maas

Zie ook http://www.elsloo.info/de-heren-van-elsloo/392-deel-3-de-heren-van-elslooGeneratie VI


32. Willem van Bronckhorst

"Willem van Bronckhorst, getuige nevens zijnen broeder, en bezweert met Graaf Otto de Privilegien van Zutphen 1190. Borge van Graaf Otto van Gelre aan Braband 1196. Getuige van Bisschop Dirk van Utrecht 1200 (Bondam p. 265, 271, 283.). Getuige van 't verdrag tusschen Braband en Gelre 1203. Getuige van Graaf Gerhard van Gelre bij de Novalia van Lochem 1207 (Hof Arch.). Getuige van een verdrag tusschen Utrecht en Holland; staat na de Graven, maar voor Hendrik de Monte 1225 (Heda p. 200). Hij moet kort, daarna gestorven zijn. Zijne vrouw is onbekend, maar heeft nagelaten Gysbert, die volgt, en Willem van Bronckhorst Proost, zonder vermelding van Kerk, die met zijn broeder zegelt 1230."

* Van Spaen, 1801, Deel I, p. 280-1


"Een oorkonde van ongeveer 100 jaar later (1226, OU, 741), waarbij de bisschop van Utrecht en de graaf van Gelre, de opvolger van de graaf van Zutfen, een overeenkomst sluiten, stelt de toestand duidelijker in het licht. We leeren uit deze oorkonde, dat de toestand vóór 1226 aldus is, dat Salland door den graaf van Gelre in leen wordt gehouden, van den hertog van Lotharingen, aan wien wij ook het Noord-Hamelandse graafschap van 1046 meenden te mogen toeschrijven. De graaf zelf heeft dit graafschap in leen gegeven aan V. van Bronkhorst. (noot 252: Deze V. de Bronchurst is waarschijnlijk Willem van Bronkhorst, die in een oorkonde, welke bij dezelfde gelegenheid is uitgevaardigd, als getuige optreedt (1226, OU, 740); verder OGZ. nos. 387, 395, 397, 401, 431)"
(...)
"De oorkonde van 1226 (OU. 741) licht ons verder in over het zuidelijk deel van het Noord-Hamelandsche graafschap, n.l. een graafschap Steenderen, dat we wel zullen moeten opvatten als de grafelijkheid in het kerspel Steenderen en misschien het aan de andere zijde van de IJsel gelegen kerspel Brummen. Steenderen behoorde tot dat gedeelte van de Lotharingse goederen, dat in 1046 (OU. 202) aan den bisschop van Utrecht werd geschonken en waarin we later de graaf van Zutfen als machthebber ontmoetten. Uit de overeenkomst van 1226 (OU. 741) blijkt, dat vóór 1226 de graaf van Gelre dit 'graafschap' Steenderen in leen houdt van den bisschop van Utrecht. Als gevolg van de schadeloosstelling van den Lotharingschen hertog, die het leenheerschap over Salland verliest, wordt nu in de leenverhouding tusschen den bisschop van Utrecht en den graaf van Gelre ingeschoven, zoodat de volgorde dan wordt: leenheer bisschop van Utrecht — leenman hertog van Lotharingen — achterleenman graaf van Gelre en hoewel het niet in de overeenkomst vermeld wordt, kan men er achter voegen, leenman de heer van Bronkhorst, die oorspronkelijk Salland in leen hield van den graaf van Gelre. De heer van Bronkhorst ontmoeten we eenige jaren later in deze streek als hij een overeenkomst met het kapittel te Zutfen sluit over de weerden langs den IJsel van Bronkhorst tot de Nieuwstad bij Zutfen (1232, OGZ. 556)" (noot 256 hierbij, zie het citaat bij vader Gijsbert I, b.w.)

B. H. Slicher van Bath (1943). Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland. deel I Van Gorcum. p. 233 en noot 252; p. 234

33. Geertruid

Vermeulen (2006) De Nederlandsche Leeuw kolom 351

Van Schilfgaarde (1957) De Nederlandsche Leeuw kolom 67, geeft als bron voor Geertruid: De Chestret de Haneffe (1873). Histoire de la Seigneurie impériale de Reckheim, p. 21, p. 75 [dit werk is onvindbaar op www, het is herdrukt in Publ. Limb. X?] [Volgens van Schilgaarde heeft De Chestret zijn gegevens (deels) ontleend aan Butkens [Christoffel Butkens? 17e eeuws auteur van o.a. Trophées de Brabant; vervalste mogelijk familiedocumenten voor zijn boek over Van Lynden (1626)]

34. Moritz van Oldenburg

Mauritius Mauritius ... uxorem habuit nobilem nomine Salome, que nata de Wickenrode. In 1167 door Hendrik de Leeuwverjaagd, diende aartsbisschop Philipp van Keulen-Heinsberg. Hendrik de Leeuw dwong hem om Rietberg af te geven aan het huis Kuyc (NB: dit is niet te vinden bij Coldeweij), vermoordde zijn broer Christiaan de kruisvaarder om erfdeling te voorkomen.

Historia Monasterii Rastedensis, de geschiedenis van het klooster Rastede van het Huis Oldenburg, zoals geciteerd door Bader (1979, p. 176). Dit Wickenrode is niet in Westfalen te zoeken, zoals Nieman meent, maar Bader ziet hierin Wickenrode in Rheinland.


graaf Moritz I van Oldenburg, 1167-1209, begr v1209 in klooster Rastede

genoemd in * Van Spaen, 1801, Deel I, p. 281-2 [books.google] (zie citaat bij 16

website Das Haus Oldenburg, Stammtafel der Grafen von Oldenburg und Wildeshausen

35. Salome van Wickerode

(von Wickrath) †na 1211, begr Rastede. Over haar vader stelt Ute Bader (1979, p. 176): Omdat haar kinderen op zijn laatst kort voor 1200 zijn geboren, moet haar vader Otto I von Wickrath zijn. Zou zij een dochter van Otto von Hochstaden zijn, dan zou zij voor haar huwelijk de naam van van Hochstaden hebben gedragen. Het is niet bekend waar de naam Salome vandaan kan komen. Bijbelse namen komen sinds eind 12e eeuw vaker voor.

* Ute Bader, 1979, p. 175, 176, 177. Bader gebruikt P. Nieman (1935). Die Klostergeschichte von Rastede und die Anfänge der Grafe von Oldenburg bis zum Ende des 13. Jahrhunderts (p. 64). Bamberg. Proefschift Greifswald.

Schwennicke, NF I.3 Tabel 276

verwantschap, en opsomming kinderen: * Ute Bader, 1979, p. 175f, 177, 180, 330, Stammtafel achterin het boek, die zich baseert op de bovengenoemde dissertatie van Niemann (p. 64). Bader geeft geen details bij Kunigunde.

Lindemans, p. 108 (Oldenburg), heeft alleen Hedwig en Kunigund

36. Gerard van Randerode

Gerhard II von Randerath von Liedberg, bezit de heerlijkheid en de burcht Randerode (bij Sittard gelegen), de heerlijkheid Liedberg en Morsdorf, bij de slag bij Bouvines gevangen genomen, koopt zich vrij en belast daarvoor de voogdij over de Roergau met een lening van 300 mark, Van Wallene schat de huwelijksdatum op ca 1188

* Ute Bader heeft over Liedberg : p. 276, 260, 264, de graven van Liedberg 179, Elisabeth von Liedberg (Randerath)136, 141, 275, Gertrud (Dünwald) 136, graaf Herman 134ff, 179, 275 tr Hadwig (v Meer?) 134 ff, 275, Hildegunde tr Lothar Are 134f, 137-140, 140A, 141, 160, 179, 185, 248, 254, 275f

Gerard Harpersz van Randerode: bij Zuiderent. Op andere plaatsen op het www evenwel is Beatrix gehuwd met Gerhard II, zoon van Gerhard von Randerath en Elisabeth von Liedberg. De laatste Gerhard is z.v. Harper von Randerath

nog raadplegen: Schwennicke VII Tabel 159 Hr von Randerath

37. Beatrix van Ahr

18 maart 2010. De informatie over Beatrix is een zootje. Ik moet hier eerst maar eens verder onderzoek naar doen. Ondertussen laat ik de verdere lijnen even staan, want die dubbelen (Heilwig van Ahr, van wie Beatrix een zuster zou zijn).

* Ute Bader (1979). Geschichte der Grafen von Are bis zur Hochstadenschen Schenkung (1246). Bonn: Ludwig Röhrscheid Verlag. Dissertatie 1975. NB: Zij heeft deze dochter Beatrix niet, maar wel het hele geslacht, voorouders, verwantschappen, macht en invloed, waaronder Utrecht (bisschoppen van Ahr) maar onbetekenend is.

Nico van Dinther Genealogie van der Aa middeleeuwen http://www.nicovandinther.nl/PDF%20documenten/Genealogie%20van%20der%20Aa%20middeleeuwen.pdf [dode link?] noemt het patroniem van Gerard Harpersz, en geeft als ouders van Beatrix: graaf Lodewijk van Ahr en Hildegarde Hermansdr van Liedberg. Is de laatste dezelfde als Hildegonde von Meer, door Ute Bader (1979, p. 134) genoemd als tweede dochter van graaf Hermann von Liedberg en Hadwig? Deze Hildegonde huwt Lothar von Are. Bader kent drie kinderen van het laatste echtpaar. Van Dinther geeft geen bron voor zijn mededeling over de ouders van Beatrix.

Van Wallene, 2004, noemt Bernhard, maar geen Lodewijk, mogelijk omdat Lodewijk niets met Montfoort heeft te maken gehad? (overigens ook Gerard niet, evenmin als de dochters, maar wijdt wel een uitvoerige analyse aan de naamgeving Beatrix), maar zegt dat het mogelijk is dat er nog andere Van Randerode’ in het Utrechtse zijn (kolom 4). B. F. van Wallene (2004). De Van Randerodes van Montfoort. Een verkenning van een duistere periode in de geschiedenis van het Montfoortse burggraafschap, 122-1281. De Nederlandse Leeuw, k. 1-35

o.a. de rij kinderen (behalve Bernard): J. Coenen (2004). Baanderheren, boeren & burgers. Een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en Gemonde. p. 27. Aeneas. Zie deze titel ook op books.google.nl

40. Ludolf II van Steinfurt

aantekening: * Ute Bader, p. 322: Balduin, Ludolf en Otto von Steinfurt zijn broers van Sophie: Sophie von Steinfurt, tr Heinrich Wickrath, zie p. 78, 319, 322, 330, 358. Deze Heinrich is kleinzoon van Otto I van Wickrath

Schwennicke VIII, Tabel 82 de heren van Steinfurt

kareldegrote.nl Reeks 174 #16 Blancke

kinderen: Steinfurt Bentheim 1225 gezien 4-2009

42. Boudewijn, graaf van Benthem

†v 9-5-1248, graaf van Bentheim en burggraaf van Utrecht, na 1222 regent van Holland

43. Jutta

† v 9-5-1248, “waarschijnlijk d.v. Walram IV, hertog van Limburg (Tr.1. Kunegonde van Lotharingen en Tr. 2. Ermesinde gravin van Luxemburg)”

Guido van Benthem: http://members.chello.nl/~g.vbenthem/Stamreeks2.htm

Schwennicke VIII, Tabel 81 de graven van Bentheim

van Dithuizen: kareldegrote.nl reeks 105 Van Benthe(i)m #15, is niet zeker van Jutta van Steinfurt, heeft Boudewijn en Elizabeth

kareldegrote.nl reeks 72 Van Benthe(i)m #15, heeft Jutta van Rietberg, heeft Otto II

Guido van Benthem: http://members.chello.nl/~g.vbenthem/Stamreeks2.htm en reeks 72 Karel de Grote http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=72

Guido van Benthem, 16 januari 2017:

Guido van Benthem, schrijft 25 januari 2021 over deze Jutta, zie broncode van de pagina

44. Herman II aan de Lippe

gesneuveld 25-12-1229 tegen de Stedinger, in 1196 heer van Lippe nog tijdens het leven van zijn vader

N.B.: Lindemans, p. 140, noemt hem Hermann III, heer aan de Lippe, maar Lindemans telt zijn Hermannen 1 te hoog, zie verder hierbeneden.

45. Oda von Tecklenburg

† 1243

Schwennicke, NF I.3 Tabel 335 de heren van Lippe, VIII Tabel 101 De graven van Tecklenburg 1e stam 1144-1263.

46. Godfried II van Arnsberg

genoemd 1175-1238, tr 2. Agnes van Rüdenberg, d.v. Hermann van Rüdenberg burggraaf van Stromberg, tr 1.

47. Elisabeth

† v 1210

verdere lijn: Schwennicke, VIII Tabel 37 De graven van Arnsberg 2e stam uit het huis van de heren van Kuyc

48. Dirk III

49.* N. van Voorne

De Keijzer en Vermeulen (2008) p. 31 geven redenen waarom de onbekende echtgenote van Dirk III een Van Voorne zou kunnen/moeten zijn, en in dat geval waarschijnlijk een dochter van Floris van Voorne en NN van Herlaar.

De Keijzer en Vermeulen (2008) De Nederlandsche Leeuw, 125 blz. 29-42. Bijlage I p. 40

52. Arnold

Arnold van Elsloo, † 1240

53. Mechtild van Dyck

d.v. Konrad III heer van Dyck

De Keijzer en Vermeulen (2008) De Nederlandsche Leeuw, 125 blz. 29-42. p. 42.

Europ. Stammtafel, Schwennicke, XXVIII, Tabel 111 De heren van Elsloo en de heren van Stein aan de MaasGeneratie VII


64. Gijsbrecht I van Bronckhorst

In een volgens Slicher van Bath (zie boven) verdachte akte (* Van Spaen verwijst naar: Bondam Chart. Boek p. 176) is sprake van een Adam de Bronckhorst, ingenuus, getuige van Gerhard, Graaf van Gelre, tussen 1127 en 1131. Wel is bekend dat Gysbert een zuster Ermgard heeft: “Vrouw van Rechem, sticht het klooster Rechem, met haaren Broeder; haare Anniversarien of Jaargetijden worden aldaar gevierd VI Nonas Julii (Necrol. Rechem)”.

* Van Spaen, 1801, Deel I, p. 279


Gysbrecht van Bronckhorst en Rechem, met zijne Zuster sticht het Klooster Rechem; zijn Jaargetijde wordt gehouden den 7. Idus Septembris (Necrol. Rechem). Zijne gemalinnen wordt aldaar genoemd Vrouw Rousch — Zij hebben twee Kinders, Gysbert en Willem, die de een na den anderen volgen.
Gysbrecht van Bronckhorst, getuige van bisschop Godefried van Utrecht 1176. met zijn broeder, Nobiles homines genoemd, bezweeren de privilegien van Zutphen, met graaf Otto van Gelre 1190 (Bondam p. 249). Hij is dood zonder Kinderen 1196."

* Van Spaen, 1801, Deel I, p. 279 ev


“Het is zeer waarschijnlijk, dat de plaats Bronkhorst genoemd is naar de heeren van Bronkhorst en niet omgekeerd. Dat de heeren van Bronkhorst waarschijnlijk oorspronkelijk tot de Sallandse edelen hebben behoord, blijkt uit een oorkonde van 1176 (OGZ. 339), waarin de getuigen allen tot den Sallandschen adel behooren. De oudste oorkonde (1129-1138) (OGZ. 246), waarin een Bronkhorst vermeld wordt, kan buiten beschouwing blijven, daar deze verdacht is. De boven [p. 233 en noot 252] vermelde Willem van Bronkhorst komt herhaaldelijk in de omgeving van den graaf van Gelre voor.”

B. H. Slicher van Bath (1943). Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland. deel I Van Gorcum. p. 234-5 noot 256

65. Hadewych Rousch van Rothen

aantekening Lindemans, p. 38 heeft Hadewych Rousche van Rothen “ ... Hedwig Rousch, d.v. Arnoud van Rotheim (Rekheim?) en van Aleydis van Kuik” maar Schwennicke gelooft daar kennelijk niet in. Het is bij Lindemans niet duidelijk of Gijsbrecht deze Hedwig huwt, hij geeft dat namelijk niet aan. Voor Aleydis noemt hij geen bron, of het zou Van Schilfgaarde 1957 moeten zijn, of mogelijk R. Verbois (1972) Geschiedenis van Rekem.

Schwennicke XVIII Tabel 41 De heren van Bronckhorst heeft voor de vrouw van Gijsbrecht alleen de naam Rousch.

Van Schilfgaarde (1957) De Nederlandsche Leeuw kolom 68. Vindt het bestaan van een veronderstelde Adam als vader van Gijsbert en zijn zuster Ermgard onzeker. Van Schilfgaarde gebruikt uitvoerig 'de enige bruikbare gedrukte genealogie' van * Van Spaen, enkele handschriften, en het dossier van Wagner bij de Nederlandsche Leeuw, dat is meer dan wat in zijn 1915 artikel in de NL is vermeld.

68. Christian I van Aldenburg

van Oldenburg, steunde lange tijd hertog Heinrich denm Löwen (Staufer) bij zijn veldtochten, verloor in 1153 de slag bij Östringfelde. Hij stierf in een belegerd Oldenburg ca 1167.

69. Kunigunde von Versfleth

Schwennicke, NF I.3 Tabel 276 de graven van Oldenburg

website Das Haus Oldenburg, Stammtafel der Grafen von Oldenburg und Wildeshausen

70. Otto I von Wickrath

Otto de Wickerode voor het eerst vermeld in 1176

Bader p. 173 geeft als bron Seibertz (1869) Quellen der Westfälischen Geschichte. Arnsberg. III. [4-2009 deel III nog niet beschikbaar op books.google]

nog raadplegen: Schwennicke, VII 142, XVII 125 B

71. NN

* Bader (1979, p. 177) heeft NN, Lindemans p. 9 heeft Adelheid, gebbaseerd op Freytag's Eur. Stammtafeln (1953-1957)

verwantschap, kinderen: * Bader (1979, p. 177, Stammtafel der Grafen von Are)

http://www.zuiderent.ch/kwst/gen24.htm 13730820/1 (verwijst naar artikel van Becker, 2004, in Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde over de burgheren van Hostaden)

72. Gerhard von Randerath

nog zoeken: Schwennicke VII tabel 159

73. Elisabeth von Liedberg

nog zoeken: Schwennicke VII tabel 159

www gezien 6-2009

74.* Graf Ulrich von Are-Nürburg

nog zoeken: Schwennicke VII tabel 140, i.h.b. dochter Beatrix.

75.* Kunegunde

* Bader (1979, p. 103)

* Bader (1979, p. 153, Stammtafel einde boek, maar in die tabel geen Beatrix)

B. F. van Wallene (2004). De Van Randerodes van Montfoort. Een verkenning van een duistere periode in de geschiedenis van het Montfoortse burggraafschap, 122-1281. De Nederlandse Leeuw, k. 1-35. i.h.b. schema 1, k. 3-4.

80. Rudolf II van Steinfurt

heer van Steinfurt 1165-1191

Ludolf

Schwennicke VIII, Tabel 82 de heren van Steinfurt

84. Otto I van Bentheim

†ca 1208, samen met zijn moeder naar Jeruzalem 1173, aan het hof van de Keizer te Mainz 23 en 27-5-1182, Derde Kruistocht 1189 samen met zijn broer graaf Floris III en diens zoon Willem.

Voor de beschrijving van de gebeurtenissen in die Derde Kruistocht met Frederik Barbarosse, zie Antheun Janse, 2000.

85. Alveradis van Arnsberg

† na 1205

Schwennicke VIII, Tabel 81 de graven van Bentheim

Schwennicke, VIII Tabel 37 De graven van Arnsberg, tweede stam uit het huis van de heren van Kuyc.

http://www.kareldegrote.nl/Reeks105_Van_Ditzhuijzen.html #14, heeft Otto IV

kareldegrote.nl reeks 8 #14 Rienstra, opgehaald 6-2008, heeft Otto IV/I

88. Bernhard II zur Lippe

Koerland † 1224, tr ca 1174, treedt kort na een kruistocht in Lijfland in het (Cisterciënzer) klooster in, 1211 abt, 1218 in Oldenzaal gewijd tot bisschop van Koerland (bisschop van Semgallen) door zijn zoon Otto

89. Heilwig van Ahr Hostaden

ouders zie kwartier 74.

Heilwich von Are-Nürburg

Schwennike, NF I.3 Tabel 335 de heren van Lippe

Lindemans, p. 140

* Bader (1979, p. 153, Stammtafel einde boek), de namen van de kinderen komen voor in een oorkonde van Bernhard uit 1221 (Bader: p. 152-153)

www gezien 4-2009

90. Simon van Tecklenburg

tot 1173 domvoogd van Münster, in 1182 van Osnabrück, sneuvelt 8-8-1202

91. Oda van Altena

genoemd 1180-1209

Schwennicke, VIII Tabel 101 De graven van Tecklenburg 1e stam 1144-1263. class='bron'> Medlands: http://fmg.ac/Projects/MedLands/SAXON%20NOBILITY.htm#SimonTecklenburgdied1202A

92. Hendrik I van Arnsberg

ouders zie kwartier 170.

graaf van Arnsberg en van Rietberg, genoemd van 1145 tot 1203, sticht Klooster Wedinghausen

93. Ermengarde

verdere lijn: Schwennicke, VIII Tabel 37 De graven van Arnsberg 2e stam uit het huis van de heren van Kuyc

96. Dirk II van Batenburg

97. NN van Kuyc

De Keijzer en Vermeulen (2008) De Nederlandsche Leeuw, 125 blz. 29-42. Bijlage I p. 40

98.* Floris van Voorne

99.* NN. van Herlaar

De Keijzer en Vermeulen (2008) p. 31 geven redenen waarom de onbekende echtgenote van Dirk III een Van Voorne zou kunnen/moeten zijn, en in dat geval waarschijnlijk een dochter van Floris van Voorne en NN van Herlaar.

Schwennicke XVIII Tabel 55 noemt als echtgenote van Floris: Udalhild of Udehild van Altena, † v 1173, wed v NN van Herlaar. Ik weet nog niet waarom De Keijzen en Vermeulen dat niet overnemen. Schwennicke VIII Tabel 68b Altena: Udehild heeft een broer Dirk van Altena, 1143 tot 1172, maar verdere familierelates zijn onbekend of onzeker (zoon Dirk van Altena? genoemd 1189)

dochter NN

De Keijzer en Vermeulen (2008) De Nederlandsche Leeuw, 125 blz. 29-42. De redenen voor deze verwantschap: blz. 31

huwelijk: Schwennicke XVIII Tabel 55 De heren van Voorne burggraven van Zeeland; Schwennicke noemt hier alleen een zoon Hugo.

104. Arnold van Elsloo

1155-1201, is z.v. Arnold van Elslo (genoemd 112-1130), is z.v. Arnufus de Eleslo (genoemd in 1111).

105. Bezzela

zuster van Clementia, abt van St Ursula in Keulen

verwantschap Arnold-Arnold: De Keijzer en Vermeulen (2008) De Nederlandsche Leeuw, 125 blz. 29-42. p. 42.

Europ. Stammtafel, Schwennicke, XXVIII, Tabel 111 De heren van Elsloo en de heren van Stein aan de Maas.Generatie VIII


136. Egilmar II van Oldenburg

Elimar, van 1108-1142 graaf in Lerigau, Titulargraf von Rietberg, † 1142, steunde hertog/koning Lothar von Sachsen.

137. Eilika van Rietberg

Paderborn * ca 1076, † na 1148. Als erfdochter verkrijgt zij Rietberg. Oom Friedrich von Werl-Arnsberg zet haar gevangen en ontfutselt haar Rietberg

Schwennicke, NF I.3 Tabel 276 de graven van Oldenburg

* Engel, 1985, regest 123, waarin graaf Elimar van Rietberg wordt genoemd. Engel geeft commentaar op deze ongebruikelijke vernoeming naar een schoonvader: de passage uit de Annales Coloniensis Maximi over een slachtpartij in een moeras is verward en tenminste deels verzonnen. De Heinrich waar dochter Eilika mee trouwt, hield plundertochten in het Eemsland in 1150, mogelijk samen met Otto van Ravensberg die in dit gebied problemen had met de Friezen.

Lindemans, p. 108 (Oldenburg)

website Das Haus Oldenburg, Stammtafel der Grafen von Oldenburg und Wildeshausen

138. Graf Gerbert I von Versfleth

† na 1142, voogd van het klooster St Auli, Bremen

nog raadplegen: Schwennicke XVII Tabel 140 A graven van Versfleth

verwantschap: Schwennicke, NF I.3 Tabel 276 de graven van Oldenburg

verwantschap: website Das Haus Oldenburg, Stammtafel der Grafen von Oldenburg und Wildeshausen gezien 4-2009

Medieval Lands

stamboom Jansen gezien 4-2009

140. Otto Graf von Are- Hochstaden

ouders zie kwartier 148.

† v 12-1-1162

141. Adelheid van Hochstaden

erfdochter von Hochstaden, † 1197

* Ute Bader (1979) p. 158 e.v., ook: p. 51, 173, 249, 251, 256, 266, 268, 273, 310, 358

Hans van Broekhoven & Donald C. Jackman (2017). The heraldic background of Stephen of Hochstaden (fl. 1321 seq.). AfF Archiv für Famileingeschichtsforschung, 21, Heft 4

verwantschap: * Ute Bader (1979), echtgenote: Adelheid v. Hochstaden

Zuiderent heeft dit echtpaar eveneens: http://www.zuiderent.ch/kwst/gen25.htm (en gen27.htm), hij baseert zich op de Europäische Stammtafeln VII

144. Harper von Randerath

nog zoeken: Schwennicke VII tabel 159

www gezien 6-2009

146. Hermann von Liedberg

Zijn afkomst is onbekend, ergens na 1126 met een graafschap (Liedberg?) beleend, "Sicher ist auf jeden Fall, daß Lothar von Are in eine ebenbürtige Familie einheiratete." (Bader, p. 136)

147. Hadwig (von Meer?)

 1. Elisabeth
 2. Hildegunde Gräfin von Meer, † 6-2-1186, sticht na de dood van Theoderich het klooster Meer (voor adelijke vrouwen, vgl. De Leeuwenhorst), tr Lothar von Are (Theoderich, † 1158; Hermann, abt klooster Cappenberg; Hadwig, non in Dünwald)
 3. Gertrud, treedt samen met haar moeder in hetzelfde klooster in

* Ute Bader (1979) p. 134 vv, 275

nog zoeken: Schwennicke VII tabel 159

148. Theoderich I Graf von Are

tr 1. NN, tr 2. NN von Sponheim

149. NN

* Bader (1979, p. 153, Stammtafel einde boek)

160. Ludolf I van Steinfurt

Hij heeft een broer Rudolf I van Steinfurt. Steinfurt: Burgsteinfurt, Nordrhein-Westfalen. In 1975 zijn de steden Burgsteinfurt en Borghorst samengevoegd tot de stad Steinfurt. De 12e-eeuwse versterking is eind 18e eeuw gesloopt. Delen van het 13e eeuwse kasteel zijn nog wel bewaarde gebleven. kasteel Burgsteinfurt

overzicht lijn Steinfurt gezien 4-2009

aantekening: volgens Lindemans, p. 125, noemt Winkhaus (1950) als mogelijk vader Reinhard I, heer te Steinfurt in 1060, gehuwd met Kunigunde.

Schwennicke VIII, Tabel 82 de heren van Steinfurt

168. Dirk VI van Holland

&dagger 5-8-1157, begr Rijnsburg, Graaf van Holland

169. Sophia van Rheineck

†Jeruzalem 26-9-1176, daar begraven

o.a.

Johanna Maria van Winter (1996). De landsheren van de noordelijke gewesten: de bisschop van Utrecht en de graven van Gelre, Kleef en Bentheim. In D. E. H. de Boer, E. H. P. Cordfunke en H. Sarfatij: Wi Florens .... . De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuw (p. 55-67). Uitgeverij Matrijs. Zie het schema op p. 57: de verwantschap van Floris V met de vorsten van de omringende landen. O.a. de lijn van Dirk VI naar Floris V.

http://www.kareldegrote.nl/Reeks105_Van_Ditzhuijzen.html #13, opgehaald 2-2009

kareldegrote.nl reeks 2 #13 Van der Meijden, opgehaald 1-2017

170. Godfried I van Kuyc

vermeld 1121-1158, ook wel als Godfried van Malsen, ca 1130 graaf van Arnsberg

* J. A. Coldewey (1981). De heren van Kuyc (1096-1400). Tilburg. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, p. 227

171. Ida van Arnsberg

ook wel Juditha of Jutta genoemd, gravin van Arnsberg, erft het graafschap Arnsberg, wed v graaf Godfried II van Cappenberg

ouders van Ida: Schwennicke, XXVIII Tabel 141 A de graven van Arnsberg; tabel 141B De graven van Cappenberg

zie ook * Van Bavel (1993), p. 134

Schwennicke, VIII Tabel 37 De graven van Arnsberg, tweede stam uit het huis van de heren van Kuyc.

zonen: * Van Bavel (1993), p. 134

verwantschap: * Coldewey (1981)

176. Herman I de Lippia

1129-1160, heeft een broer Bernard I de Lippia 1123-1158.

broers: Engel, 195, regest 118 (Rudolf van Steinfurt sticht klooster [Clarholz), 4-6-1134. (noemt hen als getuigen, eerst Hermann, dan Bernard .... )

Voor Lippe, zie O. Preuss, & A. Falkmann (1860-1868). Lippische regesten (783-1536). in vier banden.

aantekening: Lindemans, p. 140 construeert dan nog vader Hermann, die hij Hermann I noemt, maar even daarvoor heet hij Bernard, en die zoon zou zijn van Koenraad van Arnsberg. De gegevens in Schwennicke, I.3 tabel 334, de graven van Werl, en VIII, Tabel 98b, de graven van Arnsberg, 1e stam uit het huis van de graven van Werl, ondersteunen dat niet: zoon Hermann sneuvelt 19-7-1092, geen verdere gegevens over hem. Lindemans steunt waarschijnlijk (helemaal helder is dat niet) op Van Isenburg (Eur. Stammtafeln 1965), die kijk ik ng na.

Bernhard

Schwennicke, NF I.3 Tabel 335 de heren van Lippe


178. = 74.     Graf Ulrich von Are-Nürburg

179. = 75.     Kunegunde


180. Heinrich I van Tecklenburg

181. Eilika von Oldenburg

ouders zie kwartier 136.

Simon

Schwennicke, VIII Tabel 101 De graven van Tecklenburg

* Engel, 1985, regest 123, een bijzondere passage, met uitvoerige commentaar van Engel.

website Das Haus Oldenburg, Stammtafel der Grafen von Oldenburg und Wildeshausen

www gezien 4-2009

182. Eberhard von Altena

graaf von Berg, † 23-1-1180 begr Altenberg

Niet in Schwennicke VIII 68b (Altena), Schwennicke VIII Tabel 37 (Van Arnsberg) noemt geen ouder van Eberhard

183. Adelheid von Arnsberg

ouders zie kwartier 170.

www gezien 4-2009

huwelijk: Schwennicke, VIII Tabel 37 De graven van Arnsberg 2e stam uit het huis van de heren van Kuyc


184. = 170.     Godfried I van Kuyc

185. = 171.     Ida van Arnsberg


192. Dirk I van Batenburg

Dirk

De Keijzer en Vermeulen (2008) De Nederlandsche Leeuw, 125 blz. 29-42. Bijlage I p. 40

194. Herman van Kuyc

ouders zie kwartier 340. in deze kwartierstaat Bronckhorst

trouwt ws een dochter uit het huis Namen of Laroche

Coldeweij, p. 227-8

De Keijzer en Vermeulen (2008) De Nederlandsche Leeuw, 125 blz. 29-42. Bijlage I p. 40

196. NN

J. C. Kort (1972). Archief van de heren van Voorne, burggraven van Zeeland 1272-1371.. Algemeen Rijksarchief.

Schwennicke XVIII Tabel %% De heren van Voorne burggraven van ZeelandGeneratie IX


272. Egilmar (I)

graaf 1091-1096, 1008 ‘comes in confinio Saxonie et Frisie’ voogd van Rastede, heeft broer Giselbert, in 1108 genoemd als clericus

273. Richeza

NB: Bij Schwennicke geen achternaam. Op www circuleert wel een achternaam, dat is kennelijk dubieus.

Schwennicke, NF I.3 Tabel 276 de graven van Oldenburg

274. Hendrik I graaf van Rietberg

graaf van Rietberg van 1110-1115

275. Beatrix van Hildrizhausen (van Schweinfurt)

tr 1. Gottfried von Cappenberg

Schwennicke, XXVIII Tabel 141 B De graven van Cappenberg

kinderen eerste huwelijk

Lindemans p. 43 noemt geen vader van Godfried II van Cappenberg. Lindemans p. 140 maakt zusters van Jutta/Ida, maar het is een enkele persoon.

aantekening Godfried II van Arnsberg-Cuyk: Coldewey noemt hem wel, op p. 52, maar geeft geen verdere details over deze tak Van Cuyk.

erfdochter Eilika

verwantschap: Schwennicke , VIII tabel 98 B de graven van Arnsberg 1e stam; Schwennicke, NF I.3 Tabel 276 de graven van Oldenburg.


280. = 148.    Theoderich I Graf von Are

281. = 149.     NN


282. Gerhard II von Hochstaden

ca 1126 door keizer Lothar III beleend met een ‘Landgrafschaft im Zülpicher Raum’. Voert sindsdien de titel graaf. Wordt gerekend tot de Rijksvorsten. Zie voor de verdere geschiedenis van dit leen Bader p. 276ff.

verwantschap: * Ute Bader (1979) p. 158, 277

ook nog opzoeken: Schwennicke VII 140; XVII 125 B Hochstaden

320. NN van Steinfurt

&dagger v1134, tr NN, † v 1134

Schwennicke VIII, Tabel 82 de heren van Steinfurt

336. Floris II

‘Floris de Vette’ ‘Floris de Dikke’, †2-3-1122, begr Egmond in de Abdijkerk, voert in 1101 de titel graaf van Holland als leenman van de bisschop van Utrecht, stimuleert veenontginningen, heeft bastaarddochter bij onbekende vrouw (NN Florisdr van Holland, mogelijk is zij Adewij van Vorensis vermeld 1157, slechts een hypothese (soc_nederlandse_adel [zie daar ook artikel 8803] De veronderstelling is geopperd door hans Vogels, in publicaties van Wimersma Greidanus is de veronderstelling wat naar de achtergrond verdwenen zonder dat daar betere bronnen aan ten grondslag liggen) is dat zij de NN is die tr Hugo (iii) van Voorne, zv Hugo (II), Heer van Voorne; zonen: Floris, Heer van Voorne; Dirk van Voorne, ridder, volgt zijn broer Floris op als Heer van Voorne, tr NN van Naeldwijc, erfdochter van Naaldwijk, dv Unarch van Nadelwich

337. Petronella de Flinke

Geertruida van Lotharingen, Petronilla van Saksen, ‘Petronella de Flinke’; bij of kort na haar huwelijk noemt zij zich Petronilla

G. N. M. Vis (1990). Petronella de Flinke. Gravin Petronella van Holland en de voorgdij voor het klooster Egmond in de jaren 1121-1130. In M. Mostert, A. Demyttenaer, E. O. van Hartingsveldt, R. E. Künzel: Vrouw, familie en macht. Bronnen over vrouwen in de middeleeuwen. Verloren. (180-193)

E. H. P. Cordfunke (1987). Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis. De Walburg Pers. (p. 56) (hoofdstuk Petronilla van Saksen)

http://www.kareldegrote.nl/Reeks105_Van_Ditzhuijzen.html #12 opgehaald 2-2009

kareldegrote.nl reeks 2 #13 Van der Meijden, opgehaald 6-2008

NN Florisdr: kareldegrote.nl reeks 133 #13 Van Voskuilen, opgehaald 6-2008

http://www.kareldegrote.nl/Reeks105_Van_Ditzhuijzen.html, opgehaald 2-2009

http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Petronilla%20van%20Saksen

Zie ook: E.H.P. Cordfunke en F.W.N. Hugenholtz (1990). Gravin Petronilla van Holland. Holland in het begin van de 12e eeuw.

kareldegrote.nl reeks 2 #12 Van der Meijden, opgehaald 1-2017

338. Otto I van Rheineck

Otto van Luxemburg (wigerich) (bij Schwennicke), in 1126 graaf van Rheineck, graaf van Bentheim, † 150

339. Geertruid van Nordheim

in 1134 paltsgravin, † v 1165, erft Friesland, wed v Siegfried graaf van Ballenstedt, † 3-9-1113

* Cordfunke, 1987 p. 56, 64 (hoofdstuk Sophia van Rheineck)

huwelijk: Schwennicke, VIII Tabel 132 de graven van Northeim.

http://www.genealogie-mittelalter.de/richenza_von_northeim_erbin_von_harsefeld.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_Salm

http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_II_van_Rheineck

340. Hendrik I van Kuyc

† 1108

341. Alveradis van Hostaden

gravin van Hochstaden, sticht het klooster Mariënweerd
“In 1129 stelde Andries, bisschop van Utrecht, een oorkonde op, waarin hij bevestigde dat Alveradis, weduwe van Hendrik van Cuijk, met toestemming van haar zonen Herman en Godfried een aantal goederen had afgestaan ter stichting van een Norbertijner abdij. Voornaamste bestanddeel van de dodatie was de aan de oever van de Linge gelegen Herigerwaard, waarop het klooster zou worden gebouwd en die, ter ere van de patrones, omgedoopt werd in Mariënwaard.”

B. P. J. van Bavel (1993). Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd (1129-1592). Verloren. Proefschrift R.U. Utrecht. Ook als no. 44 van de Werken uitgegeven door Gelre. p. 43, 117

J. A. Coldewey (1981). De heren van Kuyc (1096-1400). Tilburg. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. p. 28 e.v., p. 226-227

342. Frederik van Arnsberg

ouders zie kwartier 548.

Frederik de strijdbare, vermeld 1092-1124, in 1102 graaf van Arnsberg

343. Aleijdis van Limburg

Zij is waarschijnlijk Adelheid de Lembruch,

* Ute Bader (1979, p. 7) noemt Adelheid, zonder verdere details over haar te geven

erfdochter Ida

Schwennicke, VIII Tabel 37 De graven van Arnsberg, tweede stam uit het huis van de heren van Kuyc.

Schwennicke, XXVIII Tabel 141 A de graven van Arnsberg

* Van Bavel (1993), p. 134

verwantschap: J. A. Coldewey (1981). De heren van Kuyc (1096-1400), p. 227. Tilburg. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. p. 227

360. Ekbert van Tecklenburg

tr 1. NN van Limburg, d.v. graaf Walram III (zoon Dietrich, geestelijke), tr 2.

361 Adelheid van Geldern

Heinrich

Schwennicke, VIII Tabel 101 De graven van Tecklenburg; XVIII Tabel 26 de graven van Gelre


362. = 136.     Egilmar (II) von Oldenburg

363. = 137.     Eilika von Rietberg


364. Adolf von Berg

Nog opzoeken in Schwennicke: Altena/Berg

365. Irmgard von Schwarzenberg

aantekening: mogelijk is haar oom: Friedrich van Schwarzenberg, aartsbisschop van Keulen. (losse flodder op www)

Nog opzoeken in Schwennicke V: Schwarzenberg

www gezien 4-2009


366. = 170.     Godfried I van Kuyc

367. = 171.     Ida van Arnsberg

388. = 340.     Hendrik I van Kuyc

387. = 341.     AlveradisGeneratie X


548. Koenraad graaf van Werl (Arnsberg)

sneuvelt 19-7-1092, bouwt de burcht Arnsberg ca 1072

nog opzoeken: Schwennicke, V tabel 29

549. Mathilde van Northeim

Schwennicke, XXVIII Tabel 141 A De graven van Arnsberg

Lindemans p. 140* Van Bavel (1993), p. 134

http://genealogy.euweb.cz/lippe/lippe1.html gezien 2-2009

http://www.stangenberger.nl/genealogie/levetzow/pg_00112.htm gezien 6-2009

550. Hendrik van Hildrizhausen

heer van Hildrizhausen (in het ZwarteWoud), van 1057-1077 markgraaf van Schweinfurt, † 1078

nog opzoeken: Schwennicke, XII 56 B graven van Hildrizhausen

551. Beatrix

Schwennicke, XXVIII Tabel 141 B De graven van Cappenberg

Lindemans p. 71

* Van Bavel (1993), p. 134

stamboom Jansen

564. Gerhard I von Hochstaden

ca 1070-1097

wiki gezien 4-2009

672. Dirk V van Holland

*Vlaardingen, † 17-6-1091, begr abdij van Egmond

673. Othilde

† 18 november, maar het jaar is niet bekend, begraven in de abdij van Egmond. Aan de hand van haar gebeente is bepaald dat zij tussen de 65 en 70 jaar oud is geworden, haar afkomst is onbekend maar waarschijnlijk komt zij uit Saksen

* Cordfunke, 1987 p. 53-55

http://www.kareldegrote.nl/Reeks105_Van_Ditzhuijzen.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_II_van_Holland

kareldegrote.nl reeks 2 #11 Van der Meijden, opgehaald 1-2017

674. nog uitwerken --------- Dirk II van Lotharingen

hertog van Opper-Lotharingen, † 1115, Chatenois begr., tr 2. Han-sur-Lesse 15-8-1095 Gertrudis van Vlaanderen, d.v. Robrecht I ‘de Fries’ van Vlaanderen en Geertruid van Saksen Billung (zoon Dirk van Elzas, graaf van Vlaanderen in 1128, † 1168, tr 1134 Sibylle van Anjou, † 1165)

675. Hedwig van Formbach

wed v Gebhard van Supplinburg gesneuveld 9-6-1075 (zoon Lotharius III van Supplinburg, hertog van Saksen, † Breitenwang am Lech 3-12-1137, Duits koning en keizer (1125, 1133))
Petronella (Geertruida) rebelleert tegen de Duitse keizer Hendrik V, en wordt in 1124 door hem verslagen. Maar Hendrik sterft in 1125, en Petronella's halfbroer Lotharius volgt hem op als keizer. In 1127 wordt Karel de Goede, graaf van Vlaanderen, vermoord. In de opvolgingsstrijd is Diederik van Elzas in de race, een andere halfbroer van Petronella, gesteund door Petronella, ws. in ruil voor Walcheren en de Bevelanden als leen.

G. N. M. Vis (1990). Petronella de Flinke. Gravin Petronella van Holland en de voogdij voor het klooster Egmond in de jaren 1121-1130. In M. Mostert, A. Demyttenaer, E. O. van Hartingsveldt, R. E. Künzel: Vrouw, familie en macht. Bronnen over vrouwen in de middeleeuwen. Verloren. (180-193)

Geertruida

verwantschap: Cordfunke, 1987 p. 56

http://www.kareldegrote.nl/Reeks105_Van_Ditzhuijzen.html #12, opgehaald 2-2009

http://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_II_van_Holland

http://www.zuiderent.ch/kwst/gen28.htm

www gezien 10-6-2009

676. Herman van Luxemburg-Salm

Graaf van Rheineck, in 1081 tegenkoning, gesneuveld bij Cochem 28-9-1088, begr Metz

677. Sophia van Formbach

Moest vanwege hun nauwe verwantschap van Herman scheiden toen deze tot tegenkoning werd uitgeroepen, tr ws 2. Stephan van Sponheim

http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_Salm

http://www.zuiderent.ch/kwst/gen28.htm

http://www.genealogie-mittelalter.de/deutschland_koenige_2/sophie_deutsche_koenigin_formacher_luxemburger/sophia_deutsche_gegenkoenigin.html

678. Hendrik van Northeim

ouders zie kwartier 1098.

Heinrich von Northeim, Hendrik de Vette, markgraaf van Friesland, graaf van Northeim, gesneuveld 1101 nadat hij door Keizer Heinrich III was geïnstalleerd als Markgraf in Friesland en probeerde dat gebied te onderwerpen

679. Gertrudis van Brunswijk

Gertrud von Braunschweig, wed v Diederik van Catlinburg (Dietrich (II) Graf von Katlenburg), zv Dietrich (I) Graf von Katlenburg [Stade] en Bertrada van Holland, tr 3. Heinrich I Markgraf von Meissen (Hendrik I van Eilenburg), Markgraf der Niederlausitz, zv Dedo (II) Markgraf der Niederlausitz [Wettin] en Adela de Louvain

verwantschap: * Cordfunke, 1987 p. 56, 64

http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_Salm

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Northeim

http://www.zuiderent.ch/kwst/gen28.htm

Medieval Lands

680. Herman (van Malsen)

Keizer Hendrik IV beleende hem waarschijnlijk met het Land van Cuyk. Mogelijk zv Unroch graaf in de Kempen (Teisterbant) en NN dv Herman van Eiteren graaf in Isla en Lake (graaf van Lek en IJssel)

zie * Van Bavel, 1993, p. 116 voor een hypothetische constructie van voorouders van deze Unroch

681. NN

Coldewey (p. 7-10) heeft hier Ida van Boulogne (Ida van Bonen), maar kareldegrote.nl stelt dat deze Ida niet bestaat.

http://www.kareldegrote.nl/Excursiones.htm#Lotharingen-Namen-Kuijc "Herman van Malsen was dus gehuwd met een dochter van een graaf van Namen. Een zoon met naam Albert ontbreekt echter tussen zijn kinderen. Deze kan echter als kind zijn overleden of een geestelijke loopbaan hebben gekozen waarbij zijn afkomst onbekend is gebleven. Het huwelijk van Herman van Malsen plaatste Coldeweij op omstreeks 1070. Mijns inziens kan dit wel iets opgeschoven worden naar 1065/1070 omdat de periode tussen 1070 en 1075 wel iets te krap lijkt voor een Hendrik, een hypothetische zoon Albert, een zoon Andreas en wellicht een dochter die al in 1096 gehuwd was. Herman's vrouw zal rond 1065/1070 minstens een leeftijd van 20 hebben gehad. Aangezien er geen aanwijzingen zijn voor een eerder huwelijk van graaf Albert III van Namen, moet deze Namense echtgenote een dochter zijn geweest van graaf Albert II van Namen en diens echtgenote Regelindis van Lotharingen. Haar naam is niet bekend maar wellicht heeft ze [Ermengard] geheten naar de moeder van graaf Albert II." Deze informatie is afkomstig van Hans Vogels, nieuwsgroep Soc_Nederlandse_Adel. Op 25 februari 2009 is op die lijst de discussie opnieuw geopend door Ton de Koning.

J. A. Coldewey (1981). De heren van Kuyc (1096-1400). Tilburg. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. p. 226-227

682. Gerard van Hochstaden

heer van Rieneck

Zuiderent noemt hem (54923282, kw 26) Gerard II van Hochstaden, "ook bekend als Gerardus de Wyckerode", † 1137. Zijn vader is dan Gerard I van Wickerode "Waarschijnlijk een zoon van graaf Gerlach von Burg Wichinrod, vermeld 1075 in de levensbeschrijving van aartsbisschop Anno II van Keulen (1104/05)." Zuiderent verwijst naar Hans Ludwig Becker (2004). Die Burgherren von Hostaden in Wickrath im Mittelalter und ihre Nachfahren. Mitteilungen der westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, 99, 228-235. [moet ik nog opzoeken; CBG signatuur: D/-/TS/WGfF/(jr)]

683. Aleydis van Wickrath

Zuiderent geeft haar vader Gerhard I van Wickerode 109846914 en 109846566 in http://www.zuiderent.ch/kwst/gen27.htm

J. A. Coldewey (1981). De heren van Kuyc (1096-1400). Tilburg. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. p. 28 e.v., p. 226-227

http://www.kareldegrote.nl/Reeks_1_Willem_Alexander.htm

http://www.zuiderent.ch/kwst/gen27.htm


684. = 548.    Koenraad graaf van Werl (Arnsberg)

685. = 549.     Mathilde van Northeim


686. Hendrik I van Limburg

“In de tweede helft der 11e eeuw was Limburg verbonden met het graafschap Arlon aan de Semois in Opper-Lotharingen. Daar de terminologie der bronnen niet door eenig systeem schijnt ingegeven, is het moeilijk uit te maken, of hier aan een personeele unie of aan een onverdeeld bezit gedacht moet worden. Een oorkonde van 1084 zou voor het laatste kunnen pleiten [noot 18]. Zeker waren beide gebieden reeds met elkaar vereenigd in het begin der twaalfde eeuw, toen Hendrik I, zoon van Walram (of Udo) I van Arlon-Limburg, het graafschap bekleedde.

Deze Hendrik heeft nog een oogenschijnlijk grooten meevaller gehad, toen hem in 1101 de hertogenlijke titel van Neder-Lotharingen werd toegekend. Veel geluk heeft deze promotie hem niet gebracht. Want de kleine graaf-hertog, wiens kasteel nog in hetzelfde jaar door den keizer verwoest was als afstraffing voor inbreuken op de rechten der abdij van Prüm, kreeg nu te kampen met den machtigen graaf van Brabant, aan welken rivaal hij zijn hoogen titel moest afstaan [noot 19]. Maar zijn opvolgers gingen in rang niet zoo heel veel achteruit, toen zij zich hertog van Limburg gingen noemen.”

Boeren, 1938, p. 11-12.

687. NN van Arlon

tr 2. Kuno van Horburg, tr 3. Konrad II graaf van Dachau

Europ. Stammtafel, Schwennicke, XXVIII Tabel 141 A de graven van Arnsberg

* Ute Bader (1979, p. 7) noemt Adelheid, zonder verdere details over haar (huwelijk, kinderen) te geven

nog uitwerken .......... 1096. Bernhard II

Bernard II, graaf van Arnsberg 1024-1063

nog checken bij Schwennicke, V Tabel 29

1097. Beatrix

Lindemans p. 140 volgt hier Winkhaus, 1950.

Lindemans p. 140. Lindemans volgt Gewin, 1962, Die Herkunft der Grafen von Limburg-Stirum. NB: Lindemans haalt de namen Bernard en Hermann door elkaar; hij noemt als zoon van Bernard II ook weer Bernard, die in generatie IXbis volgt als Hermann. Ik houd het erop dat het Bernard moet zijn, dan klopt de verdere nummering van de Bernarden, en moet de nummering van de Hermannen bij Lindemans met 1 worden verminderd.

720. NN

tr 1. NN van Limburg, d.v. graaf Walram III (zoon Dietrich, geestelijke), tr 2. Adelheid van Geldern, d.v. Gerhard en Ermgard van Zutphen (Heinrich; Otto; Gerhard, geestelijke)
NN, tr Gisela van Lotharingen

721 nog uitwerken: Gisela van Lotharingen

d.v. (hertog Dirk), (tr 2. Frederik graaf van Saarbrücken, † 1135)

Ekbert

Eur. Stammtafel VIII Tabel 101 De graven van Tecklenburg

722. Gerard van Wassenberg

† v 1134

723. Ermgard van Zutfen

erfdochter van Zutphen, (tr 2. v 1134 Koenraad II graaf van Luxemburg)

Schwennicke, XVIII Tabel 26 de graven van Gelre

W. de Vries (1960). De opkomst van Zutphen. Universitaire Pers Leiden / Van Gorcum. De Vries heeft alleen Hendrik (Genealogische Tabel)

728. Adolf van Berg

Geografisch: Altenberg bij Mülheim, in Noordrijn-Westfalen. Voorouders zijn, volgens Lindemans, p. 91: Voorouders van deze Eberhard (Lindemands, p. 60):.Gisla van Franken is dochter van

Lindemans, p. 91 Lotharingse Palts, tak Van Berg)

729. NN

aantekenng: de genoemde bron heeft Adelheid van Kleef, maar dat kan ik bij Lieven (200) niet plaatsen. Elders op www een losse flodder: Adelheid van Lauffen, nicht van graaf Bernard van Werl, zwager van keizer Konrad II.

Lindemans, p. 91 Lotharingse Palts, tak Van Berg), heeft geen echtgenote.

www gezien 4-2009Generatie XI


1096. Bernhard II

Bernard II, graaf van Arnsberg 1024-1063

1097. Beatrix

Lindemans p. 140 volgt hier Winkhaus, 1950.

Lindemans p. 140. Lindemans volgt Gewin, 1962, Die Herkunft der Grafen von Limburg-Stirum. NB: Lindemans haalt de namen Bernard en Hermann door elkaar; hij noemt als zoon van Bernard II ook weer Bernard, die in generatie IXbis volgt als Hermann. Ik houd het erop dat het Bernard moet zijn, dan klopt de verdere nummering van de Bernarden, en moet de nummering van de Hermannen bij Lindemans met 1 worden verminderd.

1098. Otto I van Northeim

in 1071 afgezet als hertog van Beieren (hij kwam niet opdagen voor een tweegevecht, uitvloeisel van een beschuldiging een aanslag tegen de koning te hebben beraamd)

1099. Richenza van Zwaben

† v 3-1083, tr 1. Hermann III von Werl

verwantschap: Europ. Stammtafel, Schwennicke, XXVIII Tabel 141 A De graven van Arnsberg

verwantschap: * Cordfunke, 1987 p. 56, 64

http://www.genealogie-mittelalter.de/richenza_von_northeim_erbin_von_harsefeld.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Northeim

http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_Northeim

http://www.zuiderent.ch/kwst/gen29.htm

1102. Otto van Schweinfurt

graaf aan de Untern Altmuhl, markgraaf op de Nordgau, graaf aan de Untern Naab, graaf aan de Obern Naab, hertog van Zwaben, † 28-9-1057

1103. Irmingard van Susa

† 1078

Schwennicke, I.1 Tabel 88 de markgraven van Schweinfurt

1128. NN

aantekening: een wilde opmerking op een Wiki is dit Rutger II van Kleef zou zijn. Ik heb daar geen bron voor gevonden

wiki gezien 9-2009

wiki gezien 4-2009

1344. Floris I van Holland

Volgt zijn op 13 januari 1049 gesneuvelde broer Dirk IV op als graaf van Holland
Hij schenkt acht hoeven aan de ene zijde van de Delf, en tien hoeven aan de andere zijde, aan de abdij van Egmond: : het latere Abtsrecht

1345. Geertruid van Saksen Billung

† augustus 1113 te Veurne, daar in de St. Walburgskerk begraven, tr 2. Robert I ‘de Fries’ graaf van Vlaanderen, zv graaf Boudewijn V van Vlaanderen en Adèle van Frankrijk
 • Robert II, † 1111 (zoon: Boudewijn VII, graaf van Vlaanderen, † 1117)
 • Filips
 • Adèle, tr Knud IV van Denemarken (zoon: Karel de Goede, graaf van Vlaanderen, † 1127)
 • Geertruid, tr Dirk II, hertog van Opper-Lotharingen (zoons: Dirk van de Elzas, † 1168; Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen, &1191)
 • Ogive

* Cordfunke, 1987 p. 48

http://www.kareldegrote.nl/Reeks105_Van_Ditzhuijzen.html #10 gezien 2-2009

www gezien 6-2009

http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=2 #10 opgehaald 1-2017

1350. Friedrich von Haldensleben

ook: Frederick van Formbach

1350. Geertruid

elders: Gertrude von Haldensleben, *Oostenrijk, † 21-2-1116, in Mainz gevangen gezeten 1076, tr 2. Odulf hertog van Saksen (Billung), † 28-3-1072

Hedwig

verwantschap: Cordfunke, 1987 p. 56

http://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_II_van_Holland

* Cordfunke, 1987 p. 56

http://mathematical.com/haldenslebengertrude1020.html

http://www.zuiderent.ch/kwst/gen29.htm

1352. Giselbert van Luxemburg-Salm

Graaf van Luxemburg, † 14-8-1057

1353. NN

d.v. Hezelidin

http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_van_Salm

http://nl.wikipedia.org/wiki/Giselbert_van_Luxemburg

http://www.zuiderent.ch/kwst/gen29.htm

www gezien 6-2009

1354.* Meinhard V van Formbach

mogelijk 1066 samen met zijn broer Pilgrim vermoord

1355.* Mathilde van Reinhausen

deze verwantschap is niet geheel zeker. http://www.zuiderent.ch/kwst/gen27.htm (#109846563)

http://www.zuiderent.ch/kwst/notes.htm info 477

http://www.genealogie-mittelalter.de/deutschland_koenige_2/sophie_deutsche_koenigin_formacher_luxemburger/sophia_deutsche_gegenkoenigin.html


1356. = 1098.     Otto I von Northeim

1357. = 1099.     Richeza von Schwaben


1358. Egbert I van Meißen

ook: Eckbert I van Braunschweig, in 1038 markgraaf van Brunswijk, meerdere Friese graafschappen als leenman van de aartsbisschop van Bremen-Hamburg, in 1067 met Meißen beleend

1359. Irmgard van Turijn

ook: Irmengard van Susa (Irmgard di Susa), wed v markgraaf Otto von Schweinfurt Markgraf der Nordgau

verwantschap: * Cordfunke, 1987 p. 56, 64

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Northeim

http://nl.wikipedia.org/wiki/Egbert_I_van_Meißen

http://www.zuiderent.ch/kwst/gen29.htm Medieval Lands

1372.* graaf Udo van Limburg

Boeren (1938, p. 11) noemt hem Walram (of Udo) I van Arlon-Limburg.

1373.* Jutta

Boeren (1938, p. 13) noemt haar Judith, d.v. Frederik, graaf van Luxemburg en hertog van Neder-Lotharingen (1046-1065).

* Ute Bader (1979, Stammtafel: die Vorfahren der Grafen von Are)

1374. graaf Botho van Schweinfurt

1375. Judith

Adelheid

* Ute Bader (1979, p. 7)

1444. Gerard ‘de Lange’ van Gelre

Gerard III Flamens (Gerard II de Rossige, ook ‘de Landgraaf’, graaf van Wassenberg sinds 1086, ‘de Lange,’ 1096 graaf van Gelre, † 16-10-1129, tr 2. Clementia van Poitou, erft Longwy, vrouwe van Gleiberg, † na 1129, wed v Koenraad I graaf van Luxemburg, tr 1.

overlijden: Verdonk, 2005.

1445. Sophia NN

Schwennicke, XVIII Tabel 26 de graven van Gelre. NB: Schwennicke vermeldt het eerdere huwelijk van Gerard met Sophia NN niet, het kan dus zijn dat Gerard een zoon is van Sophia, niet van Clementia, en Henk Verdonk ziet dat ook zo, ik volg hier Verdonk, 2005 (Gerard en Jolanthe, kinderen uit het eerste huwelijk).

Zie ook de uitvoerige publicaties van * Jongbloed en * Verdonk [informatie uit deze publicaties is nog niet goed in deze kwartierstaat verwerkt, b.w.]

Zie ook * Jens Lieven (2008).

* W. de Vries (1960). (Genealogische Tabel)

1446. Otto II de Rijke van Zutfen

[Gegevens uit Van Winter (2002) nog inwerken. Zoals: Otto trouwt Jutta van Arnstein, d.v. Lodewijk I van Arnstein.

Johanna Maria van Winter: Otto de Rijke van Zutphen (ca. 1050-1113) Een legpuzzel. In Bijdragen en mededelingen Gelre 2002. Historisch jaarboek voor Gelderland deel XCIII (blz. 18-38). Zie ook E.W. Oostebrink (2001). De voogden van Gelre. De afstamming van de graven van Gelre en Zutphen en Nassau (maar zie redactioneel in de Bijdragen 2002 na het artikel van Van Winter), in: Bijdragen en mededelingen Gelre 2001. Historisch jaarboek voor Gelderland deel XCII. Vereniging Gelre. Zie ook Biografisch Woordenboek Gelderland http://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/4_Otto_de_Rijke

1445 Jutta van Arnstein

† ca 1118

Van Winter, blz 35: Jutta van Arnstein, 2e echtgenote van Otto de Rijke, d.v. Lodewijk I van Arnstein. Van Winter noemt bovendien zoon Dirk, bisschop van Munster 1118-1127

Schwennicke, XVIII Tabel 24 B de graven van Zutfen, heeft alleen Ermgard. * Hendrik en Gerard: W. de Vries (1960). (Genealogische Tabel)


1504. = 136.    Graaf Egilmar II van Oldenburg

1505. = 137.     Eilika van Werl-RietbergGeneratie XII


2196. Benno van Northeim

2197. Eilika

http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_Northeim

2198.* Otto II van Zwaben

in 1034 volgt hij zijn vader op als paltsgraaf van Lotharingen, in 1045 ontvangt hij van Hendrik III van het Heilige Roomse Rijk het hertogdom Zwaben

http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_II_van_Zwaben

2200. Hugo I von Tübingen

stamboom Jansen

2204. Hendrik van Schweinfurt

graaf aan de Unteren Naab, graaf aan de Unteren Altmühl, markgraaf op de Nordgau, graaf in Radenzgau, in 1003 in opstand tegen koning Hendrik II, graaf aan de Pegnitz, graaf aan de Oberen Naab, † 18-9-1017,† 1017

2205. Gerberga

(van Gleiberg (Wetterau)?) † na 1036

Schwennicke, I.1 Tabel 8 de Konradiner

Schwennicke, I.1 Tabel 88 de markgraven van Schweinfurt, geeft als vader van Gerberga: Otto graaf in Grabfeld. Voor Grabfeld is de verwijzing naar I.1 tabel 8, maar daar is wel Gerga, maar geen Otto, geen Grabfeld te vinden. Gerberga is daar d.v. Heribert en Imiza

http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Schweinfurt geeft aan (10 februari 2011) geeft aan dat gerbera dochter is van ofwel Otto van Henneberg, graaf i Grabfeld, of van graaf Heribert in Kinziggau.

Schwennicke, I.1 Tabel 88 de markgraven van Schweinfurt

Lindemans, p. 28-29

2206. Olderico Manfredo II

Ulrich Manfred, markgraaf van Torino van 1000-1033, graaf van Susa

2207. Berta degli Obertenghi

Berta van Este, (tr 2. Ekbert I graaf van Braunschweig markgraaf van Meissen)

Schwennicke, I.1 Tabel 88 de markgraven van Schweinfurt

Lindemans, p. 28-29, p. 98 (Monferrato), 128 (Torino), p. 58 (Este-Welf)

Slag bij Vlaardingen: impressie

2688. Dirk III van Holland

† 27-5-1039, verslaat 29-7-1018 een leger van de Duitse keizer bij Vlaardingen

zie ook wikipedia, maar let op: dat Othilde een dochter zou zijn van Bernard I van Saksen kan volgens Cordfunke (zie hier beneden) niet kloppen

zie over die veldslag Kees Nieuwenhuijsen. Klik op de thumbnail-foto voor een impressie op zijn website.

2689. Othilde

† 31-3-1044 in klooster Quedlimburg

Dek meent dat zij een dochter is van Bernard I, markgraaf van de Noordermark. Volgens Cordfunke bedoelt Dek waarschijnlijk Bernhard I, van Billung, hertog van Saksen, gehuwd met Hilgard. Maar zij hebben geen dochter Othilde. Het zou ook niet gekund hebben dat een volle nicht van Othilde, Geertruid, met haar zoon zou trouwen.

aantekening: Toch heeft van Ditzhuijzen, reeks 105, hier kennelijk Dek gevolgd. Reeks 2, Van der Meijden, vermeldt de onzekerheid over Othilde wel, zie daar ook de toegevoegde gegevens bij generatie 9.

* Cordfunke, 1987 p. 48

http://www.kareldegrote.nl/Reeks_2_Van_der_Meijden.htm #9 gezien 1-2017

website van JWTM Boezeman (members.tripod.lycos.nl/JWTMBoezeman/grote.htm), gevonden in 2000

2690. Bernhard II van Saksen

2691. Eilica van Schweinfurt

* Cordfunke, 1987 p. 48

www gezien 6-2009

2704. Frederik van Luxemburg

Graaf in de Moezelgouw † v 6-9-1019

2705. NN van Gleiberg

ouders zie kwartier 5410.

Irmentrud van Wetterau (van Gleiberg), † ca 1020, erfgename van graafschap Gleiberg in Hessen

Mogelijk heet zij Irmtrud, maar Schwennicke !.1 tebel 203 geeft geen naam

kinderen: John Allyne Gade (1951). Luxemburg in the Middle Ages. Brill. Gade geeft alleen dat Frederik ca 985 is gehuwd met de gravin van Gleiberg

Schwennicke, I.2 Tabel 203 de graven van Luxemburg 1083-1141

Lindemans p. 141 (Wetterau, tak Van Gleiberg)

zie ook: http://www.kareldegrote.nl/Reeks116_Zuiderent_II.htm

Hogenda kwartierstaat Kwekel (Kwartierstatenboek VIII)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_van_Luxemburg

http://nl.wikipedia.org/wiki/Giselbert_van_Luxemburg

2716. Liudulf van Brunswijk

†23-4-1038, geïnstalleerd als markgraaf in Friesland door zijn stiefvader Keizer Konrad II na 1 juli 1028

2717. Gertrud von Egisheim

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Northeim

http://nl.wikipedia.org/wiki/Egbert_I_van_Meißen

http://www.genealogie-mittelalter.de/richenza_von_northeim_erbin_von_harsefeld.html

Medieval Lands

2718. Manfred II Odelrich

Manfredo Udalrico

2719. Berta degli Obertenghi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Egbert_I_van_MeißenMedieval Lands

2744.* Theoderich von Limburg

vermeld 1033

Boeren 1938 p. 23 heeft nog een andere opstelling, waarin Walram I van Arlon en Adelheid, d.v. hertog Dirk van Opper-Lotharingen, de ouders zijn van Udo (en van Fulco van Arlon). Theodericus en Riquinus van Limburg, genoemd in 1033, zijn aanverwanten van Udo en Fulco, dus in een niet exact bekende familierelatie.

Udo

* Ute Bader (1979, Stammtafel: die Vorfahren der Grafen von Are)

2746. hertog Frederik van Lotharingen

www gezien 6-2009

Jutta

* Ute Bader (1979, Stammtafel: die Vorfahren der Grafen von Are)

2888.* Gerard II Flamens

ws dezelfde als graaf Gerard van Teisterbant en de Veluwe, en van de Hettergauw, ws † 1067/8

Jongbloed (2008, p. 41, 45) komt hier tot een andere opstelling dan in Schwennicke gegeven, en ook afwijkend van Verdonk (2005) die hier twee generaties Gerard heeft in plaats van één. * W. de Vries (1960). (Genealogische Tabel) heeft een geheel andere opstelling: Dirk de Rossige (Theodoricus Flamens), Bouillon † 1082, en broer van Gosewijn van Heinsberg die gehuwd is met Oda, waaruit de Heren van Valkenburg. Zie ook Boeren, 1938, p. 8 stamboom der Flamenses.

* Jongbloed 2008 p. 41

Schwennicke, XVIII Tabel 26 de graven van Gelre, heeft hier Dirk Flamens (Diederik ‘van de Veluwe’), † 1082, broer van Gerard. Bij Schwennicke heeft hij o.a. een zoon Goswin van Heinsberg [NB: dit klopt mogelijk niet, volgens Jongbloed is Gozewijn een oom van Gerard ‘de Lange’, zie zijn 2008 p. 36

2892. Godschalk graaf van Zutfen

graaf van Zutfen 1037-1054, (graaf in Twente 1027-1054), in 1062 graaf in de Hetter, sneuvelt 1063/4

2893. Adelheid

erft Zutfen Waldenburg en de voogdijen Munster en Borghorst

Schwennicke, XVIII Tabel 24 B de graven van Zutfen * W. de Vries (1960). (Genealogische Tabel)Generatie XIII


4396. Otto II van Zwaben

paltsgraaf van Lotharingen

4397. Mathildis van Duitsland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_II_van_Zwaben

4400. Anselm I von Tübingen

De stamboom Jansen trekt de lijnen verder door, maar ik stop hier, ik heb bronverwijzingen nodig.

4401. NN von Herrenberg

De stamboom Jansen trekt de lijnen verder door, maar ik stop hier, ik heb bronverwijzingen nodig.

stamboom Jansen

4408. Berchtold

markgraaf van Schweinfurt, † 980

4409. Eileswitha van Walbeck

† 1015

Lindemans, p. 28

4410. Heribert

graaf in Kinziggau in 949, † 992

4411. Imiza

d.v. Megingoz en Gerberga

nog opzoeken: Schwennicke: Hatfride. Maar in de index op alle boeken komt geen Hatfride voor.

http://www.kareldegrote.nl/Reeks_24_Oudman.htm #7 http://www.kareldegrote.nl/Reeks116_Zuiderent_II.htm #8

Schwennicke, I.1 Tabel 8 de Konradiner

Schwennicke, I.2 Tabel 203 de graven van Luxemburg

Lindemans, p. 28-29 (Schweinfurt), p. 141 (Gleiberg)

4412. Manfredo I

markgraaf van Torino 969-984, graaf van Susa, tr 991

4413. Prangarda van Canossa

Lindemans, p. 58 (Este-Welf), p. 128 (Torino)

4414. Oberto II

markgraaf van Este, Tortona en Milano, graaf van Genova, tr

4415. Railenda van Como

is haar vader Wiprand van Como? z.v. Olderado van Como en Railenda de Verticilio? (Lombardije), d.v. Auprando, graaf van Verticilio? Geen bronnen gevonden.

Lindemans, p. 58 (Este-Welf)

5376. Arnulf

gesneuveld tegen de Friezen 18-3-993, tr 980

5377. Liutgard van Luxemburg

* Cordfunke, 1987 p. 36, 48

http://www.kareldegrote.nl/Reeks105_Van_Ditzhuijzen.html

Hogenda kwartierstaat Postma

D. E. H. de Boer & E. H. P. Cordfunke (2010). Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580). Walburg Pers. Hoofdstuk: Arnulf (888-993) p. 25-28

5380. Bernhard I hertog van Saksen

† 9-2-1011 in Corvey, begr Lüneburg, St. Michaelis kerk; zoon van Hermann Billung, en dus neef van de lastpakken Wichmann de jongere en Ekbert

http://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_I._(Sachsen)

5381. Hildegard van Stade

† 3-10-1011, in dezelfde kerk bijgezet

Lindemans, p. 125 (Stade)

http://de.wikipedia.org/wiki/Billunger

5382. Hendrik graaf van Schweinfurt

5383. Gerberga gravin van Kitzinggau

www gezien 6-2009

5408. Siegfried van Luxemburg

eerste graaf van Luxemburg, broer van de moeder van zijn vrouw

5409. Hedwig van Nordgau

zij is een nicht (oomzegster) van Siegfried

Schwennicke, I.2 Tabel 203 de graven van Luxemburg 1083-1141

http://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_van_Luxemburg

http://nl.wikipedia.org/wiki/Siegfried_van_Luxemburg

* Cordfunke, 1987 p. 36 (noemt als kinderen alleen Kunigunde, Frederik en Liutgard)

John Allyne Gade (1951). Luxemburg in the Middle Ages. Brill. Gade: Sigefroid, Comte Mosellan, † v 998, tr Hedwig NN. Kinderen: zoals genoemd door Gade

Dit kwartier ook in 8 863 256 596 kwartierstaat Van Geest

5432. Bruno graaf (van Braunschweig)

vermoord 1010 of 1011 bij Niethorp, grondvestte Braunschweig, kandidaat voor de Duitse troon maar verloor de verkiezing van Heinrich IV, Hertog van Beieren, die als Heinrich II Koning van Duitsland werd

5433. Gisela van Zwaben

*11-10-(ca 990), Goslar †15-2-1043, tr 2. ca 1014 Ernst, Hertog van Swabia [Babenberg], tr 3. Konrad II, Hertog van Franken, volgt in 1024 op als Konrad II, Koning van Duitsland

verwantschap: Schwennicke NF I Tabel 84 De — jongere — Babenberger I

http://www.genealogie-mittelalter.de/richenza_von_northeim_erbin_von_harsefeld.html

Medieval Lands

http://nl.wikipedia.org/wiki/Egbert_I_van_Meißen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Liudolf_van_Brunswijk

5434. Hugo (VIII)

Graf im Nordgau und zu Egisheim

5435. Heilwig von Dagsburg

Medieval Lands

5488.* Sigebodo

vermeld 967-992

* Ute Bader (1979, Stammtafel: die Vorfahren der Grafen von Are)

5776. Gerard I Flamens

Gerard de Vlaming, heeft een broer Rutger. Waar Gerard de stamvader van de graven van Gelder is, is Rutger dat van de graven van Kleef (zie Verdonk, 2005 p. 69; Lieven 2008). De grote historische vraag is: waar kwamen Gerard en Rutger vandaan? Daar gaat het artikel van Jongbloed (2008) in hoofdzaak over, als meest recente studie (er is over dit vraagstuk al heel wat gestudeerd en geschreven).

Jongbloed (2008, p. 63) vermoedt dat deze Gerard Flamens is “de oudstoverlevende, wellicht naar zijn grootvader van moederskant vernoemde zoon van de Rodger die in 983 de Gentse Sint-Pietersabdij begunstigde: zijn medemigrant en kennelijk jongere broer Rutger zou dan naar beider vader kunnen zijn vernoemd.” Ofwel: de beide Flamenses Gerard en Rutger kunnen uit het Kamerijkse gravenhuis zijn voortgekomen.

5777. Bava

Dochter van Diederik van Kleef en Hamaland. Haar grootmoeder is Adela, zij heeft een zoon Meinwerk, vertrouweling van keizer Hendrik II. Adela is gehuwd geweest met Malderik die ws de moord van Upladen pleegt in oktober 1016 en deze in de schoenen van Bava schuift. Daar zit dus een hele geschiedenis aan vast, zie Jongnloed p. 40.

* Jongbloed 2008 p. 40, 41

5782. nog uitwerken ---------- Otto-Guillaume

nog opzoeken: Schwennicke

kwartierstaat

5783. Ermentrude de Roucy

d.v. Renaud de Roucy, wed v graaf Aubry II van Mâcon.

nog opzoeken: Schwennicke

http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaud_de_Roucy

Agnes

http://fr.wikipedia.org/wiki/Otte-Guillaume

http://fr.wikipedia.org/wiki/Otte-Guillaume_de_Bourgogne

5824. Adolf van Berg

in 1077 graaf van Berg

www gezien 4-2009

5784. Herman

graaf Herman (in de gouw Nifterlake) genoemd 1036

Gottschalk

Schwennicke, XVIII Tabel 24 B de graven van Zutfen

* W. de Vries (1960). (Genealogische Tabel) heeft hier alleen een vermoeden: Gevehard, † 1021, tr 1016 NN, eerder gehuwd met Godizo, waaruit een dochter NN en (St.) Ermgard, tr 1. Arnulf van Hespengouw (Hasbanië), tr 2. Gozelo van Montaigu. Zie ook het uitvoerige relaas van Boeren, in zijn 1938 hoofdstuk XII, en de lijn na Gozelo & Ermengardis op p. 51.

5786. Otto I

Schwennicke, XVIII Tabel 24 B de graven van Zutfen

* Mathilde: W. de Vries (1960). (Genealogische Tabel)Generatie XIV


8816. Arnulf I ‘der Böse’ van Beieren

hertogvan Beieren, † 937, tr 910

8817. Juditta van Sülichau

(Friuli)

Lindemans, p. 28

8818. Lothar II van Walbeck

graaf van Walbeck, † 986

8819. Mechtild van Arneburg

† 1015

Lindemans, p. 138 (Walbeck)

8820. Udo von Wetterau Kondarijn

Odo I, † 12-12-949, markgraaf Fränkische Ostmark 906-910

8821. Cunigonda van Vermandois

http://www.kareldegrote.nl/Reeks_24_Oudman.htm #6, #7

Lindemans, p. 141 (van Zwaben (Wetterau))

8822. Megingoz

graaf in Avalgau (Lotharingse Palts), † 1001

8823. Gerberga van Ardennen

Irmtrud

Lindemans, p. 21-29 (Avalgau)

8824. Ardoino II ‘Glabrone’

markgraaf van Torino 950-964, graaf van Susa

8825. NN

d.v. Alfredo van Mosezzo

Lindemans, p. 58 (Este-Welf), p. 128 (Torino)

8826. Attone II

markgraaf van Canossa

8827. Ildegarda

Prangarda

Lindemans, p. 40

8828. Oberto I

paltsgraaf van 962-975, markgraaf van Este en Tortona, graaf van Milano 912-975 [sic]

8829. Guilla van Spoleto

tr 1. Umberto, markgraaf van Toscane

Lindemans, p. 58 (Este-Welf), p. 125 (Spoleto)

dirk II Hildegarde

10752. Dirk II

graaf van West-Friesland, dagger; 6-5-988

10753. Hildegard van Vlaanderen

De oudst bekende afbeelding van mensen in Holland is die van dit echtpaar: dedicatie-miniatuur in het Evangeliarum van Egmond (ca 975), zie de foto/pdf. dirk en hildegardEr bestaat een prachtige handmatig gefabriceerde facsimile van, begin 19e eeuw (H. van Wijn), opnieuw en op ware grootte afgedrukt tussen pagina 48 en 49 in Johan de Zoete (Red.) (1995). De techniek van de Nederlandse boek-illustratie in de 19e eeuw. Kerstnummer Grafisch Nederland.

* Cordfunke, 1987 p. 30, 36, 48

http://www.kareldegrote.nl/Reeks105_Van_Ditzhuijzen.html


10754. = 5408.     Siegfried van Luxemburg

10755. = 5409.     Hedwig van Nordgau


10760. Herman Billung van Saksen

Quedlinburg † 27-3-973. Koning Otto de Grote stelt hem aan het hoofd van het leger dat in 937 optrekt tegen de opstandige halfbroer van Otto: Thankmar. De laatste benoeming leidde tot een breuk tussen Herman en zijn broer Wichman de oudere. Wichman was zo onhandig Thankmar te steunen, en zo handig om die steun tijdig terug te trekken. In 950 sticht hij Lüneburg. De zonen van Wichman de oudere, Wichman de jongere en Ekbert, zouden hun hele leven zo’n beetje besteden aan het bestrijden van hun oom Herman, het land voortdurend in strijd stortend, en het voortdurend en uiteindelijk smadelijk verliezend. Herman is bij vele opstanden en aanvallen van buiten de trouwe steun en toeverlaat van koning Otto de Grotere, die hem praktisch gesproken (niet formeel) hertog van Saksen maakt. Volgens de wiki is Herman ook graaf in Wetigau, Tilithigau, Marstemgau en Bardengau. Vermoedelijk is zijn eerste huwelijk met Oda, zijn tweede huwelijk is met Hildesuith (Hildegard).

Werner Goez (1983/1998). Lebensbilder aus dem Mittelalter. Die Zeit der Ottonen, Salier und Staufer. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. (41-52). Hoofdstuk over zijn neefje Wichmann de jongere.

http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Billung

10761. Oda

† 15 maart, na 973, wat haar tot moeder van de bekende kinderen maakt en niet Hildegard. Voor een uitvoerige beschouwing over haar mogelijke afkomst zie de wiki: waarschijnlijk is zij verwant met de koningsfamilie.

http://de.wikipedia.org/wiki/Oda_(Billunger)

http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Billung

10762. Hendrik I van Stade

† 9-5-976, tr 1. Judith van Wetterau, d.v. Udo van Wetterau en NN van Vermandois (zoon Siegfried, graaf van Stade, † 1037, tr Adelheid, d.v. Gero, graaf van Alsleben en Adela), tr 2. 974

10763. Hildegard

Lindemans, p. 141 (van Zwaben (Wetterau))

10764. Bertold I im Nordgau

10765. Helksuinda van Walbeck

www gezien 6-2009

10766. Heribert graaf van Gleiberg (von Kinziggau)

ouders zie kwartier 8820.

10767. Irmtrud von Avalgau

www gezien 6-2009

10816. Wicheric

paltsgraaf

10817. Kunigunde

* Cordfunke, 1987 p. 36

10818. Eberhard (IV)

Graf im Nordgau 959-967, mogelijk gehuwd met Liutgarde, wed v Adalbert graaf [van Metz], dv Wigerich (III) graaf in Bidgau en Cunegondis

Medieval Lands

Hedwig: http://nl.wikipedia.org/wiki/Hedwig_van_Nordgau


10818. = 8760.     Eberhard IV van de Nordgau

10819. = 8761.     Luitgard van Lotharingen


10866. Hermann II

hertog van Zwaben

10867. Gerbera

van Boven-Bourgondië, wed v Hermann graaf van Werl

verwantschap: Schwennicke NF I Tabel 84 De — jongere — Babenberger I (maar S. noemt hier alleen Hermann II van Zwaben)

http://www.genealogie-mittelalter.de/richenza_von_northeim_erbin_von_harsefeld.html

Medieval Lands

10868. Hugo (VII) (Raucus),

ouders zie kwartier 10818. in deze kwartierstaat Bronckhorst

Graf im Nordgau

Medieval Lands

10976. Sigebodo

vermeld ca 949-964

* Ute Bader (1979, Stammtafel: die Vorfahren der Grafen von Are)

11648. Adolf II von Saffenberg

www gezien 4-2009Generatie XV


nog afronden 17632. Luitpold

markgraaf in Karinthië en Oost-Beiren, † 907, tr 910

17633. Kunegund

(Friuli)

Arnulf

Lindemans, p. 28, p. 80 (tak Van Duitsland)

nog afronden 17634. Eberhard

graaf in Süligau in 888

Juditta

Lindemans, p. 28, p. 61

17636. Lothar I van Walbeck

graaf van Walbeck, † 929

Lothar

Lindemans, p. 138 (Walbeck)

17638. Bruno van Arneburg

graaf van Arneburg

17639. Frederuna van Ringelheim

tr 1. Wichmann, graaf in Engern (Billung)

Mathilde

Lindemans, p. 14 (Arneburg), p. 138 (Walbeck), p. 141 (Westfalen)

17640. Gebhard van Lahngau

† 12-12-949, markgraaf Fränkische Ostmark 906-910

Udo

http://www.kareldegrote.nl/Reeks_24_Oudman.htm #6

17642. Heribert I

graaf van Soissons, graaf van Vermandois, Boudewijn II van Vlaanderen laat hen begin 10e eeuw vermoorden

http://www.kareldegrote.nl/De_eerste_generaties.htm # VA http://www.kareldegrote.nl/Reeks_24_Oudman.htm #6

17646. Gozelin

graaf in Bidgau, † 942

17647. Oda

Lindemans, p. 12 (Ardennen)

17648. Ruggiero

in 910 graaf van Auriate

17649. NN

weduwe van Radulfo, graaf van Auriate

Ardoino

Lindemans, p. 128 (Torino)

17652. Sigifredo van Canossa

† 930

Attone

Lindemans, p. 40

17656. Adalberto

markgraaf van Este, † 975

Lindemans, p. 58 (Este-Welf)

17658. Bonifazio van Spoleto

† 928

Guilla

Lindemans, p. 125 (Spoleto)

21504. Dirk I (bis)

ws gesneuveld in de slag van Andernach oktober 939

21505. Geva

haar afkomst is onbekend (dat zij een Vermandois zou zijn, valt volgens Cordfunke niet te bewijzen)

* Cordfunke, 1987 p. 30

Kees Nieuwenhuijsen (2009). De afstamming van de Hollandse graven. De Nederlandsche Leeuw, 126-2, 29-39. webpagina NB: Nieuwenhuijsen heeft Dirk I niet 'dubbel', zoals Cordfunke.

21506. Arnulf I van Vlaanderen

† 965

21507. Adela van Vermandois

† 960

* Cordfunke, 1987 p. 30

http://www.kareldegrote.nl/Reeks105_Van_Ditzhuijzen.html

http://www.kareldegrote.nl/De_eerste_generaties.htm

21520. Billung van Saksen

http://de.wikipedia.org/wiki/Billunger

21524. Liuthar graaf van Stade

†929

21525. Swanhilde

Lindemans, p. 125 (Stade)


21532. = 10820.     Udo van Wetterau

21533. = 10821.     NN van Vermandois


21534. Meringoz Graf in Geldern & Zutphen

† ts 998/9, in Witrich begr

21535. Gerberga van Lotharingen

† ca 995

Irmtrud

www gezien 6-2009

21634. NN

21635. Irmintrud

* Cordfunke, 1987 p. 36

21636. Hugo (V)

Graf im Nordgau in 910

21637. Hildegard

Medieval Lands

21732. Kuno von Öhningen

volgt in 983 op als Konrad I hertog van Zwaben (Herzog Konrad v. Schwaben), † 997, zijn ouders zijn ofwel Konrad en Judith, ofwel Udo en Cunegundis (zie verder de aangegeven bron)

http://www.genealogie-mittelalter.de/richenza_von_northeim_erbin_von_harsefeld.html

21733. Richlind

Medieval Lands

217324. Conrad I koning van Bourgondië

21735. Mathilde van Frankrijk

http://fmg.ac/Projects/MedLands/SWABIA.htm


21736. = 10818.     Eberhard (IV)

21737. = 10819.     NN van Vermandois


21952. Sigebodo

vermeld ca 949-964

21953. NN d.v. Gerhard

* Ute Bader (1979, Stammtafel: die Vorfahren der Grafen von Are)Generatie XVI


33296. nog uitwerken: Adolf II von Saffenberg

www gezien 4-2009

35266. Berchtold van Zwaben

35267. Gisla van Duitsland

Kunegund

Lindemans, p. 28, p. 80 (tak Van Duitsland)

35284. Pippijn

http://www.kareldegrote.nl/De_eerste_generaties.htm # IV A

35292. Wigerich

paltsgraaf van Aken, graaf in Bidgau en Triergau † 918

35293. Kunegund van Frankrijk

tr 2. Richwin, graaf van Verdun

Lindemans, p. 12 (Ardennen), p. 81 (tak Van Frankrijk)p. 144 (Zutfen I)

35296. Arduino I

markgraaf van Pavia

Ruggiero

Lindemans, p. 128 (Torino)

35304. Adalberto graaf van Milano

Lindemans, p. 40

35312.* Bonifazio V

markgraaf van Toscane

Adalberto

Lindemans, p. 58 (Este-Welf))

35316. Ubaldo van Spoleto

† 928

Bonifazio

Lindemans, p. 125

43008. Dirk I

* Cordfunke, 1987 p. 24-25, 30 * K. Nieuwenhuijsen (2009)

43012. Boudewijn II (de Kale)

† 918, graaf van Vlaanderen, laat graaf Heribert I van Vermandois vermoorden

43013. Aelftrud van Wessex

Aelfthryth, † 7-6-929

* Cordfunke, 1987 p. 30. 36

http://www.kareldegrote.nl/Reeks105_Van_Ditzhuijzen.html

43014. Heribert II van Vermandois

43015. NN van Neustrië

http://www.kareldegrote.nl/ (Reeks 6, 78 en 97)

43040.* Ekbert

Billing

http://de.wikipedia.org/wiki/Billunger

43070. Gottfried van Lotharingen

43071. Ermentrude van Frankrijk

www gezien 6-2009

43270. Lodewijk II ‘de Stotteraar’ van West-Francië

† 12-4-879, tr 1. de 20 jaar oudere Ansgard, d.v. graaf Hardouin, zonen Ludwig en Karlmann, dochter Hildegard; paus Johannes VIII ontbindt dat huwelijk op verzoek van Karel de Kale. In 878 keizer, maar de aus weigert Adelheid te kronen, omdat een sterke oppositie Ansgard als rechtmatige koningin beschouwt.

43271. Adelheid van Parijs

als 16-jarige uitgehuwelijkt, *8-860, Laon † na 10-11-901

* Cordfunke, 1987 p. 36

www gezien 6-2009. Cees Hagenbeek geeft uitverige informatie over het eerste huwelijk van Lodewijk, en de verwikkelingen waartoe dat huwelijk leidde.

43272. Eberhard (III)

genoemd als aanwezig bij een beraad in Ulm, 858, genoemd als Graaf in Nordgau 888, koning Arnolfus schenkt hem land 26-5-888, in 891 graaf in boven Aargau

43273. Adelinda

Hugo

Medieval LandsGeneratie XVII


70534. Ludwig II ‘der Deutsche’

koning van de Oost-Franken in 840, † 876

70535. Emma van Altorf

† 876

Lindemans, p. 28, p. 80 (tak Van Duitsland), p. 139 (Welf)

70568. Bernard

koning van de Lombarden, † 17-4-818, 19 jaar oud, begr Milaan in de basiliek van Saint-Ambroise, in 9-813 door Karel de Grote tot (onder)koning van Italië gesteld. komt in opstand tegen Lodewijk de Vrome, wordt gestraft met het uitsteken van zijn ogen, wat hij niet overleeft.

90569. Kunigunde

Pippijn

http://www.kareldegrote.nl/De_eerste_generaties.htm # III A

70624. Adalberto

markgraaf van Toscane, † 884

70625. Rotilde van Spoleto

(Vidonen)

Bonifazio

Lindemans, p. 58 (Este-Welf), p. 133 (Vidonen)

86016. Gerulf (II)

vermeld 885-889

De afstamming van Gerulf II is omgeven door onzekerheden. Er zijn verschillende pogingen tot opstellen van een genealogie gedaan, zie voor een overzicht en kritiek * Nieuwenhuijsen, 2009. Uiteindelijk komt Nieuwenhuijsen tot de volgende hypothetische lijn: Gerulf II — Dirk † 880 — [Gerhard †859] — Gerulf I †839 — Dirk ‘gratia Dei’ † 822 — Dirk †793

Nieuwenhuijsen laat mij weten, 2-10-2009, dat de sterfdatum 793 is, niet 739 zoals door een redactionele fout in het artikel staat.

* K. Nieuwenhuijsen (2009). De afstamming van de Hollandse graven. De Nederlandsche Leeuw, 126, 29-39. pdf

* Cordfunke, 1987 p. 24-25, 30.

86024. Boudewijn I

graaf van Vlaanderen 'met de ijzeren arm', † 21-1-879, schaakt Judith uit West Francië, in 862 tr 13-12-863

86025. Judith

ouders zie kwartier 86540. in deze kwartierstaat Bronckhorst

tr 1. Verberie 1-10-856 Aethelwulf, koning van de West Skasen (Wessex), z.v. Egbert, koning van Wessex en Kent, en Redburgh; tr. 2. 858 Aethelbald, koning van Wessex, zv Ethelwulf en Osburgh [zij trouwt met haar stiefzoon]

* Cordfunke, 1987 p. 36

http://www.kareldegrote.nl/Reeks105_Van_Ditzhuijzen.html gezien 2-2009

86026. Alfred de Grote van Engeland

† 918, koning van Wessex

86027. Elswitha van Mercia

Ealswith van Gainas

Aelftrud

http://www.kareldegrote.nl/Reeks105_Van_Ditzhuijzen.html gezien 2-2009

86028. Heribert I van Vermandois

Hij laat Rudolf, graaf van Cambrai, vermoorden. Rudolf is een broer van Boudewijn II van Vlaanderen, bijgevolg geeft Boudewijs opdracht Heribert te doden, en zo is gebeurd, begin 10e eeuw.

http://www.kareldegrote.nl/

86030. Robert I graaf van Parijs

markgraaf van Neustrië, tegenkoning van de Franken

NN

http://www.kareldegrote.nl/ reeks 6

86080.* Wichman II

graaf in Hamaland

86081.* NN

dv. graaf Amelung en Haduwy

Athelbert

http://de.wikipedia.org/wiki/Billunger

86140. Gerhard Graf im Metzgau

† 22-6-910, broer Matfred, tr 900

86141.* Oda von Sachsen

tr 2. Zwentibold koning van Lotharingen, z.v. Arnulf, † 13-8-900

www gezien 6-2009

86142. Karel III van West-Francië

ouders zie kwartier 43270.

*17-9-879, Peronne † 7-10-929, tr 2. ca 918 Eadgyfu van Engeland, d.v. Edward the Elder en Aelfleda van Bernicië, zij tr 2. Heribert graaf van Meaux,

uit 2e huwelijk

tr 1. 18-4-907

86143. Frederuna

† 10-2-917

Ermentrude

www gezien 6-2009

86540. Karel II de Kale van West-Francië

Charles II ‘le Chauve’, koning van Neustrië 837, Aquitanië 838, Westfrankenrijk 843, Lotharingen en Boergondië 869, Italië 875-876, keizer in 875, † 877, tr 842

86541. Ermentrud van Orléans

†869

Lindemans, p. 80 (Karolinger)

* Cordfunke, 1987 p. 36

http://www.kareldegrote.nl/De_eerste_generaties.htm generatie IIIE gezien 2-2009

www gezien 6-2009

86542. Adalhard van Parijs

NB. Cees Hagenbeek baseert zich hier op de cd-rom Adel-Digital. Hij geeft aan dat de Karel de Grote site andere ouders geeft: Welf I, Graf im Argengau en NN von Buchau

www gezien 6-2009Generatie XVIII


141068. Lodewijk I ‘de Vrome’

koning van Aquitanië 781, Duits koning 814, Rooms keizer 816, † 840, tr 2. Juditta van Altorf zie 173080. voor dit huwelijk (hij heeft een bastaarddochter Alpeis, tr Beggo II, graaf van Parijs, † 816)

141069. Ermengard van Haspengouw

† 818

Lindemans, p. 28, p. 80 (tak Van Duitsland), p. 139 (Welf)

* Cordfunke, 1987 p. 36

141070. Welf I

graaf in Beieren, graaf van Andechs, † 876

141071. Eigilwi

† 876

Lindemans, p. 139 (Welf)

141136. Pippijn

ouders Karel de Grote en Hildegard zie kwartier 282136.

koning van de Lombarden (15-4-781), *777, Milaan † 8-7-810, Verona begr in de San Zeno Maggiore

141137. Chrothais

http://www.kareldegrote.nl/De_eerste_generaties.htm # II A

141248. Bonifazio II

markgraaf van Toscane, goeverneur van Corsica, † 846

141249. Bertha

† 884

Adalberto

Lindemans, p. 58 (Este-Welf)

141250. Vido III

markgraaf van Spoleto, † 884

141251. Itana

mogelijk d.v. Sicco, hertog van Benevento

Lindemans, p. 133 (Vidonen)

172050. = 86540.     Karel de Kale

172051. = 86541.     Ermentrud van Orléans


172056. Pippijn

http://www.kareldegrote.nl/

172160.* Wichmann

Wichmann

http://de.wikipedia.org/wiki/Billunger

172282. Otto von Sachsen

† 30-11-912, hertog van Saksen, tr 869

172283.* Haduwig von Sachsen

† 24-12-903

www gezien 6-2009


172284. = 43270.     Lodewijk II van West-Francië

172285. = 43271.     Adelheid van Parijs


173080. Lodewijk de Vrome

ouders zie kwartier 282136.

koning van Aquitanië 781, Duits koning 814, Rooms keizer 816, † 840, tr 1. Ermengard van Haspengauw zie 141068. voor dit huwelijk, (hij heeft een bastaarddochter Alpeis, tr Beggo II, graaf van Parijs, † 816), tr 2.

173081. Juditta van Altorf

ouders zie kwartier 141070.

Lindemans, p. 28, p. 80 (tak Van Duitsland), p. 139 (Welf)

* Cordfunke, 1987 p. 36

173082. Eudes

graaf van Orléans

Lindemans, p. 108 (Orléans)Generatie XIX


282136. Karel de Grote

Aix-la-Chapelle *2-4-748, is vier keer gehuwd en heeft daarnaast nog 6 relaties gehad: relatie met Himiltrudis, tr 769 dv Desiderius, koning van de Lombarden, en Ansa, Karel stuurt haar al snel terug naar haar vder, tr. v 30-4-771 Hildegard, dv. Gerold I en Imma, onbekende relatie, tr Worm 10-783 Fastrada, tr ca 795 Liutgardis, relatie met Madelgardis, relatie met Gerswindis, relatie met Regina, relatie met Adelindis

Ronald van Kesteren (2008). Pater Europae. Karel de Grote als Europese stamvader. In Genealogie en de Canon, deel I. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2008, deel 62, p. 7-26.

Rosamond McKitterick (2008). Charlemagne. The formation of a European identity. Cambridge University Press.

282137. Hildegard

(Houdiard), *758, Thionville † 30-4-783, begr Metz in de kerk van abdij Saint-Arnoul

http://www.kareldegrote.nl/De_eerste_generaties.htm # I

* Cordfunke, 1987 p. 36

In kwartierstaat van Geest eveneens een Karel de Grote lijn geest.htm#566 758 950 304

282138. Ingram van Haspengauw

† 816

Lindemans, p. 67 (Haspengauw)

282272. = 282136.     Karel de Grote

282273. = 282137.     Hildegard

282496. Bonifazio I

markgraaf van Toscane van 750-823

Bonifazio

Lindemans, p. 58 (Este-Welf)

282500. Lambert I

graaf en markgraaf van Nantes, † 837

Lindemans, p. 133 (Vidonen)

344112. Bernard

koning der Lombarden, † 17-4-818 (19 jaar oud), opgevoed in het klooster Fulda

Pippijn

http://www.kareldegrote.nl/

344564. Liudolf von Sachsen

344565. Oda

Otto

www gezien 6-2009

344566. Heinrich in Friesland Dux austrasiorum

Parijs † 28-8-886

344567. Baba von Spoleto

www gezien 6-2009


344568. = 86540.     Karel de Kale

344569. = 86541.     Ermentrud van Orléans

346160. = 282136.     Karel de Grote

346161. = 282137.     Hildegard

346162. = 141070.     Welf

346163. = 141071.     Eigilwi

346164.* Hadrian

graaf van Orléans

346165.* Waldrada

mogelijk d.v. Lambert, heer van Hronbach

Lindemans, p. 108 (Orléans)Generatie XX


564272. Pippijn

maior domus van 741-751, koning van de Franken van 751-768.

Ik vervolg de verdere lijnen niet. Wie benieuwd is, zie bijvoorbeeld J. P. J. Gewin (1964). Die Verwandtschaften und politischen Beziehungen zwischen den westeuropäischen Fürstenhäusern im Frühmittelalter. 's-Gravenhage: H. L. Smits. Kaart II Arnulfinger-Pippiniden.

564273. Bertrade

Lindemans, p. 78 (Karolinger) http://www.kareldegrote.nl/De_eerste_generaties.htm # I

564274. Gerold I

Frankisch graaf, z.v. Erlafried I

564275. Imma van Allamannië

† 798dv graaf Hnabi van de Alamannen, achterkleindochter van hertog Godfried

Lindemans, p. 13 (Argengau generatie II) (Lindemans steunt op Winkhaus, 1950, en op Turton, 1928) http://www.kareldegrote.nl/De_eerste_generaties.htm # I

564276.* Gunderland van Haspengauw

graaf van Haspengauw

Lindemans, p. 67 (Haspengauw)

566000. Vido II

markgraaf tegen Bretagne 782-799, † 814

Lambert

Lindemans, p. 133 (Vidonen)

689132. Poppo I von Saargau

*819

Heinrich

www gezien 6-2009


688224. = 181136.     Pippijn

688225. = 181137.     ChrothaisGeneratie XXI


1128552. Sigram

graaf in Haspengauw

1128553. Landrada van Frankrijk

Lindemans, p. 67 (Haspengauw)

1 128 962. Varaton

1 128 963. Ansflede

Anstrud

Lindemans, p. 12 (Ardennen)

1 132 000. Lambert

graaf van 760-783, heer van Hornbach

Lindemans, p. 133 (Vidonen)

1 378 264. Heinrich II in der Wettergau en Hadaburg

Poppo

www gezien 6-2009

1 376 448. = 282136.     Karel de Grote

1 376 449. = 282137.     HildegardGeneratie XXII


nog afronden 2 257 106. Karel ‘Martel’

tr 1. Chrotrud (zoon Pippin, in 751 koning van de Franken), tr 2.

nog afronden 1128553. ....... Swanhild van Beieren

Lindemans, p. 67 (Haspengauw), p. 78 (Karolinger)

2 264 000. Vido I

graaf van 706-722

Lambert

Lindemans, p. 133 (Vidonen)

2 756 528. Heinrich II in der Wettergau en Hadaburg

Heinrich

www gezien 6-2009Generatie XXIII


4 528 000. Liutwin

graaf van Trier, bisschop van Trier 705-717

Vido

Lindemans, p. 133 (Vidonen)

5 513 056. Heinrich I Graf in der Wettergau en Hadaburg

Heinrich

www gezien 6-2009Generatie XXIV


9 056 000. Gerwin

ws graaf van Parijs

9 056 000. Gunza

gravin van Trier

Liutwin

Lindemans, p. 133 (Vidonen)

11 026 112. Rupert in de Opper-Rijngouw

graaf in de Thorgau

Heinrich

www gezien 6-2009Generatie XXV


18 112 000. NN

18 112 001. Sigrada

Gerwin

Lindemans, p. 133 (Vidonen)

22 052 224. Robert I in de Wormgau

† 764, graaf in de Haspengauw

22 052 225. Willeswint von Wormgau (von Adelheim)

www gezien 6-2009Generatie XXVI


44 104 448. Lambert II in Neustrië

† 741

44 104 449. Chrotlind der Franken

Robert

www gezien 6-2009Generatie XXVII


88 208 896. Chrodobertus II in Neustrië

hofmeier van koning Chlodowech II, kanselier van koning Chlotarius III van Neustrië, in 678 paltsgraaf

88 208 897. Doda

Lambert

www gezien 6-2009

88 208 898. Thierry III van Bourgondië

88 208 899. Clothilde Francis Ripuares

Chrotlind

www gezien 6-2009Generatie XXVIII


176 417 792. Lambert I in Neustrië

z.v. Chrodobertus II, z.v. Charibert in Neustrië

Chrodobertus

www gezien 6-2009

176 417 796. Clovis II der Franken

176 417 797. Bathilde

Thierry

www gezien 6-2009

176 417 798. Ansegisel van Autrasië

176 417 799. Begga van Lander

Clothilde

www gezien 6-2009
BronnenVan Ahr, Van Limburg, Wickrath

Ute Bader (1979). Geschichte der Grafen von Are bis zur Hochstadenschen Schenkung (1246). Bonn: Ludwig Röhrscheid Verlag. Dissertatie 1975.

Van Batenburg

B. de Keijzer en H. J. Vermeulen (2008). Het adellijk geslacht Van Batenburg. De Nederlandsche Leeuw, 125, #2, blz. 29-42

Gelre Limburg

P. C. Boeren (1938). De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen. Van Aelst.

Van Bronckhorst

Iris Kwiatkowski (2006). Herrschaft zwischen Herrschaften: Die Herrschaft Anholt und die Familie von Bronckhorst-Batenburg. Ein Niederrheinisches Kleinterritorium im Spätmittelalter. Inauguraldissertation Fakultät für Geschichtswissenschaft der Ruhr-Universität Bochum. pdf

Henri Vermeulen (2006). Het geslacht Van Bronckhorst en de boedelscheiding van 26 oktober 1328. De Nederlandsche Leeuw, 123, #3, kolom 97-124, 197-238, gecorrigeerde Bijlage k. 351-352 met de genealogie

J. Ph. de Monté Ver Loren 1957). Gegevens over de verhouding van de heerlijkheid Bronkhorst tot het heilige Roomsche Rijk en tot het graafschap Zutphen voor 1570. Vereniging Gelre (1957). Bijdragen en Mededelingen Deel LVI, 125-165.

Jan 't Hoen (2005). Het adellijke Hollandse geslacht van Bronckhorst. Een reconstructie anno 2006). Thoentertijd, 28, #56, juli, 11-23.

S. M. Auwerda-Berghout (1993). Van Bronckhorst via Thoen naar Buys. Ons Voorgeslacht, #439, 205-216.

A. P. van Schilfgaarde (1957). De heren en graven van Bronckhorst. De Nederlandsche Leeuw, kolom 67-88.

W. A. van Spaen (1801). Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland. Deel I p. 279 e.v. Dit, en de andere drie delen, zijn als pdf beschikbaar op books.google

Simon van Leeuwen (1685). Batavia Illustrata.

Gelre (Wassenberg)

Hein H. Jongbloed (2008). De Flamenses in de elfde eeuw. Oorsprong en ontplooiing van het Gelders gravenhuis. Bijdragen en Mededelingen Gelre, XCIX. [scan beschikbaar soc_nederlandse_adel] [zie ook http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/genealogie/

Jens Lieven (2008). Adel, Herrschaft und Memoria : Studien zur Erinnerungskultur der Grafen von Kleve und Geldern im Hochmittelalter (1020 - 1250). Schriften der Heresbach-Stiftung Kalkar #15. (gebaseerd op dissertatie). Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte.

H. Verdonk (1988). Graaf van Wassenberg en zijn ‘avunculus’ Gozewijn van Hensberg. Lelystad (in eigen beheer). Brochure 5. [scan beschikbaar soc_nederlandse_adel]

H. Verdonk (1992). De oorsprong der graven van Gelre. Lelystad (in eigen beheer). Brochure 7. [scan beschikbaar soc_nederlandse_adel]

H. Verdonk (2000). Graaf Gerard ‘de lange’ van Gelre en zijn vrouw Clementia van Wassenberg. Lelystad (in eigen beheer). Brochure 14. [scan beschikbaar soc_nederlandse_adel]

H. Verdonk (2001). Jutta van Gelre, erfgename van het allodium Wassenberg. Lelystad (in eigen beheer). Brochure 15. [scan beschikbaar soc_nederlandse_adel]

Henk Verdonk (2005). Graaf Gerard ‘De Lange’ van Gelre. Een prosopografische benadering. In Bijdragen en mededelingen. Historisch jaarboek voor Gelderland deel XCVI (50-69). Vereniging Gelre. [scan beschikbaar soc_nederlandse_adel]

R. G. Jahn (2001). De genealogie van de voogden, graven en hertogen van Gelre. In J. Stinner en K.-H. Tekath: Gelre, Geldern, Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelr. Geldern. 29-50.

R. G. Jahn en J. M. van Winter (2003). De genealogie van de graven en hertogen van Gelre. In M. Evers en anderen: Het hertogdom Gelre. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelr. Geldern. 33-47.

Bijdragen en mededelingen Gelre 2001. Historisch jaarboek voor Gelderland deel XCII. Vereniging Gelre.

Van Holland

K. Nieuwenhuijsen (2009). De afstamming van de Hollandse graven. De Nederlandsche Leeuw, 126, 29-39.

E. H. P. Cordfunke (1987). Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis. De Walburg Pers.

Van Kleef en Gelre

Jens Lieven (2008). Adel, Herrschaft und Memoria : Studien zur Erinnerungskultur der Grafen von Kleve und Geldern im Hochmittelalter (1020 - 1250). Schriften der Heresbach-Stiftung Kalkar #15. (gebaseerd op dissertatie). Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte.

Van Kuyc

J. A. Coldeweij (1981). De heren van Kuyc (1096-1400). Proefschrift Tilburg. Handelseditie Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact. Reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, L. geen isbn.

Van Naaldwijk

Duijn, W. van (1986). De kwartierstaat van Elisabeth van Swanenburgh. Zuid-Hollandse Genealogieën. Uitgave: Ons Voorgeslacht. De gegevens over Van Naeldwijck zijn te danken aan J. J. F. Lots.

A. van der Marel (1954). De portretten van het geslacht Van Naaldwijk. In Zuid-Hollandse Studiën Deel IV. (1954). Historische Vereniging voor Zuid-Holland onder de zinspreuk "Vigilate Deo Confidentes." Voorburg: Drukkerij Die Haghe.

De vereniging oud-wateringen.nl heeft een afbeelding van Hendrik IV, die met de enorme neus, op zijn website html of jpg

Van Noordwijk

Frans Angevaare (2014). Rechtsprekers & schuinsmarcheerders. De geschiedenis van het geslacht Van Noordwijk & Van de Boekhorst. In eigen beheer uitgegeven. isbn 9789462548824 info verkrijgbaarheid

Oldenburg

http://www.neundorfer-ulf.de/stedingen/oldenburger-grafen.html
http://www.stadt-land-oldenburg.de/stammtafel.htm

Van Randerode

B. F. van Wallene (2004). De Van Randerodes van Montfoort. Een verkenning van een duistere periode in de geschiedenis van het Montfoortse burggraafschap, 122-1281. De Nederlandse Leeuw, k. 1-35.

Ravensberg

Gustav Engel (1985). Ravensberger regesten. 785-1346 Texte. Register. Westfalen Verlag. Sonderveröffentlichung des Historischen Vereins für die Grafschaft Ravensberg.

Bernd Ulrich Hucker (2006). Woher stammen die Grafen von Calvelage und Ravensberg? Historischen Vereins für die Grafschaft Ravensberg 91. Jahresbericht. Jahrgang 2006 (11-20). Historischen Vereins für die Grafschaft Ravensberg.

Johanna Maria van Winter (2002). Otto de Rijke van Zutphen (ca. 1050-1113) Een legpuzzel. In Bijdragen en mededelingen Gelre 2002. Historisch jaarboek voor Gelderland deel XCIII (blz. 18-38), de paragraaf 'Calvelage-Ravensberg blz. 19-22.

Thoen van Bronckhorst

S. M. Auwerda-Berghout (1993). Van Bronckhorst via Thoen naar Buys. Ons Voorgeslacht, #439, 205-216.

D. van Baalen (1954). Hollandse welgeborenen in het Westland. Kwartierstaat van Cornelis Persijn van Ouwendijck Willemsz. Wapens.Ons Voorgeslacht, 14-19.

Van Voorne

C. Hoek (1979). De heren van Voorne en hun heerlijkheid. In: Van Westvoorne tot Sint Adolfsland. Historische verkenningen op Goeree-Overflakkee (p. 115-145). Ouddorp: De Motte. (in 2008 een herdruk beschikbaar)

J. C. Kort (1972). Het archief van de Heren van Voorne, burggraven van Zeeland 1272-1371. 's-Gravenhage. (bibliotheek CBG)

De Graafschap

Alfred Stern website De Graafschap in de Middeleeuwen.

Van Zutphen

W. de Vries (1960). De opkomst van Zutphen. Universitaire Pers Leiden / Van Gorcum.  =

overige

=

O. van den Arend (1993). Zeven lokale baljuwschappen in Holland. Hilversum: Verloren.

B. P. J. van Bavel (1993). Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd (1129-1592). Verloren. Proefschrift R.U. Utrecht. Ook als no. 44 van de Werken uitgegeven door Gelre.

Karl Hampe (1955/1978). Herrschergestalten des deutschen Mittelalters.. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. (Theoderich der Große — Karl der Große — Otto der Große — Heinrich IV — Friedrich Barbarossa — Heinrich der Löwe — Rudolf von Habsburg — Karl IV)

Vereniging Gelre (1989). Bijdragen en mededelingen deel LXXX (1989). Arnhem.

Erich Brandenburg (1964). Die Nachkommen Karls des Grossen. Publikationen der Zentralstelle für Personen- und Familiengeschichte. Zie ook Siegfried Rösch (1977) Hierbeneden.

Siegfried Rösch (1977). Caroli Magni Progenies Part 1. Verlag Degener & Co. isbn 3768660036

Leo Lindemans (1982). Voorouders in de middeleeuwen. Deurne.

Henk Verdonk (2003). De graven van Gelre, de graven van Zutphen en het rijksleen Alzey. De Nederlandse Leeuw, 70, k. 102-106.

Charles Cawley Medieval lands. A prosopography of medieval European and royal families * website

Hans Vogels laat 23-2-2009 weten dat de gegevens van Medieval Lands niet betrouwbaar zijn [soc_nederlandse_adel] Re: Judith 1) de Frioul [von Sülichgau] 2) van Friaul (Friuli)

A. W. E. Dek (niet gedateerd, 1954?). Genealogie van de Graven van Holland. 's-Gravenhage: Excelsior.

Kees Nieuwenhuijsen (2009). De afstamming van de Hollandse graven. De Nederlandsche Leeuw, 126-2, 29-39. webpagina

Antheun Janse (2000). Graaf Willem I van Holland (1203-1222): ridderschap en machtspolitiek. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. 116, 141-161.

Antheun Janse (2001). Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen. Hilversum: Verloren.

K. J. Leyser (1979). Rule and conflict in an early medieval society. Ottonian Saxony. Edward Arnold.

Schwennicke, D. Europäische Stammtafeln. Stammtafeln zur Geschichte der europäischen Staaten.

W. A. van Spaen (1801). Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland.

Henk Verdonk (2003). De graven van Gelre, de graven van Zutphen en het rijksleen Alzey. De Nederlandese Leeuw, 120, kolom 102-111.

Marietje van Winter (2010). ‘Reginmuod que dicitur Emese’. Twee middeleeuwse dames in de spiegel van de recenteliteratuur. In B. G. J. Elias, W. Smit-Buit, H. A. M. Ummels en A. C. van Woerden: Veluwse en andere geschiedenissen. Liber amicorum drs. R. M. Kemperink. (blz. 29-38) Verloren.


De Nederlandsche Leeuw. Het is mogelijk om op naam te zoeken in dit tijdschrift, zie hier. Er is geen publieke toegang tot de artikelen zelf.

http://www.genealogie-mittelalter.de/

aug 2022 \ contact ben apenstaartje benwilbrink.nl

Valid HTML 4.01! . . . http://www.benwilbrink.nl/genealogie/info/bronckhorst.htm
Voor een samengevatte versie van de deelkwartierstaat Dijkxhoorn klik op bovenstaand W3C beeld, vink na de eerste check de optie 'Show Outline' aan en doe de check opnieuw ('Revalidate'). Vergeet niet naar beneden te scrollen om de outline te kunnen zien. Voor een voorbeeld zie een momentopname 8 april 2008 zie hier. Als er nog fouten zijn, kan de samenvatting niet worden gemaakt: mail mij dan.


http://www.benwilbrink.nl/genealogie/info/website.genealogie.bouwen.htm